🪦 تعبیر خواب قبرستان از نظر معبران و موضوعات مختلف

ق بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب قبرستان و گورستان 🪦

  تعبیر خواب قبرستان و گورستان از دید معبران متفاوت است. مکانی که با شنیدن نام آن و یا دیدن آن مکان مرده، کفن، مرگ، قبر، عزاداری و… هم در ذهن ما تداعی می شود. شاید خیلی از ما احساس ترس و وحشت هم داشته باشیم.  برخی تعابیر مثبت و برخی دیگر تعابیر منفی ارائه کرده اند.

  برخی از تعابیر این رویا عبارت است از: دوستی با افراد نادرست، عمر طولانی و با برکت، فقر و تنگ دستی، ناراحتی، گرفتاری و…

  در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این رویا را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  جابر مغربی

  دانیال نبی

  امام جعفر صادق (ع)

  منوچهر مطیعی تهرانی

  لوک اویتنهاو

  آنلی بیتون

  خالد بن علی العنبری

  کتاب سرزمین رویاها

  تعابیر بر اساس موضوع

  ملاقات قبر مرده در گورستان

  دفن شدن در قبرستان

  ازدواج و عروسی در گورستان

  جمع شدن دوستان در قبرستان

  نگهبان گورستان

  خوابیدن در قبرستان

  ترسیدن از گورستان

  دویدن در قبرستان

  گریه کردن در گورستان

  قدم زدن در قبرستان

  رد شدن از کنار گورستان

  رفتن به قبرستان در صبح

  رفتن به گورستان با کفن

  تعبیر خواب قبرستان و گورستان

  تعبیر خواب قبرستان و گورستان بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر محمد ابن سیرین👨

  از نظر ابن سیرین، قبرستان در خواب تعبیر خوبی ندارد. شما اخیرا با افرادی در ارتباط و معاشرت هستید که اصلا شایسته و تایید شده نیستند. این اشخاص در اوج جاهلیت و نادانی به سر می برند و دین و دنیای خود را خرج فساد و عیش و نوش کرده اند. بهتر است تا از این دیر تر نشده است زندگی خود را نجات دهید.

  اگر در خواب دیدید که شما در قبری گذاشتند، به زودی گرفتار زندان و حبس خواهید شد.

  اگر در عالم رویا دیدید که بر پشت بام شما در حال قبر کندن بودند، عمر شما طولانی و با برکت خواهد بود.

  از نظر ابراهیم کرمانی👨

  از نظر ابراهیم کرمانی، اگر در خواب دیدید که به زیارت اهل قبور و از دنیا رفتگان رفته بودید، تعبیرش این است که به زندانی ها و اسیران دلداری و امید خواهید داد. شاید به ملاقات آنان بروید.

  اگر در عالم رویا دیدید که خودتان را در گوری گذاشته بودند و نکیر و منکر در حال پرسیدن سوال بودند، شخصی والا مقام شما را به محضر خود می خواند و با شما صحبتی خواهد داشت و طی آن درخواستی خواهد کرد.

  اگر در خواب دیدید که پاسخ آنان را درست و صحیح دادید، تعبیرش این است که از خشم و تنبیه این شخص در امان خواهید بود، ولی اگر دیدید که جواب اشتباه و نادرست دادید؛ تعبیرش هم برعکس است و گرفتار خواهید شد.

  از نظر جابر مغربی👨

  از نظر جابر مغربی، اگر در خواب دیدید که به قبرستانی رفته بودید و یا در گورستانی حضور داشتید، تعبیرش فقر و تنگ دستی است. برای مدتی تحت فشار خواهید بود.

  از نظر دانیال نبی👳‍♂️

  از نظر دانیال نبی (ع)، اگر در خواب دیدید که در گورستانی حضور داشتید، تعبیرش یک سفر و نشست و برخاست با افرادی نادرست و نادان است. افرادی که برای دوستی انتخاب کرده اید، اصلا درست و در شأن و شخصیت شما نیستند.

  از نظر دانیال نبی (ع)، قبر به معنای زندان و قفس است. جایی که برای شما احساس ناراحتی و خفگی به همراه داشته باشد، می تواند در خواب به شکل قبر نمایان شود.

  اگر در خواب دیدید که در قبرستانی بودید و برای خود قبر می کندید، به زودی تصمیم می گیرید که از عیش و نوش و اعمال فانی دست بردارید. به تعبیر دیگر می تواند نشانه ساختن یک خانه برای خود هم باشد.

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام جعفر صادق (ع)، دیدن قبرستان و گورستان در خواب سه تعبیر دارد:

  تعبیر اول، ناراحتی، کلافگی و غم و اندوه است. برای مدتی حال خوبی نخواهد داشت. سعی کنید به مسائل منفی و ناراحت کننده زیاد فکر نکنید.

  تعبیر دوم، زندان و حبس را نشان می دهد. یا خودتان گرفتار این غم خواهید شد و یا شخصی از نزدیکان تان برای مدتی در مکانی محبوس خواهد شد.

  تعبیر سوم، رنج، زحمت و سختی است. برای رسیدن به مسأله ای و یا خواسته ای مدت ها رنج خواهد کشید و به زحمت می افتید.

  اگر در خواب دیدید که خودتان یک گورستان ساخته بودید، این رویا نشانه از تلاش محکم و استوار تان برای رضایت خداوند و سهل آخرت و عاقبت تان است.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  از نظر منوچهر مطیعی، قبر در عالم رویا اصلا تعبیر منفی ندارد و هراس و بیم شما کاملا بی مورد خواهد بود. اغلب تعبیرگران معتقدند که قبر در عالم رویا می تواند نشانه ای از زندانی شدن و یا حبس باشد. زندگی تان بهم خواهد ریخت و از هر طرف مشکلات به شما فشار می آورند.

  اگر در خواب دیدید که روی قبر مرده ای سنگ می گذاشتید و یا با آجر و سیمان روی آن را پوشاندید، تعبیرش این است که به زودی شما برای آباد ساختن یک مکان خراب و متروک دست به کار خواهید شد. حتی ممکن است منزل و خانه ای جدید برای خود تدارک ببینید.

  همچنین بخوانید:  🔪 تعبیر خواب ذبح و قربانی کردن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  اگر در خواب دیدید که شما را در قبری گذاشتند، سیلی از مشکلات و درگیری ها به سمت شما در حال حرکت است. زندگی بر شما سخت خواهد گرفت. امیدتان را از دست ندهید تا از این امتحان سربلند و پیروز خارج شوید.

  اگر در خواب دیدید که مرده بودید و شما را در قبری گذاشتند و هرچه سعی داشتید به اطرافیان بفهمانید که زنده هستید کسی متوجه نمی شد، تعبیرش بسیار بد است و صدقه را فراموش نکنید. حال و روزتان به یک باره دگرگون خواهد شد و همه چیز با مشکل مواجه خواهد شد. هیچکس به کمک شما نخواهد آمد و یاری نخواهید دید.

  اگر در خواب دیدید که بر پشت بام خانه شما قبری حفر شده بود، تعبیرش نیک است و خبر از عمر طولانی و با برکت دارد.

  از نظر لوک اویتنهاو👨

  از نظر لوک اویتنهاو، گورستان و قبرستان در عالم رویا و خواب نشانه و تعبیر خوبی نیست. این خواب به شما هشدار می دهد که مراقب باشید، تصادفی بسیار خطرناک در راه دارید.

  از نظر آنلی بیتون👨

  از نظر آنلی بیتون قبرستان در خواب، می تواند سمبلی از عدم امیدواری، یأس و بی انگیزه بودن باشد.

  اگر در خواب قبرستانی را دیدید که بسیار خراب و ویران بود، تعبیرش منفی است. ممکن است بیماری بسیاری سختی گریبان شما را بگیرد و حتی شما را تا مرز هلاکت و مرگ بکشاند.

  اگر در خواب قبری را دیدید و در عالم رویا احساس می کردید این قبر شماست، باز هم تعبیرش منفی است و نشانه ناامیدی و بیماری های سخت و خطرناک است. بیشتر مراقب سلامتی روحی و جسمی خود باشید.

  اگر در عالم رویا دیدید که در حال خواندن نوشته روی سنگ قبری بودید، باید خودتان را برای انجام وظایف سنگین تری اماده کنید. به زودی مسئولیت های بزرگ تری را به شما خواهند سپرد.

  اگر در خواب دیدید که قبر تازه ای را حفر کرده بودند، شاید بخاطر سهل انگاری و اشتباه دیگران مجبور باشید کارهایی انجام دهید و به زحمت بیفتید. از حق خود دفاع کنید و بیهوده به کسی باج ندهید.

  اگر در خواب دیدید که روی سنگ قبر های یک قبرستان راه می رفتید، تعبیرش کمی ناراحت کننده است. می تواند خبر از یک مرگ غیر طبیعی و عجیب داشته باشد. به تعبیر دیگر امکان صورت گرفتن یک ازدواج ناموفق هم وجود دارد. حال این تعابیر می تواند شامل حال شخص شما و یا کسی اطراف تان باشد.

  اگر در خواب دیدید که بالای یک قبر خالی ایستاده بودید و به داخل آن نگاه می کردید، دوستان را از دست خواهید داد و از این بابت در دنیای ناامیدی و افسردگی غرق خواهید شد.

  اگر در خواب دیدید که کسی را در درون قبری قرار دادند و با خاک جسد وی را بدون سر می پوشاندند، این رویا نشان می دهد که اکنون شما در بحران سختی قرار گرفته اید و نمی توانید آرامش را به زندگی خود بازگردانید.

  اگر در خواب در حال تماشا کردن قبر و یا گور خود بودید، از سمت دشمنان خود گرفتار یک مصیبت و یا دردسر خواهید شد. بیشتر مراقب زندگی خود باشید.

  اگر در خواب خود را در حال کندن یک قبر دیدید، تعبیرش خوب نخواهد بود و گرفتاری هایی برای شما دیده می شود. این گرفتاری ها از سمت دشمنان و بدخواهان شماست. اگر در این رویا دیدید که این کار را به اتمام رساندید و کامل کردید، بر تمامی این موانع و دشمنان تان پیروز خواهید شد.

  اگر در هنگام کندن قبر آفتاب سوزانی هم بر سر شما می تابید، باز تعبیرش خوب خواهد بود و از دل این گرفتاری ها و زحمت ها شما به نتیجه دلخواه و مطلوبی خواهید رسید.

  اگر در خواب دیدید که در حال رفتن به گورستان برای شرکت در مراسم تشییع جنازه کسی هستید، تعبیرش منفی است و سمبلی از مشکلات و سختی های زندگی است.

  اگر در عالم رویا دیدید که برای دفن کردن یک جسد و خریدن قبر به یک گورستان رفته بودید و بعد که باز گشتید جنازه گم شده بود، یک اتفاق ناگوار بدون پیش بینی برای شما رخ خواهد داد. بهتر است کمی محتاط تر باشید.

  اگر شما یک زن هستید و در خواب دیدید که به طور ناگهانی ابر های تیره بر اسمان یک گورستان قرار گرفتند و تمام این مکان را تیره و تاریک کردند، این رویا نشانگر این است که در امور عاطفی و عشقی با ناراحتی هایی رو به رو می شوید و حتی ممکن است رابطه عشقی شما با شکست و بن بست مواجه شود. به تعبیر دیگر امکان دارد خبر فوت یکی از نزدیکان تان به گوش شما برسد و برای مدتی باعث اندوه و ناامیدی شما شود.

  اگر در خواب دیدید که زمین یک گورستان بسیار ویران و نامناسب بود ولی بر بالای قبر ها گل و سبزه روییده بود، سعی کنید به اندازه توان و ظرفیت خود مسئولیت به عهده بگیرید. ممکن است مدتی ناامید شوید و یا در اندوه و افسردگی باشید، ولی در نهایت با حالی خوش و دستی پر از این حال خارج می شوید.

  همچنین بخوانید:  ⛵ تعبیر خواب قایق از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  اگر در عالم رویا دیدید که در قبرستانی بسیار خرم و سرسبز حضور داشتید، تعبیرش این است که از حال کسی با خبر خواهید شد و خبر سلامتی وی را به گوش تان خواهند رساند. این شخص کسی است که شما به زنده ماندن و شفای او امید چندانی نداشتید ولی در کمال ناباوری وی شفا پیدا خواهد کرد. به تعبیر دیگر اگر زمین هایی داشتید که مدت طولانی در اشغال و تصرف دیگران بوده است، اکنون به دست خودتان باز خواهد گشت و دوباره مالکیت آنها را به دست می آورید.

  اگر در خواب قبرستانی را دیدید که بسیار دور افتاده و متروک بود و اطراف آن را بوته های خشک خار احاطه کرده بودند، عمر شما با برکت و طولانی است. به اندازه ای عمر خواهید کرد که مرگ و پایان تمام عزیزان تان را خواهید دید. به تعبیر دیگر نشان می دهد که در دوران پیری و کهن سالی شخصی غریبه از شما پرستاری و مراقبت خواهد کرد.

  اگر شما در سنین جوانی قرار دارید و در خواب دیدید که از خیابان های یک گورستان عبور می کردید و هیچ صدایی به گوش نمی رسید، به طوری که شما وحشت زده شده بودید؛ تعبیرش نیک است. دوستان تان نسبت به شما مهربان تر و با محبت تر از قبل رفتار خواهند کرد.

  اگر در خواب دیدید که لباس عروسی به تن داشتید و در حال گذر از یک گورستان بودید، تعبیرش خوب نیست. امکان دارد طی یک تصادف و یا حادثه همسر خود را از دست بدهید. صدقه فراموش نکنید.

  اگر شما مادر هستید و در خواب دیدید که گل های بسیار تازه و خوشبو به قبرستان می بردید، شما در تمام لحظات عمرتان از خداوند طلب سلامتی و پایداری خانواده تان را دارید. قطعا خداوند شما را راضی خواهد کرد.

  اگر شما یک خانم بیوه و یا مطلقه هستید و در خواب دیدید که به هنگام شب وارد یک گورستان شدید، تعبیرش هرچه هست نشان می دهد که به زودی از غم ها فارغ می شوید و شادی جای آن را برای شما پر می کند.

  اگر در سنین کهن سالی هستید و در خواب خود مکرر گورستان مشاهده می کنید، به زودی راهی سفری خواهید شد که برای شما حامل آرامش، دلگرمی، رفاه و آسودگی خواهد بود.

  اگر در عالم رویا دیدید که تعدادی کودک در گورستانی بازی می کردند، گل می چیدند و به دنبال پروانه ها می رفتند؛ تعبیرش نیک است و حامل پیامی مثبت است. این رویا به شما می گوید که استرس از دست دادن عزیزان تان را نداشته باشید. عزادار نخواهید شد و بیمار شفا می یابد.

  از نظر خالد بن علی العنبری👨

  از نظر العنبری، قبر در عالم رویا نمادی از زندان و محبوس بودن است.

  اگر در خواب دیدید که در حال حفر یک قبر هستید، تعبیرش برای افراد مجرد، ازدواج و تأهل است.

  در کتاب سرزمین رویاها📚

  رویای گور و گورستان در کتاب سرزمین رویاها، نشانه طولانی بودن و با برکتی عمر شماست. زندگی خوشی خواهید داشت نگران نباشید.

  اگر در خواب دیدید که بین تعداد زیادی قبر در حال راه رفتن بودید، تعبیرش نیک است و به زودی ازدواج خواهید کرد.

  اگر دیدید که روی قبر ها پا می گذاشتید و یا راه می رفتید، تعبیرش خوب نیست و به زودی زندگی زناشویی و عاطفی شما با مشکلاتی رو به رو خواهد شد.

  اگر قبر هایی را دیدید که دور افتاده و پراکنده بودند، تعبیرش منفی است و نمادی از بیماری های سخت و بلا های سنگین است. صدقه بدهید.

  اگر دیدید که به همراه شخصی از یک گورستان بازدید می کردید، به زودی جفت خود را پیدا می کنید. این شخص بسیار قابل اعتماد است و برای شما مناسب دیده می شود.

  اگر دیدید که در حال بازدید از قبر اشخاص مهمی بودید، تعبیرش خوب است و به شما خبر از یک مقام و مرتبه قابل توجه می دهد. روز های خوبی در انتظار شماست.

  اگر در خواب دیدید که شما را در درون قبری گذاشتند، رویای تان نماد ثروت و دارایی است.

  اگر در خواب دیدید که برای کسی مقبره ای ساختید، تعبیرش منفی است. یکی از بهترین دوست های خود را از دست خواهید داد.

  اگر در عالم رویا قبری را دیدید که تازه حفر شده بود، این رویا نشان می دهد که شما فردی حساس هستید و همیشه به خاطر خطا های دیگران هم ناراحت و کلافه می شوید. اشتباهات دیگران تا زمانی که به شما آسیب نرساند، هیچ ارتباطی با شما نخواهد داشت.

  اگر در عالم رویا قبر خود را مشاهده می کردید، بیشتر مراقب دشمنان و بدخواهان خود باشید. این اشخاص در تلاش هستند تا برای شما مشکلاتی ایجاد کنند.

  اگر دیدید که در حال حفر یک قبر بودید، این رویا نمادی از سیل مشکلات و موانع است. قوی باشید.

  همچنین بخوانید:  📖 تعبیر خواب قرآن مجید از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  اگر در خواب دیدید که روی قبر شخصی قرار گرفته اید، تعبیرش اصلا خوب نیست. می تواند خبر از مرگ شخصی بدهد. شاید هم این رویا تاریخ پایان زندگی خودتان را رقم می زند.

  تعبیر خواب قبرستان و گورستان بر اساس موضوع آن 📋

  ✔️ملاقات قبر مرده در گورستان

  اگر در خواب دیدید که بر سر قبر یکی از رفتگان تان رفته اید، تعبیرش نشان می دهد که به زودی به جمع دوستان قدیمی تان باز خواهید گشت و تصمیم می گیرید قدر آنان را بیشتر از قبل بدانید. سعی کنید رفتار تان را درست کنید. شاید ناخواسته |آنها را رنجانده باشید.

  ✔️دفن شدن در قبرستان

  اگر در خواب دیدید که به عنوان یک جسد در گورستانی دفن شدید، تعبیر این رویا از حس کنجکاوی شما نسبت به دنیای آخرت و مرگ نشأت می گیرد. شاید خیلی به مسائل معنوی اهمیت می دهید و هر لحظه دوست دارید چیز جدیدی را بدانید.

  ✔️ازدواج و عروسی در گورستان

  اگر در خواب دیدید که در گورستانی در حال ازدواج بودید، در دنیای واقعی شما اصلا دوست ندارید ازدواج کنید. فشار از سمت خانواده و طرد شدن در جامعه باعث می شود که شما از سر اجبار تن به این عمل دهید. کمی عاقلانه تر فکر کنید.

  ✔️جمع شدن دوستان در قبرستان

  اگر در خواب دیدید که همه دوستان تان در گورستان گرد هم آمده بودند، تعبیرش این است که شما برای حل مشکلات زندگی تان مسیر جدیدی را در پیش گرفته اید و این تغییر شما باعث جذب دیگران به شما شده است. دوباره محبوب دیگران خواهید شد و دوستان جدید پیدا می کنید.

  ✔️نگهبان گورستان

  اگر در خواب دیدید که نگهبان گورستانی بودید، تعبیر رویای شما مثبت است. یکی از دوستان قدیمی تان را ملاقات خواهید کرد و این شخص پس از مدت ها به سمت شما می آید. از خوشحالی گریه خواهید کرد.

  ✔️خوابیدن در قبرستان

  اگر در خواب دیدید که در گورستانی خوابیده بودید، تعبیرش منفی است. این رویا نشان می دهد که در حال حاضر حال روحی شما در وضعیت مساعدی قرار ندارد و در عمق افسردگی و ناامیدی غرق شده اید. سعی کنید بر خود مسلط باشید و از این دوران عبور کنید. همه مشکلات مقطعی هستند و مطمئن باشید زندگی روز های خوش را هم به شما نشان می دهد.

  ✔️ترسیدن از گورستان

  اگر درخواب دیدید که از گورستان هراس داشتید، تعبیرش نشان از این است که به زودی گروه جدیدی به زندگی شما وارد خواهند شد. این افراد می توانند تحت هر عنوانی مثل دوست، همکار، همکلاسی و… به شما نزدیک شوند.

  به تعبیر دیگر شاید با شخصی بسیار مهم و والامقام دیدار سرنوشت سازی داشته باشید. حتی ممکن است این ملاقات ها ادامه دار شوند و به ازدواج برسند. اما چیزی ممکن است مانع شود. شما نسبت به آینده تان با این شخص مطمئن نیستید و تصمیم دارید بیشتر به شناخت وی بپردازید.

  ✔️دویدن در قبرستان

  اگر در خواب دیدید که در حال دویدن و یا فرار کردن از چیزی در گورستان هستید، در این مرحله از زندگی تان انرژی های منفی شما را احاطه کرده اند و شما هم مدام در حال فرار و پشت گوش انداختن هستید. راهی جز رو به رو شدن و مقابله با این شرایط ندارید.

  به تعبیر دیگر، افرادی اطراف شما هستند که نیاز فوری به کمک دارند. شما هنوز نمی توانید آنطور که باید به افراد کمک رسانید.

  ✔️گریه کردن در گورستان

  اگر در خواب دیدید که در حال قدم زدن در گورستان بودید و گریه می کردید، تعبیرش این است که راه و مسیر انتخابی شما در زندگی تان غلط است. تا به اکنون تصمیمات غلط بسیاری گرفته اید و از بابت اشتباهات مکرر خود را سرزنش می کنید و مدام حس بد به خود می دهید.

  یادآوری اشتباهات دردی را دوا نخواهد کرد، به جای این کار سعی کنید درس بگیرید و مجددا تکرار نکنید.

  ✔️قدم زدن در قبرستان

  اگر در خواب دیدید که در قبرستانی قدم می زدید، شما قصد دارید بدهی های خود را پرداخت کنید. شاید به این خاطر است که به لحاظ مالی در وضعیت بهتری قرار گرفته اید و نگران آینده نیستید. خداوند را شاکر باشید.

  اگر در خواب دیدید که فصل زمستان بود و قدم می زدید، تعبیرش برعکس است و به زودی اموال زیادی را از دست خواهید داد.

  ✔️رد شدن از کنار گورستان

  اگر در خواب دیدید که از کنار گورستانی رد می شدید، شما فردی مسئولیت پذیر هستید و نسبت به زمان حساس می باشید. شاید به این خاطر همیشه فکر می کنید که برای انجام کار هایتان وقت کافی ندارید.

  ✔️رفتن به قبرستان در صبح

  اگر در خواب دیدید که به هنگام صبح اول وقت به قبرستانی رفتید، تعبیرش نیک است و اتفاقات بسیار عالی در پیش دارید. خودتان را برای چندین سورپرایز عالی اماده کنید.

  ✔️رفتن به گورستان با کفن

  اگر در خواب دیدید که با یک کفن به سکمت گورستانی می رفتید، تعبیرش منفی است و به زودی بیمار و ناتوان خواهید شد. بیشتر مراقب سلامتی جسمی و روحی تان باشید و در اولین فرصت چکاپ کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک