⛵ تعبیر خواب قایق از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ق بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب قایق ⛵

  تعبیر مشاهده قایق در خواب بیانگر دوره ای از زندگی است که غالبا تصمیمات خاصی از نظر عاطفی گرفته شده و رخدادهایی همچون مسافرت، هجرت، ارتقاء شغلی و رسیدن به درآمد و مال را شامل می شود. این رویدادها برگرفته از اهداف و آرزوهایی است که در واقعیت به آنها فکر کرده و بدنبال رسیدن به آنها هستید و یا ممکن است انعکاسی از آنچه در زندگی نسبت به آنها بیم و هراس داشته و گریزان هستید، باشد.

  توجه به جزئیات خواب، در چگونگی تعبیر آن تاثیر بسزایی دارد. لذا خوابی که در آن قایق دیده شود به خوابی نیکو تعبیر می شود که خبر از رویدادهای شاد و خوش می دهد. حال برای مشاهده کامل تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه شوید.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  آنلی بیتون

  ابراهیم کرمانی

  کتاب فرهنگ تفسیر رویا

  معبرین غربی

  تعابیر بر اساس موضوع

  دیدن قایق

  کارل گوستاو یونگ

  دیدن قایقی در دوردست

  دیدن خودتان داخل قایق

  کارل گوستاو یونگ

  قایق بزرگ

  قایق کوچک

  قایق راندن

  قایقی متروک

  قایقی در حال غرق شدن

  قایق سواری

  آنلی بیتون

  کارل گوستاو یونگ

  قایق روی آب

  کارل گوستاو یونگ

  آنلی بیتون

  بادبان قایق

  قایق در دریا

  دیدن آب داخل قایق

  آنلی بیتون

  دزدیدن قایق

  قایق نجات

  کارل گوستاو یونگ

  قایق بادبانی

  آفتاب گرفتن با قایق بادبانی

  تمیز کردن قایق بادبانی

  خرید قایق بادبانی

  فروش قایق بادبانی

  هدیه دادن قایق بادبانی

  دزدیدن قایق بادبانی

  آسیب رساندن با قایق بادبانی

  آتش کشیدن قایق بادبانی

  تعبیر خواب قایق بادبانی

  تعبیر خواب قایق بر‌ اساس نظر معبر 👴

  به روایت امام جعفر صادق (ع)

  به نظر امام جعفر صادق (ع) تعبیر خواب قایق به هفت مورد دلالت دارد.

  یکم: دیدن قایق به معنای فرزندی است که متولد می شود.

  دوم: درخصوص رفتار و یا اتفاقی مربوط به پدرتان است.

  سوم: اشاره به زنی دارد که در زندگی شماست و با وارد خواهد شد.

  چهارم: به منزله مرکب و یا وسیله نقلیه ای است.

  پنجم: به معنای وجود ثبات و امنیت در زندگی و شغل می باشد.

  ششم: مفهومی از گذران زندگی و شغل و درآمد دارد.

  هفتم: رسیدن به مال و ثروت فراوان

  به روایت آنلی بیتون

  تعبیر مشاهده قایق به رنگ سفید در خواب که در میان آبهای آبی قرار دارد، به معنای احساس یاس و افسردگی شدیدی است که شما را در بر گرفته است.

  چنانچه در خواب دیدید که با قایقی که در میان رودخانه ای آرام قرار دارد، در حال پارو زدن بودید، به این معناست که شما با تکیه بر مهارت و تخصص تان در اجرای کارها پروژه ای را با موفقیت به سرانجام می رسانید.

  اگر دیدید که یکی از دوستانتان در کنار شما سوار بر قایق شده و در حال پارو زدن بودید، به مفهوم ازدواج و تشکیل خانواده است که شما در سنین پایین به آن مبادرت میکنید.

  هنگامی که در رویا مشاهده کنید در میان آبهای خروشان و مواج سوار بر قایق بوده و به کنترل و هدایت آن مشغول بودید، دلیلی است که بیان می کند پس از ازدواج مجبور می شوید کنترل همسرتان که بسیار تند مزاج و عصبی بوده، در دست گرفته تا بر اوضاع تسلط یابید.

  اگر در خواب دیدید که سوار بر قایق، در میان آبهای کم عمق و مواج در حال پارو زدن بودید، تعبیر به آن است که از رابطه های کوتاه مدت و تمایلات جسمی محدود شده لذت می برید.

  زمانی که ببینید در میان آبهای با عمق کم و بسیار شفاف و زلال در حال قایقرانی هستید، نشان دهنده اوقاتی خوش و لذت بخش در مدت زمان کوتاه می باشد.

  آبی که در کنار قایق در خواب مشاهده کنید به منزله اتفاقاتی است که پس از آن در زندگی شما بروز می کند. اگر آب زلال و شفاف بود، خبر از وقوع رویدادهایی خوشایند و شاد می دهد. چنانچه آب و هوا ناآرام و طوفانی بود، به مفهوم ایجاد شرایطی سخت و نامطلوب می باشد.

  به روایت ابراهیم کرمانی

  زمانی که در خواب دیدید قایق در آب از حرکت بازایستاده و موجهای بلند در حال فرود بر آن بودند، تعبیر به معنای بروز مسایلی ناخوشایند و سخت در زندگی می باشد.

  به روایت کتاب فرهنگ تفسیر رویا

  در اغلب خواب‌هایی که اشخاص می بینند و قایق یا کشتی در آن وجود دارد، سمبلی از تفریحات و گشت و گذارهایی که داشته و محل هایی که با سفر به آنجا خاطرات زیبایی ساخته و یا حتی آرزوی رفتن به آن مکان را در سر می پرورانده، منعکس می شود.

  زمانی که در خواب مشاهده می کنید که سوار کشتی یا قایق شده و به سمت دریا حرکت می کنید، پس از آن امکان خروج از قایق یا برگشتن به ساحل به راحتی میسر نمی شود. چنین حالتی همانندسازی از جنبه هایی از زندگی واقعی داشته که شما با آنها سر و کار داشته و عیناً تجربه می کنید.

  مانند زمانی که شما در شرایط شغلی وظایف و تعهداتی را برعهده دارید که حتی در سخت‌ترین شرایط مسئولیت انجام آن بر شما واجب بوده و انتظار میرود به عالی ترین شکل به اتمام برسانید. همچنین تعهداتی که در روابط عاطفی برعهده طرفین بوده و پایبندی به آن ها موجب شکل گیری یک رابطه سالم می شود.

  به روایت معبرین غربی

  تعبیر دیدن قایق در خواب و همچنین سوار شدن بر آن به منزله مهارت و قدرت شما برای کنترل و ابراز احساسات تان در شرایط مختلفی است که با آن روبه‌رو می‌شوید. البته لازم است تا برای استنباط دقیق تره از مفهوم چنین خوابی به جزئیاتی همچون وضعیت هوا، آرام و خروشان بودن آب و محلی که قایق در آنجا قرار دارد کاملاً توجه شود.

  چنانچه در خواب دیدید که در حال قایق سواری در میان آبهای خروشان هستید و تنها حرکت این امواج خروشان باعث می شود که قایق به شدت به جلو حرکت کند، به این معناست که لازم است در شرایطی که هستید ارزش ویژه‌ای برای احساساتتان قائل شده و با در نظر گرفتن آنها به اتخاذ تدابیری بپردازید.

  تعبیر خواب قایق بر‌ اساس موضوع آن 📋

  دیدن قایق

  چنانچه در خواب قایق را دیدید، تعبیر به این معناست که احتمالاً شما در واقعیت نسبت به کیس احساسی خود بدگمان بوده و ظن بیجا دارید. بدون دلیل موجهی از نظر عاطفی، صداقت و تعهد او را باور نداشته و در هیچ زمینه ای به او اعتماد نمی کنید. در شرایط مختلف احساسی و پستی و بلندی های زندگی او را نادیده گرفته و یاری و حمایتی را از جانب او پذیرا نیستید. با چنین شرایطی علاقه ای به ایشان نداشته و نسبت به او رفتاری کاملا منفعلانه و بی تفاوت دارید.

  تعبیر دیگری که برای این خواب متصور است، چنین بوده که شما در زندگی شروعی تازه از نظر عاطفی و احساسی خواهید داشت که با ورود شخص جدید آغاز می شود. در این ارتباط تمایلات جنسی نیز نقش زیادی ایفا می کند.

  همچنین دیدن قایق در خواب به معنای بروز احساسات و عواطف است که در شما وجود دارد. این توانایی را دارید که به کنترل و مهار آنها پرداخته و سنجیده از آن استفاده کنید.

  در برخی اوقات مشاهده قایق در خواب به معنای موانع و مسائلی است که در مقابل شما قد علم کرده و به تنهایی قادر نیستید به حل و فصل آنها بپردازید.

  در صورتی که ببینید قایق از ساحل خارج شد و به سمت آب آمد، به این معناست که کار و موضوعی که برعهده گرفته اید، بیش از حد توانتان بوده و قادر نیستید به خوبی آن را به نتیجه برسانید. به همین سبب اعتماد به نفستان را از دست داده و مایوس شده اید.

  کارل گوستاو یونگ در این باره می گوید:

  خوابی که در آن قایقی دیدید، احتمالا نشان می دهد موضوعی که برای آن تلاش می کنید از ابتدا با برنامه های اصولی و صحیحی پایه ریزی نشده است. لذا لازم است تا با اراده قوی به رفع نواقص پرداخته و به نتیجه مطلوب برسید.

  زمانی که در خواب ببینید داخل یک خانه ای به شکل قایق زندگی می کنید، تعبیر به مفهوم نقش پررنگ و اساسی احساسات در همه ابعاد زندگی شماست. البته شما کاملا به نحوه صحیح ابراز تمایلات تان آشنایی داشته و از آن استفاده می کنید. شرایط و کیفیتی که آب در خواب تان داشت، مثل زلال یا کدر بودن، میزان عمق آن و … بیان کننده میزان صحت عواطف شماست.

  معنای دیگر دیدن قایق در خواب، چنین است که نیاز دارید مدتی به دور از وظایف و دغدغه های روزانه در استراحت به سر برده تا از نظر ذهنی و جسمی تجدید قوا کنید.

  زمانی که در خواب دیدید در انتظار آمدن قایق هستید، به این معناست که بروز برخی تمایلات و نیازهای متفرقه، شما را از تمرکز و تلاش در راه اهداف و آرزوهای تان دور کرده است.

  دیدن قایقی در دوردست

  هنگامی که در خواب قایق را در فاصله ای دور از خودتان دیدید، تعبیر خواب مذکور بیانگر زنگ خطری برای افکاری است که مدت زیادی را به آن می اندیشید. هر آنچه که در گذشته اتفاق افتاده، از زندگی شما عبور کرده و لازم است تا بیش از این وقت خود را صرف افراد و رخدادهای گذشته نکنید. برای ساختن آینده ای بهتر باید گذشته را رها کرده و با تمرکز بر اهداف و أرزوهایتان اوقاتی خوش برای خودتان بیافرینید.

  همچنین بخوانید:  🦵 تعبیر خواب قطع شدن اعضای بدن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  دیدن خودتان داخل قایق

  اگر در خواب دیدید که در داخل قایق هستید، بدانید که چنین خوابی ارتباط مستقیمی با مهارت و تبحرتان در بروز احساسات و عواطف در احوالات شخصی و در مقابل دیگران دارد. زمانی که از خواب بیدار می شوید به آنچه در خواب دیدید فکر کنید و جزییات آن را به یاد آورید. دریا در چه شرایطی بود؟ در حالت مواج و خروشان و یا آرام بود. حتی یه میزان شفافیت و درخشندگی یا کدر و ناخالصی آب هم دقت داشته باشید. چرا که هر کدام از آنها بیان کننده ابعادی از ضمیر ناخودآگاه تان بوده که از نظر شما پنهان مانده است. در عین حال چنین خوابی به منزله زنگ خطری است که دقت و احتیاط زیادی را از شما در انجام امورات جزیی و کلی می طلبد.

  هنگامی که در خواب دیدید در قایق بودید و دریا بسیار ملایم و دلنشین بود، تعبیر به این معناست که به زودی احوال زندگیتان همنشین با آرامش و نیکبختی خواهد شد. همچنین ممکن است این خواب بیان کننده شروع فصل عاشقانه ای در روابط شما باشد.
  چنانچه مشاهده کردید در کنار شما اشخاص دیگری نیز در قایق حضور داشتند، به مفهوم اخبار نیکو و خوشایندی است که در پیرامون تان رخ داده و به گوش شما می رسد. معنای دیگر این خواب اتخاذ تصمیماتی در جهت تغییر و بهینه سازی ابعادی از زندگی می باشد. همچنین ممکن است گاها مبین اتفاقاتی یه یکباره و پس بینی نشده در زندگی باشد.

  زمانی که در رویا دیدید بر روی قایق هستید ولی به یکباره به داخل آب دریا پرتاب شدید، به معنای آلارم و زنگ خطری است که شما را هوشیار می کند در مراودات و انجام امور شغلی و زندگی، بطور منطقی و عاقلانه رفتار کرده و از اتخاذ تصمیم های بدون تحقیق و صرفا احساسی بپرهیزید.

  اگر در خواب ببینید که بر روی قایق دراز کشیده و خوابتان برده، به این معناست که شرایط سختی را تجربه خواهید کرد. در عین حال نشان دهنده وقایعی پیرامون شما بوده که هنوز اطلاعی از آن ندارید. یا رویدادهایی موجب تضعیف روحیه شما شده و ناامیدی و یاس بر شما غالب شده است.

  کارل گوستاو یونگ می گوید:

  خوابی که شما ببینید داخل قایق هستید، به منزله مهارت و تدبیر شما برای مدارا با ناملایمات و همچنین نحوه صحیح بروز تمایلات و احساسات در شرایط مختلف را بیان می کند. البته در این میان آب و کیفیت آن (شفافیت و یا کدر بودن، خروشان و مواج بوده یا آرام و ملایم) تاثیر بسزایی در تعبیر چنین خوابی دارد.

  چنانچه در خواب ببینید که در قایق هستید و امواج آب باعث حرکت قایق شده و شما را به داخل آب پرتاب می کند، تعبیر چنین مفهومی دارد که در همه تصمیم‌گیری‌هایی که برای زندگی انجام می دهید، احساسات و عواطف تان نقش خیلی پررنگی داشته به طوری که جایگاه منطق و عقلانیت شما را نادیده گرفته و کنار می گذارد.

  اگر در خواب دیدید که در تلاش هستید تا از داخل قایق به بیرون بپرید، به این معناست که تصمیم دارید تا با احساسات ناخوشایندی که در وجودتان هست روبه رو شده و به این ترتیب تاثیر آنها را در وجودتان کم رنگ و بی اثر کنید.

  زمانی که در خواب ببیند به قایق مسافری سوار هستید، چنین تعبیری دارد که زندگی شما وارد مرحله جدیدی می شود و با تصمیماتی که اتخاذ کرده و اولویت‌هایی که دنبال می کنید شرایط خود را به گونه‌ای مثبت تغییر میدهید.

  قایق بزرگ

  هنگامی که در خواب قایق بزرگی را مشاهده کنید، تعبیر به این معناست که سعی و تلاشی که مدتها جهت انجام کاری داشته‌اید به ثمر نشسته و نتیجه آن، رسیدن به مالی بزرگ یا مبلغ قابل توجهی وجه نقد می باشد که برای شما فراهم می شود. کیفیت زندگی تان به طرز چشمگیری بهبود یافته و به پیشرفت بسیاری در همه ابعاد زندگی می رسید. شما به انسانی موفق که دارای ثروت و شهرت فراوانی است تبدیل می شوید.

  قایق کوچک

  تعبیر قایق کوچکی که در خواب ببینید، بیانگر شخصیتی از وجود شماست که بسیار متواضع و فروتن بوده و به هیچ وجه نسبت به دیگران دچار خود بزرگ بینی نمی شود. شما قابلیت ها و توانایی های زیادی دارید که کاملاً به آنها تسلط داشته و از آنها بهره می گیرید، ولی به هیچ وجه تمایل ندارید که در مقابل دیگران استعداد های تان را بروز دهید. بهتر است اعتماد به نفستان را افزایش داده و شیوه رفتاری تان را تغییر دهید، چرا که مراودات اجتماعی و نحوه برخورد شما با اشخاص، تعیین کننده کیفیت رفتار دیگران با شما می باشد. مدارا با دیگران از خصوصیات خیلی خوب هر انسانی شناخته می شود، ولی توصیه می شود طبق ضرب المثل «اندازه نگهدار که اندازه نکوست» در انجام هر کاری میانه رو باشید.

  قایق راندن

  اگر در خواب خود را دیدید که در حال هدایت قایق بودید، تعبیر به این معناست که شرایط فعلی زندگیتان با قابلیت ها و استعداد های شما سازگار نبوده و موجب رخوت، یکنواختی و بی حوصلگی در وجودتان شده است. قابلیت های زیادی در وجود شما هست که میتوانید با تمرکز بر آنها به احوال زندگیتان جانی دوباره بخشیده و رنگ و جلای تازه ای به شرایط زندگی تان بدهید. شما از درون فردی اکتیو و پرشور و حال هستید،به همین دلیل با تغییر سبک زندگیتان به بروز خلاقیت هایی که در شما هست کمک کرده و موجب داشتن روحیه ای شاد و خوشحال می شود.

  همچنین تعبیر دیگری که از این خواب بر می آید آن است که با تمرکز بر ویژگی های رفتاری تان می توانید به شناخت نقاط ضعف و قوت شخصیت تان پی برده و در جهت رفع کمبودها و افزایش توانمندی تان بکوشید. ممکن است شما فردی باشید که با مشاهده کوچکترین اشتباهی از طرف کیس احساسی تان به رابطه خاتمه دهید، ولی میتوانید با تکیه بر نقاط مثبت طرف مقابل و افزایش شکیبایی و تدبیر تان رابطه پایداری را برای خود رقم بزنید. چون قطعا هیچ انسانی بدون درس گرفتن از اشتباهات گذشته و عدم تکرار آن ها به موفقیت نخواهد رسید و لزوم داشتن رابطه سالم و ماندگار کسب دانش و مهارت در احساسات و رفتار میان طرفین است.

  قایقی متروک

  خوابی که در آن قایق متروک دیده شود، بیانگر شرایطی از وضع ظاهری و روند اجرای کارها و پروژه هایی است که شما برای آنها وقت گذاشته، برنامه ریزی کرده، سرمایه گذاری نموده و تلاش می کنید، ولی با وجود سعی بی وقفه شما، هیچ اثری از پیشرفت کار و بهبود اوضاع در آنها مشاهده نشده و همچنان متوقف مانده اند. در این حالت شما کاری از پیش نبرده و مستاصل و درمانده به دنبال راه نجات هستید.

  تعبیر دیگری که برای خواب قایق بیان می شود، عزت نفس پایینی است که شما به آن دچار هستید. در تصمیم هایی که اتخاذ می کنید هیچ قاطعیتی وجود نداشته و انجام امور محوله را بعلت ترس از عدم اجرای صحیح به تعویق می اندازید. چنانچه در خواب اقدام به بازگرداندن قایق به آب نمودید یعنی شرایط و امور به بهترین حالت ممکن به سود شما تغییر می کند.

  قایقی در حال غرق شدن

  اگر در خواب دیدید قایق در حال غرق شدن بود، تعبیر چنین خوابی سمبلی از افکار و احساسات ناخوشایندی است که همه اوقات و لحظاتتان را در بر گرفته و موجب نگرانی و افسردگی شما را ایجاد کرده است. در عین حال مفهوم دیگری که برای این خواب بیان می شود، احتمالا مسأله یا جریانی به پایان خود نزدیک می شود. چنین چیزی می تواند دربرگیرنده یک رابطه عاطفی باشد که دچار تردید و تزلزل گشته و یا یک شراکت تجاری و کاری میان شما و اشخاصی باشد که اختلاف نظر و عقیده در آن موج می زند. بهتر است ابتدا صدقه ای پرداخت کنید و سپس با اتخاذ تدابیری از وقوع آن جلوگیری کنید.

  زمانی که در خواب دیدید آب در داخل قایق نفوذ کرده و جمع شده، به این معناست که بعلت موانع پیش بینی نشده در اجرای برنامه هایتان، شرایط سخت و ناهمواری را در انجام کارها پیش رو دارید. این موضوع باعث شده به ‌شدت از نظر روحی افت داشته و یاس و افسردگی بر شما غالب شود.

  چنانچه در رویا مشاهده کردید با وجود سعی و تلاش شما برای خارج شدن از قایق، قادر نیستید که از آن بیرون بیایید، به منزله هشداری برای شماست تا کاملا بر احساساتتان تسلط داشته باشید. چرا که برخی عواطف شما بیش از حد بروز کرده و تصمیمات و اقدامات منطقی و اصولی شما را تحت تاثیر قرار داده است.‌

  قایق سواری

  رویایی که در آن خود را در حال قایق سواری در هوایی خوب ببینید، بسیار نیکو است. چنین خوابی به این معناست که شما از نعمت داشتن یک خانواده سالم و مهربان بهره مند هستید.‌ زندگی در چنین خانواده ای موجب داشتن احساس آرامش و رضایت شده که می توان بدون هیچ دغدغه ای با تمرکز بر روی اهداف به شرایط ایده آل رسید.

  همچنین بخوانید:  🦢 تعبیر خواب قو از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر دیگری که برای خواب قایق رانی متصور است، مبین آغازی در یک رابطه احساسی و رمانتیک با شخص دلخواه می باشد که شما را به آرامش می رساند.‌

  آنلی بیتون می‌گوید:

  چنانچه در خواب دیدید که در کنار یکی از دوستانتان سوار قایق هستید و در حال پارو زدن بودید، به معنای تصمیم شما مبنی بر تشکیل خانواده و مبادرت به ازدواج است که در سنین پایین انجام می دهید.

  کارل گوستاو یونگ می گوید:

  اینکه در خواب ببینید شما در حال قایقرانی هستید، به مفهوم مسافرتی است که شما در شرایط سخت آغاز کرده و عازم آن می شوید و یا اینکه برای رسیدن به هدفی از موانع و مشکلاتی که پیش روی شماست عبور کرده و مدتی اوقات سختی را سپری می کنید. در چنین شرایطی می توانید با داشتن عزت نفس بالا و اتکا به مهارت و توانمندی های تان به جلو قدم برداشته و پپیش بروید.
  معنای دیگر خواب قایق سواری، آموزش علوم دینی و کسب مقامات معنوی بوده و یا ممکن است به همراه کیس احساسی تان عازم سفری رمانتیک شوید.‌

  قایق روی آب

  چنانچه در خواب ببینید که سوار بر قایقی هستید و قایق در حال حرکت بر روی آب های به رنگ تیره و سیاه بود، تعبیر به این معناست که شما با شرایط سخت و موانعی مواجه شده اید که چاره ای برای رفع آن پیدا نمی کنید. حتی از اینکه اشخاص دیگر را در جریان بگذارید اجتناب کرده و از آن حذر می کنید. بهتر است با اشخاص معتمد و کاردان در این خصوص مشورت کرده و چاره جویی کنید.

  هنگامی که در خواب ببینید در حال قایق سواری بر روی آبهای کم عمق هستید، تعبیر به آن است که مسائل جزئی و ناچیز آنقدر در ذهن و فکر شما برجسته و بزرگ می شوند که از امورات مهم زندگی غافل شده و نحوه صحیح زندگی را از یاد برده اید. در عین حال مفهوم دیگر چنین خوابی به این معناست که شما بر روی برخی از امورات حیاتی و مهم زندگیتان هیچ کنترل و اراده‌ای نداشته و از قدرت اختیار شما خارج می باشد.

  کارل گوستاو یونگ می گوید:

  اینکه ببینید در حال قایقرانی در میان آبهای متلاطم و مواج هستید، به مفهوم شرایط نابسامان و آشفته ای است که در انجام امورات تان با آن مواجه می شوید. لازم است ابتدا به کنترل اوضاع پرداخته تا بر شرایط مسلط شوید.

  آنلی بیتون می‌گوید:

  چنانچه در خواب قایقی به رنگ سفید را در میان آبهای آبی مشاهده کردید، به معنای قرار گرفتن شما در حالت حزن و اندوه بوده و نشان از یاس و ناامیدی دارد.

  هنگامی که در خواب ببینید در میان رودخانه ای با موج های ملایم، در قایق نشسته و به پارو زدن مشغول هستید، تعبیر به آن است که شما با تکیه بر دانش، مهارت و پشتکاری که از خود به خرج می دهید، کاری را به سرانجام رسانده و با موفقیت به پایان می برید.

  چنانچه در رویا دیدید که در حال قایق سواری در دریای خروشان و طوفانی هستید، به این معناست که از این پس در زندگی مشترک لازم است که کنترل امور را به دست گرفته تا تند مزاجی و عصبی بودن همسرتان عرصه را بر شما تنگ نکند.

  خوابی که در آن ببینید در میان آبی با عمق کم ولی در عین حال مواج در حال قایق سواری هستید، به معنای هوس های زودگذری است که با لذت های جنسی همراه بوده و به آنها عادت کرده اید.

  اگر دیدید آبی که در حال قایق سواری در آن بودید بسیار با عمق کم و به قدری زلال و صاف بوده که محتویات آن قابل مشاهده است، یعنی دوران کوتاهی به سرخوشی، لذت و شادمانی به سر خواهید برد.‌

  بادبان قایق

  چنانچه در خواب بادبان قایق دیدید، تعبیر به معنای طبیعتی است که هر آن دستخوش تحول و تغییر بوده و شما را متعجب می کند. اگر بادبان در قایق افراشته و بالا بود و قایق با بادی که می وزید به جهات مختلف حرکت می‌کرد، به این معناست که شما دارای شخصیت نرم و بسیار منعطفی هستید و با تغییر شرایط بسیار سازگار بوده و خود را تطبیق می دهد.

  زمانی که در رویا دیدید باد ملایم و فرح بخشی در حال وزیدن بوده و با وزش آن قایق به جلو پیش می رود، تعبیری از آغاز جدیدی است که در آن قدم نهاده و موجب خشنودی تان می شود.

  اگر خوابی که دیدید تصویری حول و حوش بادبان نمایان بوده، نشان دهنده تصمیم شما برای شروع رابطه احساسی بر مبنای عشق و دوست داشتن می باشد.‌

  هنگامی که در خواب ببینید جهتی که قایق در حال حرکت بوده مخالف جریان باد است، به مفهوم وجود مشکلاتی است که برای پیش برد اهدافتان، لازم است ابتدا به رفع و رجوع آنها پرداخته و سپس در مسیر خود حرکت کنید. همچنین ممکن است خواب مذکور به معنای وجود شرایط بحرانی و نابسامان در زندگیتان باشد که موجب ایجاد احوالی پریشان و افکاری نگران در وجودتان شود.

  چنانچه در رویایی که دیدید باد به سرعت می وزید و باعث حرکت تند بادبانها شده بود، به این معناست که شرایط سخت و مشکلاتی که با آنها دست به گریبان هستید به حداکثر رسیده است. لازم است تدابیر لازم را برای غلبه بر آن اندیشیده و اجرا کنید. همچنین مفهومی از انزوا و تنهایی شماست که نشان می دهد با توکل بر خدا و همت و اراده ای که دارید بر موانع و مشکلات فائق می شوید.

  قایق در دریا

  هنگامی که در خواب ببینید شما به تنهایی بر روی یک قایق در وسط دریا بوده و هیچ کس اطرافتان نیست، تعبیر به معنای تصمیمی است که برای پایان دادن به رابطه ای اتخاذ نموده اید. این رابطه می تواند دوستی بلند مدتی را شامل شود.

  دیدن آب داخل قایق

  اگر در خواب ببینید که داخل قایق به میزان زیادی آب انباشته شده بود، به معنای رسیدن به سود مالی، کسب امکانات رفاهی و بهره و فایده ای است که از موقعیتهای پیش رو برای شما ایجاد می شود.‌

  معنای دیگر چنین خوابی اینگونه است که در آینده ای نزدیک برنامه ها و تدابیری اتخاذ می کنید که باعث تحول و پیشرفت زندگی تان در همه ابعاد آن شده و به رفاه و آسایش خواهید رسید.

  خوابی که در آن آب در قایق دیده شود، همچنین دلیل بر تاثیر و اعتباری است که شخصیت شما بر دیگران داشته و موجب رسیدن به شهرت و محبوبیت برایتان شده است.

  آنلی بیتون می‌گوید:

  اگر در خواب دیدید که ظرفی در دست گرفته و در حال خالی کردن آب از داخل قایق هستید، به این معناست که از نظر جسمی دچار ناراحتی و بیماری شده یا احتمالاً مسئولیت‌هایی بیش از حد توانتان بر عهده شما قرار خواهد گرفت.

  چنانچه مشاهده کردید با ظرفی که در اختیار شماست آب را از درون قایق به سطح دریا می‌ریزید، نشان دهنده ناراحتی جسمی و یا روحی شدیدی است که ممکن است در اثر فشارهای کاری و زندگی بر شما مستولی شده باشد. بهتر است مدتی به دور از دغدغه های زندگی به استراحت پرداخته تا تجدید قوا کنید.

  دزدیدن قایق

  چنانچه در خواب مشاهده کردید شخصی اقدام به ربودن قایق نمود و آن را از دست دادید، یعنی در زندگی شانس و موقعیت های خوبی را با سهل انگاری و بی توجهی رها کرده اید که به موجب آن متحمل خسران و ضرر زیادی شده اید. در این حالت روحیه و اعتماد به نفستان به پایین ترین حد افت کرده و شهامتی برای انجام کارها ندارید.

  همچنین صرفاً خواب دزدیدن قایق، به منزله هشداری است که ارائه پیشنهاد جدیدی را به شما خبر میدهد. این پیشنهاد نه تنها مناسب و سودآور نبوده بلکه اسباب سقوط و زیان شما را فراهم می کند.

  قایق نجات

  کارل گوستاو یونگ می گوید:

  مشاهده قایق نجات در خواب، به این معناست که شما برای تحلیل احساسات ضد و نقیضی که به آن دچار هستید، به وجود یک دوست دلسوز و یا مشاور احتیاج دارید. در این حالت شما می توانید بر شرایطی که از کنترل تان خارج شده، تسلط یافته و اوضاع بر وفق مرادتان شود.

  قایق بادبانی

  چنانچه در خواب قایق بادبانی ببینید، تعبیر به این معناست که ارتباط خیلی نزدیک و صمیمانه ای با یکی از دوستانتان برقرار می‌کنید. به طوری که زمان خیلی زیادی از وقتتان را با او سپری کرده و خیلی از کارها را با هم انجام میدهید. این شخص به علت صداقت و یکرنگی که در رفتار با شما داشته و همچنین تدبیر و هوش زیادی که از آن برخوردار است، تاثیر بسزایی در زندگی شما داشته و جایگاه ویژه ای نزدتان دارد. در این میان شما با راهی که در کنار این دوست صمیمی طی می کنید، به ایده آل ها و اهداف تان دست یافته و به آنچه که مطلوب و مد نظرتان هست خواهید رسید.

  مفهوم دیگری که از مشاهده قایق بادبانی در خواب بر می آید، چنین است که شما متوجه رفتار متظاهرانه و کذب فردی از نزدیکانتان خواهید شد. شنیدن سخنانی از جانب این شخص که هیچ اساسی در واقعیت نداشته و با دروغ و نیرنگ بیان شده، باعث تغییر نظر و عقیده شما نسبت به او شده و ارتباط تان را با آن شخص محدود کنید. ممکن است او به دلیل حفظ این رابطه به هر قیمتی چنین رفتاری را اتخاذ کرده باشد.

  همچنین بخوانید:  😋 تعبیر خواب قحطی از نظر معبران و موضوعات مختلف

  تعبیر دیگری که برای دیدن خواب قایق بادبانی بیان می شود، این گونه است که احتمالاً شما سعی دارید با گذشته و هر آنچه که تاکنون بخشی از زندگی شما بوده خداحافظی کرده و فصل نوینی را آغاز کنید. این گذشته می‌تواند محل زندگی، دوستان، جایی که در آنجا تحصیل کرده اید و یا حتی ممکن است اعضای خانواده‌تان را نیز شامل شود. هر آنچه که تاکنون بر شما گذشته و حتی تصمیمات و رفتارهای اشتباهی که داشته‌اید بخشی از زندگی شما و حتی خود شماست. مهم این است که شما اشتباهات خود را شناخته و در جهت رفع آن اقدام کنید. انکار آنچه تاکنون بر شما گذشته که به تعبیری در اصل نادیده گرفتن جزئی از خودتان است، ناشی از عزت نفس پایین و اعتماد به نفس نداشته ی شماست. برای داشتن شروع جدید و موفقیت آمیز بهتر است که ابتدا خودتان را با همه کمبود ها و نقاط قوت تان دوست بدارید و سپس قدرتمندانه و اصولی پیش بروید.

  آفتاب گرفتن با قایق بادبانی

  اگر در خواب مشاهده کردید که بر روی یک قایق تفریحی در نهایت آرامش و دل خوش در حال آفتاب گرفتن بودید، تعبیر به این معناست که شما به زودی صاحب مال و مکنت قابل توجه و ثروت فراوانی خواهید شد. چنین ثروتی به یکباره و از جایی که گمانش را نمی کردید، وارد زندگیتان شده و تحولی عظیم در سبک زندگی شما ایجاد می‌کند. همه رویاهای تان به واقعیت بدل گشته و به حشمت و دولت بسیاری می رسید.

  تمیز کردن قایق بادبانی

  در صورتی که در خواب ببینی در حال تمیز کردن قایق بادبانی هستید، یعنی عواطف و احساسات خودتان را ناچیز و بسیار کم اهمیت تلقی کرده و سعی در نادیده گرفتن آن می کنید. مدتی با تعمق به کنکاش و بررسی خود و ابعاد وجودتان بپردازید، علایقتان به چه چیزهایی بوده و مهارت ها و توانایی های تان در چه زمینه هایی هست، چه کارهایی را به عالی ترین شکل به اتمام رسانده و از داشتن چه خصوصیاتی به خود میبالید. در این حالت شما به ارزش وجودی خود پی برده و موجب بالا رفتن عزت نفس‌تان میشود. از این پس معیار سنجشی که برای خود دارید رفتار و برداشت دیگران از شما نبوده، بلکه با آگاهی از قابلیت ها و نقاط قوت تان در انجام امورات خود تلاش کرده و در جهت رفع نقاط ضعفتان اقدام میکنید. چنانچه از شرایط شغلی‌تان رضایت ندارید یا در جهت ارتقاء آن تلاش کنید در غیر این صورت به دنبال شغلی متناسب با علایق و توانمندی‌های تان باشید.

  اگر در خواب دیدید که اشخاص دیگری مبادرت به تمیز کردن قایق بادبانی نمودند، تعبیر به این معناست که در آینده‌ای نزدیک شخص خاصی به دیدار شما آمده و میهمان شما می شود. این فرد می تواند یکی از اعضای خانواده تان و یا حتی از دوستان قدیم تان باشد که با ورود او فصل جدیدی در افکار و روابط شما ایجاد شده و موجب تغییر و تحول زیادی در ابعاد مختلف زندگی تان خواهد شد.

  خرید قایق بادبانی

  چنانچه در خواب ببینید که مبادرت به خرید قایق بادبانی نمودید، تعبیر به آن است که اقدام به سرمایه گذاری در یک پروژه جدید خواهید کرد. ممکن است حیطه کاری خود را تغییر داده و یا نسبت به خرید سهام در بورس اقدام کنید که در نتیجه آن سود خوبی عایدتان می شود. لازم به ذکر است که در انجام هرگونه امور مالی با دقت و احتیاط بسیاری اقدام نموده و با بهره گیری از مشاوران با تجربه و خبره نسبت به انجام معامله اقدام کنید.

  فروش قایق بادبانی

  در صورتی که در خواب مشاهده کردید که اقدام به فروش قایق بادبانی نمودید، تعبیر آن چنین است که شما در زندگی با انجام رفتارهای متظاهرانه مانند خرید های نابجا، بی مورد و گران قیمت در حال بالا بردن هزینه های خود هستید. هدف شما از چنین ریخت و پاش های بیش از حد، کسب شهرت و محبوبیت در میان اطرافیان و همچنین جلب توجه آنهاست که از این راه بتوانید ثروت و قدرت خریدتان را به رخ دیگران کشیده و حس برتری خود را ارضا کنید. پیش بینی می شود در صورت ادامه این روند در آینده ای نه چندان دور زیان بسیار زیادی از نظر مالی خواهید داشت. بهتر است که به این رفتار خاتمه داده و روش دیگری را برای اثبات توانمندی های تان به دیگران اتخاذ کنید تا متحمل آسیب و زیان های مالی نباشید.

  هدیه دادن قایق بادبانی

  اگر در خواب ببینید که قایق بادبانی را به دیگران هدیه دادید، به این معناست که شما از هر نظر هوش، زیبایی، خرد و دانش احساس برتری و خود بزرگ بینی نسبت به همه اشخاص پیرامون تان دارید. این رفتار که در نتیجه غرور کاذب و بیش از حد شماست موجب گشته که دوستان و خویشاوندان از اطراف شما دور شده و در انزوا قرار بگیرید.

  چنانچه در خواب ببینید که قایق بادبانی که متعلق به شماست به شخص خاصی اهدا کردید، تعبیر به معنای آن است که افکار پریشان و مغشوشی دارید. شما با رفتار نسنجیده و نابجا موجبات رنجش و آزار عزیزان و اطرافیانتان گشته و در حال حاضر سرگشته و پریشان در انزوا و تنهایی به سر می برید. هم اکنون از رفتار خود پشیمان هستید و هنوز راه صحیح برقراری ارتباط با آنها را بلد نیستید. بهتر است با مراجعه به یک روانشناس و مشاور به تحلیل مشکلات فکری و رفتاری خود پرداخته راهکارهای لازم برای برقراری ارتباط را آموزش ببینید.
  اگر در خواب دیدید که شما طرح و نقشه ربودن قایق بادبانی که متعلق به شخص دیگری است را داشتید، یعنی شخص متمول و سرشناسی قول مساعدت برای انجام کارهایی را به شما داده است. بر اساس این وعده و توافق شما امید تازه یافته و برنامه ریزی نموده اید. ولی متاسفانه او خلف وعده نموده و از عمل به قول خود سرباز زده است. مشاهده چنین رفتاری موجب طغیان حس خشم و انتقام در وجودتان شده است. درست است که حسن ظن در ارتباطات حرف اول را میزند، ولی لازم است بدانید که در هیچ زمینه ای بر اساس وعده و عمل دیگران سرمایه و پروژه‌های خود را برنامه ریزی نکرده تا بتوانید با اتکا به عملکرد و قدرت خودتان به پیشبرد اهداف تان اقدام کنید.

  دزدیدن قایق بادبانی

  چنانچه در خواب دیدید که شخصی اقدام به ربودن قایق بادبانی شما می نماید، تعبیر به این معناست که فردی از اطرافیان و یا اعضای خانواده آسیب جدی به شما وارد کرده و شرایط سختی را به شما تحمیل می‌کند. او در ابتدا با رفتارهای متظاهرانه نسبت به جلب اعتماد و نظر شما تلاش کرده ولی پس از آن با رسیدن به اهداف خود با ضرر زدن و ایجاد خسارت مالی برای شما سعی در بالا کشیدن خود داشته و ارتباط تان را نادیده گرفته است. در اصل او از شما به عنوان پله ای در جهت موفقیت خود استفاده نموده است. بدانید که در همه ارتباطات مالی، کاری، عاطفی و خویشاوندی نمی توان اعتماد صددرصد به دیگران داشته و خیلی زود با دیگران یکرنگ و هم قصه نشوید. از ابراز اسرارتان با افراد دیگر اجتناب کرده و در خصوص اهداف تان آنها را در جریان نگذارید. چرا که چنین اطلاعاتی زمینه را برای خیانت و سوء استفاده از شما به راحتی فراهم می کند.‌

  آسیب رساندن با قایق بادبانی

  هنگامی که در خواب ببینید در حال آسیب رساندن به قایق بادبانی بودید و یا آن را نابود کردید، چنین مفهومی دارد که احتمالاً بر سر مسائل مالی با خانواده و خویشاوندان تان دچار اختلاف نظر شده و حتی کار به نزاع و مشاجره می ‌انجامد. البته ادعای شما کاملاً به حق و صحیح می باشد، ولی لازم است برای این گونه موارد با تدبیر و سیاستمدارانه رفتار کرده و به دور از هرگونه خشم، پرخاشگری و تندی در کمال آرامش به بیان خواسته ها و مطالبات خود اقدام کنید. حتی می توانید با مشاوره و کمک از فردی معتمد و ریش سفید او را به عنوان حکم انتخاب نموده و به حل موضوع کمک کنید.

  اگر در خواب دیدید که دیگران اقدام به تخریب و آسیب رساندن به قایق بادبانی شما نمودند، تعبیر به این معناست که ارتباطتان با دوستان و اطرافیانتان محدود شده و یا حتی قطع میشود. چنین چیزی ناشی از اختلافاتی است که بر سر مسائل جزئی یا کلی برای تان پیش آمده است. این شخص از جایگاه خیلی خوبی نزد شما برخوردار بوده و نقش پررنگی در زندگی و امورات تان داشته است. به صلاح شماست که به این اختلافات دامن نزده و با صلح و آشتی مسئله را ختم به خیر کنید.

  آتش کشیدن قایق بادبانی

  چنانچه در خواب ببینید که شخصی اقدام به آتیش کشیدن و سوزاندن قایق بادبانی نمود، بیانگر خسارات مالی است که ممکن است به کسب و کار و حتی درآمدتان وارد شود. احتمالاً در گذشته معاملاتی انجام داده اید که بسیار پرخطر بوده و سرمایه شما را با تهدید جدی مواجه نموده است. پیشاپیش برای حل بحرانی که با آن مواجه خواهید شد، تدابیر خاصی در نظر گرفته تا ضررهای وارده را به حداقل ممکن کاهش دهید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها