🦟 تعبیر خواب سوسک از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

س ۵ دیدگاه
 • تعبیر خواب سوسک🦟

  دیدن خواب سوسک یکی از متداول ترین خواب ها بوده و تعبیر متفاوتی دارد. همان طور که خودتان نیز می‌دانید سوسک‌ها علاقه شدیدی به جاهای کم نور، تاریک، کثیف و آلوده دارند. اگر در جایی با چنین ویژگی‌هایی، مواد غذایی هم یافت شود که دیگر نور علی نور می‌شود! در این صورت این حشرات به راحتی به تغذیه و زاد و ولد مشغول می‌شوند؛ بنابراین از اتاق و آشپزخانه و هر قسمت دیگر خانه گرفته تا هتل و هر مکانی که کثیف و غیر بهداشتی باشد، محلی ایده آل برای زندگی سوسک‌ها خواهد بود.
  با این تفاسیر احتمال دیدن سوسک برای هر فردی بسیار زیاد است. به ویژه که در هر مکانی ممکن است با این حشرات روبرو شوید؛ در نتیجه طبیعی است که گاهی خواب سوسک را نیز ببینید. به همین دلیل تیم تاروت رنگی در این مطلب به تعبیر و توضیح خواب سوسک پرداخته است.
  توجه داشته باشید تعبیر و توضیحات ارائه شده در مورد هر خوابی معمولاً از تفکر و دیدگاه شخصی خواب شناسان به وجود آمده است؛ بنابراین به صراحت نمی توان هیچ تعبیری را کاملاً صحیح یا کاملاً غلط دانست؛ البته که این موضوع در مورد خواب سوسک نیز جاری است. با این حال چنین رویایی هم تعبیر خیر دارد و هم به شر و بدی تعبیر می‌گردد.
  در این صورت پیشنهاد می دهیم تنها تعبیرهای مثبت و خوشایند را جدی بگیرید. در نتیجه اگر تفسیر رویای شما ناگوار از آب درآمد؛ نگرانی به دل خود راه ندهید.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  آنلی بیتون

  منوچهر مطیعی تهرانی

  لیلا برایت

  محمد ابن سیرین

  امام جعفر صادق (ع)

  ابراهیم کرمانی

  جابر مغربی

  شیخ طوسی

  کتاب بانک جامع تعبیر خواب

  تعابیر بر اساس موضوع

  سوسک موجود در مواد خوراکی

  ترس و وحشت از دیدن سوسک

  سوسک‌هایی در تعداد بسیار فراوان

  سوسک و ارتباط آن با احساسات درونی

  سقوط سوسک

  سوسک هایی بر تن و بدن

  سوسک‌هایی به رنگ سرخ

  سوسک تیره و سیاه رنگ

  هجوم سوسک‌ها

  کشتن و از بین بردن سوسک

  سوسکی بر روی سر

  پرواز سوسک

  سوسک بی جان و مرده

  از بین بردن و کشتن سوسک‌هایی به رنگ سفید

  از بین بردن و کشتن سوسکی در ابعاد بزرگ

  تعبیر خواب سوسک

  تعبیر خواب سوسک بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر آنلی بیتون 👴

  ✍️ خوابی که در آن سوسکی را بکشید نوید بخش بهره مندی از یک زندگی پر منفعت و پر بار است. شما طعم خوشبختی و کامروایی را به طور کامل خواهید چشید.
  ✍️ اگر سوسک بالداری را در رویای خود ببینید خبر از این می دهد که در زندگیتان دچار گیر و گرفتاری می شوید.
  ✍️ خوابی که در آن سوسکی بر تن و بدن شما راه برود؛ به معنای بیماری و ناخوش احوالی در طول یک بازه زمانی است. همچنین این خواب می تواند به معنای دچار شدن به فقر و تنگدستی نیز باشد. صرف نظر از این که کدام یک از حالت های زیر پیش بیاید؛ این خواب را باید بیانگر ایجاد مشکل و گرفتاری بدانیم.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی 👴

  ✍️ خوابی که در آن به کشتن سوسک مشغول باشید؛ یعنی از هرگونه سختی و مشقت رهایی می یابید. به اضافه این که دشمن و بدخواهی ضعیف و ناتوان دارید که از قضا بر او غلبه خواهید کرد.
  ✍️ دیدن تعداد زیادی سوسک در خواب خبر از تشویش و نگرانی های ذهنی شما دارد. به ویژه اگر این سوسک های فراوان را در خانه و زندگی خود ببینید.
  ✍️ تعبیر خواب سوسک را باید همچون دیگر حشرات بدانیم. در تعبیر این خواب ها باید بگوییم که به معنای دشمنی ضعیف، ناتوان، پست و حقیر است. این فرد بدخواه موجب دردسر و زحمت برای شما خواهد شد. آنقدر از او متنفرید که احساس کراهت و چندش به شما دست می‌دهد.
  ✍️ سوسک بال و پردار در خواب نشانه درگیری با مشکلات و گرفتاری‌ها است.
  ✍️ رویایی که در آن سوسکی بر تن شما حرکت کند؛ یعنی برای مدت کوتاهی طعم فقر، نداری و بیماری را خواهید چشید.

  از نظر لیلا برایت 👩

  ✍️ اگر در عالم خواب و رویا سوسکی را بکشید به معنای موفقیت در کار و بارتان است. این خواب نویدبخش غلبه بر مشکلات و گرفتاری ها خواهد بود.

  از نظر محمد ابن سیرین 👴

  ✍️ خوابی که در آن دیدن سوسک موجب ترس و واهمه شما شود به طوری که از شدت ترس پا به فرار بگذارید؛ یعنی سرشکسته و حقیر می شوید. دشمنان و بدخواهانتان شما را زمین میزنند و بر شما پیروز می شوند.
  ✍️ به طور کلی نمایان شدن سوسک در خواب به معانی گوناگونی تعبیر می شود. از جمله آن می توان به نداشتن شجاعت و بزدل بودن، حقارت، پستی و خوار و خفیف شدن اشاره کرد.

  از نظر امام جعفر صادق (ع) 👳

  ✍️ دیدن رویایی از سوسک چه آن را بکشید و چه صرفاً سوسک را ببینید؛ به دشمنی و کینه تعبیر می شود. تعبیر دیگر این خواب دوستان و رفقایی است که چوب لای چرختان میگذارند و باعث ایجاد اختلال در امور شما می شوند.

  همچنین بخوانید:  🍎 تعبیر خواب سیب از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر ابراهیم کرمانی 👴

  ✍️ اگر در عالم خواب تعداد بسیار زیادی سوسک در اندازه های کوچک و ریز را در خانه خود ببینید؛ به سعادت، کامیابی، غلبه بر دشمنان و بدخواهان و همچنین زندگی سرشار از منفعت و ثمره تعبیر می‌شود.

  از نظر جابر مغربی 👴

  دیدن خوابی از سوسک های کوچک و بزرگی که قهوه ای رنگ هستند؛ یعنی یک یا چند نفر از رفقا و نزدیکان کینه زیادی از شما در دل دارند. آنها شدیداً به شما حسادت می ‌کنند. در نتیجه در صدد هستند تا با کارشکنی در زندگی شما اختلال ایجاد کنند. حتی تلاش می کنند تا رابطه شما با دیگران را نیز شکر آب کنند.

  از نظر شیخ طوسی 👴

  ✍️ دیدن خوابی از سوسکی سفید در دهان و خوردن آن به معنای این است که از شر آدم‌های مزاحم، دردسر ساز و نا به کار در امان می‌مانید. در واقع از چنین آدم هایی که همچون آفت هستند، دوری می کنید و فاصله می گیرید.
  ✍️ اگر سوسکی سیاه رنگ، بالدار و درشت را در خواب ببینید؛ سمبل و نشانه از کف دادن قدرت، نیرو و توان در شخص رویابین است. همچنین امکان دارد این خواب به معنای هدر دارد زمان با ارزشتان و گزینه های مهم کاری نیز باشد.

  از نظر کتاب بانک جامع تعبیر خواب 📚

  ✍️ سوسک‌ها معمولاً باعث ضرر روحی انسان می شوند تا جسمی؛ چرا که غالب افراد با دیدن سوسک دچار ترس و وحشت می‌گردند. با این اوصاف سوسک در خواب به فردی مزاحم، دردسرساز، ضعیف، خوار و پست تعبیر می شود.

  تعبیر خواب سوسک بر اساس موضوع آن 📚

  ✍️ همان طور که گفته شد دیدن رویایی از حضور سوسک معمولاً به این دلیل است که در واقعیت آنها را دیده یا حرفی از این حشرات به گوشتان رسیده باشد. اگرچه سوسک جزو حشرات منفور و نفرت انگیز است؛ که نمایان شدن آن در خواب و رویا نیز احساس ناخوشایند و منزجر کننده‌ای به همراه دارد؛ اما دیدن این حشره در خواب تعبیر خوب و نیکویی دارد.
  ✍️ با این حساب اگر خوابی از سوسک را مشاهده کرده‌اید؛ تمام احساسات بدی که در واقعیت به شما دست می‌دهد را دور بریزید؛ زیرا خواب شما به معنای دیدار با شخصی بسیار ثروتمند و با نفوذ است. این شخصی عالی مقام بوده و از نظر اجتماعی شان بالایی دارد. خوشبختانه فرصتی طلایی برای نزدیکی و آشنایی با او در اختیارتان قرار می‌گیرد.
  ✍️ پس از آن همه چیز بستگی به عملکرد خودتان دارد. اگر با دل و جان و البته هوشمندانه پیش بروید؛ این شانس نصیبتان می‌شود که از نظر شغلی پیشرفت و ترقی کنید. همچنین امکان رشد و ترقی در کلیه امور زندگی نیز برایتان مهیا خواهد شد.
  در تعبیر دیگری از خواب سوسک باید آن را نشانه و علامتی از روی آوردن شانس و اقبال دانست؛ چرا که بر اساس این خواب اقبال فراوانی برای برنده شدن در یک قرعه کشی، بخت آزمایی (لاتاری) خواهید داشت. به احتمال زیاد شانس برنده شدن جایزه ای ارزنده را دارید؛ بنابراین بد نیست در بخت آزمایی یا بعضی از بازی های شانسی شرکت کنید.
  از این ها گذشته سوسک در خواب سمبل ترقی، پیشرفت و ترفیع کاری و شغلی است. پس از مشاهده چنین رویایی درهای خوش شانسی به روی شما باز خواهد شد. می بینید که اگرچه دیدن رویایی از سوسک حس و حال چندان خوبی ندارد؛ اما تعبیر آن حسابی خوب و لذت بخش است.

  سوسک موجود در مواد خوراکی

  ✍️ چنانچه در خواب سوسکی را در غذای خود مشاهده کنید؛ ممکن است تعابیر چندان خوشایندی نداشته باشد. به خصوص که یک سری از دور و بری‌ها به کامیابی، موفقیت و دستاوردهای شما حسادت می‌کنند. همین حسادت و تنگ نظری موجب می‌شود به بدگویی و پشت سر گویی از شما بپردازند. در حالی که در روی شما وانمود به رفاقت، محبت و خوش رفتاری می‌کنند. چنین شرایطی ایجاب می‌کند که با احتیاط بیشتری به پیش بروید. شش دانگ حواستان را جمع کنید که چه کاری را در مقابل دیگران انجام می‌دهید. چه حرفی را با آنها در میان می‌گذارید و …
  ناگفته نماند که اگر به کسی شک دارید و احتمال می‌دهید که پنهانی به بد شما را بخواهد؛ بهتر است همین حالا برای رهایی از شر او اقدامی کنید. چرا که از قدیم گفته اند نباید روزه شک دار گرفت! به اضافه این که با کنار گذاشتن چنین شخصی دیگر بابت ضربه خوردن و مورد خیانت قرار گرفتن، دل واپس نخواهید بود.

  ترس و وحشت از دیدن سوسک

  ✍️ خوابی که در آن خانه خود یا مکان دیگری را سرشار از حضور سوسک‌ها ببینید؛ ممکن است به معنای این باشد در منزلتان مقادیر فراوانی از وسیله‌های به درد نخور را جمع کرده‌اید. این وسایل هیچ کاربردی نداشته و فقط فضای اضافی اشغال کرده‌اند. امکان دارد این لوازم حاصل سالها سیر و سفر یا خرید بوده باشد. در هر صورت خودتان نیز می دانید که جزو آت و آشغال محسوب می‌شوند و ارزش نگهداری ندارند. در نتیجه بهتر است که همین روزها آنها را دور بیندازید.
  ✍️ توجه داشته باشید این که در زندگی واقعی چه اشیا و وسایلی دور و بر شما را گرفته، در عالم خواب و رویایتان هم نفوذ خواهد کرد. با این تفاسیر رویای شما می‌تواند بیانگر نگرانی و دل مشغولی نیز باشد. این اضطراب و استرس از بی نظمی، عدم مدیریت و بی سر و سامانی زندگی‌تان به وجود آمده است.

  همچنین بخوانید:  🌊 تعبیر خواب سیل از نظر معبران و موضوعات مختلف

  سوسک‌هایی در تعداد بسیار فراوان

  ✍️ اگر خواب ببینید که هزاران هزار سوسک شما را احاطه کرده و در اطرافتان رفت و آمد می کنند؛ سمبلی از بدبیاری و بد اقبالی است. احتمال دارد که مدتی طولانی برای کاری زمان و انرژی صرف کرده باشید؛ اما متاسفانه پیش از آن که شاهد به ثمر نشستن تلاش هایتان باشید همه چیز از دست می‎رود. در نتیجه شکست و ناکامی نصیبتان می‌شود.
  ✍️ این بدبیاری و اقبال بد به دارایی های مادی و مالی ربط پیدا می‌کند؛ بنابراین پس از مشاهده چنین خوابی حواستان باشد که دور هرگونه شرط بندی، قرعه کشی، بخت آزمایی و غیره را خط بکشید. توجه داشته باشید صرف دیدن چنین رویایی ناخوشایند و چندش آور است؛ البته که همین احساسات منفی در عالم واقعیت نیز خودشان را نشان خواهند داد.
  ✍️ شایسته است که پس از مشاهده این رویا از سرمایه گذاری‌های کلان دوری کنید. با همه اینها اگر بعد از دیدن خوابی از سوسک‌های بی شمار دچار احساس بد، منفی و ناگوار شدید؛ لازم است خونسردی و خوشبینی خود را حفظ کرده و با دیدی مثبت به جلو بروید. به اضافه این که تصمیمات مالی و پولی را در نهایت احتیاط بگیرید.
  ✍️ از این ها گذشته مشاهده سوسک های فراوان و زیاد در خواب، سمبل و نمادی از به دست آوردن و اکتساب است.

  سوسک و ارتباط آن با احساسات درونی

  ✍️ در تعبیر خواب سوسک گفته شده که دیدن این حشره بیانگر وجود احساساتی گرم و سوزنده در شخص رویابین است. این شخص در ارتباط خود با دیگران احساساتی عمیق، قوی و سرشار از محبت دارد. در این صورت لازم است که اطرافیان به درستی از عمق و خلوص احساسات شما باخبر شوند؛ چرا که در غیر این صورت مورد حسادت و نفرت آنها قرار خواهید گرفت.

  سقوط سوسک

  ✍️ گاهی خواب سوسک به غم، ماتم، اندوه و دلخوری تعبیر می‌شود. منتها اگر در خواب شاهد سقوط یک سوسک از سطحی مرتفع باشید؛ به معنای ایجاد وقفه در پروژه‌ها و امور کاری شما است.

  سوسک هایی بر تن و بدن

  ✍️ این که در عالم خواب سوسک هایی را روی تن خود ببینید، تعبیر نیکی ندارد. بر اساس این خواب احتمال وقوع یک تصادف یا سانحه وجود دارد. چنین اتفاقی برای شما دردسرهایی ایجاد خواهد کرد. همچنین رویای شما شاید به معنای این باشد که دستی دستی خودتان را در موقعیتی ریسکی و خطرناک قرار خواهید داد. همین شرایط راه را باز می گذارد تا به راه های مختلفی مورد آسیب و صدمه قرار بگیرید.
  ✍️ با این تفاسیر پیشنهاد می‌دهیم برای مدتی به طور جدی مراقب اوضاع سلامتی خود باشید. چنانچه احساسی از درد یا مشکل در هر نقطه از بدن خود داشتید؛ آن را پشت گوش نیندازید و سریعاً به پزشک مراجعه کنید. بهتر است این خواب را جدی گرفته و تنها برای موارد ضروری و واجب از خانه خارج شوید.
  ✍️ همچنین دست تنها به انجام کارهای روزمره خود نپردازید. توصیه می‌کنیم از کسی کمک بگیرید و تا حد امکان استراحت کنید. به خصوص که بهتر است روز بعد از خواب دیدن را در خانه بمانید.
  ✍️ خوابی که در آن بدن شما هدف حمله سوسک‌ها قرار گرفته باشد؛ به احتمال زیاد مشغولیت های ذهنی زیادی برای شخص رویابین به همراه خواهد داشت؛ بنابراین پس از مشاهده چنین رویایی بهتر است که آن را در فکر و ذهن خود حل و فصل کنید. احساسات منفی نشات گرفته از این خواب را با باورهای مثبت و خوشایند جایگزین کنید.

  سوسک‌هایی به رنگ سرخ

  ✍️ اگر سوسکی که در خواب دیده‌اید رنگی قرمز داشته باشید؛ خواب شما به خیر و خوشی تعبیر می‌شود. مشاهده رویایی از سوسک‌های سرخ رنگ می‌تواند به معنای دریافت هدیه‌ای بسیار خوشحال کننده باشد.
  ✍️ در تعبیر دیگر این خواب گفته شده که سمبلی از مال، ثروت و دارایی است. با این حساب پس از مشاهده خوابی از سوسک های قرمز رنگ از نظر مالی شانس و اقبال فراوانی متوجه شما خواهد شد. هرچه تعداد این سوسک‌ها بیشتر باشد، پول و ثروت بیشتری نیز نصیبتان می‌شود. در این شرایط اگر به سراغ بخت آزمایی و قرعه کشی ها بروید؛ شانس با شما یار بوده و منفعت زیادی به دست خواهید آورد.

  سوسک تیره و سیاه رنگ

  ✍️ دیدن سوسک هایی سیاه رنگ در خواب به معنای بدبیاری و بدشانسی است. طبق این رویا امکان دارد آن طور که برنامه ریزی کرده‌اید به ترفیع شغلی خود دست نیابید. شاید هم یک پروژه کاری در دست دارید که در این صورت قادر به تکمیل و ارائه آن در زمان مقرر نمی‌شوید.
  ✍️ مشاهده رویایی از یک سوسک تیره و بزرگ یعنی شک شخص با نفوذ و عالی مقام چوب لای چرختان می‌گذارد. در تلاش است در کارهایتان اخلال ایجاد کرده و هرچه رشته اید را پنبه کند. با این اوصاف لازم است که چشم و گوشتان را خوب باز کرده و حسابی مراقب باشید. بدون قید و شرط به هیچکس اعتماد نکنید. اسرار شخصی و کاری خود را به سادگی برای کسی بازگو ننمایید.

  همچنین بخوانید:  🐜 تعبیر خواب ساس از نظر معبران معروف

  هجوم سوسک‌ها

  ✍️ این که در خواب و رویا مورد حمله و یورش سوسک‌ها قرار بگیرید؛ تعبیر خوبی ندارد. چرا که در این صورت حقتان ناحق شده و با بی عدالتی با شما رفتار خواهد شد. این نابرابری و تبعیض از شیوه های مختلفی اعمال می شود. احتمال دارد در محیط کاری اتفاق ناخوشایندی برای شما پیش بیاید. حتی شاید نوعی آزار و اذیت جنسی را تجربه کنید.
  ✍️ ممکن است کسی کار مجرمانه‌ای را علیه شما انجام دهد که در نتیجه آن به طرق گوناگون دچار درماندگی و استیصال شوید. به طوری که کاسه چه کنم چه کنم دستتان بگیرید. کسانی که موجب اذیت و آزار شما شده‌اند، قدرت و نفوذ فراوانی دارند. آنها در هر صورت بر شما غلبه کرده و مسلط می‌شوند. در واقع طوری زمینه چینی می‌کنند که در نهایت اوضاع به نفع خودشان تمام شود.

  کشتن و از بین بردن سوسک

  ✍️ اگر در عالم خواب سوسکی را بکشید، تعبیر خوبی دارد. در نظر داشته باشید در واقعیت کشتن حشره ای چندش آور و نفرت انگیز همچون سوسک موجب برقراری حس امنیت و آرامش می‌شود. طبیعتاً همین احساس در مورد خواب کشتن سوسک هم صدق می‌کند؛ بنابراین چنین رویایی نویدبخش این است که ایمان، قدرت و اعتماد به نفس لازم را در خود می‌یابید تا به کارهای عقب مانده سر و سامانی ببخشید. پروژه هایی را که از مدت‌ها پیش شروع کرده و ناتمام گذاشته‌اید را به سرانجام خواهید رساند. روی هم رفته در همه ابعاد زندگی سرشار از اعتماد به نفس، قدرت و خودباروی می‌شوید.
  ✍️ چنان چه اهداف و آرزوهایی در دل دارید که مغزتان آن را کامل تایید نکرده و شما را به شک و تردید انداخته است؛ اکنون چنین خوابی شما را برای دست یابی به خواسته های قلبی‌تان راهنمایی خواهد کرد؛ البته رویای شما تنها در بردارنده کد و سرنخ هایی است. برای رسیدن به اصل قضیه لازم است با دقتی مضاعف به بررسی اتفاقات و جریانات واقعی بپردازید؛ چرا که این وقایع موجب تکمیل اطلاعات شما شده و در نهایت گذر زمان مفاهیم زیادی را برایتان روشن خواهد کرد.
  ✍️ از این ها گذشته رویایی از کشتن سوسک بیانگر این است که اثرات و جریانات مثبتی به زندگی شما وارد خواهد شد. به پشتوانه این خواب زندگی شما دستخوش تغییرات و اثرات مثبتی می‌شود که ابداً انتظارش را نداشتید.

  سوسکی بر روی سر

  ✍️ چنانچه در عالم خواب سوسکی را در حال تردد بر سر و کله خود ببینید؛ خبرهای چندان خوبی برای مسائل احساسی یا کاری شما ندارد.
  ✍️ اگر سوسکی که بر سر خود دیده‌اید سیاه رنگ باشد؛ یعنی اتفاقاتی بد شگون به وقوع می‌پیوندد که با سحر و جادو همراه است.

  پرواز سوسک

  ✍️ این که در خواب شاهد پرواز سوسکی بالدار باشید؛ سمبل و نشانه بهره مندی از شانس و اقبال در امور کاری و عشقی است. به طور کلی صرف دیدن سوسک بالدار نیز همین تعبیر را دارد؛ بنابراین اگر چنین رویایی مشاهده کردید بدانید که از نظر احساسی و شغلی خبرهای خوبی براتیان در راه است. شانس و اقبال به شما روی خواهد آورد.

  سوسک بی جان و مرده

  ✍️ اگر در خواب سوسکی مرده و بی جان را ببینید، تعبیر و معنایی خوب و نیکو دارد. این خواب می‌گوید که فرصت هایی ناب در زمینه کاری یا مالی نصیبتان می‌گردد. به یمن این فرصت های طلایی مجالی می یابید تا خطاهای گذشته خود را پاک و اصلاح کنید.

  از بین بردن و کشتن سوسک‌هایی به رنگ سفید

  ✍️ چنانچه در عالم خواب مشغول کشتن سوسک‌هایی سفید رنگ باشید؛ به معنای این است که رفته رفته مشکلات و گرفتاری‌هایتان کمرنگ شده و در نهایت محو کامل می‌شوند. منتها توجه داشته باشید که این گیر و گرفتاری ها در زندگی زناشویی یا رابطه احساسی یک دختر و پسر ایجاد می گردد.

  از بین بردن و کشتن سوسکی در ابعاد بزرگ

  ✍️ چنانچه در خواب و رویا سوسکی بسیار بزرگ را بکشید؛ نشانه پیروزی، موفقیت و غلبه بر بدخواهان و حسودان است. غالب این افراد از میان آشنایان و اقوام شما هستند.

  معانی سمبلیک سوسک

  در تعبیر خواب سوسک میان خواب شناسان اختلاف نظر وجود دارد. معبرین غربی بر این عقیده هستند که سوسک نماد و سمبلی از احساسات گرم و سوزنده درونی شخص رویابین است. در مقابل عده دیگری معتقدند که این خواب بیانگر وقوع اتفاقی غم انگیز است. می بینید که چنین اختلاف نظرهایی باعث شده که سوسک نماد مسائل گوناگونی دانسته شود.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  5 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  الهه
  ۱ فروردین ۱۴۰۲ ساعت: ۱۰:۳۵

  من خواب دیدم رفتم نانوایی و نانوا نان ها را تکان میداد لاب لای نان ها پر از سوسک بود

  نیلوفر
  ۱ اسفند ۱۴۰۱ ساعت: ۱۰:۰۵

  سلام من خواب دیدم سوسک ها جلوی من خودشون دارن میرن تو اب دست من شلنگ اب بود انگار داشتم چیزی رو پر اب میکردم

  سهیلا
  ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ ساعت: ۱۰:۳۶

  سلام. من عاشق یکی هستم که خانواده اش با ازدواج ما مخالف هستن. بعد دیشب خواب دیدم عشقم توی دهنش نور گوشی انداخته و بهم نشون میده به سقف دهنش حدود ۵ یا ۶ تایی سوسک سیاه چسبیده بودن و عشقم با ناراحتی اونارو بهم نشون میداد من داشتم سکته میکردم با دیدن اونا میخواستم تعبیرش رو بفهمم لطفا کمک کنید؟

  بهینا
  ۱۷ آذر ۱۴۰۱ ساعت: ۰۸:۱۵

  سلام من خواب دیدم یک سوسک نسبتا بزرگ (البته در اندازه طبیعی و معمولی) روی پهلوم بود و من جیغ کشیدم سوسکه افتاد زمین و مادرم اونو کشت منم خیالم راحت شد.
  تعبیرش چی میتونه باشه؟

  علی
  ۱۶ آذر ۱۴۰۱ ساعت: ۰۷:۰۱

  من توی خواب دیدم یه ملخ توی خونمه و برام موزیک میخونه
  من از حشرات بدم میاد ولی اونو دوستش داشتم برادرم خواست بکشش و من نذاشتم
  کنارش یه سوسک خیلیییی بزرگ اومد که سریعا کشتمش با دمپایی
  تعبیرش درسته
  امروز قراره بزرگترین سرمایه ای که توی زندگیم دیدم برام واریز بشه توی حسابم که تعبیر ملخ بوده
  من هر فکری که میکنم یا تصمیمی که میگیرم شب توی خواب یا تعبیر بهم نشون داده میشه هر شب و هر بار
  هر بار تصمیمی گرفتم که شاید اشتباه بوده شب توی خواب بهم الهام شده که یکار باید بکنم
  من ادم خرافاتی نیستم و به شدت ادم علم محوری هستم ولی خواب واقعا یه علم کهن و باستانیه

  روشن
  تاریک