🏃 تعبیر خواب فرار کردن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ف یک دیدگاه
 • تعبیر خواب فرار کردن 🏃

  فرار کردن در خواب و رویا به صورت کلی به مسائل و مشکلاتی تعبیر شده که در زندگی واقعی از انجام آن ها بازمانده و به صورت لاینحل باقی مانده اند و توانایی رفع آن را ندارید. همچنین نشان‌دهنده مسئولیت های است که تمایلی به پذیرفتن آن نداشته و از پذیرفتن آن شانه خالی می کنید.

  عموما آنچه که از فرار کردن در خواب بر می آید، بدین معناست که در واقعیت شما بیش از حد توانتان مسئولیت به عهده گرفته و به امورات فراوانی مشغول هستید. بطوری که در برابر ناملایمات کم طاقت شده و از جمع گریزان شده اید.

  اضطراب و نگرانی که در اثر تراکم امور محوله بر شما وارد شده روح و جسم تان را در معرض فشار زیادی قرار داده و سلامتی تان را به مخاطره انداخته است. توصیه می شود به دور از همه این هیاهو و دغدغه‌ها مدتی را به مسافرت پرداخته تا تمدد اعصاب نمایید.

  حال برای تعبیر دقیقتر از این خواب با تاروت رنگی همراه شوید.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  محمد ابن سیرین

  جابر مغربی

  امام جعفر صادق (ع)

  آنلی بیتون

  جی. اچ. میلر

  کتاب فرهنگ تفسیر رویا

  کارل گوستاو یونگ

  معبرین غربی

  تعابیر بر اساس موضوع

  فرار نکردن

  فرار کردن از زندان

  فرار کردن از انواع حیوانات

  ۱- فرار کردن از شتر

  ۲- فرار کردن از سگ

  ۳- فرار کردن از گرگ

  ۴- فرار کردن از موش

  فرار کردن از شخصی

  فرار از طریق نردبان

  کمک به فرار یک حیوان

  فرار کردن تا ابد

  فرار کردن شخصی از شما

  فرار موفقیت آمیز

  فرار ناموفق

  فرار کردن زن از مرد

  فرار کردن مرد از زن

  فرار کردن با لباس عروس

  فرار کردن به خانه

  فرار کردن از اسارت

  فرار کردن از قاتل

  فرار کردن از مرگ

  فرار کردن از دزد

  تعبیر خواب فرار کردن

  تعبیر خواب فرار کردن بر‌ اساس نظر معبر 👴

  به روایت محمد ابن سیرین

  رویا و خواب گریختن و فرار تعبیر رسیدن به آرامش و سعادت می باشد. همچنین معنای دیگری که بر آن متصور بوده، غلبه بر حریف و پیروزی بر دشمن می باشد. بدین علت که در قران ذکر شده حضرت موسی در خواب دید که از فرعون می گریخت و پس از آن در واقعیت از شر و مکر فرعون در امان ماند و بر او پیروز گشت.

  به روایت جابر مغربی

  اگر خواب بیننده مشاهده کرد که مردان در حال فرار از دست زنان بودند، تعبیر به اضطراب و ترس فراوانی است که شخص خواب بیننده در واقعیت احساس می کند.
  چنانچه در خواب دیدید که عده‌ای سگ در حال تعقیبتان بودند و شما از آنها فرار می کردید، بدین معناست که نزدیکان و اطرافیانتان افراد صالح و قابل اعتمادی نیستند.‌ آنها در پی تمهیداتی جهت ضرر و آسیب رساندن به شما و امورات تان هستند تا به نوعی شما را در مخمصه قرار دهند. مصلحت ایجاب می کند که ارتباط خود را با آنها قطع کرده و اشخاص مناسبی را برای معاشرت انتخاب کنید.

  به روایت امام جعفر صادق (ع)

  گریختن و فرار در خواب چنانچه بدون اضطراب، گریه و ناله باشد، تعبیر به شادی و موفقیتی است که حاصل می شود. ولی در صورتی که این فرار توأم با ناراحتی و ناله بود، یعنی احتمالاً مشکلاتی نمایان خواهد شد.

  به روایت آنلی بیتون

  فرار کردن در خواب تعبیر به موفقیتی است که در اثر تلاش و کوشش مستمر در انجام امور حاصل می شود.
  اگر در خواب دیدید از محلی که در آن تصادفی رخ داده بود فرار می کردید، به معنای آن است که احتمالاً به یکباره در شرایط نامساعد و پیش بینی نشده ای قرار بگیرید.
  اگر در خواب دیدید که در محلی زندانی بودید و اقدام به فرار کردید، بدین معناست که در امورات و برنامه های تان به علت پشتکار و تلاش مستمری که در انجام آنها از خود بروز می دهید، موفق شده و به نتیجه دلخواه می رسید.
  چنانچه دیدید که در خواب در حال فرار از زندان بودید، اما موفق به انجام آن نشدید، تعبیر به آن است که بدخواهانتان با نسبت های ناروا شما را مورد هجوم خود قرار داده و متهم میکند. این رفتار موجب آزردگی و دلسردی شما را فراهم کرده و از آن رنج می برید.
  اگر در خواب ببینید که از هرگونه بیماری سخت و لاعلاج و یا شر و گرفتاری فرار کردید، یعنی دوران سخت زندگی به پایان رسیده و آرامش و خوشبختی در کنار عزیزانتان بر زندگیتان حاکم می شود.

  به روایت جی. اچ. میلر

  اگر در رویا و خواب خود مشاهده کردید که به فردی که در حال فرار است، کمک و یاری میکنید، تعبیر آن بدین معناست که لازم است در امورات زندگی و شغل و حرفه تان دقت و مراقبت بیشتری انجام داده و احتیاط کنید.

  به روایت کتاب فرهنگ تفسیر رویا

  گریختن به معنای تلاش برای یافتن مسیری جدید جهت غلبه بر محدودیت هایی است که به دلایل مختلفی همچون ناراحتی، بی قراری، ترس و یا عدم اعتماد در گذشته در زندگی پدید آمده. در بیشتر موارد انسانها برای نادیده گرفتن احساسات نامطلوب از آن فرار می‌کنند. چنین فراری اغلب با مواردی همچون مطالعه یک کتاب هیجان انگیز و یا انجام بازی های کامپیوتری صورت می گیرد. که در پی آن توجه و ادراک انسان از احساس بدی که در آن دچار گشته به سمت داستان هیجان انگیزی که به آن مشغول است، معطوف می شود. با وجودی که شرایط ناهموار همچنان به قوت خود باقی است.

  اگر چیزی از ما می‌گریخت، بدین معناست که احساس، وضعیت یا شرایطی که به آن اشراف دارید از شما دور شده و به تدریج از ذهنتان خارج میشود.

  به روایت کارل گوستاو یونگ

  اگر در خواب شما در حال فرار بودید، تعبیر آن بدین معناست که در واقعیت با مسائل و رویدادهایی در زمینه احساس مالکیت و یا پذیرفتن شرایطی در تناقض بوده و این موضوع هنوز برای شما حل نشده اند. همچنین به معنای آن است که شما از شرایط یا وضعیتی که مطلوب شما نبوده، حذر کرده و یا از پذیرفتن آن شانه خالی می کنید.
  اگر خوابی ببینید که در آن شما از حیوانی که قصد صدمه داشته و یا موقعیت نامطلوبی که در آن هستید فرار می کنید، نشان دهنده موفقیت و خرسندی در شما و امورات تان است. در واقعیت به تدریج موقعیت و افراد به نفعتان در جهت مثبت تغییر کرده و شرایط بر وفق مرادتان می شود.

  همچنین بخوانید:  🌰 تعبیر خواب فندق از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  به روایت معبرین غربی

  چنانچه در خواب دیدید که در حال فرار از کسی (چه مرد، چه زن) هستید، تعبیر آن به این معناست که شما در هنگام بروز موانع و مشکلات، تمایلی به رفع و رجوع آن نداشته و سعی در نادیده گرفتن آن می کنید. رفتار مذکور موجب می شود که شرایط پیچیده تر شده و به شکل معضلی لاینحل تبدیل شود. بهتر است به این نوع رفتار خاتمه دهید و به تحلیل و بررسی مشکلات خود پرداخته و سعی در حل آنها نمایید. فرار از مشکلات تنها باعث وخامت اوضاع و بدتر شدن شرایط شده، که قطعا هیچ کس طالب چنین شرایطی نیست.

  تعبیر خواب فرار کردن بر‌ اساس موضوع آن 📋

  فرار نکردن

  اینکه در خواب ببینید با وجود تلاشتان، توانایی فرار کردن در شما نیست، تعبیر آن به معنای آن است که در واقعیت احساس تنهایی کرده و کسی حامی و یاور شما نیست و یا احتمالاً قادر به رفع و رجوع احساسات ناخوشایند و یا شرایط سختی که در آن قرار دارید، نیستید. البته در این خواب موقعیت مکانی جایی که در حال فرار از آنجا هستید و جزئیات آن اهمیت زیادی در تعبیر آن دارد. همچنین معنی دیگر چنین خوابی، ممکن است اشاره به عزت نفس پایین و یا بی اعتمادی باشد که نسبت به قابلیت‌ها و توانایی‌های تان در شما وجود دارد.

  فرار کردن از زندان

  اگر در خواب دیدید شما در مکانی که محصور است، زندانی شده اید و موفق می‌شوید که از آنجا بگریزید، تعبیر آن بدین معناست که لازم است که در واقعیت از شرایط خاص و یا اعتقاد و باور مخربی که موجب ایجاد محدودیت در افکار و رفتار شما شده خارج شوید. معنای دیگر آن بیانگر تصمیم و رفتار شما در هنگام رویارویی با موانع و مشکلاتی است که در زندگی با آن مواجه می شوید. در حقیقت شما به جای تحلیل و بررسی مسائل و سپس اقدام به برطرف نمودن آن، سعی در نادیده گرفتن آن می کنید که این رفتار هیچ کمکی در رفع وضع موجود نمی کند.
  در صورتی که مشاهده کردید از زندان فرار کردید، به معنای آن است که در خصوص موضوعی مورد افترا و اتهام واقع می شوید. از آنجا که این تهمت کذب محض و ناجوانمردانه است شما در جهت رفع اتهام و اثبات بی گناهی خود اقدام می کنید.

  فرار کردن از انواع حیوانات

  اگر در خواب و رویا دیدید که برخی از حیوانات به دنبال شما بوده و شما از آنها فرار می کردید، تعبیر آن بشارتی مبنی بر آن است که هرگونه ناراحتی و بیماری جزئی و کلی که در وجود شما بود، برطرف شده و به بهبودی کامل می رسید. خواب مذکور نشان‌دهنده قدرت اراده در وجودتان است که زندگیتان را به بهترین نحو مدیریت می کنید.

  دیدن اینکه در خواب یک جانور وحشی و عصبانی به دنبالتان بوده و شما در حال فرار از او هستید، به معنای آن است که در زندگی واقعی عواطف و احساسات منفی مثل خشم، اضطراب و بیقراری احوال روزمره شما را در برگرفته و علت آن می‌تواند رویداد های نامطلوب و یا روابط افرادی نامتعادل باشد. در حال حاضر این احساسات ناخوشایند موجب پریشانی افکار و روحیات شما گشته است.
  اولین قدم برای تغییر این شرایط لازم است تا به بررسی و تحلیل احساسات تان پرداخته و به طور کامل با آن رو به رو شوید تا بتوانید عامل اصلی بروز آن عواطف را دریابید. در قدم بعدی بهتر است تا با انجام کارهای مهیج و مفرح موجب تغییر روحیه و افزایش انرژی در وجودتان شوید. توصیه می‌شود در معاشرت افراد مثبت و پر انرژی را انتخاب کنید.

  ۱- فرار کردن از شتر

  دیدن شتر در خواب گاها به رضایتمندی و میزان خرسندی که از زندگی خود دارید، تعبیر می شود. در عین حال شتر بعنوان سمبلی از میزان استقامت، صبر و شکیبایی مطرح می شود. گریختن از شتر در خواب، به معنای کم رنگ بودن صفات فوق در وجود خواب بیننده و یا عدم رغبت و تمایل او به داشتن آنها می باشد.

  ۲- فرار کردن از سگ

  اینکه در خواب از مقابل کدام جانور در حال فرار هستید، ارتباط مستقیم با نقطه ضعفی دارد که در هنگام رویارویی با شرایط بحرانی و سخت از خود بروز می دهید. سگ موجودی است که به طور غریزی و به دقت میزان ترس را در شخصی که در مقابلش وجود دارد، تشخیص داده و آن را حس می کند. همین امر موجب حمله و واکنش او نسبت به شما می شود. چنین رویایی به معنای احساس ترس در هنگام مواجهه با مسائل و موانعی است که به ناگاه بروز کرده و برای غلبه بر آن لازم است که ابتدا به کنترل ترس خود بپردازید. موجودی که از برابر آن می‌گریزید، نشان دهنده نقطه ضعفی است که در برابر مسائل از خود نشان می‌دهید.

  اگر دیدید که سگی در حال تعقیب دیگران بوده و افراد از او فرار می کنند، تعبیر به موفقیت و پیروزی شما بر رقیبان و بدخواهانی است که موجب بروز اختلال در برنامه ها و اهدافتان بوده اند. همه تدابیر و ترفندهایی که برای مقابله و متوقف ساختن شما بکار می بردند، ناکام می شود.

  ۳- فرار کردن از گرگ

  گرگ جانوری وحشی و درنده خو بوده و برای شکار طعمه اش ابتدا سعی در متفرق کردن اجتماع آنان داشته و سپس آن را شکار میکند. بر این اساس دیدن گرگ در خواب، بدین معناست که وقتی شرایط و اوضاع به بدترین حالت خود می رسد، شما مستاصل و درمانده می شوید و نمی توانید به حل مسائل بپردازید. بهتر است که بر خود مسلط شوید و به خود اعتماد کنید.

  ۴- فرار کردن از موش

  اگر در خواب دیدید که موشی به دنبال تان بوده و شما از او فرار می کردید، به معنای آن است که شما با تصمیم و برنامه ریزی سعی در رفع مشکلات اقتصادی و مالی خود دارید. البته ممکن است در این مسیر با برخی از افراد خانواده دچار اختلاف نظر شده و به مشاجره بپردازید.
  گاهاً خواب مذکور به معنای افزایش هزینه های پیش بینی نشده در زندگی بوده که به علت نوسانات مالی در جامعه اتفاق میافتد. بهتر است با دقت بیشتر و حساب شده تر به امورات مالی خود رسیدگی کنید.

  همچنین بخوانید:  🔻 تعبیر خواب فرش و قالی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  فرار کردن از شخصی

  فرار از انسان در خواب، تعبیر مختلفی دارد و بر اساس اینکه آن انسان چه جنسیتی داشته و شرایط فیزیکی آن چگونه است معانی متفاوتی دارد. اگر دیدید عده ای انسانهای وحشی شما را دنبال می کنند، یعنی شخصیت شما به حد کافی تربیت و آموزش لازم برای حضور در اجتماع و ارتباط با افراد را ندارد. بهتر است در این خصوص آموزشهای بهتری برای خود تدارک ببینید.

  چنانچه در خواب دیدید که شخصی به دنبالتان بوده و شما از او فرار کردید، به معنای ترس و نگرانی هایی است که شما از پذیرفتن مسئولیت های زندگی دارید. این هراس و ناراحتی موجب می‌شود که شما از قبول آن سر باز زده و متعاقباً در شرایط ناخوشایند و نامطلوبی قرار بگیرید. به طوری که از بر شما تنگ شده از نظر روحی و فکری دچار آشفتگی شوید.
  بهتر آن است که با کمک یک مشاور یا راهنما به تحلیل و بررسی موضوع پرداخته و موانع و مشکلات را از سر راه خود کنار بزنید. چون باقی ماندن در شرایط فعلی نه تنها کمکی به حل موضوع نمی کند بلکه موجب سخت تر شدن اوضاع می شود.

  فرار از طریق نردبان

  اگر دیدید که در حال بالا رفتن یا پایین آمدن از نردبان به قصد فرار از چیزی یا کسی بودید، تعبیر بدین معناست که اموری که برای به نتیجه رساندن آن تلاش می کنید، با شکست مواجه شده و به نتیجه مطلوب نمی رسند. در نظر داشته باشید که همیشه شرایط در حال تغییر بوده و می توانید در درجه اول با شکیبایی و حفظ آرامش، سپس با برنامه ریزی و تلاش پیاپی به اهداف خود دست یابید.

  کمک به فرار یک حیوان

  اگر در خواب مشاهده کردید که حیوانی برای فرار از دام و قفس نیاز به حمایت داشته و شما به او کمک می کنید تا فرار کند، تعبیر به آن است که احتمالا در شغل و حرفه تان در ارتباط با همکاران، دچار اختلاف نظر و عدم تفاهم می شوید و این امر موجبات بحث را فراهم می کند.
  ممکن است با شخص یا اشخاصی بر سر موضوعی دچار اختلاف شده و سرانجام نتیجه خوبی عاید شما نشود. حفظ مناسبات اجتماعی خصوصاً در محیط کار، از الزامات روابط اجتماعی است که می‌تواند به حفظ و ارتقاء جایگاه شما کمک شایانی کند. چنانچه در منازعات کاری شما عامل ایجاد کننده آن نیستید، پس دقت کافی را داشته باشید که در این درگیریها، شایعات و حرفهای کذب موجب به مخاطره افتادن جایگاه تان نشود.

  فرار کردن تا ابد

  چنانچه در خواب دیدید که در حال فرار بوده و در مسیری با انتهای نامعلوم و مقصدی نامشخص در حرکت بودید، می تواند دلیلی باشد که در امور اقتصادی احتمالاً متحمل ضرر های کوچک و بزرگی خواهید بود. برنامه ها و امورات مالی شما با شرایط بحرانی مواجه گشته و تلاش مستمر و پیگیر شما را در این خصوص می طلبد. شرایطی ایجاد می شود که تنها دقت عمل و هوشیاری شما می تواند راه نجاتی برای خروج از این بحران بوده و احتمال خسارات وارده را به کمترین حد ممکن کاهش دهد. لازم است در انجام سرمایه گذاری و هزینه های مالی محتاط تر عمل کرده و دقت و بررسی لازم را در این خصوص به عمل آورید.
  بهتر است پروژه های جدیدی را در حیطه کاری خود باز نکنید تا بتوانید برنامه های موجود را به عالی ترین شکل به نتیجه و سود دهی رسانده و از ضرر و زیان احتمالی دور شوید.

  فرار کردن شخصی از شما

  اگر در خواب دیدید که شخصی از شما گریزان بوده و دائماً در حال فرار است، تعبیر بدین معناست که در واقعیت قصد برقراری ارتباط با آن فرد را دارید، اما متاسفانه امکان آن برقرار نیست و دلیل آن تعدد امور و کارهایی است که آن فرد به آنها مشغول بوده و وقتی برای گذراندن با شما ندارد. در حال حاضر امورات شخصی و برنامه های او در اولویت قرار داشته و امکان ملاقات شما میسر نیست. این امر موجبات رنجش و آزردگی خاطر شما را سبب شده است.
  چنانچه این امر موجبات افسردگی و اغتشاشات روحی شما را سبب شده، بهتر است اندکی شکیبایی پیشه کرده و به آن زمان دهید تا شرایط به نفع شما تغییر کرده و به هدف خود برسید.

  فرار موفقیت آمیز

  اگر در خواب دیدید که کسی یا چیزی در حال تعقیب و به دنبال شماست. ولی موفق شدید که او را پشت سر گذاشته و فرار کنید، تعبیر بدین معناست که شما کاملا هدفمند و با برنامه ریزی قادر خواهید بود که بر بدخواهان و دشمنان خود غلبه کرده و امورات تان را با موفقیت پشت سر بگذارید. بدین ترتیب روزگار دولتمند ای در انتظار است و شما می توانید با تکیه بر مهارت ها و توانایی تان در جهت بهبود همه امور شخصی، عاطفی و مالی خود اقدام کنید.
  هر آنچه که در زمینه کاری، مالی و امور خانوادگی تان مدتها برای آن برنامه ریزی نموده و با تلاش مستمر آن را دنبال می کردید، هم اکنون به ثمر رسیده و نتیجه دلخواه حاصل می شود. در حال حاضر فرصت مناسبی است تا حداکثر استفاده و بهره وری را از این شرایط مثبت به دست آورید.

  فرار ناموفق

  اگر در خواب دیدید که در حال فرار بودید ولی در انجام آن موفق نشدید، به معنای آن است که ممکن است برنامه ها و پیش بینی هایی که در حرفه و تخصص خود انجام داده و بر طبق آن پیشرفته آید به آن دقت انجام نشود و برخی مشکلات ریز و درشت در آن پدیدار شود. به هیچ وجه در این شرایط مایوس نشوید شما میتوانید با اقدامات مجدانه خود و با تکیه بر تخصص و مهارت تان این بحران را پشت سر بگذارید و نتیجه ای فراتر از انتظار تان به دست آورید.

  فرار کردن زن از مرد

  دیدن اینکه در خواب شخصی در حال دنبال کردن شماست و پس از آن به شما دست درازی و تعرض می کند، تعبیر به معنای آن است که افرادی در اطرافیان شما تمایل بسیاری به کنترل و تحت نظر گذاشتن شما و اموراتتان دارند.
  تعقیب شدن در خواب نشان دهنده هدایت انرژی زیاد شما در جهت اصول و ایده های مد نظر بوده که متعاقبا رسیدن به اهدافتان را بیان می‌کند.
  خواب مذکور در عین حال بیانگر اغتشاشات فکری و نگرانی‌هایی است که شما در زندگی با آنها سروکار دارید.
  چنانچه در خواب فوق شما با تلاش و کوشش بسیار موفق شدید که از دست شخص متعارض گریخته و به جای امنی بروید، تعبیر به آن است که در شرایط سخت زندگی نیز شما به راحتی می توانید با تکیه بر قابلیت‌هایشان بر همه مشکلات پیروز شده و موفقیت را از آن خود کنید.
  ولی در صورتی که در خواب دیدید، در بند قدرت شخص متجاوز به دام افتاده اید، یعنی شما اطمینان کافی به توانایی‌های خود نداشته و از اعتماد به نفس پایینی برخوردار هستید. لازم است شما به طور جدی زندگی و ایده آل های تان را مورد بررسی قرار داده، همه ضعف ها و نقاط قوت تان را شناسایی کنید. برنامه ریزی و اقدامات سازنده در جهت بهبود و ارتقاء ضعف‌ها داشته باشید. همچنین با تکیه بر توانایی ها و قابلیت های تان برنامه ریزی نموده و با قدم‌هایی هرچند کوچک به سمت اهدافتان قدم بردارید. تا برای تان مسجل شود که به دنبال چه اهدافی هستید.
  چنانچه انگیزه کافی برای حرکت در مسیر اهدافتان را ندارید، در این زمینه با یک فرد آگاه و دلسوز و یا یک مشاور مشورت کنید. تا با کمک و راهنمایی های ایشان مسیر مناسب را انتخاب و اقدامات صحیحی را انجام داده و پیش بروید.
  تعقیب شدن در خواب به معنای دلیلی است که در زندگی، شما اختیارات کافی فکری و عملی برای انجام تصمیمات تان ندارید. این موضوع موجب محدودیت در همه زمینه ها برایتان شده است.
  اگر دیدید که در خواب به دنبال شما بوده و تعقیب تان می کند، در صورتی که در دام او افتاده و مورد تعرض قرار گرفتید، یعنی اختیارات تصمیم در زمینه مسائل شخصی و امورات زندگی تان را به کسی دیگر واگذار کرده اید.
  اغلب چنین خوابی زمانی دیده می شود که شما باور ها و توانایی های تان را باور برنداشته و در بیشتر موارد زندگی، به تصمیمات دیگران تکیه می کنید.

  همچنین بخوانید:  🐘 تعبیر خواب فیل از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  فرار کردن مرد از زن

  اگر مردی در خواب دید که در حال فرار از همسرش بوده، تعبیر بیانگر ترس و نگرانی زیادی است که او از همسر و خانواده اش دارد. در تصمیم گیری ها اولویت با نظر خانواده بوده و اختیارات کافی را ندارد.
  گاهی اوقات دیدن چنین خوابی به معنای کسالت یا مریضی سختی است که یکی از اعضای خانواده به آن مبتلا می شود.
  البته ممکن است خواب مذکور، به معنای تغییرات و یا جابه جایی باشد که به یکباره در امور شغلی و در محل کار رخ می دهد.

  فرار کردن با لباس عروس

  خوابی که در آن دیده شود عروس در حال فرار بوده، نشان دهنده تغییرات بزرگی است که در زندگی خواب بیننده اتفاق می افتد.

  چنانچه عروس در حالی که لباس عروس به تن داشت در حال فرار بود، یعنی آن دختر هنوز توانایی کامل برای به دوش کشیدن مسئولیت های زندگی را نداشته و از آن نگران است.

  اگر در خواب دیده شد زنی که خود صاحب شوهر و زندگیست در حالی که لباس عروس به تن دارد در حال فرار بوده، یعنی در شرایط فعلی او قدرت تصمیم گیری نداشته و دچار مشکل شده است.

  به طورکلی خوابی که در آن شخص با لباس عروسی بر تن در حال فرار بوده، دلیلی است که در زندگی هضم و باور برخی مسائل برای او دشوار بوده و از قبول آن سر باز می‌زند.

  فرار کردن به خانه

  اگر در خواب دیدید که به داخل منزل فرار کردید و در خانه را قفل نکردید، چنانچه آن خانه به خانه دیگری چسبیده بود، تعبیر بدین معناست که گره از همه مشکلات زندگی باز شده و به شادی و آرامش می رسید. حتی اگر به بیماری مبتلا بودید، سلامتی کامل حاصل می شود.
  چنانچه در خواب دیدید که با سعی و تلاش، سعی در فرار از کار یا چیزی ناخوشایند بودید، به معنای آن است که در مورد صحت و سقم مسئله ای دچار شک شده و هنوز قادر به پذیرفتن آن نیستید.

  اگر خواب دیدید که پس از فرار دستگیر شدید بدین معناست که به تنهایی توانایی انجام امور محوله را نداشته و نمی توانید آن ها را با صحت و سلامت به سرانجام رسانید.

  فرار کردن از اسارت

  اگر در خواب مشاهده کردید که به بند و اسارت شخصی در آمدید و شما تلاش کردید تا از آن موقعیت فرار کنید، تعبیرش بدین گونه است که در آینده ای نزدیک اختیارات تصمیم گیری و اقدام در امورات شخصی و زندگی خود را بازپس گرفته و به استقلال می رسید.‌ چنین خوابی بیانگر موقعیت ها و شانس جدیدی است که به شما روی می آورد.

  فرار کردن از قاتل

  دیدن اینکه در خواب شخص قاتلی به دنبال شما بوده و از او فرار می کردید، تعبیر به آن است که لازم است در رفت و آمدهای تان دقت بیشتری داشته و جوانب احتیاط را رعایت کنید. چون ممکن است شخصی قصد آسیب زدن به شما را داشته باشد. حتماً به پرداخت صدقه اقدام کنید.

  فرار کردن از مرگ

  اگر در خواب دیدید که در حال فرار از مرگ بودید، تعبیر به آن است که ممکن است از نظر جسمی به بیماری مبتلا شوید و مدتی در بستر بیماری به سر برید. ولی خوشبختانه مجدداً بهبود یافته و سلامتی کامل تان را به دست می آورید.

  فرار کردن از دزد

  آنلی بیتون در مورد دیدن چنین خوابی بیان می کند، چنانچه کسی دزدی را دید که به تعقیب او می پرداخت و او از دست دزد فرار میکرد، بدین معناست که افرادی بدخواه قصد دشمنی با او را داشته و سعی دارند تا مشکلات بزرگی برای او ایجاد کنند. لازم است که خواب بیننده مراقبت بیشتری از امورات و زندگی خود داشته و در معاشرت خود با دیگران وسواس بیشتری به خرج دهد.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  1 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  محسن
  ۲۵ آبان ۱۴۰۱ ساعت: ۲۲:۵۲

  خواب حلقه دادم به خانومم چون اون قهر کرده رفته

  روشن
  تاریک