🦅 تعبیر خواب عقاب از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ع ۷ دیدگاه
 • تعبیر خواب عقاب🦅

  برخی از تعبیر خواب عقاب عبارت است از: شهرت و آوازه، رئیس و یا حاکم، فریب و نیرنگ، رسیدن به آرزو و خواسته، دعوا و درگیری، پیروزی بر دشمن، ثروت و دارایی، خطر و تهدید و…

  عقاب از دسته پرندگان شکاری می باشد. این حیوان پاها، منقار و بینایی بسیار قدرتمندی دارد. این حیوان جفت خود را تا پایان عمر نگه می دارد. همچنین علاقه دارد که در بالاترین ارتفاعات آشیانه بسازد. طبق ویژگی های طبیعی این حیوان، پس عقاب در خواب اشاره به فردی قدرتمند دارد که بسیار بلند پرواز و متکبر می باشد. این شخص یا خودتان هستید و یا کسی اطراف شماست. حتی می تواند رئیس تان هم باشد.

  در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این رویا را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر رویای خود با تاروت رنگی همراه باشید.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  دانیال نبی

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  لوک اویتنهاو

  آنلی بیتون

  کتاب سرزمین رویاها

  معبرین غربی

  تعابیر بر اساس موضوع

  گوشت عقاب

  عقاب در خانه و منزل

  عقاب در اتاق شخصی تان

  عقاب در محل کار

  گرفتن عقاب

  کشتن عقاب

  زخمی شدن عقاب

  حمله کردن عقاب

  پرواز عقاب

  لانه و آشیانه عقاب

  دنبال شدن توسط عقاب

  غذا دادن به عقاب

  عقاب مرده

  شبیه عقاب بودن

  فرود و نشستن عقاب

  عقابی مار می خورد

  عقاب در قفس

  پر عقاب

  پنجه عقاب

  عقاب قهوه ای رنگ

  عقاب درشت و غول پیکر

  تعبیر خواب عقاب

  تعبیر خواب عقاب بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام صادق (ع) اگر در رویای شبانه تان عقاب مشاهده کردید، رویای شما دو تعبیر دارد:
  ✍️تعبیر اول، فردی است صاحب مقام مثل یک حاکم و یا رئیس، بسیار ظالم و ستمگر که بی عدالتی های فراوانی به مردم کرده است.
  ✍️تعبیر دوم، فردی است که به لحاظ علم و آگاهی در مرتبه بالایی قرار دارد ولی این شخص به لحاظ اعتقادی و ایمانی بسیار ضعیف می باشد. همچنین در زندگی اش اهل حیله و نیرنگ است.

  از نظر دانیال نبی👳‍♂️

  از نظر دنیال نبی (ع) عقاب در عالم رویا سمبل فردی است مثل حاکم و یا پادشاه. این فرد بسیار قدرت دارد و با استفاده از همین قدرت خود به مردم ظلم می کند و مردمان هم از او می ترسند و دست به سینه گوش به فرمانش می شوند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که عقابی را از جایی گرفته بودید و یا شخصی یک عقاب به شما داد، همچنین این عقاب رام و اهلی شما بود؛ تعبیرش نیک است و به شما خبر می دهد که به زودی یکی از نزدیکان و یا فرد مورد اعتماد یک پادشاه و حاکم خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که عقابی شما را به چنگال گرفته و به آسمان می برد، تعبیرش این است که طبق دستور و فرمان چنین شخصی باید به مسافرت بروید. این سفر برای شما عالی است و به سبب آن به شهرت و آوازه خواهید رسید.

  از نظر محمد ابن سیرین👨

  از نظر ابن سیرین، اگر در خواب دیدید که عقابی شما را به عنوان شکار گرفته بود، در همه حالت و در هر لحظه شخصی صاحب مقام از شما حمایت می کند و در پناه وی هستید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که عقابی در کوچه شما نشسته است، چنین شخصی به منزل و یا سرزمین شما خواهد آمد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مردم ساکن کوچه و همسایه های شما این عقاب را کشتند، تعبیرش مربوط به این فرد می باشد. اگر شخصی حاکم و یا رئیس باشد، به زودی مقام و مرتبه خود را از دست خواهد داد و یا نابود می شود و چیزی از او باقی نمی ماند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که عقاب از دهان خود چیزی در آورد و به شما داد، تعبیرش نیک می باشد. به همان مقدار که از عقاب چیزی گرفتید، یک شخص والا مقام مقداری از دارایی خود را به شما خواهد بخشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که عقابی در دست شما بود ولی ناگهان پرواز کرد و تنها عنان آن در دست شما باقی ماند، تعبیرش برعکس و منفی می باشد. شخصی که گفته شد، به علتی از شما عصبانی و خشمگین می شود و تصمیم می گیرد بخشی از اموالی که به شما بخشیده بوده است را پس گیرد.

  از نطر ابراهیم کرمانی👨

  از نظر کرمانی، اگر در خواب دیدید که عقابی شما را با منقار و چنگال گرفته بود، این رویا تعبیرش منفی است. شخصی قدرتمند و توانگر در زندگی تان حضور دارد که بر شما تسلط کامل پیدا کرده است. این فرد شما را دچار مصیبت و مکافات خواهد کرد. باعث رنجش و زحمت تان خواهد شد و حتی امکان دارد تمامی دارایی و اموال تان را هم از شما بگیرد. در ارتباط تان با چنین شخصی محتاط تر باشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با عقابی جنگ می کردید و یا درگیر شده بودید، تعبیرش این است که با چنین شخصی درگیری و خصومت پیدا خواهید کرد. بهتر است از این گونه افراد دوری کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شکار عقابی را از وی گرفتید، به زودی به فکر خیانت به شخصی قدرتمند خواهید افتاد و تصمیم می گیرید دارایی ها و انباشته های وی را تصرف کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یک عقاب را خوردید و یا پر های آن را کنده بودید، به همان مقدار که از گوشت این حیوان خوردید و یا پر های آن را جدا کردید، به ثروت، دارایی، نعمت و برکت و رفاه خواهید رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که عقابی بر روی سر و یا صورت شما نشسته بود، تعبیر این رویا به شما نوید از یک فرزند پسر می دهد. آینده این نوزاد بسیار طلایی خواهد بود و در جوانی اش به نهایت قدرت و دارایی خواهد رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که عقابی در حال سر و صدا و فریاد کشیدن بود، تعبیر چنین رویایی به شما نوید از رسیدن یک خبر می دهد. این خبر از سمت شخص والا مقامی خواهد بود.

  از نظر لوک اویتنهاو👨

  از نظر اویتنهاو اگر در خواب دیدید که عقابی بر بالای آسمان در حال پرواز کردن بود، این خواب تعبیرش نیک است. در طول زندگی تان به تمام آرزو هایتان دست خواهید یافت و از این بابت به آرامش روحی خواهید رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که به سمت عقابی شلیک کردید، تعبیرش منفی است و به زودی چیزی را از دست خواهید داد. هر چیزی می تواند شامل این تعبیر باشد. چه موارد معنوی و چه مادی، هر چیزی که برایتان با ارزش است؛ در خطر می باشد.
  ✍️اگر در خواب یک عقاب را درون قفس مشاهده کردید، چنین رویایی نشانگر مشکلات و اختلافاتی در چهارچوب خانه و زندگی تان می باشد. بهتر است خونسرد باشید و توضیحات دیگران را نیز گوش دهید.

  همچنین بخوانید:  🍯 تعبیر خواب عسل از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر آنلی بیتون👨

  از نظر آنلی بیتون، اگر در خواب دیدید که عقابی بر بالای سر شما پرواز می کند، تعبیرش خوب می باشد. اگرچه در راه رسیدن به اهداف و آرزو هایتان سختی بسیار بکشید و اذیت شوید، ولی در آخر به نتیجه دلخواه دست خواهید یافت. تنها باید قوی باشید و به موانع توجه نکنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که عقابی بر بلندای یک قله در حال پرواز است، تعبیر رویای شما بسیار عالی است. به زودی شرایطی ایجاد خواهد شد که شما به بهترین و بالاترین مقام دولتی و کشوری دست خواهید یافت.
  ✍️اگر در خواب جوجه های کوچک یک عقاب را در لانه شان مشاهده کردید، شما در زندگی اجتماعی تان در جایگاه خوبی قرار دارید. شاید به علت حرفه و کسب و کار و یا قدرت و نفوذتان باشد، ولی هر چه که هست در این حیطه با افراد بسیار بلند مرتبه و سرشناس ارتباط خواهید داشت. از طریق این افراد، قوه ارتباطی و معاشرت تان را نیز بهبود خواهید بخشید، ثروت بسیار کسب می کنید و حتی از سخنان و تجربیات آنان استفاده عالی خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که عقابی را شکار کرده اید، خواب تان از هر جهت نیکوست. به زودی به یکی از آرزو های دیرینه تان دست خواهید یافت. همچنین بر دشمنان تان پیروز و غالب خواهید شد و حتی امکان دارد ثروت و دارایی هنگفتی هم به دست بیاورید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از گوشت عقابی می خوردید، این رویا نشان از اراده و عزم قوی و محکم شما دارد. به قدری در انجام کار هایتان مصمم و با اراده هستید که حتی تا لحظه مرگ هم سستی در شما دیده نمی شود. همچنین این رویا می تواند نشانگر این باشد که به زودی صاحب ثروتی کلان خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب عقابی را دیدید که مرده بود و جان نداشت، تعبیرش خوب نیست. اگر مراقب زندگی تان نباشید، تمام ثروت و جایگاهی که دارید را از دست خواهید داد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که بر بال های یک عقاب سوار شده اید، به قصد ثروت و علم بیشتر راهی سفری خواهید شد. مقصد این سفر مکانی بسیار دور و ناشناخته می باشد. امکان دارد مدت سفر شما طولانی شود، اما در نتیجه به هدفی که در سر داشتید، خواهید رسید.

  کتاب سرزمین رویاها📗

  اگر در خواب عقابی را دیدید که در حال پرواز میان آسمان هاست، رویای خوبی دیده اید. شانس و اقبال بزرگی در انتظار شماست. در آینده بسیار نزدیک با شرایطی عالی رو به رو خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که عقابی را کشتید، رویای شما دو تعبیر دارد:
  تعبیر اول، نمادی از ثروت و دارایی می باشد. به لحاظ مالی در موقعیت خوبی قرار خواهید گرفت.
  تعبیر دوم، به شما اطمینان می دهد که بدون ترس و دلهره به سمت اهداف و برنامه هایتان قدم بردارید. هیچ مانع جدی و غیر قابل حلی در امورتان دیده نمی شود.
  ✍️اگر در خواب عقابی را دیدید که مرده بود، تعبیرش منفی است. مقداری پول از دست خواهید داد.
  ✍️اگر در خواب عقابی را دیدید که جایی از بدن آن زخم شده بود، نشانه شکست و باخت است. این شکست جزئی است، مثل باختن در یک بازی و یا شرط بندی.
  ✍️اگر در خواب دیدید که عقابی به سمت شما حمله کرد، تعبیرش خوب نیست. مشکلات بزرگی در مسیر زندگی تان ایجاد می شود و لحظات تلخی را تجربه خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که عقابی بر بلندی یک مجسمه نشسته بود، رویای تان نیک می باشد. آرزو های بزرگی در دل دارید که به تمام آنها خواهید رسید.
  ✍️اگر در خواب عقابی را دیدید که بر نوک قله ای نشسته بود، رویای خوبی دیده اید. ثروت بزرگی را تصاحب می کنید که باعث افتخار و سربلندی تان می شود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که عقابی را حمل می کردید، تعبیرش منفی است. از بابت مسأله و یا اشتباهی شرمسار و خجالت زده خواهید شد. بیشتر مراقب اعمال تان باشید.
  ✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب تعدادی عقاب را دیدید، صاحب فرزند پسری خواهید شد که در دوران جوانی اش به مقامی والا می رسد و یا تبدیل به شخصیتی مشهور خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که عقابی را نگهداری می کردید، رویای خوبی دیده اید. این رویا سمبلی از مقام، احترام، امتیاز و مرتبه می باشد.
  ✍️اگر دیدید که عقابی بال های خود را گشوده بود، جنگی رخ خواهد داد و بسیاری از نیرو ها و سرباز های خودتان خواهند مرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که عقابی بر روی شما فرود آمد، تعبیرش خوب نیست و بدانید که در خطر و تهدید قرار گرفته اید. چیزی مخرب و ویرانگر در شرف وقوع می باشد.
  ✍️اگر در خواب تان عقابی را دیدید که پر هایش کنده شده بود، در امور سیاسی و اجتماعی فردی موفق هستید و به درجه خوبی دست خواهید یافت.

  همچنین بخوانید:  🏴 تعبیر خواب عزاداری از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر معبرین غربی📚

  از نظر تعبیر گران غربی، عقاب در عالم رویا سمبل تجمل گرایی، اشراف زادگی، غرور و تکبر است. بسته به جزئیات رویای شما، از جمله شکل حرکت عقاب، پرواز عقاب و یا دیده شدن در آسمان می توان گفت این رویا نشانه ای از آزادی و سر بلندی هم است.
  ✍️اگر بخواهیم عقاب را با خصوصیات منفی اش تعبیر کنیم، باید بگوییم این حیوان در خواب، نمادی از قهر، غضب و سلطه و نفوذ بر دیگران است.

  تعبیر خواب عقاب بر اساس موضوع آن 📋

  ✔️گوشت عقاب

  اگر در خواب دیدید که از گوشت عقاب می خوردید، این رویا به شما گوشزد می کند که نیاز به مهارت و استعداد بیشتری برای انجام کارهایتان دارید. شاید کمی از اراده و شجاعت شما کاسته شده است، پس سعی کنید که باز قدرت قبل خود را به دست آورید.
  به تعبیر دیگر این رویا نشانگر ذهن، افکار و شخصیت کامل و والای شماست. فردی هستید که در بدترین و سخت ترین شرایط زندگی تان، می توانید تصمیمی دقیق و مطمئن بگیرید.

  ✔️عقاب در خانه و منزل

  اگر در خواب دیدید که عقابی را در منزل خود نگهداری می کردید، تعبیرش نیکوست. فضا و ارتباط افراد در خانواده شما، بسیار عالی و صمیمانه می باشد و می توان گفت زندگی خوبی دارید. علاوه بر این می تواند اشاره به عشق و احساس و تجارت و معامله هم داشته باشد.

  ✔️عقاب در اتاق شخصی تان

  اگر در عالم رویا عقابی را در محیط اتاق تان مشاهده کردید، این رویا نشان می دهد که در بیان عقاید و نطرات خود با مشکل رو به رو هستید.

  ✔️عقاب در محل کار

  اگر دیدید که عقابی وارد محیط کارتان شده بود، نیروی شما برای رسیدن به اهداف تان کافی نخواهد بود. کمی پشتکار بیشتری به خرج دهید تا رسیدن به هدف برایتان میسر شود.

  ✔️گرفتن عقاب

  اگر در خواب دیدید که عقابی را گرفته و یا به دام انداخته بودید، شما فردی خودخواه و خودپسند هستید. به عزیزان زندگی تان توجه بیشتری داشته باشید. سعی کنید به خواسته ها و انتظارات دیگران نیز احترام بگذارید ولی در زندگی آنان دخالت نکنید. در صورتی که برای حل مشکل شان نزد شما می آیند، تندی و بی اعتنایی نکنید.

  ✔️کشتن عقاب

  اگر در خواب دیدید که عقابی را کشتید، شما فردی بی رحم و سنگدل هستید. برای از بین بردن رقبا و پیروز شدن دست به هر کاری می زنید و نتیجه آن برایتان اهمیت ندارد. با این خصوصیات باعث می شوید دیگران از شما دو تر و دور تر شوند.
  به طور کلی اگر بخواهیم بگوییم، این رویا به هیچ وجه تعبیرش خوب نیست. خبر از روز های سخت، اتفاقات پیش بینی نشده و ناخوشایند، مسائل و مشکلات مالی، قطع ارتباط با دوستان و نزدیکان می دهد. تمامی این موارد باعث می شوند که مسیر زندگی شما به طور کلی تغییر کند و به سمت بیراهه کشیده شود. خودتان باعث می شوید نعمت هایتان نابود و بی معنا شوند. جاه طلبی بیش از اندازه، باعث می شود یا فرصت های زندگی تان را نبینید و یا از آنها در جهت منفی استفاده کنید.

  ✔️زخمی شدن عقاب

  اگر در خواب دیدید که عقابی زخمی شده است، رویای شما معنای خوبی نخواهد داشت. بلند پرواز هستید ولی برای رسیدن به رویا های خود هیچ کاری نمی کنید. دست از تخیلات بیهوده بردارید و تصمیمات منطقی تر بگیرید. روی برنامه خود تمرکز کنید و به فکر نتیجه و آینده باشید. اگر غیر از این عمل کنید، باید منتظر اتفاقات بسیار بد و ناامید کننده باشید. زودتر دست بجنبانید.

  ✔️حمله کردن عقاب

  اگر در خواب دیدید که عقاب به سمت شما حمله کرد و یا گاز گرفت، شاید این رویا قصد دارد به شما هشداری دهد. اگر در حال سرمایه گذاری و یا ریسک کردن هستید، احتیاط کنید. برای شما خطر دیده می شود. این سرمایه گذاری می تواند خرید خانه، کارخانه، ماشین و… باشد. کمی دست نگه دارید، بیشتر تحقیق کنید و در آخر انجام دهید.
  خواب حمله کردن عقاب، نشانگر مسأله دیگری هم می باشد. به لحاظ عاطفی، روح شما ضربه دیده و خدشه دار شده است. شاید شخصی که سال ها او را دوست داشتید، اکنون به شما خیانت کرده و سمت شخص دیگری رفته است. اگر این شخصی پشیمان شد و به سمت شما برگشت، از او دوری کنید و اجازه ندهید مجددا به شما آسیب برساند.

  ✔️پرواز عقاب

  اگر در خواب شاهد پرواز زیبای عقابی بودید، تعبیرش مثبت است و به زودی به سبب شجاعت و نیروی درونی تان به خواسته و هدف خود خواهید رسید.
  اگر در خواب دیدید که این عقاب از شما دور شد و به زمین باز نگشت، این رویا به شما توصیه می کند که صبور باشید. تنها با صبوری کردن به نتایج شیرین و لذت بخش خواهید رسید.
  اگر در خواب دیدید که به تماشای پرواز عقابی ایستاده بودید و لذت می بردید، آینده شما درخشان است و زندگی بسیار عالی تجربه خواهید کرد. اگر تا اینجای زندگی سختی های زیادی کشیده اید، اکنون زمان آرامش و تعادل است. زندگی تان را نظم و ترتیب می دهید و موفق می شوید مسئولیت های خود را به نحو احسن انجام دهید.
  اگر در خواب دیدید که عقابی بر شانه شما نشسته بود و ناگهان پرواز کرد، در روز های آینده بحث و درگیری پیش خواهد آمد و شما نیز شاهد این صحنه ها خواهید بود. همچنین این خواب تعبیر مثبتی هم دارد. اگر اکنون در حال تلاش برای رسیدن به چیزی هستید، این رویا به شما اطمینان می دهد که قطعا به نتیجه خواهید رسید.

  همچنین بخوانید:  🫘 تعبیر خواب عدس از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✔️لانه و آشیانه عقاب

  اگر در عالم رویا لانه یک عقاب را مشاهده کردید، خواب شما معنای خوبی خواهد داشت. به خصوص اگر در این لانه تخم و یا جوجه عقاب هم وجود داشته باشد. این رویا تصویری از فرصت ها و موقعیت های جدیدی پیش روی شماست. در این برهه از زندگی تان با افرادی برخورد خواهید کرد که در زندگی فردی و اجتماعی شان موقعیت خوبی دارند. برخورد و هم نشینی با این اشخاص باعث می شود مسیر زندگی شما از هر جهت تغییر کند و به زندگی و اهداف تان با دید دیگری نگاه کنید. همچنین رویای دیده شده، می تواند نمادی از یک نردبان به سمت اهداف و ایده آل هایتان باشد.

  ✔️دنبال شدن توسط عقاب

  اگر در خواب دیدید که عقابی شما را تعقیب می کرد، نشان می دهد که در زندگی تان مشکلات مالی و اقتصادی زیادی خواهید داشت. این مسائل شما را مضطرب کرده و آرامش و قرار را از شما گرفته است. بهتر است بر خود مسلط باشید و به جای بی تابی کردن به دنبال راه چاره بگردید.

  ✔️غذا دادن به عقاب

  اگر در خواب دیدید که در حال غذا دادن به عقاب هستید، پیشرفت شما نیاز به دانش و تجربه بیشتر دارد. سعی کنید مهارت های خود را بالا ببرید.

  ✔️عقاب مرده

  اگر در خواب عقابی را دیدید که مرده بود، تعبیرش خوب نیست. اتفاق ناگهانی و مرگ باری در زندگی تان رخ خواهد داد. این اتفاق باعث نابودی شما می شود. اگر صاحب کسب و کار هستید، خطر ورشکستگی برای شما وجود دارد.
  حتی می توان گفت این رویا یک شکست عاطفی و احساسی را هم به شما خبر می دهد.

  ✔️شبیه عقاب بودن

  اگر در خواب دیدید که شبیه به یک عقاب شده بودید، شما انسان قوی هستید. روحیه و ارزش های معنوی شما بسیار قدرتمند است و چیز های کوچک باعث آزار و اذیت شما نخواهد شد.

  ✔️فرود و نشستن عقاب

  اگر در عالم رویا دیدید که عقابی کنار شما بر زمین فرود آمد، باید به دامن طبیعت و دل نعمت های خداوند بروید و با تمرکز و دقت در آنها افکار و عقاید تان را تصحیح کنید. همچنین اگر فردی هستید که نسبت به خانواده و یا اطرافیان تان بد اخلاقی می کنید، این رویا به شما می گوید که مهربان تر باشید.

  ✔️عقابی مار می خورد

  اگر در خواب دیدید که عقابی ماری را خورد، این رویا خطر و تهدید است. بیشتر مراقب زندگی و عزیزان تان باشید.

  ✔️عقاب در قفس

  اگر در خواب عقابی را درون قفس مشاهده کردید، شما در مقابل موانع و مشکلات زندگی تان تسلیم شده اید و ناامیدی و یأس شما را احاطه کرده است.
  دیدن عقاب در قفس و یا زنجیر، نشان می دهد که به لحاظ عاطفی در شرایط خوبی قرار ندارید. شاید خودتان را گرفتار چیزی و یا شخصی کرده اید و اکنون راهی برای خلاصی و نجات خود پیدا نمی کنید.
  اگر در خواب دیدید که عقاب در حال تلاش برای رهایی از این قفس بود، می توانید امیدوار باشید. چرا که در آینده شرایط به سمت مثبتی تغییر خواهد کرد.

  ✔️پر عقاب

  اگر در خواب پر یک عقاب را دیدید، در وعده زمانی نزدیک به شهرت و آوازه دست خواهید یافت. اما این شهرت ماندگار نیست و خیلی زود هم از یاد مردمان خواهید رفت.

  ✔️پنجه عقاب

  اگر در خواب پنجه های عقابی را دیدید، شما نسبت به آینده و اهداف زندگی تان نگاه بی رحمانه و نا عادلانه ای دارید. به علت مشکلاتی که در گذشته داشته اید، اکنون احساسات خود را مخفی می کنید و تبدیل به فردی سنگ دل شده اید. نباید همه را به یک چشم دید.

  ✔️عقاب قهوه ای رنگ

  اگر در خواب عقابی را دیدید که پر های قهوه ای رنگ داشت، چنین عقابی سمبل شانس و بخت می باشد. فرصت هایی بسیار عالی و گران بها در زندگی تان ایجاد خواهد شد و اگر بیدار باشید و به موقع از این شرایط استفاده کنید، آینده ای بسیار روشن خواهید داشت.

  ✔️عقاب درشت و غول پیکر

  اگر در خواب عقابی را دیدید که بسیار درشت اندام و غول پیکر بود، این رویا نشان از حفاظت شدن و مصونیت است. در برابر تمام آسیب ها و صدمه های زندگی، نیرویی از شما مراقبت می کند و اجازه نمی دهد گزند و خطری سمت شما بیاید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  7 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  امیر
  ۱۱ آبان ۱۴۰۲ ساعت: ۱۶:۱۷

  سلام من خواب دیدم دوتا عقاب بودن که یکیشونو کشتم و اون یکی انگار معشوق اون بود بهم حمله ور شد، تعبیرش چی میتونه باشه

  ثنا
  ۲۶ مهر ۱۴۰۲ ساعت: ۰۹:۳۵

  سلام من خواب یک کلاغ و چند عقاب را دیدم که کنار هم نشته بودند و بعد عقاب ها شروع به خوردن کلاغ کردند بعد دور من نشستند. تعبیرش چیه؟

  آنیتا
  ۲ شهریور ۱۴۰۲ ساعت: ۰۶:۱۲

  سلام من خواب یک عقاب و مار دیدم عقاب ک دمه لانه یک مار بود و سعی می‌کرد آن را بگیرد اول مار او را نیش و من سری عقاب را نجات دارم کسی میدونه تعبیرش چیست 🥺

  ناشناس
  ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت: ۲۰:۰۲

  درود بر شما من خواب دیدم تو یک اتاقی که سقف اتاق شیشه ای بود هستم و بچه عقاب های خیلی زیادی پرواز میکردن و بعد یک عقاب بزرگ نشست رو سقف خونه و مدفوع کرد

  elibano
  ۴ بهمن ۱۴۰۱ ساعت: ۱۲:۴۵

  سلام خدا قوت من خواب دیدم تو یه جنگل گم شدم یک عقاب وحشی و بزرگ تو اسمون بود اومد به طرف من ترسیدم ولی عقاب بهم ماهی داد بعدش تو آغوشم خوابش برد
  ممنون

  محمد
  پاسخ به  elibano
  ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ ساعت: ۲۲:۲۸

  ثروت و ثروت

  پریسا
  پاسخ به  محمد
  ۴ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۰۱:۵۱

  حالا این خواب هابی که دیدید چه اتفاقاتی افتاد براتون

  روشن
  تاریک