🦂 تعبیر خواب عقرب از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ع ۱۷ دیدگاه
 • تعبیر خواب عقرب 🦂

  عقرب ها از آن دسته حیوانات خطرناک، زهرالود و البته عرفانی هستند. عقرب با انرژی تاریک و سحر و جادو در ارتباط است. در برخی فرهنگ ها، عقرب را نمادی از یک چیز عرفانی که خارج از این جهان باشد می دانند. به طور کلی عقرب در خواب می تواند نشانگر ارتباط شما با دیگران باشد. این خواب تعبیر از وجود قطعی و حتمی دشمنان در اطراف شما که حتی ممکن است تاکنون متوجه وجود آنها نشده باشید خبر می دهد.
  همچنین عقرب را نمادی از انتقام جویی و کینه نیز می دانند. این خواب به شما گوشزد می کند که ساده لوح و زود باور نباشید. آدم های اطرافتان انگونه که فکر می کنید نیستند و ممکن است از شما سوء استفاده کنند.
  ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از نظر معبران اسلامی و غربی را دسته بندی کرده ایم، پس در ادامه با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  جابر مغربی

  امام صادق (ع)

  یوسف نبی

  خالد بن علی العنبری

  کارل گوستاو یونگ

  آنلی بیتون

  لیلا برایت

  تعابیر بر اساس موضوع

  گزیده شدن با عقرب

  عقرب بزرگ

  عقرب سیاه

  کشتن عقرب

  خوردن عقرب

  پا گذاشتن روی عقرب

  عقربی که خودش را نیش می زند

  ترس از عقرب

  عقرب مرده

  عقربی که طعمه و شکار را می کشد

  عقرب زرد

  عقرب در ماسه ها

  سوختن عقرب در آتش

  ناتوانی در کشتن عقرب

  عقرب در رخت خواب

  بیرون آوردن و جدا کردن نیش عقرب

  گرفتن عقرب

  تعبیر خواب عقرب

  تعبیر خواب عقرب بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر محمد ابن سیرین👨

  ابن سیرین عقرب را به یک دشمن ناتوان و ضعیف تعبیر می کند.
  از نظر وی اگر در خواب دیدید که عقربی شما را نیش زد، تعبیرش این است که از زبان دشمن، حرف بسیار بد و سنگینی خواهید شنید که دل شما را بسیار آزرده می کند. چند روزی این حرف باعث ناراحتی شما خواهد شد.
  ✅اگر در خواب دیدید که از دیوار های خانه شما عقرب آویزان بود و بر روی دیوار راه می رفتند، چنین خوابی به این معناست که از سمت یک شخص صاحب مقام و منصب یک زیان و ضرر به شما خواهد رسید.
  ✅اگر در عالم رویا دیدید که از پیشانی شما عقربی بیرون آمد، به دردسر و مشقت خواهید افتاد.
  ✅اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که از آلت تناسلی شما عقربی بیرون آمد، شما صاحب یک فرزند خواهید شد که در آینده به یک دشمن بزرگ برای شما تبدیل خواهد شد.
  ✅اگر در خواب دیدید که عقربی را کُشتید، بر دشمنان و بدخواهان خود غالب و پیروز خواهید شد.

  از نظر ابراهیم کرمانی👨

  ✅اگر در خواب دیدید که عقربی داشتید و این عقرب مردم را نیش می زد، این خواب به معنای این است که شما پشت سر مردم غیبت و بدگویی می کنید.
  ✅اگر در خواب دیدید که از آسمان به مانند باران، عقرب می بارید؛ این سرزمین و ملت را عذاب الهی فرا خواهد گرفت.
  ✅اگر در خواب دیدید که عقرب را با میل و اشتها می خوردید، این خواب به این معناست که شما با یکی از دشمنان خود روش و طریق فساد کردن را پیش خواهید گرفت.

  از نظر جابر مغربی👨

  ✅اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که از ناحیه تناسلی شما عقربی خارج شد، فرزندی خواهید زایید که در آینده دشمن شما خواهد شد.
  ✅اگر در عالم خواب دیدید که عقربی وارد مقعد شما شد، به زودی گرفتار یک خسارت و ضرر و زیان خواهید شد.

  همچنین بخوانید:  💕 تعبیر خواب عشق و عاشقی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر امام صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام صادق دیدن عقرب در خواب سه تعبیر دارد:
  ✅اولین تعبیر، وجود یک دشمن در اطراف و درون زندگی شماست.
  ✅دومین تعبیر، شخصی حسود را نشان می دهد که از تمام جزئیات زندگی شما خبر دارد و ممکن است که در یک زمان غیر منتظره، ضربه بعدی به شما وارد کند.
  ✅سومین تعبیر، سخن چینی و فضولی کردن است؛ حال ممکن است که خود شخص شما این صفت ناپسند را دارید و یا اینکه یکی از نزدیکان تان اینگونه رفتار می کند.

  از نظر یوسف نبی👳‍♂️

  ✅از نظر یوسف نبی دیدن عقرب در خواب، نمادی از یک دشمن بد طینت و حیله گر است. بسیار مراقب باشید تا از سمت چنین شخصی ضربه نخورید.

  از نظر خالد بن علی العنبری👨

  ✅اگر در خواب خود دیدید که عقربی شما را نیش زد، تعبیرش این است که دشمنان شما در پشت سر شما بدگویی و غیبت می کنند. به تعبیر دیگر ممکن است که گرفتار یک حادثه و اتفاق ناگوار شوید.

  ✅اگر در خواب دیدید که عقرب قرمز رنگی شما را نیش زد، این خواب نشان می دهد که یکی از دوستان و یا اطرافیان شما بر علیه تان توطئه چینی می کند و قصد آشوب به پا کردن دارد. این فرد اعمال و رفتاری از خود نشان می دهد که باعث خشمگین شدن و بهم ریختن آرامش شماست.

  از نظر کارل گوستاو یونگ🔮

  از نظر یونگ موقعیت ها و شرایط هایی که یادآوری اش باعث درد و رنجش روح شما می شود، در خواب به شکل عقرب و یا نیش زدن عقرب ظاهر می شود. این خواب نشانگر احساسی مخرب، سخنان درد ناک و افکار منفی و تلخ است، که یا خود شما باعث می شوید کسی در این حالات قرار گیرد و یا اینکه خود شما در چنین وضعیتی قرار خواهید گرفت.
  ممکن است خودتان به این وسیله باعث آسیب و صدمه به روح خود شوید.
  همچنین خواب عقرب نمادی از مرگ و حیات و تولد مجدد می باشد. در واقع شما احساس می کنید که باید از شر خود قدیمی تان رها شوید تا فضا برای تجربه های نو و خوشایند باز شود.
  اگر در خواب عقربی را شناور در آب ببینید، چنین خوابی نشان می دهد که شما به لحاظ روحی لازم دارید تا درد و رنج های کهنه شده در وجودتان را پاکسازی کنید و یاد بگیرید که خود را با شرایط وفق دهید.

  از نظر آنلی بیتون👴

  ✅از نظر آنلی بیتون دیدن عقرب در خواب، سمبلی از دوستان ریاکار و خطرناک است، که از هیچ فرصتی برای نابودی شما و زندگی تان دریغ نخواهد کرد.

  از نظر لیلا برایت👵

  ✅اگر در خواب دیدید که عقربی شما را نیش زد، چنین خوابی از یک گرفتاری و دردسر خبر می دهد.

  تعبیر خواب عقرب بر اساس موضوع آن📋

  گزیده شدن با عقرب

  اگر در خواب دیدید که عقربی شما را نیش زد، تعبیر چنین خوابی به پاسخ و بازگشت کارمای اعمال تان باز می گردد. البته لازم به ذکر است که این کارما، پاسخ اعمال بد و ناپسند شماست. شاید اخیرا مرتکب کار نا درستی شده اید که نه تنها برای شما غرور آفرین نیست، بلکه باعث خجالت و شرمساری است.
  به تعبیر دیگر این خواب می تواند به افرادی اشاره کند که با رفتار و حرف هایشان باعث دل آزردگی شما می شوند. مطمئناً کارمای اعمال خود را خواهند دید.

  همچنین بخوانید:  🦅 تعبیر خواب عقاب از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  عقرب بزرگ

  اگر عقربی که در خواب دیدید بسیار بزرگ و عظیم الجثه بود، عنکبوت با این ظاهر در خواب شما تصویری از تصمیمات اجباری و الزامی در زندگی شماست. اگر هنگام گرفتن این دسته از تصمیمات خود مراقب نباشید، ممکن است تأثیر غیر قابل جبرانی بر سرنوشت خود بگذارید.
  عجول نباشید و پس از بررسی تمام جوانب وموارد احتمالی وارد عمل شوید. حتی می توانید از کسانی که در این باره آگاهی دارند کمک بگیرید. این دوره از زندگی شما دوران دگرگونی و تغییرات اساسی است، زرنگ باشید و این فرصت را از سر غفلت از دست ندهید.

  عقرب سیاه

  عقرب سیاه در خواب دیدن نماد بدشانسی و دردسر است. ممکن است دست به هر کاری می زنید در آخر با نتیجه نامطلوبی رو به رو شوید. فعلا بهترین کار عقب نشینی است و در این فرصت، تمام سیاست ها و استراتژی های خود را بررسی کنید تا عیب خود را بیابید.
  البته لازم است بدانید که این دوران طولانی و ماندگار نخواهد بود، اما مدت آن به اعمال و تصمیم شما نیز بستگی دارد. اگر بیدار باشید و تصمیمات درست و عاقلانه بگیرید، آنگاه متوجه خواهید شد که بدشانسی مانع نیست و این شمایید که باعث بدبیاری می شوید.

  کشتن عقرب

  اگر در خواب دیدید که عقربی را کشتید، این خواب نشانه خوبی برای شماست. در تمام برنامه ها و طرح هایتان با خوش شانسی رو به رو خواهید شد و در آخر با نتیجه مساعدی مواجه خواهید شد. پس با خیال راحت کارهای خود را شروع کنید؛ زیرا که سود و منفعت بسیار برای شما درپی دارد.
  علاوه بر این شما در این دوره اطرافیان خود را خیلی بهتر خواهید شناخت و قابلیت تشخیص دوستان واقعی را خواهید داشت. اشخاصی که تظاهر می کردند را دور خواهید ریخت.

  خوردن عقرب

  اگر در خواب دیدید که عقرب را خوردید، چنین خوابی از عشقی که با یک فرد تجربه خواهید کرد خبر می دهد. این عشق می تواند عشق به هر شخصی باشد مثل خانواده، خویشاوندان، دوستان و یا شریک عاطفی تان!
  تجربه این عشق و این حس، به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید احساس خوشایند تری نسبت به خودتان داشته باشید. این عشق روزنه ای برای دیدِ وسیع تری به زندگی خواهد شد. برای این رابطه ارزش و احترام قائل شوید؛ زیرا در آینده باعث رشد شخصیتی شما می شود.

  پا گذاشتن روی عقرب

  پا گذاشتن روی عقرب در خواب، از یک تصادف و حادثه خبر می دهد. اگر شغل شما شغلی است که با جاده و خودرو سر و کار دارد، پس برای چندروزی استراحت کنید و یا خیلی با احتیاط و ملاحظه رانندگی کنید.

  عقربی که خودش را نیش می زند

  اگر در خواب چنین صحنه ای را دیدید، تعبیرش این است که شما اکنون نسبت به خود احساس بیزاری و نفرت دارید. کنترل ذهن خود را برای رد شدن از مسائل بی مورد از دست داده اید و نمی دانید چطور ذهن خود را سامان ببخشید.
  به تعبیر دیگر می توان گفت شما از اعتماد به نفس بسیار پایینی برخوردارید. همین مسأله باعث شده است که تا به حال فرصت های طلایی را در زندگی تان را از دست بدهید. اگر شما مدت زیادی است که با این مشکل دست و پنجه نرم می کنید، این خواب به شما می گوید که حالا زمان رو به رو شدن با این مشکل و پیدا کردن یک راه حل است.
  اگر برعکس این مورد است و شما اعتماد به نفس بالایی دارید، پس تعبیرش برای شما نمادی از شک و دودلی هایتان درباره یک موضوع خاص است. احساس می کنید هیچ چیز طبق پیش بینی های شما پیش نمی رود و این مسأله باعث استرس و اضطراب شماست. زمان بدهید و ذهن خود را با استرس بیهوده خسته نکنید. کمی که بگذرد حل خواهد شد.

  همچنین بخوانید:  🕷️ تعبیر خواب عنکبوت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ترس از عقرب

  اگر در خواب از عقرب ترس و وحشت داشتید، این خواب تعبیر خوبی ندارد. ممکن است از سمت یکی از عزیزان خود مورد خیانت و بی وفایی قرار بگیرید. شاید روی کمک شخصی حساب کامل باز کرده بودید و فکر می کردید که در شرایط حساس و لازم این فرد در کنار شما خواهد بود. بر خلاف تصورتان این شخص شما ار ترک کرده و تنها مانده اید. شرایط را به حال خود رها نکنید و باهم صحبت کنید. شاید توضیحات موجهی برای این رفتار خود داشته باشد.

  عقرب مرده

  عقرب مرده در خواب نمادی از یک حس خوشبختی و بخت نیکوست. ممکن است همین روزها به یکی از آرزوهای خود که مدت ها برای آن زمان و برنامه ریزی کرده اید، اکنون به نتیجه برسد و به وقوع بپیوندد.

  عقربی که طعمه و شکار را می کشد

  اگر در خواب چنین اتفاقی را شاهد بودید، این خواب تعبیر بد و شومی خواهد داشت. شاید گرفتار یک حادثه وحشتناک و ناگهانی شوید که در آن لحظه قادر به هیچ واکنشی نباشید.

  عقرب زرد

  اگر عقربی که در خواب شما ظاهر شده به رنگ زرد بود، تمام افکار و تمرکز شما بر روی پول و راه های به دست آوردن ثروت بیشتر است. شما اخیرا به یک درآمد زایی بزرگ فکر می کنید.
  اگر در خواب این عقرب را کشتید، به زودی به یک سود و منفعت بزرگ خواهید رسید که نتیجه سرمایه گذاری ها و سیاست های کاری شماست.

  عقرب در ماسه ها

  اگر در خواب خود عقربی را در بین ماسه ها دیدید، شما به راحتی می توانید ذهن و انگیزه های افراد را بخوانید. همین قابلیت شما باعث می شود که کسی نتواند به شما آسیب بزند و یا سوء استفاده کند.
  در برخی موارد این خواب نشان دهنده دلتنگی و یا علاقه زیاد شخصی به شماست.

  سوختن عقرب در آتش

  اگر در خواب خود صحنه سوختن عقربی در آتش را دیدید، این خواب از شکست و نابودی دشمنان تان در یک وعده نزدیک است.

  ناتوانی در کشتن عقرب

  اگر در خواب هرچه سعی می کردید که عقرب را نابود کنید ولی فایده نداشت، این خواب نشانه بدی است و نشان می دهد که در مقابل دشمنان کم خواهید آورد.

  عقرب در رخت خواب

  اگر با چنین صحنه ای در خواب مواجه شدید، تعبیر مبارکی ندارد. این خواب نشان می دهد که دشمنی در نزدیک شماست. می تواند در بین دوستان صمیمی و یا اعضای خانوادتان باشد. در برخی موارد به ترک خانه کردنِ یکی از اعضای خانواده تان نیز تعبیر می شود.

  بیرون آوردن و جدا کردن نیش عقرب

  چنین خوابی نیکو و مبارک است. به این معناست که در طی روزهای آینده خطری بزرگ از سر شما رفع خواهد شد.

  گرفتن عقرب

  اگر در عالک رویا دیدید که عقربی را گرفتید، احتمال دارد این خواب بخواهد به شما هشدار دهد که ناخواسته و یا از روی عمد، وارد اعمال اشتباه و خطا شده اید. بعد از دیدن این خواب باید رفتار و اعمال خود را وارسی کرده و در صورت نیاز تجدید نظر کنید.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  17 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  محمد فاضل
  ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت: ۲۱:۲۳

  من خواب دیدم که عقرب در داخل گونی های کارم و زیر پایم است تعبیر چی است.

  امیرحسین
  ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت: ۰۰:۲۷

  سلام
  من خواب دیدم یه عقرب یک پیر مرد نیش زد کشت بعد اومد سمتم متوجه نشدم منو نیش زد ولی تونستم ازش فرار کنم و خودم رو درمان کردم
  تعبیرش چیه ممنون میشم جواب بدین

  ناشناس
  ۲ فروردین ۱۴۰۲ ساعت: ۱۱:۳۲

  سلام
  من خواب دیدم که تو خونمون تنها بودم یهو یک عقرب زرد را دیدیم که خیلی آروم بود من ترسیدم و رفتم‌ تو اتاقم هر چه تلاش کردم نشد در اتاقم را ببندم یهو عقرب پرواز کرد و منو نیش زد فرار کردم بیرون تا مامانم را پیدا کردم بهش گفتم جداش کنه هر چه تونست کرد تا از انگشت دستم جدا شود بعد یهو از خواب پریدم
  تعبیرش چیه لطفاً بهم بگید؟؟؟

  روشن
  تاریک