📖 تعبیر خواب قرآن مجید از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ق ۶۲ دیدگاه
 • تعبیر خواب قرآن مجید 📖

  با توجه به ماهیت ارزشمند و والای قرآن، مشاهده چنین خوابی خیرات و برکات زیادی داشته و عموما به معنای اجابت خواسته و برآورده شدن آرزو بوده و همچنین تعبیر به کسب صفات و خصوصیات برجسته معنوی می باشد. در طول تاریخ بشریت، خداوند عالم معجزات بسیاری توسط پیامبران برای هدایت انسانها نمایان ساخته است. آخرین و بزرگترین معجزه خدا قرآن مجید است که توسط آخرین فرستاده اش حضرت محمد مصطفی (ص) بر جهان فرستاده شد. قرآن مجید فقط یک کتاب نیست بلکه دستورالعمل زندگی از جانب خدای بلندمرتبه می باشد که با تمسک بر آن به سعادت هر دو جهان می رسیم.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  منوچهر مطیعی تهرانی

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  جابر مغربی

  امام جعفر صادق (ع)

  حضرت یوسف

  تعابیر بر اساس موضوع

  نوشتن قرآن

  خرید و فروش قرآن

  سوزاندن با پاره کردن قرآن

  نبودن آیه ای در قرآن

  روی سر قرار دادن قرآن

  بلعیدن صفحات قرآن

  دادن قرآن توسط ملائکه

  هدیه دادن قرآن توسط متوفی

  آیات قرآن

  خوردن قرآن یا صفحاتی از آن

  بوسیدن قرآن

  برهنه بودن و قرآن خواندن

  حفظ کردن قرآن

  شنیدن قرآن

  تلاوت قرآن برای فردی بیمار

  زبان زدن به قرآن

  تلاوت کردن قرآن

  زیر سر گذاشتن قرآن

  گوش دادن به قرآن

  گرفتن قرآن از شما

  خواندن قرآن و عدم درک آن

  دزدیدن قرآن

  در دست گرفتن قرآن

  خریدن قرآن

  فروختن قرآن

  سوزاندن قرآن

  از بر خواندن قرآن

  نوشتن یا کتابت قرآن

  هتک حرمت به قرآن

  قرائت کردن قرآن با صوت زیبا

  خواندن قرآن و اضافه کردن کلماتی به کلام آن

  تعبیر خواب قرآن مجید

  تعبیر خواب قرآن بر‌ اساس نظر معبر 👴

  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

  اینکه در خواب قرآن را ببینید، عموما تعبیر به خیر، برکت و نیکویی می شود.
  اگر در خواب دیدید که در حال تلاوت قرآن بودید، توصیه می شود که بلافاصله پس از بیدار شدن از خواب، به مرور آنچه مشاهده کردید با همه جزئیات بپردازید. خصوصا اینکه تلاوتی که از قرآن انجام شده از کدام سوره و آیه بوده است. بر این اساس با مراجعه به معنای آیه مذکور می توان به تعبیر خواب رسید. ولی عموما در خواب دیدن و خواندن قرآن خیر و خوش یمن است.
  چنانچه مشاهده کردید کسی که به هر علتی در واقعیت توانایی خواندن قرآن را نداشته، مانند نداشتن سواد و یا عدم تکلم و …. ولی در خواب دیده شد که قرآن تلاوت می کند. معمولا نشان دهنده آن است که مدت زیادی از عمر او باقی نمانده و عمر او پایان می پذیرد. (خداوند خود به همه چیز آگاه است)

  به روایت محمد ابن سیرین

  اگر در خواب دیدید که اقدام به فروختن قرآن می کنید، تعبیر آن یعنی مذهب اسلام و اصول و فروع دین از نظر شما بی معنی، نامفهوم و بسیار بی ارزش جلوه می کند.
  اگر ببینید در خواب فردی که فوت شده، کتاب قرآن و یا یکی از کتاب های مربوط به اسلام را به شما اهدا می کند، تعبیر به آن است که شما به درجات بالای معنوی رسیده و فیوضات زیادی کسب می کنید. همچنین موفق می شوید به تسبیح و عبادت خدا پرداخته و خیرات و برکات زیادی از آن در کارها و امورات شما وارد شده و تاثیرات نیکویی بر زندگانی شما می گذارد.
  اگر در خواب دیدید که آیاتی از قرآن که درخصوص صفات رحمن و رحیم خداوند بلندمرتبه بود، تلاوت می کردید، به این معناست که خواب بیننده صاحب رزق و روزی فراوانی شده و اغلب شکرگذار درگاه الهی بعلت نعماتی است که خدا به او عنایت می کند.
  در صورتی که در خواب مشاهده کردید مشغول تلاوت آیاتی از قرآن بودید و این آیات در خصوص خشم و غضب پرورگار و وعده عذاب الهی سخن می گفت، یعنی احتمالا دچار خطا و گناه بزرگی شده اید. لازم است از صمیم قلب به درگاه چند منان توبه کرده و از او طلب بخشش و مغفرت کنید. انشاالله که مورد غفران الهی قرار می گیرد.
  اگر خواب بیننده دید که اقدام به فروش کتاب قرآن می نماید، به معنای آن است که او از آیین اسلام مایوس گشته و کسوت مسلمانی و اموراتش در نظر او ناچیز و خورد می نماید.

  به روایت ابراهیم کرمانی

  اگر در خواب ببینید که موفق شدید نیمی از قرآن را بخوانید، تعبیر به آن است که اکنون که به این سن رسیده و زندگی کرده اید، نیمی از عمر خود را پشت سر گذاشته آید.
  چنانچه در خواب دیدید که همه ی قرآن را از بر شدید، نشان دهنده ی رسیدن شما به درجات بالای علمی و سرافرازی شما در اموری که نزدتان به امانت سپرده شده و با موفقیت از آن خارج می شوید.
  اگر در خواب دیدید که صرفا صوت تلاوت قرآن به گوشتان می رسد، تعبیر به ایمان قوی و اعتقادات راسخی است که دین شما را محکم می کند.

  به روایت جابر مغربی

  اگر کسی در خواب دید که بطور کامل کتاب قرآن را تلاوت کرده و آن را ختم نمود، تعبیر نشان دهنده آن است که هر آنچه از خداوند طلب می کند بزودی به اجابت رسیده و آرزوهایش در زندگی متجلی می شوند. احتمالا تعبیر دیگر این خواب، بیانگر عمری است که به پایان خود نزدیک بوده و به سر آمده است.
  اگر شخصی دید که در خواب قرآن را با صدای بلند می خواند، به این معناست که در شغل و حرفه اش رونق حاصل شده و شهرت او به همه جا می رسد.
  در صورتی که بطور واضح در خاطر داشت که چه آیه ای از قرآن را تلاوت می کرد، برای تعبیر این خواب لازم است که به معنای آیه مذکور مراجعه کند. تفسیری که از آن آیه بر می آید، مربوط به تعبیر خواب او می شود.
  اگر مشاهده کرد که در خواب فقط یک سوم قرآن را خواند، بدین معناست که گرفتاری و ناراحتی که به آن دچار بود به گشایش رسیده و غم از زندگی اش زایل می شود.
  اگر شخصی در خواب دید که در حال خواندن قرآن بود ولی همان شخص در واقعیت تا بحال به دلایل مختلف توانایی چنین کاری را نداشته است، یعنی احتمالا پایان عمر او نزدیک است. (خداوند به همه چیز آگاه تر است)

  به روایت امام جعفر صادق (ع)

  چنانچه کسی در خواب دید که کتاب مقدس قرآن را به آتش کشیده و آن را سوزاند، تعبیر به این معناست که متاسفانه مذهب و آیین او به انحطاط کشیده شده و ایمانش به خداوند یکتا به زوال رفته است.

  خوابی که در آن قرآن دیده شود از پنج قسم خارج نیست که شامل:

  1- کسب علم و دانش
  2- رسیدن به مالی مانند ارث که حق شماست.
  3- سپردن کالا یا چیزی به امانت نزد شما
  4- رزق و روزی
  5- اموال و دارایی (که به جنبه های مختلفی تعمیم می دهند)

  تلاوت قرآن در خواب مشتمل بر چهار وجه است:

  ۱- به معنای در امان ماندن از ضرر و زیان و سالم ماندن در بلاها است.
  ۲- یعنی صاحب مال و ثروت بسیار می شود.
  ۳- تعبیر به اجابت شدن دعاها و آرزوها و موفقیت در اهداف همه امور است.
  ۴- به این معناست که از افراد نامناسب و انجام اعمال ناشایست تقوا پیشه کرده و از راه صحیح و الهی خارج نمی شود.

  اگر در خواب قرآنی که صفحات آن پاره شده مشاهده کنید، یعنی مال یا پول تان را برای خرید کالا و یا انجام اموری هزینه خواهید کرد.
  ولی اگر شخصی در خواب دید که به اختیار خودش یا پیشنهاد اطرافیان چنین رفتار قبیحی را انجام داد و صفحات قرآن را پاره کرد (نعوذ بالله)، به این معناست که دایما مشغول جمع آوری مال شده و همه اولویت او کسب ثروت می شود.
  چنانچه در خواب دید که ورقهای پاره شده قرآن را تا کرده و یا اقدام به خط خطی بر روی آیات آن می نماید، یعنی با توسل به زور سعی در گرفتن اموال و دارایی مردم کرده و از آن خود می کند.
  اگر کسی دید که در خواب آیات قرآن را مسخره کرده و با خنده و استهزا سعی در سبک شمردن آن می کند (استغفرالله)، یعنی دچار بلای ناگهانی و گرفتاری سختی در زندگی خواهد شد.
  اگر کسی در خواب دید با شخصی به توافق رسیدند که به شرط دریافت مبلغی پول اقدام به پاره کردن صفحات قرآن نماید، به این معناست که دچار طمع برای جمع آوری پول و مال شده و به شدت در حال زیاد شدن است. بطوری که در هیچ زمینه ای پول خود را خرج نمی کند.
  مطلب دیگری که در این باره بیان می شود، کسی که در خواب اقدام به چنین کاری می نماید، یعنی دارای شخصیتی است که حاضر است در ازای هر کار و مبلغی دست از باورها و اعتقادات دینی و مذهبی خود کشیده و به بهای ناچیزی آنها را واگذار کند.

  همچنین بخوانید:  🦢 تعبیر خواب قو از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  به روایت یوسف نبی

  اگر در خواب مشاهده کردید که در حال خواندن قرآن بودید، تعبیر یعنی به یمن قرآن از بلاها و آسیبها در امان و محفوظ می مانید.

  تعبیر خواب قرآن بر‌ اساس موضوع آن 📋

  نوشتن قرآن

  ابراهیم کرمانی در این مورد معتقد است:

  اگر در خواب ببینید که با مرکب یا هر وسیله دیگری جزیی از قرآن و یا نامی از نام های خدای متعال را می نویسید، تعبیر به این معناست که شما انسان صالح و درستکاری هستید.

  محمد ابن سیرین بیان می کند:

  چنانچه دیدید در خواب آیه ای از قرآن، کلماتی از وحدانیت خدای بزرگ و یا ادعیه می نویسید، تعبیر به نیکی، برکت، سعادت و دولت می شود.

  خرید و فروش قرآن

  امام صادق (ع) می فرمایند:

  چنانچه در خواب دیدید که اقدام به خرید کتاب قرآن نمودید، تعبیر نشان دهنده آن است که به تحصیل علم و دانش می پردازید.

  محمد ابن سیرین گوید:

  اگر در خواب دیدید در حال فروش کتاب قرآن بودید، یعنی دین و آیین اسلام و کسوت مسلمانی و اصول و فروع آن در نظر شما ناچیز و بی ارزش خواهد شد.

  سوزاندن با پاره کردن قرآن

  امام صادق (ع) معتقدند:

  اگر در خواب مشاهده کردید کتاب قرآن را به آتش کشیدید، تعبیر به معنای آن است که مذهب و آیین شما به نابودی و انحطاط خواهد افتاد.

  ابراهیم کرمانی می گوید:

  اگر در خواب دیدید در حال پاره کردن صفحات کتاب قرآن بودید، تعبیرش آن است که در به جا آوردن نماز کاهلی کرده و در انجام آن کوتاهی می کنید.

  نبودن آیه ای در قرآن

  ابراهیم کرمانی میگوید:

  اگر در خواب دیدید که کتاب قران در دست دارید ولی زمانی که صفحات آن را گشوده و به آن نگاه می کنید با کمال تعجب متوجه می شوید که چیزی در آن درج نشده است، تعبیر چنین خوابی به این معناست که شما دارای شخصیتی دورو و ریاکار هستید. آنچه در قلب و فکر شما می گذرد و به آن اعتقاد دارید با آنچه در گفتار و عمل در مقابل دیگران به آن اذعان می کنید، کاملاً متفاوت است.

  روی سر قرار دادن قرآن

  ابراهیم کرمانی میگوید:
  چنانچه دیدید در خواب کتاب قرآنی را که در دست دارید باز کرده و به عنوان تبرک بر روی سر و صورت و چهره خود کشیده، سپس آن را بر بالای سر خودت قرار می دهیم یعنی به مقام فرمانداری شهر نائل آمده و جایگاه رفیعی به دست می آورید.

  بلعیدن صفحات قرآن

  ابراهیم کرمانی میگوید:

  اگر مشاهده کردید که در حال بلعیدن صفحات کتاب قرآن هستید، تعبیر یعنی به طور مکرر و مدت زمان بسیار قرآن تلاوت می کنید.

  دادن قرآن توسط ملائکه

  جابر مغربی می گوید:

  اگر در خواب دیدید که ملائکه در کنار شما بوده و کتاب کامل قران مجید و یا دست نوشته ای را به شما دادند، تعبیر به این معناست که شما با شخصی دچار اختلافات خیلی شدید می شوید و در حالیکه کاملاً شما در این میان محق هستید کار به محاکم قضایی کشید می شود. خوشبختانه همه چیز به نفس شما ختم بخیر شده و طرف مقابل ناکام میشود.‌

  هدیه دادن قرآن توسط متوفی

  محمد ابن سیرین می گوید:

  اگر در خواب دیدید که شخص متوفی قرآن و یا کتابی از علوم معنوی را به شما هدیه می دهد، تعبیر به این معناست که سعادت با شما یار شده و به عبادت و بندگی خدای بزرگ مشغول می شوید.

  آیات قرآن

  جابر مغربی معتقد است:

  اگر در خواب در حال خواندن قران بودید توجه داشته باشید آیه ای که قرائت می کردید، تفسیر و توضیحی که از آن بر می آید، به منزله تعبیر خواب شماست.

  عده‌ای دیگر در این خصوص بیان می‌کنند، اگر آیه ای که می خواندید آیت الکرسی بود، یعنی از بلاها و ناگواری ها در امان بوده و در شغل و حرفه خود موفق می شوید.

  کرمانی می گوید:

  خواب مذکور به این معناست که اگر از لحاظ مالی کم توان و بی بضاعت بودید، صاحب ثروت زیادی خواهید شد. اگر دچار بیماری شدید، شفا و بهبودی می یابید. اگر ناراحت و غم زده بودید، شادمان و کامیاب می شوید. اگر دربند و اسیر شخصی یا جایی بودید، آزاد می شوید.

  امام صادق علیه السلام می فرمایند:

  خوابی که در آن قرآن بخوانید، به معنای رسیدن به جایگاه بلند مرتبه و عزت زیاد برای خواب بیننده است.

  محمد ابن سیرین می گوید:

  اگر دیدید که در خواب آیه ۹۱ سوره انعام «قل اللهم ثم ذرهم… » را تلاوت می کنید، به معنای رسیدن شما به جایگاه پادشاهی و کسب قدرت و دولت می باشد.

  اگر دیدید در خواب آیه ۱۷ و ۱۸ سوره آل عمران به این مضمون «شهد الله… » را قرائت می کنید، به این معناست که از صمیم قلب به آنچه که در زندگی خدا برای شما مقدر داشته، راضی به رضای خدا هستید و با ایمان کامل و پاک چشم از جهان فرو می بندید.

  ابراهیم کرمانی درباره این خواب می‌گوید:

  هر چیز یا هر کسی که در آرزوی آن هستید، به آن دست می یابید.

  امام صادق علیه السلام بیان می کنند:

  دیدن خواب مذکور به این معناست که شما به مراد دل رسیده و همه اهداف و آرزوهای تان به اجابت میرسد.

  ابراهیم کرمانی می‌گوید:

  چنین خوابی به این معناست، چیزی را که نزدتان به امانت میگذارند، شما به درستی از آن نگهداری کرده و در حفظ آن دقت کافی را می نمایید. در نهایت با سرافرازی امانت را صحیح و سالم به صاحب آن برمی گردانید. همین امر موجب عزت و محبت شما در نزد خلایق می شود.

  امام صادق علیه السلام می فرمایند:

  قرائت آیات مذکور در خواب، به این معناست که هرآنچه خیر و سعادت در این دنیا و هرچه از برکات و ثمرات اخروی در جهان ابدیت وعده داده شده، نصیب شما خواهد شد و به مراد دل می رسید.

  برخی معبران معتقدند چنانچه دیدید که آیه ای با مضمون رحمت خدای بزرگ تلاوت می کنید، به منزله مژده بر خبری نیکو و پیامی دلنشین از جانب پروردگار جهان می باشد. پس لازم است سجده شکر به جا آورید.

  همچنین بخوانید:  🔪 تعبیر خواب ذبح و قربانی کردن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  جابر مغربی می گوید:

  اگر در خواب خود را مشاهده کردید که بر روی پیشانی تان آیه ای از قرآن در خصوص رحمت الهی درج شده، تعبیر یعنی سرانجامی نیکو در این دنیا خواهید داشت و عاقبت به خیر می شوید. همچنین در راه آرمان های الهی و خشنودی خدا از دنیا رفته و به درجه رفیع شهادت نائل می شوید.

  سایر معبرین عنوان کرده‌اند اگر در خواب دیدید که آیه‌ای از عذاب الهی تلاوت کردید، به معنای غضب و خشم پروردگار بوده و لازم است تا با توبه از درگاه الهی طلب رحمت و مغفرت نمایید.

  خوردن قرآن یا صفحاتی از آن

  بلعیدن صفحات قرآن در خواب، تعبیر به معنای استهزا و مسخره کردن ماهیت قرآن و آیات آن می باشد. در اصل کسی که در خواب چنین رفتاری را می نمود، در زندگی هیچ حرمت و جایگاهی برای اصول و دستورات قرآن در نظر نداشته و در عمل آن را کوچک می شمارد.

  اگر کسی در رویا دید که به خوردن برگ های قرآن مشغول است، معنای دیگری که برای این خواب اطلاق می شود، علوم و دانشی که در زندگی به تحصیل آن پرداخته موجب بهره وری و شکوفایی در امورات او شده است.

  چنانچه در خواب مشاهده کردید در حال خوردن اجزا یا صفحاتی از قرآن بودید، به این معناست که خواب بیننده با شخص یا اشخاصی یه توافق رسیده تا با نوشتن بخشهایی از قرآن مجید، مبلغی را بعنوان حق الزحمه دریافت کند. چنین رفتاری قبیح و ناشایست محسوب شده و پولی که از این راه بدست می آید، نامشروع می باشد.

  بوسیدن قرآن

  اگر در خواب مشاهده کردید که قرآن مجید و آیات آن را بوسه می زنید، تعبیر به این معناست که همه تکالیف شرعی و تعهدات دینی را بطور کامل بجا آورده و هیچ امور معوقه ای برایتان دیده نمی شود.

  نوشتن آیه‌ های قرآنی روی وسایل

  اگر در خواب دیدید که در حال نوشتن آیات قرآن بر روی برخی اشیا مانند ظروف چینی یا لباس و یا صدف مروارید بودید، تعبیر به این معناست که به معانی آیات قرآن که توسط متخصصین قرآنی ترجمه و استخراج شده توجهی نکرده و براساس فهم و درک خود و به روشهای دیگر آنها را تفسیر می کند.

  برهنه بودن و قرآن خواندن

  چنانچه در خواب دیدید در حالی که لباس بر تن نداشته و برهنه هستید قرآن می خواندید، مفهوم آن چنین است که شما انسانی با خصوصیات دهن بین و هوس ران هستید.

  حفظ کردن قرآن

  اگر در خواب دیدید که قرآن را به طور کامل از بر شدید ولی در واقعیت اینطور نیست، مفهوم آن چنین است که از نظر مالی بسیار توانمند شده و ثروت و دارایی بسیاری را در زندگی کسب خواهید کرد.
  چنانچه شخصی که در واقعیت بسیار کم حافظه و فراموشکار است در خواب دید که براحتی قرآن را حفظ شده است، به این معناست که خواب بیننده صاحب عنوان پادشاهی و یا جایگاه بلند مرتبه ای خواهد شد.

  شنیدن قرآن

  اگر در خواب ببینید که صرفاً آیه هایی از قرآن مجید را میشنوید و قرائت کننده را نمی بینید، تعبیر به معنای افزایش توانمندی، قدرت و مهارت شما در همه امور بوده و از آسیب افراد بدخواه و آفات حسد و زیاده خواهی بد ذاتان در امان هستید.‌ همچنین شما در زندگی به آخر و عاقبتی خیر و افتخار آمیز خواهید رسید.

  تلاوت قرآن برای فردی بیمار

  چنانچه فردی که به بیماری مبتلا است در خواب دید که آیه ای از قرآن مجید بر زبان او جاری شد و از حفظ خواند، ولی در بیداری فراموش کرده بود که چه آیه و متعلق به کدام سوره ای خوانده است. به مفهوم شفای بیماری که در او بوده و رسیدن به سلامتی می باشد.

  زبان زدن به قرآن

  خوابی که در آن دیده شود شخصی زبان خود را به کتاب قرآن می زند، تعبیر به معنای آن اشتباه بزرگ و گناه کبیره ای است که خواب بیننده در واقعیت انجام داده است.

  تلاوت کردن قرآن

  مفهومی که از قرائت آیات قرآن در خواب بر می آید به معنای انجام اعمال نیک و خداپسندانه ای است که شخص خواب بیننده انجام داده و همچنین جایگاه رفیعی است که به آن دست می یابد.
  اگر در خواب دیدید که آیاتی از قرآن را خواندید و کاملاً به معانی و مفهوم آن اشراف داشتید، تعبیر به معنای دقت عمل، صحت فهم و ادراک، ایمان کامل و اعتقاد بالای شما در امور دینی می باشد.
  اگر در خواب دیدید که آیه ای از کلام الله برای شخصی قرائت شد ولی شنونده اقدام به مخالفت با آیات الهی می نماید، به این معناست شخصی که دارای نفوذ بسیار بوده و در مسند قدرت می باشد، ضرر و زیانی به او وارد کرده و موجب آزار وی می شود. همچنین ممکن است بعنوان جزای خطا و لغزشی باشد که در گذشته مرتکب شده و خداوند متعال بر او وارد میکند.‌
  اگر از شخصی که سواد خواندن و نوشتن ندارد در خواب دیدم که به قرائت قرآن مشغول بوده، برای چنین خوابی دو تعبیر متصور می باشد. یکی ممکن است دلیلی باشد که مرگ او را به زودی فرا خواهد گرفت و عمرش پایان می پذیرد. دوم یعنی او نامه اعمالش را مشاهده کرده و خود به خواندن آن می پردازد.
  اگر کسی در خواب دید که با بی میلی به در حال خواندن قرآن بود به این معناست که این شخص در همه امور براساس تفکرات، علایق، تمایلات ذهنی و ابتکار عملی که دارد، اقدام نموده و رفتار می کند.

  اگر در خواب مشاهده کردید که در حال قرائت قرآن بودید، به پایان کتاب رسیده و آن را ختم می نمایید، تعبیر آن چنین باشد که خداوند جهانیان پاداشی عظیم و خیری کثیر برایش مقدر کرده و به او عطا میکند. هر آنچه که خواسته قلبی اوست برایش به اجابت می رسد.

  چنانچه شخصی که به خداوند بلند مرتبه ایمان ندارد در خواب دید که قران می خواند، یعنی حتی چنین شخصی نیز از خیرات و فضایل قرآن در زندگی بهره مند شده و مدد الهی در امور شامل حال او می شود. بدین صورت که آیه هایی با مضمون پند و اندرز و حکایت هایی که در قرآن بیان شده، به منزله چراغ راهنمایی است که آن شخص کافر به تفکر در آنها پرداخته و از آنها عبرت بگیرد. در عین حال آیات قرآن با معانی عذاب الهی، نشان دهنده قدرت مطلق پروردگار و زنگ خطری بر این مبناست.

  در حالت کلی قرائت قرآن در خواب، به منزله اجابت خواسته ها و نیازهای شخص خواب بیننده، داشتن وجود و قلبی پاک و عاری از گناه و آلودگی و رسیدن به اهداف و آرزوها در زندگی می باشد. زمانی که یک شخص در خواب دید که مشغول تلاوت آیاتی از قرآن بود، چنین خوابی سمبلی از رسیدن به مقام و مرتبه، قرار گرفتن در جایگاهی مشابه امرا و پادشاهان، مسرت و خوشحالی و موفقیتی بی نظیر و پاینده معنا می شود. همچنین تعابیر دیگری که برای چنین خوابی استنباط می شود، شخصیتی اندیشمند و عاقل، شان و منزلت اجتماعی، داشتن ایمانی کامل و راستین می باشد. در عین حال مشاهده قرآن مجید در خواب، جلوه ای از عقلانیت و بینش معنوی بیان می شود.

  همچنین بخوانید:  🍄 تعبیر خواب قارچ از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  زیر سر گذاشتن قرآن

  چنانچه در خواب دیدید که به جای خواندن قرآن و تدبر در آیات آن، استفاده ابزاری از این کتاب نموده و همچون وسیله ای با آن رفتار می کنید، مثلاً آن را در زیر سرتان قرار داده و همچون متکا به آن تکیه زده اید، تعبیر به این معناست که با کوچک شمردن دستورات خدا و تاکیدات پیامبر اسلام، حرمت و ارزشی برای آن قائل نبوده و رفتاری نامناسب با آن می نمایید.

  گوش دادن به قرآن

  در صورتی که در خواب مشاهده کردید آیاتی از قرآن تلاوت می شود و شما به آن گوش فرا می دهید، تعبیر به این معنا است که نفوذ و شأن و منزلت شما در جایگاهی که هستید زیاد می شود. روزگار روی خوبش را به شما نشان داده و همه امورات تان در بهترین شرایط پیش می رود. به لطف پروردگار مهربان در مقابل بلاها در امان مانده و محفوظ می شوید. در قرآن مجید سوره بنی اسرائیل آیه ۴۵ به صراحت بیان شده، هر زمانی که آیات قرآن را با صوت بلند قرائت می کنید، خداوند ما بین شما و کسانی که به رستاخیز و قیامت اعتقادی ندارند، دیواری نامرئی حائل می کند.

  گرفتن قرآن از شما

  زمانی که در خواب دیدید شخص یا اشخاصی سعی در گرفتن کتاب قران از شما کرده و در آن موفق می شوند، مفهوم آن اینگونه است که شما از دسترسی به قرآن و خیرات و برکات آن ناکام می مانید.

  خواندن قرآن و عدم درک آن

  هنگامی که در خواب میبینید قرآن با صدای رسا و بلند برای شما قرائت می شود ولی شما درک و استنباطی از آن ندارید، تعبیر به منزله آسیب و خسرانی است که از سوی اشخاصی با نفوذ و قدرتمند بر شما وارد می شود و یا ممکن است کارمای رفتار ناخوشایند ی باشد که در گذشته انجام داده اید. قران در سوره ملک آیه ۱۰ در این باره این گونه بیان می کند: « و گویند اگر شنیده [و پذیرفته] بودیم یا تعقل کرده بودیم در [میان] دوزخیان نبودیم.»
  اگر در خواب دیدید بدون آنکه نگاهی به صفحات و آیات قرآن بیاندازید با الهام از درون خود به قرائت قرآن می پردازید، یعنی شما در موضوعی که شواهد بر علیه شماست حقانیت خود را ثابت کرده و مدعی می شوید. شما شخصیتی با تقوا و پرهیزگار دارید و در انجام به دستورات خدا و پیامبر اسلام اقدام به امر به معروف و نهی از منکر مردم می نمایید. زمانی که در خواب مشاهده کردید آیه ای از سوره های قرآن مجید برایتان تلاوت می شود، لازم است تا پس از بیداری کاملاً جزئیات را به یاد آورده و به معانی آن توجه کنید. چون این آیات حاوی پیامی برای شما است تا در واقعیت با عمل به آنها موفق و رستگار شوید.
  در صورتی که آیه ای که برای شما در خواب تلاوت شد، مضمونی مبنی بر رحمانیت خدای بزرگ، مسرت و نیکبختی داشته و یا اینکه به نصیحت و نکوهش می پردازد، مفهوم چنین خوابی در حقیقت معانی همان آیاتی است که در خواب برای شما بیان شد. ولی چنانچه آیات مذکور در خصوص اخطار به رفتاری ناشایست و یا پند و اندرزی مهربانانه حکایت میکند، لازم است تا طبق همان معانی گفته شده، به آن عمل نمایید. بدین ترتیب زندگی و امورات تان سر و سامان خواهند یافت.
  زمانی که آیات خوانده شده در خواب هشداری به کافران و کسانی که به خدای یگانه ایمان ندارند، اعلام نموده که در قبال هر گناه و عمل زشتی که مرتکب می شوند، به کیفرشان گرفتار شده و مجازات می شوند. چرا که هیچ عملی حتی اگر قدر ذره ای پر کاه باشد، بر خداوند پوشیده نیست و آن را محاسبه می کند. لازم است به درگاه خدا توبه کرده و طلب بخشش نمایند.

  دزدیدن قرآن

  هنگامی که در خواب ببینید اقدام به ربودن کتاب قرآن از جایی نمودید، تعبیر به این معناست که خواب بیننده از عبادت به درگاه خدا بازمانده و توفیق طاعت خداوند را از یاد خواهد برد.

  در دست گرفتن قرآن

  زمانی که در خواب دیدید کتاب قرآنی در دستان شماست، میان آن را گشوده و به درونش نگاه می کنید. با کمال تعجب متوجه می شوید که در صفحات آن چیزی درج نشده و سفید هستند. مفهوم چنین خوابی به معنای عدم اطمینان به ظاهر کارها و امور بوده، چرا که خیلی چیزها نمایی خوشایند و باطنی ظلمانی دارند.

  خریدن قرآن

  خوابی که در آن شما اقدام به خرید کتاب قرآن نمایید، تعبیر آن بدین گونه است که کمالات عرفانی و معنوی زیادی بدست آورده و به درجات بالای دینی خواهید رسید. بطوری که از خیرات و برکات حال شما دیگران نیز بهره مند شده و فیض می برند.

  فروختن قرآن

  زمانی که در خواب ببینید کتاب قرآنی را می فروشید، تعبیر یه این معناست که در اثر گناهان زیادی که مرتکب شده و رذایل زشتی که انجام می دهید از راه دین خارج شده و به انحطاط کشیده می شوید.

  سوزاندن قرآن

  خوابی که در آن به سوزاندن کتاب قرآن مرتکب شوند، به این معناست که خواب بیننده کلیه باورها و عقاید دینی خود را به زیر پا نهاده و از کیش و آیین خود دور می ماند.

  از بر خواندن قرآن

  اینکه ببینید در خواب تمام یا قسمتی از کتاب قرآن را از بر خواندید، سمبلی از دعوت مردم به اجرای دستورات الهی و پرهیز از زشتیها قلمداد می شود. معمولا تلاوت قرآن از حفظ در خواب، بیانگر داشتن باطنی پاک و درست، ادعایی محق و نافذ می باشد.

  نوشتن یا کتابت قرآن

  نوشتن یا کتابت قرآن در خواب، به مفهوم آموزش و کسب معارف دین، داشتن شوق و انگیزه فراوان جهت علم آموزی و مهارت های زندگی، خردورزی و اندیشمند بودن و رسیدن به مال و ثروت زیاد شمرده می شود.

  هتک حرمت به قرآن

  خوابی که در آن هرگونه بی احترامی و هتک حرمت به قرآن مجید مشاهده شود، تعبیر به این معناست که خواب بیننده در زندگی واقعی اصول دین و قرآن را نپذیرفته و احکام قرآن را انکار می نماید. چنین رفتاری از جمله گناهان کبیره محسوب می شود.

  قرائت کردن قرآن با صوت زیبا

  تلاوت قرآن در خواب، در حالت کلی خوابی خیر و نیکو بوده و بشارتی بر خیر دو جهان می باشد. از این موارد می توان به افزایش جایگاه اجتماعی، کسب مهارت و توانایی های خاص، مورد بخشش و مغفرت الهی قرار گرفتن، رسیدن به عزت و دولت، خوشبختی و موفقیت در زندگی، رفع شدن همه گرفتاریها، رهایی از غم و رسیدن به مراد دل اشاره کرد.
  قرائت قرآنی که با صوت زیبا در خواب انجام شود، نشان دهنده دولت، شأن و منزلت بالا، محبوبیت اجتماعی می باشد.

  خواندن قرآن و اضافه کردن کلماتی به کلام آن

  اگر در خواب دیدید که به قرائت قرآن مشغول بودید و در لابه لای این تلاوت کلمات و عباراتی خارج از قرآن به آن می افزودید، تعبیر آن چنین است که از راه عدل و حقیقت خارج می شوید و یا در موضوعی بر خلاف قول و قرارتان عمل کرده و یا راه خیانت در پیش می گیرید. چنانچه بیننده خواب توانایی استنباط آنچه در خواب بر زبان آورده ندارد، به این معناست که در محاکم قضایی و مقابل کرسی عدالت شهادت دروغ داده و یا در انجام کاری شیطانی و کثیف همکاری کرده و کاملا غرق در گناه می شود.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  62 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  فاطمه
  ۱۸ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۵:۴۱

  سلام من خواب دیدم قرآن خانه ما نورانی شد خانه را با نور خود روشن کرد

  حسین
  ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۰۰:۵۶

  سلام
  من خواب دیدم که یه دختر زیبا ازم خواست که یه آیه از یه قران رو بخونم که روی یه میزی جلوی من بود منم خوندم بار دوم ازم خواست و من قبول نکردم (چهره دختره رو یادمه تقریبا انگار ازش خوشم میومد) یه دوستیم هم اونجا بود و اونم خودش همینجوری میخوند که به یه زن میانسالی گفت ببین من خوب میخونم و اینا
  تعبیرش چیه؟

  مهدی
  ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت: ۲۱:۵۷

  سلام من خواب دیدم که قرآن میخونم بعد خوابم گرفت تو خواب خواببدم

  سالاری
  ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت: ۱۱:۳۳

  سلام
  بنده در خواب دیدم یک میهمانی در خانه ما بود که همه فامیل خانه ما بودند و جزئیات را فراموش کرده ام، پدربزرگم روی مبل نشسته بود و یک میز جلویش بود و در دست من یک قرآن بود که رحل هم داشت و باز بود، من به صفحه راست آن نگاه کردم دیدم در بالای صفحه و انگار به جای اسم سوره با رنگ سبز و بزرگ نوشته شده بود «امام صادق (ع)» و من به صفحه یا کلمات دیگر آن توجه نکردم یا یادم نمی آید، قرآن را گذاشتم روی میز جلوی پدربزرگم و پدربزرگم انگار آن را خواند و….
  لطفا تعبیر خواب من را هم بفرمایید ممنون.