⭐ تعبیر خواب ستاره از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

س ۳۱ دیدگاه
 • تعبیر خواب ستاره ⭐

  در حالت کلی صرفاً تعبیر مشاهده ستاره در خواب به معنای رونق و قرار گرفتن در شرایط ایده آل بوده و همچنین رسیدن به رویاهای دست نیافتنی و اهداف خاص را نوید می دهد.‌ شرایط ویژه و فرصت های استثنایی در انتظار شماست که در نتیجه تصمیماتی که اتخاذ نمایید شما را به زندگی لاکچری و سعادتمند میرساند.

  تعبیر مشاهده ستاره در خواب، به منزله بشارتی برای داشتن آینده ای درخشان و روزهایی پر از موفقیت می باشد. عموما تعبیر کلی که برای این خواب مطرح می‌شود به معنای جهشی برای رسیدن به آرزوهای دست نیافتنی بوده و قرار گرفتن در موقعیت ویژه و خاصی که می تواند همه ابعاد خانوادگی، شغلی، اجتماعی و مالی را تحت‌الشعاع قرار داده و پیشرفت و موفقیتی چشمگیر را برای شما به ارمغان بیاورد.

  دیدن ستاره در رویا بیانگر نیکبختی و سعادت، داشتن امکانات مالی و رفاهی بوده و در برخی مواقع ممکن است نشان دهنده بیماری صعب العلاج و یا به پایان رسیدن عمر باشد. برای آشنایی کامل با تعبیر این خواب با تاروت رنگی همراه شوید.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  محمد ابن سیرین

  امام جعفر صادق (ع)

  دانیال نبی

  حضرت یوسف

  ابراهیم کرمانی

  جابر مغربی

  منوچهر مطیعی تهرانی

  لیلا برایت

  علامه مجلسی

  آنلی بیتون

  لوک اویتنهاو

  کتاب فرهنگ تفسیر رویا

  تعابیر بر اساس موضوع

  ستاره در حال پرتاب شدن

  ستاره دریایی

  ستاره برای فرد عاشق

  گرفتن ستاره

  بارش شهابی

  ستاره در داخل منزل

  ستاره در میان خیابان

  تعقیب توسط ستاره

  جهش و پریدن ستاره  به جانب آسمان

  ستاره در زمستان یا هوای سرد

  ستاره های زیاد با نور بسیار اندک

  ساخت ستاره

  ستاره در خواب زن باردار

  آشکار و محو شدن ستاره

  افتادن ستاره از آسمان

  ستاره در دست

  ستاره در آسمان

  حرف زدن با ستاره

  ستاره صبح

  چشمک زدن ستاره

  ستاره در روز

  آسمان بدون ستاره

  ستاه درخشان

  ریختن ستاره از آسمان

  ستاره آبی

  ستاره زرد و نارنجی

  ستاره در آسمان شب

  خاموش شدن ستاره

  شمردن ستاره

  ستاره دنباله دار

  تعبیر خواب ستاره

  تعبیر خواب ستاره بر‌ اساس نظر معبر 👴

  به روایت محمد ابن سیرین

  ستاره روشن:

  چنانچه در خواب ستاره روشنی را مشاهده کردید، تعبیر نشان دهنده وجود علما و صاحب نظرانی است که در جامعه و اطراف شما وجود دارد. هرچه تعداد این ستاره های روشن بیشتر باشد، یعنی عالم های بیشتری در آن شهر و یا کشور ساکن هستند.

  ستاره در خانه:

  اگر در خواب ببینید که در منزلتان ستاره وجود دارد، به این معناست که فرزندان زیادی از شما متولد شده و خانواده بزرگی از نسل و ذریه شما تشکیل می شود.

  ستاره در دست:

  هنگامی که در خواب ببینید ستاره ای را در دستان خود گرفته اید، تعبیر آن چنین است که فرزندی از شما متولد می شود که صاحب جایگاه رفیع و منصب عالی نزد پادشاه خواهد بود.

  سقوط و افتادن ستاره:

  چنانچه در خواب دیدید ستاره درخشانی از آسمان بر روی زمین افتاد و نور آن به تدریج کم و کمتر شد، تعبیر آن چنین است که شخص حکیم و فرهیخته ای تحت تاثیر برخی ناملایمات و ستم هایی که بر او می شود، معدوم خواهد شد‌.

  اگر در رویا ببینید که ستاره ای از آسمان سقوط کرده و بر روی سر شما فرود آمد، به معنای آن است که برحسب میزان درخشندگی و نور آن ستاره، سود و منفعتی از سمت پادشاه و حاکمان زمان به شما خواهد رسید.

  در تاریخ آمده است که روزی در شهر بغداد مرد صالح و درستکاری در خواب دید که ستاره پر نوری به زمین سقوط کرد. نزد معبر رفته و خواب خود را بر او تعریف کرد و خواستار تعبیر آن شد. معبر گفت: عالمی فرزانه و یا قاضی‌القضات، دار فانی را وداع خواهد گفت. به فاصله چند روز از دیدن این خواب، ابوحنیفه که عالمی مشهور بود، از دنیا رفت.

  لرزیدن ستاره ها:

  اگر دیدید که ستاره ها در آسمان در حال لرزش هستند، یعنی میان سلاطین و امرا اختلافاتی بروز کرده که به موجب آن دچار اغتشاش و شورش می شوند.

  محمد بن سیرین در جایی دیگر این گونه بیان می کند، اگر در رویا ستاره هایی که در گذشته برخی از مشرکان آنها را به درجه خدایی رسانده و به ستایش و پرستش آنها می پرداختند، ببیند، همچون ستاره عیوق، ستاره سهیل و ستاره اکلیل ، به این معناست که با برخی غیر مسلمانان و همچنین مشرکان هم نشینی کرده و مراوداتی خواهد داشت.

  زمانی که در خواب ستاره ای را دید که هیچ اثر و نوری از خود ساطع نمیکرد، یعنی مرتکب گناه کبیره ای شده که لازم است به درگاه خدای متعال توبه نموده تا مورد رحمت و مغفرت الهی قرار گیرد.‌

  به روایت امام جعفر صادق (ع)

  تعابیری که امام جعفر صادق (ع) در خصوص دیدن ستاره در خواب بیان کرده اند، عبارتند از:

  یکم: به معنای وجود افراد فرهیخته و عالم در جامعه و شهر می باشد.‌

  دوم: نشان دهنده شخصیت های حکیم و دانا در جامعه است.

  سوم: در خصوص شخص حاکم یا داوری است که حکمی را در اختلافات میان افراد صادر می کند.

  چهارم: تعبیر در خصوص ملک و سلطانی است که در جامعه و شهر حکم رانی می کند.

  پنجم: چنین رویایی اشاره به صاحب دیوان و وزرایی که دارای جایگاه رفیعی هستند، دارد.

  ششم: به معنای افراد با سواد و تحصیل کرده هستند که ادراک بیشتری از سطح معمول جامعه دارند.

  هفتم: نشان دهنده صندوق دار و کلیدداری است که همه منابع نقدی و غیر نقدی ها یک شهر به او سپرده میشود.

  هشتم: مفهومی بر وجود انسان های مبارز و حق ستیزی است که پرچمدار اجرای عدالت در جامعه هستند.

  نهم: به معنای انسان های پیرو و جویای علم و دانش است.

  به روایت دانیال نبی

  دیدن ستاره در خواب و رویا، به منزله رسیدن به جایگاه رفیع و منزلت اجتماعی و یا حکمران و فرمانروا می باشد. مشاهده خورشید به معنای سلطان و پادشاه بوده و دیدن ماه به مفهوم وزیران و افراد بلند مرتبه دستگاه حکومتی می باشد.

  به روایت یوسف نبی

  هر آنچه که یوسف نبی در خصوص دیدن ستاره در خواب و تعبیر آن مطرح نموده اند، قرآن مجید در سوره یوسف صراحتا بیان فرموده است‌ که در اینجا به شرح آن می پردازیم.

  هنگامی که حضرت یوسف در کودکی خوابی دید که در آن ماه، ستاره و خورشید را دیده و آن را برای پدرش حضرت یعقوب بازگو نمود، قرآن مجید در آیه ۴ سوره یوسف اینگونه بیان می کند: «یاد کن زمانی را که یوسف به پدرش گفت ای پدر من در خواب یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم، دیدم آنها برای من سجده می‏کنند»

  پس از آن که سالها از دیدن خواب مذکور گذشته و حضرت یوسف به بزرگسالی رسیده بودند، ایشان در موقعیتی قرار گرفتند که تعبیر خواب شان را عیناً مشاهده کردند. طبق آیه ۹۹ سوره یوسف: «پس چون بر یوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خویش گرفت و گفت ان شاء الله با امن و امان داخل مصر شوید»

  آیه ۱۰۰ سوره یوسف: «و پدر و مادرش را به تخت برنشانید و همه آنان پیش او به سجده درافتادند و یوسف گفت ای پدر این است تعبیر خواب پیشین من به یقین پروردگارم آن را راست گردانید و به من احسان کرد آنگاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بیابان کنعان به مصر باز آورد پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم را به هم زد بی گمان پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است زیرا که او دانای حکیم است»

  در این خواب یوسف نبی مشاهده کرده بود که خورشید و ماه در کنار او قرار گرفته و یازده ستاره در مقابل او سجده می کنند.‌ طبق آیه فوق در سوره یوسف، پس از گذشت سالهای سال از فراقی که میان او و خانواده‌اش رخ داد، سرانجام به مشیت الهی مجدد خانواده نزد ایشان بازگشته و بنا به مفهوم آن خواب، خورشید به پدر، ماه به مادر و یازده ستاره ای که در مقابلش سجده کردند به برادرانشان تعبیر شد.

  به روایت ابراهیم کرمانی

  پرستیدن ستاره:

  دیدن اینکه انسانها در خواب در حال پرستیدن ستاره ها باشند، به معنای ایجاد شرایطی است که در نتیجه آن دچار تباهی و فساد شده و آسیب و خسارت در واقعیت متوجه آنها می شود.

  ستاره قطبی و راهنما:

  اگر در خواب ستاره درخشانی که عموماً انسانها از طریق آن ها راهشان را جهت یابی کرده و مسیر شان را پیدا می‌کنند ببینید، به منزله رسیدن به حشمت، بزرگواری و همچنین سود و فایده ای است که موجب شادکامی ما در واقعیت می شود.

  همچنین بخوانید:  🌊 تعبیر خواب سیل از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  در دست گرفتن ستاره:

  چنانچه در رویا ببینید که ستاره ها را در دست گرفته و آنها را در آستین لباس تان قرار دادید، به مفهوم ثروت و دارایی است که کسب می کنید.

  جنگ ستاره ها:

  زمانی که ببینید ستاره ها در حال کشمکش و جدال با یکدیگر بودند، چنین مفهومی دارد که در آن دیار و اقلیم پیکار و نبردی رخ خواهد داد.

  بی نظمی ستاره ها:

  اگر دیدید که ستاره ها در خواب دچار بی نظمی و بی سامانی شده و پس از آن متفرق گشته اند، یعنی حاکمان و امیران به دلایل مختلف دچار آشفتگی و بی قراری شده و به شرایط بدی گرفتار می شوند.

  حرف شنوی ستاره ها از شما:

  هنگامی که در خواب مشاهده کنید، تعدادی از ستارگان تابع و حرف شنوی شما شده‌اند، یعنی به جایگاه پادشاهی رسیده و دیگران از شما تبعیت میکنند.

  خوردن ستاره:

  زمانی که در رویا ببینید در حال خوردن ستاره ها بودید، یعنی از طرف پادشاه و حاکم شهر منفعت بزرگ و خیر کثیری به شما می رسد.

  بیرون آمدن ستاره:

  چنانچه ببینید که ستارگان از منزل و محل زندگی تان به بیرون می آیند، به این معناست که خداوند به شما فرزندانی عطا می کند که در آینده آنها به مقام مصاحبت پادشاه رسیده و محبوب او می شوند.

  صحبت با ستاره:

  هنگامی که در رویا ببینید در حال صحبت با ستارگان بودید و در این گفتگو سخنان فصیح و زیبایی رد و بدل می شد، یعنی پادشاهی که بر شما حکومت می‌کند دادگستر و حق ستان می باشد. اما چنانچه سخنانی که در این میان مطرح می‌شد، ناروا و ناخوشایند بود، یعنی پادشاه مستبد و زورگو است.

  به روایت جابر مغربی

  جمع شدن تمامی ستاره ها:

  زمانی که در خواب ببینید تمام ستاره هایی که در آسمان هستند در یک محل جمع شده اند و شما همه آن ستارگان با نورافشانی شان را در بر گرفته و کاملا در احاطه شما هستند، تعبیر به آن است که پادشاه همه عالم خواهید شد و همه امرا و سلاطین دنیا، تحت سلطه و سیطره های شما قرار می گیرد. جهان و همه انسان های آن متعلق به هر سرزمین جغرافیایی که باشند، تحت رهبری و حکومت شما هدایت می‌شوند. در صورتی که در رویا دیدید خورشید ماه و ستاره هایی که به رنگ تیره و سیاه بودند را گرفته اید، به معنای ایجاد شرایط سخت و هولناکی است که با آن روبرو می شوید و منجر به تباهی و انهدام شما می شود.

  وجود فقط یک ستاره:

  هنگامی که در خواب مشاهده کنید که فقط یک ستاره در آسمان در حال نورافشانی می باشد، چنین معنایی دارد که در زندگی هر آنچه که برای آن تلاش کرده و به آن امید بسته اید به موفقیت منجر شده و پیشرفته زیادی خواهید کرد.

  ستاره پشت ابر:

  اگر در خواب دیدید که ابری بر روی ستاره ها قرار گرفته و روی آنها را پوشانده است، تعبیر آن چنین است که کارها و شرایط مطابق میلتان پیش نرفته و احتمالاً به نتیجه دلخواه نمی رسید.

  چنانچه در خواب ببینید در میان همه ستارگان یک ستاره در مقابل شما قرار گرفت به طوری که پریشان خاطر و مضطرب بود، سپس در کنارتان افتاد، به این معناست که شما به زودی صاحب فرزندی می شوید که نزد شما بسیار ارجمند و محبوب می باشد. اگر در رویا دیدید که ستاره دولت و اقبال در منزلتان قرار دارد، تعبیر آن اینگونه است که خداوند متعال فرزندان زیادی به شما عطا می‌کند که موجب ازدیاد نسلتان می شود.

  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

  نصب ستاره بر بدن:

  هنگامی که در خواب ببینید که ستاره ای بر روی سینه خود چسبانده اید و یا این که ستاره خودش بر روی شانه شما قرار گرفته، حتی ممکن است آن را به وسیله چیزی بر روی شانه تان نصب کرده باشید، تعبیر بیان می‌کند که شما به زودی جایگاه رفیع و بلند مرتبه ای در میان عام و خاص کسب می کنید. حتی به چنان ارج و قربی می رسید که مردم با احترام از شما یاد کرده و در تجلیل و تقدیر از یکدیگر سبقت می گیرند.

  بیرون آمدن ستاره:

  اگر در خواب ببینید که ستاره ای از منزل شما بیرون آمد و به سمت آسمان حرکت کرد، به تدریج نور آن کم و کم رنگ تر شد، به حدی که دیگر قادر به دیدن آن نبودید. برای تعبیر آن بهتر است که در ابتدا صدقه ای کنار گذاشته، چرا که چنین خوابی عموما در خصوص پایان عمر یکی از اعضای خانواده تان خبر می دهد که دار فانی را وداع خواهد گفت.

  چنانچه در رویا ببینید که ستاره ای در محل یا شهر محل سکونت شما، به شرحی که در بالا قید شد از خانه ای خارج گشته و به سمت آسمان رفت، به این معناست که شخصی از افراد مشهور و بزرگ آن منطقه که محبوبیتی ویژه در میان مردم داشت به پایان عمر خود رسیده و از دنیا می رود.

  شمارش ستاره ها:

  زمانی که در رویا دیدید در حال شمارش ستاره ها هستید، مفهوم آن چنین است که پروژه ای عظیم و کاری فوق العاده انجام داده و با موفقیت آن را به پایان می رسانید. بدین ترتیب به ریاست یا سرپرستی مجموعه ای رسیده و همچنین صاحب منزل و کاشانه ای لوکس می شوید که هم از نظر وسعت و هم از نظر امکانات بسیار خاص و ویژه می باشد.

  داشتن ستاره:

  اگر ببینید که ستاره ای را در میان دستان خود دارید، به این معناست که قطع به یقین در مسیری که پیش روی خود دارید به پیروزی و توفیق دست می‌یابید. در حقیقت آنچه که مدت هاست رویای آن را در سر پرورانده و برای رسیدن به آن تلاش می کردید، به طرز شگفت انگیزی کسب می کنید. همچنین اگر دیدید که ستاره ای در میان آسمان به تدریج از درخشندگی آن کاسته شد و محو گردید، و یا ببینید ستاره ای که متعلق به شما بود گم کرده‌اید،یعنی برنامه ها و امورات تان آنطور که انتظار دارید پیش نرفته و ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد.

  به روایت لیلا برایت

  درخشش ستاره پر نور در آسمان:

  اگر در خواب ببینید که ستاره های پرنوری در آسمان می درخشند، تعبیر به این معناست که به زودی خبرهای خوشی که ممکن است در خصوص مسائل کاری، مالی و حتی زندگی تان باشد به شما خواهد رسید و این موضوع اسباب خوشحالی شما را فراهم می کند.

  دیدن فقط یک ستاره:

  زمانی که در خواب دیدید فقط یک ستاره در میان آسمان در حال تابیدن بوده و ستاره های دیگری در آسمان مشاهده نمی شود، به منزله موفقیت هایی است که در کار و حرفه تان کسب کرده و اسباب پیشرفت شما را فراهم می کند.

  پوشیده شدن ستاره ها با ابر:

  چنانچه در رویا مشاهده کنید که ابری بزرگ بر روی ستاره ها را پوشانده، به طوری که از پس ابر هیچ ستاره ای نمایان نیست، تعبیر آن چنین است که کارهایی که برای آنها تلاش می کنید ممکن است به نتیجه مطلوب نرسیده و موجب یأس و نا امیدی شما شود.

  به روایت علامه مجلسی

  سقوط ستاره ها:

  رویایی که در آن نجوم و کواکب در حال ریزش و سقوط از پهنای آسمان مشاهده شود، به مرگ حکما و بزرگان علمی و دینی معنا می شود. لذا در تاریخ اولین سال غیبت کبرای آقا صاحب الزمان به سال تناثر نجوم معروف است. چرا که در این زمان اساتید و علمای فرهیخته ای همچون کلینی صاحب کتاب کافی، علی بن بابویه قمری، سمیری آخرین سفیر حضرت حجت (علیه السّلام) و افراد برجسته دیگری دار فانی را وداع گفته و از دنیا رفتند.

  به روایت آنلی بیتون

  سقوط ستاره:

  اگر در خواب مشاهده کردید که ستاره ای از آسمان به پایین سقوط کرده و با شما برخورد نمود، تعبیر به این معناست که خانواده و خویشاوندان تان با شرایط سخت و ناخوشایندی روبرو گشته که این موضوع موجب پریشانی و ناراحتی شما می شود.

  ستاره کم نور یا قرمز رنگ:

  دیدن اینکه در رویا ستارگانی با نور خیلی کم یا قرمز رنگ در آسمان قرار داشتند، مفهومی بر اتفاقات ناگوار و پیشامدهای ناخوشایندی است که ممکن است در امورات کاری و یا زندگی شما ایجاد شده و موجب مختل شدن سیر عادی زندگی می شود.

  عبور شهاب سنگ از میان ستارگان:

  چنانچه در خواب ببینید در پهنه آسمان از میان ستارگانی که نور افشانی می کنند، اخگر و شهابی عبور می کند، تعبیر نشان می‌دهد که احتمالاً به دلیل بروز برخی از پیشامدهای ناگوار و یا برخی اختلافات دچار رنج و اضطراب می شوید.

  همچنین بخوانید:  📿 تعبیر خواب سجاده از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  چرخیدن ستاره ها دور زمین:

  اگر در خواب شاهد بودید نجوم و کواکب در حال چرخیدن به دور کره زمین هستند، چنین معنایی دارد که رویدادی سخت و ناگوار در شرف وقوع است که عموما انسانهای زیادی را درگیر میکند.

  به روایت لوک اویتنهاو

  ستاره درخشان:

  تعبیر دیدن ستاره ای پر نور در خواب، به منزله پرنده خوشبختی است که برای بام زندگی نشسته و روزگار را سرشار از سعادت و کامیابی می کند.

  ستاره کم سو:

  به معنای مشکلات کوچک و بزرگی است که در مسیر دستیابی به اهداف نمایان می شود.

  ستاره تیره:

  مبین اختلافات و شرایط نگران کننده ای است که در چهارچوب زندگانی و خانواده بروز کرده و موجبات اندوه و پریشانی را فراهم می کند.

  ستاره روشن:

  دیدن ستاره ای با نور روشن، تعبیر به زندگانی ایده آل و سرشار از شادی می شود.

  ستاره دنباله دار:

  دیدن چنین ستاره‌ای در رویا به این معناست که یکی از نزدیکان و یا اقوام احتمالاً به پایان عمر خود نزدیک شده و مرگ او را فرا می گیرد.

  از نظر کتاب فرهنگ تفسیر رویا

  طبق آنچه در کتاب فرهنگ تفسیر رویا بیان کرده تعبیر مشاهده ستاره در خواب به مفهوم آگاهی و رسیدن به مطالب جدیدی در خصوص آسمان ها و کهکشان بوده و همچنین مبین شرایط و الزاماتی است که به طور درنیافتنی و ناپیدا در مسیر رسیدن به اهداف و تلاشهایی که انجام می دهید، تاثیر شایانی داشته و موجبات پیشرفت و ارتقاء شما را در ابعاد مختلف زندگی فراهم می کند. به تعبیر دیگر این همان تقدیر و سرنوشت است که رویا ها و ایده آل های ما را در برگرفته و به تحقق می رساند.

  در ایام پیشین به علت عدم اشراف و آگاهی مردم به نجوم و کواکب، لقب ستاره، عموماً نصیب کسانی می شد که دارای قدرت لایتناهی و منحصر به فردی بوده و در عین حال به راحتی در دسترس مردم قرار نداشتند. در گذشته این افراد اغلب در جایگاه امرا و وزرا می درخشیدند. از نظر عموم معبرین مشهور و به نام، دیدن ستاره در خواب، به سلطان و پادشاه و یا افراد حکیم و برجسته نسبت داده می شد.

  تعبیر خواب ستاره بر‌ اساس موضوع آن 📋

  معانی مختلفی که دیدن ستاره را شامل می شود:

  دیدن ستاره در خواب، عموما بیانگر آرزوهایی است که در ذهن به آنها اندیشیده و پرورش می یابند، آسودگی خیالی که از رفاه و امکانات نشأت گرفته و آرامشی است که در زندگی جاری می شود.

  ستاره در حال پرتاب شدن

  خوابی که در آن ستاره ای در حال حرکت با شتاب تند دیده شود، بیانگر فرصتی عالی و اقبالی مساعد در انجام اموراتب است که در دست دارید.

  مشاهده خواب مذکور موجب می‌شود آنچه که مدت‌ها برای آن زمان بندی و برنامه ریزی نموده و مستمرا تلاش میکنید، به نتیجه مطلوب رسیده و اسباب رضایت خاطر شما ایجاد شود.

  ستاره دریایی

  چنانچه در رویا دید که در پی یک ستاره دریایی بودید و یا آن را مشاهده کردید به این معناست که پس از سختی‌های بسیاری که برای گذران زندگی با آن روبرو گشته و تلاش‌های مستمری که در جهت رفع آن نموده اید، این دوران پر تلاطم به پایان رسیده و بر همه امورات تسلط کافی خواهید داشت.

  شما اغلب عادت دارید که به طور روتین به انجام کارها پرداخته، بدون اینکه در مورد آنها فکر کرده و یا ایده و نظری در خصوص آن ارائه دهید. توصیه می شود که آرامش خود را حفظ کرده و به توانایی ها و قابلیت هایی که در وجود شما هست فکر کنید.‌ بدین ترتیب بر حسب آنچه که در آنها تبحر داشته و تخصص کافی دارید، کار متناسب با قابلیت های تان را برگزیده و به انجام آن بپردازید.

  در صورتی که دیدید ستاره دریایی در حال بیرون آمدن از آب بود، چنین مفهومی دارد که کسی یا چیزی موجب نگرانی و هراس شما شده است.

  ستاره برای فرد عاشق

  چنانچه شخصی که دلباخته و عاشق شخص دیگر بوده در خواب و رویا یک ستاره را ببیند، به این معناست که احتمالاً مدتی میان او و معشوقش به دلایلی از دیگر فاصله گرفته و یا سردی و اختلافی بینشان صورت گیرد.

  در عین حال اگر متوجه شدید که در زمان دیدن خواب احساس خوشایند و خوبی داشتید، به مفهوم رسیدن به شرایط مطلوب در زندگی و اتفاقات خوب را خبر می دهد. در امورات شخصی و خانوادگی تغییرات مثبت و خیر رخ داده و در شغل حرفه ای که به آن مشغول هستید، پیشرفت کرده و به درجات بالاتر میرسید.

  برای کسی که متاهل بوده و دارای و زندگی می باشد، دیدن خوابی که در آن ستاره باشد، بیانگر فرزندی است که در آن خانواده متولد شده و یا کودکی است که به عنوان شخص جدید به جمع خانواده اضافه می شود.

  لازم است که افراد متاهل کاملاً به جزئیات چنین خوابی دقت کرده تا تعبیر صحیحی از آن داشته باشند.‌

  گرفتن ستاره

  اگر خواب ببینید که در آن اقدام به گرفتن ستاره ها با دست نموده و پس از آن در آسمان سیر می کند، تعبیر به منزله ارثی است که به او خواهد رسید و یا نشان دهنده شخصی است که هم اکنون به عنوان وارث خانواده بوده و در آینده کنترل امور را به دست گرفته و خانواده را مدیریت می کند.

  بارش شهابی

  دیدن ریزش شهاب ها از آسمان در خواب، تعبیر خیر و نیکویی دارد. چنانچه در رویا مشاهده کردید که ستاره های پر نور بسیاری در آسمان می درخشند، به این معناست که در آینده نزدیک فرصتی استثنایی و اقبالی بلند به شما روی آورده و موجب تحولی عظیم در زندگیتان می شود.
  همه پروژه هایی که برای آنها وقت و هزینه گذاشته و تلاش می کنید به نتایجی پر حاصل و کامیاب منجر می شود. ایده های شما مورد توجه ویژه ای در سطح عموم قرار گرفته که ثروت بسیاری را برای شما فراهم می کند. و موجب رونق و برکت بسیاری در حیطه شغل و حرفه شما می شود.

  ستاره در داخل منزل

  اگر در خواب ستاره را در داخل منزل ببینید، به معنای بخت و اقبالی بلند و نیکوست. به ویژه در صورتی که چنین خوابی را مرد و یا خانوم مجرد ببینند.

  ستاره در میان خیابان

  هنگامی که در رویا ستاره ای را در میان خیابان مشاهده کردید، به این معناست که میهمانانی به طور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی به منزل شما می آیند که این امر اسباب تعجب شما را موجب می شود.

  تعقیب توسط ستاره

  چنانچه در خواب ببینید که به هر جا که قدم می گذارید و می روید، ستاره‌ای در پی شما آمده و تعقیب تان میکند، تعبیر آن چنین است که عقاید دینی و مذهبی شما، ریشه عمیقی داشته و بسیار مستحکم است. همچنین نشان دهنده فرصت درخشانی است به شما روی می آورد.

  جهش و پریدن ستاره  به جانب آسمان

  زمانی که در رویا مشاهده کنید ستاره ای در حال جهش و پریدن به جانب آسمان بود، چنین مفهومی دارد که شما برای سفری انتخاب می شوید که این سفر شرایط خاص و متعجب کننده ای داشته و فراتر از حد انتظار است. در عین حال خواب مذکور بیانگر میزان تمایل شما در خصوص رفتن به سفرهای فضایی و هوایی را نشان میدهد.

  ستاره در زمستان یا هوای سرد

  چنانچه در خواب ببینید که در سرمای بسیار سخت فصل زمستان و یا در زمانی که هوا برودت زیادی داشته، ستاره‌ای در آسمان دیده شود، احتمالاً به معنای ایجاد شرایط ناهنجار و غیر مترقبه ای است که در زندگی شما رخ می دهد. ولی به یاری خدا با سلامتی و موفقیت از این بحران عبور کرده و ختم به خیر می شود.

  ستاره های زیاد با نور بسیار اندک

  هنگامی که در رویا تعدادی ستاره با نورهای بسیار اندک که سوسو می زنند را ببینید، بیانگر وقوع حوادث غیرمترقبه طبیعی همچون طوفان، زمین لرزه و … است که به یکباره نمایان می شوند. در عین حال چنین خوابی نمایانگر دلسردی و یاس است که در اثر رویارویی با فراز و نشیب های زندگی و موانع بزرگ، در وجود شخص ایجاد می شود.

  ساخت ستاره

  اگر ببینید که در خواب در حال ساخت ستاره بودید، تعبیر به این معناست که شما ایده ها و افکار بزرگی برای آینده خود در سر داشته و در پی اجرای آن هستید، همچنین این خواب بیان میکند که وجود و شخصیت شما مایه مباهات و سرافرازی نزدیکان و اهل خانواده تان است. چرا که جایگاهی که در آن قرار گرفته اید، ماحصل زحمت و تلاش شرافتمندانه ای است که برای آن صرف نموده و پیشرفت کرده اید. لذا از جانب شما خیر زیادی نیز نصیب افراد خانوادتان می شود.

  همچنین بخوانید:  👨🏻‍🦳 تعبیر خواب سفید شدن مو از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ستاره در خواب زن باردار

  وقتی خانم بارداری در خواب ستاره ببیند، چنین تعبیری دارد که فرزندان دوقلو به دنیا می آورد. عموما حکمای شرقی دیدن چنین خوابی را بسیار نیکو و خیر می دانند که در پی آن اقبالی بلند و سعادت در انتظارتان است.

  آشکار و محو شدن ستاره

  اگر ببینید که ستارگان در حالت عجیب و نامتعادلی نمود داشته و مجدداً محو می شوند، به این معنا است که در آینده تغییراتی ناموزون و اتفاقاتی ناشناخته بروز می کند که شرایط را دگرگون می کند. همچنین ممکن است در بخش وسیعی از این کره خاکی تبدیل و تحولاتی به یکباره رخ دهد که نظم موجود در زندگی را به هم ریخته و شرایط جدیدی ایجاد کند.

  افتادن ستاره از آسمان

  چنانچه در خواب ستاره ای را در حال ریزش از آسمان دیدید، بدانید که احتمال دارد از نظر جسمی، کسالت و بیماری بر شما چیره شود. لازم است که بیش از پیش در حفظ سلامتی تان کوشا بوده و احتیاط لازم را به جا آورید.

  ستاره در دست

  هنگامی که در خواب خود را در شرایطی دیدید که ستاره ای در میان دستانتان قرار دارد، به این معناست که اگر در شرایط مالی سختی قرار داشته و وجوهی را به دیگران مقروض هستید، در آینده نزدیک تمام بدهی تان را پرداخت میکنید.

  ستاره در آسمان

  اینکه در خواب ستاره ای را در میان آسمان رویت کنید، به معنای دولت مندی و مال و مکنت ای است که کسب کرده و رو به فزونی دارد. در صورتی که حس کردید که ستاره با کم و زیاد کردن نور خود، چشمکی به شما زد بدانید که به زودی ازدواج موفقیت آمیزی داشته و به جرگه متاهلین می پیوندید.

  حرف زدن با ستاره

  زمانی که در خواب ببینید در حال محاوره و گفتگو با ستاره بوده و با یکدیگر سخن می گویید، بدانید که در میان اطرافیان تان شخصی وجود دارد که شما را زیر نظر داشته و قلبا به شما علاقمند می باشد. اما به دلایلی هنوز شما را در جریان مکنونات قلبی اش قرار نداده است. با کمی دقت و تفحص در اطرافتان به وجود او پی می برید.

  ستاره صبح

  رویت ستاره صبح در رویا که همان سیاره ناهید است، به معنای بشارتی است که در خصوص اموراتی که از اهمیت ویژه ای نزد ما برخوردار بوده خبر می دهد.

  از نظر لوک اویتنهاو:

  تعبیری که برای مشاهده ستاره صبح در خواب بیان می کند، شرایطی مملو از خوشی، شعف و شادی است که در زندگی جاری است.

  چشمک زدن ستاره

  خوابی که در آن شاهد چشمک زدن ستاره در میان آسمان باشید، به معنای تغییرات عظیم، مثبت و شگرفی است که در زندگی ایجاد شده و متعاقب آن تحولاتی در همه ابعاد رخ داده و رنگ و بوی دلنشینی به زندگی می بخشد.

  ستاره در روز

  اگر در خواب ببینید با وجودی که در روز به سر می‌برید اما ستاره ها برای تان قابل رویت میباشد، تعبیر اشاره به اعتقاد راسخ و یقین عمیقی دارد که در وجود شما هست. شما از جمله افراد برجسته و شاخصی هستید که اقشار مختلفی از اطرافیانتان قلبا دوست دارتان بوده و پیروی از شما را سرلوحه اعمالشان می دانند تا به این وسیله به موفقیت دست یابند.

  آسمان بدون ستاره

  هنگامی که در خواب مشاهده کردید هیچ ستاره ای در آسمان نبود، به این معناست که از رحمت خدا غافل شده و درهای امید را به روی خود بسته اید. به علت مواجهه با شرایط ناهمواری که مدتهاست با آن دست به گریبانید، دست از دعا و راز و نیاز با خدا شسته و یاس و ناامیدی شما را در بر گرفته است.

  هشداری که خواب مذکور به شما بیان می کند چنین است که در هیچ شرایطی از رحمت الهی غافل نشده و امید و تلاش تان را برای رفع موانع بر رسیدن به اهداف از دست ندهید.

  ستاه درخشان

  زمانی که در خواب اختر و کواکبی فوق العاده پر نور و درخشنده در آسمان ببینید بطوری که چشم انسان را خیره می کرد، بدانید که زمان تجلی رویاها و اهدافتان در واقعیت رسیده است. در وجودتان انگیزه و شعف فراوانی به قلیان درآمده و زمینه را برای تحقق اهدافتان میسر می کند. شما در این راه از هیچ تلاشی فروگذاری نمی کنید.

  آنلی بیتون معتقد است:

  چنانچه در خواب خودتان را ببینید که صرفاً نظاره گر ستارگان پر نور و درخشنده در پهنای آسمان هستید، به معنای آن است که خوشبختانه از نظر جسمی و روحی در سلامتی کامل به سر برده و نیکبختی و سعادت در زندگی یار و همراه شما می باشد.

  ریختن ستاره از آسمان

  اگر در خواب ببینید که ستاره ای از آسمان سقوط کرده و بر روی سر شما فرود آمد به این معناست که صاحب طالع و اقبال بلندی هستید. چنانچه در زندگی با مانعی مواجه گشته اید، بدانید که در آینده ای نزدیک از سر راه شما برداشته می شود و در صورتی که مریض و بیمار شده اید به زودی سلامتی کامل تان را به دست می آورید.

  ستاره آبی

  زمانی که در خواب ستاره ای را به رنگ آبی در آسمان مشاهده کردید، تعبیر آن چنین است که به زودی فرصت های استثنایی و شانس دست نیافتنی به شما روی آورده و موجبات پیشرفت و ترقی شما را فراهم می کند.

  ستاره زرد و نارنجی

  اینکه در خواب ستاره هایی به رنگ زرد و نارنجی ببینید به این معناست که شما از لحاظ جسمی صحت بدنی کامل داشته و در سلامتی کامل به سر می برید. حتی اگر دچار ضعف یا بیماری بوده باشید نیز بهبودی کامل برای تان حاصل می شود.

  ستاره در آسمان شب

  چنانچه در خواب ببینید که شب هنگام نظاره‌گر ستارگان در میان آسمان بودید، مفهوم آن چنین است که در پس هیاهوی موانع و مشکلاتی که به طور روزمره با آنها روبه‌رو شده و سعی در رفع و رجوع آن می نمایید، به دنبال گوشه خلوتی برای اندیشیدن و کسب آرامش هستید تا در کنار تمدد اعصاب و تجدید قوا به تحلیل مسائل خود پرداخته و تجدید قوا کنید. در این حالت انگیزه از دست رفته خودتان را بازیابی کرده و با انرژی مضاعف برای رسیدن به اهدافتان تلاش می‌کنید.

  اگر در خواب ببینید، ستاره ای که در پس ابر پنهان شده بود، آنگاه به تدریج از پشت آن بیرون آمده و نمایان شد، تعبیر آن چنین است که بالاخره روزگار سختی به پایان رسیده و مسائلی که مدت ها برای حل آنها تلاش می کردید و موجب شرایط سخت و طاقت فرسایی برای شما شده بود، به نتیجه مطلوب رسیده و به هر آنچه که مد نظرتان است دست می یابید.

  خاموش شدن ستاره

  هنگامی که در رویا ستاره بی فروغی را دیدید که هیچ نوری از خود تابش نمی کرد، بیان می کند که شخصی از آشنایان تان که ارتباط بسیار صمیمی و نزدیکی با او داشته‌اید، به پایان عمر خود نزدیک شده و دار فانی را وداع خواهد گفت.

  همچنین تعبیر دیگری که برای خواب خاموش شدن ستاره متصور است، به معنای یاس و ناامیدی است که در شما غالب گشته و انگیزه کافی را برای رسیدن به اهداف و از میان برداشتن موانع را از دست داده اید.

  شمردن ستاره

  زمانی که در خواب ببینید به آسمان نگریسته و در حال شمارش ستارگان هستید، به منزله هشداری است که در خصوص نیت پلید افرادی به ظاهر دوست و خیرخواه ولی در باطن دشمن و حسود اطلاع می دهد. این اشخاص با قصد و نیت قبلی و به طور حساب شده قصد وارد کردن صدمات و خسارات جبران ناپذیر برای شما بوده و در صدد بر اندازی و سقوط شغل و حرفه تان هستند. لازم است تا با احتیاط و دقت بیشتری در مراودات کاری و حتی دوستانه خود عمل نموده تا بتوانید از خود و داشته های تان مراقبت کنید.

  ستاره دنباله دار

  چنین خوابی احتمالاً در خصوص بیماری سخت یکی از اعضای خانواده و یا اطرافیانتان را خبر می دهد که ممکن است این موضوع منجر به پایان عمر او شود.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  31 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  پریا
  ۲۰ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۰۱:۴۷

  سلام و وقت بخیر
  دیدن خواب اینکه دو تا ستاره با خط به هم وصل شده اند و من در خواب از پنجره منزل به آسمان نگاه میکنم به ستاره های به هم وصل شده.
  و یکی هم با فاصله کم و اونیکی با فاصله یکم بیشتر از دوتای اونیکی به هم وصل شدن این تعبیرش چی میتونه باشه؟ خیلی وقت میشه این خواب دیدم ولی تعبیری براش نمیدونم. لطفا راهنمایی کنید. با تشکر.

  صداقت
  ۱۶ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۰۲:۳۱

  سلام من خواب دیدم عصر هست و هنوز خورشید تو آسمونه و تعدادی ستاره هم اطراف خورشید میدرخشه

  ریحانه
  ۹ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۱۴:۵۳

  سلام وقتتون بخیر من خواب دیدم کنار یه کلبه که کنارش یه جادش توی جاده خاکی داشتم نماز شب میخوندم ولی وسط ولش کردم اطرافم تاریک بود ولی جلوی کلبه ای که کنارش بودم روشن بود و من آسمونو نگاه میکردم که دیدم ستاره ها تو آسمون تعدادشون کمه ولی واضح میدیدمشون پر نور بودن خوشگل

  ناشناس
  ۹ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۱۲:۲۳

  راستش من خواب دیدم وقتی رسیده ام خونه از جلوی آینه که رد شدم برگشتم به خودم نگاه کردم دیدم یه ستاره دنباله دار داخل یکی از چشمامه… چشام عسلیه و رنگ ستاره یه رنگ عسلیه کمرنگ بود که چشمک زد. تعبیرش چی میتونه باشه؟!

  نلین
  ۹ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۱۲:۰۸

  خواب دیدم تو صحرا وسط خیابون نماز شب میخوندم که نمیدونم چرا نصفه رها کردم بعد نگاه میکردم به آسمون و دیدم قشنگ تاریکه ولی میشد ستاره ها رو پرنور دید با خودم گفتم عه اینجا خبری از نور چراغا نیست چه قشنگ میشه آسمونو دید و با خدا حرف میزدم میشه تعبیرش رو بگین ممنون