🕷️ تعبیر خواب عنکبوت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ع ۲۲ دیدگاه
 • تعبیر خواب عنکبوت 🕷️

  ✍️ اگر خواب عنکبوت را دیده اید و در جستجوی تعبیر آن هستید، پیشنهاد می دهیم با ما همراه باشید؛ چرا که در این مقاله نه تنها به بیان تعبیر خواب عنکبوت بر اساس نظر عالمان تعبیر اسلامی پرداخته ایم بلکه حتی نظر معبران غربی را نیز برای شما عزیزان جمع آوری کرده ایم. در یک بیان کلی در خصوص دیدن عنکبوت در خواب باید بدانید که نشانه یک مرد ضعیف و حتی گمراه است. البته اگر آنچه که در خواب دیده اید گرفتن عنکبوت باشد که در این صورت بر مردی با ویژگی های نام برده شده، پیروزی می یابید.

  مشاهده عنکبوت در خواب به طور معمول نشان دهنده این است که آینده ای موفق را در پیش دارید. طعم خوشبختی و ثروت را خواهید چشید. حتی روابط اجتماعی تان نیز بهتر و موفق تر می شود. ناگفته نماند که ممکن است حسی همچون ترس از آینده نیز به سراغتان بیاید.در تعبیر خواب عنکبوت باید توجه داشت که عنکبوت ممکن است نمایانگر انسان مونثی مانند مادر، خواهر و غیره باشد. فردی که اهمیت زیادی در زندگی فرد خواب بیننده دارد.

  اکنون قصد داریم به بررسی رویاهایی که به نوعی مرتبط با عنکبوت هستند، بپردازیم. حالت های مختلفی از ظاهر شدن عنکبوت در خواب ها را بررسی کنیم. اما پیش از ورود به این مبحث جا دارد بار دیگر تاکید کنیم که دیدن عنکبوت در خواب به طور معمول گویای این است که نه تنها زندگی فعلی تان با موفقیت سپری می شود بلکه آینده خوشی را نیز در پیش خواهید داشت. به این صورت که خوشبختی را در عین ثروتمندی تجربه کرده و حتی از نظر اجتماعی نیز قادر به برقراری روابط حسنه ای با مردم می شوید؛ با همه این خوبی ها و تعابیر نیک باید حواستان باشد که ممکن است دچار احساس ترس نسبت به روزهای نیامده و در واقع زندگی آینده تان شوید.

  لازم به تذکر است که برای تعبیر خواب عنکبوت آن هم به صورت مطمئن و درست و حسابی، باید جزئیات خواب خود را به طور دقیق به یاد سپرده باشید. سپس به سراغ کسب آگاهی از تعبیر آن بروید؛ چرا که دیدن عنکبوت در خواب بسته به شرایط و اوضاع و احوال آن تفاسیر مختلف و حتی کاملاً متفاوتی خواهد داشت.

  به همین دلیل است که ما نیز تلاش کرده ایم تا تعبیر خواب عنکبوت را با حالت های گوناگون آن ارائه دهیم. در نتیجه بدون دردسر به معنای خواب خود پی می برید. به عنوان مثال تعبیر خواب عنکبوتی که شما را نیش زده متفاوت با عنکبوتی است که فقط به سمتتان می آید. اما در هر صورت صرف نظر از خوابی که دیده اید، عنکبوت غالب اوقات بیانگر اتفاقات مثبت است. اگر عنکبوتی ثابت و بی حرکت را در خواب ببینید ممکن است حکایت از وجود قدرتی داشته باشد که در برابر رفتار های مخربتان به محافظت از شما می پردازد.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام صادق (ع)

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  منوچهر مطیعی تهرانی

  لوک اویتنهاو

  آنلی بیتون

  کارل گوستاو یونگ

  تعابیر بر اساس موضوع

  کشتن عنکبوت و نیش زده شدن توسط آن

  عنکبوت بر اساس رنگ آن ها

  تار عنکبوت

  عنکبوتی که از دیوار بالا می رود، سقوط می کند و حرف می زند

  عنکبوت و ارتباط آن با مادر و یا زن

  نبرد میان عنکبوت ها

  عنکبوت بر اساس اندازه آن

  عنکبوت کشته شده و یا مرده و سمی

  کشتن عنکبوت

  تخم عنکبوت

  چندین عنکبوت که برخی از آن ها چند چشم دارند

  عنکبوتی که بر روی لباس است

  عنکبوتی که در اتاقتان حضور دارد

  عنکبوت در تخت خواب

  پریدن عنکبوت

  عنکبوت پرمو و خالدار

  عنکبوت هایی آویزان شده از سر

  تعبیر خواب عنکبوت

  تعبیر خواب عنکبوت بر اساس نظر معبر 👴

  امام صادق (ع) 👴

  دیدن تار عنکبوت در خانه به معنی این است که از دست نزدیکان، دوستان، اقوام و به طور کلی افرادی که برایتان عزیز هستند ناراحت و عصبانی می شوید. این عصبانیت آنچنان شدید است که به معنای واقعی از کوره در می روید.
  اگر در خواب تار عنکبوت را از سقف یا دیوارهای خانه خودت بزدایی نشانه این است که بین دو زوج جوان واسطه ازدواج می شوید.
  چنانچه در عالم رویا عنکبوتی را در حال تنیدن تار در خانه ات ببینی یعنی دشمنی خطرناک پیدا می کنی. ایت دشمن در تلاش است تا تو را تخریب و نابود کند.

  محمد ابن سیرین 👴

  دیدن عنکبوت در خواب نشانه یک مرد ضعیف و حتی گمراه است.
  اگر در خواب دیدید که عنکبوت را می گیرید در این صورت بر مردی با ویژگی های نام برده شده، پیروزی می یابید.

  ابراهیم کرمانی 👴

  ✍️ دیدن عنکبوت در خواب نماد مرد بافنده است.

  منوچهر مطیعی تهرانی 👴

  ✍️ اگر خواب دیده اید که عنکبوتی در خانه و یا اتاقتان وجود دارد به این معنا است که فردی از اعضای خانواده و یا به طور کلی از اهل خانه باعث ایجاد عصبانیت و نفرت در شما خواهد شد. در واقع این شخص خشمی را در شما بر می انگیزد که برایتان نوعی بیزاری را در پی دارد.
  ✍️ حالت دیگر در تعبیر خواب عنکبوت این است که آن را در محیطی غیر از خانه خود ببینید. در این صورت به معنای وجود دشمنی ضعیف و البته ناشناس است. دشمنی که خشم و بیزاری را برایتان ایجاد می کند.
  ✍️ در خصوص تعبیر خواب عنکبوت باید توجه داشت که عنکبوت صرفاً به معنای دشمن داشتن نیست بلکه بیشتر می توان آن را نماد فرد بدخواهی دانست که تنفر و احساسات بد را با خودش به همراه دارد.
  ✍️ در همین حین جا دارد متذکر شویم که اگرچه غالب معبران معتقدند که عنکبوت دلیلی بر وجود دشمنی ضعیف و خفیف است. اما باید این نکته را در نظر داشت که یک دشمن افزون بر این که خشم و عصبانیت را در آدمی ایجاد می کند، در بر دارنده موجی از نفرت و اشمئاز نیز خواهد بود؛ با این حساب می بینید که معرفی کردن عنکبوت به عنوان نمادی از کراهت و نفرت بیراه نبوده است.
  ✍️ دیدن تار عنکبوت در خواب نشانه گرفتاری و گیر افتادن است. توجه داشته باشید که این گرفتاری و دردسر آنچنان بزرگ نیست. بلکه بیشتر به یک سری نگرانی های کوچک و ناراحتی های گذرا تعبیر می شود.
  ✍️ اگر خواب دیدید که تارهای عنکبوت را از خانه یا محیط کارتان پاک می کنید، تعبیر مثبت و خوبی دارد. مفهومش این است که از نگرانی، اضطراب و ناراحتی ها رهایی می یابید. آرامش و آسودگی به وجودتان برمی گردد.
  ✍️ اگر روی صندوق، کمد لباس و یا حتی چمدانتان تار عنکبوت بسته باشد به معنای ایجاد اختلاف و دلخوری میان شما و همسرتان است.
  ✍️ ممکن است در عالم خواب ببینید که آشپزخانه تان تار عنکبوت بسته است. در تعبیر چنین رویایی باید بگوییم که با همسرتان قهر می کنید.

  لوک اویتنهاو 🤵

  ✍️ همان طور که قولش را داده ایم در بیان تعبیر خواب عنکبوت به نظر معبران غربی نیز سری زده ایم.
  طبق تعبیر لوک اویتنهاو، فردی که عنکبوتی را در خواب ببیند شاهد تحولی مثبت در امور زندگی اش خواهد بود. در همین راستا بد نیست بدانید که کشتن عنکبوت در خواب نیز خوش یمن بوده و نشانه پیروزی است.

  همچنین بخوانید:  🏴 تعبیر خواب عزاداری از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  آنلی بیتون 🤵

  ✍️ طبق نظر ایشان مشاهده عنکبوت در خواب بیانگر این است که نه تنها کار و بارتان را با دقت و توانایی به پیش خواهید برد بلکه به ثروت و مال و منال نیز دست می یابید.
  ✍️ چنانچه در خواب خود عنکبوتی را در حال تنیدن تار دیده اید در این صورت مژده یک زندگی شاد و امن را برایتان داریم.
  ✍️ اگر آنچه که مشاهده کرده اید چند عنکبوتی باشد که از تارهایشان آویزان شده اند خشنود باشید که موقعیت مناسب مالی، سلامتی و حتی دوستانی صادق در انتظارتان می باشد.
  ✍️ ممکن است عنکبوت مشاهده شده در خواب اندازه ای بزرگ داشته باشد که نشان از روی آوردن شانس و خوش اقبالی به شما خواهد بود. این خوش شانسی موجب سریع تر شدن کسب ثروت نیز می شود.
  ✍️ در مقابل، فرار کردن از چنگ عنکبوتی بزرگ به معنای از دست دادن مال و ثروت است.
  ✍️ حال اگر عنکبوت بزرگی به سمتتان بیاید و آن را بکشید تعبیرش به دست آوردن مقام و منصب است.
  ✍️ ناگفته نماند که اگر عنکبوت بعد از کشته شدن، مجدداً زنده شود و حتی دنبالتان بیاید علامت و نشانه ای از یک وضعیت مالی بی ثبات است. یعنی شرایطی که شما را تحت فشار قرار خواهد داد.
  اگر آقا هستید و در خواب عنکبوتی را بکشید به معنی این است که با همسرتان دچار اختلاف، مشاجره و بحث لفظی می شوید.
  عنکبوتی که در عالم رویا شما را نیش می زند نشان دهنده این است که از جانب دشمنان و بدخواهان دچار رنج و عذاب می شوید.
  اگر در خواب مشاهده کنید دو عنکبوت یکی بزرگ و دیگری کوچک به سوی شما می آیند یعنی برای یک مدت زمانی مشخص طعم خوشبختی و سعادت را می چشید.
  چنانچه عنکبوت بزرگی نیشتان بزند مفهومش این است که به دلیل اقدامات دشمنان خوشبختی و شادکامی شما به نحوی نابود می شود.
  اگر یک دختر خانم در رویایش ببیند که عنکبوت هایی طلایی رنگ گرد او آمده اند بیانگر افزایش خوشی و شادی در زندگی است. در همین حین با دوستانی جدید نیز آشنا می شود.

  کارل گوستاو یونگ🤵

  ✍️ یونگ می گوید: دیدن عنکبوت در خواب نشانه دهنده این است که در یک موقعیت خاص، احساسی همچون بیگانگی را تجربه خواهید کرد. یا این که وضعیتی جذاب و وسوسه انگیز پیش می آید و شما در تلاشید که از آن دور بمانید.

  تعبیر خواب عنکبوت بر اساس موضوع آن 📋

  کشتن عنکبوت و نیش زده شدن توسط آن

  ✍️ از دیگر تعابیر خواب مرتبط با عنکبوت باید به کشتن آن اشاره کنیم که برای آقایان بیان کننده اختلاف و مشاجره با همسر است.
  ✍️ از سوی دیگر خوابی که در آن توسط عنکبوت نیش زده می شوید به معنای عذاب کشیدن به وسیله دشمن تعبیر می شود.
  ✍️ لازم به توضیح است که اگر عنکبوتی که نیشتان زده از نظر قد و قواره بزرگ باشد متاسفانه به معنای این است که دشمنانتان خوشبختی و آرامش شما را از بین می برند.
  ✍️ چنانچه عنکبوتی بزرگ همراه با عنکبوتی کوچک به سراغتان بیاید منظور از آن دستیابی به خوشبختی و سعادت موقتی است.

  عنکبوت بر اساس رنگ آن ها

  ✍️ چنانچه عنکبوتی که در خواب دیده اید طلایی، درخشان و زیبا باشد به افزایش خیر و برکت و شادی در زندگی تان تعبیر می شود.
  ✍️ اما اگر عنکبوتی سیاه رنگ در خوابتان نمایان شود به معنای این است که در اطراف خود دشمنانی دارید و احتمال دارد که چیز با ارزش و گران قیمتی را از دست بدهید.
  ✍️ شاید برایتان جالب باشد بگوییم که دیدن عنکوبت های رنگ و وارنگ در خواب، هر کدام تعبیر متفاوت خودش را خواهد داشت. به طوری که دیدن عنکبوت سفید در خواب و رویا مفهوم امید، انرژی و حتی شفا را دارد.
  ✍️ خوابی که عنکبوت قرمز در آن خودش را نشان دهد نوید بخش عشق، شادی و شور است.
  ✍️ از آن سو نیز دیدن عنکبوت سبز در خواب خبر از آرامش، اندوه و بهبودی می دهد.
  ✍️ خواب عنکبوت آبی نیز وعده رضایت و شادی در زندگی را می دهد.
  ✍️ در همین راستا معبران عنکبوت زرد را به شادمانی و نارنجی را به سرزندگی، بخشندگی و حتی اجتماعی بودن تعبیر کرده اند.
  ✍️ تعبیر خواب عنکبوت صورتی هم به معنای عشق، شادی و خوشی است.
  ✍️ عنکبوت بنفش در خواب نماد عدالت و ثروت است.
  ✍️ با همه این ها اگر آنچه که در خواب دیده اید عنکبوتی قهوه ای رنگ باشد در این صورت خبر از آرامش جسمی، مادی گرایی و محافظه کاری می دهد.
  ✍️ به طوری که عنکوبت های زرین، درخشنده و البته زیبا نشانه ای از زیاد شدن خیر و برکت و شادی در زندگی فرد خواب بیننده است.
  ✍️ در حالی که عنکوبت سیاه به معنای وجود دشمن و افراد بدخواه است. حتی ممکن است به معنای از دست دادن یک دارایی با ارزش و گران قیمت نیز باشد.

  تار عنکبوت

  ✍️ اگر عنکبوتی که در خوابتان خودش را نشان داده در حال تنیدن تار باشد بیانگر این است که اتفاقات خوبی به وقوع می پیوندد. به این صورت که به واسطه تلاش و سخت کار کردن پاداش خوبی نصیبتان خواهد شد؛ البته این احتمال وجود دارد که از نظر شغلی ترفیع بگیرید.
  ✍️ به طور کلی عنکبوتی که تار می تند نوید از فرا رسیدن روزهای خوب و خوش در آینده می دهد.
  ✍️ از سوی دیگر چنین خوابی می تواند گویای وجود ویژگی خلاقیت در شما باشد.
  ✍️ همچنین ممکن است خبر از این دهد که در یک رابطه گیر افتاده اید و احساس در بند بودن دارید.

  گیر افتادن در تار عنکبوت

  ✍️ ممکن است در خواب، گیر افتادن فرزند یا حتی فرزندانتان را در تار عنکبوت ببینید که خبر از به نتیجه رسیدن تلاش هایتان دارد.
  ✍️ از سوی دیگر می تواند نشانه این باشد که به پاس فداکاری و از خود گذشتگی هایتان پاداش دریافت می کنید.
  ✍️ ناگفته نماند که اگر در حیطه شغلی تان در جایی استخدام هستید برای همه کوشش ها و دستاوردهایتان که موجب به ثمر رساندن کارهای دشوار شده، از شما تقدیر می شود.

  خراب شدن تار عنکبوت

  ✍️ تار عنکبوتی که در خواب خراب شود مفهومش این است که به دلیل تصمیم گیری های غلط به مشکل بر می خورید.
  ✍️ حتی این احتمال وجود دارد که از نظر کاری دچار رکود و به نوعی ضرر شوید که در نتیجه آن از میزان درآمد و سودتان کاسته شود.

  عنکبوتی که از دیوار بالا می رود، سقوط می کند و حرف می زند

  ✍️ اگر در خواب عنکبوتی را ببینید که بر روی دیوار قرار گرفته و یا از دیوار بالا می رود چنین خوابی تعبیر مثبتی دارد. ممکن است نویدی باشد بر این که به آرزوها و رویاهایتان دست خواهید یافت.
  ✍️ اما اگر آمدن عنکبوت را به سمت خود مشاهده کنید این احتمال وجود دارد که از بابت موضوعی دچار ترس و وحشت شوید. حتی می توان خبر از این داشته باشد که نسبت به یک رابطه ای در حال فرار هستید و در آن لحظه به نوعی گیر افتاده و نمی توانید به فرارتان ادامه دهید.
  ✍️ با همه این ها عنکبوتی که در خواب به سمت فرد رویابین بیاید می توان به طور مثبت نیز تعبیر شود. یعنی نشانه فرا رسیدن روزهای خوب و خوش در آینده ای نزدیک باشد.
  ✍️ چنانچه در خواب عنکبوتی را در حال سقوط و افتادن ببینید امکان دارد این گونه تعبیر شود که تعدادی از دوستان و آشنایان با نفوذ و قدرتمند خود را از دست خواهید داد.
  ✍️ اما اگر عنکبوت سر صحبت را با شما باز کرد، توصیه اکید داریم که حرف هایش را با گوش جان بشنوید؛ چرا که ممکن است پیام آوری باشد که خبرهای مهمی را برایتان به همراه آورده است.
  ✍️ چنانچه در خواب دور شدن عنکبوت را از خود مشاهده کنید یعنی در امور شغلی خود عملکردی دقیق و پرتلاش خواهید داشت. به طوری که اثر مثبت این شیوه در فرصت های کاری خودش را حسابی نشان می دهد.
  ✍️ اما اگر عنکبوت به تعقیب شما بپردازد مفهوم آن این است که از حالت معصومیت و بی گناهی خود خارج شده و حال باید رشد کنید. زیرا هنوز در مواجه شدن با مسائل خام هستید و حتی تلاش می کنید که مسئولیت کارهایتان را نپذیرید.

  همچنین بخوانید:  🦂 تعبیر خواب عقرب از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  عنکبوت و ارتباط آن با مادر و یا زن

  ✍️ از این ها گذشته دیدن خوابی که در آن توسط عنکبوت نیش زده می شوید بیان کننده این است که با مادر خود و یا خانم هایی که برایتان مهم هستند به مشکل بر می خورید و به نوعی درگیر می شوید.
  ✍️ تعبیر دیگر این خواب می تواند اشاره به مادر و یا هر زن خودخواه دیگری داشته باشد که قصد احاطه شما را دارد و می خواهد که به طور انحصاری مالکتان باشد.
  ✍️نکته قابل توجه در مورد تعبیر خواب نیش عنکبوت این است که اگر آقا هستید چنین خوابی ممکن است روایتگر اوضاع و احوال رابطه تان با خانمی باشد که روی شما مسلط شده و به نوعی گیرتان انداخته است.
  ✍️ البته از سوی دیگر خواب نیش عنکبوت به بهم خوردن رابطه احساسی آن هم به دلیل خیانت طرف مقابل، قابل تعبیر است.
  ✍️ این خواب حتی می تواند گویای آسیب های احساسی و عاطفی به جای مانده از روزهای گذشته نیز باشد.

  نبرد میان عنکبوت ها

  ✍️ در همین راستا بد نیست اشاره ای داشته باشیم به این موضوع که اگر در عالم خواب شاهد نبرد میان دو عنکبوت باشید یعنی در روزهای پیش رو میان دو دوست مونثتان شکرآب شده و با هم به مشکل برمی خورند.
  ✍️ رویایی که در آن عنکبوت وارد گوشتان شود هشدار دهنده این است که باید به حرف های مادرتان و یا یک خانم دیگر توجه داشته و آن را پشت گوش نیندازید.
  ✍️ اگر خوابتان بر این مبنا باشد که از عنکبوتی همچون یک حیوان خانگی نگهداری می کنید باید آن را علامتی بر این دانست که ترس های فراوانی را در زندگی خود تجربه خواهید کرد. اما با همه این ها باز هم آماده اید تا از نو شروع کرده و حتی به کسب تجربه های جدید و هیجان انگیز بپردازید.
  ✍️ تعبیر خواب خوردن عنکبوت و یا احساس حضور یک عنکبوت در دهان این است که اتفاقات و امور را تحت کنترل و اقتدار خود داشته و در نتیجه چه در زمینه کاری و چه در زندگی شخصی تان فردی موفق خواهید بود.

  عنکبوت بر اساس اندازه آن

  ✍️ تعبیر خواب عنکبوت بسته به جزئیات آن متفاوت خواهد بود. از جمله این که خواب بچه عنکبوت را ببینید. یا آنچه که دیده اید عنکبوتی بزرگ و یا کوچک باشد و غیره.
  ✍️ با این حساب اگر بچه عنکبوت را در خواب مشاهده کرده اید باید آن را نمادی از یک آغاز تازه بدانیم؛ البته می تواند بیانگر شروع یک رابطه جدید نیز باشد.
  ✍️ اما تعبیر خواب عنکبوتی که قد و قواره بزرگی دارد کمی متفاوت خواهد بود. به این صورت که اگر این عنکبوت اندازه ای بسیار بزرگ و درشت داشته باشد، حضور آن در خواب ابداً علامت خوبی نیست؛ بیانگر این است که روزهای بی نیازی و ثروتمندی تان به پایان می رسد.
  ✍️ چنانچه عنکبوتی با سایز بزرگ شما را نیش بزند نماد این است که مشکلات و فشارهای مالی متعددی را تجربه خواهید کرد.
  ✍️ نوبتی هم که باشد نوبت به بررسی تعبیر خواب عنکبوتی با اندازه کوچک می رسد؛ بنابراین اگر عنکبوتی ریزه میزه را در رویای خود ببینید تعبیرش این است که از اشتباهاتتان درس عبرت نمیگیرید. به همین دلیل در آینده دچار مشکلات متعددی می شوید به طوری که حتی ممکن است به رسوایی بینجامد.

  عنکبوت کشته شده و یا مرده و سمی

  ✍️ متاسفانه خوابی که در آن عنکبوتی مرده نمایان شود معنای مثبتی ندارد و به بدشانسی و بدشگونی تعبیر می شود.
  ✍️ البته تعبیر بهتری نیز برای این خواب وجود دارد که به معنای پیروز شدن در مقابل خانمی است که به وسوسه شما می پردازد و از آن سو نیز برایش اهمیت زیادی قائل هستید.
  ✍️ در خصوص تعبیر خواب کشتن عنکبوت نیز باید بگوییم که در وهله اول خبر از ایجاد مشکلات مالی فراوان آن هم در آینده نزدیک می دهد.
  ✍️ به طور کلی هشداری است مبنی بر این که شش دانگ حواستان را جمع کنید. زیرا تله های زیادی در مسیر زندگی تان وجود دارد. اگر غفلت کنید در این دام ها گرفتار خواهید شد. به نحوی که از مسائل کاری گرفته تا امور زندگی تان را به نابودی می کشاند. با این حساب پس از دیدن چنین خوابی باید نهایت تلاشتان را به خرج دهید تا برای مقابله با مشکلات آماده شوید و حتی با آن ها دست و پنجه نرم کنید.

  کشتن عنکبوت

  ✍️ در مورد کشتن عنکبوت در خواب بد نیست این تعبیر را نیز در ذهن داشته باشید که به معنای غلبه و پیروز شدن بر دشمنان است. در انتها نیز سرافرازی و سربلندی نصیبتان می شود؛ و به همه اهداف و آرزوهایتان دست خواهید یافت.
  ✍️ اگر عنکبوتی که در رویایتان دیده اید سمی بوده باشد اشاره گر این است که اتفاقات بد و ناخوشایندی در زندگی تان رخ می دهد. به ویژه که به معنای اعتیاد پیدا کردن به مواد مخدر، الکل و غیره تعبیر شده است. می تواند گویای این باشد که درگیر رابطه ای بد و بی سرانجام می شوید. می بینید که دیدن عنکبوتی سمی در خواب یعنی از لحاظ جسمی یا عاطفی خبرهای بدی در راه است. حتی امکان دارد که درگیر موقعیت های خطرناکی شوید.

  همچنین بخوانید:  💕 تعبیر خواب عشق و عاشقی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تخم عنکبوت

  ✍️ در همین مبحث بد نیست نگاهی به تعبیر خواب تخم عنکبوت نیز داشته باشیم؛ بدین صورت که اگر در خواب تخم های عنکبوت را ببینید که در میان تارهای تنیده شده او جای گرفته اند مفهومش این است که موفق به شناسایی توانایی و استعدادهای خود نمی شوید.
  ✍️ البته در معنای دیگر می توان آن را بیانگر خجالتی بودن فرد رویابین دانست. به طوری که حتی نمی تواند نظر و عقیده شخصی اش را بیان کند.
  ✍️ ممکن است عنکبوت بارداری را در خواب ببینید که در واقع روی تخم هایش نشسته است. در این صورت نمایانگر باردار شدن یکی از آشنایان است.

  چندین عنکبوت که برخی از آن ها چند چشم دارند

  ✍️ عنکبوتی با بیش از دو چشم را باید نمادی از قدرت تفکر و توانایی های خاص زنانه دانست.
  ✍️ از آن سو نیز اگر تعداد زیادی عنکبوت در یک خواب خودشان را نشان دهند تعبیری به شرح مقابل دارد. یعنی در روزهای سخت و بدبیاریاز جانب خانواده و دوستان حمایت قابل توجه و محبت بدون قید و شرطی را دریافت خواهید کرد؛ به گونه ای که حتی از مشکلات پیش آمده رهایی می یابید. اوضاع و احوال زندگی تان مجدداً روبراه می شود.

  عنکبوتی که بر روی لباس است

  ✍️ این که در خواب عنکبوتی را روی لباس خود مشاهده نمایید خبر از این می دهد که در شرایطی سخت به سر می برید. تک و تنها مانده اید. یعنی هیچ یک از دوستان و نزدیکان به یاری تان نمی آیند.
  ✍️ ممکن است از بابت قرارگیری در چنین موقعیتی مایوس و دلسرد شوید و کاسه چه کنم چه کنم دستتان بگیرید. در این صورت است که پیشنهاد می دهیم این شرایط را به فال نیک بگیرید. پیش از هر اقدامی دوستان پوشالی و بدخواه را از زندگی تان بیرون کنید. البته که چنین عملی نیازمند دقت و انجام بررسی های فراوانی است؛ چرا که اگر عجولانه دست به کار شوید ممکن است بی جهت دوستان واقعی را از خود برنجانید. آن هم در صورتی که مقصر اصلی خودتان بوده اید نه کس دیگر!
  ✍️ از این ها گذشته تعبیر خواب عنکبوت در معنای کلی آن به قسمت تاریک و پنهان شخصیت فرد مربوط می شود.
  ✍️ البته گاهی نیز می تواند بیان کننده این باشد که در روزهای آینده به بیماری های جسمی مبتلا می شوید. در نتیجه اگر چنین خوابی دیده اید لازم است که حسابی مراقب سلامت خود باشید.

  عنکبوتی که در اتاقتان حضور دارد

  ✍️ اگر خواب ببینید که عنکبوتی در گوشه و کنار اتاقتان حضور دارد بیان کننده بیماری، مایوس شدن و همچنین بُعد تاریک وجودی شما خواهد بود.
  ✍️ در تعبیر دیگر می توان آن را نشانه ای از رابطه دانست. به این صورت که باید سعی کنید به درک عمیقی از به هم پیوستگی این دنیا و وقایع جاری در آن برسید. همین طور خود را با آن وفق دهید.
  ✍️ در همین راستا اگر عنکبوت بر روی بدن شما و یا حتی فردی از اعضای خانواده بخزد به معنی مواجه شدن با بدشانسی هایی است. این بد یمنی ها اثر بدی بر روی کیفیت زندگی تان می گذارند.
  ✍️ البته ممکن است این مفهوم را نیز برساند که بخش خاصی از زندگی تان مثل امور کاری، از اطرافیان تاثیر می پذیرد . آنگونه که خودتان مایل هستید پیش نمی رود.
  ✍️ باید توجه داشت که اگر پس از دیدن عنکبوت دچار هیچ گونه ترس و هراسی نشدید یعنی در واقعیت با خطراتی روبرو می شوید. خطراتی که در برابرشان پناه و حفاظی ندارید.

  عنکبوت در تخت خواب

  ✍️ دقت کنید که عنکبوت در تختخواب می تواند نشان دهنده حضور خانمی در زندگی تان باشد که از قضا در تلاش است تا اوضاع را برایتان بهم بریزد.
  ✍️ اما اگر علاوه بر اتاق و تخت و به طور کلی در همه جا شاهد حضور عنکبوت ها بوده اید پس تعبیر خوابتان متفاوت خواهد بود. به معنای درگیری و ایجاد مشکل با خانمی از آشنایان و دوستان است. ممکن است این خانم یک همکار و یا حتی رئیس شما باشد. به طور کلی چنین رویایی نمایانگر قدرت زنانه است. نیرویی که برای تحت سلطه و تملک قرار دادن به کار گرفته می شود.
  ✍️ عنکبوت هایی که در هر جهتی روی زمین در حال حرکت هستند؛ ممکن است علامتی از این باشد که قلباً برای رابطه خود احساس دل واپسی می کنید. احتمالاً شرایط آن طور که می خواهید پیش نمی رود.
  ✍️ در همین حین جا دارد حالت دیگری از خواب عنکبوت را بررسی کنیم؛ به این صورت که اگر عنکبوت ها به شما حمله کنند و دست و پایتان را مورد هجوم قرار دهند مفهومش به نوعی مرور یک مشکل و درگیری است که در گذشته رخ داده است.

  پریدن عنکبوت

  ✍️ اگر عنکبوتی که در خوابتان نمایان شده از نوع پرشی باشد نشانه این است که از مشکلی آگاه شده و درباره آن به نوعی بصیرت و بینایی می رسید؛
  ✍️ در خصوص عنکبوت پرشی نیز بد نیست بشتر بدانید. این نوع خاص از عنکبوت ها در مناطق کوهستانی، بیابانی و جنگل های گرمسیری یافت می شوند. این عنکبوت ها رنگ متفاوتی دارند. از نظر تنوع جمعیت نیز نزدیک به پنج هزار نوع از آن ها شناسایی شده است.
  ✍️ به طور کلی در خصوص تعبیر خواب پریدن عنکبوت باید این طور بگوییم که احتمال دارد ناچار شوید بخشی از مال و اموالتان را به فروش برسانید.

  عنکبوت پرمو و خالدار

  ✍️ مفهوم مشاهده عنکبوت پرمو در خواب و رویا این است که نسبت به امور زندگی خود به یک واقع بینی عمیق دست می یابید.
  ✍️ در مورد تعبیر و تفسیر خواب عنکبوت خالدار نیز باید بگوییم که نشان دهنده تمام شدن یک دوره پر از استرس و نگرانی است.

  عنکبوت هایی آویزان شده از سر

  ✍️ چنانچه در خواب ببینید که عنبکوت هایی از سر و رویتان آویزان شده اند به معنای است که یک انسان مونث شما را مانند موم در مشت خودش گرفته است. تمایل زیادی به کنترل کردن شما دارد و می خواهد شما را تحت سلطه خودش بگیرد. در مورد این شخص باید بگوییم که ممکن است مادر، همسر، نامادری و حتی خانمی باشد که رئیستان است. اما به طور کلی هر کدام از اشخاص نامبرده شده که باشد، حسابی حواسش متوجه کوچک ترین حرکات و رفتارهای شما است. در نتیجه همین تحت نظر بودن ممکن است دچار استرس و اضطراب شوید.
  ✍️ اگر یک آقا چنین خوابی ببیند می تواند بیان کننده این باشد که احساس می کند از جانب همکارانش تحت فشار قرار گرفته است. البته ممکن است نشانه این باشد که اوضاع و احوال جامعه موجب نگرانی اش شده است. احتمال دارد که در نتیجه این فشار حتی نتوانید ابراز وجود کنید. یا با آزادی کامل به بیان عقاید شخصی خود و همین طور افکارتان بپردازید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  22 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  یلدا
  ۶ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۰۷:۰۶

  سلام خواب دیدم عنکبوت روی دامن منه و دارم می کشم یهو یه عنکبوت دیگه به وجود امد و با هر ضربه ای که می زنم بزرگتر میشه و رنگ دامنم ابی و گل های سفید پشتش ایجاد شد از ترس بزرگ شدن عنکبوت دامن خودم رو تکاندم یهو متوجه شدم نیشم زدن ولی ندیدم نیش بزنن ولی تو خواب درد نیش که انگشت اشارم رو زدن حس کردم

  Ahmad
  ۴ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۲:۲۴

  سلام من خواب دیدم چند تا عنکبوت کوچیک‌ داشتم می‌گشتم که یک عنکبوت بزرگ اومد هی می‌پرید اونور اینور تعبیرش چی میشه

  مریم
  ۷ آبان ۱۴۰۲ ساعت: ۱۸:۵۹

  سلام خواب دیدم دو عنکبوت سیاه و بزرگ اومدن تو اتاقم ترسیدم و داییم خونمون بود صداش کردم و اون کشتشون تعبیرش چیه ؟؟

  مریم
  ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ ساعت: ۰۹:۲۵

  با سلام. خواب دیدم پنحره ایی قدیمی رو باز میکنم چندیدن عنکبوت ریز و درشت با رنگهای سفید و خاکستری تار بستن تو پنجره به محض باز کردن من همه فرار میکنن و حتی تار عنکبوت رو هم برمیدارن و میرن. خواستم بدونم تعبیرش چی میشه

  atossa
  ۱۰ تیر ۱۴۰۲ ساعت: ۰۹:۵۰

  سلام من خواب دیده بودم که یه مرد یه عنکبوت بزرگ داره و اون وقتی یه صدایی میشنونه میره دنبال اون انسان و بعداش اون انسان میکشه و این دقیقا تو خواب برام اتفاق افتاد و‌ بعد من بجا فرار وایسادم سرجام و توسط عنکبوته مردم ولی اون عنکبوت قرمز‌ با اونی که توسط اون میمرم با عقل جور در نیومد ولی بقیشون چرا اومد

  ناشناس
  ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ ساعت: ۲۳:۰۹

  سلام
  من خواب دیدم یه دختر خیلی معصوم و خوشگل یهو تبدیل به یه عنکبوت خیلی بزرگ، پرمو و سیاه میشه
  اول ازش فرار کردم (میان کلی آدم بودم انگار توی یه روستا بودیم و وقتی اون تبدیل به عنکبوت شد توی یه اتاق خیلی خیلی بزرگ و سفید بودیم که هیچی نداشت ولی یه جوری از دستش فرار کردیم) ولی بعدها به دنبال گرفتنش رفتم

  ناشناس
  ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ ساعت: ۰۹:۳۳

  سلام من خواب دو تا عنکبوت سیاه و طلایی بزرگ دیدم روی دیوار خانه بعد فهمیدم تخم های مروارید دارند تصمیم به فروش مرواریدها کردم

  ناشناس
  ۳ فروردین ۱۴۰۲ ساعت: ۱۱:۵۹

  سلام خواب دیدم دوتا عنکبوت سیاه افتادن دنبال یه مار دوسر و می‌خوان اونو بخورن تعبیرش چیه؟!

  روشن
  تاریک