🚆 تعبیر خواب قطار از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ق بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب قطار🚆

  برخی از تعبیر خواب قطار عبارتست از: تغییرات بزرگ، پیشرفت و بهبود زندگی، بهتر شدن وضعیت اجتماعی، مسافرت کوتاه، مهمان ناخوانده، رسیدن به خواسته ها می باشد.

  قطار، نماد کنترل شما بر زندگی است، همانطور که در زندگی بیداری می توانید بر دیگران کنترل و تمرکز داشته باشید. این خواب می‌تواند نشانه‌ای از نحوه نزدیک شدن به فرصت‌ها باشد. دیدن جزئیات اینگونه خواب ها در تعابیر آن بسیار تاثیر گذار است.

  ⭐ در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را دسته بندی کرده ایم، برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید. ⭐

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  منوچهر مطیعی تهرانی

  کارل گوستاو یونگ

  آنلی بیتون

  لوک اویتنهاو

  لیلا برایت

  معبرین غربی

  کتاب سرزمین رویاها

  تعابیر بر اساس موضوع

  واگن قطار

  سوار قطار بودن

  پیاده شدن از قطار

  مسافر قطار

  ایستگاه قطار بزرگ و کوچک

  قطار در حال حرکت

  ایستگاه قطار

  جا ماندن از قطار

  دیدن تصادف قطار

  شنیدن صدای قطار

  خداحافظی در ایستگاه

  قطار اکسپرس

  قطار نفتکش

  قطار باری

  قطار مسافری

  قطار نفتکش

  قطار خراب

  قطار در خواب خانم مجرد

  قطار در خواب خانم متاهل

  قطار در خواب خانم باردار

  قطار در خواب خانم مطلقه

  قطار در خواب مرد متاهل

  قطار در خواب مرد مجرد

  تعبیر خواب قطار

  تعبیر خواب قطار بر‌ اساس نظر معبر 👴

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی، اگر در خواب ببینید که قطار می آید خوب است و اگر برود خوب نیست و نشانه جدایی است.
  تعبیر خواب آمدن و رسیدن قطار، به معنای تداوم و تسلسل کارهایی است که در دست انجام دارید.
  اگر خواب ببینید قطاری می آید و شما به استقبال مسافر آشنایی می روید تعبیرش آنست که از ملاقات با یک غریبه خوشحال خواهید شد و اگر غریبه ای از قطار پیاده شود، خبر خوشی به شما می رسد یا مهمانی برایتان می آید.
  سوار قطار بودن در رویا، تعبیرش این است که تغییر و تحولاتی در زندگی شما بوجود می آید.
  اگر دیدید سوار قطاری بودید که توقف کرده و شما از آن پیاده شدید از انجام کار بزرگی فراغت می یابید.
  چنان چه دیدید خودتان سوار قطار هستید و از پنجره آن به بیرون نگاه می‌کنید و مناظری را می‌بینید که از پیش چشم شما می‌گذرند تحولی بنیادی در زندگی شما پدید می‌آید. وضع شما از آچه هست بهتر نخواهد شد اما تحولی بی تردید اتفاق می‌افتد.

  کسانی که در قطار با شما هستند همان کسانی می باشندکه با شما اشتراک سرنوشت خواهند داشت. اگر درون یک کوپه بودید آن‌ها که هستند افراد خانواده شما را تشکیل می‌دهند. اگر قطار شلوغ باشد عده زیادی با شما سرنوشتی مشترک خواهند داشت و اگر تنها بودید راه را به تنهایی می پیمایید
  صدای سوت قطار خبری است که از مسافر یا غایبی به شما می‌رسد

  از نظر کارل گوستاو یونگ 👨‍🏫

  دیدن قطار در خواب تان تعبیرش تطابق و اطاعت است. شما کاری را می کنید که همه انجام می دهند.
  خواب قطار به معنی این است که شما خیلی روشمند هستید. نیاز دارید که کارها را به صورت خاص سازماندهی کنید و به ترتیب و به شیوه ای منظم انجام دهید.
  اگر در خواب ببینید که در قطار خوشحال هستید، نشانه این است که از وجود تغییرات در زندگیتان خوش حال هستید ولی اگر ناراحت باشید، به این معناست که از تغییراتی که در زندگیتان وجود دارد خوشنود نیستید.

  اگر در خواب مسافری را ببینید که او را می شناسید، نشانه این است که  به زودی با فردی جدید وارد رابطه خواهید شد.
  اگر در خواب ببینید که  از بازمانده های یک قطار تخریب شده هستید، به معنای آشوب و بی نظمی است. در واقع مسیر به سوی اهدافتان، طبق مسیری که برنامه ریزی کردید پیش نمی رود شما اعتماد به نفس ندارید و به توانایی تان در رسیدن به اهدافتان شک دارید.بهتر است بدون شک و ایمان به خودتان برای رسیدن به اهدافتان تلاش کنید.
  اگر در رویا ببینید سوار قطار هستید، نمادی از سفر زندگی شماست. بیانگر این است که شما در زندگی تان در مسیر درست هستید و در مسیر درست پیش می روید.
  سوار قطار شدن در خواب، به معنی این است که شما همیشه در هر موقعیت حتی موقعیت های بی اهمیت نگرانید و حتی برای موقعیت هایی که عموما در آخر درست می شوند.
  اگر در خواب وقتی داخل قطار هستید، یک چمدان پر ببینید، نشانه این است که در آینده ای نزدیک به مراقبت های خوانواده تان نیاز خواهید داشت.
  خواب دیدن اینکه شما در ایستگاه قطار هستید بیانگر دوره ی تغییر و تحول در زندگی تان است. شما نیاز دارید که کمی از کارهایتان دست بکشید و برای ارزیابی مجدد موقعیت تان و تعیین مسیر و اهدافتان، کمی بیشتر زمان صرف کنید.
  تعبیر خواب از قطار جاماندن بیانگر فرصت های از دست رفته است.به این معنیست که شما آمادگی لازم برای وارد شدن به مرحله جدید زندگی تان را ندارید. وقت گذرانی می کنید یا کارهایی که باید از قبل انجام میداد را به تاخیر می اندازید.
  اگر خواب ببینید که قطار با ماشین تصادف می کند، بیانگر این است که اهداف زندگی تان با طرز فکر و باورهایتان مطابقت ندارد. احتمالا شخصی میخواهد که شما هدفی را دنبال کنید که به آن علاقه ای ندارید.
  اگر خواب ببینید که قطار با یک نفر تصادف میکند به این معناست که آن شخص در زندگی، در مسیری اشتباه هست. شاید شما نیاز دارید که او را در مسیر درست راهنمایی کنید. این خواب ها ممکن است خود شما را نمایش دهد. به عبارت دیگر، شما در مسیر زندگی اشتباه هستید و نیاز دارید که مسیرتان را عوض کنید.
  اگر در خواب قطار باری ببینید به معنی بار ها و مشکلاتی است که در زندگیتان حملشان میکنید.
  اگر در خواب ببینید با قطار اسباب بازی، بازی میکنید یا در خوابتان ببینید، به این معنیست که میخواهید کنترل و قدرت بیشتری روی زندگیتان داشته باشید و در مسیری که که به نظرتان درست است، پیش ببرید.
  قطار مسافری در خواب مربوط به کار ذهنی است.

  از نظر آنلی بیتون 👨

  از نظر آنلی بیتون، اگر در خواب ببینید که قطار در حال حرکت با سرعت زیادی حرکت میکند، نشانه این است که به مال و ثروتتان به سرعت اضافه می شود و میتوانید به سفرهای خارج از کشور زیادی سفر کنید.
  اگر خواب ببینید با قطاری مسافرت می کنید که اصلا ریلی ندارد، علامت آن است که نگران موضوعی خواهید بود که سرانجام معلوم می شود، برایتان منبع سود و منفعت بوده است.
  اگر در خواب صدای قطار شنیدید، به این معناست که با قبول پیشنهادی که انتظار چندانی نداشتید، در زندگی پیشرفت خواهید کرد.
  اگر در خواب شنیدید صدای قطار هر دم به شما نزدیک می شود ، تعبیرش اینست که تغییراتی در کشور اتفاق خواهد افتاد که به نفع همه افراد جامعه بوده و مطلوب است.
  اگر در خواب قطار باری ببینید، نشانه آن است که زندگی شما دچار تغییر و تحولاتی خواهد شد که به رتبه و مقام های بالاتری خواهید رسید.
  اگر در رویا قطار خراب ببنید، تعبیرش آن است که در سفرتان با مشکلات بسیاری روبرو خواهید شد و به علت مشکلات مالی از سفر کردن منصرف خواهید شد.
  همینطور دیدن قطار خراب نشانه از دست دادن ثروت و دارایی است.

  همچنین بخوانید:  😋 تعبیر خواب قحطی از نظر معبران و موضوعات مختلف

  از نظر لوک اویتنهاو👨

  از نظر لوک اویتنهاو، اگر در خوابتان ایستگاه قطار ببینید، به این معناست که مسافرت کوتاه مدتی خواهید داشت.
  همینطور دیدن ایستگاه قطار از دور به معنی یک مهمان ناخوانده است.

  از نظر لیلا برایت👨

  از نظر لیلا برایت، اگر در خوابتان ایستگاه قطار ببینید، به این معناست که تغییر و تحولات جدیدی در زندگی تان اتفاق خواهد افتاد که برایتان خوب و خوشایند خواهد بود.
  اگر در خواب ببینید که در ایستگاه قطار قدم می‌زنید، تعبیرش این است که هدیه‌ای دریافت می‌کنید.

  از نظر معبرین غربی👨

  قطار بعنوان سمبلی از مدیریت و تسلطی است که شما بر زندگی و امورات خود دارید.‌ به همان ترتیبی که در واقعیت روابط خود با خانواده و دیگران را هدایت کرده و به امور مربوط به کسب و پیشه، تحصیلات و … می پردازید. رویای دیدن قطار به معنای آن است که شما چگونه و از چه راههایی موقعیتهای پیش رویتان را به فرصت تبدیل کرده و بیشترین بهره برداری را از آن خواهید داشت. اینگونه خوابها و دانستن تعابیری که از آن می شودتاثیر بسزایی در تصمیم گیری های تان خواهد داشت.

  اگر مسافران را در قطار مشاهده می کنید:

  به معنای آن است که شما در حال کنترل و سنجیدن امور مالی و داراییتان هستید. نگران آن هستید که هزینه های اجباری از جهات مختلف به شما تحمیل نشده و منابع مالی را در مصارف غیر ضروری صرف نکنید.

  قطار خارج از کنترل:

  بدین معناست که شما هیچ اختیار و اراده ای در امورات زندگی تان نداشته و همه چیز طبق تصمیم و رای دیگران اداره می شود.

  سرعت قطار:

  تعبیر به موانع ناگهانی است که در مسیر برنامه های خواب بیننده نمایان شده و در روند آن اختلال ایجاد می کند.

  کوپه قطار:

  از نظر معبران خارجی قطار تعبیری از همه زندگی بوده و کوپه های که در آن وجود دارد نمادی از خانواده می دانند.

  پیاده شدن شخص ناآشنا:

  اگر در خواب دیدید که قطاری به سمت شما آمد و شخص نا آشنایی از آن پیاده شد، به معنای خبر خوشی است که از آن مطلع می شوید. و یا احتمالا مهمانی برایتان خواهد آمد.

  سفر با قطار:

  چنانچه خودتان را داخل قطار دیدید که عازم سفر هستید، به معنای رویداد مثبت و بزرگی است که زندگی شما را در همه جوانب بهبود می بخشد.

  خارج شدن از قطار:

  اگر دیدید که قطار از حرکت باز ایستاد و سپس شما از آن خارج شدید، به معنای کار بزرگی است که با موفقیت و سلامت به نتیجه مطلوب می رسانید.

  حرکت قطار:

  اگر ببینید که در خواب شما در جایی ایستاده اید و قطار به سمت شما آمده و متوقف می شود و پس از آن مجددا به راه می افتد و یا اینکه از مسافتی دور شاهد حرکت قطار هستید، تعبیر به مسافرتی است که برایتان فراهم شده و عازم آن می شوید.

  بیرون قطار بودن:

  مشاهده قطار در صورتی که سوار آن نشده باشید، فقط به معنای مسافرتی است که در روزهای آتی خواب بیننده عازم آن می شود.

  صدای صوت قطار:

  صدای صوت قطاری که در خواب ببینید، به معنای برگشت مسافر و یا شخصی است که از شما دور شده و هم اکنون نزد شما باز می گردد.

  دیدن بیرون از پنجره قطار:

  چنانچه مشاهده کردید که سوار قطار می شوید و در کنار پنجره با لذتی تمام هر آنچه از کنار شما می گذرد تماشا می کنید، به معنای رویدادهای مثبت و دلنشینی است که به یک باره اتفاق افتاده و موجب تغییرات خوبی در زندگی تان می شود. کسانی که در قطار با شما همسفر هستند، هر آنچه بر شما رخ می دهد عیناً بر ایشان نیز همان شرایط تکرار می شود. هر چقدر مسافرانی که در قطار حضور دارند بیشتر باشند، افراد بیشتری در واقعیت با شما تقدیر یکسانی دارند. ولی اگر در قطار تنها بودید در زندگی فقط شما چنین شرایطی را خواهید داشت.

  در کتاب سرزمین رویاها📚

  رویای قطار در کتاب سرزمین رویاها، نشانه اتفاقات خوب در زندگیتان است. حال به بررسی تعابیر میپردازیم:

  خواب قطار: مجبور خواهید شد فورا به کارهایتان سرو سامان بدهید.
  قطار پستی: کارها بخوبی پیش خواهند رفت.
  قطار تجارتی: یک ملاقات جالب در پیش است.
  تنها در یک قطار سفر می کنید: یک محکمه بنفع شما به پایان می رسد.
  با فامیل خود در قطار سفر می کنید: پیشرفت نصیب شما خواهد شد.
  به اتفاق دوستانتان در قطار سفر می کنید: پول بدست می آورید.

  خواب لکوموتیو: سفرهای بسیاری در پیش دارید.
  اگر بطرف شما بیاید: دوستان می آیند.
  از شما دور شود: معشوقتان شما را ترک می کند.
  با سرعت زیاد حرکت کند: علامت پیشرفت سریع و رسیدن به ثروت.
  لکوموتیو کهنه و غیره قابل استفاده: پول ازشما رو برمی گرداند.
  دو لکوموتیو که به یکدیگر وصل هستند: بلاهای بسیاری در انتظارشما هستند.

  تعبیر خواب قطار بر اساس موضوع آن 📋

  واگن قطار

  آنلی بیتون:

  عموماً تعبیری که برای دیدن واگن در خواب عنوان می شود، یاس و عدم موفقیت در برنامه ها و اموری است که به آن می پردازید. احتمالاً مسائلی که برای آن تلاش می کنید، طبق برنامه و زمانبندی شما پیش نرفته و نتیجه دلخواه ای که مدنظرتان بوده و به راحتی میسر نمی شود.

  اگر در خواب ببینید که شخص شما در حال هدایت واگن است، چنانچه واگن قطار را به سمت پایین هدایت میکردید به معنای مشکلاتی است که با آن روبرو می شوید. اما اگر واگن به سمت بالا حرکت میکرد به معنای موفقیت و رسیدن به اهداف تعبیر می شود.

  منوچهر مطیعی تهرانی:

  اگر در خواب مشاهده کردید که خودتان سوار قطار شده شده‌اید، شما در مقابل پنجره ایستاده و در حالی که قطار در حال حرکت بوده، به تصاویر و چشم اندازی که در حال عبور از مقابل آن هستید می نگرید، به معنای تغییرات اساسی است که در زندگی شما به یکباره ایجاد شده و همه چیز را دگرگون می‌کند. این شرایط به تدریج و به آرامی موقعیت شما را تغییر خواهد داد.
  اشخاصی که به همراه شما در قطار حضور دارند، تعبیر به افرادی می شوند که در واقعیت در مسیری از زندگی با شما بوده و در کنار هم به یک سرانجام و سرنوشت خواهید رسید. از این افراد می توان به شریک کاری و یا همکار نزدیک اشاره کرد.
  همچنین کسانی که با شما در یک کوپه بوده اند، به معنای اعضای خانواده تان هستند.
  در صورتی که قطار مملو از ازدهام جمعیت بود، یعنی تعداد زیادی هستند که در مسیری همانند شما قدم برداشته و نتیجه مشابهی عایدتان می شود.
  اما اگر دیدید که فقط شما در قطار بودید و هیچ شخص دیگری در آنجا نبود، به معنای آن است که در برهه ای از زندگی که برای آن تلاش می کنید تنها هستید.

  همچنین بخوانید:  ✂️ تعبیر خواب قیچی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✔️ سوار قطار بودن

  اگر در خواب دیدید که سوار قطار شده ای، تعبیرش این است که در مسیری جدید قدم برداشته اید.
  گاهی اوقات تعبیر خواب سوار بر قطار بودن نشانه این است که در مورد موضوعی نگران هستید.
  اگر در خواب دیدید که سوار قطار اشتباهی شده اید، تعبیرش این است که در مسیر اشتباهی قدم برداشته اید و راه را اشتباه رفته اید. این خواب به شما یادآوری می کند که اهداف اشتباهتان را دوباره بررسی کنید و بهتر است تصمیمات بهتری در زندگیتان بگیرید.

  ✔️ پیاده شدن از قطار

  اگر در خواب دیدید که از قطار پیاده شدید، تعبیرش این است که در ذهنتان به فکر تغییرات بزرگ هستید اما می ترسید که این تغییرات را عملی کنید. سعی کنید در زندگی تصمیم درستی بگیرید و برای عملی کردن تصمیماتتان دودل نباشید.
  اگر درخواب دیدید که کسی از قطار پیاده شد تعبیرش این است که شخصی شما به جشنی دعوت میکند. میتوانید اجتماعی تر باشید و با افراد بیشتری آشنا شوید.

  ✔️ مسافر قطار

  اگر خواب دیدید که در یک قطار پر از مسافر بودید تعبیرش این است که میل به اجتماعی شدن دارید و دوست دارید با کسی وارد رابطه شوید.

  ✔️ ایستگاه قطار بزرگ و کوچک

  اگر در رویا، ایستگاه راه آهن بزرگی را ببینید، نشان دهنده‌ی انتظار امیدبخش احساسات و روح شما برای وقوع اتفاقات نیک است.
  اگر در رویا، خود را در ایستگاه راه آهن کوچکی مشاهده کنید، این خواب خبر از احساس ناراحتی و نارضایتی شما درباره‌ی فردی که دوستش دارید، می‌باشد.

  ✔️ قطار در حال حرکت

  اگر خواب قطار در حال حرکت دیدید تعبیرش این است که وضعیت اجتماعی تان بهبود پیدا می کند. ممکن است یک دوره نگران کننده در زندگی تان اتفاق بیافتد.
  اگر خواب دیدید که قطار به آرامی در حال حرکت بود و یا به آرامی به جایی سفر می کرد تعبیرش خوب است و نشانه ای از موفقیت شما در پروژه هایی است که به خاطر آن تلاش زیادی کرده اید.
  اگر خواب دیدید که قطار از شما فاصله گرفت، تعبیرش این است که یک دوره غم و اندوه را در زندگی تجربه خواهید کرد. این خواب همچنین ممکن است چیزی غم انگیز را در زندگی یادآوری کند و این خاطرات باعث ناراحتی و افسردگی شما می شود.
  تعبیر خواب راه رفتن در قطار در حال حرکت نشانه این است که باید رفتارهایی که در گذشته پیش گرفتید را کنار بگذارید. این خواب در واقع هشداری به شماست که از کارها و رفتار بد گذشته درس بگیرید.

  ✔️ ایستگاه قطار

  اگر در خوابتان ایستگاه قطار دیدید، نشانه ی تغییرات بزرگ در زندگی است.
  دیدن خواب ایستگاه قطار نشانه تحول کامل در زندگی تان است و باید قدر آن را بدانید.
  اگر در خواب قطار در ایستگاه توقف کرد تعبیرش این است پیشنهادات جالبی در آینده تجربه خواهید کرد.

  ✔️ جا ماندن از قطار

  اگر در رویا ببینید که از قطار جا ماندید، تعبیرش این است که به دلیل تنبلی و عدم مسئولیت، مشکلات زیادی در زندگی تان به وجود آورده اید. شما مدام وظایف خود را به تعویق می اندازید و مسیر پیشرفت خود را مسدود کرده اید. بهتر است کمی مسئولیت پذیر باشید.
  در برخی موارد جا ماندن از قطار در خواب بیانگر فرصت های از دست رفته است و نشانه ای از آماده شدن برای تغییرات در زندگی است.
  اگر در خواب دیدید که قطار بدون شما حرکت کرد و شما دنبال قطار می دویدید تعبیرش این است که اتفاق بدی برای شما می افتد که شما را افسرده و غمگین می کند.

  ✔️ دیدن تصادف قطار

  اگر در خواب دیدید که قطار تصادف کرد، تعبیرش این است که مانع بزرگی بر سر راهتان قرار خواهد گرفت.
  خواب دیدن تصادف قطار همچنین نشانه هرج و مرج بیش از حد است. احتمالا در کار خود شریکی دارید که مشکلاتی در زندگی تان ایجاد کرده است.
  اگر در خواب دیدید قطار با ماشین تصادف کرد به این معنی است که میان خواسته ها و اهدافتان اختلاف وجود دارد.
  اگر خواب دیدید که قطار با شخصی تصادف کرد تعبیرش بد است. شخصی که قطار با آن تصادف کرده احتمالا ضربه بزرگی می خورد و مشکل بزرگی برای او ایجاد می شود.

  ✔️ شنیدن صدای قطار

  اگر در خواب صدای قطار شنیدید،تعبیر این است که به زودی یک فرصت ایده آل جلوی راه شما قرار خواهد گرفت.
  صدای سوت قطار خبری است که از مسافر یا غائبی به شما می رسد.

  ✔️ خداحافظی در ایستگاه

  اگر در رویا دیدید که در ایستگاه قطار با کسی خداحافظی میکنید، سمبل فراموش کردن فردی است که در گذشته‌ی شما نقش داشته، و خبر میدهد که در زندگی خود تغییراتی ایجاد خواهید کرد.

  ✔️ قطار اکسپرس

  تعبیر دیدن قطار اکسپرس در خواب نشان می دهد که اهداف و خواسته های شما سریعتر از انتظار پیش می رود. احتمالا به زودی زود به خواسته هایتان خواهید رسید.

  ✔️ قطار نفتکش

  اگر در خواب قطار نفتکش دیدید، نشانه این است که شخصی شما را مجبور به انجام برخی کارها میکند.
  تعبیر خواب قطار نفتی همچنین نشانه تلاش شما برای داشتن کسب و کار موفق است.

  ✔️ قطار باری

  از نظر کارل گوستاو یونگ:

  خوابی که در آن قطار باربری دیده شود، به موانع و مشکلاتی اشاره می‌کند که در زندگی با آنها مواجه هستید. قطار باری به نوعی بیانگر کارها و فشارهای جسمی می باشد.

  از نظر آنلی بیتون:

  همچنین بخوانید:  🔪 تعبیر خواب قتل و کشتن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  اگر شما در خواب قطار باری دیدید، نشان دهنده ایجاد رویداد هایی با جنبه مثبت در زندگیتان بوده که در اثر این تغییرات به ارتقاء مقام رسیده و پیشرفت خواهید داشت.

  ✔️ قطار مسافری

  از نظر کارل گوستاو یونگ:

  دیدن قطار مسافربری در خواب، تعبیر به کارهای فکری و محاسبات ذهنی می شود.

  ✔️ قطار نفتکش

  چنانچه در خواب قطار نفتکش دیدید، به این معناست که شخصی از اطرافیانتان قصد دارد انجام موضوعاتی که ارتباطی به شما ندارد، اجباراً به شما محول کند.
  همچنین مشاهده قطار نفتی در خواب، بیانگر همت و اراده زیاد شما برای بدست آوردن حرفه و شغلی عالی می باشد.

  ✔️ قطار خراب

  از نظر آنلی بیتون:

  اگر در خواب قطار خرابی دیدید، تعبیر به آن است که تصمیم دارید تا به سفر بروید ولی به علت اوضاع آشفته و موانع ریز و درشتی که بر سر راه تصمیم شما ایجاد می شود و همچنین پایین بودن توانایی مالی تان از انجام آن پشیمان می شوید.
  خوابی که در آن قطار خراب مشاهده شود احتمالا به معنای زیان های مالی است که ممکن است به شما وارد شود.

  دیدن قطار در خواب معمولا، نشان دهنده ی پیروزی در برنامه ها، ترقی در امور ، سعی و کوشش و بلندپروازی در جهت تحقق اهداف و دست یابی به آمال و آرزوها تعبیر می شود.
  خوابی که در آن قطار مشاهده شود، عنوان کننده ایده ها و برنامه هایی است که با بررسی دقیق برای آینده ای روشن تعیین می شود.
  اگر در خواب قطار دیدید، به معنای داشتن عمری طولانی برای خواب بیننده است.
  خوابی که در آن دیده شود قطاری به سرعت زیاد در حال رفتن بود، به این معناست که خواب بیننده در شرایط فعلی زندگی اش، تصمیمات سازنده و عالی اتخاذ می نماید.
  اگر در خواب قطار مسافربری را دیدید، به این معناست که راهی که در واقعیت در پیش گرفتید، مسیر درست و مناسبی است.
  اگر در خواب قطاری را دیدید و سوار آن شده و در قسمت VIP نشستید، یعنی شخص خواب بیننده صاحب جایگاه و مقام عالی خواهد شد.
  در صورتی که در خواب دیدید سوار قطار هستید و در آنجا با خانمی با ظاهر غیرمعمول آشنا می شوید، به منزله سعی و تلاش فراوانی است که در انجام کارها از خود بروز می دهد.
  اگر در خواب مشاهده کردید که در حال هدایت و رانندگی قطار هستید، به این معناست که جایگاه شغلی و یا کسب و کار جدیدی را بدست می آورد.

  ✔️ قطار در خواب خانم مجرد

  اگر دختری که ازدواج نکرده خواب قطار ببیند، نشان دهنده سعی و پشتکار او در جهت محقق کردن اهداف و رسیدن به آرمانهای والا است.
  چنانچه دختر مجردی قطاری را در خواب دید، یعنی در آینده ای نزدیک ازدواج خوبی خواهد داشت.
  اگر دیدید خانمی به تنهایی در واگن قطار حضور داشت، بیانگر آن است که در واقعیت مسأله ای باعث سردرگمی و نگرانی او شده که منجر به افکار پریشان و ذهنی مغشوش برای او شده است.

  ✔️ قطار در خواب خانم متاهل

  چنانچه زن متاهلی خواب دید که قطاری به آهستگی در حال حرکت بود، و خودش می دوید، یعنی بهتر است که به تغییر و بهسازی برخی عادتهای خود اقدام کند.
  اگر خانمی که دارای همسر بود در خواب قطاری که به آهستگی حرکت می کرد دید، به معنای موانع زیادی است که در زندگی با آنها دست و پنجه نرم می کند.
  گاها ممکن است مشاهده قطار برای خانم متاهل، به معنای آن باشد که در آینده ای نزدیک باردار خواهد شد.
  اگر در خواب دیدید خانم متاهلی در انتظار آمدن قطار است، یعنی اتفاقات مثبت و تغییرات خوبی در زندگی او رخ می دهد.
  اگر دیدید در خواب خانم متاهلی در حال پیاده شدن از قطار یود، بیان کننده اختلاف نظراتی است که او با اعضای خانواده داشته و آن را مطرح می کند.
  اگر در خواب مشاهده کردید خانم متاهلی سوار بر قطار سریع السیر بود و قطار به سرعت حرکت می کرد، بزودی امور مالی او و همسرش در جهت مثبت تغییر کرده و پیشرفت می کنند.

  ✔️ قطار در خواب خانم باردار

  چنانچه در خواب خانم بارداری را در قطار دیدید، به این معناست که به زودی وضع حمل کرده و فرزند او متولد می شود.
  اگر در خواب دیدید که خانم بارداری به شدت قطار را گرفته، بیانگر زایمان سخت و دشواری است که برای تولد فرزندش خواهد داشت.
  اگر خانم بارداری در خواب قطاری را مشاهده کرد که بطور معمول حرکت می کرد، یعنی او با زایمانی راحت فرزندش را به دنیا می آورد.
  اگر دیدید خانم بارداری در قطاری است که خیلی کند حرکت می کرد، یعنی او در دوران حاملگی از نظر سلامتی دچار مشکلاتی شده و ضعف جسمانی پیدا می کند.

  ✔️ قطار در خواب خانم مطلقه

  چنانچه در خواب خانم مطلقه ای را سوار بر قطار مشاهده کردید، بیانگر آن است که خدای متعال بزودی در جهت جبران شکست او در گذشته، همسری شایسته نصیب او می کند.

  ✔️ قطار در خواب مرد متاهل

  اگر مردی در خواب قطاری را دید، به معنای آن است که اوضاع زندگی و کاری او به شرایط خوبی خواهد رسید.
  اگر مردی در خواب قطار باری را مشاهده کرد، احتمالا نشان دهنده ضرری مالی است که در معاملات خواهد دید. لازم است جوانب احتیاط را رعایت کند.
  اگر مردی در خواب ببیند که سوار قطاری می شود که با سرعت خیلی کم حرکت می کرد، یعنی ممکن است از نظر جسمی دچار ضعف شده یا بیمار شود.

  ✔️ قطار در خواب مرد مجرد

  چنانچه جوان مجردی در خواب قطاری را ببیند، نشان دهنده آن است که در آینده ی نزدیک ازدواج خوبی خواهد داشت.
  اگر مرد جوانی قطاری را در خواب مشاهده کرد، بیانگر موقعیت خوبی است که او در شغل و حرفه اش به آن می رسد.
  در صورتی که جوان تحصیلکرده ای در خواب دید که با وجود تاشش قادر به سوار شدن به قطار نبوده،یعنی احتمالا کارها و برنامه هایش به خوبی پیش نمی روند.
  اگر فرد مجردی شاهد حرکت قطار با سرعت خیلی بالا بود، یعنی او تا سالهای خیلی دور عمر کرده و زندگی می کند.
  دیدن قطاری که با سرعت خیلی کم در حال حرکت بود برای جوان مجرد در خواب، یعنی لازم است به بررسی برخی رفتارهایش بپردازد.
  اگر جوانی با تحصیلات عالیه سوار قطار شد ولی نتوانست از آن پیاده شود، یاد آور موقعیتهایی است که او در زندگی موفق به فتح آنها نشده و باعث ناکامی او گشته است.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک