🍯 تعبیر خواب عسل از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ع بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب عسل🍯

  اگر در رویا و خواب شبانه خود عسل را مشاهده کردید و یا در عالم رویا از آن خوردید، تعبیرش نیک می باشد. اولین تعبیری که اغلب معبران در آن اتفاق نظر دارند، ثروت و دارایی است. پس اولین پیامی که این رویا به شما می دهد، رسیدن به اموال و یا ارثیه می باشد.

  عسل و یا انگبین، مایعی است زرد رنگ و شیرین که توسط زنبور با شهد گل ها درست می شود. عسل ماده ای بسیار مقوی که فواید زیادی بر بدن انسان دارد. همچنین این ماده، جزو دارو های طبیعی است و برای تسکین و شفا برخی از دردها استفاده می شود. عسل هیچوقت فاسد نمی شود و می تواند سالیان درازی در کندو خود باقی بماند.

  برخی دیگر از تعابیر این خواب عبارت است از: علم و دانش، رزق و روزی، قرآن، سود و منفعت، فریب و نیرنگ، شفا و بهبودی بیمار، سعادت و خوشبختی و …

  در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این رویا را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر رویای خود با تاروت رنگی همراه باشید.

  تعبیر خواب عسل

  تعبیر خواب عسل بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  امام صادق (ع) معتقد است عسل همراه با موم و یا بدون موم و خالص، دو تعبیر جداگانه را شامل می شود.
  اگر در خواب عسل را همراه با موم دیدید (شهد)، رویای شما پنج تعبیر دارد:
  ✍️تعبیر اول، از یک ارث و میراث قدیمی خبر می دهد. شاید خودتان از این ثروت خبر ندارید، ولی به زودی به دست تان خواهد رسید.
  ✍️تعبیر دوم، نشانه چیزی گران بها و نایاب می باشد. می تواند یک مسأله معنوی هم باشد که برای شما از ارزش زیادی برخوردار باشد.
  ✍️تعبیر سوم، دانایی، علم و آگاهی است. روز به روز بر دانش شما افزوده خواهد شد.
  ✍️تعبیر چهارم، رزق و روزی و برکت بیشتر است. خداوند در های نعمت خود را به روی شما باز خواهد کرد.
  ✍️تعبیر پنجم، نشان می دهد که به زودی تصمیم خواهید گرفت تا به آموختن قرآن و کلام بروید.

  🔶اگر در خواب عسل را خالص و بدون موم دیدید (انگبین)، رویای شما سه تعبیر خواهد داشت:
  ✍️تعبیر اول، رزق و روزی و امرار معاش از راه حلال و خداپسندانه است. خداوند این صفت شما را نادیده نخواهد گرفت.
  ✍️تعبیر دوم، رسیدن به سود و منفعت های بسیار می باشد. چه به لحاظ مادی و چه معنوی به دستاورد های خوبی دست می کنید.
  ✍️تعبیر سوم، مراد و رسیدن به خواست و نیت قلبی می باشد. خداوند حاجت شما را خواهد داد.

  همچنین امام صادق (ع) معتقدند که شهد عسل، نمادی از قرآن و کلام خداوند است.

  از نظر یوسف نبی 👳‍♂️

  از نظر یوسف نبی (ع)، عسل در عالم رویا نمادی از ارثیه و میراث می باشد. از نظر یوسف نبی، شیرینی هایی از قبیل نبات، شکر، عسل، مربا و هر گونه شیرینی جات دیگری، تعبیرش مصونیت و در امان بودن است. اگر استرس و دل مشغولی دارید، این رویا به شما اطمینان و آرامش می دهد که خطری تهدید تان نمی کند.

  از نظر ابراهیم کرمانی👨

  از نظر کرمانی، انگبین و یا عسل خالص، یک چیز با ارزش است. به اصطلاح می توان گفت یک غنیمت بسیار گران بها به دست شما خواهد رسید. همچنین می تواند اشاره به رفتار و کردار صحیح و خداپسندانه شما هم باشد، زیرا در آن شفای دردها و بیماری‌ها قرار داده شده است، همانطور که در قرآن کریم آمده: … فِیهِ شِفَاء لِلنَّاسِ… _ … شفای مردم در آن است… (نحل-۶۹).
  ✍️اگر در خواب دیدید که به جای باران از آسمان عسل می بارید، تعبیرش نیک است و به زودی این سرزمین غرق در نعمت و فراوانی خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب ظرف عسلی را دیدید، تعبیرش به دست آوردن اموال و دارایی از راه حلال و مشروع می باشد.

  همچنین بخوانید:  🕷️ تعبیر خواب عنکبوت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر محمد ابن سیرین👨

  از نظر ابن سیرین ظرف و یا مشک عسل، مردی را نشان می دهد که به لحاظ دانایی و آگاهی در درجه خوبی قرار دارد و به تعلیم و آموزش علم و دانش می پردازد. وی مردمان را بسیار نصیحت می کند و پند می دهد و سعی دارد که همه را به سمت خداوند یگانه و راه درست هدایت فرماید.

  از نظر خالد بن علی العنبری👨

  از نظر خالد بن علی العنبری، عسل در عالم رویا و خواب تعبیرش انجام اعمال نیکو و به دست آوردن رزق و روزی حلال است.
  عسل در رویای کسانی که ایمان قوی دارند، اهل قرآن و تفسیر هستند، تعبیرش کردار و رفتار نیکوی آنان را نشان می دهد.
  اما برای کسانی که اهل دنیا و مادیات آن هستند، تعبیرش به دست آوردن اموال با ارزش و ثروت دنیوی است. این دارایی ها بدون هیچ گونه تلاشی وارد زندگی شما خواهد شد.
  به تعبیر دیگر عسل در خواب نمادی از شفاعت و بهبودی مریض هم می باشد.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  از نظر مطیعی شهد تعبیرش به مانند انگبین است. اگر بخواهیم به طور کلی بیان کنیم، باید بگوییم شهد شربت غلیظی است که ما با انواع میوه مخلوط می کنیم و به اصطلاح به آن مربا هم می گوییم. معبران عقیده دارند که شهد علم و دانش و یا سود و بهره ای است که هر انسانی به وسیله میزان آگاهی و خرد خود به دست می آورد.
  حکایتی از بزرگی نقل شده است که روزی یک عالم و حکیم بسیار محترم در خواب دیده بود در یک حوض بسیار بزرگ، پر از عسل و مربا افتاده بوده و هرچه تلاش می کرده تا از این حوض خارج شود، بیهوده بوده است. چندین روز بعد از دیدن این خواب، حاکم آن سرزمین یکی از نزدیکان دربار خود را به دنبال حکیم فرستاده و از او درخواست کرده بوده که به فرزندان حاکم آموزش و تعلیم دهد. حکیم از روی ناچاری درخواست حاکم را پذیرفت و به دربار رفت تا به تعلیم فرزندان و حتی وزیران وی مشغول شود. او کارش را شروع کرد و روزی در یکی از کلاس های درسش در تفسیر یکی از سوره های قرآن کریم، چیزی به زبان آورد که مقبول و خوشایند شاه نبود. حاضران کلاس سریعا موضوع را به پدرشان گفتند و غضب و خشم حاکم را برانگیختند. در پی این جریان حاکم، حکیم را مجازات به شلاق کرد و او را تا مدت ها در زندان دربار حبس کرد.
  طبق این حکایت، معبران شهد و مربا را به علم و دانایی تعبیر کرده اند اما این دانش می تواند گاهی باعث سود و بهره و گاهی اوقات هم سبب بدبختی و مصیبت باشید.
  ✍️اگر در خواب خود عسل بدون موم و خالص را دیدید، خواب تان نیکوست. عسل نمادی از ثروت و دارایی می باشد. به زودی به سود و بهره خواهید رسید که به صورت پول و نقدینه است. همچنین باید ذکر کنیم که شما برای رسیدن به این دارایی هیچ گونه زحمت و تلاشی نخواهید کرد ولی به دست خواهد آمد.
  برخی از معبران عسل را به ارث و میراث هم تعبیر کرده اند. همچنین قید کرده اند که عسل یا ارثیه، یا گنج و مالی دفن شده و یا پول سپرده شده ای است که شخص شما از وجود آن خبر ندارید و یا اگر هم در جریان این مال هستید، به مالکیت خود شک دارید. پس زمانی که این مال را پیدا کنید و یا از مالکیت خود اطمینان پیدا کنید، بسیار شگفت زده و هیجانی خواهید شد. دقت کنید که پس از هیجان آنی تان، برای این پول تصمیم درستی بگیرید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شخصی یک ظرف بزرگ از عسل را به شما تقدیم کرد، سعی کنید رنگ عسل را به خاطر داشته باشید. اگر رنگ این عسل طبیعی و زرد رنگ نباشد، به سمت سیاهی باشد؛ تعبیرش منفی است و به شما خبر از یک فریب و حیله بزرگ می دهد. مراقب باشید.
  ✍️اگر عسل را چشیدید و مزه آن تلخ و یا هر طعم دیگری به جز طعم عسل داشت، نمادی از شکست و درماندگی است. اگر عسل با چنین ویژگی هایی را از کسی دریافت کنید، تعبیرش مربوط به این شخص خواهد بود و به زودی از جانب وی یک شکست و ناکامی در پیش خواهید داشت.
  ✍️موم عسل در خواب، سمبل ثروت است. در تعبیر موم باید گفت که به هر شکلی و اندازه ای که دیده شود، تغییری در تعبییرش ندارد اما اگر این موم خالص نباشد، تعبیرش تفاوت خواهد داشت.
  مومی که زرد رنگ باشد، تعبیرش غم و ناراحتی است ولی باز هم در این که ثروتی است همراه با ناراحتی، شکی وجود ندارد.

  همچنین بخوانید:  🦂 تعبیر خواب عقرب از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر لوک اویتنهاو👨

  از نظر لوک اویتنهاو، خوردن عسل در عالم رویا اشاره به یک دوستی و ارتباط جدید دارد. به زودی شخصی وارد زندگی تان می شود و با او لحظات خوبی را سپری خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ظرف و یا کندوی عسلی را تماشا می کردید، تعبیرش نیک می باشد. آینده روشنی دارید و سعادت و خوشبختی تان تضمین شده می باشد.
  ✍️اگر در خواب بین چندین طعام شیرین، شما عسل را انتخاب نمودید، دست به انجام اعمال مفید و سودمندی خواهید زد که نه تنها برای خودتان بلکه برای اطرافیان تان هم حامل سود و منفعت می باشد.

  از نظر آنلی بیتون👨

  از نظر آنلی بیتون، عسل خوردن در عالم رویا نشان از یک شغل و حرفه بسیار عالی و چشم گیر دارد. این حرفه می تواند برای شما حامل ثروت هنگفتی باشد. اگر در فکر ایجاد کاری برای خود هستید، شک نکنید و پس از مشورت و سنجش دقیق این راه، با استواری و اراده در این مسیر قدم بگذارید.
  از سمت دیگری، عسل در خواب می تواند ثروتی را به تصویر بکشد که شما برای به دست آوردن آن هیچ سختی نکشیده اید و بدون کوچک ترین مشکلی به آن دست پیدا کرده اید. همچنین شاید شما شخصیتی مادی دارید که هیچ چیز جر تعلقات دنیوی برایتان مهم نیست و برای رفع این گونه نیاز ها دست به هر عمل غیر اخلاقی می زنید. باید بدانید که مادیات دنیا فانی است و چیزی که برای شما باقی خواهد ماند، امور معنوی تان می باشد.

  از نظر کارل گوستاو یونگ👨

  از نظر یونگ، عسل در عالم رویا نشان می دهد که به لحاظ روحی نیاز دارید تغییراتی در نحوه ارتباطات تان ایجاد کنید.
  دوست دارید در ارتباط با دیگران، صحبت کنید و هیجانی باشید. شاید از اینکه همیشه ساکت و آرام هستید، رضایت خاطر ندارید و ترجیح می دهید که بیشتر صادق باشید و در بحث ها شرکت کنید. شما ترس از قضاوت شدن دارید. بهتر است این ترس مسخره را کنار بگذارید و سعی کنید اجتماعی تر باشید.
  اگر در خواب دیدید که در حال خوردن عسل هستید، این رویا یادآور ملایمت و سازش، شیرینی و رضایت، دلسوزی و فداکاری، آگاهی و خرد، صلح و دوستی، طول عمر و زندگی با عذت، لذت و رضایت و… است.

  از نظر معبرین غربی📚

  از دیدگاه روان شناختی و تحلیل معبران غربی، عسل نمادی از شیرینی، لذت، تجمل و افراط گرایی است. عسل غذایی است که به تنهایی و به صورت طبیعی باعث افزایش و بالا رفتن میل جنسی مردان و زنان می شود و همچنین قدرت باروری را نیز افزایش خواهد داد.
  طبق تفسیر بالا، عسل در خواب می تواند سمبلی از ارتباطات و لذت جنسی هم باشد. شاید شما شخصی هستید که بیش از اندازه به این غریزه توجه می کنید و در هر شرایطی باید این نیاز خود را رفع کنید.
  البته باید گفت که عسل در خواب نشانه های ناخوشایندی هم دارد. برخی از این علائم و نشانه ها عبارت است از: بد رفتاری و خودخواهی، حسادت و تنگ نظری، تندخویی و بی حوصلگی و…
  اصولا زمانی که یکی از این ویژگی های شخصیتی، تبدیل به یک مسأله مخرب می شوند، خود را در ظاهر عسل آشکار می کنند.
  رویای عسل اصولا بازتاب و نشانگر خصوصی ترین و شخصی ترین مسائل بین زوجین و افراد متأهل است. طبق اوضاع زندگی خود باید از این تعبیر برداشت کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که عسلی تصفیه شده بود و شما مقداری از آن را چشیدید، تعبیرش مثبت است. اگر خودتان بیمار هستید و یا کسی اطراف تان بیمار شده است، این رویا به شما نوید از بهبودی و شفاعت می دهد.

  همچنین بخوانید:  💕 تعبیر خواب عشق و عاشقی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  کتاب سرزمین رویاها📙

  ✍️اگر در خواب دیدید که مقداری عسل داشتید، تعبیرش خوب است و در امور و کار هایتان موفق خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال خوردن عسل هستید، باز هم تعبیرش خوب می باشد و بدون اضطراب به هر کاری که دوست دارید عمل کنید. در آخر با صحنه رضایت بخشی رو به رو خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شخصی به شما عسل می داد، تعبیرش ثروت و اموال است. به لحاظ مادی در شرایط خوبی قرار می گیرید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که میان باغی حضور داشتید و در این باغ تعداد زیادی کندو عسل وجود داشت، خواب نیکویی دیده اید. سعادت و خوشبختی برای شما و بستگان تان دیده می شود. به موانع و دلسردی های کنونی زندگی تان توجه نکنید، چرا که به زودی روز های خوشی از راه می رسد.

  تعبیر خواب عسل بر اساس موضوع آن 📋

  ✔️خوردن عسل

  اگر در خواب دیدید که در حال خوردن عسل بودید، رویای شما سمبل شادی و خوشحالی و ثروت و دارایی است. در آینده نزدیک مالی به زندگی شما وارد خواهد شد و باعث حل شدن پاره ای از مشکلات می شود. در پی آن از ته دل خوشحال می شوید و شادی خود را با اطرافیان تقسیم خواهید کرد.
  برخی از تعبیرگران معتقدند که اگر فرد متأهلی چنین رویایی ببیند، نشان می دهد که شخص از وضعیت ارتباط جنسی و زناشویی خود رضایت نسبی دارد.

  ✔️نان و عسل

  اگر در خواب دیدید که در حال خوردن نان به همراه عسل بودید، رویای شما نشانگر رزق و روزی و برکت بسیار زیاد است. زندگی تان در نهایت فراوانی قرار خواهد گرفتف فراموش نکنید که لطف خداوند را سپاس گذار باشید.

  ✔️خریدن عسل

  اگر در خواب دیدید که در حال خریداری کردن عسل هستید، تعبیرش دارایی و ثروت بی نهایت است. با اراده و تلاش خود موفق می شوید که مشکلات و موانع را کنار بزنید و همچنین در حوزه مالی، به رفاه برسید.

  ✔️کندوی عسل

  اگر در خواب کندوی عسل را مشاهده کردید، تعبیر رویای شما از یک تغییر اساسی و بزرگ خبر می دهد. حتی اگر به لحاظ روحی آماده این دگرگونی نیستید، مقاومت نکنید و به دست تقدیر بسپرید. اجازه دهید این تغییرات ایجاد شوند، زیرا نتایج مثبت و عالی در پی خواهند داشت.

  ✔️فروختن عسل

  اگر در خواب دیدید که خودتان در حال فروختن عسل هستید، به زودی از پس مشکلات سخت زندگی تان بر می آیید و موفق می شوید که به هدف تان دست پیدا کنید.

  ✔️جمع کردن کندو عسل

  اگر در خواب دیدید که در حال جمع کردن کندو های عسل هستید، این رویا نشان می دهد که شما در حال تلاش هستید تا در زندگی به عشق، علاقه، شادی و رضایت برسید. قطعا موفق خواهید شد.

  ✔️موم عسل

  موم عسل در عالم رویا، نمادی از عشق و دوست داشتن، لذت و شهوت جنسی و ازدواج و تعهد است.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک