🦵 تعبیر خواب شکستن پا از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ش بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب شکستن پا 🦵

  اکثر معبّران بزرگ، تعبیر خواب دیدن پا را خوش یمن دانسته و آن را نشانه‌ی به‌دست آوردن و اندوختن مال و ثروت به‌شمار می‌آورند. اما تفسیر خواب شکستن پا و آسیب دیدن قسمت‌های مختلف آن من جمله زانو، قوزک، پاشنه و مچ، کاملاً متفاوت است. با این‌حال تعابیر مفسران در این زمینه نیز اشتراکات زیادی با هم دارد، که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. پس با تاروت رنگی همراه باشید.

  تعبیر خواب شکستن پا

  تعبیر خواب شکستن پا بر‌ اساس نظر معبر 👴

  از نظر دانیال نبی

  ✍️ اگر در خواب دیدید که یکی از پاهایتان شکسته است، تعبیر آن بیانگر این است که در کسب و کار و یا در شراکت با شخص یا اشخاصی دچار مشکل می‌شوید که در این بین، حق شما خورده خواهد شد به‌طوریکه بیش از نصف داراییتان را از دست خواهید داد و مجبور به پرداخت ضرر و زیان نیز خواهید شد. اما با تلاش و پشتکار بسیار بعد از مدتی حق خود را باز می‌یابید، مصرّانه از آن دفاع می‌کنید و در آخر هم با طی کردن پله‌های ترقی، با بهره‌گیری از تجربیات گذشته به موفقیت‌های بیشتر و بهتر دست خواهید یافت و پیشرفت در کسب و کارتان حاصل خواهد شد.

  ✍️ اگردر خواب دیدید که هر دو پایتان دچار شکستن شد، تعبیر آن به معنای این است که همه‌ی مال و اندوخته‌ی خود را از دست داده و ضرری غیر قابل جبران را متحمل می‌شوید. شرایط مالیتان به شدّت با دشواری رو‌به‌رومی‌شود و شاید حتی به نان شب خویش هم محتاج شوید.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که هر دو پا شما ضرب دید و شکست و این آسیب با درد بسیاری همراه بود ممکن است  نشانگر این باشد که مرگ شما نزدیک است و یا بیماری سختی انتظارتان را می‌کشد که شما را دچار ضعف جسمانی کرده، از پا خواهد انداخت.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که استخوان پاشنه‌ی پایتان شکست، نشان‌دهنده‌ی خبری ناخوشایند از روز‌های صعب و دشوار است. بیانگر این است که اتفاقی سبب ایجاد غم و رنج فراوان در زندگی شما می‌گردد و همه چیز را تغییر می‌دهد. این اندوه و رنج  به‌خاطر تنها به دوش کشیدن مشکلات زندگی می‌باشد که نمی‌خواهید از کسی کمک بگیرید و فکر می‌کنید خودتان از پس همه چیز بر‌خواهید آمد اما شکیبایی شما نیز حدی دارد پس به اطرافیانتان اجازه دهید که مرهم درد‌هایتان باشند و کمک گرفتن از دیگران را نشنه‌ی ضعف و بدبختی ندانید.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که استخوان پاشنه‌ی شما بر اثر ضربه‌ای سخت و محکم شکست، می‌تواند به این معنا باشد که یکی از فرزندان خود را خیلی ناگهانی از دست خواهید داد و غم از دست دادنش تا مدت‌ها همراه شما خواهد ماند.

  از نظر لیلا برایت

  ✍️ اگر در خواب مشاهده کردید که پایتان شکست، خبر از رخ‌ دادن پیش‌آمدها و اتفاقات اندوهناک و هولناکی است که با کوچکترین اشتباه شما در زندگی بروز پیدا می‌کند و سبب رنجش و آزارتان می‌گردد. پس باید به شدت احتیاط کرده، مراقب اعمال و رفتار خود باشید تا حرکتی عجولانه و تصمیمی غیر منطقی، باعث ایجاد نتایج غیر قابل جبران در زندگیتان نگردد.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

  ✍️ اگر در خواب دیدید که پاشنه‌ی پای شما در حادثه‌ای شکست، در حالی که درعالم بیداری پای شما بدون هیچ آسیبی سالم و سلامت بود، نه درد داشتید و نه کسالت، بیانگر این است که کاری را در گذشته به انجام رساندید و تصمیمی اتخاذ نمودید که در آن زمان متوجه‌ی نتیجه‌ی آن نبوده و یا انتظار سود و منفعت از آن داشتید نه خسران و ضرر. و حالا از اقدام خود سخت پشیمان هستید زیرا هیچ چیز آن‌طور که پیش‌بینی‌اش را کردید جلو نرفته است. اما ندامت سودی ندارد بلکه برای جبران کرده‌ی خویش تلاش کنید تا انشالله به خیر بگذرد.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که پاشنه‌ی پای شما آن‌قدر آسیب دید و شکستگی به حدی بود که قادر به راه رفتن و حرکت نبودید، نشان‌‌دهنده‌ی آن است که در آینده به شخصی بدی کرده و در حقش جفا می‌کنید که بی گناه بوده و از همه چیز بی‌خبر است. که نه تنها برایتان سود واقعی در این دنیا نخواهد داشت بلکه در جهان آخرت هم عاقبت خوشی در انتظارتان نخواهد بود و بعد از مدتی سخت از آنچه انجام دادید نادم می‌شوید و حرفتان سر زبان مردم خواهد افتاد که با سرزنش شما را پشیمان خواهند کرد.

  از نظر محمد ابن سیرین

  به‌طور کلی زانو در خواب نماد زندگی روزمره و یا گذران عمر می‌باشد.

  همچنین بخوانید:  🕷️ تعبیر خواب شپش از دیدگاه معبرین و موضوعات مختلف

  ✍️ اگر در خواب دیدید که زانویتان شکست دلیل بر این است که از لحاظ مالی به بن‌بست خورده و سودتان کم و کمتر خواهد شد. شغل شما طی زمان بی‌حاصل شده و در آن شکست خواهید خورد. در عوض رقیبان در آن زمان از شما جلو زده و به کسب و کارشان رونق خواهند داد. اما به لطف خدا این اتفاق کاملا مقطعی است و اگر ناامید و مأیوس نشوید حل خواهد شد و رفته رفته قدرت از دست رفته را باز می‌یابید.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که زانویتان آسیب و ضرب شدیدی دید و متوجه شکستن آن شدید، تعبیر آن بیانگر این است که دست به هر کاری می‌زنید در آن شکست خورده و آن طور که شایسته و بایسته است نتیجه نمی‌گیرید. همه چیز به هم گره خورده و گویا در باتلاق گیر افتاده‌اید. اما بی جهت دست و پا نزنید در این موقعیت با روحیه‌ی آسیب دیده‌ی شما هر تصمیمی که بگیرید عجولانه و اشتباه است و بیشتر شما را در مشکلات غرق می‌کند. مدتی همه چیز را به حال خودش رها کرده و از دور نظاره ‌گر باشید تا دورنمای بهتری از مسائل عایدتان گردد. همچنین اگر از لحاظ مالی در این مدت به صفر رسیدید از کمک گرفتن از دیگران شرمنده نباشید و تلاش کنید تا بعد از این‌که اوضاع رو‌به‌راه شد برایشان جبران کنید.

  از نظر اسماعیل ابن اشعث

  ✍️ اگر در خواب مشاهده کردید که انگشت و یا انگشتان پایتان آسیب دید ، باعث شد تا توان راه رفتن و قدم برداشتن نداشته باشید و دچار ضعف جسمانی شوید بیانگر این است که ثروتی که با خون دل و ذره ذره اندوخته‌اید و سرمایه‌ای که با عرق ریختن‌های بسیار کسب نموده‌اید را از دست می‌دهید. بخشی از آن و یا همه‌ی آن را ضرر کرده و این موضوع از شما یک فرد افسرده و خشمگین می‌سازد که احتیاج به کمک گرفتن از دیگران و مشورت کردن با شخصی کارکشته را خواهد داشت. از رو زدن به افراد اشتباه بپرهیزیزد که از آب گل آلود ماهی گرفته و حیثیتتان را مورد تهدید قرار خواهند داد.

  از نظر ابراهیم کرمانی

  از نظر این معبر، پا نماد مادر و پدر می‌باشد.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که هر دو پا یتان دچار شکستن شد و با درد زیادی همراه بود، تعبیر آن نشانگر این است که پدر یا مادرتان ناخواسته درگیر مصائب و مشکلاتی خواهند شد که آثارش زندگی شما را نیز تحت تأثیر خود قرار داده و فکرتان را مشغول خواهد کرد. این مسائل ممکنه است مربوط به بیماری خاص باشد که شما برای درمان آن، به پدر و مادر خود کمک خواهید کرد و یا حتی می‌تواند قرض، وام و بدهی‌ای باشد که شما پرداخت بخشی از آن را به‌عهده خواهید گرفت که در آخر گره‌ها باز و دردسر‌ها تمام خواهد شد.

  از نظر لوک اویتنهاو

  از نظر این معبر، دیدن پا در خواب و رؤیا نماد عافیت، سعادت و خوشبختی می‌باشد.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که مچ پا یتان زخمی شد و دچار شکستن گردید، تعبیر آن نشان‌دهنده‌ی این است که حال روحی خوبی ندارید و به سبب از سر گذراندن اتفاقات تلخ گذشته دیگر رمقی برایتان باقی نمانده است. غم و غصه روی زندگی شما سایه انداخته و تنها شخصی که می‌تواند بیشتر از همه به تغییر شرایط کمک کند خود شما هستید. باید عزمتان را جزم نموده دست روی زانو‌های خویش گذاشته و با وجود دشواری بسیار انگیزه‌های قوی و متفاوت در خود ایجاد کنید، کار مورد علاقه‌اتان را شروع کنید، از لاک تنهایی خویش بیرون بیایید با مردم ارتباط بگیرید و دوستان جدیدی پیدا کنید. خودتان مسیر را به نفع خویش تغییر داده و امیدواری پیشه کنید.

  از نظر آنلی بیتون

  ✍️اگر در خواب دیدید که استخوان پایتان شکست بیانگر این است که شما فردی هستید که در مدیریت کردن اوضاع، شرایط و افراد ضعیف عمل نموده و در این زمینه به اطلاعات بیشتری نیاز دارید که از شما مدیری حاذق و سیاست‌مدار بسازد، باعث پیشرفت کسب و کارتان گردد و همکاران و اطرافیانتان را به سمت شما جذب نماید. در غیر این‌صورت در مدیریت همه چیز با شکست رو‌به‌رو می‌شوید و دیگران از شما ناامید شده و دیگر تمایلی برای ادامه‌ی شراکت و همکاری با شما نخواهند داشت.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که پایتان شکست و درد زیادی را متحمل شدید نشانگر آن است که میان خانواده و یا خویشاوندان اتفاقاتی می‌افتد که سبب خصومت و ایجاد کدورت می‌شود. در این بحث و جدل ممکن است احترام‌ها از بین برود و دو گروه در پی تخریب یکدیگر آبرو و اعتبار خویش را لکه‌دار کنند. شما نیز ناخودآگاه در این قضیه دخالت نموده و برای حفظ آبرو خواهید جنگید. ولی بهتر از از هیچ‌کس جانب‌داری نکنید زیرا بعد از تمام شدن اختلافات شما مقصر شناخته شده و از  نامتان به بدی یاد خواهد شد.

  ✍️ اگر در خواب خود دیدید که پایتان در ضمن شکستن، متورم گردید و به شدت ملتهب شد، تعبیر آن بیانگر این است که شما قصد دارید  مستقل گردید و روی پای خودتان بایستید و به‌جای تکیه کردن به خانواده‌ی خویش آزمون و خطا نموده و راه درست را پیدا کنید. به همین سبب زندگی مستقلانه از اعضای خانواده را انتخاب نموده و تصمیم می‌گیرید تا یکبار برای همیشه فرصت تجربه کردن را به خودتان بدهید. این تغییر نقطه عطف زندگی شما خواهد بود و موقعیت‌های شغلی خوبی را هم برایتان ایجاد خواهد کرد.

  همچنین بخوانید:  🍪 تعبیر خواب شیرینی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✍️ اگر در خواب دیدید که پای شخص دیگری را دیدید که شکست دلیل بر این است که اتفاقی رخ می‌دهد و شما به‌عنوان کسی که حقش در این جریان پایمال گشته، با تمام وجود و با هر سختی‌ای که هست از حقوق خویش دفاع کرده آن را به دست می‌آورید. با شجاعتتان موفقیت‌های بی‌شماری کسب می‌کنید و خیلی‌ها حسرت جایگاهتان را خواهند خورد.

  از نظر خالد بن علی العنبری

  ✍️ اگر در خواب دیدید که پا و یا هر اندام دیگری از شما شکست، نشان‌دهنده‌ی این است که همان اندام شکسته در عالم بیداری نیز آسیب خواهد دید و دچار بلا خواهد شد. همچنین می‌تواند به این معنی باشد که همان اندام آسیب دیده سبب ضرر و زیان شما در زندگی می‌گردد و برایتان مسائل و مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد.

  از نظر معبران غربی

  از نظر معبران غربی، دیدن پا در خواب نماد فراوانی، دارایی و اموال صاحب خواب می‌باشد و همچنین نشانگر سرمایه و پول‌های ذخیره شده‌ی او نیز است که در رؤیا خود را درقالب پا به ظهور می‌رساند.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که هر دو پایتان شکسته است، بیانگر این است که به‌زودی سفر و یا جا‌به‌جایی در پیش دارید که سود و نفع بالایی برایتان به ارمغان می‌آورد و تغییرات آب و هوایی سبب بهبود حال روحی شما و خانواده‌اتان خواهد شد.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که پای چپ شما آسیب دیده و یا شکسته است بیانگر این است که در آینده با مردی ازدواج خواهید کرد که شما را بسیار دوست دارد و برای جلب رضایت شما دست از تلاش بر‌نمی‌دارد. زندگی مشترک‌ شما با این مرد برایتان رضایت بخش و خوشحال کننده خواهد بود و در نهایت کنارش به سعادت و خوشبختی خواهید رسید.

  ✍️ اگر زن متأهلی در رؤیای خود مشاهده کرد که پای چپش شکسته، نشانگر این است که به لطف خدا باردار خواهد شد و فرزندی پاک، سالم و صالح خواهد داشت. همچنین نشانگر داشتن بارداری آرام و به‌دور از دردسر می‌باشد که به آسانی در زمان معین خود، زایمان کرده و فارق خواهد شد.

  ✍️ اگر زن آبستن و حامله در خواب دید که پایش شکسته، تعبیر آن نشان‌دهنده‌ی این است که مسیرش درست است و به مقاصد، آمال و آرزو‌هایش خواهد رسید. خواسته‌هایی که تمام عمر انتظارشان را می‌کشید یک به یک برآورده شده و ثمره‌ و پاداش  صبر و شکیبایی‌اش را دریافت خواهد کرد.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که یک و یا چندین انگشت پا شما دچار شکستن شد، تعبیر آن بیانگر این است که همسرتان مسیر‌های جدیدی به رویش باز می‌شود، پیشنهاد‌های کاری بسیار خوبی را از طرف دیگران دریافت می‌کند، به کسب و کارش رونق و آن را توسعه می‌بخشد و در نهایت مال و مکنت هنگفتی از آن طریق وارد زندگی شما خواهد شد.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که انگشت پایتان شکست و بعد آن را گچ گرفتید به معنای این است که انشالله اخبار مبارکی را می‌شنوید که بسیار مسرور و شادمان می‌گردید. به سبب این مژده‌ی خجسته گرد غم را از زندگی خود می‌تکانید و روحیه‌اتان بهتر خواهد شد.

  ✍️ اگر فرد بیماری در خواب دید که انگشتان پایش را به علت شکستگی گچ گرفته‌اند بیانگر این است که در عالم بیداری درمان برای بهبود بیماری‌اش کارساز بوده و تأثیرات از بین رفتن آن بعد از مدتی خود را نشان خواهد داد و به‌زودی شفا پیدا خواهد کرد.

  ✍️ اگر جوانی مجرد در خواب و رؤیا دید که هر دو پا یش دچار شکستن شد، تعبیر آن نشان‌دهنده‌ی این است که زندگی‌اش رفته رفته زیبا‌تر و لذت‌بخش‌تر می‌شود، روزگار به کامش می‌چرخد و روز شانس او هم بالاخره فرا خواهد رسید. روزی‌که در آن، هم منفعت مالی عایدش می‌شود و هم از لحاظ احساسی سر و سامان پیدا خواهد کرد و در آخر از زندگیش نهایت رضایت را خواهد داشت.

  ✍️ اگر مرد یا زن مجردی در خواب دید که تنها یکی از پاهایش شکست، دلیل بر این است که در آینده‌ای نزدیک اگر دختر باشد خواستگاری مناسب برایش خواهد آمد و اگر پسر باشد دل‌بسته‌ی کسی خواهد شد که عاشقانه یکدیگر را دوست دارند و به هم عشق می‌ورزند. این اتفاقات به ازدواج و وصلتی مبارک منتهی خواهد شد.

  کتاب سرزمین رویاها

  ✍️ اگر در خواب دیدید که قوزک پا شما دچار شکستن شد، تعبیر خوشی در انتظارتان نیست بلکه به معنای این است که خبری نامبارک از مرگ اطرافیان و خویشاوندان دور که مدت‌هاست با آن‌ها ارتباط خاصی و ملاقاتی نداشتید به گوشتان خواهد رسید که شما را به هم ریخته و غمگین خواهد ساخت.

  همچنین بخوانید:  🥛 تعبیر خواب شیر (خوراکی) از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✍️ اگر در خواب دیدید که مچ پایتان شکست و این شکستن با درد و خونریزی فراوان همراه بود، تعبیر آن به معنای این است که مرگ شما نزدیک است و در جایی دور از خانواده و افراد آشنا فته خواهید شد و به رحمت خدا خواهید رفت. همچنین می‌تواند بیانگر این نیز باشد که یکی از افراد بسیار نزدیک شما، عمرش به سر می‌رسد و شما را برای همیشه ترک خواهد کرد.

  کتاب فرهنگ تفسیر رویا

  ✍️ اگر در خواب دیدید که یک پا و یا هر دو پای خود به علت ضرب دیدگی، شکستگی و با هر چیز دیگری ناتوان گشت، و شما در انجام دادن کار‌ها و فعالیت‌های همیشگی خود دچار محدودیت نمود، تعبیر آن بیانگر عدم عزت نفس و اعتماد بنفس در شماست و به معنی این است که باید قدمی در جهت استقلال خود بردارید، از وابسته‌ی دیگران بودن دست بکشید و به جای گوش به فرمان دیگران بودن و عملی نمودن نقشه‌های آن‌ها، به ایده‌های خود بها داده و برنامه‌های خود را اجرا کنید تا صعود کرده و به موفقیت دست یابید.

  ✍️ اگر کسی در خواب دید که پا راستش دچار شکستن و مشکل گردید، تعبیر آن نشانگر این است که از مسیر درست منحرف گشته و به راه خطا می‌رود. انتخاب دوستان نامناسب، مشورت گرفتن از افراد بدون صلاحیت، غرّه شدن به دارایی و موقعیت خود همه و همه سبب ساز تغییرات ریشه‌ای در افکار شما می‌گردد و شما را به فردی ناکام و مغلوب تبدیل خواهد کرد.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که پا چپ شما دچار شکستن شد، تعبیر آن دلیل بر این است که شما اعتقادات خود را از دست می‌دهید زیرا در انجام وظایف دینی و شرعی خود سهل‌انگاری و تنبلی نموده و بیشتر مواقع عمل به آن‌ها را به تأخیر می‌اندازید. نتیجه‌ی این رفتار شما چیزی به جز خسران و زیان به زندگیتان وارد نخواهد کرد. ارتباط خود را با منبع هستی حفظ کنید تا ثبات در احوالاتتان حاصل گردد.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که هر دو پایتان شکست نشان‌دهنده‌ی این است که هر اقدامی که می‌کنید و هر تصمیمی که می‌گیرید با شکست رو‌به‌رو خواهد شد و حاصلش خیر و نیک نخواهد بود. پس بهتر از مدتی از انجام کار‌های مهم و اساسی دست بکشید تا زمان مناسبش فرا رسد و شرایط برای پیاده کردن ایده‌هایتان مهیّا گردد.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که پا شما بر اثر پیچ خوردگی و لغزش در گودالی فرو رفت و به شکستن دچار گردید، تعبیر آن نشانگر این است که شما فردی بسیار ساده‌لوح و بیش از اندازه پا‌ک دل هستید که اطرافیان با استناد به این موضوع از خوبی شما سوء استفاده کرده و با حیله، مکر و نقشه‌های گوناگون قصد بر هم زدن زندگی شما در زمینه‌های مختلف مالی، عاطفی و اجتماعی را دارند. همچنین از نابودی شما مسرور گشته و خوشحال خواهند شد.

  کتاب بانک جامع تعبیر خواب

  ✍️ اگر فرد شاغلی در خواب دید که پایش ناتوان و شکسته شد، به معنای وجود فضایی نامناسب و رقابتی ناسالم در فضای کارش می‌باشد که شغلش را تحت تأثیر قرار داده و تمرکز کاری را از او می‌گیرد. در نتیجه پس‌رفت و ضرر در کار برایش پیش خواهد آمد. پس باید به‌جای بررسی اقدامات رقبا، درگیر پیشرفت خودش باشد و وقتش را صرف حسرت خوردن و حسادت به دیگران نکند.

  تعبیر خواب شکستن پا بر‌ اساس موضوع آن 📋

  شکستن پای اعضای خانواده

  ✍️ اگر در خواب مشاهده کردید که پا پدر، مادر، خواهر، برادر خویش دچار آسیب و شکستن شد، مهم نیست پای چپ باشد یا راست، تعبیر آن نشانگر این است که شما در تصمیمات مهم زندگی خود و حتی در خصوص گرفتن تصمیمات عادی و روزمره گرفتار شک و تردید، ترس و دودلی شده‌اید. در واقع بدبینی شما نسبت به جهان پیرامون باعث شده تا ریسک نکنید، به کسی اعتماد نورزید و دست به انجام کار‌ها و فعالیت‌های جدید نزنید. اما این شک برطرف خواهد شد اگر با نظری جدید و متفاوت برای کسب تجربیات بیشتر حتی برای کسب شکست‌ و ناامیدی‌ به جهان نگاه کرده و از به‌وجود آوردن هیچ تغییری در زندگی نهراسید تا به پیروزی و نیک بختی دست یابید.

  شکستن پای همسر

  ✍️ اگر در خواب دیدید که پای همسرتان شکست، دلیل بر این است که باید مدتی از مشاجره و بحث با اطرافیانتان بپرهیزید زیرا کسانی هستند که در انتظار خطایی کوچک از سمت شما می‌باشند پس بهانه و دستاویز به کسی ندهید و با سیاست و هوشمندانه مخالفت خود را نشان دهید. این رفتار سبب می‌شود تا موقعیت شما میان افراد نزدیک حفظ شود و دشمنانتان فرصت ایجاد نفاق بین شما و کسانی‌که به آن‌ها علاقه دارید را نداشته باشند.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک