👖 تعبیر خواب شلوار از نظر معبران معروف

ش بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب شلوار👖

  شلوار جزو لباس و پوشش عام و الزامی در جامعه برای انسان هاست. در تعبیر رویا و خواب تان باید رنگ و ظاهر شلواری را که مشاهده کردید با جزئیات به یاد داشته باشید. اغلب معبران شلوار را زن دانسته اند. برخی دیگر از تعابیر شلوار، عبارت است از: بی آبرویی، بیماری، ازدواج، ثروت، فساد، زنا و…
  در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  ابراهیم کرمانی

  محمد ابن سیرین

  جابر مغربی

  خالد بن علی العنبری

  منوچهر مطیعی تهرانی

  لیلا برایت

  آنلی بیتون

  کتاب سرزمین رویاها

  تعبیر خواب شلوار بر اساس نظر معبر 👴

  تعبیر خواب شلوار

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع) اگر در عالم رویا شلوار دیدید، سه تعبیر دارد:
  ✍️تعبیر اول، نشانگر یک زن اطراف شما می باشد. این زن می تواند مادر، همسر، خواهر و یا یک دوست بسیار صمیمی باشد.
  ✍️تعبیر دوم، نشانگر کنیزک و یا یک دختر خردسال و کم سن و سال می باشد. این دختر می تواند تحت هر عنوانی به زندگی شما وارد شود.
  ✍️تعبیر سوم، شانگر خدمتکار و خدمتگزار می باشد. حتی می تواند به زیر دستان و کارکنان و شما هم اشاره داشته باشد.

  از نظر ابراهیم کرمانی👴

  از نظر ابراهیم کرمانی اگر در خواب دیدید که هم شلوار و هم پیراهن شما کثیف، کهنه و مندرس به نظر می‌آمد، این خواب تعبیرش بدین صورت تفسیر می‌شود اگر شما در زندگی حقیقی فردی ثروتمند و توانگر هستید، پس به زوال و نابودی و فقر کشیده خواهید شد و به طور کلی وضع زندگی تان بد خواهد شح۹شانگر این است که این روز ها زندگی تان همراه با استرس در مورد روابط جنسی و غریزه جنسی تان می باشد. شما شاید بیشتر از هر چیز نگران دید و قضاوت مردم نسبت به زندگی خودتان شده اید.‌ مخصوصاً اگر در این رویا ببینید که بدون شلوار از خانه بیرون رفتید و در معرض نگاه‌های پر از منظور و تمسخر آمیز مردم قرار گرفته باشید. تعبیر دقیق این رویا این است که مردم پشت سر شما حرف می زنند و مدام از شما بدگویی می کنند. در واقع آنها به خودشان اجازه می‌دهند که در مورد مسائل شخصی و خصوصی زندگی شما داوری و قاضی گری کنند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یک شلوار گشاد و بی قواره به تن داشتید، تعبیرش این است که ارتباط شما با همسرتان و یا زنی که بسیار عاشق او هستید خراب خواهد شد و این رابطه رو به سردی و نابودی پیش خواهد رفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شلوار شما بیش از اندازه تنگ بود و شما تحت فشار قرار گرفته بودید، این خواب نشان می‌دهد که نزذیکان و اطرافیان چیزهایی را به شما تحمیل می کنند که مورد پسند و علاقه شما نیستند و همچنین از جانب آنان مورد فشار و اذیت هستید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شلوار شخص دیگری را به پا داشتید ولی و یا شلواری به پا داشتید که خواب می دانستید مال شما نیست؛ این رویا نشان می دهد که بسیار باید مراقب باشید. زنی اطراف شماست که نیت وی از نزدیک شدن به زندگی تان انجام کارهای نادرست و ناپسند و گناه آلود می باشد. باید بسیار هوشیار و مراقب باشید که در دام این زن نیفتید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شلواری نامناسب به تن داشتید اما بقیه لباس های شما بسیار تمیز و مرتب بود، برای مثال شلوارتان پاچه های ناهماهنگ و بریده شده داشت ویا جیب های آن مسخره بود و ظاهر شلوار مثل دلقک های سیرک بود که باعث تمسخر و خنده دیگران می شد، تعبیر این رویا نشان می‌دهد که از جانب همسرتان با بی آبرویی و بی حیثیتی روبرو خواهید شد. در واقع او کاری می‌کند که با آبروی شما بازی می شود و از جانب همه مورد سر و همچنین دچار غم و اندوه زیادی خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که روی شلوار شما خون ریخته و این خون از دهان شما بیرون آمده بود، این خواب نشان می‌دهد که از روی خصومت و دشمنی با کسی به بحث و جدال و درگیری خواهید پرداخت و همچنین نشان می‌دهد که منشاء این درگیری ها از جانب خانم هایی اطراف شما می باشد.

  همچنین بخوانید:  🐫 تعبیر خواب شتر از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر محمد ابن سیرین👴

  از نظر ابن سیرین اگر در خواب شلوار دیدید، تعبیرش زنی را نشان می‌دهد که فارسی زبان است و به لحاظ شخصیتی و اخلاقی بسیار نا به کار و نادان می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شلوار خریدید، تعبیرش این است که صاحب یک کنیزک کم سن و سال خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در شلوار شما یک مار و یا و یا یک عقرب وجود دارد، تعبیرش این است که شخصی که از دشمنان شما تصمیم می گیرد که با همسرتان به انجام اعمال ناپسند و کارهای فساد آمیز بپردازد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شلواری را تحت عنوان هدیه و یا صدقه به شما بخشیدند، تعبیرش این است که یک خدمتگزار و یا یک کارمند به جمع شما اضافه خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شلواری بسیار چرک و کثیف به پا داشتید، تعبیرش نشانگر عقوبت، سزا و نتیجه اعمال می باشد. هر کار خوب و بدی که کرده باشید به زودی سزای آن را خواهید دید، همانطور که در قرآن کریم آمده: … مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ… _ … [لباسشان] از قیر است و [آتش] چهره‌هایشان را پوشانده است… (ابراهیم-۵۰).
  ✍️اگر شما در خواب دیدید که شلوار قرمز رنگ به پا کرده بودید، تعبیر این رویا اصلا برای شما خوب نیست و نشان می‌دهد که احترام و جایگاه تان در چشم مردم را از دست خواهید داد و بسیار بی حرمت خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شلوار زرد رنگ به پا کرده بودید، تعبیر این رویا نشانگر بیماری می باشد. برای چند روزی در بستر خواهید خوابید و استراحت می کنید‌.
  ✍️اگر در خواب شلوار رنگارنگ و یا کلا شلوار رنگی دیدید، تعبیرش برای خانم ها بسیار مثبت و نیکو می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شلوار شما گم شده بود، تعبیرش این است که خدمتکار و یا کنیز خردسال شما فرار خواهد کرد و شما مدت ها دنبال وی خواهید گشت.

  از نظر جابر مغربی👴

  از نظر جابر مغربی اگر در خواب دیدید که شلوار، پیراهن، لباس و به طور هر چیزی که به تن شما بود، همه قرمز رنگ بود؛ این خواب تعبیرش نشان می‌دهد که شما به لحاظ رفتاری و شخصیتی بسیار جنگ و آشوب و فتنه و درگیری را دوست دارید و به همان اندازه که لباس شما قرمز رنگ باشد، (منظور این است قرمزی لباس شما تیره و یا روشن باشد) به مردم ظلم و ستم خواهید کرد. اگر چنین رویایی را در مسجد، عبادتگاه و چنین مکان های مذهبی دیدید، شدت تعبیر گفته شده کمتر خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شلوارتان را بدون کمربند و یا هر چیزی که شلوار شما را نگهدارد پوشیده بودید، این رویا تعبیرش ازدواج می باشد. با زنی ازدواج خواهید کرد اما نتیجه این ازدواج رضایت بخش نخواهد بود و در نتیجه به طلاق متارکه ختم خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که درون شلوار شما یک پرنده مثل زاغ و یا قرقاول رفته بود، این خواب تعبیرش این است که فرزند شما با یکی از زیر دستان و خدمتکاران شما به انجام کار های ناپسند و غیر اخلاقی خواهد پرداخت.

  همچنین بخوانید:  🪟 تعبیر خواب شکستن شیشه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر خالد بن علی العنبری👴

  از نظر العنبری شلوار در عالم رویا به یک زن و یک خانم تعبیر می‌شود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شلوار جدیدی خریده بودید، اگر متاهل هستید تصمیم به ازدواج دوم می‌گیرید و اگر مجرد هستید شرایط ازدواج برای شما مهیا خواهد شد.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👴

  از نظر مطیعی تهرانی شلوار در عالم رویا می تواند با روابط جنسی و غریزه جنسی آقایان در ارتباط باشد. حتی اگر تعبیر این رویا مربوط به زن، همسر و یا پارتنر عاطفی شما باشد، به هیچ عنوان جنبه احساسی و عاطفی نخواهد داشت و تنها جنبه ای که دارد رفع غریزه جنسی می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شلوارتان را گم کرده‌اید، تعبیر این رویا نشانگر این است که این روز ها زندگی تان همراه با استرس در مورد روابط جنسی و غریزه جنسی تان می باشد. شما شاید بیشتر از هر چیز نگران دید و قضاوت مردم نسبت به زندگی خودتان شده اید.‌ مخصوصاً اگر در این رویا ببینید که بدون شلوار از خانه بیرون رفتید و در معرض نگاه‌های پر از منظور و تمسخر آمیز مردم قرار گرفته باشید. تعبیر دقیق این رویا این است که مردم پشت سر شما حرف می زنند و مدام از شما بدگویی می کنند. در واقع آنها به خودشان اجازه می‌دهند که در مورد مسائل شخصی و خصوصی زندگی شما داوری و قاضی گری کنند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یک شلوار گشاد و بی قواره به تن داشتید، تعبیرش این است که ارتباط شما با همسرتان و یا زنی که بسیار عاشق او هستید خراب خواهد شد و این رابطه رو به سردی و نابودی پیش خواهد رفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شلوار شما بیش از اندازه تنگ بود و شما تحت فشار قرار گرفته بودید، این خواب نشان می‌دهد که نزذیکان و اطرافیان چیزهایی را به شما تحمیل می کنند که مورد پسند و علاقه شما نیستند و همچنین از جانب آنان مورد فشار و اذیت هستید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شلوار شخص دیگری را به پا داشتید ولی و یا شلواری به پا داشتید که خواب می دانستید مال شما نیست؛ این رویا نشان می دهد که بسیار باید مراقب باشید. زنی اطراف شماست که نیت وی از نزدیک شدن به زندگی تان انجام کارهای نادرست و ناپسند و گناه آلود می باشد. باید بسیار هوشیار و مراقب باشید که در دام این زن نیفتید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شلواری نامناسب به تن داشتید اما بقیه لباس های شما بسیار تمیز و مرتب بود، برای مثال شلوارتان پاچه های ناهماهنگ و بریده شده داشت ویا جیب های آن مسخره بود و ظاهر شلوار مثل دلقک های سیرک بود که باعث تمسخر و خنده دیگران می شد، تعبیر این رویا نشان می‌دهد که از جانب همسرتان با بی آبرویی و بی حیثیتی روبرو خواهید شد. در واقع او کاری می‌کند که با آبروی شما بازی می شود و از جانب همه مورد سرزنش و ملامت قرار خواهید گرفت. در واقع مدتی را با شرمندگی و شرمساری تحمل خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شلوارتان را بر عکس و پشت و رو پوشیده بودید، این خواب نشان می‌دهد که همسرتان چیزهایی را از شما پنهان می کند و مدام به شما دروغ می ‌گوید. احیاناً در حال خیانت می باشد و این خیانت می تواند از نظر مالی، عاطفی و یا هر جنبه دیگری باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شلوار شما قرمز رنگ بود، این رویا اصلاً تعبیرش خوب نیست و هشداری به شما می دهد که آبرو و حیثیت تان در خطر قرار گرفته است.
  ✍️اگر شلواری که به پا داشتید، زرد رنگ بود؛ این خواب تعبیرش نشانگر بیماری و کسالت جسمانی می باشد. هم خودتان و هم همسرتان در معرض ابتلا به یک بیماری قرار گرفته‌اید.
  ✍️اگر شلوارتان سبز رنگ بود، تعبیرش سفر و مسافرت را نشان می‌دهد اما در پایانِ این سفر، به غم بزرگی گرفتار خواهید شد.
  ✍️شلوار سیاه تعبیرش بد نیست، اما به شرطی که با بقیه لباس های شما از نظر رنگی و تناسب، هماهنگ باشد.

  همچنین بخوانید:  🍪 تعبیر خواب شیرینی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر لیلا برایت👵

  از نظر لیلا برایت اگر در خواب دیدید که در حال پوشیدن شلوار بودید، این رویا به شما هشدار می دهد. باید بیشتر از قبل مراقب خودتان باشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شلوارتان را گم کرده بودید، این رویا بدین معناست که دیگران باعث آزار و اذیت شما می‌شوند و از این بابت کلافه خواهید شد.

  از نظر آنلی بیتون👴

  از نظر آنلی بیتون شلوار در عالم رویا می تواند نمادی از وسوسه و تحریک شدن برای انجام اعمال نادرست و ناپسند باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که پاهایتان را جا به جا در شلوار فرو برده بودید، بدین صورت که پای چپ شما در پارچه راست و بلعکس پای راست شما در پاچه چپ قرار گرفته بود، این خواب تعبیرش نشانگر سحر و جادو می باشد. شاید شخصی برای شما کار سحر و جادو انجام داده باشد و از این طریق بخواهد که بر شما نفوذ و تسلط پیدا کند.

  کتاب سرزمین رویاها📗

  در کتاب سرزمین رویاها شلوار به این تعبیر شده است که شما در زندگی حقیقی تان بسیار پر حرف و وراج می باشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شلوار به پا داشتید، تعبیرش می‌تواند نشانگر پول، ثروت و دارایی زیاد باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شلوارتان را از پا در آورده بودید، این خواب نشانگر زنی اطراف شماست که بسیار نسبت به شخص شما و ارتباطش با شما وفادار و متعهد می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شلوار می پوشیدید، این خواب تعبیرش به بیشتر شدن اعضای خانواده %

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  روشن
  تاریک