💰 تعبیر خواب طلا از نظر معبران معروف

ط بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب طلا 💰

  دیدن طلا در خواب به طور کلی از نظر معبران، برای آقایان تعبیر مثبتی ندارد ولی برای خانم ها بسیار نیکو و مبارک می باشد. به هرحال هر خوابی را به فال نیک بگیرید، ان شاالله که خیر است!🌹

  همانطور که طلا در واقعیت، نماد سرمایه و ثروت است؛ در خواب هم همین طور است؛ ولی بسته به خوابی که شما دیده اید، از نظر معبران تعبیرهای دیگری نیز دارد. در ادامه برای شما عزیزان دسته بندی کرده ایم.

  تعبیر خواب طلا از نظر معبران بزرگ جهان

  از نظر علامه مجلسی👳‍♂️

  ✍️مرحوم مجلسی می گوید اگر در خواب ببینید که طلا پیدا می کنید و یا طلا از شخصی هدیه می گیرید، و یا حتی اگر به عنوان امانت به شما سپردند؛ خبر از رسیدن به ریاست و قدرت می دهد. اگر شاغل هستید به زودی ترفیع مقام در پیش دارید!

  اگر در خواب خود دیدید که طلایی گم کردید، بیماری شما شفا پیدا می کند و یا اگر کسالتی دارید برطرف می شود. این بیماری ممکن است مربوط به شخص خودتان و یا از بستگان و نزدیکان باشد.

  اگر درخواب دیدید که با خود طلا به خانه می برید، خبر از رسیدن به مال و ثروت دارد. ممکن است این ثروت حتی ارث هم باشد!

  اگر ببینید که طلا ها را می خورید، تعبیر از آن دارد که مالی از دست می دهید و یا هزینه ای را برای انجام کاری در نظر میگیرید. به صورت کلی اگر قصد سرمایه گذاری دارید احتیاط کنید!

  اگر در خواب خود با مرد طلا فروش و یا زرگر روبه رو شدید، تعبیرش این است که  دارد که ممکن است با مردی برخورد کنید که دروغ گو باشد و شخصیت نیکویی نداشته باشد. مراقب افرادی که تازه ملاقات کرده اید هم باشید!

  از نظر دانیال نبی 👳‍♂️

  ✍️دانیال نبی می گوید اگر در خواب دیدید که فرشته ای به شما طلا و نقره می دهد، خبر از رسیدن بخت و اقبال نیکو می دهد. این خواب، خواب بسیار نیکویی است!

  اگر مرد متاهلی در خواب ببیند که از مرده ای طلا می گیرد، چندین تعبیر دارد:

  • تعبیر اول زشتی و بدنامی است، آبرویتان در خطر است! پس از کارها و افرادی که ممکن است آبروی شما را به خطر بیندازد، دوری کنید.
  • تعبیر دوم دعوا و جر و بحث است، ممکن است در درگیری قرار بگیرید. به شایعات و حرف های بی اساس توجه ای نکنید.
  • تعبیر سوم نشان دهنده وجود موانعی است که امکان دارد با آنها رو به رو شوید. این موانع نسبتا سخت هستند و شمارا برای دوره ای از زندگی عقب می اندازند. پس احتیاط کنید!
  • تعبیر چهارم گم کردن و از دست دادن مال و ثروت است. دچار ضرر و زیان می شوید. احتیاط را فراموش نکنید!

  از نظر ابراهیم کرمانی👨‍🦳

  ✍️ابراهیم کرمانی می گوید اگر فردی در خواب ببیند که طلا و نقره ذوب می کند، تعبیرش این است که برسر زبان مردم می افتد و پشت سرش حرف می زنند.

  اگر در خواب دیدید که طلا به مقدر  زیاد به خانه خود می برید، نشان از رسیدن به مال و ثروت خوبی است.

  همچنین بخوانید:  👨‍⚖️💔 تعبیر خواب طلاق از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  اگر در خواب دیدید که طلا می خورید، تعبیرش این است که برای همسـر خود مقداری پول و مال را خرج می کنید و  هدیه ای برای او می خرید.

  دیدن گردنبد طلا برای زن باردار، بسیار نیکو و مبارک است و خبر از مال و جواهر و قدرت می دهد.

  از نظر یوسف نبی 👳‍♂️

  ✍️از نظر یوسف نبی(ع) اگر کسی خواب طلا ببیند، کارهایش سرو سامان می گیرد و بر وفق مرادش خواهد شد! اگر در حال حاضر مشکلاتی دارید، این خواب نوید از مساعد شدن اوضاعتان می دهد.

  از نظر محمد ابن سیرین👨‍🦳

  ✍️از نظر ابن سیرین دیدن طلا در خواب برای مردان تعبیرش غم ، اندوه ، و ناراحتی است؛ اما برای زنان خوشی وشادی است.

  از نظر ابن سیرین اگر کسی در خواب، طلا پیدا کند و یا از شخصی طلا دریافت کند؛  تعبیرش بر این است که ممکن است مجبور به پرداخت دیه و یا تاوان چیزی باشید. ممکن است این تاوان در زمینه مالی و کاری برای شما باشد. همچنین امکان دارد که کسی از شما خشمگین و عصبانی شود. در کل مراقب باشید و احتیاط کنید!

  اگر در خواب بببنید که پاهایتان از نقره و طلا پوشیده شده است، تعبیرش مال و اموال بسیار است.

  اگر زن باردار خواب طلا ببیند، تعبیرش اشاره به فرزندش دارد. این خواب بیانگر این است که با تولد این نوزاد بسیاری از مشکلات شما رفع می شود و قدم این نوزاد بسیار پر خیر و با برکت است. خرسند باشید که خداوند هدیه بزرگی به شما بخشیده است!

  از نظر لوک اویتنهاو💎

  ✍️از نظر لوک اویتنهاو اگر کسی در خواب ببیند که در حال ذوب کردن طلا بود، به این معناست که به آسایش مادی می رسد. اگر از نظر مالی در تنگنا هستید ان شاالله رفع می شود!

  اگر در خواب طلا پیدا کردید، تعبیر آن ارث و میراث است.

  اگر در خاک به دنبال طلا می گشتید، نشان از آن است که خوشبختی غیر منتظره و ناگهانی در انتظار شماست. از جایی که فکرش را نمی کنید گشایشی برایتان رخ خواهد داد.

  اگر در خواب دیدید که طلای شما را دزدیدند، به این معناست که خبرهای بدی دریافت خواهید کرد؛ اما به فال نیک بگیرید ان شاالله ختم به خیر می شود!

  به عبارت دیگر اویتنها می گوید طلا در خواب نشان از علاقه و وابستگی به چیز های بی ارزش است.

  اگر طلای خود را گم کردید، تعبیرش خیانت است. ممکن است یا خودتان به کسـی خیانت کنید و یا از اطرافیان خیانتی ببینید.

  اگر در خواب بهای چیزی را با طلا پرداختید و یا چیزی  خریدید و به جای پول طلا دادید و یا حتی طلای خود را جایی گرو و امانت دادید تعبیرش به بحث و جدال با دوستانتان است. بهتر است آرامش خود را حفظ کنید.

  اگر دیدید که به خودتان طلا آویزان می کنید، هشدار می دهد که احتیاط را در تمام کارهایتان فراموش نکنید.

  اگر در خواب طلا هدیه گرفتید و یا هدیه دادید، تعبیرش شرمندگی و پشیمانی است. مراقب اعمال و گفتارتان باشید.

  از نظر آنلی بیتون💎

  ✍️از نظر آنلی بیتون خواب طلا، به دست آوردن افتخار  و موفقیت، رسیدن به ثروت و مال است. از نظر بیتون اگر در خواب طلا را  گم کردید، یعنی بر اثر یک غفلت و سهل انگاری از سمت خودتان، بهترین فرصت زندگیتان را ممکن است از دست بدهید. بهتر است به پیشنهادات اخیر خود توجه بیشتری داشته باشید.

  همچنین بخوانید:  🌪️ تعبیر خواب طوفان از نظر معبران معروف جهان

  اگر در خواب طلایی پیدا کردید، یعنی در آینده به شهرت می رسید و معروف میشوید؛ اما این شهرت برای شما با دردسر و گرفتاری های زیادی همراه است.

  همچنین بیتون می گوید اگر در خواب  دیدید که در یک معدن طلا مشغول به کار هستید، نشان از این دارد که احتمالا شما در حال تلاش برای دفاع از حقوق دیگران هستید. میخواهید از کسـی حمایت و پشتیبانی کنید. این خواب به شما به نوعی هشدار می دهد که مراقب باشید در محیط خانواده خود رسوایی و آبرو ریزی به وجود نیاورید. اگر می دانید این کار عاقبت خوشی ندارد پس منصرف شوید.

  اگر در خواب به خود طلا آویز می کردید، تعبیرش رسیدن به مقام و جایگاه است. به مقامی می رسید که این مقام در خور و لایق شما نیست. از لیاقت شما بشتر است!

  اگر در خواب طلا و زیور آلات از کسـی هدیه گرفتید، تعبیرش این است که به قول ها و وعده هایی که داده اید عمل می کنید!

  اگر در خواب دیدید که طلای خود را به کسـی  بخشیدید، از ولخرجی شما پیام می دهد. بهتر است کمی صرفه جو باشید و حواستان به اوضاع مالیتان باشد.

  اگر دیدید طلایتان گم شده است، نشان می دهد که موقعیت و شرایط خوبی در زندگیتان برایتان فراهم می شود.

  اگر دختر باکره ای خواب سکه طلا ببیند، نشان از ازدواج با مردی ثروتمند است.

  اگر در خواب دیدید که طلا معامله می کنید، تعبیرش موفقیت و پیروزی در تمام زمینه های کاری است.

  از نظر کارل گوستاو یونگ💎

  ✍️از نظر گوستا، خواب طلا مثل طلا در واقعیت نشانه ثروت و اموال است؛ اما ممکن است این رویا ناشی از حرص و طمع خود فرد باشد!

  گوستا می گوید طلا در خواب نشان دهنده ارزش های درونی و معنوی در زندگی شماست. این خواب می تواند به شما هشدار دهد که شما از منابع درونی خود آن طور که باید استفاده نمی کنید و یا برعکس از نفس بلندمرتبه و والایی برخوردارید.

  همچنین گوستا می گوید خواب طلا می تواند بیانگر این باشد که، استعداد پنهان و نهفته از شما در حال شکوفایی است.

  خواب طلا می تواند به تغیییرات روحی و معنوی شما اشاره کند.

  اگر در خواب طلایی را دفن کردید، بیان گر این است که شما چیزی را در خود پنهان می کنید.

  از نظر امام صادق (ع)👳‍♂️

  ✍️از نظر امام صادق طلا در خواب دیدن سه تعبیر دارد:

  • اول به مکه رفتن و به جا آوردن اعمال حج است که اگر خودتان به جا آورده اید احتمالا از نزدیکانتان به سفر حج می روند.
  • دوم ریاست است. ممکن است ریاست جایی را به شما واگذار کنند و یا شما قصد دارید سرپرستی جایی را به عهده بگیرید.
  • سوم دشمنی و خصومت، توهین و دشنام است. احتمالا بحث و درگیری در پیش دارید.
  • چهارم خدمتکار و کنیز است. گروهی را به خدمت خود در می آورید.

  تعبیر خواب سکه طلا از نظر امام جعفر صادق (ع) پولدر شدن و رسیدن به مال و اموال است؛ اما هشدار می دهند که مغرور نشوید و همواره فروتنی و احترام، هم نوع خود را فراموش نکنید.

  همچنین بخوانید:  🦜 تعبیر خواب طوطی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  اگر در خواب در گردن خود گردنبند طلا دیدید، تعبیرش بزرگی و عزت و احترام نزد مردم می باشد. حتی ممکن است در بین مردم دارای مقام شوید!

  طلا می تواند سمبل و نماد حرص، وسوسه و طمع درونی فرد باشد!

  تعبیر خواب طلای بدل و قلابی از نظر امام صادق، تعبیر از آن دارد که ممکن است با کارها و وقایع خطرناکی روبه رو خواهید شد. لازم است که اگر اخیرا پیشنهادی به شما شده است، دقت کنید و حتی الامکان از ریسک کردن بپرهیزید.

  اگر زنی در خواب طلا ببیند می تواند تعبیرش مردی ثروتمند اما خسیس و وسواس باشد.

  گم کردن طلا و چیزهایی از جنس طلا در خواب، خواب خوبی نیست و تعبیر مبارکی ندارد. تعبیرش این است که بر اثر یک غفلت و ندانم کاری ممکن است جایگاه خود را پیش چشم مردم از دست بدهید.

  اگر در خواب کناری ایستاده بودید و به کیسه های طلا نگاه می کردید، هشدار می دهد که کمی احتیاط کنید. در زمینه مالی ممکن است دچار تنگ دستی شوید!

  اگر در خواب دیدید که حلقه طلا را گم کردید، پیامش این است که در آینده ممکن است رابطه ای به هم بخورد!

  اگر در خواب حلقه از دستتان افتاد، بیانگر بدشانسی و بدبیاری خواهد بود. ممکن است سلامت شما به خطر بیفتد. پس مراقب باشید!

  اگر در خواب دیدید که صاحب کوزه ای از جنس طلا و یا کوزه ای پر از طلا هستید، تعبیرش آن این است که مورد عزت و احترام قرار می گیرید. حتی می تواند خبر از ترفیع مقام و افزایش حقوق داشته باشد.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی 💎

  ✍️منوچهر مطیعی می گوید اگر مرد خواب طلا ببیند رنج و دل آزردگی برایش به ارمغان داشته باشد اما اگر  زنی خواب طلا ببیند بسیار خواب نیکویی دیده است و خوشحالی و شادی در راه دارد.

  اگر در خواب دیدید که طلا پیدا کردید  و مقداری یا تکه ای از آن را در جیب خود گذاشتید، تعبیرش این است که به همان مقدار طلا، مالی از او ضایع می شود و از بین می رود. در مسائل مالی و کاری خود احتیاط کنید.

  اگر در خواب طلا پیدا کردید، تعبیرش پرداخت این سات که دیه و یا تاوان چیزی را باید پرداخت کنید.

  اگر در خواب طلا ریخت، بلا و آسیب است. این آسیب می تواند در زمینه مالی، جانی  و  یا حتی کار شما باشد. پس صدقه بدهید!

  اگر در خواب طلای خود را به کسـی امانت دادید، همان شخصی که طلا را از شما به امانت می گیرد؛ در پی صدمه زدن و خیانت کردن به شماست! بهتر است مراقبش باشید.

  از نظر جابر مغربی 💎

  ✍️از نظر مغربی هم طلا برای آقایان معنای خوبی ندارد.

  اگر در خواب دیدید که هم طلا و هم نقره باهم دارید، به معنای احترام و بزرگی است و مقام خوبی پیدا خواهید کرد.

  اگر در خواب معدن طلا دیدید، تعبیرش این است که صاحب زن و همسری می شوید که از شما برتر است؛ لکن شما اندوهگین و ناراحت می شوید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک