🕷️ تعبیر خواب شپش از دیدگاه معبرین و موضوعات مختلف

ش بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب شپش 🕷️

  تعبیر خواب شپش به طور معمول آزردگی از بابت موضوعی است. موضوعی شما را عذاب می‌دهد و آشفته می‌کند. حتی ممکن است نشانه فردی باشد که از روح و روان شما تغذیه می‌کند. یعنی انرژی‌های درونی مثبتتان را به تاراج می‌برد. اگر خواب شپش را دیدید باید آن را یک هشدار در نظر بگیرید. زیرا  شخصی حیله‌گر یا موضوعی مکارانه شما را گول می‌زند. بگذارید این طور بگوییم که دیدن شپش مو در خواب اصلاً تعبیر نیک و مثبتی ندارد. اما اگر آن را بکشید به کامیابی و موفقیت تعبیر می‌شود. اگر روی  قضیه‌ای تلاش می‌کنید یا برایش برنامه‌ریزی کرده‌اید حتماً به ثمر خواهد رسید. در معنای دیگر می‌توان حل کردن مشکلات در نهایت آرامش و خونسردی باشد. شپشی که در خانه خودتان دیده شود نشانه کامروایی، موفقیت و بهره‌مندی است. شپشی که در منزل دیگران ببینید علامت توسعه شغلی  و تجاری برای شما است. اگر کار و باری ندارید می‌تواند نشانه کسب مبالغ زیادی پول باشد.

  از سوی دیگر تعبیر خوابتان بر اساس مشاهده شپش مو یا شپش بدن متفاوت خواهد بود. البته عوامل دیگری نیز بر تعبیر خواب اثر می‌گذارند. در نتیجه برای رویای شپش تعابیر گوناگونی وجود دارد. ما هم دست به کار شده ایم.  تعبیر خواب شپش را از نظر معبرین نامدار و سایر افراد جمع‌آوری و منتشر کرده‌ایم.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  منوچهر مطیعی تهرانی

  محمد ابن سیرین

  آنلی بیتون

  لیلا برایت

  جابر مغربی

  خالد بن علی العنبری

  لوک اویتنهاو

  کارل گوستاو یونگ

  امام جعفر صادق (ع)

  دانیال نبی

  تعابیر بر اساس موضوع خواب

  تلاش برای یافتن شپشی که پنهان شده

  شپشی با اندازه بزرگ

  تمیز کردن لباسی که از شپش پر شده

  حیوانات خانگی شپش زده

  شپش برای خانم نامزد دار یا متأهل

  موهای شپش زده یک خانم شوهردار

  شپشی با قدرت تکلم

  شپش‌های از تخم بیرون نیامده

  از بین بردن شپش‌ها

  شپش‌هایی روی اعضای بدن

  به دام انداختن شپش

  فرد احساسی‌تان آلوده به شپش شده

  شپشی به رنگ قرمز

  شپشی به رنگ تیره و سیاه

  دارو و درمان کردن شپش زدگی

  شپش روی رخت خواب

  شپشی که شما را نیش زده و می‌آزارد

  شپش‌هایی با تعداد انگشت شمار

  شپش‌هایی که رنگ روشن و سفید دارند

  موهایی که دچار شپش زدگی شده

  فردی غیر از شما دچار شپش زدگی شده

  انتقال دادن شپش به دیگری

  تعابیر کلی از خواب شپش

  تعبیر خواب شپش

  تعبیر خواب شپش بر اساس معبر

  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی  👴

  ✍️ شپش در رویا نمادی از یک انسان ناتوان، مفت خور و البته سربار است. این فرد مانند یک انگل انرژی و توان شما را مصرف می‌کند؛ به طوری که در نهایت دردسر و مزاحمت‌هایی را برایتان به همراه دارد.
  ✍️ هرچه تعداد شپش ها بیشتر باشد نشان دهنده مزاحمت و آزار شدیدتری است؛ حتی ممکن است برای شما و خانواده‌تان ضرر های مالی نیز داشته باشد.
  ✍️ بعضی عالمان تعبیر معتقدند که مشاهده تعداد فراوانی شپش در خواب به معنای آزردگی و رنجش از یک شوخی است‌. فردی با شما شوخی می کند و از این شوخی دلخور می‌شوید.
  ✍️ کشتن شپش در خواب نشانه پیروزی و غلبه بر دشمنان بدخواه است. تعبیر دیگر از تعداد فراوان شپش، رسوایی در میان مردم است؛ یعنی حرف زندگی شما همه جا میپیچد.
  ✍️ معبری گفته که دیدن یک شپش در خواب نماد همسر و شریک زندگی است.
  ✍️از طرفی زیاد بودن شپش ها ‏به ثروت، مال و دارایی تعبیر می شود.

  به روایت محمد بن سیرین  👴

  ✍️ دیدن خواب شپش توسط یک آقا نشانه ای از همسر او است؛ یعنی کسی که هزینه های زندگی اش توسط شخص خواب بیننده پرداخت می‌شود.
  اگر در خواب دیدید که بدنتان از پر از شپش شده، مفهوم آن مال و ثروت، بزرگی و قدرت است.

  به روایت آنلی بیتون  👴

  ✍️ اگر خواب شپش دیدید، رویای شما دچار شدن به یک مریضی دردناک را پیش بینی می‌کند؛ البته می‌تواند خبر از دلواپسی‌های دیگر نیز بدهد.
  ✍️  اگر در خواب شپشی را بر روی گیاه به خصوص قسمت ساقه آن ببینید یعنی ضررهای مالی، خشکسالی و کمیابی فرا می‌رسد.
  ✍️ اگر در خواب شپش را روی اعضای بدن خود یا شخص دیگری ببینید یعنی با خویشاوندان و افراد نزدیک به خود با پرخاشگری رفتار می‌کنید.
  ✍️ دیدن شپش در خواب به معنای دچار شدن به بیماری است. این بیماری مسری بوده و از جانب شما به افراد دیگر نیز منتقل می شود.

  به روایت لیلا برایت 👩

  ✍️ اگر در رویای خود شپش مشاهده کردید یعنی مسئله‌ای باعث خشم، اوقات تلخی و حتی آشفتگی شما می‌شود.

  به روایت جابر مغربی  👴

  ✍️ کشتن شپش در خواب نماد غلبه بر دشمن (فرد بدخواه) و شکست دادن او است‌.
  ✍️ اگر ببینید که شپشی شما را نیش زده مفهومش این است که حرف‌های زیادی پشت سرتان می‌زنند به طوری که در میان مردم انگشت نما می‌شوید.

  به روایت خالد بن علی العنبری 👴

  ✍️ دیدن شپش در خواب نمادی از آزار، اذیت، رنج، صدمه و حتی شکنجه است.
  ✍️ اگر شپش‌های زیادی را در خواب دیدید تنگدستی و نداری، ناکامی یا بیمار شدن برای یک مدت طولانی را پیش بینی می‌کند.
  ✍️ اگر در خواب شپشی را بکشید خبر از برطرف شدن اندوه، درد و رنج می‌دهد.
  ✍️ اگر ببینید که شپش شما را نیش میزند یعنی یک سری افراد پست و ناتوان حرف‌های بدی پشت سرتان می‌زنند.

  به روایت لوک اویتنهاو  🤵

  ✍️ دیدن شپش در خواب علامتی از خوش اقبالی است؛ یعنی شانس به شما روی می‌آورد.
  ✍️ چندین شپش در خواب حکایت از زیاد شدن مال و ثروت دارد.
  ✍️ کشتن تعداد زیادی شپش در خواب نشانه رسوایی، آبروریزی و از بین رفتن حیثیت است.
  ✍️ دیدن شپش بر روی لباس یعنی به زودی پولی به دستتان می‌رسد.
  ✍️ اگر شپش را در موهایتان ببینید به معنای به دست آوردن مال و ثروت فراوانی است.
  ✍️ اگر ببینید شخصی غیر از خودتان شپش دارد به مفهوم بدبیاری در مسائل احساسی است.
  ✍️ اگر شخص رویابین شپش را روی تن خود ببیند یعنی در آینده‌ای نه‌ چندان دور مبلغ زیادی پول نصیبش می‌شود.
  ✍️ اگر مردی خواب شپش ببیند علامتی از زن و همسر است. همسری که از اموال مرد استفاده می‌کند‌.
  ✍️ اگر در خواب ببینید که بدنتان با شپش‌ها پوشیده شده سمبل ثروت، شأن عالی، بزرگی، جلال و شکوه است.

  به نظر کارل گوستاو یونگ 🤵

  ✍️ نمایان شدن شپش در عالم رویا به معنای یاس، دلسردی، آشفتگی، بی قراری، احساس گناه و عذاب وجدان است. این علائم می‌تواند ناشی از ناپاک دانستن خود به لحاظ احساسی یا جسمی باشد.
  ✍️ در تعبیر دیگر از خواب شپش می‌توان آن را نمادی از یک انسان، وضعیت یا وابستگی و ارتباط دانست. هر کدام از این‌ها که باشد شخص رویابین در تلاش است تا آن را از خود دور کند.
  ✍️ حتی ممکن است ناشی از احساس مورد سوء استفاده قرار گرفتن باشد.

  به روایت امام جعفر صادق (ع) 👳

  ✍️ اگر یک آقا خواب شپش ببیند این خواب نشانه‌ای از زن، فرزند و افرادی است که تحت تکفل فرد رویابین قرار دارند‌؛ و به نوعی خرج زندگی و امورشان را شخص رویابین می‌پردازد.
  ✍️ اگر تعداد کمی شپش را در خواب ببینید علامتی از ثروت، مال و منال به مقدار ناچیز است.
  اما شپش‌هایی در تعداد زیاد به معنای این است که افراد زیادی به شما خدمت می‌کنند‌.
  ✍️ اگر در خواب از جانب شپش اذیت و آزار شوید، مفهومش غمگین و اندوهگین شدن از طرف همسر و فرزند است.

  به روایت دانیال نبی 👳

  ✍️ ظاهر شدن شپش در خواب نشانه دشمن و بدخواه است. اگر در خواب ببینید که شپشی را کشتید یعنی بر دشمن و بدخواهان خود پیروز می‌شوید.

  تعبیر خواب شپش بر اساس موضوع

  تلاش برای یافتن شپشی که پنهان شده

  ✍️ اگر در عالم خواب به دنبال پیدا کردن شپش باشید بیانگر میل درونی شما به کسب موفقیت مالی است. آرزو دارید که زندگی خود را با شادی و خوشبختی بگذرانید. در عالم واقعیت نیز انگیزه و مشوقی قوی پیدا می‌کنید. به واسطه این عامل محرک به دنبال کشف خوشحالی می‌روید و در نتیجه کائنات نیز به یاری شما می‌آید.
  پیشنهاد می‌دهیم که آرامش خود را حفظ کنید. علاوه بر ورزش کردن کارهایی همچون مراقبه و تکنیک‌های تنفس را تمرین کنید. در واقع لازم است که از نظر جسمی سلامت و قوی باشید؛ چرا که همین عامل موجب جریان یافتن انرژی‌های مثبت در شما می‌شود.

  شپشی با اندازه بزرگ

  ✍️ این خواب نشانه‌ای از افراط و بزرگنمایی در هنگام پدیدار شدن مشکلات و دشواری‌ها است. ممکن است هم اکنون از این مشکلات در رنج و عذاب باشید؛ و ندانید که چه زمانی به آسودگی می‌رسید؛ اما مفهوم خوابتان یعنی میزان دل‌واپسی و نگرانی شما بسیار شدیدتر از چیزی است که باید باشد!
  در این صورت پشتکار داشته باشید. طبق برنامه‌های خود پیش بروید تا همه چیز به روال سابق خودش بازگردد. اگر تلاش کردن را کنار بگذارید و مدام به مشکلات و سختی‌های پیش آمده فکر کنید، هیچ فایده‌ای برایتان نخواهد داشت. جز این که در ذهنتان به بزرگ نمایی از این گرفتاری‌ها می‌پردازید. به همین دلیل وجودتان سرشار از انرژی‌های منفی و غم می‌شود. چه بسا بعدها بفهمید که بی جهت از کاه، کوه ساخته‌اید.
  با این حساب با حفظ آرامش و خونسردی به حرکت خود ادامه بدهید. باورهای مثبت و نیکو داشته باشید. همین خوش‌بینی و تلقین‌های مثبت اگر با پشتکار و ممارست همراه شود، خیر و خوشی را به زندگی‌تان باز می‌گرداند.

  تمیز کردن لباسی که از شپش پر شده

  ✍️ اگر در خواب ببینید که جمعیت زیادی از شپش بر لباس شما جا خوش کرده‌اند به معنای ایجاد یک شرایط تنش زا است. در این وضعیت کاملاً از کوره در می‌روید؛ و خشم شما آن‌قدری زیاد است که حتی رنگ و بوی دل‌شکستگی و رنجش نیز دارد.
  ✍️ اگر در خواب دست به کار شده و به راحتی آب خوردن شپش‌ها را از رخت و لباس خود بتکانید، به رهایی از گرفتاری و سختی‌ها تعبیر می‌شود؛ یعنی هر مانعی که سر راهتان ظاهر شود به راحتی قابل رفع و رجوع خواهد بود. حتی ممکن است خودتان امید چندانی به حل و فصل شدن مشکلات نداشته باشید اما نتیجه همان می‌شود که گفته شد. در این شرایط روحیه‌ای قوی و جنگنده دارید که ناشی از بالا رفتن میزان اعتماد به نفس شما است. این خودباوری باعث ایجاد شجاعت و جسارت در شما می‌شود؛ به طوری که از مشکلات پیش رو ابداً هراسی ندارید.
  ✍️ تعبیری متفاوت از رویای تمیز کردن لباس‌های شپش نیز وجود دارد. طبق آن چنین خوابی تعبیر خوش و شادی ندارد.
  این خواب به شما گوشزد می‌کند که چهارچشمی حواس خود را جمع کنید. این که چه می‌گویید و چه می‌کنید و همه و همه را با دقت و احتیاط انجام دهید. به این علت که دشمنان زیادی برای شما کمین کرده‌اند و در صدد صدمه و ضربه زدن به شما هستند. برای خنثی کردن این اقدامات باید گوش به زنگ باشید. دقت بیشتری به خرج دهید. خودتان را برای مقابله و حتی مبارزه با آن‌ها آماده کنید.
  ✍️ در تعبیر دیگر از این خواب می‌توان به حرف و حدیث‌های پشت سرتان اشاره کرد؛ یعنی شایعاتی که نیکنامی شما را لکه دار کرده‌اند. باعث ضعف و ناتوانی شما می‌شوند تا در نهایت فرد بدخواه بتواند ضربه ‌ شدید و نهایی را به شما وارد کند.
  ✍️ اگر در تمیز کردن شپش از روی بدن یا لباس خوب پیش نروید و موفق به زدودن آن‌ها نشوید، به هیچ وجه تعبیر خوبی ندارد. خبر از یک بازه زمانی سرشار از تیره روزی و بدبختی در آینده می‌دهد. متأسفانه در روزهای آتی زیان‌های مالی و پولی فراوانی می‌دهید.

  همچنین بخوانید:  ✋ تعبیر خواب شکستن دست از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  حیوانات خانگی شپش زده

  ✍️ اگر در خواب شپش را بر روی بدن حیوان خانگی یا هر حیوان دیگری دیدید، تعبیر بدشگونی دارد؛ یعنی بر اثر مشکلات مالی برای یک مدت طولانی سختی و حتی بی غذایی را تجربه خواهید کرد. این بازه زمانی با شرایط بسیار سخت و دردناکی همراه است.

  شپش برای خانم نامزد دار یا متأهل

  ✍️ اگر دختری که قرار است ازدواج کند و به نوعی در دوره نامزدی به سر می‌برد، رویای شپش را ببیند مفهومش مطرح شدن صحبتی خیلی مهم بین او و نامزدش است. به این صورت که کاملاً سنگ‌هایشان را باهم وانکنده‌اند و بینشان مسائل حل نشده‌ای باقی مانده است. حتماً لازم است که قبل از ازدواج فکری برای این موضوعات کنید و با هم به یک توافق برسید.
  ممکن است در ظاهر مسائلی کوچک و پیش پا افتاده به نظر بیاید اما اگر حواستان نباشد و پشت گوش بیندازید، نتایج خوبی به بار نمی‌آید. حتی ممکن است اوضاع رو به وخامت بگذارد و از یک موضوع کوچک مشکلی بغرنج و دلخوری‌های فراوان حاصل شود؛ بنابراین با نامزد و شریک آینده زندگی‌تان صادق باشید. جزئیات هیچ موضوعی را از او مخفی نکنید زیرا در این صورت است که دوام و پایداری ازدواجتان تضمین خواهد شد.
  اگر رویای شپش توسط یک خانم متأهل مشاهده شود بیانگر هراس و اضطراب درونی‌اش است. او می‌ترسد مبادا از جانب همسرش مکر و حیله‌ای در کار باشد و در واقع مورد خیانت قرار بگیرد. به عنوان چنین فردی ممکن است در روزهای قبل احساس خاصی به شما دست داده باشد، مبنی بر این که یک جای کار می‌لنگد. در نتیجه حسابی ترس برتان داشته که مبادا این دلهره و نگرانی‌ها حقیقت داشته باشد.
  پیشنهاد می‌دهیم قبل از هر اقدامی موضوع را با همسرتان در میان بگذارید؛ زیرا دانسته‌های شما بر پایه حدس و گمان است و هیچ مدرک مستندی در اختیار ندارید؛ بنابراین عقل حکم می‌کند که از درِ گفت و گو وارد شوید و از ترس‌ها و خودخوری‌هایتان به او بگویید. اگر رفتاری غیرعادی و مشکوک نشان داد که به نوعی علامتی از خیانت محسوب می‌شد، آنگاه دست به کار شوید. رفتاری محکم و قاطع به خرج دهید اما حواستان باشد که با افراط کردن همه پل‌های پشت سر را خراب نکنید؛ زیرا ممکن است توضیحی کاملاً قانع کننده و حقیقی داشته باشید. چیزی که اصلاً به ذهن شما هم خطور نمی‌کرده است.

  موهای شپش زده یک خانم شوهردار

  ✍️ بر اساس این تعبیر، خانم رویابین با همسر خود تفاهم و سازگاری ندارد؛ یعنی با یکدیگر همدل و هم جهت نیستند. به ویژه که یک مشکل نگران کننده پیش آمده است و اکنون خانم بابت حمایت شوهرش دو به شک است. مطمئن نیست آیا همسرش به یاری او آمده و با او هم نظر و همراه است یا خیر. به طور کلی خواب شپش در تعابیر باستانی به رهایی از گرفتاری و رفع شدن موانع تعبیر شده است.

  شپشی با قدرت تکلم

  ✍️ اگر در خواب شپشی را ببینید که با شما صحبت می‌کند به معنای روبرو شدن با موضوعی بسیار عجیب در آینده است. کشف مهمی در امور مربوط به کار و زندگی‌تان خواهید داشت. با این تفاسیر چشم و گوشتان را باز کنید و حسابی همه چیز را زیر نظر بگیرید. حتی با اطرافیانتان نیز صحبت و هم فکری کنید. در این صورت دستتان می‌آید که چه خبر است. در همین راستا از جانب شخصی به اطلاعات با ارزشی دست می‌یابید. این دانش در آینده ارزش و اهمیت فراوانی برایتان خواهد داشت.

  شپش‌های از تخم بیرون نیامده

  ✍️ دیدن این خواب یعنی شانس و اقبال به شما روی خوش نشان می‌دهد. در بازه زمانی جاری همه تصمیم‌ها‌ی‌ شما به نتایجی موفقیت آمیز ختم می‌شود؛ بنابراین جسور باشید و از کسب تجربه‌های جدید هراس به دلتان راه ندهید. اقدامات امروز شما نقشی مؤثر و حیاتی در شکل دهی به آینده خود و نزدیکانتان دارد. شایسته است که نهایت استفاده را از این دوره طلایی نمایید. این فرصت را به کار بگیرید و یک تکان اساسی به زندگی‌تان بدهید و در همه ابعاد زندگی ترقی و پیشرفت کنید.
  با این اوصاف مشاهده تخم شپش در خواب را می‌توان نشانه‌ای از رخ دادن اتفاقات شیرین و خوش در روزهای آتی دانست.
  ✍️ اگر به وضوح دیدید که تخم شپش میان موهای شما قرار گرفته، نمادی از پول، مال، دارایی و بی‎نیازی مالی است. به ویژه می‌تواند علامتی از دریافت پاداش مالی زیادی باشد. به نحوی که اوضاع مالی شما حسابی خوب می‌شود. به عنوان مثال با تلاش و پشتکار یک موقعیت کاری طلایی نصیبتان می‌گردد. حتی امکان دارد به واسطه کوشش‌هایتان یک سرمایه‌گذاری با سوددهی فراوان داشته باشید. در نهایت یک شگفت‌زدگی و غافلگیری را تجربه می‌کنید که به بهتر شدن شرایط مالی‌تان ختم می‌شود. در نتیجه آن نیز سرشار از احساس خوشی، شادی و خشنودی می‌گردید.
  ✍️ برخی از تعبیر کنندگان معتقدند که اگر ببینید موهای شما پر از تخم شپش شده، هیچ گونه خیر و خوشی در این رویا نیست.
  ✍️ اگر شپش‌هایی را همراه با تخمشان ببینید آن هم در حالی که بر روی این تخم‌ها خوابیده‌اند یعنی یک زنگ خطر! هشداری برای خطراتی که در روزهای پیش رو با آن روبرو می‌شوید.
  ✍️ در تعبیر دیگر باید آن را نشانه‌ای از یک سری مسئولیت و وظیفه دانست. کارهایی که فقط وقتتان را می‌گیرند و آن را به هدر می‌دهند. در نتیجه باید تلاش مضاعفی برای رفع و رجوع مسائل به خرج دهید.

  از بین بردن شپش‌ها

  ✍️ کشتن شپش در خواب یعنی به آرزوها و امیال درونی خود دست می‌یابید. اگر برای به سرانجام رسانیدن یک قضیه‌ای در تلاش و تکاپو هستید، اوضاع مطابق با انتظارهایتان پیش خواهد رفت و همان نتیجه دلخواه نصیبتان می‌شود. به علاوه این که افراد دورو و حیله گر از زندگی‌تان بیرون می‌روند. حتی آن کسی که به شما صدمه زده و موجب آزارتان شده نیز جزای کارهای بدش را می‌بیند.
  ✍️ اگر در عالم رویا ببینید که شپش‌ها را می‌کشید و از موهایتان در می‌آورید، نوعی هشدار و آگاهی بخشی است؛ یعنی اتفاقاتی رخ می‌دهد که اثر عمیق و وسیعی بر شما و مسیر زندگی‌تان می‌گذارد.
  ✍️ در تعبیر دیگر، این خواب ممکن است نشانه‌ای از روبرو شدن با یک موقعیت ناپسند، بیهوده و بی‌ارزش باشد. چنانچه با دست خالی مشغول کشتن شپش‌ها باشید؛ یعنی خودتان را از مسائل و حتی کارهای بی‌ارزش و بی فایده دور می‌کنید و تصمیم می‌گیرید که دیگر زمان با ارزشتان را به بطالت نگذرانید. از طرفی رویای شما ممکن است از خواسته‌ها، توقعات و حتی اعمالی حکایت کند که کاملاً پوچ هستند و هیچ نفع و بازدهی برایتان ندارند.
  ✍️ اگر برای کشتن شپش از حشره‌ کش کمک بگیرید و در نهایت نیز همه آن‌ها را نابود کنید، تعبیر خوشی ندارد. این رویا به معنای فوت فردی از اقوام یا نزدیکان است.
  اگر در خواب ببینید که شپش‌ها را له و لورده می‌کنید، تعبیرش نابودی و مرگ دشمنان و بدخواهانتان در روزهای نه چندان دور است.

  شپش‌هایی روی اعضای بدن

  ✍️ اگر در خواب شپش‌هایی را مشاهده کنید که روی بدنتان رفت و آمد می‌کنند به معنای این است که در امور شخصی‌تان حقی را ناحق می‌کنید؛ با فردی ناعادلانه رفتار می‌کنید و او را می‌رنجانید. بد رفتاری‌ها و خودخواهی‌‌های شما آن چنان شدید می‌شود که اکثر دور و بری‌ها از شما دل چرکین می‌شوند؛ به خصوص که هیچ منطقی هم پشت این رفتارهای زننده شما وجود ندارد.
  ✍️ در تعبیر دیگر، این خواب را می‌توان علامتی از تجدید رابطه با فرد احساسی‌تان دانست؛ یعنی یک رابطه احساسی پوچ شده دوباره جان می‌گیرد و به جریان می‌افتد. اگرچه هنوز هم به او حس‌هایی دارید اما همچنان مسائلی حل نشده بینتان وجود دارد. شروع مجدد این رابطه اتفاقی شاد و نیک برای هر دو طرف خواهد بود زیرا با این کار روزهای خوشی برایتان آغاز می‌شود.
  ✍️ اگر در خواب دیدید که شپش‌ها از سر و کولتان بالا می‌روند یعنی باید از پول و دارایی خود بیشتر مواظبت کنید. اصطلاحاً باید قدر پولتان را بیشتر بدانید. این امکان وجود دارد که با تصمیم‌گیری‌های غلط، خود را دچار بدهی و دردسرهای مالی فراوان و سنگین کنید. با این تفاسیر حتماً از فردی آشنا مشورت بخواهید حتی اگر لازم است بدون تعارف بخواهید که به یاری شما بیاید.
  ✍️ اگر ببینید دسته‌ای شپش روی مو یا بدنتان به هم پیچیده و می‌خزند، تعبیرش نوعی اخطار و آماده باش است. طبق این رویا از نظر مالی مقروض و بدهکار می‌شوید. در واقع مبالغی را قرض می‌کنید تا بتوانید مخارج امور خود همچون قبض‌ها و غیره را بپردازید.
  ✍️یک تعبیر کلی برای خواب حضور شپش روی بدن وجود دارد؛ مبنی بر این که از ناحیه بدخواهان اذیت و آزار فراوانی متوجه شما می‌شود. اگرچه ضربه‌های شدیدی به شما می‌زنند اما واکنش شما در مقابل این عذاب‌ها، کنار گذاشتن چنین افرادی خواهد بود؛ یعنی ترجیح می‌دهید که هرگونه رابطه با آن‌ها را خاتمه دهید.
  ✍️ اگر در خواب دیدید که شپشی را روی دست خود احساس کردید و در همان حال قصد کنید این شپش را بکشید، نشانه اهداف و خواسته‌هایی است که برای رسیدن به آن‌ها تلاش‌های زیادی کردید اما عملاً هیچ فایده، منفعت و نتیجه‌ای نصیبتان نمی‌شود. چه بسا اگر انرژی و زمان خود را بر موضوع دیگری متمرکز می‌کردید بازده مفیدتری برایتان داشت؛ بنابراین باید عاقلانه و بر مبنای واقعیت‌های موجود عمل کنید؛ یعنی هر گونه تصمیم گیری از روی احساس و رویا را کنار بگذارید.

  همچنین بخوانید:  👖 تعبیر خواب شلوار از نظر معبران معروف

  به دام انداختن شپش

  ✍️ اگر در خواب به دنبال به چنگ آوردن شپشی باشید و در نهایت نیز موفق به گرفتن این حشره شوید، تعبیر خوشایندی ندارد و ابعاد منفی این رویا حسابی پر رنگ است. احتمال دارد که در روزهای نزدیک دچار بیماری و بدحالی شوید. این بیماری از نظر روحی و احساسی نیز شما را درگیر می‌کند. علاوه بر ناخوش احوالی روحی و جسمی، در این میان زمان زیادی نیز از شما تلف می‌شود. اگرچه مشکلات نامبرده شده سریعاً رفع و رجوع نمی‌شوند اما نگرانی به خود راه ندهید چرا که گذر زمان هر دردی را التیام می‌بخشد.
  ✍️ توجه داشته باشید حتی اگر نتوانید شپش را به دام بیندازید نیز تعبیری منفی و ناخوشایند در انتظارتان است. در این میان تفاوتی ندارد که شپش در موهایتان لانه کرده یا بر روی بدن شما قرار دارد. در هر صورت اگر علم کامل به حضور شپش داشته باشید اما ناتوان از برداشتن و دور کردن باشید به معنای این است که زندگی‌تان دستخوش اتفاقات ناگوار و بدشگون می‌گردد. این ناملایمتی‌ها برای یک دوره زمانی به طول می‌انجامد حتی ممکن است زیان و تنگنای ناشی از این قضیه، شما را ناچار کند قید بعضی چیزها را بزنید.

  تعبیر خوابی که در آن فرد احساسی‌تان آلوده به شپش شده

  ✍️ چنانچه در عالم خواب شپش را از سر فرد مورد علاقه‌تان بردارید یعنی آینده خوشی در انتظار هر دوی شما است. روزهای خوشی که سرشار از اتفاقات نیک و خوشایند است.
  ✍️ شپش را می‌توان علامتی از دلسردی، ناامیدی و مشکلات دانست. در نتیجه برداشتن شپش از روی سر گویای غلبه بر مشکلات است. شما به فردی که دوستش دارید کمک می‌کنید تا از پس چالش‌ها، سختی‎ها و موانع موجود در مسیرش برآید. البته این یاری و اقدامات ناشی از آن آن‌چنان آسان هم نخواهد بود.
  ✍️ اگر شپش و خون را با هم بر سر همراه عاطفی‌تان دیدید یعنی رابطه‌تان نیاز به صبوری، اعتماد و تلاش دو طرفه دارد.

  شپشی به رنگ قرمز

  ✍️ تعبیر خوابی که شپش قرمز رنگ در آن ظاهر می‌شود، می‌تواند به آشنایی شریک احساسی و خانواده‌تان مربوط شود. این فرد باعث سربلندی شما نزد خانواده خواهد شد. از سوی دیگر خود شخص عاطفی احساسی، نمادی از تصمیم‌گیری‌های شخصی و مسیر کلی زندگی است. در نتیجه معرفی این فرد به اعضای خانواده حکایت از احساس غرور و سرافرازی بابت موضوعی دارد.
  ✍️ حالت دیگر از تعبیر خواب شپش قرمز، کمک‌های فردی غریبه و ناشناس در راستای بهتر شدن اوضاع مالی شما است. البته ممکن است این رونق مالی به واسطه فعالیت شما و یکی از افراد خانواده باشد. در این صورت لازم است که یک کار تیمی انجام دهید. برای حل مشکلات و دغدغه‌ها نیروهایتان را روی هم بگذارید.
  ✍️ به طور کلی شپش‌های قرمز لانه کرده در مو می‌تواند به نمادی از ثروت و پول تعبیر شود. ثروتی که به شما ارث می‌رسد یا از محلی ناشناس و غیرمنتظره کسب می‌گردد. به تعبیر دیگر احتمال دارد پیامی از ناخودآگاهتان باشد؛ پیامی یادآور این که چیزی را از کف داده‌اید.
  ✍️ در نهایت این خواب ممکن است ریشه در افکار، ایده‌ها و تمایلات شما داشته باشد. اکنون زمان آن رسیده که این موارد دست‌خوش تغییر شوند.

  شپشی به رنگ تیره و سیاه

  ✍️ معبرین غربی ظاهر شدن شپش سیاه رنگ در خواب را به معنای فرا رسیدن موفقیت و شادکامی زودهنگام می‌دانند. در کار و پروژه فعلی‌تان اسم و رسمی به هم می‌زنید که پول فراوانی نیز برایتان به همراه دارد. نتایج زحمات خود را دریافت می‌کنید. فرصت‌های نابی پیش رویتان قرار می‌گیرد که با استفاده از آن‌ها زندگی‌تان پیشرفت قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. با دیدن چنین رویایی توصیه می‌کنیم که برای بالا بردن سطح کیفیت زندگی‌تان سرمایه‌گذاری کنید. حتی بد نیست زمانی را فقط برای خود در نظر بگیرید و از این فرصت به شکل معقولانه استفاده کنید. به طوری که به نتایج دلخواه و ایده‌آلتان ختم شود.

  دارو و درمان کردن شپش زدگی

  ✍️ اگر در خواب ببینید که در پی دوا و درمان برای شپش هستیدف مفهوم کاملاً نیکی دارد؛ یعنی راهکاری برای غلبه بر دشمنان خود یافته‌اید و در نتیجه موفق به رفع موانع و مشکلات می‌شوید؛ به ویژه آن دسته از گرفتاری‌ها که برای مدت طولانی گریبان شما را گرفته‌اند. همین مسائل جلوی رشد و پیشرفتتان را گرفته بودند با برطرف شدنشان به طور قابل توجهی ترقی می‌کنید. به همین دلیل رویای شما گویای ورود جریانی از انرژی‌های مثبت در زندگی است. حتی اگر همین حالا هم با یک سری مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنید مشاهده این خواب نوید بخش خلاص شدن از شر همه دردسرها است.
  ✍️ بر اساس روایت‌های کهن دیدن خواب درمان شپش سر علامت و نشانه‌ای از پول است. چنین خوابی از آینده‌ای پر از رونق مالی و ثروت مژده است. به ویژه اگر کار و پروژه‌هایی ناتمام دارید باید بدانید که سود و منفعت فراوانی برایتان در راه است. از سوی دیگر مبلغی پول را در قالب پاداش دریافت می‌کنید به نحوی که این جایزه و انعام شما را غرق لذت می‌کند. این پیشرفت مالی ممکن است به دلیل ترقی شغلی یا افزایش حقوق نیز باشد. در هر صورت این پاداش را به پاس ازخودگذشتگی‌ها و تلاش‌های زیادتان دریافت خواهید کرد.

  شپش روی رخت خواب

  ✍️مشاهده شپش بر روی بالش، ملحفه و به طور کلی رخت خواب، نشانه آشتی و معاشرت با یکی از اقوام است؛ یعنی سابق بر این با شخصی از افراد فامیل مشکل داشته‌ و قطع رابطه کرده‌اید. اکنون این ارتباط از سر گرفته می‌شود.
  ✍️ این رویا ممکن است بیانگر یک سری تغییرات خوب، مثبت و سازنده در زندگی شما باشد. در نتیجه آن‌ها، یک هماهنگی و تناسب را میان امور خود تجربه می‌کنید.

  شپشی که شما را نیش زده و می‌آزارد

  ✍️ اگر در خواب از جانب شپش آزار ببینید یا شما را نیش بزند تعبیر خوشایندی ندارد. ممکن است مشکلات مالی زیادی برایتان پیش بیاید و در این تنگدستی محتاج به کمک دیگران شوید.
  ✍️ اگر در خواب مورد هجوم شپش‌ها قرار بگیرید، نشانه خوب و نیکی دارد. به معنای کسب مال و ثروت است و حتی می‌تواند نمادی از یک زندگی غنی و سرشار از بی‌نیازی هم باشد.

  شپش‌هایی با تعداد انگشت شمار

  ✍️ دیدن تنها چند عدد شپش در خواب یعنی باید برای زندگی‌تان یک سری تصمیم‌های دشوار بگیرید. این امور آن‌چنان حساس هستند که ابتدا کاملاً مطمئن شوید و سپس تصمیم نهایی‌تان را اتخاذ کنید. در غیر این صورت بهتر است علاوه بر تفکر و بررسی شخصی حتماً کمی هم مشورت بگیرید.
  ✍️ از سوی دیگر ممکن است اقدامات غلطی انجام دهید که نتایج بد و ناگوار آن گریبان خود و عزیزانتان را بگیرد؛ بنابراین در روزهای جاری احتیاط بیشتری به خرج بدهید و هیچ کسی را معتمد خود ندانید.

  شپش‌هایی که رنگ روشن و سفید دارند

  ✍️ اگر شپشی که در خواب دیدید رنگ سفید یا روشن داشته باشد یعنی به زودی درگیر گرفتاری‌های فراوانی می‌شوید. این مشکلات به امور مالی، پولی و سرمایه‌گذاری‌هایتان مربوط می‌شود. در این زمان شایسته است که دور هرگونه سرمایه‌گذاری را خط بکشید. تمرکزتان را بر پرداخت بدهی‌ها و در واقع ادای دیونتان بگذارید. در غیر این صورت دچار ضرر و زیان مالی زیادی می‌شوید که ناشی از سرمایه‌گذاری بد هنگام است. ممکن است چیزهایی را از دست بدهید که اصلاً فکرش را هم نمی‌کردید. در نتیجه باید خودتان را کاملاً آماده مقابله با این دوره زمانی طاقت فرسا و سخت نمایید.
  ✍️ طبق دیدگاه معبرین غربی شپش‌های بالغ معمولاً رنگشان روشن‌تر از کم سن ترها است. از آن سو تخم شپش نیز سفید رنگ است. در نتیجه ممکن است آنچه در خواب دیدید در واقع شپشی بالغ باشد نه تخم آن. در هرحال نمایان شدن شپش روشن و سفید در خواب یعنی از نظر روحی و معنوی به یک آگاهی و بیداری دست می‌یابید.

  موهایی که دچار شپش زدگی شده

  ✍️ اگر در خواب ببینید که میان موهایتان پر از شپش شده تفسیر خوشی در انتظارتان نیست. به احتمال زیاد شخص احساسی‌تان قصد دارد که صدمه شدیدی به شما بزند. ممکن است نیت سوءاستفاده از اعتماد شما را داشته باشد و بخواهد مال و اموال شما را از چنگتان در بیاورد؛ بنابراین این خواب را باید نوعی زنگ خطر در نظر بگیرید. رویای شما به ویژه گوشزد دهنده این است که یک سری امور شما را می‌رنجاند. منتهی به رغم عذابی که می‌کشید هنوز لب به گله و شکایت نگشوده‌اید و همچنان این ناراحتی‌ها را تحمل می‌کنید. با این حال طاقت فرسایی این قضایا در حدی زیاد است که همه میل و انگیزه‌های درونی‌تان را کشته است.
  ✍️ البته تعبیر خوشی از این خواب نیز مطرح شده است. طبق این تعبیر اوضاع مالی‌تان پیشرفت فراوانی می‌کند و حتی از محلی ناشناس مبلغ قابل توجهی پول به دستتان خواهد رسید.
  ✍️ اگر در عالم خواب موهای خود را شانه بزنید و شپشی از سرتان بیفتد به خوبی و خوشی تعبیر می‌شود. بر اساس این خواب راهی برای رهایی از دوستان سمی، حیله‌گر و افراد بد ذات می‌یابید.
  ✍️ همچنین ممکن است به خاطر یک سری مشکلات و درگیری‌ها احساس ناراحتی شدیدی داشته باشید. این مشکلات زودتر از آنچه فکرش را کنید برطرف می‌شوند. زندگی‌تان سرشار از رنگ و بوی آرامش خواهد شد. در محیط خانواده نیز آشتی و آسایش جاری می‌شود. مهم‌تر از همه دشمنان و بدخواهان شما به هلاکت می‌رسند.
  ✍️ اگر در عالم رویا فردی را با موهای شپش زده ببینید به معنای ورود امواج مثبت و انرژی بخش به زندگی‌تان است. حتی می‌تواند به بهره مندی از شانس و اقبالی نیک تعبیر شود که خوشبختی و سعادت شما را تضمین می‌کند. این طالع نیک امور کاری شما را نیز تحت تأثیر خود می‌گذارد؛ به ویژه کارها و پروژه‌هایی که به طور فعلی در دست دارید همگی ختم به خیر و منفعت خواهند شد.
  ✍️دیدن شپش مو در موهای خودتان یا اشخاص دیگر عموماً علامتی از دلسردی و یاس است. این ناامیدی می‌تواند مرتبط با از دست دادن شغلتان باشد؛ آن هم شغلی که برای شما اهمیت زیادی دارد و رویش حساب باز کرده‌اید. البته ممکن است به ختم یک رابطه نیز مربوط شود.
  ✍️ دیدن شپش در خواب به شما می‌گوید که دقت بیشتری به خرج دهید. ببینید در چه اوقاتی از نظر عاطفی ناخوش و آسیب‌پذیر هستید. موقعیت‌های نامطبوع و ناگوار را کشف کنید. حتی لازم است افرادی را پیدا کنید که به شما انرژی منفی می‌دهند. سپس دو راهکار دارید. می‌توانید با این اشخاص و شرایط سازگاری کند. آن‌ها را به همان شکل بپذیرید. یا سریعاً آن‌ها را دور بیندازید و از شرشان خلاص شوید. اینگونه اشخاص و مسائل منفی، پوچ و بی ارزش هستند. طیفی از احساسات ناخوشایند را به جای می‌گذارند. به طوری که در نهایت شما می‌مانید و احساس گناه، دلسردی، غم و بدخلقی! با این تفاسیر شپش‌ها را می‌توان پیغام آوری از جانب ضمیر ناخودآگاه دانست. اگر زندگی واقعیتان به نحوی مختل شده اکنون باید برای رفع و رجوع آن وارد عمل شوید.
  ✍️ اگر در خواب ببینید که موهایتان به ناگاه آلوده به شپش شده، تعبیری نامطلوب و منفی در انتظارتان است. چنین خوابی ابتلا به یک بیماری یا دچار شدن به ضعف و ناتوانی را نشان می‌دهد. به طوری که در همین حین اوضاع مالی‌تان نیز به هم می‌ریزد.

  همچنین بخوانید:  🪟 تعبیر خواب شکستن شیشه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  فردی غیر از شما دچار شپش زدگی شده

  ✍️ اگر در خواب ببینید که شخصی غیر از خودتان درگیر شپش شده است، یعنی به موفقیت کاری دست می‌یابید. حتی می‌توانید در انتظار افزایش حقوق و ترفیع شغلی نیز باشید. در نتیجه در محیط کار جای پایتان حسابی محکم می‌شود. توجه داشته باشید رویایی میمون و خوش یمن دیده‌اید.

  اکنون زمان آن رسیده شاهد به ثمر نشستن تلاش‌های مداوم خود باشید. به ویژه که رئیس و صاحب کارتان از تلاش‌های فراوان شما مطلع است. می‌داند که در انجام وظایف و تعهدات کاری خود تا چه حد مصمم و سخت کوش هستید. آن قدر شما را قبول دارد که مطمئن است حتی اگر پست بالاتری نیز دریافت کنید بازهم به همین روال ادامه خواهید داد.

  انتقال دادن شپش به دیگری

  ✍️اگر در رویا ببینید که شپش‌های پروازکنان از سوی شما به سمت شخص دیگری می‌روند به معنای موفقیت در امور کاری است. در واقع فردی که در خوابتان دیده‌اید بانی این موفقیت خواهد شد و به یاری این شخص به تمامی اهداف خود می‌رسید. با این حساب لازم است به درستی و آن طور که شایسته است از زحماتش تقدیر کنید. به خصوص اگر ورق برگشت و او نیازمند کمکتان بود، با کمال میل و گشاده رویی محبت و حمایت خود را نصیبش کنید.
  ممکن است شخص حاضر در رویا برایتان غریبه و ناشناس باشد. در این صورت خوابتان به دیداری در واقعیت با چنین فردی تعبیر می‌شود؛ یعنی یک ناجی که دوشادوش شما می‌آید و حتی مسیر رسیدن به اهدافتان را آسان‌تر می‌کند. او را در یک موقعیت مهم و خاص شخص ملاقات می‌کنید. با این اوصاف از خانه بیرون بزنید و در محافل اجتماعی قاطی شوید. با مردم معاشرت کنید و دایره ارتباطی‌تان را وسعت دهید.

  تعابیر کلی از خواب شپش

  ✍️ شپش‌ها حشرات کوچک و ریزی هستند که موهای انسان را مورد حمله قرار می‌دهند. با تحریک پوست و مو باعث ایجاد خارش در بدن می‌شوند. رهایی از چنین موجوداتی طاقت فرسا است. از این‌ها گذشته ظاهر شدن شپش در خواب می‌تواند نمادی از مسائل مختلفی باشد. به طور کلی بر اساس جزئیات رویا و احساس فرد رویابین تعبیر این خواب می‌تواند مثبت یا منفی باشد.

  ✍️مشاهده شپش در عالم خواب سمبلی از یک گرفتاری، موضوعی سخت و طاقت فرسا است.
  به این صورت که مسئله‌ای در بیداری شما را می‌آزارد و از پس رفع و رجوع آن برنمی‌آیید. در نتیجه آشفتگی‌هایتان در عالم خواب به صورت رویای شپش ظاهر می‌شود. همان طور که گفته شد در واقعیت به سختی می‌توان از شر شپش خلاص شد. با این حساب دیدن شپش در خواب می‌تواند بیانگر این باشد که پس از تحمل یک دوره زمانی سخت و نفس گیر بر مشکلات خود غلبه می‌یابید.
  با عملکردی به موقع و سروقت ممکن است مجالی بیابید تا گرفتاری‌های خود را آسان‎‌تر برطرف کنید. آن هم بدون این که عواقب این مشکلات دامنتان را بگیرد.
  با گذر زمان مشکلاتی عمیق و ریشه دار روی دستتان می‌ماند که برای رفعشان باید متحمل زحمت‌های فراوانی شوید.

  ✍️ شپش‌ها حشره‌های هستند که برای زندگی به اقلیم‌های گرم نیاز دارند. غذای آن‌ها از خون تأمین می‌شود؛ یعنی غذا را از درون خون میزبان می‌مکند. از سوی دیگر برخی از شپش‌ها با جویدن آلودگی و کثیفی‌های پوست میزبان سیر می‌شوند. به طور کلی در میان مو یا چرم بدن موجودات دیگر زندگی می‌کنند؛ یعنی یک نوع رابطه انگلی با میزبان دارند. تخم‌های خود را در مو یا چرم میزبان می‌گذارند. خود نیز روی همین تخم‌ها می‌خوابند. چیزی حدود ۵۰۰۰ نوع از آن شناخته شده است. شپش سر، بدن و شرمگاهی شپش‌هایی هستند که از انسان تغذیه می‌کنند. شپش زدگی عوارضی همچون خارش، التهاب و حساسیت را در پی دارد. خارشی بی وقفه و ناخوشایند که اعصاب و روان انسان را درگیر خود می‌کند. در میان انواع شپش‌های نامبرده شده برای انسان شپش سر بیشتر یافت می‌شود. با این توضیحات دیدن شپش در خواب یعنی در واقعیت نیز یک اتفاق بد و ناگوار را تجربه خواهید کرد. شپش نمادی از ترس، نگرانی، دلسردی، ناپاکی و حتی عذاب وجدان و احساس گناه است.
  ✍️ در تعبیر دیگری از خواب شپش می‌توان آن را بیانگر احساس رضایت از رابطه جنسی دانست.
  ✍️ تعبیر خواب شپش به طور معمول آزردگی از بابت موضوعی است. موضوعی شما را عذاب می‌دهد و آشفته می‌کند. حتی ممکن است نشانه فردی باشد که از روح و روان شما تغذیه می‌کند. یعنی انرژی‌های درونی مثبتتان را به تاراج می‌برد. اگر خواب شپش را دیدید باید آن را یک هشدار در نظر بگیرید؛ زیرا شخصی حیله‌گر یا موضوعی مکارانه شما را گول می‌زند.
  ✍️ از علامت‌های دیدن حشرات در خواب می‌توان به احساس اهمیت نداشتن، سردی و بی احساسی اشاره کرد. در یک بیان کلی شپش و سار انگل‌ها به معنای عقاید و عادت‌هایی از روی خودخواهی است. از قضا این موارد برای سلامتی نیز مضر هستند.
  ✍️ شپشی که در خانه خودتان دیده شود نشانه کامروایی، موفقیت و بهره‌مندی است. شپشی که در منزل دیگران ببینید علامت توسعه شغلی و تجاری برای شما است؛ البته اگر کار و باری ندارید می‌تواند نشانه کسب مبالغ زیادی پول باشد.
  ✍️ خواب شپش‌هایی که به هر سو می‌پرند به بدشگونی و بد شانسی تعبیر می‌شود. در حقیقت رویای شما بیانگر گرفتاری، ترس‌ و نگرانی‌ها است. حتی امکان دارد خبر‌های بد و ناگواری به گوشتان برسد. این اخبار آن‌قدر ترسناک و ناخوشایند هستند که روال معمول زندگی‌تان را دگرگون می‌کنند و همه چیز را به هم می‌ریزند.
  گریختن از شپش در خواب از قبول اشتباهات خود فرار می‌کنید و حاضر نیستید مسئولیت کارهای خود را به عهده بگیرید. این کتمان و انکار به جایی می‌رسد که حتی تلاش زیادی بر لاپوشانی کردن خطا‌هایتان می‌کنید.
  ✍️ غالب اوقات دیدن شپش در خواب نوعی گوشزد است؛ مبنی بر اینکه اعتماد دیگران از شما سلب می‌شود. در نتیجه همین موضوع، یکسری گرفتاری و مشکل برایتان به همراه خواهد داشت؛‌ بنابراین حسابی حواستان را جمع کنید.
  ✍️ طبق نظر روانشناسان همه ما یک سری ترس‌های پنهان در وجودمان داریم که این دل نگرانی‌ها گاهی به صورت شپش در خواب نمایان می‌شوند.
  مشاهده شپش در خواب همچنین می‌تواند نمادی از عدم اطمینان و اسارت باشد.
  ✍️ در تعبیر دیگری، شپش علامتی از مشکلات دشوار و حل نشدنی دانسته شده است.
  تعبیر مثبتی نیز از خواب شپش وجود دارد. این خواب سمبلی از یک شخص قدرتمند و پولدار است. مشاهده چنین رویایی معامله‌های تجاری پر منفعت را برایتان پیش بینی می‌کند.
  ✍️ اگر در خواب شپشی را تعقیب می‌کردید، یعنی همواره در ترس و وحشت هستید که مبادا از جانب کسی آسیبی ببینید. چنانچه این رویا توسط یک فرد بدهکار با بدهی مالی در مبالغ سنگین، مشاهده شود می‌تواند بیانگر دلواپسی این شخص بابت از دست دادن دارایی‌هایش باشد.
  چنین خوابی از منظر دیگر یک هشدار است؛ آگاه باشید که از نظر کاری و تجاری یک دوره زمانی طاقت فرسا و سخت را در پیش دارید. در نتیجه بهتر است که بیشتر احتیاط کنید و واقع بینانه و بر اساس عقل و منطق جلو بروید.
  ✍️ معبرین غربی معتقدند شپش اغلب به بچه‌ها حمله می‌کند؛ با این حساب این دیدن شپش در خواب می‌تواند نشانه این باشد فرزندتان دچار شپش می‌شود.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک