🐸 تعبیر خواب قورباغه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ق بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب قورباغه🐸

  همانطور که می دانید قورباغه یکی از حیوانات دو زیستی است که هم در خشکی و هم در آب های راکد بسیار دیده می شود. همچنین این حیوان بسیار پر سر و صداست. طبق این ویژگی های زیستی می توان گفت تعبیر خواب قورباغه نمادی از یک شخص وراج و بیهوده گو می باشد.

  برخی دیگر از تعابیر این رویا عبارت است از: مهمانی، تغییر کار و شغل، جمعی خطرناک، زنی فساد و بد کاره، ازدواج، دعوا و درگیری، غم و دل شکستگی و …

  در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این رویا را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر رویای خود با تاروت رنگی همراه باشید.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  منوچهر مطیعی تهرانی

  آنلی بیتون

  کارل گوستاو یونگ

  کتاب سرزمین رویاها

  تعابیر بر اساس موضوع

  قورباغه سفید رنگ

  قورباغه نارنجی رنگ

  قورباغه مرده

  قورباغه سبز رنگ

  قورباغه سیاه رنگ

  قورباغه قرمز رنگ

  قورباغه زرد

  قورباغه بنفش

  قورباغه آبی

  قورباغه در آب

  حمله کردن و گاز گرفتن قورباغه

  پرش و جهش قورباغه

  قورباغه سمی

  قورباغه طلایی رنگ

  تخم قورباغه

  خوردن قورباغه

  کشتن قورباغه

  قورباغه در تخت خواب

  قورباغه در منزل شخصی

  قورباغه پشت در خانه

  بازی کردن با قرباغه ها

  تبدیل شدن به قورباغه

  قورباغه بزرگ و غول پیکر

  تعبیر خواب قورباغه

  تعبیر خواب قورباغه بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام جعفر صادق (ع) اگر در خواب دیدید که قورباغه ای بسیار سر و صدا می کرد و یا به بیانی فریاد می کشید، تعبیرش این است که به زودی وارد مکانی جدید خواهید شد. می تواند یک مهمانی و یا محیط کاری و شغلی هم باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که تعداد زیادی قورباغه در محیطی جمع شده بودند و همه با هم سر و صدا می کردند، تعبیرش برای مردم ساکن این محیط خوب نخواهد بود. به زودی گرفتار خشم و عذاب خداوند یگانه خواهند شد.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  تعبیرگران اسلامی و کهن در مورد قورباغه و یا وزق و یا حتی غوک (هر سه منظور قورباغه است)، مطالب و موارد مختلفی را ذکر کرده اند ولی چون هیچ کدام با دیگری هماهنگی و استناد ندارند، از بیان و تفسیر آنان صرف نظر می کنیم. اغلب این تعابیر و معانی بر اصل نحوه زیستن و ویژگی های زیستی این حیوان صورت گرفته است. برای نمونه چون این حیوان معمولا شب ها دیده می شود و در مرداب و تالاب ها و یا آب های راکد سر و صدای زیادی می کند، به شب زنده داری و پرهیزگاری تعبیر شده است.
  برای مثال ابن سرین در این باره عقیده دارد که اگر کسی در خواب دید که قورباغه دارد، در وعده زمانی نزدیک با مردی و یا شخصی پرهیزگار و با ایمان هم صحبت و هم کلام خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب قورباغه ای را دیدید، تعبیرش برعکس است و با شخصی بد اخلاق و بدکردار که بسیار هم بیهوده گو و پر مدعی است برخورد خواهید کرد. حتی افرادی که با این شخص رفت و آمد دارند و وی را می شناسند، می دانند که سخنان و صحبت های این شخص بدون اساس و بیهوده می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در محیطی تعداد زیادی قورباغه جمع شده بودند، به زودی وارد جمعی از مردمان بد کردار و بد اندیشه خواهید شد که اصلا به نفع شما نیست و ماندن در آن محفل بسیار خطرناک و نادرست خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که قورباغه ای در اتاق شخصی و یا منزل شما بود، به زودی مهمانی ناخوانده به شما سر خواهد زد که از دیدن وی و حضورش در منزل تان اصلا خوشحال نخواهید شد و حامل زجر و رنج خواهد شد.
  ✍️اگر قورباغه ای را در جوی آب و یا ورودی یک قنات و یا به طور کلی در آب استخر، آبگیر و حوض مشاهده کردید، رویای دیده شده تعبیر میانه ای خواهد داشت. تنها در صورتی این تعبیر صدق می کند که در محیطی غیر آشنا دیده شود. مسلما جای این حیوان در منزل و بین اتاق و لباس و کمد ها نخواهد بود و دیدن قورباغه در این مکان ها معنای خوبی نخواهد داشت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که قورباغه ای در تخت و یا رختخواب اش بود، در صورتی که مجرد باشید تعبیرش زنی بد و فاسد است. همسر خوبی نصیب تان نخواهد شد.اگر متأهل هستید، دعوا و درگیری بین شما و همسرتان رخ می دهد که برخوردی نامناسب و زشت با او خواهید کرد و حتی در این بین از روی عصبانیت و فشار روانی به او حرف های ناشایستی خواهید زد. (در این تعبیر تفاوتی ندارد که شما مرد و یا زن باشید).
  ✍️اگر در خواب دیدید که قورباغه ای در جیب یکی از لباس های شما بود، اموال و دارایی تان را از دست تان بیرون می کشند، نسبت به شما ناحقی خواهند کرد و همچنین پشت سرتان بسیار بدگویی خواهند کرد. مراقب زندگی خود باشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که قورباغه ای از پشت به شما چسبیده بود، از سمت برادر تنی خود یک غم و ناراحتی در پیش دارید.
  ✍️اگر بر سینه شما چسبیده بود، این ناراحتی از سمت فرزند پسر شماست.
  ✍️اگر در شلوارتان بود، زن و خانواده شما باعث دلشکستی و ناامیدی شما خواهند شد.
  ✍️اگر در کیف و یا ساک خود مشاهده کردید، تعبیرش مسافرت است. به زودی عازم سفری خواهید شد ولی این سفر برای شما باعث آزار و رنج می شود، چرا که همسفری نادرست و غیر قابل تحمل همراه شماست.
  ✍️اگر در عالم رویا قورباغه ای را روی درخت و یا بر روی شاخه درخت مشاهده کردید، گروهی و یا فردی شما را فریب خواهد داد و به اصطلاح گندم نمایی خواهند کرد و جو می فروشند.
  همینطور خانم آیتانوس، معبر یونانی، عقیده دارد که قورباغه شخصی را نشان می دهد که در کنار شما همیشه لبخند دارد و برای شما چاپلوسی می کند ولی همین که از شما جدا می شود پشت شما بدگویی می کند، ناسزا می گوید و سعی دارد شما را از چشم دیگران بیندازد.
  اگر بخواهیم به طور کلی بگوییم، این تعبیر در رویاهای شبانه ما استناد دارد و کاملا درست است.

  همچنین بخوانید:  😠 تعبیر خواب قهر از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر آنلی بیتون👨

  از نظر آنلی بیتون اگر در خواب دیدید که قورباغه ای را گرفتید، تعبیرش نشان می دهد که شما آنطور که باید از خود و زندگی تان بیشتر مراقبت کنید. همچنین احتمال بیماری و نا خوش احوالی هم وجود دارد.
  ✍️اگر در عالم رویا قورباغه ای را در میان دشت و سبزه مشاهده کردید، به زودی شخصی را برای دوستی انتخاب می کنید که بسیار آرام و محرم اسرار و با وفا خواهد بود
  ✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب خود قورباغه ای بسیار بزرگ دیدید، به زودی با مردی ثروتمند و توانگر ازدواج خواهید کرد که همسر خود را به تازگی از دست داده و فرزندان زیادی دارد.
  ✍️اگر قورباغه را در باتلاق و یا مردابی دیدید، به زودی با کمک اطرافیان از شر ناملایمات رها خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال خوردن قورباغه بودید، بیشتر مراقب ارتباطات خود باشید. برخی از معاشرت های شما نادرست هستند و نه تنها چیزی به شما اضافه نمی کنند بلکه باعث ضرر و مکافات هم خواهند شد. خوشی های فانی و زودگذر فقط وقت شما را می گیرند.
  ✍️اگر در خواب صدای قورباغه ها را می شنیدید، تعبیرش یک هشدار است. بیشتر در انتخاب دوست دقیت کنید، چرا که پس از رفت و آمد های بسیار در نهایت متوجه می شوید که این معاشرت ها نتیجه و سرانجام خوبی ندارند.

  از نظر کارل گوستاو یونگ👨

  از نظر یونگ، قورباغه در عالم رویا می تواند نشانه ظرفیت و قدرت شما برای تغییر باشد.
  می توانیم قورباغه را در خواب به شاهزاده و اشراف زاده ای تشبیه کنیم که قیافه و ظاهر خود را تغییر داده است و به نوعی نمادی از تغییر و تحول، احیا و زندگی دوباره است.
  به تعبیر دیگر قورباغه در خواب سمبل آلودگی، عدم تمیزی و نظافت، باروری و مولد بودن است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که قورباغه ای می پرید، این رویا نشان می دهد که شما به هیچ کس و هیچ چیز تعهد ندارید و بسیار تنوع طلب هستید. مدام دوست دارید از شاخه ای به شاخه ای دیگر بپرید و موارد مختلف را امتحان کنید.
  حتی به تفسیر دیگر قورباغه نشان می دهد که شما در مسیر درستی قرار گرفته اید و گام های اصلی و مهمی را به سمت اهداف خود برداشته اید.
  ✍️اگر در عالم رویا صدای قورباغه ای را می شنیدید، تعبیر این رویا نشان می دهد که شما قصد انجام کاری را داشته اید ولی در این کار ناکام مانده اید و نتوانستید آن را به اتمام برسانید. شاید از این بابت ناراحت هستید و احساس ناکارآمدی دارید. به خودتان روحیه دهید و دوباره برای ادامه این راه تلاش کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال خوردن قورباغه و یا گوشت آن بودید، تفسیرش نشان می دهد که یک وظیفه ای را به شما خواهند سپرد که انجام آن خیلی باب میل تان نیست.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کل قورباغه را در دهان تان گذاشتید، تعبیرش این است که باید حرفی را بزنید و یا کاری انجام دهید که واقعا انجام آن مثل بلعیدن یک قورباغه سخت و نشدنی است.
  به تفسیر واضح تر، ممکن است شما مثال قدیمی قورباغه در گلو را شنیده باشید. منظور از این جمله، ناتوانی در صحبت کردن و بیان خواسته است.

  همچنین بخوانید:  📖 تعبیر خواب قرآن مجید از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  کتاب سرزمین رویاها📗

  اگر شما یک اقا هستید و در خواب خود قروباغه مشاهده کرده اید، تعبیرش برای شما منفی خواهد بود و خبر از دورانی سخت می دهد. ضرر و زیان های کوچک و سختی در پیش خواهید داشت و سیلی از مشکلات و درگیری ها در پیش دارید. فراموش نکنید که خداوند کنار شماست و امیدتان را از دست ندهید.
  ✍️اگر یک خانم هستید و رویای شما چنین محتوایی داشته است، به زودی با مردی ازدواج خواهید کرد که قبلا متأهل بوده و از ازدواج قبلی خود فرزندان زیادی دارد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که قورباغه می گرفتید، بیشتر مراقب باشید. ممکن است در اثر بی احتیاطی خود بدن تان جراحتی پیدا کند و مدت ها باعث آزار شما باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که قورباغه ها را می کشتید، شخصی اطراف تان است که در ظاهر صمیمی ترین دوست شماست ولی در باطن اصلا خیرخواه و دلسوز نیست و شخصیتی دورو دارد. سعی کنید آدم های اطراف تان را درست تر بشناسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که روی قورباغه و یا قورباغه ها راه می رفتید و با پای خود آنها را له می کردید، تعبیر این رویا نشان می دهد که تمام دوستان تان در شرایط سخت شما را تنها می گذارند. در واقع زمانی که به کمک آنها نیاز دارید، بهانه های مختلف می تراشند تا شما را از سر خود باز کنند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که قورباغه ها در حال فرار کردن بودند، تعبیر رویای شما خوب است و نوید از حل شدن پاره ای از مشکلات تان می دهد. خوشنود باشید، چرا که لطف خداوند شامل حال تان خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که صدای قورباغه ها را گوش می کردید، تعبیرش نیک است و لحظات بسیار به یادماندنی در پیش خواهید داشت. در دوره ای از خوشی و آرامش قرار خواهید گرفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال خوردن قورباغه بودید، به زودی ثروتمند خواهید شد و دارایی های بسیار به دست خواهید آورد.
  ✍️اگر در خواب قورباغه ای را در آب دیدید، مقداری پول و مال به دست شما خواهد رسید که می تواند برخی از گره های مالی تان را باز کند.

  تعبیر خواب قورباغه بر اساس موضوع آن 📋

  ✔️قورباغه سفید رنگ

  اگر در خواب قورباغه ای را دیدید که رنگ پوست سفیدی داشت، این رویا مربوط به مسائل عاطفی شما می باشد. برخی از تعبیر گران عقیده دارند که می تواند خبر از شکست خوردن در مسائل عاطفی باشد و یا اینکه کسی که دوستش دارید شما را ترک خواهد کرد.

  ✔️قورباغه نارنجی رنگ

  اگر در خواب قورباغه ای نارنجی رنگ دیدید، به زودی با دوستی بسیار وفادار و مهربان رو به رو خواهید شذ که می تواند زمینه ساز موفقیت شما در تمامی مسائل باشد.

  ✔️قورباغه مرده

  اگر در خواب قورباغه ای را دیدید که مرده بود، شما از هیچ کس انتظار ندارید و به اصطلاح از همه ناامید شده اید. از جمع فاصله می گیرید و سعی می کنید که تمامی اوقات را تنهایی سپری کنید.

  ✔️قورباغه سبز رنگ

  قورباغه سبز سمبلی از پنهان کاری است. شاید شما اخیرا سعی داشتید احساسات و غرایز خود را از دید دیگران دور نگه دارید ولی اکنون زمان اشکار سازی است. همه حس های پنهان شده را ابراز کنید و خودتان متوجه بهتر شدن حال روحی تان خواهید شد.

  ✔️قورباغه سیاه رنگ

  اگر در خواب قورباغه ای را دیدید که رنگ تیره و یا سیاه داشت، تعبیرش منفی است و از اندوه و ناراحتی خبر می دهد.

  ✔️قورباغه قرمز رنگ

  اگر قورباغه قرمز رنگی را مشاهده کرده اید، حادثه ای خطرناک در پیش دارید که می تواند منجر به یک آسیب و جراحت جدی شود. احتیاط را فراموش نکنید.

  ✔️قورباغه زرد

  اگر در خواب قورباغه ای را دیدید که رنگ پوست زردی داشت، تعبیرش کسالت و بیماری است. برخی از تغبیرگران هم معتقدند که موقعیتی بسیار حساس، پر از تنش و فراز و نشیب در پیش خواهید داشت.

  ✔️قورباغه بنفش

  اگر در خواب تان قورباغه ای را دیدید که رنگ پوستش بنفش بود، نشان می دهد که شما بسیار مضطرب هسیتد و زندگی سرشار از استرس دارید. این شرایط باعث بیماری و کسالت برای شما شده است. سعی کنید استرس را از خود دور کنید تا دوباره سلامتی و حال خوب را به دست آورید.

  ✔️قورباغه آبی

  اگر در خواب خود قورباغه آبی رنگی را دیدید، بیشتر مراقب دوستان تان و نزدیکان زندگی تان باشید. ممکن است کسی شما را زیر نظر داشته باشد. مراقب باشید و سعی کنید خطایی انجام ندهید، در غیر این صورت باعث ضرر و خسارت برای خود خواهید شد.

  ✔️قورباغه در آب

  اگر در خواب تان قورباغه ای را در آب مشاهده کردید، تعبیرش اشاره به تغییر و تحول در افکار و عقایدتان دارد.
  اگر دیدید که قورباغه خیلی آزاد و رها در آب شنا می کرد و از محیطی که در آن شنا می کرد راضی به نظر می آمد، تعبیرش برای شما نیک خواهد بود و به زودی به موفقیت می رسید.

  همچنین بخوانید:  🚆 تعبیر خواب قطار از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✔️حمله کردن و گاز گرفتن قورباغه

  اگر در عالم خواب دیدید که قورباغه ای به سمت شما حمله کرد و یا جایی از بدن شما را گاز گرفت، این رویا نشان می دهد که هر چند برای رسیدن به موفقیت و پیشرفت تلاش می کنید ولی همیشه در همین مرحله درجا زده اید و تغییری ایجاد نشده است. به تعبیر دیگر شاید اخیرا کسی شما را در فشار روحی و روانی قرار داده است و با رفتار و گفتار خود باعث آزار و اذیت شماست.

  ✔️پرش و جهش قورباغه

  اگر در خواب قورباغه ای را دیدید که به این طرف و آن طرف می پرید، به زودی در راه رسیدن به اهداف و برنامه هایتان قدم های بزرگی برخواهید داشت.

  ✔️قورباغه سمی

  اگر در خواب قورباغه ای سمی را در آب دیدید، این رویا می تواند ناشی از اختلاف نظر ها و تنش های شما با نزدیکان و اقوام باشد. شاید منشأ این مشکلات به شیوه رفتاری و تربیتی شما باز می گردد. فردی هستید که در ارتباط گرفتن با دیگران بسیار مشکل دارید و به همین دلیل سوء تفاهم های جدی رخ داده است. سعی کنید واضح صحبت کنید تا دیگران متوجه احساس و منظور باشند.

  ✔️قورباغه طلایی رنگ

  اگر در خواب قورباغه ای را دیدید که رنگ پوستش طلایی رنگ بود، شما اعل ریسک کردن هستید و اخیرا سرمایه گذاری های بسیار خطرآمیزی انجام داده اید. اما نگران نباشید، تمامی این سرمایه گذاری ها و ریسک های خطرناک شما به نتایج خوبی خواهند رسید.

  ✔️تخم قورباغه

  تخم قورباغه در خواب، نمادی از باروری و تولید مثل می باشد. شاید به زودی صاحب فرزند جدیدی شوید.

  ✔️خوردن قورباغه

  اگر در خواب دیدید که قورباغه ای را خوردید، حال روحی شما در وضعیت نا بسامان و آزار دهنده ای قرار دارد. اگر در خواب دیدید که هنگام خوردن این حیوان، احساس خوبی داشتید؛ تعبیرش نشان می دهد که در نهایت از پس این اوضاع بر خواهید آمد و می توانید مشکلات روحی خود را کنار بگذارید و دوباره حال خوب را به خودتان هدیه دهید.

  ✔️کشتن قورباغه

  اگر در خواب دیدید که قورباغه ای را کشتید، شما کار های نیمه تمام زیادی دارید. شاید کاری که برای تحقق آن برنامه های زیادی داشتید، بی نتیجه مانده باشد. شما برای این سهل انگاری ها به دنبال مقصر می گردید و مدام دیگران را محکوم می کنید. فراموش نکنید که مقصر هر اشتباهی خود شما هستید.

  ✔️قورباغه در تخت خواب

  اگر در خواب دیدید که قورباغه در تخت و یا تشک شما وجود داشت، به زودی با کسی نزدیکی و رابطه عاشقانه خواهید داشت.

  ✔️قورباغه در منزل شخصی

  اگر در خواب خود قورباغه ای را در منزل و خانه خودتان دیدید، تعبیرش یک دیدار و ملاقات با دوستی قدیمی و دیرینه است. از دیدن این شخص بسیار خوشحال خواهید شد.

  ✔️قورباغه پشت در خانه

  اگر در عالم رویا قورباغه ای را پشت در خانه خود مشاهده کردید، تعبیرش اشاره به کودکانی دارد که باعث خوشحالی و شادی در زندگی شما هستند. شما از بابت وجود آنان شاکر خداوند هستید.

  ✔️بازی کردن با قرباغه ها

  اگر در خواب دیدید که با قورباغه ای بازی می کردید، شخصی اطراف شماست که شدیدا نیازمند حمایت و کمک است. همدلی خود را از او دریغ نکنید.

  ✔️تبدیل شدن به قورباغه

  اگر در خواب دیدید که خودتان و یا شخص دیگری به یک قورباغه تبدیل شدید، این رویا تعبیر جالبی دارد. برخی از تعبیرگران و روانشناسان عقیده دارند این رویا اشاره به یکی از داستان های کودکی شما دارد که یا خودتان خوانده اید و یا به آن گوش کرده اید.
  به تعبیر دیگر این رویا می خواهد به شما چیزی را گوشزد کند. بیشتر در میان افراد معمولی حضور یابید و سعی کنید در بین همین چیز های ساده به دنبال نشانه ها و موهبت ها باشید. فراموش نکنید که شکرگزاری مداوم و مکرر می تواند در زندگی شما معجره ایجاد کند.

  ✔️قورباغه بزرگ و غول پیکر

  اگر در خواب قورباغه ای را دیدید که بسیار بزرگ و قول پیکر بود، به زودی ازدواج خواهید کرد. به تعبیر دیگر می تواند نشانگر هم خانه شدن و زندگی کردن با شخصی بسیار با تجربه، فهیم و توانگر و دانا باشد. شاید این شخص، فردی باشد که در زندگی قبلی خود ناکامی های زیادی دیده است و از همسر خود جدا شده است. همچنین این شخص فردی است که از نظر مالی موفق است.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک