💕 تعبیر خواب عشق و عاشقی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ع ۱۰ دیدگاه
 • تعبیر خواب عشق و عاشقی 💑

  بسیاری از افراد دست کم یکی دو بار خواب های عاشقانه دیده‌اند. خوابی که در آن عاشق و دلباخته کسی می‌شوند؛ یا در خواب شانه به شانه یار هستند. حتی ممکن است خواب ببینند که عشقشان به او خیانت کرده یا دست رد به سینه‌اش زده و غیره. خواب عشق در حالت های گوناگونی رخ می‌دهد که طبیعتاً تعبیر متفاوتی هم دارد. تیم تاروت رنگی در این مطلب نگاهی به نظر خواب شناسان مشهور و کار بلد درباره خواب عشق انداخته است.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  منوچهر مطیعی تهرانی

  محمد ابن سیرین

  آنلی بیتون

  لوک اویتنهاو

  خواب شناسان غربی

  شیخ طوسی

  کارل گوستاو یونگ

  ادوارد

  امام جعفر صادق (ع)

  خالد بن علی العنبری

  کتاب سرزمین رویاها

  تعابیر بر اساس موضوع

  دیدن عشق قدیمی و سابق

  برگشت عشق سابق

  دیدن کسی که عاشقش هستید

  دیدن کسی که دوستش دارید

  رفتن به خانه کسی که عاشقش هستید

  دیدن عشقتان در محیط خانه خود

  دیدن عشقتان با فردی دیگر

  دیدن کسی که با او در رابطه هستید و عشقتان است

  معاشقه و عشق بازی با عشقتان

  صحبت و هم آغوشی با عشقتان

  داشتن لحظات خوش با عشقتان

  عاشق فرد دیگری شدن

  احساس نارضایتی و ناخشنودی از عشقتان

  کتک زدن عشقتان

  تعقیب کردن عشقتان

  دیدن افراد عزیز و نورچشمی خود

  ازدواج عشقتان با کس دیگر

  رفتن عشقتان به خانه تاریک

  عاشق کسی شدن که دل در گروی کس دیگری دارد

  کسی عاشق شما شده است

  دیدن ماجرای عشقی بین دو نفر

  ابراز عشق توسط یک شخص پولدار یا مشهور

  تعبیر خواب عشق و عاشقی

  تعبیر خواب عشق و عاشقی بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی 👴

  ✍️ رویای عشق جزو آن مسائلی نیست که به طور مستقل قابل مشاهده باشد. بلکه بیشتر یک حالت و وضعیت است؛ یعنی زمانی می‌توان خواب عشق را دید که خود شخص رویابین یا فرد دیگری دچار عشق و عاشقی شده باشد.
  ✍️ نمایان شدن عشق در خواب و رویا به هر شکلی که باشد؛ بیانگر حریص بودن، طمع کاری و زیاده خواهی است. این ولع و تمایل ممکن است به مقادیر زیاد، شدید و حتی مخرب باشد. چنانچه درجه‌ای ضعیف از عشق را در خواب ببینید باز هم به زیاده طلبی و آزمندی تعبیر می‌شود.
  ✍️ اگر در خواب ببینید عاشق کسی یا چیزی شده اید که بد، مکروه و ناپسند است؛ رویای شما تعبیر خوبی ندارد.
  ✍️ چنانچه در خواب ببینید که عاشق شخصی همجنس خود شده‌اید؛ به معنای دچار شدن به گرفتاری، عذاب و بدبختی است.
  ✍️ خوابی که در آن عاشق و شیفته کسی شده‌ باشید و از قضا این شخص را بشناسید؛ یعنی در امور خود محتاج فردی می‌شوید. این آدم شباهت و انطباقات زیادی با کسی دارد که مورد عشق و علاقه‌تان است.
  ✍️ اگر عاشق شدن را در خواب مشاهده کنید اما شخصی ناشناس و غریبه باشد؛ مفهومش این است که دست نیاز به سوی کسی دراز خواهید کرد. شدید و ضعیف بودن این عشق مستقیماً میزان نیازمندی شما را تعیین می‌کند.
  ✍️ رویایی که در آن به عشق دچار شده باشید و صرف نظر از شناس یا ناشناس بودن، معشوق در کنار شما حاضر باشد؛ یعنی به مقصود قلبی خود دست می‌یابید. این خواب به حاجت روایی تعبیر شده است.
  ✍️ چنانچه در عالم رویا ببییند که عشق آرام و قرار را از شما گرفته و از شدت ناآرامی به گریه و زاری افتاده‌اید؛ تعابیر خیر، خوشایند و دل‌نشینی در انتظارتان است. شخص رویابین به طور مطلوبی از زندگی خود راضی و خرسند خواهد شد.

  از نظر محمد ابن سیرین 👴

  ✍️ اگر در خواب ببینید که عاشق و دل‌سپرده شده‌اید؛ علامتی بر حاجتمندی و مسمتندی شخص رویابین است. به اضافه این که دچار نوعی حرص و طمع نیز می‌شود.
  ✍️ چنانچه در عالم خواب به یکی از محرمات خداوند عشق بورزید؛ خواب شما به معنای این است که تباهی در دین و اعتقاداتتان راه پیدا کرده است. عشق ورزیدن به چیزهای حرام را می‌توان نوعی هشدار دانست. مبنی بر این که دست بجنبانید و آخرت خود را نجات دهید و آن را فدای دنیا نکنید.
  ✍️ اگر در خواب به وصال معشوق و دلبر خود برسید؛ نشانه‌ای از کسب سود و منفعت است.
  ✍️ چنانچه یک خانم در خواب مرد یا پسر مورد علاقه‌اش را ببیند؛ یعنی خبرهای خوبی در راه است و به وصال یار خواهد رسید.

  از نظر آنلی بیتون 🤵

  ✍️ چنانچه آقایی در خواب ببیند که عشق و علاقه قلبی‌اش را به خانمی بیان کرده است؛ یعنی این شخص در عالم دوستی و رفاقت فردی معتمد و شایسته نیست.
  ✍️ اگر یک خانم در رویایش ببیند کسی به او اظهار عشق و علاقه می‌کند یا به او دلباخته است؛ به معنای این است که در زندگی‌اش جای خالی عشق و دوست داشتن را شدیداً احساس می‌کند. احتمال دارد رویایش طور دیگری تعبیر شود؛ یعنی او تمایل به داشتن خواستگاران و عشاق فراوان دارد.

  از نظر لوک اویتنهاو 🤵

  ✍️ عاشق شدن در خواب سمبلی از سرخوردگی و دل‌زدگی است.
  ✍️ اگر در خواب چندین عاشق و دلداده را ببینید؛ نمادی از خوشی و شادی‌های مخفی، پنهان و نهفته است.
  ✍️ دیدن خواب شخصی که عاشق و دلباخته‌اش هستید؛ به معنای این است که باید احتیاط، دوراندیشی و عاقبت نگری بیشتری به خرج دهید.
  ✍️ این که در خواب معشوقتان را گوشمالی می‌دهید و تنبیه می‌کنید؛ خبر از این دارد که در شرف ازدواج هستید و قرار است سر و سامان بگیرید.
  ✍️ چنانچه در عالم خواب با کسی که عاشقش هستید درگیری فیزیکی پیدا کرده و کار به جایی برسد که دست روی هم بلند کنید؛ یعنی اتفاقی ناگوار و ناخوشایند روی می‌دهد. این رویداد برای شما به تجربه‌ای تلخ و زننده تبدیل خواهد شد.
  ✍️ اگر خواب همسرتان را ببینید که از قضا عاشق او نیز هستید؛ یعنی دوستان جدیدی به زندگی‌تان راه می‌یابند که در رفاقت یک دل و بی ریا هستند.
  ✍️ دیدن معاشقه و ناز و نوازش در خواب نمادی از مسائل آزار دهنده، ناگوار و تلخ است.

  از نظر خواب شناسان غربی 🤵

  ✍️ این که در خواب ببینید عاشق و دلباخته فردی شده‌اید حاکی از ورود به مسیری پر خطر و ناامن است؛ بنابراین لازم است چشم و گوشتان را به خوبی باز کنید. همواره با عاقبت نگری و دور اندیشی گام بردارید. از همان ابتدای امر انتها را بسنجید. به اضافه این که به خودتان باور و اطمینان داشته باشید.
  علی رغم هرگونه احتیاط و مراقبت، مادامی که خود را قبول نداشته باشید، کلاهتان پس معرکه است؛ چرا که در این صورت به جای متکی به خود بودن، همواره نیازمند یاری دیگران هستید. در حالی که خودتان به تنهایی کافی هستید و با اتکا به توانایی‌های خود به اهداف و آرزو‌هایتان دست خواهید یافت. با این تفاسیر به جای تسلیم شدن و چنگ انداختن به دیگران، دست روی زانوی خود بگذارید و برای خواسته‌هایتان تلاش کنید.
  ✍️ اگر در خواب ببینید که کسی به شما دلبسته و عشقتان در دلش جای گرفته است؛ تعبیر خیری ندارد. این خواب علامتی از وقوع اتفاقات بد، عذاب آور و ناخوشایند خواهد بود.
  ✍️ دیدن خوابی با مضمون و محتوای عشق و عاشقی گویای این است که باید احساسات و عواطف درونی خود را نسبت به دیگران بیان کنید. در تعبیر دقیق‌تر از این رویا باید بگوییم که لازم است نسبت به مردم انعطاف و پذیرش بیشتری به خرج دهید. به طور کلی احساساتتان نسبت به محیط اطراف را در خودتان نریزید. زمان آن رسیده که خیالات و اندیشه‌های نهفته خود را ابراز کنید.

  همچنین بخوانید:  🍯 تعبیر خواب عسل از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر شیخ طوسی 👴

  ✍️ اگر یک خانم متاهل خواب ببیند که عاشق و دلباخته کسی شده است؛ چندین تعبیر منفی و ناخوشایند در انتظارش است:
  • از نظر روحی و روانی دچار بحران، شکست و آسیب می‌گردد.
  • پشت سر هم زنجیره‌ای از شکست و ناکامی در زندگی‌اش روی می‌دهد. در بیانی دیگر با سلسله‌ای از اتفاقات و حوادث تلخ، زننده و غم انگیز دست به گریبان خواهد شد.
  • اعتبار، شان، قدرت و نفوذش را از کف می‌دهد.
  • جایگاه و ارج و قربش را پیش همسرش از دست می‌دهد. در واقع از چشم شوهرش میفتد و تبدیل به فردی بی‌ارزش و خار می‌شود.
  • تعبیر دیگر این خواب به دوری، جدایی و فراق به اضافه غم، اندوه و ماتم مربوط می‌شود.
  • از نظر اخلاقی دچار لغزش و انحطاط می‌گردد. به ورطه پستی و تباهی سقوط می‌کند.
  • روابط زناشویی او و همسرش سرد، بی روح و عاری از هرگونه احساس و عاطفه می‌شود.
  • این رویا به نمادی از حرص، طمع، زیاده خواهی و همچنین رشک و حسادت نیز تعبیر شده است.

  ✍️ خوابی که در آن یک خانم شوهردار شاهد بازگشت عشق از دست رفته اش باشد؛ به معنای ایجاد اختلافاتی شدید بین او و همسرش است. این ناسازگاری و عدم تفاهم آنچنان بالا می‌گیرد که به مشاجره لفظی، جنگ و دعوا و حتی جدایی منجر می‌گردد.
  ✍️ چنانچه دختر یا پسری مجرد در خواب ببیند فردی که عاشقش بوده، مجدداً به سوی او بازگشته است؛ یعنی دوستانی از جنس مخالف دارد و به واسطه همین رفاقت راه برای ایجاد روابط عاشقانه باز می‌شود. به طور کلی این خواب می‌گوید با افرادی از جنس مخالف ارتباطی معمولی دارید که به عشق و عاشقی مبدل خواهد شد.
  ✍️ رویای بازگشت عشق از دست رفته یا شخص مورد علاقه به طور کلی تعبیر خوب و نیکی دارد؛ البته این خیر و خوشی بیشتر نصیب آنان می شود که زن و بچه ندارند. با این حساب این خواب برای یک فرد مجرد، رویایی نوید بخش است که مژده از راه رسیدن وقایع شیرین و خوشایند را می‌دهد.
  این خواب برای اشخاص مجرد علامتی از پیوند ازدواج، عقد یا نامزدی است. بیانگر این است که جشن عروسی در راه دارید.
  ✍️ اگر در عالم رویا کسی که عاشق و دل سپرده‌اش هستید را با تن و بدنی زخمی ببینید؛ یا چهره‌ای غمگین و شکسته داشته باشد؛ یا حتی مرگ او را ببینید در هر صورت این خواب تعبیر خیری ندارد.

  از نظر کارل گوستاو یونگ 🤵

  ✍️ دیدن عشق و عاشقی در خواب به نمادی از ایده‌آل بودن شخص رویابین از نظر خودش تعبیر می‌شود؛ یعنی این شخص حسابی خودش را قبول دارد و آنچه را به عنوان ارزش‌های درونی‌اش برگزیده کاملاً تایید می‌کند. هیچ اما و اگری در این باورها و عقاید راه ندارد؛ بنابراین وقتی خواب عشق و فرد عاشق را می بینید یعنی ابعاد نرینه و مادگی وجودتان را باهم متحد کرده‌اید. اگر خانم هستید در راستای احساسات ظریف زنانه از قدرت‌ها و توانایی‌های مردانه نیز برخوردارید. اگر آقا هستید هم بالعکس. این اتحاد و همبستگی درونی، شما را سرشار از احساس تکامل، خودباوری و اعتماد به نفس کرده است.
  ✍️ دیدن فرد عاشق در خواب می‌تواند اشاره‌گر شخصی باشد که ایده‌آل و مطلوب شما است. رویای شما ممکن است به این دلیل ظاهر شده باشد که در زندگی واقعی رابطه احساسی چندان رضایت بخشی ندارید. این رابطه سرشار از نقص و کاستی است.
  ✍️ اگر عشق سابقتان را در خواب ببینید؛ یعنی به رغم تمام شدن این رابطه هنوز هم مسائل حل نشده و ناتمامی برای شما باقی مانده است. امکان دارد که رابطه احساسی که در حال حاضر دارید به بقای این مسائل دامن بزند؛ یعنی موجب کش پیدا کردن امور قدیمی و احساسات کهنه شود.

  از نظر ادوارد 🤵

  ✍️ ادوارد معبر مشهوری است که تعبیر خواب عشق و کسی که عاشقش هستید را مژده دهنده دریافت خبری خوش دانسته است. این خبر تنها به ازدواج و وصال یار و این چیزها خلاصه نمی‌شود. بلکه ممکن است شامل وقایع خوشایند دیگری همچون برنده شدن در بخت آزمایی یا بهبودی از مریض احوالی و غیره هم شود.
  ✍️ اگر خانمی خواب مرد یا پسری را ببیند که عاشق او است و فکر ازدواج با او را در سر دارد؛ این رویا از فکر و خیالبافی ‌هایی ناشی شده که قبل از خواب داشته است. این رویا لزوماً تعبیر و تفسیر خاص و دقیقی ندارد. چنین خوابی را می‌توان جزو رویاهای فاقد تعبیر و حتی پریشان محسوب کرد. غالب دخترها و پسرهای جوان قبل از خواب شبانه عمیقاً به کسی فکر می‌کنند که عاشق و دلباخته‌اش هستند.
  همین اندیشه و خیال پردازی‌ها است که ساعاتی بعد در عالم خواب به صورت خواب عشق نمایان می‌شود. در بیانی کلی خواب عشق را باید به خیر و خوبی تعبیر کنیم. به خصوص که عده‌ای به اشتباه عقیده دارند چنین خوابی معنی خوب، نیک و مثبتی ندارد. آنان بر این عقیده هستند که از نظر شرعی و اخلاقی روابط دوستانه و احساسی میان دختر و پسر حرام بوده و گناه محسوب می‌شود؛ در نتیجه حتی مشاهده چنین رویایی ناپسند و بد است. منتها این عقیده در مورد خواب عشق چندان صدق نمی‌کند؛ چرا که در این جا بحث عشق، علاقه و دوست داشتن مطرح است و خبری از رابطه فیزیکی و جنسی نیست.

  از نظر امام جعفر صادق (ع) 👳

  ✍️ اگر کسی که عشقش را در دل می‌پرورانید به خوابتان بیاید؛ رویای شما تعبیر و مفهوم خوبی دارد. به این معنا است که عشق و احساسی کاملاً حقیقی در دل دارید. به پشتوانه این احساسات پاک و خالص می‌توانید برای ازدواج اقدام کنید.

  از نظر خالد بن علی العنبری 👴

  ✍️ خواب عشق نشانه و علامتی از درد، رنج، آشوب و مصیبت است.
  ✍️ چنانچه در خواب ببینید که عاشق و دلباخته فردی شده‌اید؛ یعنی یک امتحان و آزمایش بر سر راهتان قرار دارد. از جانب کسی مورد سنجش قرار می‌گیرید.
  ✍️ در تعبیر رویای عاشقی و عشق باید به اندوه، آزردگی و دل شکستگی نیز اشاره کنیم؛ چرا که دلباختگان همواره در معرض ناآرامی و ناخوش احوالی قرار دارند.

  از نظر کتاب سرزمین رویاها 📚

  ✍️ این که در خواب ببینید عاشق و شیدا هستید؛ یعنی یک زندگی سرشار از خوشی و شادی در پیش دارید. منتها باید احتیاط کنید مبادا در زندگی واقعی،‌ خود را فدای عشق کنید.
  ✍️ چنانچه در خواب، معشوق دست رد به سینه شما بزند و عشقتان را نپذیرد؛ به معنای این است که با مشکلات احساسی فراوانی دست به گریبان خواهید شد.
  ✍️ خوابی که در آن شخصی عاشق و دلداده شما باشد به خوشبختی و کامروایی تعبیر می‌شود.
  ✍️ اگر در خواب و رویا به وضوح متوجه باشید که عمیقاً به خودتان عشق می‌ورزید؛ نشانه غرور، تکبر، خودخواهی و خودبینی شما است.
  ✍️ خوابی که در جریان آن از ته دلتان عاشق و شیدای کسی باشید؛ سمبلی از پول، ثروت، شادی و خوشحالی است.
  ✍️ خوابی که در آن سخت عاشق کار و بارتان هستید به خوشبختی، سعادت و نیک روزی تعبیر می‌گردد.
  ✍️ چنانچه در خواب برای عشق بازی با کسی به تکاپو بیفتید؛ علامتی از ناکامی، حسرت و ناامیدی است.
  ✍️ اگر در عالم رویا عشقی نافرجام و ناموفق داشته باشید؛ تعبیر نیکی دارد. به این صورت که ازدواجی در پیش دارید. این وصلت باعث خوشبختی و سعادتمندی فراوانی برای شما می‌شود.
  ✍️ خوابی که در آن همگام و همپای عشقتان باشید؛ گویای این است که در زندگی زناشویی‌تان شانس و اقبال چندانی نخواهید داشت.
  ✍️ رویایی که در آن همزمان عاشق دو نفر باشید؛ یعنی از اعتماد، سادگی و اطمینان شما سوء استفاده می‌شود.
  ✍️ رویایی از دلدادگان و عاشقان هشداری است مبنی بر این که از دوستان و رفقای حسود و ریا کار فاصله بگیرید.
  ✍️ اگر خواب ببینید که عشق شدیدی نسبت به فرزندان خود دارید؛ نمادی از خوشبختی، سعادت، کامیابی و نیک بختی است.
  ✍️ چنانچه در خواب ببینید که فرزندانتان عمیقاً عاشق شما هستند؛ مشاجره و بحثی لفظی بین بچه هایتان پیش می‌آید. آن هم بر سر این که کدام فرزند عزیزتر از دیگری بوده و نورچشمی شما است.
  ✍️ اگر خانمی متاهل خواب ببیند که در آن عاشق و شیفته شوهرش است؛ به معنای این است که باید حواستان را جمع کنید؛ زیرا خطر رقیب برای شما وجود دارد.
  ✍️ اگر یک زن شوهردار رویایی ببیند که محتوای آن عشق دیگران به شوهر او باشد؛ یعنی در کنار همسرش روزگار خوب و خوشی را سپری خواهد کرد.
  ✍️ اگر یک آقای زن و بچه دار خواب ببیند که عاشق همسرش است؛ این خواب سمبلی از شانس، اقبال، خوشبختی و نیک روزی به حساب می‌آید.
  ✍️ چنانچه خواب ببینید عشق اقوام و بستگانتان را در دل دارید یا بلعکس آنها عاشقانه شما را دوست دارند؛ در هر دو صورت رویای شما به ضرر و زیان مالی تعبیر می‌شود.
  ✍️ اگر در خواب سخت عاشق و دلداده رفقایتان باشید به معنای مرگ و از دست دادن یک دوست است.
  ✍️ خوابی که در آن مورد عشق و علاقه دوستان و رفیقان قرار گرفته باشید؛ به بدقولی و عهدشکنی آنها تعبیر می‌شود. در واقع قولی به شما می‌دهند که امکان پایبندی و اجرای آن وجود ندارد.
  ✍️ اگر در خواب افرادی را ببینید که ادعای عاشقی دارند و وانمود می کنند که عاشق و فریفته شما هستند؛ هشداری است مبنی بر این که در روابط عشقی و احساسی‌تان با نهایت احتیاط و دقت پیش بروید.
  ✍️ مشاهده رویایی از مردی عاشق و دلباخته به معنای است که باید در رفتار و کردار خود با دیگران بیشتر دقت کنید؛ و مراقبت بیشتری به خرج دهید.
  ✍️ دیدن خواب یک زن عاشق و شیفته بیانگر این است که سطح توقعات و انتظارات شما بسیار بالا است.
  ✍️ مشاهده رویایی از دختران جوان و عاشق یعنی ازدواجی ناموفق در انتظارتان است.

  تعبیر خواب عشق و عاشقی بر اساس موضوع آن 📚

  خواب مربوط به عشق و فرد عاشق بیانگر احساسات، عواطف، تمایلات و علایق شخص رویابین است. او هیچ‌گاه این احساسات و همچنین خواسته‌های دنیوی‌اش را بروز نداده است.

  همچنین بخوانید:  🦂 تعبیر خواب عقرب از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تصویری که از عشق در خواب می‌بینید از تجربه‌های شخصی شما و تجارب دیگران گرفته است. این تصویر حتی ممکن است دربردارنده صدمه‌های روحی ناشی از سوء استفاده در کودکی نیز باشد. به طور کلی یک سلسله مراتبی جریان می‌یابد تا در نهایت رویای عشق برای شما نمایان شود.

  ✔️دیدن عشق قدیمی و سابق

  ✍️ اگر عشق قدیمی و دیرینه‌تان را در خواب ببینید؛ یعنی نه تنها اهداف و خواسته‌های کهنه خود را از یاد نبرده‌اید، بلکه در مسیر رسیدن به آنها نیز گام بر خواهید داشت.

  ممکن است ذهنتان درگیر این سوال شود که چرا چنین شخصی را در خواب دیده‌اید؛ در پاسخ به این سوال باید ببینید این عشق کهنه چه درس و تجربه‌ای برای شما داشته است. چه تاثیری بر زندگی‌تان داشته و او را با چه خاطره و ویژگی‌هایی به یاد می‌آورید. در تعبیر دیگری از خواب عشق سابق گفته شده به معنای بازگشت به عقب برای اتمام پروژه‌های ناتمام است. در صورت مشاهده چنین رویایی سعی کنید احساس خود در آن لحظه را به خاطر بسپارید. حال و هوای حاکم بر رویایتان، اهمیت فراوانی در تعبیر و تفسیر این خواب دارد.

  چنانچه در رویای خود ببینید رابطه احساسی شما به رغم معمولی بودن سرشار از عشق و شیفتگی است؛ درنگ نکنید که باید برای انجام کارهای عقب افتاده‌تان دست بجنبانید. بگذارید این طور بگوییم که رویای شما ربط چندانی به مسائل عاطفی و احساسی ندارد؛ بلکه عموماً به امور کاری و شغلی مربوط می‌شود.

  ✔️برگشت عشق سابق

  ✍️ اگر خواب ببینید عشق سابقتان بازگشته یا میانتان رابطه جنسی برقرار شده؛ گویای میل و رغبت شما برای برگشت به سوی او است. در واقع فعلاً توان فراموشی و گذر از او را ندارید. قلباً دلتان می‌خواست این رابطه ادامه می یافت و به سرانجامی شایسته می‎رسید.

  عاشق شدن در عالم خواب بیانگر احساس خلا و کمبودی است که از نظر عاطفی دارید. این تهی بودن را می‌توان به وابستگی به عشقی کهنه نسبت داد. شاید هم هنوز نتوانسته‌اید شخص ایده‌آل خود را پیدا کنید.

  ✔️دیدن کسی که عاشقش هستید

  ✍️ اگر کسی که عاشقش هستید را در خواب ببینید، به خیر و خوشی تعبیر می‌شود. این خواب حاوی امیدواری به وصل یار است.

  ✔️دیدن کسی که دوستش دارید

  ✍️ اگر در خواب شخصی را ببینید که دوستش دارید و مورد عشق و علاقه‌تان است؛ این خواب نماد برخی از انگیزه‌های شما برای حرکت در راستای اهداف و آرزوهایتان خواهد بود. توجه داشته باشید که این اهداف و خواسته‌ها تنها به امور احساسی و عاطفی محدود نمی‌شود. بلکه ممکن است بیانگر تمایلات شغلی و تحصیلی شما هم باشد. به طور کلی از اهدافی صحبت می‌کنیم که به شما انگیزه و اشتیاق برای حرکت، جنگیدن و ادامه دادن می‌دهند.

  ✔️رفتن به خانه کسی که عاشقش هستید

  ✍️ چنانچه در عالم رویا و خواب به خانه کسی پا بگذارید که عاشقش هستید؛ علامت نیک و مثبتی است. به این صورت که اگر در واقعیت نیز به منزل عشقتان بروید، خانواده‌اش با رویی گشاده از شما استقبال می‌کنند.
  ✍️ خوابی که در آن با فردی که عاشقش هستید تنها در خانه او باشید؛ و سپس به طور ناگهانی سر و کله خانواده‌اش پیدا شود، تعبیر خوبی دارد. بر اساس این خواب مورد تایید و پذیرش پدر و مادر و اعضای خانواده فرد مورد علاقه‌تان قرار خواهید گرفت.

  ✔️دیدن عشقتان در محیط خانه خود

  ✍️ اگر در خواب، کسی که عاشقش هستید را در محیط خانه ببینید؛ و شرایطی پر از تنش و درگیری میانتان جاری باشد به معنای این است که در زندگی‌تان دچار مشکل و گرفتاری می‌شوید. این دغدغه‌ها اختلالی جدی در انگیزه‌های شما ایجاد خواهد کرد. به نحوی که نسبت به اهداف و رویاهایتان دلسرد، ناامید، مایوس و حتی بدبین می‌شوید.

  ✔️دیدن عشقتان با فردی دیگر

  ✍️ چنانچه خواب ببینید آن که عشقش را در دل می پرورانید با کس دیگری همراه شده است؛ یعنی به خودتان بی وفایی و خیانت می‌کنید؛ زیرا هر شخصی در پستوی وجودی‌اش باید عاشق وفادار خودش باشد. در راستای چنین خوابی باید توجه بیشتری به علایق و خواسته‌هایتان نشان دهید. یادتان باشد شما تنها یک بار زندگی می‌کنید در نتیجه شایسته نیست خودتان را فدای دیگران کنید. در هر جریانی ابتدا علایق و تمایلات خود را در نظر بگیرید.

  داشتن رویایی از عشق و عاشقی می‌تواند مرتبط با احساس عشقی باشد که نسبت به خودتان یا شخص دیگری دارید. ممکن است در حال حاضر تلاشتان مبنی بر این باشد که یاد بگیرید چگونه خود را دوست بدارید و عشقتان را نثار خود کنید. در چنین شرایطی احتمال مشاهده رویاهای عاشقانه افزایش می‌یابد.

  همچنین بخوانید:  🫘 تعبیر خواب عدس از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  در تعبیر دیگری از این خواب باید به احساس علاقه و تمایل شما به فردی خاص اشاره کنیم؛ یعنی کسی به دلتان نشسته و همواره مورد تعریف و تمجیدتان قرار دارد. به طوری که حتی از او الگو برداری می‌کنید و بدتان نمی‌آید ویژگی‌های خوبش را تقلید کنید. اگر اوضاع فعلی‌تان اینگونه است باید بگوییم تعبیر رویای شما به اکتساب ویژگی‌های این فرد مربوط می‌شود. در حدی پیش می‌روید که شخصیت خود را بر اساس خصایص شخص مورد علاقه تان شکل می‌دهید.

  ✔️دیدن کسی که با او در رابطه هستید و عشقتان است

  ✍️ اگر خواب کسی را ببینید که نه تنها عاشقش هستید بلکه در حال حاضر با او رابطه احساسی هم دارید؛ بیانگر ژرفا و عظمت احساس و عشق شما در دنیای واقعی است. این عشق و علاقه آنچنان خالص، حقیقی و پاک است که حتی در عالم خواب و رویا نیز نمایان گردیده است.

  ✔️معاشقه و عشق بازی با عشقتان

  ✍️ اگر در خواب مشغول معاشقه و عشق بازی باشید؛ یعنی قلباً تمایل دارید رابطه‌ای جدی‌تر و عمیق‌تر را با شریک احساسی خود تجربه کنید. در حقیقت به آمادگی کامل برای پیش روی بیشتر در رابطه رسیده‌اید. خواسته واقعی شما این است که رابطه عاطفی‎‌تان همین روزها وارد فازی بالاتر و جدی‌تر شود؛ منتها توصیه میکنیم پیش از ازدواج به سراغ رابطه جنسی با او نروید.

  ✔️صحبت و هم آغوشی با عشقتان

  ✍️ چنانچه در خواب به صحبت و هم آغوشی با عشقتان بپردازید به معنای این است که باید راز داری را پیشه کنید. فرقی نمی کند پای اسرار خودتان در میان باشد یا دیگری، در هر صورت شایسته است که لب به سخن باز نکنید و محرم اسرار باشید. به خصوص که اتفاقی میفتد و حتماً باید آن را پیش خودتان نگه دارید و جایی بازگو نکنید. در غیر این صورت راه را برای سوء استفاده سودجویان و فرصت طلبان باز می‌کنید.

  ✔️داشتن لحظات خوش با عشقتان

  ✍️ چنانچه در خواب ببینید که لحظاتی خوش و خرم را کنار عشق زندگی‌تان سپری می‌کنید؛ مفهومش این است که در واقعیت روابط حسنه و عاشقانه‌ای میان شما و عشقتان برقرار است. آنچنان از رابطه‌تان احساس رضایت می‌کنید که نیازی به تغییر و تحول در آن نخواهید داشت.

  ✔️عاشق فرد دیگری شدن

  ✍️ چنانچه خواب ببینید که دل در گروی عشق فردی غیر از شریک احساسی‌تان دارید؛ بیانگر این است که احتمالاً در آینده دلباخته شخصی می‌شوید. این آدم هنوز در زندگی شما حضور ندارد و بعدها می‌آید.
  ✍️ خوابی که در آن علاقه شدیدی در حد عشق نسبت به یکی از اعضای خانواده خود داشته باشید؛ می‌تواند گویای علاقه واقعی و دوست داشتن شما نسبت به این شخص باشد؛ البته تعبیر دیگر این رویا به مساعد بودن اوضاع و احوال زندگی‌تان مربوط می‌شود.

  ✔️احساس نارضایتی و ناخشنودی از عشقتان

  ✍️ احساس نارضایتی و ناخشنودی از کسی که عاشقش هستید؛ این گونه تعبیر می‌شود که از رابطه عاطفی‌تان احساس رضایت و خرسندی نمی ‌کنید. در واقع پای مسائل زیادی در میان است که باید تغییراتی اساسی در آنها ایجاد کنید.

  ✔️کتک زدن عشقتان

  ✍️ خوابی که در آن روی عشقتان دست بلند کرده و او را به باد کتک می‌گیرید؛ گویای سرکوب شریک احساسی‌تان در زندگی واقعی است. این فشار و تنگناها کار را به جایی می‌رساند که قید شما را زده و ترکتان می‌کند؛ بنابراین رویای شما حاوی یک هشدار است که به خودتان بیایید. دست از این اذیت و آزارها بردارید و نه تنها خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید بلکه از محدود کردن عشق زندگی‌تان نیز دست بکشید.

  ✔️تعقیب کردن عشقتان

  ✍️ اگر در خواب به تعقیب کسی بپردازید که عاشقش هستید؛ خبر از بی اعتمادی شما نسبت به شخص احساسی‌تان می‌دهد. در واقع در زندگی واقعی به کسی دلبسته‌اید که مورد اعتماد و اطمینانتان نیست.

  ✔️دیدن افراد عزیز و نورچشمی خود

  ✍️ دیدن خوابی که افراد عزیز کرده و نورچشمی‌تان در آن حضور دارند؛ بیانگر رابطه دوستانه و دل نشینی است که میان شما و اعضای خانواده‌تان وجود دارد. دیدن خواب آنان که عاشقشان هستید گویای اوقات خوشی است که کنار این عزیزان سپری می‌شود. به طوری که خانه در شرایطی با ثبات، متعادل و هماهنگ قرار دارد.

  ✔️ازدواج عشقتان با کس دیگر

  ✍️ اگر در خواب به گوشتان برسد آن که عاشقش هستید با دیگری ازدواج کرده است؛ نمادی از پریشانی و آشفتگی خاطر خواهد بود؛ زیرا گاهی اوقات در رویاهایمان خواهان تجربه احساساتی همچون عشق و دوست داشتن هستیم. با دریافت چنین خبری، حال و هوای رویا بهم می‌ریزد و در این شرایط طبیعی است که دچار پریشان احوالی شویم. چنین رویایی ممکن است مفهوم و ماهیت جبران کنندگی داشته باشد. حتی امکان دارد از دست یابی به آرزوها و تمایلات درونی شما نیز حکایت شود.
  به طور کلی خواب عشق را می‌توان در دو مفهوم واقعی و معنوی تعبیر کرد. از این ها گذشته شنیدن خبر ازدواج یار سمبلی از وفاداری و خوش عهدی او خواهد بود.

  ✔️رفتن عشقتان به خانه تاریک

  ✍️ خوابی که در آن با عشقتان به خانه‌ای تاریک می‌روید و او را می‌بوسید؛ بیانگر این است که اگر بتوانید بر خودتان مسلط شوید و صبوری پیشه کنید؛ قطعاً چیزهای خوبی نصیبتان می‌شود. وقایعی مثبت و خوشایند روی می‌دهد که از قضا برای مدتی طولانی در انتظارش بوده‎اید.

  ✔️عاشق کسی شدن که دل در گروی کس دیگری دارد

  ✍️ اگر در عالم رویا ببینید که عاشق کسی هستید؛ اما او دل در گروی عشق کسی غیر از شما دارد. به طوری که حتی او را همراه خود به خانه شما می‌آورد؛ علامتی از خیانت و بی وفایی او در عالم واقعیت است. این عهد شکنی و خیانت آنچنان تاثیر بدی بر شما می گذارد که دل شکسته و پریشان احوال می‌شوید. به تبع آن روحیه خود را حسابی می‌بازید؛ بنابراین چه بهتر که پیش دستی کرده و قبل از این که کار به جاهای باریک بکشد به این رابطه پایان ببخشید.

  ✔️کسی عاشق شما شده است

  ✍️ اگر در خواب کسی را ببینید که به شما عشق می‌ورزد؛ یعنی خودتان را همان گونه که هستید، بپذیرید. لازم است با خودتان به آشتی و صلح برسید. وجودتان را با همه کمی و کاستی‌ها، محاسن و معایب قبول کنید. در واقع شما فاقد خود باوری و اطمینان به خودتان هستید. نقاط ضعفی در وجودتان دارید که باید آنها را از بیخ و بن از بین ببرید.

  ✔️دیدن ماجرای عشقی بین دو نفر

  ✍️ نظاره گر ماجرای عشقی دو نفر دیگر در خواب بودن، گویی که یک فیلم رمانتیک می‌بینید؛ خبر از شادی و خوشی‌های مخفی شما دارد. شاید هم مایلید بیشتر اوقات خود را به تنهایی بگذرانید و با خود خلوت کنید.

  ✔️ابراز عشق توسط یک شخص پولدار یا مشهور

  ✍️ چنانچه در خواب از جانب شخصی پولدار یا نامدار و مشهور به شما ابراز عشق و علاقه شود؛ یا خود را در رابطه عاطفی و جنسی با چنین افرادی ببینید؛ مفهومش این است که خواستار مورد احترام واقع شدن هستید. دلتان می خواهد از نسخه فعلی خود بهتر و ایده‌آل تر شوید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  10 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  رادمان
  ۱۲ مهر ۱۴۰۲ ساعت: ۰۳:۲۲

  من تو خواب دیدم که، من و کسی از هم خوشمون میاد ولی الان کمی رابطمون شکراب هست ولی عاشق هم هستیم نشستیم و داریم حرف میزنیم که ازم میپرسه چرا داری خودت رو بهم نزدیک میکنی (از لحاظ رابطه یا برقراری ارتباط)

  سونیا
  ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ ساعت: ۰۴:۰۶

  من عاشق یه پسری بودم و خیلی دوسش داشتم ولی بهم نرسیدیم و هردومون ازدواج کردیم ولی خواب دیدم با همون با هم دوتایی تو یه ماشین هستیم و رفتیم بیرون

  وحید
  ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ ساعت: ۱۵:۴۶

  من دختر داییم که متاهل هم هست رو در یک مهمونی میبینم که بغلم میکنه محکم و میگه عاشقتم کمه کم بیست بار تکرار میکنه هر شب اینو میبینم اصلا حتی یک درصد هم بهش حسی نداشتم و ندارم دو سال هم هست ازدواج کرده کسی میتونه کمکم کنه

  Saleh Eskandari
  ۵ اسفند ۱۴۰۱ ساعت: ۱۲:۲۹

  من خواب دیدم توی خونه یکی از آشناهامون حالا به واسطه یه مهمونی ای یا چیزی کلی دختر اومدن بیشترشونم با لباسای خیلی جذاب و لختی ولی اتفاقی که افتاد این بود که کلا شاید بیست تا دختر همشون رو نادیده گرفتم بعدم یه دختر بچه ای بود دنبال مامانش میگشت دادمش تحویل مامانش اینجوری شد که یه دفعه دیدم خونه خالی شد دیگه هیچکس نبود جز پیر زن ها و آشناها اون وسط یه دختری بود که لباس تقریبا پوشیده ای داشت حداقل بند نپوشیده بود من به اون علاقه مند شدم که همونم به طرز عجیبی تبدیل به یه پیرزن شد واقعا نمیدونم تعبیرش چیه ولی حس میکنم یه چیزاییو دارم از دست میدم که متوجهش نیستم

  Yasaman
  ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ساعت: ۱۹:۴۹

  سلام، من به ندرت خوابی میبنم که چهره خودم توش باشه. یعنی اینکه خواب اشخاص نا اشنا رو میبینم و یکی از شخصیت های خوابم که اصلا چهره اش شبیه خودم نیست رو توی خواب حس میکنم خودمم. با اینکه دخترم بعضی اوقات خواب میبنم پسر یا مردم یا یک زن بزرگسال و کار هایی میکنم که اصلا به شخصیت و علایقم هم خوانی نداره… و چند ساله که اینطوریه، این نوع خواب ها تعبیر خاصی دارن؟

  ممد
  ۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت: ۱۷:۱۷

  سلام
  خواب دیدم با یه دختر ناشناس
  ولی تو خواب آشنا بود
  در حال معاشقه کردنم
  تعبیرش کسی میدونه؟

  ناشناس
  ۱۳ مهر ۱۴۰۱ ساعت: ۱۲:۴۲

  سلام اگر در خواب پسر خاله ام را ببینم که دست او را گرفتم و با او خوب رفتار میکنم تعبییرش چیست؟

  ابوالفضل
  ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ ساعت: ۱۲:۱۱

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم که دختری هم سن خودم دستم را گرفت و چهره اش یکم تار بود اما به من عشق می ورزید اما من او را پس زدم اما دنبالش رفتم اما هر گشتم او را پیدا نکردم تعبیر اش چیست

  حسین
  ۲۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت: ۰۹:۳۱

  سلام خسته نباشید
  من دیروز خواب دیدم که از عشقم شماره گرفتم بعد مادرم فهمید بعد عشقم را جلوی آیفون با یک پسری که میشه گفت میشناسم دیدم

  یاس دودی
  ۱۹ تیر ۱۴۰۰ ساعت: ۱۳:۵۸

  من تو خواب دیدم که دنبال کسی که دوست دارم میرم و اون از من فرار میکرد ولی میدیدم که یواشکی تو تنهایی هاش گریه میکرد، راستی نمیدونم که میدونه دوسش دارم یا نه تعبیرشو میشه بگید ممنون میشم

  روشن
  تاریک