👟 تعبیر خواب کفش از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ک بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب کفش👟

  بیشتر معبران دیدن کفش در عالم خواب و رویا را به زن تعبیر کرده اند. نو بودن و یا کهنگی کفش، رنگ آن و به طور کلی ظاهر کفش در تعبیر این خواب بسیار مهم است. معبران اسلامی به پا کردن کفش را ازدواج و همسر می دانند، اما اگر این کفش را از پا در آوردید، پس شما از یک دیگر جدا خواهید شد.
  تنها نکته ای برای تعبیر این خواب لازم است، باید تمام جزئیات کفشی که در خواب دیدید را به یاد داشته باشید. در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از خواب کفش را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب تان با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  یوسف نبی

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  منوچهر مطیعی تهرانی

  آنلی بیتون

  کارل گوستاو یونگ

  زیگموند فروید

  معبرین غربی

  کتاب تفسیر فرهنگ رویا

  جی. اچ. میلر

  تعابیر بر اساس موضوع

  پاره شدن بند کفش

  کفش سیاه رنگ

  کفش هایی به رنگ تیره

  کفش سفید رنگ

  کفش های رنگارنگ و مجلل

  خریدن کفش

  پوشیدن کفش های نو و جدید

  کفش کثیف

  گم کردن یک لنگه یا یک جفت کفش

  دزدیده شدن کفش

  کفش زنانه

  کفش های پاره و کهنه

  کفش های گل آلود

  کفش خیس و مرطوب

  کفش های زشت

  لنگه به لنگه پوشیدن کفش

  تعبیر خواب کفش

  تعبیر خواب کفش بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام جعفر صادق (ع) اگر کسی در خواب کفش ببیند، هفت تعبیر دارد:
  ✍️تعبیر اول، نشانگر یک زن می باشد. این زن تواند همسر شما، خواهرتان، مادرتان و یا یکی از دوستان، آشنایان و خویشاوندان تان باشد.
  ✍️تعبیر دوم، فردی را نشان می دهد که به شما خدمت می کند. حال این فرد می تواند یکی از کارکنان شما، خدمتکاران و یا یک پرستار باشد.
  ✍️تعبیر سوم، دختر کم سن و سالی را نشان می دهد. شاید بخواهید یک پرستار کم سن و سال برای امور روزمره به خانه خود بیاورید.
  ✍️تعبیر چهارم، نشانگر این است که قدرت،توان و نیروی شما بیشتر از قبل خواهد شد.
  ✍️تعبیر پنجم، گذراندن زندگی و چرخه حیات را نشان می دهد. زندگی تان به روال قبلی خواهد گذشت.
  ✍️تعبیر ششم، ثروت و اموال زیادی به دست شما خواهد رسید.
  ✍️تعبیر هفتم، مسافرت و عازم سفر شدن می باشد. شاید تصمیم بگیرید برای عوض شدن حال و هوای تان چند روزی را در یک منطقه خوش و آب و هوا باشید.
  همچنین امام صادق (ع) معتقدند که اگر در عالم رویا کفشی را دیدید، تعبیرش این است که شخصی اموال و میراثش را بین شما تقسیم خواهد کرد.

  از نظر یوسف نبی 👳‍♂️

  از نظر یوسف نبی اگر در خواب دیدید که کفش به پای تان کردید، تعبیرش ازدواج و همسر اختیار کردن می باشد.
  ✍️اگر بالعکس این خواب را دیدید، یعنی دیدید که کفشتان را از پایتان درآوردید، چنین خوابی هم تعبیرش بلعکس است. شما به زودی از همسرتان جدا خواهید شد و طلاق و متارکه در پیش دارید

  از نظر محمد ابن سیرین👴

  از نظر محمد ابن سیرین اگر کسی در خواب کفش ببیند، تعبیرش وجود یک زن را نشان می دهد. این زن تواند همسر شما و یا شخصی از جنس مونث اطراف شما باشد.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که کفش تازه و جدیدی را به پای خود کردید، تعبیرش این است که شما تصمیم خواهید گرفت که ازدواج کنید و یا اینکه یک پرستار و خدمتکار کم سن و سال را به خانه خود بیاورید.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که کفش شما بسیار سیاه بود و یا اینکه از شدت کثیفی به سیاهی میزد، تعبیر این خواب این است که شما همسری اختیار می کنید که به لحاظ موقعیت مالی و اجتماعی بسیار ثروتمند و توانگر می باشد.
  ✍️اگر دیدید که کفشتان به رنگ سبز بود تعبیرش زنی را نشان می‌دهد که بسیار پارسا و نمونه می باشد. این زن به لحاظ شخصیتی بسیار مهربان و همچنین با وقار و نجیب است.
  ✍️اگر کفشتان را به رنگ قرمز دیدید، این خواب نشان می‌دهد که همسر شما بسیار معاشرتی است و اهل رفت و آمد و ارتباط با مردم می باشد. همچنین از صحبت کردن و گپ زدن، و همچنین عیش و نوش و خوشگذرانی بسیار خوشش می آید.
  ✍️اگر دیدید که کفشتان به رنگ زرد بود، تعبیرش این است که همسر شما چهره‌ای بیمارگونه و رنگ پریده دارد. به لحاظ قوه بدنی این زن بسیار ضعیف می باشد.

  از نظر ابراهیم کرمانی👴

  از نظر ابراهیم کرمانی اگر در خواب دیدید که در حال راه رفتن بودید و ناگهان یک لنگه کفش شما از پایتان در آمد،چنین خوابی تعبیرش متارکه و فاصله گرفتن از خواهر و برادران تان است و یا اشخاصی است که از خون شما می باشند.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که کفش شما سوخته بود، این خواب تعبیرش خوب نیست. احتمالاً همسر شما طی یک حادثه و یا به علت بیماری از دنیا خواهد رفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کفش جدیدی خریده بودید و به پا کرده بودید، این خواب تعبیرش یک کنیز و یا دختر خردسال، و یا دختری باکره را نشان می‌دهد.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👴

  از نظر منوچهر مطیعی کفش در خواب دیدن تعبیرش یک زن می باشد.این زن در واقع همسرتان می باشد.
  ✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب خود کفش دیدید، این خواب تعبیرش مربوط به زندگی زناشویی و ارتباط شما با همسرتان می باشد. در واقع تمام این تعبیر باز می‌گردد به شوهر شما.
  ✍️اگر شما آقا هستید و صاحب همسری می باشید و در خواب خود کفش دیده اید، تعبیر خواب شما نیز به همسرتان باز می‌گردد و اینکه کفش شما نو و یا کهنه بوده است، نشانگر راحتی و آسایش و یا رنج و زحمت در زندگی زناشویی تان می باشد. در واقع اگر این کفش را نو ببینید پس نشان می‌دهد که ارتباط شما با همسرتان نسبتاً خوب است؛ اما اگر این کفش را کهنه و پاره ببینید، پس ارتباط شما با همسرتان نیز کمی بد و دچار اختلاف نظر می باشد.
  ✍️اگر شما یک آقای مجرد هستید و در خواب کفشی دیدید، پس کفش در عالم رویا تعبیرش برای شما ازدواج می باشد. مخصوصا اگر این کفش جدید و نو باشد.
  ✍️اگر آقایی در خواب ببیند که کفش هایش را تا به تا و لنگه به لنگه پوشیده است، این خواب خوب نیست. در واقع خبر می‌دهد که شما به زودی از همسرتان جدا خواهید شد.
  ✍️اگر شما آقای مجردی هستید و در خواب دیدید که کفشتان را تا به تا پوشیده اید، این خواب نشان می دهد که همسری بسیار بد اخلاق و بد عنق نصیب شما خواهد شد. در واقع این زن اصلاً قابل تحمل نخواهد بود!
  ✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید کفشی که به پا داشتید جلوی انگشت شما را می‌زد و اذیت می‌کرد، این خواب نشان می‌دهد که به زودی با همسرتان دچار اختلاف و یک بگو مگو خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کفش برای پای شما کوچک شده بود، این خواب تعبیرش این است که همسرتان از شما تقاضایی خواهد داشت که شما قادر به برآورده کردن و انجام آن نخواهید بود.
  ✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که جایی از کفش تان سوراخ و پاره شده بود، این خواب تعبیرش خیانت است. در واقع از جانب همسرتان خیانت بزرگی خواهید دید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کفش شما آنقدر فرسوده و کهنه شده بود که اصلاً قابل پوشیدن نبود، این خواب تعبیرش این است که احتمالا همسر شما برای چند روزی بیمار شود و مجبور شود در بستر استراحت کند.
  این تعابیر برای خانم ها نیز صدق می کند اما یک تفاوت دارد آن هم این است که کفش در خواب خانم ها، به زندگی خانوادگی آنها باز می گردد و تنها منظور شوهر وی نیست.
  خانم آیتانوس عقیده دارد که دیدن جعبه کفش در خواب، نمادی از مادر زن می باشد‌. در این باره یک نکته را ذکر می کنیم که شاید برایتان جالب باشد. مردان سرزمین های غربی کفش خود را بدون جعبه خریداری می کنند و همان گونه به خانه می برند اما مردان شرقی الزاما کفش را در جعبه خریداری می کنند. در واقع شاید این تعبیر ناشی از این موضوع باشد که مردان غربی با مادران همسران خود، ارتباط نزدیکی ندارند و خیلی اجازه صمیمی شدن و دخالت نمی دهند. بسیاری از طلاق و متارکه ها در سرزمین غرب به خاطر مادر خانم می باشد.
  اما در سرزمین های شرقی و آسیای خاورمیانه، خانواده عروس داماد را مانند پسر جدید خود می دانند و به اندازه دیگران به او محبت و لطف می کنند.
  خانم آیتانوس می‌ گفت:” اگر زنی در خواب خود دید که پاشنه کفش اش از جا کنده شد، پس همسرش از کار بیکار شده و یا اخراج خواهد شد.
  اگر زنی دید که کفش مردانه به پا کرده بود، این رویا نشانه فرزندی پسر و مذکر می باشد. اگر باردار هستید، این خواب جنسیت بچه شما را نشان می دهد.”

  همچنین بخوانید:  🤼 تعبیر خواب کشتی گرفتن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر آنلی بیتون👴

  از نظر آنلی بیتون اگر در خواب دیدید که کفش شما کثیف و پاره بود، این خواب نشان می‌دهد که امکان دارد به خاطر یک رفتار و واکنش ناآگاهانه و نسنجیده و یا انتقاد نادرست و بی جای خودتان از دیگران، باعث شوید که در زندگی شخصی تان اشخاصی را با خود دشمن سازید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که به کفش های خود تان واکس سیاه رنگ زده بودید، این خواب نشان می‌دهد که امرار و معاش زندگی شما به خوبی و خوشی پیش خواهد رفت و اتفاقات مهمی در پیش دارید که همه آنها باعث رضایت خاطر و خشنودی شما نسبت به وضع زندگیتان خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کفش های تازه و نو خریده بودید، این خواب هم نشانه خوبی است. تغییرات و تحولات بسیار مفید و سودمندی در زندگیتان اتفاق خواهد افتاد.
  ✍️اگر به عالم رویا دیدید کفش نو و جدید شما جلوی انگشتان تان و یا اطراف پای شما را اذیت می‌کرد، چنین خوابی نشان می‌دهد که شما دوستان و یا همکارانی اطرافتان دارید که بسیار خوش گذران و اهل عیش و نوش می باشند. همچنین پشت سرتان و در نبودتان شما را تحقیر و تمسخر می کنند. پس بهتر است در انتخاب دوست خود تجدید نظر بفرمایید و اگر احساس کردید که کسی به شما احترام کافی را نمی گذارد، او را از زندگی خود حذف کنید.
  ✍️اگر در عالم رویا متوجه شدید که بند کفش های خود را نبسته اید، این خواب هم نشان می‌دهد که امکان دارد به خاطر مسئله ای با دیگران به دعوا و مشاجره بپردازید. ماجرا هرچه که هست سعی کنید با صحبت و گفتگو و خونسردی کامل مشکلات را حل کنید و اختلافات را تشدید نکنید.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که کفش هایتان را گم کردید، تعبیرش جدایی، فاصله، طلاق و متارکه از شریک عاطفی تان است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شب بود و کسی کفش های شما را به سرقت برده بود، این رویا نشانه ضرر کردن و متحمل خسارت و ضرر شدن می باشد. شاید در جایی ضرر کنید ولی در جای دیگر شما به سود و منفعت زیادی خواهید رسید.
  ✍️اگر شما یک دختر خانم هستید و در خواب دیدید که کسی از زیبایی و یا جنس کفش شما در حال تعریف و تمجید بود، این خواب یک هشدار است. افرادی که تازه با آنها رو به رو شده اید، ظاهر و باطن شان یکی نیست و قصد آشوب و فتنه دارند.

  از نظر کارل گوستاو یونگ👴

  از نظر یونگ اگر در خواب دیدید که کفش پاشنه بلند به پا داشتید، چنین خوابی تفسیری از جاذبه زنانه و دلبری و ویژگی های جداب شخصیت شما می باشد. شاید بسیار به خودتان اعتماد به نفس دارید و مطمئنید که تمامی اعمال شما باعث جذب دیگران می شود.
  به تعبیر دیگر کفش پاشنه بلند در خواب می تواند نشانه این باشد که شما حس می کنید به عنوان یک زن در زندگی شخصی و اجتماعی تان بسیار محدودید و دست و بالتان بسته است. شاید فکر می کنید که بیشتر نیاز به آزادی دارید و در این صورت با چنین محدودیت هایی نمی توانید تمام خودتان را ابراز کنید و به دیگران اثبات کنید که توانایی هایی در وجود شما نهفته است.

  از نظر زیگموند فروید👴

  از نظر فروید اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که مشغول تماشا کردن کفش های پاشنه بلند زنی بودید، این خواب نشان دهنده قوه تخیل و توهمات شما می باشد. در مورد هوای نفس و شخصیت درونی تان دچار توهم و اشتباه شده اید. شما چیزهایی را تصور می کنید که هیچ گاه به واقعیت نخواهد پیوست. دست از این افکار بردارید و بیشتر واقعی باشین تا ضربه نخورید.

  از نظر معبرین غربی📚

  از نظر معبران غربی اگر در خواب دیدید که کفش پاشنه بلند بسیار زیبایی به پا داشتید، چنین خوابی نشان میدهد که اکنون وقت عمل می باشد. باید خود را برای اجرا و به عمل درآوردن برنامه ها و اهداف تان آماده کنید. از هیچ چیز نترسید و بسیار شجاعانه و با اعتماد به نفس وارد میدان شوید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال خریدن کفش پاشنه بلند بودید، چنین خوابی نشان می‌دهد که شما برای روبرو شدن و برخورد با هرگونه تغییر و تحول در زندگی تان بسیار آماده هستید و به طور ناخودآگاه دوست دارید که کار و فعالیت شغلی جدیدی را آغاز کنید. پس شروع کنید، چرا که بخت با شما یار خواهد بود.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که کفش پاشنه بلند با عرض بسیار زیادی پوشیده بودید، چنین خوابی تصویری از یک ابهام و بلاتکلیفی در زندگیتان است. شما مدت‌ هاست این وضعیت را تحمل کرده اید و اکنون دیگر عاجز و درمانده شده اید. به شدت به دنبال راهی هستید که از این وضعیت نجات پیدا کنید و بتوانید آرامش را به زندگیتان برگردانید و باز به روال قبلی باز گردید.
  ✍️اگر در عالم رویا پاشنه های بسیار بزرگ و غیرعادی در کفش خود دیدید، این خواب نشان می‌دهد که شما با اعضای خانواده خودتان بسیار ارتباط صمیمی، قوی و محکمی دارید. همچنین دوستان بسیار وفادار و متعهد اطراف خود دارید که در هر شرایطی به شما کمک خواهند کرد.
  ✍️اگر در خواب کفشی را دیدید که پاشنه بسیار نازکی داشت و شما از آن می‌ترسید که مبادا بشکند و شما به زمین بخورید، این خواب به شما یک هشدار و اخطار می‌دهد. باید موقعیت های پیش روی خودتان را به طور کامل و جامع بررسی کنید و جای غفلت باقی نگذارید، چرا که اگر نسنجیده این موقعیت‌ها را قبول کنید خودتان را به دردسر خواهید انداخت.

  همچنین بخوانید:  🐜 تعبیر خواب کنه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  کتاب تفسیر فرهنگ رویا📙

  ✍️کفش: کفش در خواب می تواند نشانگر جایگاه مقام و مرتبه شخص در زندگی‌اش باشد. همچنین موقعیت و شرایط فرد در زندگی، شخصیت او و راهی که برای طی کردن زندگی انتخاب کرده است را نشان می دهد.
  هرکسی با گذشتن از موانع سخت و دشوار شخصیت و اخلاقش متفاوت خواهد شد و به مرحله‌ای جدید از رشد و بلوغ خواهد رسید.
  اینکه فرد چه راهی را پیش گرفته است راه خوبی و یا راه بدی؟ راهی که به سیاهی و تباهی و یا راهی که به موفقیت ختم می شود؟ همه این ها شیوه‌ای از زندگی می باشند.
  این نکته را هم بگوییم که برخی از کفش‌ها را فقط افراد خاصی و قشر خاصی از یک جامعه به پا می‌کنند. این جمله کمی تفکر نیاز دارد و لازم است که در طی تجربیات خود به این قاعده پی ببرید.
  کفش های مشاغل دیگر مثل کفش پرستاری، کفش کارگری، و هر کفشی که مربوط به قشر خاصی باشد، در واقع تصویری از نیاز ما برای به دست آوردن ویژگی های آن شغل است. شاید شما اخیراً احساس می کنید که این شغل بسیار به اخلاق و رفتار شما نزدیک است و قصد دارید که راه نزدیک شدن به این حرفه را یاد بگیرید.

  ✍️درآوردن کفش از پا: اگر در عالم رویا دیدید که کفشی را از پایتان در آوردید و پاهایتان را کش و قوس دادید که احساس خستگی آن از بین برود، چنین خوابی نمادی از پشت سر گذاشتن یک گذشته پر از درد و رنج می باشد. شاید اخیراً چیزی را ترک کرده اید که روزی فکر میکردید جدا شدن از آن برای شما غیر ممکن است. این ترک کردن می تواند جدایی از یک شخص باشد و یا ترک یک شغل. به طور کلی هر چیزی که برای شما به منزله حیات بوده است را نشان می دهد.

  ✍️پابرهنه راه رفتن: اگر در عالم رویا دیدید که کفش‌هایتان را در آورده بودید و پابرهنه در حال راه رفتن بودید، اگر راه رفتن در آن حالت برای شما سخت و دشوار بود؛ پس شما هم به زودی در مسیری بسیار سخت و پر از مانع در زندگیتان گام برمی دارید. شاید مجبور باشید و مسئولیت ها و وظایف روزمره تان را رها کنید و تنها بر یک مسئله تمرکز کنید شاید دلتان بخواهد کلا از کار و شغل فاصله بگیرید و بیشتر به تفریح و تزکیه روح تان در طبیعت بپردازید.

  کتاب تعبیر خواب جی. اچ. میلر👴

  در کتاب جی. اچ. میلر آورده شده است که اگر در خواب دیدید پاشنه کفش شما شکست و شما نیز یک دختر جوان می باشید، این خواب برای شما یک هشدار و اخطار می باشد. اتفاق های ناگوار و ناخوشایندی در حال رخ دادن می باشد که اگر حواستان را جمع نکنید آوازه و آبروی شما لکه‌دار خواهد شد.

  تعبیر خواب کفش بر اساس موضوع آن 📚

  ✅پاره شدن بند کفش

  اگر در خواب دیدید که بند های کفش تان پاره شد، تعبیر این رویا نشانگر این است که عازم سفری خواهید شد اما برگشت شما زمان معینی ندارد. شاید هم تصمیم بگیرید همانجا ساکن شوید و دیگر باز نگردید.

  ✅کفش سیاه رنگ

  اگر در عالم رویا دیدید کفش‌هایی که به پا داشتید سیاه رنگ بود، چنین خوابی نشانگر یک تغییر و تحول بسیار مهم و سرنوشت ساز می باشد. شاید این اتفاق قبلا افتاده باشد و یا اینکه در آینده بخواهد بیفتد اما هر چه که هست زندگی شما را کاملا از این رو به آن رو خواهد کرد. شاید این اتفاق از هیچ ایجاد شده باشد اما اکنون برای شما بهترین چیزی باشد که می تواند برایتان رقم بخورد و در طول زندگیتان تا به حال چنین احساسی نداشته باشید.

  ✅کفش هایی به رنگ تیره

  اگر دیدید کفشی که به پا داشتید از رنگ‌های تیره بود، این خواب نشانگر یک سوءتفاهم و اشتباه با نزدیکان می باشد. شاید آنها سعی دارند که احساس شما را نسبت به کسی یا چیزی عوض کنند و افکار منفی خودشان را به شما منتقل کنند. شاید هم ممکن است بدون هیچ دلیل و منطقی بخواهند به شما حمله کنند. علت آن هم این باشد که شما شاید موقعیتی را اشتباه متوجه شده باشید و یا باعث شده باشید دیگران از عمل یا حرفی از شما اشتباه برداشت کرده باشند.
  از طرف دیگر می‌توانیم این خواب را یک هشدار هم بدانیم. ممکن است یک دعوا و مشاجره بین شما و شریک عاطفیتان رخ بدهد و علت آن هم این باشد که مدت ها است مشکلات خود را حل نکرده باشید و این دعوا هم ناشی از مشکلات گذشته شما باشد‌.

  ✅کفش سفید رنگ

  کفش سفید رنگ می تواند تصویری از یک ازدواج و یک جشن باشکوه باشد که در شرف آن قرار بگیرید. این ازدواج امکان دارد حتی مربوط به شخص شما نباشد و جشن عروسی یکی از نزدیکان یا دوستانتان باشد. شانسی در اختیار شما قرار می گیرد که در نظر شخصی که او هم برای شما عزیز است، بسیار محبوب و مقبول شوید.

  ✅کفش های رنگارنگ و مجلل

  اگر در عالم رویا دیدید که کفشی که به پا داشتید، بسیار پر زرق و برق و همچنین رنگ بسیار شادی داشت، چنین خوابی ناشی از یک لذت جسمانی و فیزیکی می باشد که به زودی شما از آن بهره مند خواهید شد. امکان دارد که این اتفاق درباره مساله های رمانتیک و عشقی و عاطفی نباشد و حتی می‌تواند به این معنی باشد که شما وقت بیشتری را برای بدن خود و ورزش کردن اختصاص خواهید داد و بخواهید تفریحات خود را بیشتر کنید.

  ✅خریدن کفش

  اگر در عالم رویا تصمیم داشتید کفش بخرید، چون خوابی هم از تغییرات و تحولاتی خبر می دهد که در وعده‌های نزدیکی اتفاق خواهد افتاد. این تغییر و تحولات بیشتر مربوط به نقل مکان و یا جابجایی شغلی و کاری می باشد. شاید هم منزل خود را عوض کنید، به هر حال این تغییرات اساسی خواهند بود. به بیانی می توان گفت که شاید هم تصمیم بگیرید ارتباطات و انسانهایی که اطراف خود دارید را عوض کنید و برخی از آنها را حذف کنید.
  اگر بخواهیم جزئی‌تر به شما بگوییم، باید بگوییم که آماده باشید چرا که قرار است خیلی چیزها عوض شود و تغییر کند. برخی از این تغییرات برای شما ناراحت کننده و برخی دیگر بسیار باعث خوشحالی و خشنودی شما خواهد شد که تمام آنها بستگی به شرایط و وضعیت فعلی زندگی شما دارد. اگر اکنون اوضاع بدی دارید پس به سمت خوبی پیش خواهد رفت و اگر الان زندگی خوب و خوشی دارید، احتمال دارد که اتفاقاتی بیفتد که زندگی شما را کمی از روال عادی خارج کند.

  همچنین بخوانید:  🚢 تعبیر خواب کشتی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✅پوشیدن کفش های نو و جدید

  اگر در عالم رویا دیدید که کفش هایی را تازه خریده بودید و نو تمیز بودند، در این صورت این خواب نشانی از اموال و دارایی می باشد. شاید یک مسابقه یا لاتاری برنده شوید و جایزه بسیار خوب و ارزشمندی نصیب شما شود. در صورتی که در ارتباط با شرکت کردن در مسابقه شانس بسیار خوبی دارید، پس حتماً از این فرصت خوب نهایت استفاده را ببرید.
  از طرفی دیگر شما باید به ایده های جدید در حیطه کسب و کار فکر کنید و بدانید که وارد هر کدام از آنها شوید با نتایج بسیار موفقیت‌آمیز و لذت بخشی رو به رو خواهید شد. پس ترس را کنار بگذارید و جرات امتحان کردن چیز هایی که آرزویشان را دارید، داشته باشید.

  ✅کفش کثیف

  اگر در عالم رویا کفش های بسیار کثیف و آلوده را دیدید، این خواب تصویری از دشمنان است. دشمنان زیادی اطراف شما را احاطه کردند و هر کدام در فکر حمله و صدمه به شما هستند. علیه شما نقشه‌ها و برنامه‌های زیادی دارند و برای جهنم کردن زندگی شما از هیچ کاری دریغ نمی‌کنند. مواظب کسانی که اطراف خود جمع کرده اید باشید. از زندگی شخصی تان به هرکسی اطلاعات ندهید، چرا که روزی از آنها علیه خودتان استفاده خواهند کرد.

  ✅گم کردن یک لنگه کفش یا یک جفت کفش

  اگر در عالم رویا دیدید که لنگه ای از کفش تان و یا یک جفت از کفش های شما گم شده بود، چنین خوابی از مشکلات و موانعی در رابطه احساسی تان خبر می‌دهد. ممکن است با شریک عاطفی تان به مشکلاتی بر بخورید و اختلافاتی ایجاد شود. امکان دارد که منشاء این بحث و اختلاف یک مسئله بسیار پیش پا افتاده و کم اهمیت باشد، اما همین مسئله کم اهمیت تبدیل به یک اختلاف بسیار بزرگ و غیرقابل حل خواهد شد. هر دوی شما بسیار آسیب و صدمه می بینید و از یکدیگر دلخور و دلشکسته می شوید.
  از طرف دیگر این خواب می‌تواند نشان‌دهنده ارتباط شما با کسی باشد که صرفاً شریک عشقی و عاطفی شما نیست، اما یکی از اعضای خانواده و فردی نزدیک به شما می باشد.
  اگر بخواهیم به طور کلی این خواب را بررسی کنیم باید بگوییم که برای ارتباط برقرار کردن و ایجاد پیشرفت در ارتباطات تان مشکلاتی پیش رو دارید. بنابراین بهتر است که از اختلاف و جدال جلوگیری کنید و در کمال آرامش با بحث و گفتگوی مجدد با این شخص برای حل مشکلات تصمیم بگیرید.

  ✅دزدیده شدن کفش

  اگر در عالم رویا دیدید که شخصی کفش‌های شما را دزدیده بود، چنین خوابی تعبیرش یک زیان و خسارت در وعده زمانی نزدیک می باشد. این اتفاق کاملا نگرش و دید شما را نسبت به همه چیز در زندگی عوض می کند. در واقع این زیان می‌تواند در حوزه مسائل مالی، رفاهی و یا عاطفی و عشقی باشد. در هر صورت هر چه که هست به شما یاد خواهد داد که چگونه با روش کاملا متفاوت از قبل با مسائل کنار بیاید و هر چیزی را برای خودتان بزرگ نکنید.

  ✅کفش زنانه

  کفش زنانه در خواب دیدن سمبل غم و ناراحتی است. کسی را برای اولین بار ملاقات می کنید که شاید زیاد از این دیدار و ملاقات احساس خوبی نداشته باشید. این ناراحتی به طور آشکار پدید خواهد آمد و لزوما به علت نفرت و تنفر از این شخص نیست، اما احساس شما نسبت به این دیدار و این فرد احساس خوبی نخواهد بود.

  ✅کفش های پاره و کهنه

  اگر در خواب خود یک جفت کفش بسیار کهنه و فرسوده دیدید که هر جای آن پاره شده بود، چون خوابی نمادی از سفر و مسافرت می باشد. به زودی عازم سفری خواهید شد که مقصد و مکان آن نامعلوم می باشد. خودتان هم چندین وقت است که به یک سفر برای تغییر حال و هوایتان فکر می‌کنید و پس از مدت ها برنامه ریختن اکنون موقعیت این سفر پیش خواهد آمد.

  ✅کفش های گل آلود

  کفشی که آلوده به گل باشد در عالم رویا نمادی از یک وضعیت و شرایط ناجور و ناخوشایند است. این اوضاع به خاطر یکی از نزدیکان تان اتفاق خواهد افتاد و باعث می شود وضعیت برای شما سخت تر از قبل شود.

  ✅کفش خیس و مرطوب

  اگر در عالم رویا دیدید که کفش هایی که به پا داشتید خیس و مرطوب بودند، این خواب نشانگر دروغ هایی است که از جانب دشمنان می شنوید. آنها از روی عمد و برای آزار شما این دروغ ها را می گویند و قصد دارند که از این طریق وضعیت شغلی و یا زندگی شخصی شما را به خطر بیاندازند و آبرویت را لکه دار کند.
  فعلا شما قادر نیستید که از شر این شایعه ها و دروغ ها فرار کنید اما همین که آنها با این رفتار باعث استرس و تشنج شما می شوند هم تحملش بسیار سخت است. تنها کاری که می توانید بکنید این است که صبور باشید و به دست زمان بسپارید. زمان که بگذرد، دروغ و حقیقت از یکدیگر جدا خواهند شد. دروغ که دروغ است اما اگر مشخص شد که این داستان ها واقعیت دارند، از این موضوع درس بگیرید و از این پس برای نزدیک شدن به آدم ها دقت بیشتری به خرج دهید. همچنین زندگی شخصی تان را برای خودتان نگه دارید.

  ✅کفش های زشت

  کفش هایی که ظاهر زشت دارند در عالم رویا علامتی از شایعه ها و داستان هایی که آبروی شما را در خطر می‌اندازند. در واقع جنگیدن و روبرو شدن با این شایعه‌ها کار سختی است و اینکه درست یا غلط، نتیجه‌اش بسیار شگفت انگیز خواهد بود.
  از سمتی دیگر شاید رفتاری داشته اید و یا صحبتی با کسی کرده‌اید که مناسب شخصیت شما نبوده است و اکنون زمان این است که به خاطر این رفتار زشت تنبیه شوید. دفعه دیگر بیشتر مراقب باشید و به اشخاصی که مشکوک می باشند و ظاهرشان عادی نیست سریع اعتماد نکنید‌.

  ✅لنگه به لنگه پوشیدن کفش هایتان

  اگر در عالم رویا دیدید که کفش های خود را لنگه به لنگه پوشیدید، این رویا نشانگر یک دعوا و مشاجره است. احتمال دارد در وعده ای نزدیک اتفاق بیفتد.
  این درگیری باعث می شود چهره غلط و نادرستی از شما نشان داده شود و شما هم نتوانید به این موضوع واکنش نشان دهید.
  قبل از گفتن هر چیزی آرامش خود را حفظ کنید و چیزی نگویید که بعدا از گفتن آن پشیمان شوید.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک