✂️ تعبیر خواب قیچی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ق بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب قیچی✂️

  قیچی در عالم خواب و رویا تعبیر متفاوتی دارد. برخی از معبران عقیده دارند که قیچی شخصی را نشان می دهد که طینت خوبی ندارد و برخی دیگر از معبران هم برعکس معتقدند شخصی بسیار دست و دل باز را نشان می دهد. با این وجود تعبیر رویای شما باید با توجه به مضمون رویای شخصی تان باشد.
  برخی از دیگر تعبیرهای این خواب و رویا عبارت است از: نوزاد، دوستی نجیب و اصیل، فردی بد طینت که قصد تفرقه افکنی دارد، تهمت و افترا، فقر، درگیری، جدایی، طلاق و…
  در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این رویا را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر رویای خود با تاروت رنگی همراه باشید.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  محمد ابن سیرین

  جابر مغربی

  امام جعفر صادق (ع)

  منوچهر مطیعی تهرانی

  آنلی بیتون

  لوک اویتنهاو

  کارل گوستاو یونگ

  کتاب فرهنگ تفسیر رویا

  تعابیر بر اساس موضوع

  قیچی طلایی

  قیچی ناخن

  قیچی شکسته

  قیچی مو

  قیچی تیز و برنده

  پیدا شدن قیچی گمشده

  حمله کردن به کسی با یک قیچی

  آسیب زدن به خود با قیچی

  بریدن انگشت با قیچی

  پرت کردن قیچی

  قیچی آغشته به خون

  قیچی نوزاد و کودک

  قیچی در محیط آشپزخانه

  قیچی مخصوص جراحی

  قیچی صاف

  تعبیر خواب قیچی

  تعبیر خواب قیچی بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر محمد ابن سیرین👨

  اگر در خواب دیدید که کسی به شما یک قیچی داد، تعبیر رویای شما یک فرزند است. به زودی خداوند یک نوزاد به شما هدیه خواهد کرد.
  اگر دیدید که با یک قیچی در حال اصلاح ریش صورت خود بودید، تعبیرش اشاره به ریاست و رهبری شما در منزل و خانه شخصی تان است. اگر اخیرا نظارت صحیحی نداشتید و بهم ریختگی ایجاد شده است، به زودی همه چیز به حالت قبل باز خواهد گشت.
  اگر در خواب دیدید که لباس و یا موهایتان را با یک قیچی کوتاه کردید، تعبیرش نیک است و جای نگرانی ندارد.
  اگر در خواب دیدید که با یک قیچی و یا ناخنگیر ناخن خود را کوتاه می کردید، باز هم تعبیرش خوب است و نشان می دهد که اراده شما در ایمان و مسائل معنوی تان بسیار بهتر از قبل خواهد شد.

  از نظر جابر مغربی👨

  از نظر جابر مغربی اگر در خواب دیدید که قیچی به شما داده شد، تعبیرش خوب است. اگر اسب و دام دارید، به تعداد آنها اضافه خواهد شد. اگر ملک و املاک فراوان دارید، در وعده زمانی نزدیک، باز هم به خرید ملک خواهید پرداخت.

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام جعفر صادق (ع) قیچی در خواب، سه تعبیر دارد:
  تعبیر اول، مردی را نشان می دهد که بسیار دست و دل باز است و هرچه در زندگی اش داشته باشد با اطرافیان خود شریک می شود. این شخص می تواند پدر، برادر، همسر و یا یکی از اقوام و نزدیکان باشد.
  تعبیر دوم، شخصی بسیار با اصل و نسب و نجیب را نشان می دهد. حال با توجه به اطرافیان خود، تشخیص دهید که چه کسی شامل این ویژگی هاست.
  تعبیر سوم، یک دوست است. این دوست بسیار شما را دوست دارد و در هر حال و هر شرایطی با شما سازگاری و سازش دارد. قدر دان وجود او باشید، چرا که دوست خوب مثل یک گوهر نایاب است.
  اگر در خواب دیدید که با قیچی قسمتی از لباس خود را پاره کردید، به زودی چیزی گران بها و با ارزش به شما خواهد رسید. می تواند یک ارثیه و یا حتی یک هدیه باشد.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  از نظر مطیعی تهرانی قیچی در عالم رویا، نمی تواند توصیف کننده و یا نماد یک نفر باشد؛ بلکه از جهتی می توان گفت بیانگر دو شخص است. مثل زن و شوهر، خواهر و برادر و…
  این دو نفر همیشه در فکر آشوب درست کردن، فتنه و بهم ریختگی، تفرقه و جدایی، طلاق و نفرت می شوند.
  اما اگر در خواب دیدید که قیچی در دست شما و یا شخص دیگری بود، تعبیرش متفاوت است ولی به طور کلی بیننده چنین رویایی یا عامل این اتفاق است و یا شخصی است که در جریان این اتفاق قرار می گیرد.
  قیچی در خواب نمادی از آشوب به پا کردن و تفرقه ایجاد کردن است. اگر این قیچی در دست شخص دیگری باشد، پس تعبیرش این است که دو شخص با نسبت های ذکر شده، در حال آشوب و فتنه درست کردن برای شما هستند. پس باید بیشتر مراقب باشید.
  اگر قیچی را در دست خودتان مشاهده کردید، خودتان با شخصی همدست خواهید شد و برای کسی به ناحق فتنه و نفاق ایجاد خواهید کرد. بر فرض می تواند همسرتان، خواهرتان و یا برادرتان باشد. حتی ممکن است این کار از قصد نباشد و شما ناخواسته در جریان این کار قرار گیرید ولی در هر صورت انجام خواهد شد.
  البته لازم به ذکر است که این تعابیر تنها در صورتی صدق خواهد کرد که مضمون اصلی رویای شما قیچی باشد، اما اگر در رویای خود قیچی هم جزئی از اشیاء دیده باشد، تاثیر منفی نخواهد داشت.
  اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که با قیچی موهای خود را کوتاه می کردید و یا در عالم رویا حس کردید که موهایتان قیچی شده است، تعبیرش در هیچ شرایطی خوب نخواهد بود. به زودی اتفاقی خواهد افتاد که نجابت شما زیر سوال می رود و بدنام می شوید. تهمت های سنگینی به شما خواهند زد و نمی توانید اثبات کنید. البته اشتباه نکنید که این تعبیر برای قیچی شدن مو است و کوتاهی مو شامل نخواهد شد.
  به طور کلی قیچی در خواب نشانه خوبی نیست و حتما صدقه دهید.

  همچنین بخوانید:  🔪 تعبیر خواب قتل و کشتن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر آنلی بیتون👨

  از نظر آنلی بیتون، قیچی در خواب می تواند نشانه ای از بد بیاری و بدبختی باشد. تفاسیر منفی و ناراحت کننده ای برای این رویا ذکر شده است. زنان به همسران خود بدبین و شکاک خواهند شد، با پآنان صادق و یک رنگ نخواهند بود، عاشقان از یک دیگر جدا خواهند شد و افسردگی و احساس پوچی در افکارتان نمایان خواهد شد.
  اگر در خواب یک قیچی شکسته و خراب دیدید، این رویا می تواند نشانه ای از بروز درگیری ها و اختلافات و تنش ها باشد. برای مدتی در اضطراب خواهید بود و حتی ممکن است از نزدیکان خود جدا شوید.
  اگر در خواب دیدید که قیچی شخصی تان را گم کرده بودید، تعبیرش میانه است. از کار های نادرست و ناشایست فاصله خواهید گرفت.
  اگر در خواب دیدید که در حال تیز کردن تیغه های قیچی هستید، تفسیر این رویا نشان می دهد که در باب مسأله ای تلاش می کنید تا بر خلاف احساس و عاطفه تان عمل کنید و به بیانی در جنگ بین عقل و قلب تان قرار گرفته اید.

  از نظر لوک اویتنهاو👨

  از نظر لوک اویتنهاو قیچی در خواب تعبیرش خوب است و نمادی از سود و منفعت می باشد. به زودی دستاورد های خوبی نصیب تان می شود.
  اگر در خواب دیدید که سعی داشتید با قیچی چیزی را تکه کنید و یا ببُرید، تعبیرش این است که شما از اینکه در مضیقه و تنگ دستی قرار بگیرید هیچ ترس و استرسی ندارید و بی پروا پس انداز تان را خرج می کنید. در هر شرایطی روز های سخت را هم در نظر داشته باشید تا محتاج نشوید.
  اگر دیدید که در حال تمیز کردن قیچی بودید، تعبیرش خوب نیست و خبر از یک درگیری و دعوا می دهد.

  همچنین بخوانید:  🔪 تعبیر خواب ذبح و قربانی کردن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر کارل گوستاو یونگ👨

  از نظر یونگ، اگر در خواب دیدید که از یک قیچی استفاده می کردید، این رویا نشانه این است که شما در عالم بیداری کنترل صحیح و دقیقی بر زندگی خود دارید و هیچ چیز از چشم تان دور نمی ماند. به راحتی می توانید از شر هر چیزی که باعث آزار و اذیت تان است خلاص شوید.
  در واقع این رویا تصویری از توانایی شما برای بریدن چیز ها و یا پای افراد از زندگی خصوصی تان است. به راحتی می توانید شخصی را کنار بگذارید. شاید هم در برخی از شرایط بسیار ناعادلانه و گستاخانه رفتار کرده اید.
  اگر در خواب یک جفت قیچی مشاهده کرده اید، نشان می دهد که شما در حال حاضر بر چندین موضوع و یا مسأله تمرکز کرده اید.
  اگر شما یک اقا هستید و در خواب دیدید که کسی سیبیل شما را با قیچی کوتاه کرده، تعبیرش خوب است و جای نگرانی ندارد. هیچ ضرر و یا آسیبی به شما نخواهد رسید.
  اگر دیدید که در حین اصلاح کردن سیبیل شما قیچی شده و از ته زده شده است، تعبیرش خوب نخواهد بود و به زودی از مقام و حرمت شما در بین مردم کاسته خواهد شد. مراقب باشید.

  کتاب فرهنگ تفسیر رویا📚

  در کتاب فرهنگ تفسیر رویا، قیچی تعابیر متفاوتی دارد. می تواند نشانه شنیدن اظهار نظر های بسیار تند و کوبنده باشد. شاید شما فردی بد بین و منفی نگر هستید که نسبت به هیچ چیز احساس خوبی ندارید.
  شاید زبان بسیار تند و ناراحت کننده ای دارید. همینطور بسیار خشمگین، گستاخ و عصبی هستید. در برخی مواقع هم نشانه ای از خودخواهی است.
  در برخی از موارد هم اشاره به استقلال و خودکفایی و یا جدایی و نفاق است.
  بعضی از معبران عقیده دارند که مثل قیچی که بند ناف را جدا می کند، قیچی در خواب هم نمادی از مرگ، جدا شدن و یا تمام شدن بخشی از زندگی، قطع ارتباط و جدایی، سرد شدن و قطع احساسات و…

  تعبیر خواب قیچی بر اساس موضوع آن 📋

  ✔️قیچی طلایی

  اگر در خواب قیچی را دیدید که یا از جنس طلا بود و یا رنگ آن طلایی رنگ بود، رویای شما تعبیرش خوب است. مال و ثروت زیادی به سمت شما خواهد آمد و همینطور به قدرت و نفوذ بالایی هم دست خواهید یافت.

  ✔️قیچی ناخن

  اگر در خواب تان قیچی مخصوص کوتاهی ناخن را دیدید، به زودی یک پیشنهاد عالی دریافت خواهید کرد. این پیشنهاد می تواند ازدواج و یا دعوت به مشارکت باشد.

  ✔️قیچی شکسته

  اگر در خواب یک قیچی شکسته و کند دیدید، تعبیرش خوب نیست و باید بسیار دقیق باشید. با کوچک ترین اشتباه کنترل تان بر زندگی را از دست خواهید داد و دوباره درست کردن اوضاع بسیار سخت خواهد شد.
  همینطور این خواب می تواند نشانه عدم توازن و هماهنگی هم باشد. شما تلاش می کنید تا اوضاع را فرماندهی کنیدف ولی این کار غیر ممکن است. علت این شرایط هم به خودتان باز می گردد. مسئولیت پذیری خود را بالا ببرید وگرنه در غیر این صورت هیچ کدام از تلاش هایتان نتیجه نخواهد داشت.

  ✔️قیچی مو

  اگر در خواب قیچی مخصوص کوتاهی مو مشاهده کردید، به زودی باید تصمیمی مهم بگیرید که در رها شدن از شر استرس ها و نگرانی هایتان بسیار موثر است. چند مدتی است که برای رسیدن به چشم انداز و موقعیت جدیدی تلاش می کنید و می خواهید به تمام اتفاقات بد و نگرانی های گذشته تان خاتمه دهید. به آرامش خواهید رسید و نتیجه تلاش تان را می بینید.

  همچنین بخوانید:  😠 تعبیر خواب قهر از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✔️قیچی تیز و برنده

  اگر در خواب دیدید که تیغه های قیچی بسیار تیز و تند بود، شما فردی با استعداد هستید. به لطف استعداد و مهارت های بسیار بالایی که دارید می توانید معاملات و قرارداد های بسیار سودمند و روشنی را از آن خود کنید.

  ✔️پیدا شدن قیچی گمشده

  اگر در عالم رویا دیدید که قیچی گمشده خود را دوباره پیدا کردید، تعبیرش کمی ناراحت کننده است. شرایطی ایجاد می شود که از روی اجبار باید چیز های محبوب و دوست داشتنی تان را با دیگران شریک شوید. به تعبیر دیگر هم امکان دارد بین دو چیز، دو شخص و یا دو فرصت عالی گیر کنید و تنها یک انتخاب داشته باشید.

  ✔️حمله کردن به کسی با یک قیچی

  اگر در خواب دیدید که با یک قیچی به سمت کسی حمله ور شدید، تعبیرش منفی است. جدایی، متارکه، فاصله و دوری از معشوق و یار را نشان می دهد. شاید شما در این اتفاق هیچ نقشی نداشته باشید ولی در هر صورت اتفاق می افتد و ضربه بدی خواهید خورد. اما نگران نباشید، به راحتی شرایط را کنترل خواهید کرد و دوباره همه چیز خوب خواهد شد.

  ✔️آسیب زدن به خود با قیچی

  اگر در خواب دیدید که با یک قیچی به بدن خود آسیب رساندید، به زودی گرفتار یک بیماری و کسالت روحی خواهید شد. شاید هم این بیماری برای شما ایجاد شده و استرس زیادی شما را آزار می دهد. بهتر است با خودتان روراست باشید و بدانید که زندگی در جریان است. تمام این روز های سخت خواهند گذشت، پس امیدتان را حفظ کنید.

  ✔️بریدن انگشت با قیچی

  اگر در خواب دیدید که با قیچی انگشت تان را بریدید، یک خسارت در غالب یک جریمه و یا مالیات برای شما دیده می شود. مراقب باشید. ممکن است بهای آن بسیار سنگین باشد.

  ✔️پرت کردن قیچی

  اگر در خواب دیدید که قیچی را پرت کردید، شرایط عاطفی و احساسی شما بسیار حساس شده است و باید هرچه سریع تر تصمیمی مهم بگیرید. نسبت به ابعاد زندگی تان مسئول تر باشید و تمرکز خود را بر پیشرفت تان بگذارید.

  ✔️قیچی آغشته به خون

  اگر در خواب قیچی را دیدید که به خون آغشته شده بود، این رویا نشانه ای از ناامیدی، یأسف دل شکستگی و درماندگی است. قوی باشید.

  ✔️قیچی نوزاد و کودک

  اگر در خواب قیچی مخصوص کودکان را مشاهده کردید، از تعداد زیادی منبع و مرکز برای رسیدن به خواسته هایتان استفاده می کنید. این بسیار عالی است و زود تر به نتیجه خواهید رسید.

  ✔️قیچی در محیط آشپزخانه

  تعبیر این رویا مربوط به اوضاع مالی شماست. ممکن است در حوزه مسائل اقتصادی با مشکل رو به رو شوید. از حالا باید خرج و دخل خود را کنترل کنید تا در آینده به زحمت نیفتید. حتی اگر برایتان مقدور نیست باید اجبارا جلوی هزینه های اضافی را بگیرید و مراقب مخارج تان باشید.

  ✔️قیچی مخصوص جراحی

  اگر در خواب قیچی مخصوص جراحی و پزشکی را دیدید، این رویا به شما از یک سفر بسیار به یاد ماندنی خبر می دهد. مدت این سفر نسبتا طولانی است و به کشف و اکتشاف چیز های جدیدی خواهید پرداخت. سعی کنید ذهن خود را باز نگه دارید تا بتوانید حقایق و واقعیات بیشتری کشف کنید. خودتان را از انرژی ها و مسائل منفی دور کنید تا به نهایت رشد برسید.

  ✔️قیچی صاف

  اگر در خواب قیچی را دیدید که ظاهرش با سایر قیچی های معمول متفاوت بود و تیغه های صاف داشت، این رویا نشانه عدم تمایل شما به همکاری با دیگران است. شاید از کار تیمی نفرت دارید و در حال حاضر مجبورید انجام دهید.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک