👂 تعبیر خواب صدا زدن و شنیدن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ص ۵ دیدگاه
 • تعبیر خواب صدا زدن و شنیدن 👂

  صدا زدن و شنیدن در خواب تعبیر و معانی متفاوتی دارند و بسته به آن که از طرف چه کسی ادا شده تعبیر آن نیز متفاوت است که ما به اختصار به آن می‌پردازیم. شنیدن صدا در خواب از رسیدن به حقیقتی اشاره می کند که در زندگی با آن مواجه می شویم، در این زمان لازم است که به محتوای صدا توجه شود تا بتوان دید شفاف تری از آن داشته باشیم.

  زمانی که انسان به خواب می رود خواب هایی که میبیند برگرفته از احوال و رویدادهایی است که بر او گذشته و یا رخ خواهد داد. لذا تعبیر خواب به انسان کمک می‌کند تا حدودی شرایط پیش رو را پیش بینی کند و متناسب با آن رفتار درستی داشته باشد. صدا زدن در خواب از جمله مواردی است که تعابیر متفاوتی در خصوص آن ذکر شده و ما در این مجال به آن می‌پردازیم. پس با تاروت رنگی همراه شوید.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  آنلی بیتون

  امام جعفر صادق (ع)

  کارل گوستاو یونگ

  یوسف نبی

  محمد ابن سیرین

  لوک اویتنهاو

  کتاب سرزمین رویاها

  تعابیر بر اساس موضوع

  صدای مرده

  بی صدا شدن

  گریه بی صدا

  شنیدن صدای زن

  شنیدن صدای مرد

  صدا زدن پدر

  صدا زدن شوهر

  صدا زدن مادر

  شنیدن صدای کودک

  شنیدن صدای خدا

  شنیدن صدای شیطان

  شنیدن صدای فریاد

  صدای خنده

  صدا زدن اسم

  صدا زدن اسم معشوق

  صدا زدن اسم امامان

  صدا زدن اسم توسط مرده

  صدا زدن اسم مرده

  تعبیر خواب صدا زدن و شنیدن

  تعبیر خواب صدا زدن و شنیدن بر‌ اساس نظر معبر 👴

  از نظر آنلی بیتون

  آنلی بیتون در خصوص تعبیر صدا زدن در خواب بدین گونه اشاره می‌کند که:

  اگر شخصی در خواب شما را صدا بزند، به معنای درخواست حمایت و نیاز به کمکی است که او از شما داشته. چه خوب است که این شرایط را نادیده نگیریم و به یاری و کمک فرد درخواست کننده بپردازیم.

  در رویاهایی از این قبیل همواره تاکید بر این است که شما پس از دیدن رویا به فرد صدا کننده کمک کنید و باور داشته باشید که با انجام این کار می توانید سعادت و آرامش و رفاه را در زندگی خود به دست آورید.

  اگر در خواب مشاهده کردید که شخصی با عصبانیت و ناراحتی اسم شما را صدا میزند، تعبیر به آن می‌شود که شما در زندگی دشمنان زیادی دارید که قصد دارند به شما صدمه بزنند و وجهه و آبروی شما را در جامعه و در نزد دیگران خراب کنند.

  زمانی که کسی در رویای خود دید، شخصی که در زندگی از افراد مورد توجه و محبت اوست او را صدا میزند، بدین معناست که در زمان خیلی نزدیکی با او دیدار خواهد کرد و ماحصل این دیدار نتایج و اوقات خوشی را برای او به ارمغان خواهد آورد.

  از نظر امام جعفر صادق (ع)

  از جمله معبرین به نام و  مشهوری که در خصوص علم تعبیر خواب تخصص و تبحر فراوانی دارند، امام جعفر صادق علیه السلام می باشند. ایشان در خصوص صدا زدن در خواب نیز تعابیری داشته اند که به آن می‌پردازیم.

  اگر کسی در خواب مشاهده کرد که خودش و یا افراد دیگری در حال صدا زدن نام ائمه و یا پیامبران می باشند، تعبیر به این است که شخص در پی آمال و آرزوهای دنیایی خود بوده و هیچ ذخیره و توشه ای برای آخرت خود به همراه ندارد. چنین خوابی برای بیننده آن به منزله هشداری است که زمان بیشتری به امور دینی و معنوی خود پرداخته و در جهت بهبود و ارتقاء آن بکوشد.

  از نظر امام جعفر صادق (ع) شنیدن آواز و صدای پرندگان در خواب خوب و نیکوست مگر پرندگانی که ماهیت آنها شوم و نامیمون خوانده شده است، مانند جغد و خفاش که شنیدن صدا و فریاد آنها موجب غم و حزن و ناراحتی است.

  اگر در رویا صدای فریاد ماری را شنیدید، از آن به بیم و ترس تعبیر می شود.

  شنیدن فریاد و صدای بلند حشراتی چون ملخ و زنبور در خواب، نشان از ترسی دارد که بر شما غالب می‌شود.

  شنیدن آواز قورباغه در رویا یعنی شما به جایی که در آنجا صدا را شنیده‌اید، خواهید رفت.

  از نظر کارل گوستاو یونگ

  یکی از روانشناسان بزرگ در دنیا یونگ می باشد که با تکیه به تخصص خود به درمان بسیاری از بیماری هایی از این دست در افراد مختلف پرداخته است. همچنین او دستی نیز در علم تعبیر خواب دارد و از دیدگاه روانشناسی نظرات مفیدی را در خصوص آنها بیان کرده است.

  همچنین بخوانید:  👴 تعبیر خواب صورت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  اگر کسی درخواب مشاهده کرد که از سمت فردی که به او علاقه زیادی دارد در حال صدا زدن می باشد، تعبیر آن است که آن شخص تمایل زیادی به سر و سامان و رسیدگی به زندگی خود داشته و نظم و ترتیبی را در زندگی خود پیاده خواهد کرد.

  همچنین تعبیر دیگر اینگونه است که خواب بیننده از نظر فکری و ذهنی دارای مشغله هایی است که باعث برهم خوردن آرامش، و بروز مشکلاتی در زندگی او میشود. ولی در نهایت این خواب به سرانجامی خوش و خیر تعبیر می شود چرا که با تکیه بر محبت و علاقه ای که در زندگی بر او جاری است، می‌تواند بر مشکلات پیروز شود.

  از نظر یوسف نبی

  زمانی که در خواب با صدای بلند فریاد بزنید، تعبیر خواب شما چنین است که به سلامت و تندرستی بدن رسیده و درهای برکت و روزی بر زندگیتان گشوده می شود.

  از نظر محمد ابن سیرین

  اگر در خواب دیدید که شخصی ناله و گریه کنان فریاد می‌زند، بدین معناست که سرور و شادی بر زندگیتان حاکم می شود.

  زمانی که در رویا مشاهده کردید که صدای فریاد ناله می شنوید و این ناله از سر رنج و ناراحتی عارض گشته، به معنای اخبار ناخوشایندی است که به شما می رسد.

  اگر کسی در خواب دید که در جایی دور از دیگران ایستاده و آنها او را با صدای بلند صدا میزنند، به معنای اینست که عمر او سرآمده و دارفانی را وداع خواهد گفت.

  در صورتی که خواب بالا را دید اما به صدا کنندگان پاسخی نداد، به معنای بیماری است که بر او عارض میشود ولی همچنان به زندگی ادامه می‌دهد.

  از نظر لوک اویتنهاو

  لوک اویتنهاو معتقد است شنیدن صدای ریزش آب در خواب نوید از خوشبختی و سعادت بزرگی است که ما را دربر میگیرد.

  از نظر لوک اویتنهاو اگر در رویا دیدید:

  دیگری را صدا زدن در خواب، تعبیر به خبری است که بیان می کنید.

  و چنانچه شخصی شما را صدا کرد نشان از تشویش و نگرانی است که بر شما غالب می شود.

  از نظر کتاب سرزمین رویاها

  اگر در خواب مشاهده کردید که صدای شما در هنگام صحبت بم بود، بدین معناست که حادثه ای ناگوار در حال وقوع است.

  در صورتی که صدای شما به علت کسالت و بیماری بم شده بود، تعبیر به دشواریها و پستی و بلندی هایی دارد که با آن روبرو می شوید.

  اگر در رویا دیدید که دیگران در حین گفتگو صدای بمی دارند، یعنی ممکن است در روابط عاطفی و عاشقانه خطری شما را تهدید کند.

  تعبیر خواب صدا زدن و شنیدن بر‌ اساس موضوع آن 📋

  صدای مرده

  معمولا شنیدن صدای مرده در خواب به علایمی از ناراحتی و مشکلات اشاره دارد که ممکن است شرایط سختی در انتظارتان باشد و موفقیت و گذر از این بحران وابسته به قدرت روحی و مقاومت شما خواهد بود.

  اگر در رویا صدای مادربزرگتان را شنیدید که در حال صحبت بود و شما محبوب ایشان بوده اید، به معنای موفقیتی است که ماحصل پشتکار و تلاش شما برای رسیدن به اهدافتان کسب می کنید. اما چنانچه ایشان به پند و اندرز شما پرداخت، یعنی لازم است که شما به نصیحت هایشان توجه و بدان عمل کنید.

  در صورتی که در رویا صدای مادر مرحوم تان را شنیدید، به معنای آرامش و مودتی است که در خانواده شما حاکم میشود. البته حواستان به بدخواهان و دشمنان تان باشد. در انجام کارها دقت لازم را داشته باشید که به درست ترین شکل ممکن انجام دهید.

  چنانچه در خواب صدای شخصی را شنیدید که اخیراً دار فانی را وداع گفته، تعبیرش این است که شخصی مدت هاست با رفتارش کدورت خاطر شما را فراهم کرده و باعث خشم و ناراحتی تان گردیده و بدین سبب بداخلاق و تندخو شده اید.

  بی صدا شدن

  اگر در خواب متوجه شدید که نمی توانید صحبت کنید و با تلاش فراوان باز هم صدایتان در نمی آمد، بدین معناست که خبری نه چندان خوش به شما می رسد.
  در صورتی که چیزی راه گلوی شما را بسته بود، به معنای این است که مرگ شما نزدیک است.
  چنانچه در خواب فریاد می زدید ولی باز هم صدایی از گلوی شما خارج نمی شد، یعنی اتفاق بدی در انتظارتان است. حتماً به خدا توکل و به خودتان اعتماد کنید تا همه چیز به عالی‌ترین شکل ختم به خیرشود.
  اگر دیدید که در خواب در میان جمعی هستید ولی نتوانستید کلمه‌ای  به زبان آورید، به معنای این است که نتیجه‌ای که مدنظرتان بود حاصل نخواهد شد.
  وقتی در رویا مشاهده کردید که صدای خود را پیدا نمیکنید، تعبیرش این گونه است که از مشکلات و نابسامانی‌های زندگی خسته و ناامید گشته و به دنبال پیدا کردن راهی برای سامان دادن به آن هستید. لازم است مدتی به استراحت پرداخته تا تجدید قوا کنید.

  همچنین بخوانید:  🏜️ تعبیر خواب صحرا و بیابان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  گریه بی صدا

  اگر در خواب خود را در حال گریه و ناله دیدید که صدایی نداشت، یعنی کسی در اطراف شما نیست که قابل اعتماد باشد و بتوانید به او تکیه کنید و به دلیل تندخویی و بدرفتاری تمام دوستان را از کنار خود پراکنده کرده‌اید. شما نیاز به تکیه گاه دارید به زودی به آنچه که میخواهید دست می یابید.

  شنیدن صدای زن

  اگر مردی در خواب دید که صدای زنی را درخواب شنیده، بدین معناست که در زندگی به دنبال یار و همراه زندگی و خواهان برقراری ارتباط با اوست. حتی اگر هنوز چنین شخصی در زندگی اش نبود، به زودی وارد زندگی او شده روابط شان به نتیجه دلخواه می رسد.

  شنیدن صدای مرد

  چنانچه زنی در خواب دید که صدای مردی را میشنود، یعنی به زودی او ازدواج کرده و تشکیل خانواده می دهد.

  اصولاً شنیدن صدای مرد در خواب تعبیر به ستیز و رقابت مردانه می شود.

  در صورتی که در رویا صدای پسری را شنید، به معنای آن است که لازم است تا به حمایت از جوان‌ها پرداخته و اجازه دهد که در حیطه کاری خود مهارت خود را نمایان کنند.

  اگر در خواب صدای دوست پسر سابق خود را شنیدید یعنی نسبت به او بی تفاوت و سرد هستید. بهتر است که خاطرات بد را از ذهن خود پاک کنید تا آینده قشنگی به سراغتان بیاید.

  صدا زدن پدر

  شنیدن صدای پدر در خواب به معنای ناراحتی، یاس و ناامیدی است. در صورتی که به دنبال زندگی بهتر هستید نگرانی در خصوص خرج و مخارج را کنار بگذارید و به خدا توکل کنید.

  اگر صدای پدر خسته بود یعنی کارها و امور طبق انتظار پیش نمی رود و لازم است تدبیری دیگر اندیشید.

  ولی اگر لحن صدای پدر شاد و خوشحال بود، به معنای ثروتی است که در آینده ای نزدیک به دست خواهد آمد.

  صدا زدن شوهر

  صدا زدن شوهر در خواب تعبیر به همکاری متقابل با همسر بوده و در صورتی که شخص مجرد باشد یعنی تفاهم کامل با همسر آینده برقرار میشود.

  شنیدن صدای شوهر در خواب به ارتباط میان زوجین تعبیر میشود، اگر صدای شوهر خوب و مهربان بود یعنی ارتباط  آنها رو به خوبی و بهبودی می رود، در غیر اینصورت رابطه آنها نیاز به ترمیم و صرف وقت بیشتری دارد.

  صدا زدن مادر

  شنیدن صدای مادر در رویا به معنی کوتاهی در انجام وظایف فرزندی است. لازم است که چاره‌ای اندیشیده و سعی کنید که روابط خود را با اعضای خانواده بهبود ببخشید.

  چنانچه مادری در خواب صدای پسرش را شنید، تعبیرش بدین گونه است که فرزندش به کمک مادرش نیاز دارد. یاری و حمایت او راه نجاتی برای شرایط بهتر است.

  شنیدن صدای کودک

  شنیدن صدای کودک در خواب به منزله زنگ خطری است که نواخته می شود. کودک شما از نظر روحی و جسمی به توجه و مراقبت بیشتری نیاز دارد و لازم است که مراقبت از او را دوچندان کنید.

  شنیدن صدای خدا

  شنیدن صدای خدا در خواب از جمله نشانه های است که به شما نوید سعادت و زندگی الهی را میدهد. در زندگی نیروی الهی از شما محافظت کرده و شما را به سمت خیر و نیکی ها سوق می دهد که در نهایت به افزایش نیروی معنوی و روحی و ذهنی شما منجر خواهد شد.

  شنیدن صدای شیطان

  صدا زدن و شنیدن صدای شیطان در خواب تعبیر به بازنگری و کنترل کلیه امور مادی و معنوی زندگی است. کنترلی که مستلزم توکل به خدای بزرگ و مدد و حمایت الهی می باشد تا از شرایط سخت زندگی به سلامت عبور کرد.

  همچنین بخوانید:  💺 تعبیر خواب صندلی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  شنیدن صدای فریاد

  شنیدن صدای فریاد در خواب نشان از ناآرامی و بی‌قراری فکر و روح شماست. چیزی که ذهن شما را به خود درگیر کرده، لازم است آن را ریشه یابی کرده و برای برطرف کردن آن بکوشید تا به آرامش برسید.

  صدای خنده

  شنیدن صدای خنده در خواب به معنای بی قراری برای اتفاقاتی خوشایند بوده، شما در برهه خاصی از زندگی تصمیمات سرنوشت سازی در زمینه احساسی و عاطفی خواهید گرفت.

  صدا زدن اسم

  کلیه اسامی در خواب دربردارنده مفهومی هستند که ظاهراً به وسیله حروف نگاشته می‌شود، اما در اصل به صورت نمادین در زندگی ما ظاهر می شوند تا توجه ما را به معنای باطن خود جلب کنند. زمانی که در رویا و خواب اسم فردی را صدا زدن و شما آن را شنیدید فارغ از اینکه اسم متعلق به چه کسی باشد، حتی اسم خودتان، لازم است که به معنای نهفته در آن دقت کنید. اهمیتی ندارد که صدا کننده چه کسی باشد، همه انسان هایی که به انحای گوناگون در خواب می بینیم نمادی از وجوه مختلف ذهنی و شخصیت ما هستند.

  صدا زدن اسم معشوق

  شخصی که به او علاقه داریم نمادی از اهداف ، تمایلات و تلاش های ما در زندگی میباشد. چنانچه در خواب مشغول صدا زدن اسم معشوق خود باشیم یعنی در تلاش هستیم تا انگیزه های پنهان خود را دوباره به دست آوریم. ممکن است در شرایطی بوده‌ایم که اخیراً خود را از یاد برده ایم و خود درونی ما با نوعی کمبود و بی توجهی مواجه گشته. خواب مذکور ما را هدایت می‌کند تا به چاره‌جویی این فقدان پرداخته تا برای بهتر شدن شرایط فکری و ذهنی خود بکوشیم.

  اگر در خواب اسم معشوق خود را صدا بزنید، به معنای تلاش شما برای به دست آوردن انگیزه ها و باورهای درونی فراموش شده و رسیدن به اهدافتان  می باشد.

  صدا زدن اسم امامان

  ائمه در خواب نشان از باورها و عقایدی دارد که در وجود ما نهادینه شده و برایمان ارزشمند و مقدس هستند. چنانچه در خواب شخصی را در حال صدا زدن اسم ائمه ببینید به معنای چراغ سبزی است که زندگی ما را به سمت مرور و بازبینی اصول و ویژگیهای مختص آن بزرگوار هدایت کرده، تا بدین وسیله بتوانیم امور زندگیمان را سامان داده و با توسل به ایشان مشکلات را حل کنیم.

  صدا زدن اسم ائمه در خواب به معنای حاجت روایی و باز شدن تمام گره ها و مشکلاتی است که در زندگی با آن مواجه هستیم.

  صدا زدن اسم توسط مرده

  مشاهده افراد مرده در خواب نشان از عادت ها و اصول رفتاری دارند که در نزد ما به فراموشی سپرده شده اند. چنانچه در خواب متوفی اسم شما را صدا زد، تعبیر آن به منزله پیامی است که از ذهن ناخودآگاه شما صادر گشته و اشاره به مشکلات چالش ها و پستی و بلندی هایی داشته که در زندگی با آنها مواجه بوده اید و پشت سر گذاشته‌اید. توجه کنید که شخص فوت شده یادآور چه دوره‌ای از زندگی شما می باشد و یا کدام چالش از زندگی شمارا متذکر می شود، تا با الهام از آن شرایط و بازبینی آنها به رد و فتق امور خود بپردازید.

  اگر در خواب دیدید که فرد متوفی نام شما را صدا می زند، به معنای این است که قدرت و مهارت های خود را نادیده گرفته و فراموش کرده اید و آن ضمیر ناخودآگاه شماست که به شما هشدار می دهد تا توانایی های خود را بازیابید.

  صدا زدن اسم مرده

  چنانچه در خواب، خود و یا هر شخصی را در حال صدا زدن فردی که از این دنیا رفته است دیدید، به معنای توجه به  تجارب و رویدادهای گذشته و نتایجی است که در طول زندگی خود به دست آورده اید. دقت داشته باشید که اسم شخص مرده چه ارتباطی با مشکلاتی که در حال حاضر با آن دست به گریبان هستید دارد، که با تمسک به معانی آن بتوانید به حل آن بپردازید. و یا چه ارتباطی به رفتاری از گذشته شما دارد که آن را فراموش کرده و کنار گذاشته اید.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  5 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  زهرا
  ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت: ۱۸:۳۵

  من خواب دیدم در خانه یک دوستم هستم و با فامیل او حرف میزنم و گفتگو آرام می‌داشته باشیم و درباره دوستم حرف هایی میگویند که نمیدانم این چه تعبیر دارد؟

  امیر
  ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت: ۰۴:۵۷

  سلام در خواب امام زمان را دیدم که پنجره اتاق را می زد باز کن در ورودی اتاق را من هم خوابیده بودم بیدار شدم بعد خودم را به خواب بودن زدم باز نکردم

  ناشناس
  ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ ساعت: ۰۸:۱۲

  سلام من خواب دیدم که از مسجد صدا می آمد و که دیدم کسی بود که اذان میگفت ولی به جای اذان داشت میگفت
  انا لله و انا الیه راجعون
  تعبیر لطفا

  ناشناس
  ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ ساعت: ۱۸:۲۶

  اگر در خواب، مادر و فرزند برای خرید رفته باشند اما در آخر مادر ببیند که در کیفش کارت خریدش وجود نداره و فرزندش را هر چه صدا میزنه با گریه که به دادش برسه، فرزندش صدایش را نمیشنود و میرود، تعبیرش چیست؟

  عباس
  ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ ساعت: ۲۳:۲۱

  خواب دیدم تلفنی با مادرم در حالی که تاریک است دارم به صورت تصویری صحبت میکنم این خواب چه تعبیری میتواند داشته باشد؟؟

  روشن
  تاریک