🦜 تعبیر خواب طوطی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ط بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب طوطی🦜

  طوطی ها حیوانات بسیار متنوع در رنگ هستند. از دسته حیوانات باهوش و دوست داشتنی که به عنوان حیوان خانگی نگه داری می شوند. این حیوانات قابلیت تقلید صدا دارند و اگر بتوانند حرف بزنند، حیوانات وراج و پر حرفی هستند. طبق این ویژگی های گفته شده، می توان طوطی را به یک فرد وراج و پر سخن تعبیر کرد که در عین حال بسیار هم دوست داشتنی است. برخی دیگر از تعابیر این خواب عبارت است از: فرزند، غم و اندوه، مصیبت و گرفتاری، سفر و مسافرت، غلام، مرد نیکو سرشت، دعوا و درگیری و …
  در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این رویا را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  یوسف نبی

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  منوچهر مطیعی تهرانی

  آنلی بیتون

  معبرین غربی

  تعابیر بر اساس موضوع

  طوطی ساکت

  صحبت کردن تعدادی طوطی

  طوطی وراج و یا پر حرف

  آموزش حرف زدن به طوطی

  طوطی سخن گو

  تمیز کردن پر های طوطی

  خریداری کردن طوطی

  کشتن طوطی

  پرواز طوطی

  طوطی سبز رنگ

  طوطی مرده

  سر و صدای طوطی

  سکوت طوطی

  طوطی رنگارنگ

  خوابیدن طوطی

  جوجه طوطی

  طوطی بیمار و مریض

  حمله کردن و گاز گرفتن طوطی

  تخم طوطی

  تعبیر خواب طوطی

  تعبیر خواب طوطی بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  از نطر امام جعفر صادق (ع) طوطی در عالم رویا سه تعبیر دارد:
  ✍️تعبیر اول، نشانه یک فرزند و نوزاد جدید است. به زودی باردار خواهید شد.
  ✍️تعبیر دوم، نشانه دختری است باکره و یا در اصطلاح دوشیزه. این دختر در آینده نزدیک وارد خانواده شما خواهد شد.
  ✍️تعبیر سوم، نشانه یک شاگرد و یا کارآموز است. این هنرجو بسیار باهوش، سریع و زرنگ می باشد. خیلی زود هنر را خواهد آموخت.

  از نظر یوسف نبی 👳‍♂️

  از نظر یوسف نبی (ع)، طوطی در عالم رویا مردی را نشان می دهد که صفات اخلاقی بسیار نیکو و پسندیده ای دارد.

  از نظر محمد ابن سیرین👨

  از نظر ابن سیرین، طوطی در عالم رویا می تواند نشانه ای از یک فرزند جدید و یا خدمتکار و خدمتگزار باشد. اگر طوطی دیده شده از جنس مونث بود، پس تعبیرش دختر و دوشیزه می باشد. اگر نر بوده است، پس تعبیرش مردی را نشان می دهد که پاکی در اعمال و افکار وی از صفات بارز اوست. به بیان دیگر می تواند نشانه ای از یک غلام و خدمتکار نیکو صفت هم داشته باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که طوطی از دست شما پرید و پرواز کرد، تعبیر این رویا نشان می دهد که به زودی یکی از فرزندان تان راهی سفری خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که طوطی با شما سخن می گفت، تعبیرش اشاره به کاری دارد که انجام خواهید داد و در پی آن مردم را به شگفتی و حیرت وا خواهید داشت.

  از نظر ابراهیم کرمانی👨

  از نظر کرمانی، اگر در خواب دیدید که از گوشت یک طوطی می خوردید و یا غذایی برای شما از گوشت طوطی درست شده بود، تعبیرش این است که اگر چه شما در تمام اوقات به دنبال کسب علم هستید، ولی این علم برای شما حامل هیچ سودی نیست و فایده ای ندارد.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  از نظر منوچهر مطیعی، طوطی در رویا های شبانه ما سمبلی از شخصی وراج، پر حرف، یاوه گو، مکرر گو اما در عین حال نوآیین، ظریف، دوست داشتنی و سرگرم کننده است. این فرد در صورتی که با نیت و قصد نیکو به شما نزدیک شود، می تواند شما را خوش حال کند و باعث شود برای لحظاتی سر زنده و خنده رو باشید. اما در صورتی که نیت و قصد پلیدی داشته باشد بسیار خطر آفرین، مزاحم و باعث آشوب و بهم ریختگی می شود.
  معبران قدیمی و کهن معتقدند که طوطی در عالم رویا نشانه فرزند و یا غلام و خدمتکار است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که طوطی از دست شما فرار کرد، تعبیرش دو حالت دارد. اگر فردی هستید که غلام و کنیز دارید، فرزند یکی از آنان فرار خواهد کرد. در غیر این صورت فرزند خودتان به یک مسافرت خواهد رفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در قفس یک طوطی بسیار خوش رنگ و لعاب و همچنین سخن گو و خوش صحبت داشتید، تعبیرش این است که به احتمال زیاد با شخصی بسیار جذاب و سرگرم کننده هم صحبت خواهید شد. به تعبیر دیگر شاید در شرایطی قرار بگیرید که هیچ گونه جرات و جسارت ابراز عقیده و نظر خود را پیدا نمی کنید و به اجبار باید حرف کارفرما و یا رئیس تان را گوش دهید حتی اگر بر خلاف نظر و چهار چوب تان باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کسی یک طوطی به شما هدیه کرد، تعبیرش رسیدن یک مهمان است. طبق ویژگی های گفته شده، حضور این مهمان در خانه شما هم می تواند لذت بخش و آرامش بخش باشد و یا حتی مزاحم و حامل رنج و سختی.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شخص خودتان یک طوطی به کسی هدیه کردید، این رویا دو حالت می تواند داشته باشد. اگر شما این طوطی را بسیار دوست دارید، تعبیرش این است که به این شخص یک آسیب خواهید رساند و او را آزرده خاطر می کنید.
  ✍️اگر این طوطی برایتان عزیز نبود و به عنوان هدیه خریداری کرده بودید، تعبیرش برعکس می شود و نشانگر این است که به این شخص محبت و عشق خواهید داشت و برای کمک به او از هیچ چیز دریغ نخواهید کرد.
  در برخی موارد اگر طوطی هدیه بگیرید، تعبیرش می تواند نشانه سوغات و یا سفر آورده از راه دور باشد. پس اگر از کسی طوطی هدیه گرفتید، یکی از تعابیرش دریافت سوغات از راه دور می باشد. اصلا انتظار ندارید و هنگام دریافت آن بسیار متعجب و شگفت زده خواهید شد. وقتی متوجه شوید از سمت چه کسی است، قطعا خوشحال خواهید شد.
  ✍️اگر بخواهیم تعبیر طوطی را جمع بندی کنیم، باید بگوییم که طوطی در خواب معنای بدی ندارد و هرچه قدر نقش و لعاب ای پرنده زیبا تر باشد، تعبیرش هم نیکو تر خواهد بود.

  همچنین بخوانید:  👨‍⚖️💔 تعبیر خواب طلاق از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر آنلی بیتون👨

  از نظر آنلی بیتون، طوطی در عالم رویا نشانه انزوا و تنها ماندن در محیط های اجتماعی و جامعه است. اگر تمایل تان بر دوری کردن از دیگران است، باید بگوییم که بزرگ ترین اشتباه است. روی شخصیت تان کار کنید و بیشتر در جامعه و کار های گروهی شرکت کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که تعدادی طوطی بسیار سریع و تند تند صدا می کردند و حرف می زدند، تعبیر این رویا نشان می دهد که شما اغلب مواقع دست به کار های بیهوده و بی نتیجه خواهید زد. به بیانی بدگویی و غیبت دوستان تان نسبت به شما را هم نشان می دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که سعی داشتید به یک طوطی صحبت کردن آموزش دهید، تعبیرش این است که در امور خصوصی و شخصی تان با مشکل و مانع رو به رو خواهید شد.
  ✍️اگر در عالم رویا طوطی ها را در جنگل و فضای آزاد و طبیعی مشاهده کردید، این رویا تعبیرش مثبت است. اگر اخیراً اوضاع خانواده و اعضای فامیل تان متشنج شده است، پس این رویا به شما این اطمینان را می دهد که هیچ جای نگرانی نیست و دوباره شرایط به روال قبل باز خواهد گشت و تمام اختلافات حل می شود.
  ✍️اگر شما یک دختر خانم هستید و در خواب دیدید که یک طوطی داشتید، این رویا نشان می دهد که نامزد شما نسبت به شما بد بین شده است و احساس می کند که شما دختری پرخاشگر و اهل دعوا و ستیز هستید.

  از نظر معبرین غربی📚

  از نظر تعبیر گران غربی، طوطی در خواب به شما خبر می دهد که فردی وراج و اهل حاشیه، پشت سر شما شایعاتی را بیان کرده است.
  ✍️اگر در خواب تان طوطی مشاهده کردید، بیشتر مراقب باشید. این حیوان در خواب می تواند تصویری از یک فرد دو رو و فریب کار باشد. به اطرافیان تان اعتماد تام نداشته باشید، زیرا این کار فقط به شما صدمه می زند.
  به بیان دیگر طوطی می تواند به شما گوشزد کند که هرچه سریع تر باید ازمسائلی که باعث نفرت و یا انزجار شما می شود، فاصله بگیرید و هر گونه تجربه تلخ و یا سخت در ذهن تان نگه داشته اید، دور بریزید. فکر کردن بیش از اندازه به این مسائل انرژی شما را خواهد گرفت و باعث می شود در امور کاری عقب بمانید. برای بیرون آمدن از این شرایط یک اتفاق جدید و هیجان انگیز در زندگی تان رقم بزنید و از انجام آن خوشنود باشید و لذت ببرید.
  ✍️اگر در خواب طوطی را دیدید که سخن می گفت و با شما صحبت می کرد، چنین رویایی اشاره به وجود افراد نادان و گمراه اطراف تان اشاره می کند. اگر مراقب نباشید این اشخاص برای شما دردسر های بزرگی را ایجاد خواهند کرد.
  ✍️اگر در خواب طوطی را دیدید که پر های آن سبز رنگ بود، تعبیرش فردی را نشان می دهد که مدتی است تلاش می کند یک خبر و پیغام را به دست شما برساند. این پیام در ارتباط با فردی است که اکنون در زندگی حقیقی شما نقش مهمی را ایفا می کند.
  ✍️همچنین طوطی سبز در خواب، دقیقا با خاطرات و یادگار های بچگی شما در ارتباط است.
  ✍️حتی تقلید و یا حسادت از دیگران هم می تواند با شکل یک طوطی سبز رنگ در خواب ظاهر شود.
  ✍️طوطی که رنگ بدن آن سفید باشد، حاکی از آن است که شما نمی توانید انسان ها را از هم تشخیص دهید و یا نمی دانید که به چه کسی باید اعتماد کرد و صمیمی شد.

  همچنین بخوانید:  🌪️ تعبیر خواب طوفان از نظر معبران معروف جهان

  تعبیر خواب طوطی بر اساس موضوع آن 📋

  ✔️طوطی ساکت

  اگر در خواب طوطی را دیدید که صحبت نمی کرد و یا زمانی که شما را دید ساکت شد، تعبیر این رویا اشاره به اتمام دعوا و تنش های اخیر است. مژده از آرامش می دهد.

  ✔️صحبت کردن تعدادی طوطی

  اگر در خواب دیدید که تعدادی طوطی با هم سر و صدا می کردند و سخن می گفتند اما شما متوجه نمی شدید که چه می گویند، تعبیرش این است که نفرین افرادی پشت سر شما است. افرادی را به عنوان دوست انتخاب کرده اید که بسیار فریب کار و دو رو هستند. مراقب آسیب های احتمالی باشید.

  ✔️طوطی وراج و یا پر حرف

  اگر در خواب طوطی را دیدید که زیاد صحبت می کرد، تعبیرش به معنای دعوا و درگیری است. بین شما و اعضای خانواده تان یک کشمکش و درگیری رخ خواهد داد. امکان دارد برای مدتی هم ادامه داشته باشد.

  ✔️آموزش حرف زدن به طوطی

  اگر در خواب دیدید که سعی داشتید به یک طوطی آموزش دهید که صحبت کند، تعبیر این رویا نشان می دهد که مشکلاتی در زندگی تان ایجاد خواهد شد که مسبب آن خود شما بوده اید. باز هم نگران نباشید و در کمال خونسردی در صدد حل آن باشید.

  ✔️طوطی سخن گو

  طوطی که کاملا بتواند کلمات را بیان کند، تعبیرش غیبت و بدگویی مردم است. البته در این تعبیر لحن و سرعت صحبت کردن طوطی هم اهمیت دارد.

  ✔️تمیز کردن پر های طوطی

  اگر در خواب طوطی را دیدید که در حال تمیز کردن پر هایش بود، تعبیرش جلسه ای بسیار حیاتی و مهم می باشد. تنها نکته ای که در طول این جلسه باید رعایت کنید، صحبت ها و مسائلی است که بیان می کنید. بسیار مراقب صحبت هایتان باشید.

  ✔️خریداری کردن طوطی

  اگر در خواب دیدید که یک طوطی خریداری کردید، شایعات و سخنان بی اساسی درباره شما پخش کرده اند که شنیدن آنها بسیار شما را ناراحت کرد و دردناک می باشد.

  ✔️کشتن طوطی

  اگر در خواب دیدید که خودتان و یا کس دیگری یک طوطی را کشت، تعبیرش این است که به یکی از دوستان نزدیک تان خیانت خواهید کرد. این خیانت می تواند در هر زمینه ای باشد.

  ✔️پرواز طوطی

  اگر در خواب دیدید که طوطی سبز رنگی در حال پرواز کردن است و یا طوطی بر بالای سر شما پر می زد و دنبال تان می آمد، تعبیرش فاش شدن یکی از راز ها و اسرار زندگی تان است. شاید این رویا قصد دارد هشداری جدی به شما دهد. نباید درباره اسرار مخفی زندگی تان با هر کسی صحبت کنید. افرادی هستند که از این موارد سوء استفاده می کنند و برای شما مشکل ایجاد می کنند.

  همچنین بخوانید:  💰 تعبیر خواب طلا از نظر معبران معروف

  ✔️طوطی سبز رنگ

  طوطی سبز رنگ در رویا های شبانه خانم ها، در صورتی که مالک طوطی باشند؛ تعبیرش منفی است و نشانه غم و اندوه است. سعی کنید افکار منفی را از خودتان دور نگه دارید و کمتر به گذشته و فرصت های از دست رفته فکر کنید. چیزی بر نخواهد گشت، پس به جلو حرکت کنید.
  اگر در خواب یک طوطی سبز را در قفس دیدید، رویای خوبی دیده اید. خوشحال باشید که در وعده ای نزدیک از شر و بدی تمام افراد مزاحم و اشرار رها خواهید شد. بهتر است سعی کنید که به این افراد واکنش نشان ندهید. وقتی به آنها عکس العمل نشان می دهید، این فرصت را ایجاد می کنید تا بیشتر شما را اذیت کنند.
  اگر در خواب یک دسته بزرگ طوطی سبز دیده اید، تعبیر رویای شما سفر و تفریح می باشد. این مسافرت تأثیر خوبی بر روحیه شما می گذارد و باعث خوشحالی و شادی می شود.
  اگر این طوطی ها به سمت شما حمله ور شدند، این رویا یک اخطار است. شاید بهتر باشد که برنامه های خود را برای مدتی کنسل کنید. خطری که دیده شده، می تواند جدی هم باشد.

  ✔️طوطی مرده

  اگر در خواب دیدید که طوطی مرده است، تعبیرش اصلا خوشایند نیست. به زودی یکی از دوستان و یا آشنایان شما فوت خواهد کرد.

  ✔️سر و صدای طوطی

  اگر در خواب دیدید که طوطی بسیار صدا می کرد و جیغ می کشید، بر سر مسائل و یا اختلاف جزئی با یکی از نزدیکان تان بحث خواهید کرد. این شخص فرد شایسته ای نیست و بخاطر کمبود ها و عدم تربیت صحیح به شما بی احترامی خواهد کرد. اگر اکنون شخصی در ذهن تان تداعی شد، پس از او فاصله بگیرید.

  ✔️سکوت طوطی

  اگر در خواب دیدید که هر چه تلاش می کردید طوطی صحبت نمی کرد، رویای خوبی دیده اید. این رویا سمبل آرامش است. این آرامش بیشتر مربوط به چهار چوب خانواده و اعضای آن می باشد.

  ✔️طوطی رنگارنگ

  اگر در خواب طوطی را دیدید که رنگین و رنگارنگ بود، این رویا اشاره به سماجت و لجباز بودن شما دارد. فردی هستید که در هر مسأله ای بسیار پافشاری می کنید.
  به بیان دیگر طوطی رنگارنگ در عالم رویا می تواند نشانگر عدم درک شدن شما توسط دیگران باشد. شاید در محیط کار احساس می کنید که همکاران تان شما را نمی فهمند و نمی خواهند.

  ✔️خوابیدن طوطی

  اگر در خواب طوطی را دیدید که چشمانش بسته و خوابیده بود، این رویا نماد یک دوره سرشار از بحث و درگیری است. نگران نباشید، این روز ها هم به پایان می رسد.

  ✔️جوجه طوطی

  دیدن جوجه طوطی در خواب، از تجربه کردن چیز های جدید خبر می دهد. این تجربیات می تواند در زمینه پول، دارایی، سلامتی و تندرستی، فرصت ها و موقعیت های بسیار عالی باشد. از این نعمت ها نهایت استفاده را کنید و در زندگی تان تغییر ایجاد کنید.

  ✔️طوطی بیمار و مریض

  طوطی با این ویژگی ها به شما هشدار می دهد که درباره آدم های اطراف تان بیشتر فکر کنید. برخی از آنان روی واقعی خود را به شما نشان نداده اند و این مسأله می تواند باعث گمراهی و به بیراهه کشیدن شما شود.

  ✔️حمله کردن و گاز گرفتن طوطی

  اگر در خواب دیدید که طوطی به شما حمله کرد و جایی از بدن شما را گاز گرفت، از سمت کسی که فکرش را هم نمی کنید ضربه بدی خواهید خورد. در واقع این فرد از پشت به شما خنجر می زند.

  ✔️تخم طوطی

  اگر در خواب تخم های یک طوطی را دیدید، این رویا خبر می دهد که خوشبختانه قبل از شروع یک ارتباط اشتباه و نامناسب، متوجه خواهید شد و موفق می شوید از خود مراقبت کنید.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک