🚢 تعبیر خواب کشتی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ک ۱۰ دیدگاه
 • تعبیر خواب کشتی 🚢

  دیدن کشتی در خواب، تعبیر به تغییرات خوب و بزرگ در زندگی می شود. همچنین گاها معنای جابجایی و مهاجرت دارد که پایه و اساس تحولات بسیاری در زندگی می شود.

  کشتی وسیله دست ساز بشر است که از دیربازان مورد استفاده قرار می گرفت.‌ بطور معمول فقط تجار، افراد متمول، ماهیگیران و یا کسانی که به شغل کشتیرانی اشتغال داشته و دارند، صاحب چنین وسیله ای هستند. داشتن آن همیشه مورد مباهات بوده و سوار شدن بر آن لذت خاصی دارد. در خیلی اوقات مایه نجات جان انسانها بوده که از آن جمله می توان به داستان حضرت نوح اشاره کرد.

  با توجه به ارزش و کاربردهایی که برای آن گفته شد، ماهیت دیدن کشتی در خواب خیر بوده و به رویدادهای خوشی اشاره دارد.

  برای مشاهده تمامی تعابیر مربوط به این خواب با تاروت رنگی همراه شوید.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  منوچهر مطیعی تهرانی

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  جابر مغربی

  حضرت یوسف

  امام جعفر صادق (ع)

  دانیال نبی

  کارل گوستاو یونگ

  نوستراداموس

  جی. اچ. میلر

  معبرین غربی

  کتاب سرزمین رویاها

  کتاب رویای اوکراینی

  تعابیر بر اساس موضوع

  دیدن کشتی بزرگ

  دیدن کاپیتان کشتی

  دیدن کشتی چوبی قدیمی

  در کشتی بودن

  هدایت کشتی

  اسکله بندر کشتی

  دیدن حرکت کشتی

  سفر رفتن با کشتی

  کشتی غرق شده

  کشتی جنگی

  کشتی سواری

  کشتی بی حرکت

  دیدن کشتی در آسمان

  کشتی در خواب خانم ها

  تعبیر خواب کشتی

  تعبیر خواب کشتی بر‌ اساس نظر معبر 👴

  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

  کشتی وسیله ای متحرک و قابل اتکا در آب است که معمولا جهت حمل انسان، حیوان و اشیا مورد استفاده قرار می گیرد. آب مایه حیات و نشانه رحمت و برکت الهی است که آفرینش و زیستن بر پایه آن استوار است. همانطور که خداوند در قرآن بیان فرمودند: «و من الما کل شیئی حی» به معنای «و از آب همه چیز زنده می شود.» همانطور که آب نمادی از زیبایی، آرامش و حرکت بوده، گاها جلوه گر خشم، خروش و مصداق عذاب الهی در اعصار مختلف می باشد. زمانی که آب به حالت طغیان درآید، هیچ مانع و سدی جلودار آن نبوده و انسان، حیوان و حتی خانه و ماشینی که در مقابل و مسیرش باشد می بلعد. در این میان تنها و تنها وسیله ای که می توان با اعتماد و اتکا به آن از این جوش و خروش در امان مانده و جان سالم به در برد، کشتی است.
  با توجه به نقش و کاربرد کشتی در حفاظت، هدایت، راهنمایی و انتقال ایمن در شرایط پایدار و ناپایدار زیست محیطی و همچنین تاثیر بسزایی که در مقابله با بحرانها و شرایط حزن آلود دارد، می توان به تعبیر خواب‌هایی که در آن کشتی مشاهده می شود، پرداخت.
  هنگامی که در خواب ببینید که در ساحل حضور دارید و به دریا نگاه می کنید، چنانچه دیدید یک فروند کشتی در حال حرکت بوده، صرفا با مشاهده آن کشتی و فارغ از جهت حرکت آن، اینکه به سمت شما آمده و یا به سمت و سوی دیگری برود، به معنای پیامی است که به شما خواهد رسید.
  اگر در خواب دیدید که در کشتی حمل دارید، تعبیر به معنای بروز اتفاقات و رویدادهایی است که ما در آن دخیل می شویم. ولی در صورتی که مشاهده کردیم کشتی در محلی توقف کرد و شما از آن خارج شدید، یعنی این شرایط نامساعد و سخت رو به پایان بوده و دوران غم و ناراحتی به اتمام می رسد.
  زمانی که در خواب ببینید داخل کشتی هستید و ظاهراً از موجهای متلاطم و خروشان دریا در امان هستید، به این معناست که در واقعیت از اتفاقاتی که پیرامون شماست درگیر هستید. ولی هنگامی که از کشتی خارج می شوید، به معنای فراغت یافتن از ناراحتی ها و اتمام سختی ها است.
  چنانچه در خواب دیدید در محلی از خشکی ایستاده آید و کشتی که در آب شناور است به سمت شما حرکت می کند، تعبیر اینگونه است که احتمالاً شما در موقعیت و یا جایگاهی که در آن هستید ثبات و پایداری ندارد و هر آن امکان تغییر وجود دارد. همچنین ممکن است به احتمال بروز شرایطی غیر مترقبه تعبیر شود ولی که اگر در خواب دیدید که کشتی از او فاصله گرفته و دور شد چنین خطری از بین میرود. ولی در عوض کسانی که در کشتی بودند از هر لحاظ در امنیت، ثبات و آرامش هستند.
  اگر در خواب دیدید که شما در کشتی حضور دارید و کشتی در حال حرکت است . چنانچه از مقصد کشتی و جایی که به آنجا می روید آگاهی داشتید، تعبیر آن به خیر و خوشی و رویدادهای خوشایند می شود. ولی اگر از مقصد کشتی و محلی که قصد عزیمت به آن را دارید هیچ اطلاعی نداشتید، به معنای قرار گرفتن در شرایط پیش بینی نشده و سخت است.
  اگر مشاهده کردید که در ساحل هستید و از آنجا به کشتی سوار شده و به سمت دریا حرکت می کنید، به معنای آن است که پروژه و فعالیت بزرگی را شروع میکنید که در انجام آن مشکلات ریز و درشت وجود داشت و سعی و تلاش بسیاری برای به ثمر نشستن آن خواهید داشت. با این همه موفق می شوید که به نتیجه مطلوب دست یابید.
  هنگامی که در خواب ببینید سوار بر کشتی شده و در میان دریای متلاطم در حرکت هستید، در صورتی که آسیبی به کشتی وارد شود و یا در دریا غرق شود، تعبیر به مفهوم ایجاد پیشامدهای سخت و ناگوار پیرامون شما است. ولی اگر در این حین خود را از میان کشتی شکسته و درحال غرق به قایقی رساندید، یعنی با پشتکار، اراده و تلاش تان بر این شرایط سخت فائق آمده و آن را با موفقیت پشت سر می گذارید.
  در حالت کلی چنانچه در خواب دیدید ندانسته و بدون مقصد مشخصی سوار کشتی شده و در میان آب ها حرکت می کنید، بهتر است صدقه ای پرداخت کنید. ولی خوابی که در آن مقصد را شناخته و به آن آشنایی داشته باشید، تعبیر نیکویی دارد.

  به روایت محمد ابن سیرین

  هنگامی که در خواب ببینید سوار کشتی هستید سپس سالم و سلامت از آن پیاده شدید، چنانچه در زندگی به شرایط سختی گرفتار شده و درگیر موانع و مشکلاتی هستید، تعبیر آن این است که به زودی این دوران سخت به پایان رسیده و آرامش و شادی همنشین لحظاتتان می شود.
  در صورتی که در خواب مشاهده کردید به کشتی آسیب رسیده و شکسته شد، نشان دهنده مشکلاتی است که با آنها مواجه خواهد شد.
  اگر در خواب دیدید تعدادی کشتی در دریا حرکت می کردند و اشخاص بسیاری نیز در کنار شما بر آنها سوار بودند، یعنی به مسافرتی عازم می شوید که از آن سفر سود مالی زیادی نصیبتان می شود.‌
  زمانی که ببینید در کشتی سوار هستید اما کشتی ثابت مانده و حرکت نمی کند، یعنی سفری خواهد رفت که در آنجا ماندگار شده و ساکن می شود.

  به روایت ابراهیم کرمانی

  اگر در خواب دیدید که در کشتی سوار هستید سپس طوفان شدیدی در گرفت و کشتی را جابجا کرد، تعبیر به معنی آن است که موانع زندگی تان برطرف شده و به آرامش می رسید. ولی در صورتی که دیدید کشتی از حرکت باز ایستاد و امواج سهمگین بر کشتی فرود می آمدند، به معنای شرایط سختی است که به آن دچار می شوید.
  چنانچه در خواب دیدید تعداد زیادی کشتی خالی، بدون اینکه کسی در آنها باشد بر روی دریا در حال حرکت بودند، مفهوم آن چنین است که حاکم وقت، سفیران و فرستادگانی به نقاط مختلف ارسال خواهد کرد. اما اگر دیدید به هر دلیلی آن کشتی های خالی از سرنشین، در دریا غرق شدند، به معنای عواملی است که باعث می شوند از راهی شدن سفیران جلوگیری کنند.

  همچنین بخوانید:  📚 تعبیر خواب کتاب از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  به روایت جابر مغربی

  هنگامی که در خواب ببینید سوار بر کشتی بوده و در میان آب حرکت می کردید ولی از دریا خوف و هراس داشتید، تعبیر به این معناست که مطلوب و از نزدیکان پادشاه و حاکم زمان می‌شوید. به واسطه آن ثروت بسیاری کسب کرده و توانگر می شوید.
  اگر در خواب مشاهده کردید که کشتی که بر روی آن هستید به عمق دریا فرو رفت، به معنای آن است که از طرف پادشاه یا حاکم زمان خیر کثیری به او رسیده و متمول می شود. ولی چنانچه متوجه شد کشتی حرکت نمی کرد، ممکن است از طرف پادشاه مورد غضب قرار گرفته و زندگی اش دگرگون شود.
  زمانی که در خواب ب سوار بر کشتی بوده و در داخل آن نشسته بودید، مفهوم آن چنین است که از طرف پادشاه به شغلی گمارده می شوید که درآمد بسیاری داشته و در حد بالایی به دارایی تان افزوده می شود.

  به روایت یوسف نبی

  اگر در خواب ببینید که کشتی در میان دریا در حال غرق شدن بود، تعبیر به معنای خطری است که از طرف پادشاه شما و امورات تان را تهدید کرده و ممکن است به واسطه آن به دردسر بیفتید.

  به روایت امام جعفر صادق (ع)

  ایشان بیان می کنند مشاهده کشتی در خواب بر هفت وجه و تعبیر استوار است که شامل:
  یکم: دیدن کشتی در خواب دلیلی است که شما صاحب فرزندی خواهید شد.
  دوم: این خواب به جانب پدر اشاره دارد.
  سوم: به منظور زنی است که یا در زندگیِ شما بوده و یا وارد خواهد شد.
  چهارم: اشاره به مرکب سواری می کند.
  پنجم: به معنای ایمنی بوده در انجام کاری که می کنید و یا جایی که می روید.
  ششم: تعبیر به عیش و زندگانی دارد.
  هفتم: بر توانگری و رونق گرفتن امورات مالی اشاره می کند.

  به روایت دانیال نبی

  تعبیری که ایشان برای دیدن کشتی در خواب بیان می‌کنند، به معنای اندوه و تفکری بر مبنای چاره اندیشی می باشد. در صورتی که مشاهده کند پس از سوار شدن به کشتی دیگر از آن پیاده نشد و یا اینکه کشتی در دریا فرو رفت تاکیدی بر این مدعاست.

  به روایت کارل گوستاو یونگ

  در حالت کلی تعبیر دیدن کشتی در خواب، بیانگر زوایایی از تفکرات، احساسات و یا عواطف است که در شما وجود دارد ولی تاکنون اجازه بروز به آنها را نداده و در ضمیر ناخودآگاه تان پنهان مانده‌اند. هر آنچه که از کشتی در خواب می بینید، سرعت کشتی، اندازه و شکل آن ارتباط مستقیمی با احساسات شما در واقعیت دارند.

  اگر در خواب خود را بر روی کشتی مشاهده کردید و هوایی طوفانی و ناآرام در آنجا حاکم بود، به این معناست که در زندگی شرایطی مغشوش و ناآرام را تجربه می کنید. چنانچه کشتی که بر آن سوار بودید کشتی کروز بود، تاویل آن احوالات نیکو و حالات خوش می باشد.
  خوابی که در آن ببینید شما به یکباره از کشتی خارج شده و آن را رها می کنید، چنین است که لازم است تا وابستگی هایی که در زندگی به اشخاص و یا متعلقاتتان دارید نادیده گرفته تا بتوانید از این شرایط سخت عبور کرده و خارج شوید. یقین بدانید که عواطف و احساسات منفی همچون وابستگی، ترس از دست دادن و غیره باعث عدم پیشرفت در زندگی و قرار گرفتن در شرایط سخت می باشد.

  به روایت نوستراداموس

  تعبیر دیدن کشتی در خواب سمبلی از شروع روزگاری خوش و ایامی سرشار از شادکامی است.
  مشاهده کشتی که دارای بادبان های طلایی و مزین به انواع ریسه های جشن باشد، به معنای برگزاری جشن های ملی و سراسری در شهر یا کشوری که خواب بیننده در آن سکونت دارد می باشد.
  اگر در خواب کشتی را با بادبان های سفید مشاهده کردید، به این معناست که سعادت و نیکبختی زمانی بر زندگی شما حاکم میشود که سرزمینی که در آنجا زندگی می کنید با تکیه بر اراده و قدرتی بی پایان اداره شود.
  چنانچه کشتی با رنگ قرمز در خواب دیدید، بیان کننده اغتشاشات و تظاهراتی است که جهت دستیابی به حقوق فردی و اجتماعی برگزار می شود.
  در صورتی که یک کشتی فرسوده و مستعملی را در خواب دیدید، به معنای هم خوانی نداشتن و مغایرت اهداف و رویاهای تان با محل و شهری است که امید موفقیت در آن داشته و تلاش می کنید. بهتر است که ایده ها و برنامه های تان را در بستری مناسب تر همچون شهر و یا کشوری دیگر اجرا کنید.
  اگر در خواب یک کشتی را در حال سوختن دیدید، خبر از اتفاقی ناگهانی و غیر مترقبه مانند سیل، زلزله، جنگ و … در گستره وسیعی از جغرافیای محل زندگی خواب بیننده می دهد. چنین رویدادی باعث اختلال در روند زندگی، از بین رفتن رفاه و امنیت اجتماعی و ایجاد شرایطی اندوهناک و سخت را در پی دارد.
  هنگامی که در خواب یک کشتی منفجر شد، به مفهوم بروز بحران و فاجعه ای در سطح گسترده ای از جهان می باشد که نه تنها زندگی انسانی بلکه شرایط زیست محیطی و جوی را نیز تحت تأثیر قرار داده و دگرگون می کند.

  به روایت جی. اچ. میلر

  اگر تعداد زیادی کشتی در خواب ببینید به منزله ارتقاء جایگاه و موقعیت اجتماعی و متعاقبا بهتر شدن سبک زندگی تان است.
  اگر در خواب از یک کشتی غرق شده اطلاع داشتید، تعبیر به این معناست که شرایط اقتصادی به یکباره و در جهت زیان شما تغییر کرده و رقبا و بدخواهان موجب گمراهی شما را فراهم می کنند.
  هنگامی که در خواب دیدید در حین غرق شدن کشتی شما هم غرق شده و می میرید، یعنی شخصی از اطرافیان و یا دوستان نزدیکتان به شما خیانت کرده و ناموس و زندگی تان را تصاحب می کند.
  زمانی که در خواب کشتی را دیدید که در میان دریای مواج و متلاطم در حرکت بود به این معناست که در امور تجاری به شرایط ناخوشایندی گرفتار شده و چهره و آبروی گروه تجاری تان در نزد مردم خطشه دار می شود. در این میان شرکا سعی در نیرنگ و فریب شما دارند.
  اگر در خواب دیدید که اشخاص دیگری در کشتی غرق شده اند، تعبیر به آن است که دچار سقوط مالی شده و ضرر و زیان بزرگی را متحمل می شوید. حتی شرایط سخت شما را وادار به از دست دادن منزل و کاشانه تان می کند.
  مشاهده تعدادی کشتی جنگی در خواب نشان دهنده شرایطی است که شما از نزد عزیزان و دوستانتان دور شده و مدتی را به فراغت به سر می برید.
  چنانچه در خواب کشتی خراب و آسیب دیده ای را ببینید، هشداری است که از توطئه های دشمنان خبر می دهد.
  عموماً خوابی که در خصوص کشتی مشاهده کنید، بیانگر دورانی از تلاش و فعالیت های مثبت در زندگیتان نوید می‌دهد.

  به روایت معبرین غربی

  هنگامی که در خواب کشتی ببینید، تعبیر به معنای رسیدن به سعادت، نیکبختی و مواجهه با اتفاقات خوشایند در زندگی است. دیدن کشتی همچنین تعبیر به تغییرات مثبت و فزاینده در زمینه های شغلی و کاری، احساسی و امور مالی می شود.
  چنین خوابی همچنین بیان کننده برنامه های شما در انجام اموری است که مدت ها برای به ثمر رساندن آنها سعی و تلاش فراوانی انجام داده و به موفقیت و نتایج چشمگیری دست می یابید.
  خوابی که در آن کشتی دیده می شود ،در عین حال اشاره‌ای به سفر زیارتی و دریافت و ارتقاء کمالات معنوی و راه صحیح زندگی دارد که منجر به سیر و سلوک می شود.

  اگر شما در خواب کشتی دیدید، به این معناست که به زودی راه سفر در پیش گرفته و عازم مسافرت بلند مدتی خواهید شد. تعبیر دیگری که برای این خواب مطرح کردند، بیانگر تدبیر، مهارت و درایت شما برای رفع موانع و عبور از شرایط سخت زندگی می باشد.

  چنانچه درخواب مشاهده کردید به ساختن کشتی مشغول هستید، به مفهوم ایده ها و اصولی است که برای پیشبرد کارها و اموراتتان به آن پرداخته و به عالی ترین شکل برای دستیابی به اهدافتان تلاش می کنید. همچنین تعبیر دیگری که برای ساخت کشتی در خواب عنوان کرده اند، بیانگر روابط احساسی، امور عاطفی و لحظات لذت بخشی هستند که در زندگی تجربه می کنید.

  همچنین بخوانید:  🍰 تعبیر خواب کیک از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  اگر در خواب دیدید که قایقی بر روی کشتی قرار دارد، به معنای رویدادهای جزئی و مثبتی هستند که مقدمه ای برای تحولات اساسی و اتفاقاتی خوشایند محسوب می شوند. در عین حال خواب مذکور نشان دهنده ی استعداد و اشتیاق زیاد شما برای ترقی و پیشرفت در شغل و حرفه، افزایش آگاهی و سطح علمی و تغییر سبک زندگی می باشد.

  در صورتی که در خواب دیدید سوار بر کشتی هستید و طوفانی به وزیدن گرفت، به مفهوم وجود شخصی در حیطه کاری و اقتصادی شما هست که در رفتار و کردار صداقت نداشته و با خیانت در امور مالی موجب ضرر و زیان در کسب و کارتان می شود. چنانچه متوجه شدید که در خواب با سلامت از طوفان خارج شدید، یعنی به زودی این بحران را پشت سر خواهید گذاشت.

  زمانی که در خواب کشتی شکسته و از کار افتاده ای را ببینید، به معنای مکر و خدعه ای است که به آن پی می برید. ممکن است چنین خیانتی به ضررهای اقتصادی در حرفه و شغل تان منجر شده و موانع و اختلالاتی را در راه اهدافتان ایجاد کند. چنین خوابی بیانگر عدم تسلط و کنترل شما در شرایط بحرانی و اعتماد به نفس پایین است.
  کشتی خراب در خواب نشانه فریب و ورشکستگی است. این خواب نشانه مشکلات در آینده نیز هست. در واقع دیدن این خواب به ضعف شما در برخورد با مشکلات زندگی اشاره دارد.

  به روایت کتاب سرزمین رویاها

  اگر در خواب ببینید که شما بر روی کشتی هستید، یعنی به اهداف و ایده آلهایتان در واقعیت خواهید رسید.
  چنانچه دیدید در خواب کشتی در میان دریایی آرام قرار داشت، تعبیر به آن است که در شغل و حرفه تان موفق شده و پیشرفت می‌کنید.
  زمانی که در خواب دیدید کشتی در میان آب‌های خروشان و مواج بود، به مفهوم موانعی است که در مقابل اجرای برنامه ها و پروژه های شما نمایان می شود.
  هنگامی که مشاهده کردید در خواب از روی کشتی به داخل آب افتاده و غوطه ور شدید، به این معناست که با مشکلاتی مواجه می شوید که برای رفع و برطرف کردن آنها تلاش فوق العاده و مستمری نیاز است.
  اگر در رویا کشتی را در حال غرق شدن در آب دیدید، مفهومی درخصوص به سرانجام رسیدن یک ارتباط عاطفی و احساسی اشاره می کند.
  زمانی که کشتی بر روی رودخانه آرام قرار داشت، نشان دهنده خوشبختی و سعادت در زندگی می باشد.
  اگر کشتی بر روی رودخانه ای متلاطم در حرکت بود یعنی برنامه و اهدافی که برای آن تلاش می کنید به نتیجه مطلوب نمی رسد.
  چنانچه کشتی بر روی نهر بود، به این معناست که در انجام کارهایی که در دست دارید ایمنی و ضمانت وجود داشته و ریسکی وجود ندارد.
  زمانی که در خواب دیدید کشتی با سرعت خیلی کم و به آهستگی حرکت می کرد، یعنی لازم است برای پیشبرد اهداف تان صبر و متانت بیشتری به خرج دهید.
  اگر مشاهده کردید که مسئولیت هدایت کشتی بر عهده شماست، یعنی زندگی به راحتی و به سهولت پیش می رود.
  چنانچه در خواب یک کشتی تفریحی را دیدید، یعنی شخصی از دوستانتان به ملاقات شما می آید.
  اگر در خواب دیدید که شما به تنهایی بر روی یک کشتی تفریحی هستید و هیچ شخص دیگری آنجا نبود، احتمالاً خطر بزرگی شما را تهدید می کند.
  ولی در صورتی که در کنار شما اشخاص دیگر نیز بر روی کشتی تفریحی حضور داشتند، به معنای موفقیت و شانس بزرگی است که در مسائل احساسی و عشقی به شما روی می آورد.
  چنانچه در خواب دیدید که شما در کنار اعضای خانواده تان سوار کشتی تفریحی هستید، یعنی شخصی با افکار ناخوشایند در حال کنترل و رصد شماست.

  به روایت کتاب رویای اوکراینی

  دیدن خواب کشتی بر روی آب، تعبیر به شانس و فرصت بزرگ است.
  اگر بر روی کشتی در حال قایقرانی بودید، نشان دهنده شعف و خوشحالی است.
  مشاهده کشتی که در حال لنگر گیری است، به منزله هشداری است که در تصمیمات و مواضع خود پافشاری کرده و مایوس نشوید.
  اگر کشتی را در حال غرق شدن دیدید، بیان کننده رویدادهای تاسف آور و اخبار ناگوار می باشد.
  هنگامی که مراحل ساخت یک کشتی را ببینید یعنی با شخص محبوب و معشوق تان دیداری عاشقانه خواهید داشت.

  تعبیر خواب کشتی بر‌ اساس موضوع آن 📋

  دیدن کشتی بزرگ

  مشاهده کشتی بزرگ در خواب، تعبیر به ثمر رسیدن تلاش ها، کسب افتخار و رسیدن به رونق و ثروت در زندگی است. در عین حال خواب مذکور خبر از فراهم شدن موقعیت های عالی و فوق العاده در مسیر اهدافتان حکایت می کند.
  اگر در خواب کشتی غول پیکری دیدید که خدم و حشم زیادی در آن به فعالیت مشغول بودند، به معنای قدرت اراده و مقاومت شما برای غلبه بر مشکلات و موانع می باشد. همچنین چنین خوابی بیان می کند که با استمرار، عدم تفرقه و اتحاد به هر آنچه برای آن تلاش می کنید، دست می یابید.

  دیدن کاپیتان کشتی

  چنانچه در خواب ببینید در کشتی به هدایت و کنترل کشتی مشغول هستید و نقش کاپیتان را اجرا می کنید، به قدرت مدیریت و رهبری شما در اموری که به آن می پردازید، اشاره می کند. همچنین بیانگر به ثمر نشستن تلاش ها و برنامه هایی است که مدتها برای تحقق آنها انرژی صرف نموده آید.

  ابراهیم کرمانی معتقد است: در صورتی که در خواب ببینید لباس فرم منسوب به کاپیتان را به تن کرده اید، به این معناست که به دلایلی موجه از شخص صالح و امین درخواست وجه نقد و یا وسیله و کالایی را می نمایید.

  دیدن کشتی چوبی قدیمی

  اگر در خواب کشتی از جنس چوب که مدتها از ساخت آن گذشته و فرسوده و مستعمل شده مشاهده کنید، تعبیر به این معناست که آنچه از اطرافیان و دوستانتان درخواست انجامش را داشتید، میسر نشده و خلف وعده نموده اند. شما برای رسیدن به اهداف و برنامه های تان سخت تلاش می کنید. ولی همه چیز طبق زمان بندی شما پیش نرفته و برنامه جدیدی نیاز است. تعبیر دیگری که برای این خواب متصور است به مفهوم نیاز به وجود شخصی عاقل و مدبر در زندگی تان است که با حمایتش زندگی برایتان آسان شود.

  در کشتی بودن

  زمانی که در خواب ببینید در داخل کشتی هستید و به استراحت می پرداختید، به این معناست که پس از مدتهای مدید و تلاش مضاعفی که در راه اجرایی شدن اهداف و ایده های تان انجام دادید، به ساحل آرامش رسیده و ثبات و امنیت بر زندگیتان حاکم می شود. همچنین معنای دیگر آن سپاس و شکرگذاری برای همه نعمات الهی است که بر زندگیتان جاری است.‌

  جابر مغربی در این خصوص می‌گوید: اگر در خواب دیدید که بر کشتی نشسته اید، به معنای آن است که صاحب شغل و سمتی می شوید که برای پادشاه و یا حاکم شهر کار انجام می دهید. و درآمد بالایی هم برایتان منظور می شود. همین امر موجب بدست آوردن ثروت و مال فراوان برایتان می شود.

  اگر دیدید که در کشتی سوار هستید ولی بخاطر دریا در خوف و هراس هستید، یعنی به جایگاهی می رسید که از مقربان و معتمدان پادشاه شده و صاحب مال و مکنت فراوان می شوید.

  همچنین بخوانید:  🤝 تعبیر خواب کمک گرفتن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  هدایت کشتی

  هنگامی که در خواب ببینید کاپیتان کشتی هستید و در حال هدایت و کنترل کشتی مشغول هستید، تعبیر اینگونه است که با برنامه ریزی و سعی و تلاش موفق می شوید که بر اوضاع مسلط شده و همه کارهای در دست اقدامتان را با موفقیت به سرانجام رسانده و به نتیجه مطلوب برسید. معنای دیگر خواب مذکور بیانگر کسب مهارت و توانایی شما در شغل و حرفه تان و داشتن درآمد بالا و سود مالی می باشد.

  اگر در خواب ببینید در حال راندن کشتی هستید، به این معناست که در آینده ای نزدیک یک پیشنهاد کاری، مالی فوق العاده به شما می شود و با پذیرفتن آن موفق می شوید کسب و کار خیلی بزرگی را راه اندازی کرده و صاحب بیزینسی بزرگ شوید.

  اسکله بندر کشتی

  دیدن اسکله کشتی در خواب تعبیر نیکویی داشته و اصولاً چنین خوابی به معنای رسیدن به اقتصادی پایدار، بدون ریسک و پشتوانه بزرگ و عظیم مالی تعبیر می شود. ممکن است شما قصد سرمایه گذاری بر روی برخی از پروژه های پیشنهادی را داشته باشید. در چنین حالتی خواب مذکور به منزله سودآوری و ارتباطات متقابل در آن پروژه می باشد.

  اگر در خواب ببینید که کشتی در حال وارد شدن به بندر می باشد، تعبیر به این معناست که به زودی ایامی خوب و سرشار از شادکامی و موفقیت خواهید داشت.‌ در عین حال ممکن است با شرایط پیش بینی نشده ای هر چند جزئی و مختصر مواجه شوید، ولی شما می توانید با پشتکار و تدبیر به حل آنها پرداخته از سر راه‌تان کنار بزنید.

  دیدن حرکت کشتی

  اگر در خواب دیدید که کشتی بدون اینکه شما در آن سوار شوید شروع به حرکت کرد، به این معناست که موقعیت های خوب و شرایط ایده آلی را در زندگی رها کرده و از دست داده اید و حتی فرصت اینکه بر روی آنها تمرکز کرده و تلاش کنید هم نداشته اید.

  سفر رفتن با کشتی

  اگر در خواب ببینید که عازم سفر با کشتی هستید، تعبیر به این معناست که تمایل دارید تا تحولاتی را در زندگی ایجاد کنید و در این خصوص تحقیق و برنامه ریزی نموده اید. این تغییرات ممکن است در خصوص نقل مکان از محل زندگی فعلی به جایی دیگر بوده و یا اینکه شغل خود را عوض کنید.

  کشتی غرق شده

  اگر در خواب کشتی غرق شده ای را دیدید، تعبیر یعنی امورات تان طبق برنامه ریزی پیش نرفته و موجب عدم موفقیت و ناکامی در آنها شده است.
  اینکه در خواب کشتی غرق شده ای را مشاهده کنید، نشان دهنده اعتماد به نفس پایین، عدم لیاقت و نبودن مهارت در کارهای محوله و امور شخصی و شغلی می باشد. احتمالاً رفتار و کردار شما موجب پراکنده شدن دوستان و اطرافیان از کنار شما شده و تاثیرات ناخوشایندی بر روی آنها داشته است.

  احتمالا دیدن چنین خوابی به معنای نگرانی و استرس از غرق شدن در آب نیز ناشی شده و تعبیر خاصی ندارد.

  کارل گوستاو یونگ در این خصوص می گوید:

  اگر در خواب ببینید که کشتی آسیب دیده و یا در آب غرق شده است، به این معناست که از نظر عاطفی و روانی احساس ناامنی کرده و کنترلی بر عواطف خود ندارید. اعتماد خود را به اطرافیان از دست داده و دچار نوعی شک و سوءظن هستید.
  همچنین به علت شرایط سختی که در آن قرار دارید، اضطراب شدیدی بر شما مستولی شده و نگران هستید که شخصی یا چیزهایی را که به آن تعلق خاطر دارید از دست بدهید.
  همچنین تعبیر دیگری که برای دیدن کشتی شکسته در خواب مطرح می شود چنین است که شما در روابط خود دچار موانع و مشکلاتی هستید که از نظر احساسی در شرایط ناخوشایند و ناراحتی به سر می برید. در عین حال خواب مذکور به معنای تمایل شما برای بروز چیزهایی که در گذشته در وجود شما سرکوب شده ولی همچنان در ناخودآگاهتان وجود دارد، می باشد.‌

  جابر مغربی معتقد است:

  اگر در خواب ببینید که کشتی اخذ شده و به اعماق دریا رفته است، تعبیر به این معناست که ازجانب پادشاه حمایت شده و کمکی دریافت می کنید که به موجب آن دولتمند و ثروتمند می شوید.

  کشتی جنگی

  اگر در خواب کشتی جنگی را ببینید، به این معناست که ممکن است از خانواده و بستگان خود جدا شده و به تنهایی عازم سفر شوید.

  کارل یونگ می گوید:

  زمانی که در خواب کشتی جنگی را ببینید، تعبیر به معنای آن است که شما احساس ناامنی داشته و احتمال تعدی به اموال و حقوق تان را می دهید و این موضوع موجب ترس شما شده است.‌
  ولی چنانچه کشتی جنگی متعلق به دزدان دریایی بود به منزله علایق ای است که در گذشته سرکوب شده و اختیاری برای تصمیمات و همچنین تفریحات خود نداشته اید.

  کشتی سواری

  کارل گوستاو یونگ معتقد است:

  اینکه در خواب ببینید که شما با کشتی در میان اقیانوس و دریاها سیر میکنید، به مفهوم قدرت و استقامت خوب شماست که با وجود شرایط ناپایدار احساسی در روابط تان همچنان روحیه خود را حفظ کرده اید.

  کشتی بی حرکت

  ابن سیرین می گوید:

  اگر در خواب دیدید که در کشتی سوار هستید ولی حرکت نمیکند، یعنی به جایی سفر خواهید کرد که در آنجا سکنی گزیده و اقامت می کنید.

  جابر مغربی می‌گوید:

  اگر در خواب دیدید که کشتی ثابت مانده و حرکتی نمی کند، تعبیر به معنای مدد و حمایتی است که از پادشاه می شوید و موجب عزت و شهرت شما می شود.

  دیدن کشتی در آسمان

  در صورتی که در خواب دیدید کشتی در میان آسمان است، یعنی پادشاه و یا شخص صاحب منصبی مال و مکنتی به شما عطا می کند که به دولت و ثروت می رسید.‌

  کشتی در خواب خانم ها

  اگر خانمی در خواب کشتی در حال ساختی را مشاهده کرد، تعبیر به معنای رویدادی خوش و شعف وصف ناپذیری است که باعث اوقات دلپذیری می شود.
  چنانچه خانمی دید که مسئولیت مدیریت کشتی را برعهده گرفته، یعنی لازم است تا در انجام اموری که نیاز به شراکت دارد محتاط بوده و دقت لازم را به عمل آورد.

  اگر در خواب کشتی فاقد دکلی را دید، به معنای مشکلات عدیده‌ای است که با مشورت و یاری می‌توانند به هر حل آنها پرداخته و از سر راه کنار بزند.

  چنانچه کشتی را در حال غرق شدن دید، به منزله شنیدن اخبار ناخوشایندی است که موجب تعجب شان می شود.

  در صورتی که کشتی در دریا شناور بود، به منزله آسیب و ضرر بزرگی است که احتمالاً بر او وارد میشود.

  اگر خانمی در خواب دید که کشتی در حال وارد شدن به بندر میباشد، به معنای خطر بزرگی است که به یاری خدا از آن جان سالم به در برده و از او می گذرد.

  هنگامی که کشتی را دید که لنگر انداخته، به این معناست که بهتر است در تصمیم خود پافشاری کرده و از آن منصرف نشود.

  اگر کشتی را دید که هیچ باری نداشت، یعنی منتظر است که دوستان او از راه دور به نزدش آیند.

  زمانی که در خواب دید کشتی در هوا در حال پرواز است، یعنی به زودی آمال و آرزوهایش محقق می‌شود.

  اگر در خواب دید که بر بالای کشتی در حال پرواز می باشد، به این معناست که با شهامت و پشتکاری که انجام می دهد اهداف بلندپروازانه اش محقق می شود.

  چنانچه دید که کشتی در حال بارگیری بوده، یعنی کسب و کاری که انجام می دهد سود فراوانی برایش می آورد.

  هنگامی که در خواب ببیند که بر کشتی سوار شده است، به مفهوم سعادت و خوشبختی است که در زندگی او حاکم می‌شود.

   

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  10 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  طلا
  ۶ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۸:۱۰

  سلام، من خواب دیدم که توی یه جایی هستم روی آب هستم اب شبیه به اقیانوس یا دریا بود بعد این آبه اولش خیلی دلنشین بود و هی ماهی ها از اب میپریدن میومدن روی سکویی که من روش وایستاده بودم بعدش هی این آبه زیاد و زیاد شد جوری که حس میکردم داره تبدیل به موج میشه بعد این ماهی هام بیشتر میشدن و من هی برشون میگردوندم اینا برمیگشتن
  خواستم برام تعبیرش کنین لطفا🥲

  معصومه
  ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۰۳:۲۹

  فردی را که یکسال است به دریا رفته و باز نگشته و از او بی خبریم را در خواب دیدم که در لنجی کار میکرد و سخت مشغول بود. چه تعبیری دارد؟

  mmd
  ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ ساعت: ۱۴:۲۶

  من مادرم خواب دیده که ما میخوایم بربم به یه سفر دریایی که مقصد معلوم نیست بعدش مامانم از پله ها میره بالا میشینه تو قایق بعد من و داداشم و بابام هنوز سوار نشده بودیم، بعدش یهو گوشی بابام زنگ میخوره به ناخدا میگه من یه کار خیلی خیلی واجب برام پیش اومد باید برم ولی زود برمیگردم حرکت نکن منم تا نصفه پله ها را رفته بودم برمیگردم همراه بابام میریم بعدش یهو کشتی حرکت میکنه مامانم تنها میمونه هرچی هم زنگ میزنم در دسترس نیستیم بعد میبینه تو همون وضعیت کیف پولش رو دزدیدن، تعبیرش چیه؟

  بشیر محمدی
  ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت: ۰۹:۱۱

  سلام من خواب دیدم بر کشتی طلایی هستم بر آب دریا ام اما در یک فضا بسته و کشتی دور در حرکت است

  حلال
  ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ ساعت: ۱۰:۰۷

  سلام و احترامات
  من خواب دیدم سوار کشتی خورد و چوبی هستم که چهار طرف آن طناب است که لباس طناب میکنم اما کشتی حرکت نداره و دقیق نمی فهمم که در آب است یا نیست
  تشکر

  علی
  پاسخ به  حلال
  ۱۰ دی ۱۴۰۲ ساعت: ۱۹:۴۲

  سلام من در خواب دیدم لب ساحل ایستاده ام و کشتی به من خوراکی داد و من خوردم