🔻 تعبیر خواب فرش و قالی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ف ۳ دیدگاه
 • تعبیر خواب فرش و قالی🔻

  از نظر معبران فرش و قالی در عالم خواب و رویا هم می تواند نشانه نیک و مثبت و هم نشانه منفی و بدی باشد. برخی از تعبیر فرش و قالی عبارت است از: ایمان و تقوا، زندگی، روزی حلال، تنگی رزق، زیادت اموال و دارایی، عمر طولانی، تمجید و تحسین، مقام، مسافرت و…
  در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق این رویا را از دید معبران مختلف همراه با جزئیات کامل، دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  دانیال نبی

  یوسف نبی

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  جابر مغربی

  منوچهر مطیعی تهرانی

  خالد بن علی العنبری

  آنلی بیتون

  کارل گوستاو یونگ

  تعابیر بر اساس موضوع

  فرش گران قیمت و عتیقه

  جارو زدن فرش

  شستن فرش

  فرش آغشته به خون

  فرش آلوده و کثیف

  ریختن چیزی بر فرش

  نشستن روی فرش

  خریدن فرش

  دور انداختن فرش پوسیده و کهنه

  فرش لوله و یا جمع شده

  فروش فرش

  فروشگاه و نمایشگاه فرش

  تابلو فرش

  فرش از جنس ابریشم

  فرش نو

  فرش پوسیده و کهنه

  فرش پاره

  فرش خیلی بزرگ

  فرش و یا قالی خیس

  فرش مخملی

  فرش پشمی

  پرواز کردن با یک قالیچه

  فرش آبی رنگ

  فرش قرمز رنگ

  فرش سبز رنگ

  فرش سفید رنگ

  فرش نارنجی رنگ

  رقصیدن روی فرش

  ورزش روی فرش

  رد پا روی فرش

  فرش جادویی

  ایستادن روی فرش

  مار روی فرش

  سوسک روی فرش

  تعبیر خواب فرش و قالی

  تعبیر خواب فرش و قالی بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام جعفر صادق (ع) اگر در خواب فرشی را دیدید که بزرگ و بسیار نو بود، رویای شما شش تعبیر دارد:
  تعبیر اول، رسیدن به احترام، بزرگی، مقام و جایگاه قابل توجه است. به زودی سربلند می شوید.
  تعبیر دوم، بلند مرتبگی و والا مقامی است.
  تعبیر سوم، رسیدن به درجه و مرتبه دلخواه تان می باشد. اگر در حال تلاش برای رسیدن به هدفی می باشید، پس با یاری خداوند و تلاش مضاعف حتما عملی می شود.
  تعبیر چهارم، ثروت و دارایی می باشد.
  تعبیر پنجم، عمری طولانی و با برکت را نشان می دهد. زمان کافی برای رسیدن به نیت های دلتان خواهید داشت.
  تعبیر ششم، به اندازه و ارزش فرش دیده شده در رویای تان، دیگران از شما تعریف و تمجید خواهند کرد و شما نیز از این بابت به خود می بالید. مراقب باشید مغرور نشوید.
  همچنین امام صادق ذکر کرده اند که اگر در خواب دیدید فرش فروشی بابت فروختن فرشی به شما پول دریافت کرد، تمامی تعابیر بالا برعکس خواهند بود.

  از نظر دانیال نبی 👳‍♂️

  اگر در خواب دیدید که فرشی پهن کرده بودید، رویای شما تعبیرش مثبت است. عمری طولانی و با برکت برای شما دیده می شود. هرچه فرش دیده شده بزرگ تر و نو تر باشد، تعبیر رویای شما بهتر خواهد بود.
  ✔️اگر در خواب دیدید که در خانه خودتان فرش و یا قالی کوچکی پهن کرده بودید، تعبیرش مسافرت و عازم سفر شدن است. این سفر برای شما حامل سود و منفعت زیادی خواهد بود. پس حتما بروید.
  ✔️اگر در خواب دیدید که قالی و یا فرش سبز رنگ بود و بسیار تمیز و پاک، تعبیر این رویا هم نیک است. هم امورات معنوی و دینی و هم امورات دنیوی و مادی شما در وضعیت خوبی قرار خواهد گرفت.

  از نظر یوسف نبی 👳‍♂️

  از نظر یوسف نبی، اگر در خواب دیدید که در حال پهن کردن فرش هایی زیبا و خوش رنگ در منزل تان بودید، تعبیرش بسیار عالی است و به زودی دارایی، نعمت و ثروت بسیاری روانه زندگی شما خواهد شد.

  از نظر محمد ابن سیرین👨

  از نظر محمد ابن سیرین دیدن فرش در عالم رویا، نمادی از دینداری، میزان ایمان و تواضع می باشد. مخصوصا اگر بیننده رویا یک مرد باشد.
  ✔️اگر در خواب دیدید که فرشی را فروختید و یا به کسی هدیه کردید، تعبیرش منفی است و امکان دارد به زودی درگیر یک خطر و حیله شوید.
  ✔️اگر در خواب دیدید که فرشی برای شما پهن کرده بودند و یا در عالم رویا می دانستید که این فرش را تنها برای شما تدارک دیده اند، تعبیرش نیک است. به اندازه و ارزش این فرش، خداوند عمری طولانی و با برکت به شما خواهد داد و همراه با آن زندگی بسیار خوش و خرمی خواهید داشت. سختی های زندگی تان به راحتی حل خواهد شد.
  اما اگر در خواب دیدید که این فرش را در مکانی ناشناس و دور افتاده پهن کرده بودند و شما نمی دانستید مناسبت این کار برای چه کسی است، تعبیرش برعکس و منفی می باشد. زندگی تان بهم خواهد ریخت و حال و روزتان به سمت منفی تغییر خواهد کرد. به تعبیر دیگر می توان گفت که این رویا نشان می دهد به زودی در مکانی دور افتاده و غربت نشینی فوت خواهید کرد.
  تنها نکته در این تعبیر، اگر به جای فرش قالی کوچکی هم دیده باشید، باز شامل این تعابیر خواهد شد.

  از نظر ابراهیم کرمانی👨

  از نظر کرمانی اگر در خواب دیدید که شخصی صاحب مقام و مشهور فرشی بزرگ و مجلل پهن کرده است، تعبیرش فراوانی و گستردگی اموال و نعمت و برکت بر شماست. همچنین خداوند عمری با برکت و طولانی به شما عطا خواهد کرد.
  ✔️اگر در خواب دیدید که روی قالی کوچکی نشسته بودید، این رویا نشان می دهد که عمر شما کوتاه و کم می باشد.
  ✔️اگر در خواب دیدید که فرش زیر پایتان بزرگ و پهن تر شد، پس رزق و روزی شما هم افزایش خواهد یافت و در زندگی تان به سود و بهره های بزرگی می رسید.
  ✔️اگر دیدید که فرشی را جمع کردید و گوشه ای از خانه تان قرار دادید، تعبیرش به نوعی به شما اخطار می دهد. شما از بخت و اقبال بلندی برخوردارید ولی اگر مراقب نباشید، به دست خودتان و با اعمال نادرست تان باعث خرابی و نابودی این شانس خواهید شد. بهتر است در تصمیمات تان محتاط تر باشید.

  از نظر جابر مغربی👨

  ✔️اگر در خواب دیدید که فرش زیر پای شما قرمز رنگ بود، تعبیرش معاشرت و زندگی همراه با سازش و دوستی است.
  ✔️اگر رنگ آن سیاه و یا از قبیل رنگ های تیره بود، تعبیرش منفی است و به زودی غم و ناراحتی در پیش دارید.
  ✔️اگر رنگ آن فرش زرد بود، تعبیرش نا خوش احوالی و بیماری است.
  ✔️اگر رنگ آن سفید بود، تعبیرش هم رزق و روزی حلال و مشروع می باشد.
  ✔️اگر در خواب دیدید که فرش شما سوخته بود، تعبیرش خوب نخواهد بود. برای مدتی برکت و رزق و روزی از زندگی شما فاصله خواهد گرفت و اوضاع زندگی بر شما سخت می شود.
  ✔️اگر در خواب دیدید که فرش کهنه و پوسیده ای داشتید، تعبیرش این است که زندگی برای شما سخت و غیر قابل تحمل می شود. مشکلاتی برایتان ایجاد خواهد شد که باعث ناامیدی و دلسردی تان خواهد شد.
  ✔️اگر در خواب دیدید که فرش نو و تمیزی دارید، مال و ثروت و دارایی تان زیاد خواهد شد و به رضایتمندی می رسید. مخصوصا اگر در خواب ببینید که این فرش را برای شخص شما پهن کرده اند.
  اگر در خواب دیدید که فرشی را به کسی فروخته بودید و یا به کسی بخشیدید، اموال و دارایی های شما با مدتی رکود و یا حتی ضرر و خسارت رو به رو خواهد شد. شاید هم مقداری از دارایی هایتان را از دست بدهید.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  از دید مطیعی تهرانی معنای قالی با فرش در عالم رویا متفاوت است. وی در باب تعبیر قالی عقیده دارد که قالی نمادی از زندگانی و شیوه معیشت و گذر عمر شماست. در تعبیر قالی، باید دقت کنید که قالی را کجا و در چه حالتی دیده اید و همچنین خودتان با این قالی چه نسبت و ارتباطی داشته اید، چرا که در تعبیر آن تفاوت ایجاد می کند.
  ✔️اگر در عالم رویا با قالی فاصله داشتید و به شما دور بود، این رویا قطعا اشاره به زندگانی و معیشت شما خواهد داشت.
  ✔️اگر نزدیک به قالی بودید و یا بر روی آن نشسته بودید، این رویا عمر و گذر روز های شماست.
  ✔️اگر در خواب دیدید که در اتاقی متعلق به خودتان حضور داشتید ولی در آن فرشی از دیگری پهن شده بود، تعبیرش این است که صاحب این فرش هر که هست، برای شما حامل سود و فایده بسیار خواهد بود و شما نیز به واسطه او بهره مند و پیروز خواهید شد.
  ✔️اگر در خواب برعکس این تفسیر را دیدید، یعنی اتاقی که متعلق به شما نبود ولی یکی از قالی های شما در آن پهن شده بود، تعبیرش هم برعکس است و این شخص از جانب شما به سود و سربلندی خواهد رسید. این تعبیر می تواند منفی هم باشد، امکان دارد باعث شود روزی و رزق شما هم کم شود و یا از شرایط ایجاد شده به نفع خود سود ببرد.
  ✔️اگر در خواب نمی دانستید که این اتاق و قالی از کیست، می توان گفت صاحب آن شما هستید و تعبیرش هم با توجه به ارزش و اهمیت قالی تفسیر خواهد شد.
  ✔️اگر در خواب دیدید که در حال قالی بافی هستید، تعبیرش نیک است. به زودی کار هایتان سر و سامان خواهد یافت و روی روال می افتد.
  ✔️اگر در خواب دیدید که هنگام بافتن قالی، متوجه شدید که نقش و نگار فرش بهم ریخته و بی اصول است، تعبیرش برعکس است و کارهایتان گره می خورد و آشوب خواهد شد.
  ✔️اگر در خواب دیدیدکه روی قالی کم ارزش و محقری نشسته بودید، تعبیرش منفی است. این رویا نشانگر کوتاهی عمر و نیز تنگی معاش و برکت در زندگی است.
  اما در باب تعبیر فرش باید نکات دیگری را هم در نظر داشت. فرش می تواند چیزی باشد که پهن می کنیم و بر آن می نشینیم. حتی می تواند موزاییک، سنگ، سنگ فرش و… هم شامل شود.
  اولین تفسیری که می توان برای فرش بیان کرد، آبرو، شرف، حیثیت و اعتبار بیننده خواب است. اینکه شما در چشم دیگران و نزد اطرافیان چگونه شخصی هستید و یا اینکه برای روز های سخت و تنهایی چه تدابیری اندیشیده اید، هر دو می تواند به نوعی بیانگر اعتبار شخصی شما باشد.
  فرش در عالم رویا معنای عام و همگانی دارد و حتی قالی و گلیم هم شامل این تعبیر خواهد شد.
  ✔️اگر بخواهیم گسترده تر بگوییم، حصیر، موکت و هر نوع زیر اندازی را می توان گونه ای از فرش محسوب کرد و همه این موارد نشانه آبرو و اعتبار شخص چه از نظر دیگران و چه از نظر خود می باشد.
  ✔️اگر در خواب دیدید که صاحب اتاق های فرش شده ای بودید که از نظر وسعت هم وسیع بودند، تعبیرش نشان می دهد شما فردی هستید که از دید دیگران شخصیتی اصیل و فرهیخته دارید. در اصل مردم نسبت به شما نظر و عقیده نیکویی دارند و برای وجود شما احترام خاصی قائل می شوند. همچنین در اینده ای نزیدک به لحاظ مالی تأمین خواهید شد و خیال تان از بابت آینده و روز های پیش رو راحت خواهد شد.
  ✔️اگر برعکس این رویا را دیدید و اتاق های خانه و سرای شما عاری از هر گونه فرش و زیر انداز بودند، تعبیرش هم برعکس است و چه به لحاظ اعتبار در جامعه و چه به لحاظ رفاه و آسایش مالی، در خطر هستید.
  ✔️اگر در خواب دیدید که جایی از منزل تان فرش شده و جایی دیگر زمین خالی است، تعبیرش شرایط کنونی تان را توصیف می کند. شاید اکنون اوضاعی نا به سامان و آشفته دارید و از این بابت بسیار ناراحت و دلسرد شده اید. لحظه ای خوب و لحظه ای بد حال و بی حوصله می شوید. سعی کنید بر اعصاب خود مسلط باشید و زود از کوره در نروید.
  ✔️اگر در خواب دیدید که کف اتاق تان را با زیلو (نوعی گلیم نازک از جنس پنبه) پوشانده بودید و روی آن فرشی گران قیمت و اعلا پهن کرده بودید، شما شخصی هستید که با وجود مشکلات فراوان در زندگی شخصی تان، ظواهر را حفظ می کنید و اجازه نمی دهید دیگران از این شرایط مطلع شوند. در اصل شما با وجود موانع، به فکر آبروی تان هستید.
  ✔️اگر در خواب برعکس شرایط قبل بود، یعنی شما فرشی زیبا و گران بها را با حصیری کهنه و قدیمی پوشانده بودید، تعبیرش این است که شاید از شرایط و موقعیت عالی برخوردار باشید، ولی به دلیل نقص هایی در ظاهر تان مردم آن طور که باید به شما احترام نمی گذارند.
  ✔️اگر در خواب دیدید که فرشی را به شخصی فروختید، در آینده نزدیک اتفاقی می افتد که شما به این شخص نیاز پیدا خواهید کرد.
  ✔️اگر دیدید که فرشی را خریداری کردید، به زودی سود بزرگی عاید حال تان خواهد شد. اگر جنس این فرش از پشم حیوان، خوش رنگ و نقش باشد، تعبیرش هم بزرگ تر و با ارزش تر خواهد بود.

  همچنین بخوانید:  🌶️ تعبیر خواب فلفل از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر خالد العنبری👨

  از نظر العنبری، فرش و قالی در عالم رویا می تواند نمادی از رزق و روزی، خیر و برکت، عزت و احترام، سربلندی و موفقیت باشد. پس مشاهده کردن هر نوع گلیم و فرشی در خواب، نشانه خوبی خواهد بود.

  از نظر آنلی بیتون👨

  از نظر آنلی بیتون قالی در عالم رویا می تواند نشانی از دوستان باوفا و ثروتمند شما باشد. خوشبختانه در زندگی تان دوستانی دارید که در لحظات سخت و طاقت فرسا به یاری شما می آیند و تنهایتان نمی گذارند.
  ✔️اگر در خواب دیدید که روی قالی راه می روید، رویای شما نمادی از شادی و خوشحالی، سعادت و خوشبختی است. بسیار نیک است.
  ✔️اگر شما یک دختر خانم جوان هستید و در خواب خود قالی دیدید، در آینده ازدواج خواهید کرد و صاحب منزل و خانه ای بسیار مجلل و زیبا خواهید شد. همچنین کنیز و خدمتکاران بسیاری برای شما کار خواهند کرد.
  ✔️اگر در خواب دیدید که در حال خریداری کردن چند قالی بودید، تعبیرش اشاره به سود و منفعت بسیار زیاد دارد. در موقعیتی رضایت بخش قرار خواهید گرفت.
  ✔️اگر در خواب دیدید که چندین قالی را به فروش گذاشتید، تعبیرش عازم سفر شدن و مسافرت است. این سفر برای شما بسیار عالی است و طی آن لذت ها و سود های زیادی عاید حال شما می شود.

  از نظر کارل گوستاو یونگ👨

  از نظر یونگ، فرش و موکت و یا گلیم در عالم رویا نشان می دهد که شما برای ادامه زندگی شیوه جدیدی را انتخاب نموده اید و دوست دارید از این جای زندگی به بعد خود را از حقیقت های تلخ و منفی زندگی تان دور سازید.
  به بیان دیگر، فرش در خواب سمبل تجمل و اسراف، راحتی و آسایش، غنی و بی نیازی است. البته در این تعبیر، شرایط و وضعیت و یا رنگ و نقش فرش هم موثر است. حتی اینکه تا چه اندازه با ارزش های زندگی هماهنگ هستید هم می تواند عاملی تأثیر گذار باشد.
  شاید این رویا قصد دارد به شما بگوید که به جای فرار کردن از برخی مسائل با آنها رو به رو شوید. شاید برخی از مشکلات را به زیر فرش بیخیالی هل می دهید و به آنها رسیدگی نمی کنید. سعی کنید مشکلات خرد و کوچک را در زمان خود حل و فصل کنید تا تبدیل به موانع سخت و غیر قابل هضم نشوند.
  ✔️اگر در خواب دیدید که در حال پهن کردن فرش بودید، شما در تلاش هستید تا زندگی تان را به نهایت آرامش و آسایش برسانید. حتی شاید این روز ها در حال برنامه ریزی و طرح ریختن برای چیزی هستید. اگر هم شامل هیچ یک از این موارد نیستید، در روز های آینده تصمیم می گیرید یک طرح قدیمی و عقب افتاده را دوباره استارت بزنید.
  ✔️اگر در خواب دیدید که روی فرش قرمز رنگی راه می رفتید و قدم می زدید، تعبیرش این است که شما میل زیادی به تحسین شدن از سمت دیگران دارید. دوست دارید که دیگران به شما چشم بدوزند و مدام از شما و ویژگی هایتان تعریف کنند. علاقه به اعتبار و شهرت دارید و تلاش تان را می کنید که دستاورد هایتان را به نمایش گذاشته و در مقابل تشویق و تمجید دیگران را دوست دارید.
  به تعبیر دیگر فرش قرمز در خواب نشان می دهد که شما از حضور در جشن ها و دورهمی ها لذت می بردید و دوست دارید تمام لحظات زندگی تان را در کنار دوستان تان باشید.
  ✔️اگر در خواب دیدید که با فرشی در آسمان ها پرواز می کردید، تفسیر رویا شما بیانگر این است که تمایلات درونی و خواسته های قلبی تان از یک موقعیت، شرایط، رابطه و یا مسئولیت دوری می کند. احتمالا در شرایطی قرار گرفته اید که حس می کنید چیزی مانع شماست و راه آن فرار کردن می باشد. اشتباه می کنید. با مشکلات تان رو به رو شوید و راه حل و چاره پیدا کنید.

  همچنین بخوانید:  🌰 تعبیر خواب فندق از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر خواب فرش و قالی بر اساس موضوع آن 📋

  ✔️فرش گران قیمت و عتیقه

  اگر در خواب فرشی را دیدید که ظاهر آن بسیار شکیل و زیبا بود، این رویا اشاره به حرص و طمع بی نهایت شما نسبت به تجمل و خودنمایی است. فراموش نکنید که زیبایی در سادگی است.

  ✔️جارو زدن فرش

  اگر در خواب دیدید که در حال جارو کشیدن یک فرش بودید، به زودی متحمل یک خسارت و زیان خواهید شد. تدابیر لازم را بیندیشید.

  ✔️شستن فرش

  اگر در خواب دیدید که در حال شستن یک فرش بودید، این رویا نمادی از ثبات و پایداری در انجام امور است.
  به تعبیر دیگر این رویا نشان می دهد که شما حاضر نیستید که روند و روش کار خود را تغییر دهید، ولی با این وجود در انجام اعمال تان موفق هستید.
  این رویا تعبیر دیگری هم دارد. اگر اکنون در حال آموزش حرفه ای هستید و یا به دنبال کاری می گردید تا در آن حرفه ای شوید، مهارت ها و تجربیات عالی به دست خواهید آورد. فردی هستید که در کارهایتان با ثبات و پایداری پیش می روید و همچنین قادر هستید تا با هر مراجعه کننده ای به راحتی ارتباط برقرار کنید.

  ✔️فرش آغشته به خون

  اگر در خواب فرشی را دیدید که لکه های خون بر آن بسیار واضح بود و یا اینکه قسمتی از این فرش خونی بود، از رو به رو شدن و رویارویی با مشکلات بسیار هراسان و آشفته می شوید. بیشتر سعی می کنید مطیع و تسلیم سرنوشت باشید تا اینکه برای موانع راه حلی بیابید. شاید کمی ترس، کمبود اعتماد به نفس و انرژی های منفی و مخرب از سمت دیگران باعث تشدید این بحران شده است و شما را عادت به سازش داده است. از تغییر نترسید و سعی کنید از این شرایط یکنواخت خود را خارج کنید و به سمت پیشرفت و ترقی قدم بردارید.

  ✔️فرش آلوده و کثیف

  اگر در خواب فرشی را دیدید که ظاهر آن بسیار کثیف بود، این رویا به شما خبر از رسیدن یک دوران سخت و سرشار از موانع و مشکلات خبر می دهد. احساسات ناخوشایندی را تجربه خواهید کرد.

  ✔️ریختن چیزی بر فرش

  اگر دیدید که از دست شما و یا شخص دیگری چیزی بر فرش ریخت، شما عاشق هیجان و تجربه احساسات جدید هستید. از روزمرگی و تکرار بیزارید و همیشه در پی ایجاد یک شرایط تازه هستید.

  ✔️نشستن روی فرش

  اگر در خواب دیدید که روی فرشی نشسته بودید که ظاهرش بسیار زیبا و خوش نقش بود، تعبیرش مثبت است و در حیطه شغل و کسب و کار اوضاع خوبی در انتظارتان است. سود و سربلندی های متعددی در پیش دارید.
  اما در صورتی که ظاهر این فرش را کهنه، فرسوده و کثیف دیدید، تعبیرش منفی می باشد و امکان خسارت و ضرر بسیار بالاست.

  ✔️خریدن فرش

  اگر دیدید که در حال خریداری کردن فرش هستید، آینده شما روشن است و به لحاظ مالی در شرایط خوبی قرار خواهید گرفت. پولی که به دست می آورید را صرف نیاز های خانواده خواهید کرد.
  همچنین راه برای سرمایه گذاری های عالی باز خواهد شد و طعم خوش آسایش و آرامش خواهید چشید. حتی امکان دارد راهی سفری شوید که بسیار به شما خوش بگذرد و روحیه تازه پیدا کنید. نگران هیچ چیز نباشید، چرا که به زودی نتیجه همه سختی ها و تلاش هایتان را می بینید.

  ✔️دور انداختن فرش پوسیده و کهنه

  اگر در عالم رویا دیدید که فرشی را دور انداختید، اخیرا به دنبال تغییر شغل و حرفه کاری تان هستید.
  اگر این فرش ظاهر مندرس و کهنه ای داشت و به شما با نیت تهیه فرش جدیدی آن را دور انداخیتد، تعبیرش نیک است، ولی اگر نو و تازه بود و دور انداخته شد؛ تعبیرش خوب نیست و به زودی یک فرصت شغلی را از دست خواهید داد. بیدار باشید، چرا که این موقعیت می تواند شما را به مقام بالایی برساند.

  ✔️فرش لوله و یا جمع شده

  اگر دیدید گه فرشی را لوله کرده بودند و به گوشه ای گذاشته بودند، نشان می دهد که دارایی و ثروت شما از راه نادرست و نامشروع می باشد. شاید برای دریافت پول و رسیدن به ثروت تن به انجام کار های نادرستی داده اید. اگر به موقع به داد خود نرسید، افسار زندگی از دست خواهد رفت و مسیر موفقیت از شما دور می شود.
  به تعبیر دیگر این رویا، نمادی از تغییرات ناگهانی در زندگی شماست. در موقعیتی قرار خواهید گرفت که برای حل اختلافات، مجبور می شوید از عقاید و چهارچوب خود رد شوید. اشکالی ندارد اگر یک بار هم ما چشم پوشی کنیم.

  ✔️فروش فرش

  اگر در خواب دیدید که در حال فروختن فرش بودید، رویای شما از یک سفر بسیار عالی خبر می دهد. طی این سفر سود و بهره زیادی به دست شما خواهد رسید و لذت فراوان می برید. شاید بعد از دیدن این رویا مقدمات این سفر برای شما فراهم شود و تجربه ای به یاد ماندنی داشته باشید.

  ✔️فروشگاه و نمایشگاه فرش

  اگر در خواب مجموعه ای از فرش ها را در فروشگاه مشاهده کردید، این رویا نشانگر محیطی صمیمی و گرم و همچنین دوستانی موفق و مستقل است. حضور شما در بین آنان نیز باعث پیشرفت شما هم خواهد شد.

  ✔️تابلو فرش

  اگر در خواب در حال تماشای یک تابلو فرش و یا در حال نصب آن بر دیوار بودید، به احتمال قوی شما در حال تکمیل و انجام پروژه سنگینی هستید. اگرچه اتمام این پروژه سخت و طاقت فرسا به نظر می رسد، ولی شما می توانید آن را به انتها برسانید و در نهایت سود و منفعت بسیار هم عاید حال تان خواهد شد.

  ✔️فرش از جنس ابریشم

  فرش ابریشمی در خواب، نمادی از حرص و طمع بیننده برای رسیدن به دارایی و ثروت است. اگر شما چنین رویایی دیدید، شاید ناشی از بی قراری های بی مورد تان برای رسیدن به ثروت است.

  ✔️فرش نو

  اگر در خواب فرشی را دیدید که ظاهر بسیار نو و تمیزی داشت، اگر برای آینده تان برنامه دقیقی بریزید قطعا موفقیت را برای خود رقم خواهید زد. در سرمایه گذاری ها و امور شغلی تان بسیار محتاط باشید.

  ✔️فرش پوسیده و کهنه

  اگر فرشی که در عالم رویا دیدید ظاهری مندرس و کهنه داشت، ببه لحاظ روحی باید خود را برای شرایط سخت و طاقت فرسا آماده کنید. به تعبیر دیگر شاید اکنون بدهکاری های زیاد دارید و اوضاع مالی تان آشفته می باشد و یا اینکه در آینده نزدیک شرایط به سمت این مشکلات تغییر جهت می دهد. علت این موانع می تواند مربوط به خودتان باشد. شاید برای ادامه زندگی تان مسیری نادرست و غلط را پیش گرفته اید.

  همچنین بخوانید:  🐘 تعبیر خواب فیل از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✔️فرش پاره

  اگر در خواب دیدید که فرشی پاره شده بود، این رویا نشانه گرفتاری و مشکل در حیطه مالی و امور رفاهی است. اخیرا ولخرجی ها و اسراف های بی اساسی انجام داده اید و همین مورد باعث ایجاد مشکل و مانع شده است.
  فرش کوچک
  اگر در خواب فرش کوچکی را دیدید، تعبیرش نشان می دهد که برای پرداخت مقدار پول کمی مجبور می شوید مدت زیادی را با سختی کار کنید. شاید از ابتدا شرایط زندگی سختی داشته اید و حالا فشار های معیشتی شما را خسته و ناامید کرده است.

  ✔️فرش خیلی بزرگ

  فرشی که اندازه آن بسیار بزرگ و یا غیر قابل محاسبه باشد، می تواند نشانه ای از یک ازدواج موفق و عالی داشته باشد. سعادت برای شما دیده می شود.

  ✔️فرش و یا قالی خیس

  فرش خیس در عالم رویا بیانگر است که شما شخصیتی ناسازگار دارید و در بحث ها و گفت و گو ها نظراتی که با شما مخالف هستند را با تعصب و خشم نقض می کنید. باید ظرفیت و پذیرش خود را بالا ببرید، چرا که با این ویژگی رفتاری آسیب های جدی به زندگی خود وارد می کنید و باعث جذب بیشتر افکار های منفی می شوید.
  به بیان دیگر می توان گفت فرش خیس در خواب نشانه این است که شما عقاید بسیار منفی و مخربی دارید و بخاطر همین افکار نادرستی که در سر دارید، همیشه با نزدیکان و اطرافیان خود دعوا و مشاجره دارید. اگر زودتر در اخلاق و رفتار تان تجدید نظر نکنید، به مرور زمان تمام دوستان تان را از دست می دهید و در انزوا و تنهایی غرق خواهید شد.

  ✔️فرش مخملی

  اگر در خواب فرشی را دیدید که از جنس مخمل بود، رویای خوبی دیده اید. فصل جدیدی از زندگی تان به زودی شروع می شود و در این دوران اتفاقات بسیار تازه و هیجان انگیزی در پیش است. شاید حتی در این بین ازدواج کنید و یا شغلی که سال ها به دنبال آن بودید را به دست آورید. در هر صورت زندگی روی خوش به شما نشان خواهد داد.

  ✔️فرش پشمی

  اگر در خواب فرشی را دیدید که جنس آن از پشم بود، این رویا می تواند ناشی از احساس اندوه و دل آزردگی شما باشد. شاید شخصی که بیشتر هم می تواند از افراد خانواده تان باشد، شما را بسیار ناراحت کرده است. این شخص در آینده نزدیک از اعمال و رفتار ناشایست خود پشیمان خواهد شد و به سمت شما برای آشتی مجدد قدم بر می دارد.

  ✔️پرواز کردن با یک قالیچه

  اگر در خواب دیدید که در حال پرواز با فرش بودید، شما در حال فرار از چیزی هستید. با بررسی دقیق تر این رویا، احتمالا مشکلی در ارتباط با امور شغلی و کاری تان ایجاد شده است. شما از هر فرصتی استفاده می کنید که از این شرایط فرار کنید و خود را خلاص کنید. اگر چیزی باب میل تان نیست، آن را رها کنید.

  ✔️فرش آبی رنگ

  اگر در خواب فرشی دیدید که رنگ آن آبی بود، رویای شما سمبلی از ثروت و دارایی زیاد است. اما آنطور که مشخص است، این مال از راه درستی به دست نخواهد آمد. شاید برای رسیدن به این ثروت، از روی ناچاری و اجبار دست به انجام کار های غیر اخلاقی و خطرناک بزنید. با این وجود انجام این کار، مسیر زندگی شما را به سمت خوبی تغییر می دهد و در مدت کوتاهی به سود و منفعت خواهید رسید.

  ✔️فرش قرمز رنگ

  اگر فرش دیده شده در خواب تان، قرمز رنگ بود؛ این رویا می تواند نمادی از قدرت، توانایی، آوازه و شهرت باشد. اگر کمی بیشتر اراده کنید، به راحتی می توانید راه و روش زندگی تان را تغییر دهید. همچنین در این راه فرصت های بسیار عالی و چشم گیری در پیش خواهید داشت که می توانید خود را به همه نشان داده و اثبات کنید فردی با ارزش هستید.
  همچینین فرش قرمز رنگ در خواب، از رسیدن خبر های بسیار عالی و شادی بخش نوید می دهد. منتظر یک شادی از ته دل باشید.

  ✔️فرش سبز رنگ

  فرش به رنگ سبز در خواب، تعبیرش شنیدن اخبار خوش و حامل شادی است. همچنین این رویا می تواند از وقوع اتفاقاتی بسیار جدید و لذت بخش در زندگی تان خبر دهد. اگر با شخصی در ارتباط هستید، ارتباط شما بسیار عالی تر از قبل خواهد شد.

  ✔️فرش سفید رنگ

  فرش سفید در عالم رویا، نمادی از یک ازدواج بسیار عالی و سر شار از آرامش است. همچنین اگر شما متأهل و صاحب خانواده هستید، تعبیر رویای شما شادی و خوشحالی در چهار چوب خانواده است.

  ✔️فرش نارنجی رنگ

  فرش نارنجی، نشانه کمک و سود است. افراد بسیاری در زندگی شما وجود دارند که به شما کمک های زیادی خواهند کرد. به راحتی می توانید به این اشخاص اعتماد کنید و در راه رسیدن به هدف تان از آنها ایده بگیرید.

  ✔️رقصیدن روی فرش

  اگر در خواب دیدید که در حال رقصیدن روی فرش بودید، تعبیر رویای شما رفاه و آسایش است. در هر موضوعی به راحتی و با آسانی به هدف خود خواهید رسید.
  همچنین رقصیدن روی فرش، به شما نوید می دهد که خوشحال باشید. به زودی خبری خوش را به شما خواهند رساند و به هر آنچه که قصد و نیت داشتید، می رسید.

  ✔️ورزش روی فرش

  اگر دیدید که روی فرشی در حال ورزش کردن بودید، شما فردی هستید که دوست دارید ارتباط تان با دیگران را بهتر و عمیق تر کنید. همچنین بسیار مراقب سلامتی و تندرستی خود هستید.
  به بیان دیگر، شما فردی خونگرم هستید. دوست دارید با نزدیکان خود صمیمی تر شوید. اما در برخی از موارد این رویا، نشانه مشکل و اختلاف است. ممکن است در ارتباط تان با دیگران به مشکل بر بخورید. سعی کنید با تمرین و تمرکز بر ایرادات خود، این اختلافات و سوء تفاهم ها را بر طرف کنید.

  ✔️رد پا روی فرش

  اگر در خواب خود بر روی فرش رد پای کفش دیدید، تعبیر رویای شما رسیدن مهمان ناخوانده و سر زده است.

  ✔️فرش جادویی

  اگر در خواب فرشی را دیدید که قابلیت جادو و سحر داشت، تعبیرش بسیار شیرین است. به زودی تمام آرزو هایتان که فکر می کنید محال هستند، به واقعیت می پیوندند.
  به تعبیری دیگر، این رویا می تواند نشانه مسئولیت ها و ارتباطاتی باشد که شما را خسته و دلسرد کرده است.

  ✔️ایستادن روی فرش

  اگر در عالم رویا دیدید که روی فرشی ایستاده بودید، به زودی یک ملک جدید برای خود تهیه خواهید کرد. این ملک می تواند یک آپارتمان و یا ویلا باشد.

  ✔️مار روی فرش

  اگر در خواب دیدید که ماری روی فرش می خزید، تعبیر رویای شما خوب نخواهد بود. رابطه تان با مشکلاتی رو به رو خواهد شد و شما از این بابت ناامید و دلسرد خواهید شد. سعی کنید بر افکار خود مسلط باشید و امیدتان را حفظ کنید. خداوند همراه شماست.اگر رنگ پوست این مار، قرمز رنگ بود؛ تعبیرش نشانگر تعارض و دست درازی جنسی است. مراقب خود و خانواده تان باشید.
  اگر مار سبز رنگ بود، می تواند نشانه وجود یک شخص دو رو، فریب کار و حیله گر باشد.
  اگر آبی رنگ بود، هشدار است. اگر اخیرا فردی نسبت به شما احساس و ابراز عاشقی و دلباختگی می کند، او را باور نکنید. به دروغ ادعای دوست داشتن می کند و در اصل هدف او آسیب زدن به شماست.

  ✔️سوسک روی فرش

  اگر در عالم رویا سوسکی را روی فرش مشاهده کردید، تعبیرش منفی است و امکان دارد که مقداری از دارایی تان را از دست بدهید. شاید با شخصی به اشتباه دوست شوید و یا ارتباط برقرار کنید که باعث ورشکستگی و نابودی شما خواهد شد. بسیار مراقب باشید.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  3 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  زهرا محمدی
  ۴ فروردین ۱۴۰۲ ساعت: ۱۲:۲۰

  اگر فرش کوچک زیر پایمان را جمع کنیم و به برادرمان و خانمش بدهیم ببرند تعبیرش چیست ؟

  Hoda
  ۱۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت: ۰۹:۵۸

  خیلی کامل و عالی بود
  امانت دادن فرش به کسی، چه تعبیری دارد ؟

  مریم
  ۲۶ مهر ۱۴۰۱ ساعت: ۲۳:۳۷

  عالی بود اما بیشتر خوابها فردی تعبیر شده بود کاش خوابهای اجتماعی را هم معنا میکردید

  روشن
  تاریک