🦚 تعبیر خواب طاووس از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ط بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب طاووس🦚

  معبران طاووس را به یک زن در خواب تعبیر کرده اند. طاووس یکی از زیباترین و همچنین مغرورترین حیوانات خداوند می باشد. حتی درباره آفرینش این حیوان هم احادیث و روایاتی وجود دارد. این زن چهره ای زیبا دارد اما در باطن بسیار فریب کار و فاسد می باشد.

  برخی دیگر از تعابیر این رویا عبارت است از: ثروت و دارایی، طلاق و جدایی، مصیبت و گرفتاری، فریب و نیرنگ، خبر و پیغام، عمر طولانی و با برکت و…

  در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این رویا را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  دانیال نبی

  یوسف نبی

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  جابر مغربی

  خالد بن علی العنبری

  منوچهر مطیعی تهرانی

  لیلا برایت

  لوک اویتنهاو

  هانس کورت

  کارل گوستاو یونگ

  تعابیر بر اساس موضوع

  پرواز طاووس

  رقص طاووس

  حمله کردن طاووس

  طاووس در قفس

  طاووس سفید رنگ

  طاووس سیاه رنگ

  طاووس بنفش رنگ

  طاووس صورتی رنگ

  طاووس مجروح و زخمی

  تخم طاووس

  پر طاووس

  خالکوبی طاووس و یا جواهری به شکل طاووس

  تعبیر خواب طاووس

  تعبیر خواب طاووس بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام جعفر صادق (ع) اگر در خواب شبانه تان طاووسی را مشاهده کنید، رویای شما دو تعبیر دارد:
  ✍️تعبیر اول، شخصی را نشان می دهد که به لحاظ مرتبه و جایگاه اجتماعی، بسیار قدرتمند است و مثل یک حاکم و پادشاه می باشد.
  ✍️تعبیر دوم، شخصی است که به لحاظ ثروت در درجه بالایی است. این شخص توانگر در آینده نزدیک با شما برخورد خواهد داشت.

  از نظر دانیال نبی 👳‍♂️

  از نظر حضرت دانیال (ع) طاووس در خواب، نمادی از یک زن بسیار فاسد و هرزه می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که طاووسی با شما صحبت می کرد، تعبیرش مثبت است و به شما خبر از رسیدن به قدرت و توانگری می دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که طاووسی از بام و یا حیاط خانه شما به سمت آسمان پرواز کرد و رفت، تعبیر این رویا متارکه و جدایی می باشد. به زودی از همسر کنونی تان طلاق خواهید گرفت.

  از نظر یوسف نبی 👳‍♂️

  از نظر یوسف نبی (ع)، طاووس در خواب به شما نوید از عمر با برکت و طولانی می دهد.

  از نظر محمد ابن سیرین👨

  از نظر ابن سیرین، اگر در خواب دیدید که یک طاووس نر (ظاهر طاووس نر همانند طاووس ماده می باشد، با این تفاوت که دم بسیار زیبا تر و بلند تر دارد) داشتید، تعبیرش نشان می دهد که به زودی از یک فرد صاحب مقام و توانگر اموال و دارایی هایی به دست شما خواهد رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که طاووسی ماده دارید، تعبیرش ازدواج و تعهد است. با زنی و یا مردی ازدواج خواهید کرد که به سبب این ازدواج صاحب فرزندان و اموال و دارایی های بسیار خواهید شد.

  همچنین بخوانید:  💰 تعبیر خواب طلا از نظر معبران معروف

  از نظر ابراهیم کرمانی👨

  از نظر کرمانی، اگر در خواب دیدید که از گوشت طاووس می خوردید، تعبیرش ثروت است. مال و منال زیادی به زندگی شما روانه خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که طاووسی در حال سر و صدا کردن و فریاد زدن بود، به زودی خبر و یا پیغامی از سمت یک فرد والا مقام چون پادشاه به شما خواهد رسید.

  از نظر جابر مغربی👨

  از نظر جابر مغربی، اگر در خواب دیدید که طاووسی را کشتید، به زودی با دختری هم بستر خواهید شد و آمیزش می کنید. طی این اتفاق دوشیزگی و باکرگی این دختر را خواهید گرفت.

  از نظر خالد بن علی العنبری👨

  از نظر خالد بن علی العنبری، طاووس در عالم رویا سمبلی از یک زن می باشد که چهره ای دلنشین و زیبا دارد. این زن بسیار ثروتمند و توانگر می باشد. این زن از آشنایان شما نیست و احتمالا در آینده نزدیک وارد زندگی شما خواهد شد.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  از نظر مطیعی تهرانی، انسان ها به طور کلی، چه زن و چه مرد، همیشه در معرض خطر فریب و نیرنگ و یا آرزو ها و طمع های نادرستی است که گردش جهان در مسیر او قرار می دهد، هستند. می توان گفت گروه آقایان بیشتر از هر چیز دیگری می توانند در خطر فریب خوردن از خانم ها باشند. طبق این اصل، معبران هم طاووس را زنی دانسته اند که بسیار زیبا رو و خوش چهره و در عین حال فاسد و فریب کار است. این حیوان وقتی در مقابل بیننده خواب ظاهر می شود، وی را فریب می دهد، از راه درست گمراه می کند و حتی امکان دارد او را تا مرز نابودی و باخت بکشاند.
  ✍️اگر در خواب خود طاووسی را دیدید که ناز می کرد و برای شما بال و پر خوش رنگ و زیبایش را می گشاد و خود نمایی می کرد، مطمئن باشید که خطر فریب و در دام افتادن بسیار بالاست. باز هم این تعبیر به شرایط و موقعیت کنونی زندگی تان بستگی دارد. منظور این است که هر خواب بیننده ای خودش بهتر از هر کسی می داند چه چیزی باعث فریب و دل دادگی وی می شود. کسان زیادی هستند که تنها نقطه ضعف و دامی که آنها را گرفتار می کند، خانم ها هستند. برخی دیگر با پول گرفتار می شوند و برخی دیگر با وعده مقام و مرتبه عنان خود را از دست می دهند.
  به هر حال، به طور کلی طاووس فقط اخطار و هشدار است. باید مراقب باشید که نادانی نکنید و فریب دامی که برایتان پهن کرده اند را نخورید. این فریب می تواند یک زن باشد و یا پول و مادیات.

  همچنین بخوانید:  🌪️ تعبیر خواب طوفان از نظر معبران معروف جهان

  از نظر لیلا برایت👩

  از نظر لیلا برایت، اگر در عالم رویا صدای طاووس را می شندید، تعبیرش خوب نیست و باید به شما بگوییم که بیشتر مراقب زندگی خود و سلامتی تان باشید.
  ✍️اگر در خواب پر طاووس را دیدید، پس رویای شما نشان می دهد که فردی بسیار مغرور و متکبر می باشید که به بقیه احترام نمی گذارید. تنها گروهی که مقبول خداوند نیستند، متکبران می باشند. در رفتار خود تجدید نظر کنید.

  از نظر لوک اویتنهاو👨

  از نظر لوک اویتنهاو، طاووس در خواب می تواند یک دیدار و ملاقات باشد. این دیدار می تواند در طی یک سفر باشد. ناخواسته و ناگهانی با کسی رو به رو می شوید و دیداری شیرین و به یاد ماندنی خواهید داشت.
  پر طاووس در خواب، نشانه تمایل و میل درونی شما نسبت به مسائل پوچ و بی اساس است. فردی هستید که مسائل جزئی و پیش پا افتاده بسیار برایتان مهم است. بیش از اندازه به برخی از چیز ها بها می دهید. بهتر است روی اخلاقیات منفی خود بیشتر کار کنید.

  از نظر هانس کورت👨

  از نظر هانس کورت، طاووس در عالم رویا نماد حیله و مکر می باشد. مراقب باشید تا مبادا به دام افراد فریب کار و نادرست گرفتار نشوید.

  از نظر کارل گوستاو یونگ👨

  از نظر یونگ، طاووس در خواب می تواند نشانه ای از بهار و تولد دوباره، شروع جدید و تازه، طول عمر و زندگی، عشق و احساس خوب باشد.
  ✍️از نظر دیگر می توان گفت طاووس نمادی از غرور و خودپسندی، اعتماد و اطمینان، خودبینی و خودخواهی باشد.
  پس با این تفاسیر طاووس دو حالت دارد که تعبیر و برداشت شما بستگی به اوضاع زندگی شخصی تان دارد.

  تعبیر خواب طاووس بر اساس موضوع آن 📋

  ✔️پرواز طاووس

  اگر در خواب دیدید که طاووسی در حال پرواز بود، این رویا یا اشاره به غرور نا به جای شما دارد و یا می تواند تصویری از موفقیت و سربلندی باشد. شاید هم اخیرا به خاطر پیروزی های زندگی تان بیش از اندازه به خود مغرور شده اید.

  ✔️رقص طاووس

  اگر در خواب دیدید که طاووسی در حال باز کردن پر های خود و یا به اصطلاح رقصیدن بود، تعبیرش این است که دیگران از موفقیت و پیروزی شما مطمئن می باشند. شاید اخیرا تصمیمی گرفته اید و برای عملی کردن آن گام بزرگی برداشته اید. شک و تردید به خود راه ندهید و مسیرتان را با اراده و جدیت ادامه دهید. سربلندی برای شماست.

  ✔️حمله کردن طاووس

  اگر در خواب دیدید که طاووسی به شما حمله کرد، تعبیرش نشان می دهد که دستاورد های بزرگ زندگی تان باعث غرور و تکبر شما شده است. در پی این خودپسندی تان دشمنان بسیاری پیدا خواهید کرد و در مسیر رقابت امکان زمین زدن و شکست دادن شما بیشتر خواهد بود. بهتر است دور از چشم مردم زندگی کنید. انسان ها چیز های قشنگ را خراب می کنند.

  همچنین بخوانید:  👨‍⚖️💔 تعبیر خواب طلاق از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✔️طاووس در قفس

  طاووس در قفس نشان می دهد که بیش از اندازه در غرور غرق شده اید. این تکبر جلوی اراده و قوه تصمیم گیری تان را گرفته و مانع از رشد شما شده است. اگر به همین روند ادامه دهید، هیچ گونه از مهارت ها و استعداد های شما شکوفا نخواهد شد.

  ✔️طاووس سفید رنگ

  اگر در خواب تان طاووسی را دیدید که رنگ پر های آن سفید رنگ بود، تعبیرش این است که شما از اینکه فرد مغروری هستید، آگاه می باشید و می دانید که با این صفت چگونه با دیگران برخورد کنید.

  ✔️طاووس سیاه رنگ

  اگر در خواب تان طاووسی را دیدید که رنگ بدن آن سیاه و تیره بود، تعبیرش این است که عده ای حسود و نظر تنگ در اطراف شما هستند که شایعات و سخنان بی اساسی را درباره شما نشر داده اند. قصد آنها از این کار بدنامی و تهمت زدن به شماست. مراقب باشید و با هر کسی رفت و آمد نکنید.

  ✔️طاووس بنفش رنگ

  طاووسی که رنگ پر هایش بنفش باشد، با اموال و ثروت در ارتباط است. مال و منال زیادی به شما خواهد رسید و به سبب این ثروت گره های بزرگی از زندگی تان باز خواهد شد.

  ✔️طاووس صورتی رنگ

  اگر در خواب طاووسی را دیدید که رنگ بدن آن صورتی بود، تعبیرش نشانگر اعتماد به نفس بالای شما در برخورد با مسائل روزمره زندگی تان است.

  ✔️طاووس مجروح و زخمی

  اگر در خواب طاووسی را دیدید که زخمی و یا مجروح بود، این رویا تعبیرش سوء تفاهم است. اگر در اولین فرصت این اختلافات را برطرف نکنید، تبدیل به مشکلات بزرگی خواهند شد و جبران آن سخت تر می شود. پس بهتر است عاقلانه قدم بردارید.

  ✔️تخم طاووس

  اگر در عالم رویا تخم طاووس را دیدید، این رویا نشان می دهد که شما استعداد ها و مهارت های بسیار عالی دارید. برخی از این ها هنوز به رشد و شکوفایی نرسیده اند. بهتر است فرصت ایجاد کنید تا بقیه هنر ها و استعداد هایتان را هم به دیگران نشان دهید.

  ✔️پر طاووس

  اگر در خواب تان پر طاووس دیدید، پر طاووس می تواند با عنصر جاودانگی و پایداری در ارتباط باشد.

  ✔️خالکوبی طاووس و یا جواهری به شکل طاووس

  اگر در خواب دیدید که طرح یک طاووس را بر بدن تان خالکوبی کرده بودید و یا جواهری به شکل طاووس به خود آویزان کرده بودید، این رویا می تواند تصویری از پیروزی و موفقیت و یا رضایت شغلی و کاری باشد. اعتماد به نفس بالای شما هم در رسیدن به اهداف تان بی تأثیر نبوده است.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک