🌡️ تعبیر خواب سوختن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

س ۱۳ دیدگاه
 • تعبیر خواب سوختن🌡️

  تعبیر آورده شده برای خواب سوختگی و سوختن عبارت است از: فقر، جدایی، ناکامی، ناراحتی، اتفاقات ناگوار و … سوختگی دردی بسیار طاقت فرساست که اگر شدت زیادی داشته باشد جان شخص سوخته را از پا در خواهد آورد. سوختگی امکان دارد با آتش، آب جوش، غذا و … اتفاق بیفتد.
  در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  دانیال نبی

  محمد ابن سیرین

  منوچهر مطیعی تهرانی

  لیلا برایت

  آنلی بیتون

  لوک اویتنهاو

  کتاب سرزمین رویاها

  معبرین غربی

  تعابیر بر اساس موضوع

  سوختن شمع

  سوختن در تب

  تعبیر خواب سوختن

  تعبیر خواب سوختن بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام جعفر صادق (ع) اگر در خواب دیدید که مچ دستتان را با آب جوش سوزاندید، پنج تعبیر دارد:
  ✔️تعبیر اول، نماد فقر و تنگدستی و در مضیقه قرار گرفتن است. زندگی تان با یک دوره رکود و ساکن بودن رو به رو خواهد شد. قوی باشید، چرا که این روز ها خواهد گذشت.
  ✔️تعبیر دوم، کوتاهی عمر و نزدیک بودن روز های پایانی عمرتان است.
  ✔️تعبیر سوم، از دست دادن فرزند و جدایی از آنان است.
  ✔️تعبیر چهارم، کنسل شدن مسافرت و سفر است. سفرتان به زمان دیگری موکول می شود.
  ✔️تعبیر پنجم، نرسیدن به آرزو ها و خواسته هایتان است. ناشکری نکنید، اگر اکنون چیزی که می خواهید را به دست نمی آورید، خداوند جای دیگری موقعیت بهتری را به شما خواهد داد.

  از نظر دانیال نبی 👳‍♂️

  از نظر دانیال نبی (ع) اگر در خواب پاهای تان با آب جوش سوخت، تعبیرش از دست دادن اموال، ثروت، قدرت و دارایی هایتان است. به طوری که اگر در خواب دیدید یکی از پاهای تان سوخت، پس تعبیرش این است که نصف بیشتری از اموال تان را از دست خواهید داد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کسی از روی عمد و با آگاهی پاهای شما را با آب جوش سوزاند و همچنین این شخص یکی از آشنایان شما بود، پس تفسیر این رویا این است که قطعا این فرد باعث می شود که یا اموال تان را از دست بدهید و یا خودش اموال شما را تصاحب خواهد کرد.

  از نظر محمد ابن سیرین👴

  از نظر محمد ابن سیرین اگر در خواب دیدید که کف پای شما با آب جوش سوخته بود، این رویا تعبیرش از مبتلا شدن شما به استرس و اضطراب خبر می دهد. بخاطر چیزی و یا مسأله ای ترس بدی به وجودتان خواهد افتاد.
  ✍️اگر دیدید که خواب بودید و شخصی در خواب خواست کف پای شما را با آب جوش سوزاند تا دیگر نتوانید راه بروید، این رویا نشان می دهد که کسی باعث می شود از دین و خداوند روی گردان شوید و به فساد و اعمال غیر اخلاقی مشغول شوید.

  همچنین بخوانید:  🍎 تعبیر خواب سیب از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👴

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی اگر در خواب دیدید که هر دو پای شما با آب جوش سوخت، تعبیرش این است که از سمت پدر و مادر و والدین خودتان یک ناراحتی و دل آزردگی خواهید داشت. شاید این خواب می خواهد به شما گوشزد کند که محبت و رحمت خودتان را نسبت به آنها ادا کنید و سعی کنید که با آنان با ادب و آرامی صحبت کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که جفت پاهای شما تا زانو با آب جوش سوخت، به طوری که درد و التهاب آن شما را اذیت می کرد و باعث عذاب شما شده بود، به طوری که حتی وقتی بیدار شدید سوزش و درد آن هنوز احساس می شد، خواب خوبی ندیده اید و تعبیرش این است که شهرت و آوازه شما زیر سوال خواهد رفت و امکان دارد که اعتبار و آبروی شما در بین اطرافیان، خانواده و جامعه لکه دار شود.

  از نظر لیلا برایت👩

  از نظر لیلا برایت اگر در خواب دیدید که پاهایتان با آب جوش سوخت، این رویا نشانگر از دست دادن یک یک موقعیت و شانس کاری و مالی است.اگر در خواب دیدید که در حال درس کردن چایی و یا غذا بودید و ناگهان کتری پر از آب جوش روی پای شما ریخت و یکی از پاهایتان را سوزاندید، تعبیرش این است که سفری را که مدت ها برای آن برنامه ریزی کرده اید، کنسل خواهید کرد. شاید اتفاقی پیش بیاید که این سفر برای مدت ها عقب بیفتد.

  از نظر آنلی بیتون👴

  از نظر آنلی بیتون اگر در خواب دیدید که آب جوش روی قسمتی از بدن تان ریخت و شما را سوزاند، این رویا تعبیرش خوب نیست و حوادث و اتفاقات بسیار ناگواری در زندگی تان رخ می دهد که باعث می شود تمام خواسته ها و آرزو های دل انگیز شما از بین برود. حتی ممکن است تا مرز افسردگی پیش بروید و زندگی تان را خراب کنید.

  از نظر لوک اویتنهاو👴

  از نظر لوک اویتنهاو اگر در خواب دیدید که مچ هر دو پای شما با آب جوش سوخته بود و از شدت سوختگی متورم شده بود، تعبیر این خواب نشان می دهد که که شخصی و یا گروهی از روی خصومت، دشمنی و نفاق باعث لکه دار شدن اعتبار و آبروی شما خواهند شد. این افراد تنها هدف شان اذیت کردن شماست.

  کتاب سرزمین رویاها📘

  ✍️اگر در خواب دیدید که یک خانه در حال سوختن بود، تعبیرش افزایش ثروت و دارایی شما را نشان می دهد. زندگی تان وارد دوره ای از رونق و ترقی خواهد شد.
  ✍️اگر دیدید که یک ساختمان می سوخت، این رویا نماد استرس، اضطراب و شکست و نابودی است. بهتر است بیشتر روی خودتان مسلط باشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خانه یکی از دوستان تان در حال سوختن بود، تعبیرش مثبت است. اگر در زندگی حقیقی تان دشمن و بد خواه زیاد دارید، تمام آنها را شکست خواهید داد.
  ✍️اگر دیدید که یک فروشگاه بزرگ در حال سوختن بود، این رویا می تواند از یک خسارت و ضرر بزرگ در حوزه امور مالی و اقتصادی است.
  ✍️اگر دیدید که شما در خانه ای بودید که در حال سوختن بود، این رویا نشان می دهد که اهداف شما در دنیای بیداری با حقیقت فاصله زیادی دارد و اغراق آمیز می باشد. بهتر است واقع بین تر باشید و دل به چیز های محال خوش نکنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یک تخت خواب در حال سوختن بود، این رویا بر خلاف ماهیت ناخوشایندی که دارد، نشانگر سعادت و خوشبختی است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که تخت خواب شما در حال سوختن بود ولی شما سالم بودید و احساس سوختن نداشتید، این رویا اصلا خوب نیست. به احتمال زیاد همسر شما به زودی از دنیا خواهد رفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که به دیگران باعث سوختن شما شدند، این رویا از مشکلاتی خبر می دهد که بسیار به شما نزدیک شده اند و اگر مراقب نباشید زندگی تان خراب خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال آشپزی و پختن غذا خودتان را سوزاندید، تعبیرش این است که معشوق و پارتنر عاطفی تان به دلایلی شما را ترک خواهد کرد و تصمیم به جدایی می گیرد. بهتر است منطقی باشید و اگر می دانید که این ارتباط آینده ای ندارد، موافقت کنید.
  ✍️اگر در خواب روی بدن تان آثاری از سوختگی دیدید، این رویا از ارتباط های جدید، بسیار عمیق، بزرگ، با ارزش و مهم خبر می دهد. با افرادی آشنا خواهید شد که احساس می کنید بسیار به شما نزدیک هستند و با آنها طرح رفاقت خواهید ریخت.
  ✍️اگر در خواب روی بدن دیگران جای سوختگی دیدید، این رویا از موفقیت و پیروزی در امور به شما خبر می دهد. پیشرفت های بزرگی در انتظار شماست.

  همچنین بخوانید:  ⭐ تعبیر خواب ستاره از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر معبرین غربی📚

  از نظر معبرین غربی اگر در خواب دیدید که صورت و چهره شما دچار سوختگی شده بود، این رویا می تواند ناشی از اعتماد به نفس پایین و عدم باور شما نسبت به خودتان و استعداد هایتان باشد.
  تفسیر این رویا نشان می دهد که شما اغلب اوقات فکر می کنید که برای دیگران و از نظر اطرافیان فرد جذابی نیستید و بیش از اندازه روی این موضوع تمرکز کرده اید. در واقع زمانی که شدت این افکار در ذهن شما زیاد می شود، خودش را به شکل یک چهره سوخته و از بین رفته نشان می دهد.
  تعبیر دیگر که می توان به صورت کلی هم بیان کرد، این است که اغلب رویا هایی که با محتوای سوختن صورت و یا عضوی از بدن است، به این معنی می باشد که شما در گذشته کار هایی انجام داده اید که اشتباه بوده است. با اینکه تاوان و جریمه آن را نیز پرداخت کرده اید، هنوز خودتان را مقصر می دانید و پشیمان هستید. دست از سرزنش کردن خودتان بردارید.
  ✍️اگر در خواب صورت شخص دیگری را دیدید که سوخته و از بین رفته بود، قطعا صحنه خوشایندی نیست و می توانیم در تعبیرش نیز این احساس بد و ناراحت کننده را لحاظ کنیم. بنابراین اگر در خواب کسی را دیدید که صورت سوخته و نامعلومی داشت و همچنین این فرد برای شما آشنا و شناخته شده بود، تعبیرش به این شخص باز می گردد و نشان می دهد که از اعتماد به نفس کافی بر خوردار نیست. حتی این رویا نشان می دهد که او برای بلند شدن و به دست آوردن دوباره اعتماد به نفسش به کمک شما نیاز دارد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که جلوی آینه رفتید و دیدید صورت شما سوخته است، این رویا تصویری از گذشته تلخ و زجر آور شماست. گذشته شما به قدری دردناک بوده که هنوز هم اثرات آن زندگی شما را در چنگ دارد و شما نیز به خاطر این مسأله خیلی ناراحت و اندوهگین هستید.
  به تعبیر دیگر چنین رویایی می تواند از اهداف بی اساس و بدون آینده شما خبر دهد. باید مراقب باشید و از اهدافی که می دانید که خطر ریسک و نابودی دارند دوری کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که دست شما سوخته بود، تعبیر این خواب نشان می دهد که شما بخاطر تمایل شخصی و علاقه فردی تان مشغول در کار و فعالیتی هستید که اگر بیشتر دقت کنید و احساسات را کنار بگذارید، متوجه می شوید که چیزی جز خسارت و اذیت شدن به همراه ندارد. در اصل این کار سودی ندارد. بهتر است دست از اصرار بردارید. پس در نتیجه این رویا ناشی از این احساس است.

  همچنین بخوانید:  ⌚ تعبیر خواب ساعت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر خواب سوختن بر اساس موضوع آن 📋

  ✔️سوختن شمع

  اگر در خواب در حال تماشای سوختن یک شمع بودید، تعبیر این خواب جوانب مثبت زیادی دارد. اگر در زندگی تان به کسی قرض و بدهکاری دارید، پس تعبیر این خواب از ادای این قرض خبر می دهد.
  اگر در خواب دیدید که کسی شمع روشن در حال سوختن را به شما هدیه کرد، این خواب تعبیرش رسدین به احترام و عذت و کرامت است.
  این رویا برای دختر و پسر های جوان و نوجوان نشانه ازدواج، جفت و یا شریک عاطفی جدید است.

  ✔️سوختن در تب

  اگر در خواب دیدید که به شدتی تب داشتید که حس می کردید در آتش می سوزید، این رویا یک اخطار و هشدار است. این هشدار کلی است و باید در تمام زمینه ها که امکان آزار و رنجش وجود دارد اعمال کنید. فرقی نمی کند خوب یا بد، همه مسائل شامل این تعبیر است.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  13 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  مرتضی
  ۴ خرداد ۱۴۰۲ ساعت: ۲۱:۵۰

  سلام دختر داییم در خواب دید پدرش که چند ماه قبل فوت شده کف دستش سوخته خواستم بدونم تعبیرش چیه؟؟؟

  روشن
  تاریک