🌰 تعبیر خواب فندق از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ف بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب فندق 🌰

  دیدن فندق در خواب، اصولا به مال و مکنت تعبیر شده و در پی آن به رسیدن سود و منفعتی سرشار در زندگی بشارت می دهد. حال برای مطالعه دقیق تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه شوید.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  محمد ابن سیرین

  منوچهر مطیعی تهرانی

  آنلی بیتون

  جی. اچ. میلر

  حضرت یوسف

  دانیال نبی

  کتاب سرزمین رویاها

  تعابیر بر اساس موضوع

  مشاهده فندق

  مغز فنذق

  خمیر فندق

  فندق چسبیده بر تنه درخت

  فندق بی شمار

  چیدن فندق

  خوردن فندق

  کاشتن درخت فندق

  فندق پوست کنده

  فندق شکستن

  خرید فندق

  فروش فندق

  فندق شکن

  سرقت فندق

  هدیه دادن فندق

  فندق در زباله

  کیک فندق

  فندق پوسیده و گندیده

  طعم دار کردن فندق

  فندق برای دختران مجرد

  فندق برای خانم متاهل

  فندق برای خانم باردار

  خوردن فندق برای خانم باردار

  تعبیر خواب فندق

  تعبیر خواب فندق بر‌ اساس نظر معبر 👴

  از نظر محمد ابن سیرین

  تعبیر دیدن مغز فندق در خواب به منزله دریافت پول و مال می باشد.

  زمانی که در خواب دید تعداد زیادی فندق در اختیارش بود، بداند که از انسان خسیس سود و بهره‌ای به او میرسد.

  دیدن فندوق با تعداد زباد در خواب، اشاره به شخص تنگ نظری دارد که استثنا بر خلاف شخصیتش رفتار کرده و نفعی را به کسی رسانده است.

  در واقع پوست فندق به دلیل سختی آن اشاره به شخص خسیس داشته و مغز آن به منزله مالی است که پس از از جدا شدن از پوسته از جانب انسان تنگ نظر رسیده است.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

  تعبیر مشاهده فندق در خواب، بیانگر دارایی و برکتی است که به خیر و وفور به انسان رسیده و از آن منتفع می شود.

  چنانچه در خواب ببینید فندق پوست گرفته و سپس آن را میل می کنید، تعبیر به خیر و برکتی است که نصیب شما گشته است. البته در ابتدا لازم است تا کاملاً حواشی زائد را از آن زدوده و پس از مهیا نمودن آن به بهره برداری برسانید.

  پوسته فندق به منزله موانع و ناهمواری هایی است که در مسیر آسایش و رفاه شما قرار گرفته است. خوابی که در آن نسبت به پوست گرفتن فندق و سپس خوردن آن اقدام شود، بدین معناست که برای دستیابی به هدف مورد نظر، حتما شرایط را مهیا نموده و راه را هموار کند.

  به طور کلی مشاهده و خوردن فندق در رویا، خوابی نیک و خوش یمن تعبیر می شود.

  در کتاب نفایس الفنون تالیف شمس الدین محمد آملی درخصوص فندق و گردو تعبیری مشابه آنچه تاکنون بیان‌شده ، درج شده است. در این کتاب نیز پوسته فندق نشان از سختی های است که با خیر و نیکی در پس غلبه به آن نهان است.

  از نظر آنلی بیتون

  از دیدگاه ایشان تعبیر دیدن فندق در خواب، به معنای روزگاری است که با وجود فراز و نشیب بسیار، در آسایش و اطمینان خاطر سپری شده و ثمرات خوبی برای خواب بیننده خواهد داشت.

  در عین حال خوابی که در آن بینید فندوق می خورید، خبر از مجالست و همنشینی لذت بخش با اشخاصی است که در آینده نزدیک به دوستان صمیمی شما بدل می شوند.

  از نظر جی. اچ. میلر

  شکستن فندق در رویا بیانگر مدیریت و راه اندازی امورات مختلفی است که بر عهده شما می باشد.

  تعبیر مشاهده درخت فندق به منزله برافراشتن پرچم پیروزی و ظفر جهت به نتیجه رسیدن کارهایی است که برای آن تلاش می کنید.

  از نظر حضرت یوسف

  زمانی که در خواب میوه هایی از قبیل فندق، بادام، پسته و گردو که در زمره خشکبار هستند ببینید، تعبیر به مصاحبت و گفتگو با مردی سفیدگون بود که احتمالا در این میان به بحث و جدل بیانجامد.

  از نظر دانیال نبی

  به گفته ایشان، دیدن درخت فندق در رویا، تمثیلی از مردی با نژاد عرب می باشد که از بسیار نسبت به اطرافیان، خانواده و … قصی القلب بوده و در اکثر مواقع اسباب عیش و نوش در مقابلش گسترده بوده و منفعت و بهره ای برای اطرافیانش ندارد.

  از نظر کتاب سرزمین رویاها

  صرفا تعبیر دیدن فندق در خواب، نشان از پیوند ازدواجی است که با نعمت و دولت همراه است.

  رویای خریدن فندق، بیانگر اختلاف و بحثی است که در زمینه های مختلف رخ می دهد.

  خوابی که در حال چیدن فندق از درخت باشید به منزله پایان عمر یکی از والدین و یا افراد کهنسال خانواده است.

  تعبیر خواب فندق بر‌ اساس موضوع آن 📋

  مشاهده فندق

  تعبیر مشاهده فندق در خواب به مفهوم ایامی است که سرشار از دلگرمی، خوشحالی و برخورداری از نعمات بسیار می گذرد.

  مغز فنذق

  چنانچه فقط مقداری از مغز را خوردید، یعنی همزمانی سفر شما با ایام تعطیلات، مدت آن را کاهش داده و زودتر باز می گردید.

  خمیر فندق

  مشاهده خمیری که برگرفته از فندق باشد، خبر از تصمیم شما برای تهیه نمودن وسایل زندگی برای خانه تان دارد.

  فندق چسبیده بر تنه درخت

  زمانی که در خواب فندق را در حالتی که چسبیده بر تنه درخت بوده مشاهده کنید، تعبیر بشارتی است که شرایطی برای تان مهیا می شود اسبابی در حد و اندازه بزرگ و ذی قیمت برای منزل خریداری کنید.‌ در عین حال ممکن است مالک باغی پر بار و آینده دار شوید.

  همچنین بخوانید:  🐘 تعبیر خواب فیل از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  فندق بی شمار

  چنانچه فندق را در تعداد بی شمار در خواب ببینید، به منزله وجه نقد بالایی است که در اختیارتان بوده و فرصت زمانی که به طور نامحدود برای لذت بردن و صرف آن در اختیار دارید.

  دیدن تعداد زیادی فندق در خواب نشان دهنده پول فراوان و زمان زیاد برای تفریح کردن است.

  چیدن فندق

  هنگامی که در خواب خودتان را نظاره کنید که در حال چیدن فندق بودید، تعبیر به این معناست که در آینده ای نزدیک هر آنچه که در زمره اهداف و آرزوهایتان قرار داشته به منصه ظهور رسیده و برایتان محقق می شود. هر اندازه که فندق ها در ابعاد بزرگ تری باشند، به همان نسبت مال و دارایی چشم گیری به شما رسیده و دولتمند می شوید.

  خوردن فندق

  با توجه به برخی تعبیر خوردن فندق در خواب، دلالت بر اختلاف نظراتی است که به بروز بحث با شریک زندگی و همسرتان منجر می شود. این مسئله به حدی است که شما حتی در خصوص جزئی ترین موضوعات نیز به تفاهم نرسیده و در نتیجه مشاجراتی بین تان رخ می دهد.

  معنای دیگری که برای خوردن فندق در رویا بیان می شود، اشاره به عزت نفس بالایی است که خواب بیننده از آن برخوردار بوده و در انجام همه امورات اولویت و ارزش بسیاری برای وجود و شخصیت خود قائل است.

  هنگامی که در خواب شاهد میل کردن فندق توسط اشخاص دیگری باشید، به منزله موقعیت های ایده آل و مطلوبی است که با بی توجهی و غفلت از دست تان رفته و افراد فرصت طلب از شما ربوده اند. آنها احتمالا رقبا و بدخواهان شما بوده اند که یارای دیدن پیشرفت تان را نداشته و بدین وسیله شرایط ترقی را برای خود مهیا می کنند.

  هنگامی که در خواب ببینید فندق میخورید، به معنای آن است که به همراه خانواده و عزیزانتان عازم سفری دلپذیر خواهید شد. زمانی که متوجه شوید در رویا، با تمسک به راههای مختلف که منجر به شکستگی پوسته فقدق گردید، مغز آن را درآورده و میل نمودید، چنین تعبیری دارد که به مسافرت بلند مدتی خواهید رفت.

  کاشتن درخت فندق

  تعبیر خواب کاشتن درخت فندق، به مفهوم به بار نشستن تلاش هایی است که مدت های مدید با برنامه ریزی و پیگیری های مستمرانه همه وقت و انرژی تان را صرف آن نموده اید. با رسیدن به این موفقیت بالاخره دیگران به ارزش وجودی شما پی برده و به نگاههای تردید آمیزشان به شما خاتمه دادند. هم اکنون شما به جایگاه و منزلت خاصی در میان خانواده و اطرافیان رسیده، چرا که از استقامت و پایداری تان به عنوان سرمشق و الگو یاد می کنند.

  زمانی که در خواب ببینید شخص دیگری درخت فندق در زمین می کاشت، چنین تعبیری دارد که انگیزه قوی و ایمان راسخ او در رسیدن به نتیجه مطلوب، شما را به بهت و حیرت وا می دارد. در حقیقت دلسردی به شما غالب گشته و لازم است که شخصی در این راه از نظر روحی و فکری شما را حمایت کند. با توجه به خواب مذکور، در نهایت این شخص به زندگی تان وارد شده و شما را به سمت اهدافتان هدایت می کند.

  فندق پوست کنده

  زمانی که در خواب مغز فندقی را ببینید که کاملاً پوست آن گرفته شده و یا متوجه شوید که در حال پوست گرفتن فندق هستید، بیانگر منفعت و بهره مالی است که نصیبتان می‌شود. ممکن است در یک بخت آزمایی شانس با شما یار شده و جوایز ارزنده ای نصیبتان شود. این موقعیت به منزله فرصتی است که بتوانید با مدد از آن وام های خود را تسویه نموده و به شرایط بهتری برسید.

  چنانچه ببینید فندق ها توسط دیگران پوست گرفته می شد، به این معناست که اموری که برای آن سعی بسیاری نموده و به بازدهی می رسد، اطرافیان نیز از آن مستفیذ گشته و خیر آن شامل حالشان می شود. گاها ممکن است حتی آنها بر شما پیشی گرفته و حق شما را ضایع کرده و بیشتر از حق شأن دریافت کنند. این امر موجب سرخوردگی و مایوس شدن شما شده و روش تان را برای ممانعت از زیاده خواهی دیگران مورد بازبینی قرار دهید.

  فندق شکستن

  اگر در خواب ببینید که در حال خورد کردن مغز فندوق به قطعات کوچکتر بودید، تعبیر نشان دهنده انرژی وافر و زمان بسیاری است که برای امری مهم صرف می کنید، تا روزی که ثمره آن برایتان محقق شود. این تلاش خستگی ناپذیر و استمرار شما در کار موجب می شود که به یکباره خواسته های تان به وقوع پیوسته و اسباب رضایت و خشنودی تان را فراهم کند. با علم به این موضوع، تنها چاشنی برنامه های تان سعه صدر و استقامت شماست که به روند این جریان کمک می کند.

  زمانی که مشاهده کنید اشخاص دیگر در حال آسیاب کردن فندق بودند، هشداری است که شما را به خویشتن داری در مواجهه با موضوعاتی جلب می کند که ارتباط مستقیم با زندگی شخصی و یا کاری دیگران داشته و هیچ سهمی از آن بر عهده شما نبوده است. این امر در همه مواقع صدق می کند، چه زمان های که با نیت خیر و صلح سعی در حمایت و یاری آنان داشته و چه در صورتی که برای انتخاب مسیر درست در زندگی، راهکارهای مدنظرتان را به ایشان ارایه نموده و با تنگنا و معذوریت قرار دادن آنها، عرصه را بر آنان تنگ نموده تا پیشنهادتان به اجرا برسد. با ادامه این روند وجهه و اعتبارات را در میان اطرافیان از دست می دهید.

  همچنین بخوانید:  🔻 تعبیر خواب فرش و قالی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  خرید فندق

  خوابی که در آن ببینید فندق خریداری نمودید، بیانگر بروز موانع و مشکلاتی است که تنها راه رفع و برطرف نمودن آن، صرف مبالغ بالا می باشد. احتمالا به علت انباشت وام ها و بدهی های تان، ابتکار عمل از شما گرفته شده و در تنگنا قرار گرفته آید. فقط در صورت تامین شدن وجه کلان برای تان قادر به ادامه فعالیت حرفه ای بوده و به آسایش می رسید.

  فروش فندق

  تعبیر خواب فروش فندق اشاره به آینده ای درخشان و پر ثمر برای خواب بیننده دارد. در حقیقت ایده ها و افکاری که شما برای داشتن زندگی مطلوب و موفقیت آمیز در سر می پروراند، بسیار مناسب و جامع هستند. تنها لازم است تا با آگاهی و به طور اصولی گام های تان را در این مسیر برداشته و از ناهمواری های راه هراسی به خود راه ندهید. بدین ترتیب با پشتکار و استمرار به فردی موفق و دولتمند تبدیل می شوید.

  فندق شکن

  از آنجا که فندق شکن وسیله ای است تا با استفاده از آن بتوان به راحتی پوسته فندق را از مغز جدا نمود، در کتاب سرزمین رویاها این گونه آورده:

  دیدن فندق شکن در خواب به تنهایی خبر از بحث و اختلافی است که ممکن است با آن روبرو شوید.

  چنانچه ببینید در حال استفاده از یک فندق شکن هستید، به معنای شرایط سختی است که برای مدتی در آن قرار می گیرد.

  زمانی که فندق شکن را در میان دستان تان دیدید، آلارمی است که توجه شما را به افکارتان معطوف داشته که با تدبیر و بررسی بیشتری آنها را به کار گیرید.

  اگر ببینید دست یا انگشتان تان در لای فندق شکن گیر کرد، به معنای نیک بختی در امور عاطفی و احساسی و رسیدن به سر منزل مقصود دارد.

  سرقت فندق

  اگر در خواب ببینید که در حال ربودن فندق از فرد یا جایی هستید، به منزله داشتن شخصیت لاابالی و بی قید و بندی است که به طور آشکارا در رفتار و اعمال تان مشهود بوده و موجب عدم پایبندی به هر آنچه که در خصوص آن به دیگران تعهد سپرده و مسئولیت آن بر عهده شماست.

  چنانچه ببینید دیگران فندق شما را سرقت نمودند، بیانگر یأس عمیقی است که به آن دچار هستید، در نزد اطرافیان و دوستان اعتبار و ارزش خود را از دست داده‌اید که البته منشا آن خودتان هستید که با او رفتارتان به اینگونه افکار دامن زده اید. اکنون عزت نفس خود را از دست داده و وجودتان هم به ورطه فراموشی سپرده اید. بهتر است در ابتدا با روشنفکری و توجه به وجودتان افکار و شخصیت‌تان را ترمیم نموده و پس از آن به دنبال اهداف تان باشید.

  هدیه دادن فندق

  هنگامی که در رویا شاهد هدیه دادن فندق توسط دیگران به خودتان بودید، تعبیر آن چنین است که به علت دارا بودن شخصیت فریبنده و دلربای در وجودتان، در اکثر مواقع دیگران برای جلب نظر شما بر یکدیگر پیشی می گیرند. در این میان کسی هست که هنوز جسارت بیان مکنونات قلبی خود را در حضور شما پیدا نکرده، چرا که رغبت و توجهی از جانب شما دریافت نمی کند. توصیه می شود در رفتارتان میان رو بوده و اشخاص شایسته زندگیتان را به راحتی رها

  زمانی که در خواب ببینید فندقی را به شخصی هدیه کردید، به معنای گرفتار شدن قلب شما در گروی محبت شخصی است که به او علاقه دارید. شما سعی دارید به انحاء مختلف از جمله سوپرایز و کادو دادن به ایشان، نظر و توجه او را به خود معطوف کنید.

  فندق در زباله

  اگر در خواب ببینید که فندق را در میان زباله ها رها نمودید، به مفهوم آن است که منابع مالی خود را در پروژه مطمئنی سرمایه گذاری نکرده‌اید. بطوری که ریسک بالایی داشته و خطر از دست رفتن آن پیش بینی می شود.

  اگر در خواب ببینید که فندق توسط دیگران رها شده و دور انداخته شد، به منزله هشداری است که توجه شما را به مشورت و راهنمایی های حکیمانه اشخاص صاحب نظر نموده تا در اخذ تصمیمات اساسی و سرنوشت‌ساز زندگی صبورانه و عاقلانه به آن اندیشیده و از شتاب و عجله در آن پرهیز کنید.

  کیک فندق

  هنگامی که در رویا مشاهده کنید در حال تهیه کیک فندقی هستید، به این معناست که به زودی شرایط مساعد و اتفاقات خوشایندی در زندگی برای تان حاکم می شود، که در نتیجه آن اوقات خوش و دل نشینی را تجربه می‌کنید. در حقیقت این امر سرآغازی است برای داشتن زندگی ایده آلی که لیاقت و شایستگی آن را داشته و دارید.

  همچنین بخوانید:  🏃 تعبیر خواب فرار کردن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  اگر در خواب ببینید که کیک فندقی میل میکنید، بدانید که به زودی هدیه نفیس، ذی قیمت و سوپرایز بزرگی از جانب شخص مهم زندگیتان، شما را شگفت زده می کند. آن شخص عمیقاً به شما علاقه داشته و ارزش و احترام ویژه ای برای شما قائل است. این موضوع به حد بسیاری موجب لذت و خوشحالی شما می‌شود، ولی در اعماق قلبتان از صرف چنین مبلغ هنگفتی شرمسار و معذب هستید.

  فندق پوسیده و گندیده

  تعبیر دیدن فندق پوسیده و گندیده در خواب، خبر از خسارت و زیان مالی است که بر شما وارد می شود. احتمال می‌رود که خودروی شخصی شما دچار آسیب و خرابی شده و یا اینکه یکی از اسباب و وسایل اساسی منزل تان دچار خرابی شود. بدین ترتیب ناچار می شوید مبلغی را برای تعمیر و بازسازی آن هزینه کنید. البته با توجه به اینکه شما همواره اندوخته‌ ای برای خود کنار می‌گذارید، صرف این مبلغ پیش بین نشده، شما را تحت فشار قرار نمی دهد.

  طعم دار کردن فندق

  زمانی که ببینید در خواب نسبت به تفت دادن و طعم دار کردن فندق اقدام میکنید، تعبیر به آن است که شخصی از دوستان و آشنایان قدیم شما به دیدارتان می آید. او از اشخاص محبوب و مورد علاقه شما بوده و این موضوع موجب مسرت خاطر شما می شود.

  چنانچه شاهد حرارت دادن و نیمه سرخ کردن فندق از جانب دیگران بودید، اشاره به تصمیم شما مبنی بر ملاقات و دیداری است که برای خوشحال کردن شخصی از دوستان و عزیزان خود گرفته اید. این دیدار تاثیر بسیاری در بهبود حال و هوای شما داشته و روحیه و انرژی مضاعفی به شما تزریق می‌کند.

  فندق در خواب دختران مجرد

  اگر دختر مجردی در خواب ببیند که فندق می خورد، بیانگر ازدواج که با یک مرد متمول و ثروتمند خواهد داشت. در عین حال ممکن است اخبار مسرت بخشی به او برسد.

  مشاهده این خواب برای یک دوشیره، به منزله وقوع تحولات عظیمی است که تغییرات اساسی در سبک زندگی او داشته و موجب پیشرفت او می شود.

  زمانی که در رویا ببیند که در حال جمع کردن فندق بود، نشان از پس انداز و اندوخته ای است که از راه های صحیح و درست به آن اقدام می کند.

  تفسیر دیگری که برای خواب مذکور بیان گردیده به منزله علاقه قلبی یک خانم مجرد نسبت به مرد جوانی است که مناسب و هم شأن او است.

  چنانچه درخت مربوط به انواع آجیل و خشکبار همچون فندق دیده شود، خبر از آشنایی و ورود مردی تندخو و کج خلق در زندگی اوست.

  دیدن درخت فندق برای دختر مجرد ممکن است، بیانگر لطمات و زیان های مالی باشد که مدت ها برای رسیدن به آن تلاش و کوشش داشته است.

  فندق در خواب خانم متاهل

  دیدن فندق در خواب برای خانمی که دارای همسر و زندگی است، به منزله عنایت و رحمت الهی است که موجب دستیابی به دارایی و مال می شود. همچنین برخی معبرین تعبیر آن را به سیرت نیکو و خوش خلقی در خانواده و مردم برای خانم بیننده خواب بیان کرده اند.

  اگر خانوم متاهل در خواب مشغول خوردن فندق بود بیانگر صلح و آرامش این است که در زندگی مشترک با همسرش برقرار بوده و اوضاع بر وفق مرادش میچرخد.

  در عین حال مشاهده ی جمع کردن فندق خبر از رسیدن به پس انداز و اندوخته ای است که به آن مبادرت می کند.

  فندق در خواب خانم باردار

  دیدن فندوق در خواب برای خانوم باردار، به معنای رونق در مال و برکتی است که موجب محافظت از فرزندش گردیده و به سلامتی او اشاره دارد.

  برخی مفسرین معتقدند مشاهده فندق برای خانم باردار خبر از بدنیا آمدن فرزند پسری است که در شکم حمل نموده است.

  خوابی که در آن فندق را در میان آجیل و خشکباری که گندیده و فاسد شده بود ببیند، تعبیر به مسائلی است که در حین بارداری و یا وضع حمل مواجه می شود.

  در عین حال ممکن است بیانگر اختلافات و مسائلی باشد که در زندگی مشترک اسباب نگرانی و رنجش او را فراهم نموده است.

  زمانی که خانوم باردار در رویا نظاره کند که قدرت شکستن و جدا کردن پوسته فندق را نداشته، نشان از خطری است که ممکن است او را تهدید کند.

  خوردن فندق برای خانم باردار

  میل کردن فندق در خواب برای خانم باردار، ممکن است به وضع حمل سخت اشاره کند. ولی با موفقیت آن را پشت سر می گذارد.

  زمانی که در رویا شاهد خوردن مقدار بسیاری فندق توسط خودش بود، به منزله بنیه جسمی و نیروی بدنی است که موجب طی مراحل زایمان در نهایت سلامتی می گردد.

  همچنین معنای دیگر خوردن فندق توسط ایشان، تعبیر به اتفاقات خوشایند و دلپذیری است که در زندگی با آن مواجه می شود.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها