🐄 تعبیرخواب گاو از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

گ ۱۵ دیدگاه
 • تعبیر خواب گاو 🐄

  با توجه به این که تعابیر مختلفی توسط معبران گوناگون از تعبیر دیدن گاو در خواب ارائه شده است ما نیز دست به کار شده ایم. تمامی این تعبیر های معتبر و درست و حسابی را برایتان جمع آوری کرده ایم.

  به عنوان مثال امام صادق (ع) و ابن سیرین خواب گاو را به ثروت، دارایی و بزرگی تعبیر کرده اند. در حالی که تعبیرکنندگان غربی معتقدند مشاهده گاو در رویا نمادی از این است که فرد رویابین اصطلاحاً یک شخص بله قربان گو می باشد. بدون قید و شرط از دیگران اطاعت می کند. همچنین این خواب را نشانگر غرایز درونی خواب بیننده می دانند.
  پیش از بررسی نظر این عالمان تعبیر جا دارد متذکر شویم که گاو به عنوان حیوان حلال گوشتی که منبع روزی و معیشت مردم به حساب می آید به نعمت و برکت تعبیر می شود. با این حساب اگر در خواب خود گاوی را مشاهده کرده اید خشنود باشید که در آینده از خیر و برکت بهره مند خواهید شد. لازم به توضیح است که این تعبیر نیک شامل گاو های وحشی و شاخ دار نمی شود؛ مخصوصاً اگر گاوی با این ویژگی ها به صورت تهاجمی در خوابتان نمایان شود و قصد حمله نیز داشته باشد.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام صادق (ع)

  دانیال نبی

  حضرت یوسف

  محمد ابن سیرین

  منوچهر مطیعی تهرانی

  لوک اویتنهاو

  ابراهیم کرمانی

  کارل گوستاو یونگ

  تونی کریسپ

  جابر مغربی

  آنلی بیتون

  معبران چینی

  تعابیر بر اساس موضوع

  گاو سیاه

  گاو قهوه ای

  گاو سفید

  گاوی با لکه های بزرگ و کوچک سفید رنگ

  گاو سیاه و سفیدی با جثه بزرگ یا کوچک

  گاو وحشی و شاخدار

  گاو مرده

  گاو مریض

  گاوی که صحیح و سالم است

  گله گاو

  چوپانی کردن برای گله گاو

  گاو جدا مانده از گله یا گاو گمشده

  طویله گاو

  زاییدن گاو

  سوار گاو شدن

  گاو چاق و لاغر

  خرید و فروش گاو

  گوشت گاو

  اعضای بدن گاو

  گاوی که در مراتع و چمنزار به چریدن مشغول است

  جستجو برای یافتن گاو

  گاوی که دنبال شما است

  فرار کردن از گاوی وحشی و دویدن به سمت یک گاو

  شیر گاو

  گاوی که پستان های بزرگی دارد

  شبیه به گاو شدن

  گوساله

  گاو سه سر

  شخم زدن زمین با گاو

  گاو لاغر و نزار

  تعبیر خواب گاو

  تعبیر خواب گاو بر اساس نظر معبر 👴

  طبق دیدگاه امام صادق (ع) 👳

  ✍️ امام صادق خواب گاو ماده را به فرمانروایی، کسب مال و اموال، رسیدن به بزرگی و ریاست و همین طور در پیش داشتن سالی خوب و نیکو تعبیر کرده اند که در آن خیر و برکت فراوانی جاری است.

  طبق دیدگاه دانیال نبی 👳

  ✍️ چنانچه در خواب ببینید که گاوی نر وارد خانه تان شده است به این معناست که خداوند مهربان درب رحمت و خیر و برکتش را به روی شما می گشاید.

  از نظر یوسف نبی 👳

  ✍️ اگر خواب گاوی چاق و فربه را ببینید یعنی سالی خوب و پر برکت برایتان در راه است.

  ✍️ از آن سو دیدن خواب گاوی لاغر و بی جان به سالی پر از گرانی، سختی معیشتی و کمبود ارزاق تعبیر می شود.

  ✍️ حضور گاو ماده در رویا نیز به معنای یک زن خوب و سازگار است.

  طبق دیدگاه محمد ابن سیرین 👴

  ✍️ ورود گاو ماده به محل زندگی فرد خواب بیننده نوید بخش به دست آوردن مال و نعمت برای او است.

  ✍️ چنانچه ببیند که گاو ماده ای را خریداری کرده و با او صحبت می کند در این صورت اوضاع و احوال مالی اش بهتر شده و زندگی روی خوش را به او نشان خواهد داد.

  ✍️ اگر خود را در حال دوشیدن شیر گاو ماده ای ببینید و سپس از آن شیر بیاشامید به معنای افزایش مال و اموالتان خواهد بود.

  ✍️ همچنین ابن سیرین می گوید که اگر گاو در خواب به شما لگد بزند به معنای این است که درگیر ضرر و زیان می شوید.

  ✍️ اما اگر گاو شما را گاز بگیرد یعنی در سال جاری دچار تنگنا و مشقت شده و روزهای سختی برایتان در راه است.

  ✍️ جنگیدن با گاو ماده در خواب اگر به زخمی شدن گاو بینجامد و از طرف دیگر خواب بیننده آقا باشد به این معنا است به همسر خود خیانت میکند.

  ✍️ اگر گاو شما را لگد بزند یعنی ضرر و زیانی در راه است.

  ✍️ چنانچه توسط گاو گاز گرفته شوید به معنای این است که در سال جاری متحمل سختی و زحمت های زیادی می شوید.

  ✍️ در همین مبحث اگر آقا هستید و خواب ببینید که با یک گاو ماده می جنگید و زخمی اش کرده اید این گونه تعبیر می شود که به همسر خود خیانت می کنید.

  ✍️ ابن سیرین مشاهده گاو باردار در خواب را به امیدواری و دلگرمی تعبیر کرده است.

  طبق نظر منوچهر مطیعی تهرانی👴

  ✍️اگر خواب ببینید که صاحب گاوی هستید در این صورت نعمت و برکت به شما خواهد رسید.

  ✍️چنانچه در خواب گاو ماده ای را از شخصی دریافت کنید به این مفهوم است که از این شخص سود، منفعت و نعمت به شما خواهد رسید. اگر این گاو اهدایی، نر باشد دهنده گاو شما را به کاری سود بخش تشویق و هدایت می‌کند.

  ✍️ ایشان همچنین در مورد گاو وحشی و مهاجمی که حتی در عالم خواب هم ترس به دلتان می اندازد، تعبیری ارائه داده اند. معتقدند که نماد دشمنی با اصالت ذاتی است. یعنی فردی که به خودی خود خوب و مهربان است اما بنابر شرایط از در دشمنی با شما وارد شده و موجب ضرر و زیان می شود.

  به روایت لوک اویتنهاو 🤵

  ✍️ لوک اویتنهاو کشتن گاو در خواب را به کسب در آمد تعبیر کرده است. صرف دیدن گاو را موفقیت در کسب و کار و بیزینس می داند.

  ✍️ از آن سو معتقد است که گاوچرانی در رویا به معنای مشکلات است.

  ✍️ خواب گاو چاق نویدی از این است که به زودی روزهای سعادت و نیک بختی فرا می رسد.

  ✍️ گوشت گاو را نیز به روابط اجتماعی خوب با اطرافیان تفسیر کرده است.

  طبق نظر ابراهیم کرمانی 👴

  ✍️ چنانچه در خواب آمدن گاو نری را به درب خانه و یا کوچه محل زندگی تان ببینید به خیر و برکت تعبیر می شود.

  طبق نظر کارل گوستاو یونگ 🤵

  ✍️ نمایان شدن گاو نر در خواب و رویاها سمبل قدرت، سرسختی و اراده قوی است؛ بنابراین اگر چنین خوابی دیدید ممکن است هشداری برایتان به همراه داشته باشد مبنی بر این که اکنون باید قوی باشید و ایستادگی کنید.

  ✍️ به طور کلی گاو نر نوید دهنده بهره مندی از یک زندگی غنی و سرشار از ثروت و فراوانی است.

  ✍️ البته تعبیرهای متفاوتی از گاو نر وجود دارد. از جمله آن می توان به باروری، نیرومندی و حتی انرژی های غریزی سرکوب شده اشاره کرد.

  ✍️ اما اگر یک گاو خشمگین و رام نشده را در خواب دیدید، آگاه باشید که ممکن است کنترل احساسات خود را از دست بدهید.

  ✍️ ناگفته نماند که حضور گاو نر در خواب می تواند بیانگر فردی باشد که در زندگی شما حضور دارد. این شخص در برج ثور متولد شده است.

  ✍️ در آخر اگر آنچه در خواب اتفاق افتاده غلطیدن در خون گاو نر بوده باشد در این صورت رویای شما بیانگر یک زندگی جاودانه و ابدی است. البته بهتر است از آن به عنوان عمر طولانی و یا زندگی بلند مدت تعبیر کنیم.

  یونگ در تعبیر خواب گاو به طور کلی و صرف نظر از جنسیت آن این گونه بیان کرده که:

  ✍️ اگر در خواب و رویای خود گاوی را مشاهده کردید باید آن را آگاهی دهنده از ذات مطیع و منفعل خود بدانید. به این ترتیب که ذاتاً تمایل زیادری به اطاعت و پیروی از دیگران دارید.

  ✍️ گاو به تعبیر دیگر، نمایانگر غریزه مادرانه و یا میل به نگهداری و مراقبت کردن است.

  ✍️ گاودر بعضی از فرهنگ ها نیز به عنوان سمبل های معنوی پذیرفته شده است. از جمله آن باید به باروری، تغذیه و مادری اشاره کرد.

  ✍️ در همین حین جا دارد تعبیری از اسکلت گاو نیز مطرح کنیم. بیانگر این است که مادر و یا دایه ای بی احساس دارید. این زن آن طور که شایسته و بایسته است به نیازهایتان پاسخ نمی دهد.

  ✍️ اما اگر خود را در حال دوشیدن گاو بیینید نشان دهنده اشتیاق و انگیزه ای است که برای سخت کار کردن در شما وجود دارد. در نهایت نیز پاداش این سخت کوشی را دریافت خواهید کرد.

  ✍️ اگر به جای یک گاو، گله ای از آن را در خواب ببینید یعنی لازم است که در موقعیت پیش رو و یا حتی در روابط خود عملکردی محتاطانه داشته باشید.

  ✍️ از جهتی دیگر با توجه به این که گله گاو در خواب به منزله با جمعیت همراه شدن است پس می توان آن را به کامیابی و موفقیت نیز تعبیر نمود.

  همچنین بخوانید:  🐱 تعبیر خواب گربه از نظر معبران معروف جهان

  ✍️ با این حال اگر گله ای رم کرده و افسار گسیخته را مشاهده کنید باید بدانید که تعبیری منفی داشته و بیانگر این است که امور زندگی از کنترلتان خارج می شود.

  طبق نظر تونی کریسپ 🤵

  ✍️ ایشان گاو نر را نماد واکنش های غریزی ما می دانند. نه تنها با قدرت زیادشان در عالم واقعیت ما را به دنبال خود می کشانند بلکه حتی در عالم رویا و خواب نیز ممکن است به صورت تصویری از گاو نر نمایان شوند. در خصوص این انگیزش های درونی باید بگوییم که شامل خواسته های جسمانی و حتی طیفی از احساسات منفی نسبت به افراد بدخواه می شود. محافظت از کانون خانواده و دیگر غرایز اینچنینی را می توان در زمره این واکنش ها به حساب آورد.

  ✍️ از این ها که بگذریم اگر گاو نر مهاجمی در خواب بر شما ظاهر شود می تواند نمودی از بی توجهی اطرافیان به غرایز شما و حتی حقیر شمردن آن ها باشد.

  ✍️ در همین حین بد نیست از تعبیر گاو نر کشته شده نیز آگاه شوید؛ چرا که مفهومی از نابودی غرایز جسمانی در خود و تمایل به حفاظت از دیگران است.

  ✍️ البته چنانچه این گاو نر کشته شده در مقام قربانی بوده باشد می توان آن را به وجود از خود گذشتگی در فرد خواب بیننده نیز تعبیر کرد.

  ✍️ در آخر جا دارد به تعبیر خواب سواری بر گاو نر توسط تونی کریسپ بپردازیم. بدین معنا است که به یک هماهنگی مناسب میان غرایز حیوانی و نفس هوشیار خود خواهید رسید.

  ✍️ در خصوص تعبیر خواب گاو ماده باید توجه داشت که معنا و مفهوم آن بی شباهت به گاو نر نیست.

  ✍️ با این حال نمایان شدن گاو ماده در خواب به آن بخشی از طبیعت و سرشت انسان اشاره می کند که مادینه است. یعنی نیمه ای از شخصیت فردی که خصوصیاتی همچون بخشش و نیکی به دیگران، از خود گذشتگی و حتی از بدن خود به سایرین بخشیدن را دارد.

  ✍️ همین طور می تواند بیانگر شیر دادن به نوزاد و یا سایر خصوصیات مادرانه باشد. ممکن است نشانه ای از ایفای نقش و وظایف مادری نیز تعبیر شود.

  ✍️ به طور کلی این خواب به یک زن و یا نیروی زندگی و طبیعت در وجود فرد تعبیر می شود.

  ✍️ البته می توان آن را به یک سری خصلت های خاص همچون پذیرش، پروش و قدرت مادینه ای تفسیر کرد که در نهایت به یک جریان انرژی نرینه مثبت و خوب مبدل می شود.

  بر اساس گفته جابر مغربی 👴

  ✍️ نبرد با گاو نر در خواب به خصومت و دشمنی با فردی بزرگ و عالی مقام تعبیر می شود.

  به روایت آنلی بیتون 👴

  ✍️ اگر در خواب گاوهای شیرده را ببینید که اتفاقاً آماده شیر دهی نیز هستند باید آن را نمادی از دست یابی به آرزوها و تمایلات درونی بدانیم.

  از نگاه معبران چینی

  ✍️ از نظر معبرین چینی اگر در خواب ببینید که گاوی یک گوساله به دنیا می آورد به این معنا است که بزرگ ترین و هیجان انگیز ترین آرزویتان به واقعیت می پیوندد.

  ✍️ چنانچه تماشاگر صعود یک گاو یا دسته ای از آن ها به نقطه ای بلند و رو به بالا باشید یعنی دارایی و ثروت خالص شما در حال زیاد شدن است.

  ✍️ تعبیر خواب آمدن گاو به خانه تان نیز این است که سطح رفاه و آسایش در زندگی تان افزایش خواهد یافت.

  تعبیر خواب گاو بر اساس موضوع آن

  در زمان تعبیر کردن خواب و رویاها توجه به جزئیات مشاهده شده اهمیت زیادی دارد. چنانچه از آن ها غافل شوید ممکن است که تفسیر خوابتان را به طور کل تغییر دهد؛ از جمله این جزئیات در خواب گاو باید به رنگ آن اشاره کنیم.

  گاو سیاه

  به این صورت که اگر آنچه دیده اید گاوی سیاه رنگ بوده باشد، خوابتان نوعی هشدار محسوب می شود. در واقع ناخودآگاهتان در تلاش است تا هشداری در خصوص احساساتتان بدهد. با این حساب پس از چنین خوابی باید حسابی مراقب ارتباطات اجتماعی خود از جمله رابطه های دوستانه باشید و حتی در رفتار اطرافیان و آشنایان نزدیکتان دقیق شود؛ چرا که شخصی به اسم دوست در تلاش است تا به شما ضربه ای بزند و خیانتی را روا دارد.

  گاو قهوه ای

  ✍️ اگر گاوی که در خواب مشاهده کرده اید به رنگ قهوه ای بوده باید بگوییم که معنای آن به احساسات واقعی و درونی شما بر می گردد. یعنی احساساتی همچون آسایش و رضایت که اتفاقاً با طبیعت و دنیای اطرافتان ارتباطی مستقیم دارند.

  ✍️ در تعبیر خواب گاو قهوه ای رنگ صرف نظر از نر یا ماده بودن و حتی چاقی و لاغری، باید آن را سمبلی از وحدت و همدلی با دوستان قدیمی دانست. حتی می توانید برای دیدار با همکلاسی های خیلی قدیمی و سایر دوستان برنامه هایی بچینید. در نتیجه اوقات خوش و خاطرات خوشی را برای خود و آن ها رقم بزنید.

  ✍️ در صورتی که رنگ گاو ترکیبی از قهوه ای و سفید باشد نوید دهنده ثروت و خوشبختی برای شما خواهد بود.

  گاو سفید

  ✍️ در خصوص ظاهر شدن گاوی بزرگ در خواب یاد آن را نمایانگر تلاش فردی و اراده شما برای سخت کار کردن دانست؛ چرا که تمایل فراوانی به کسب مال و ثروت دارید.

  ✍️ در همین حین باید توجه داشت که مشاهده گاوی سفید رنگ در خواب یا این که تبدیل شدن خودتان به گاوی سفید را ببینید در هر صورت نشان می دهد که خبرهای خوشی در راه است و خوشبختی و سعادت نصیبتان می شود.

  گاوی با لکه های بزرگ و کوچک سفید رنگ>

  ✍️ رویایی را که در آن گاوی خال خالی و با لکه های سفید خودش را نشان میدهد می توان این گونه تعبیر و تفسیر کرد که در سال نو روزهای خوبی در انتظارتان است. به ویژه که کارها و پروژه های ناتمام خود را با موفقیت و سربلندی به سرانجام می رسانید.

  گاو سیاه و سفیدی با جثه بزرگ یا کوچک

  ✍️ این که در خواب با گاوی سیاه و سفید روبرو شوید نشانگر انگیزه ها مالی و پولی است. امکان افزایش درآمد نیز برایتان وجود دارد. حتی ممکن است که یکی از اعضای خانواده و یا اقوام مقدار نسبتاً زیادی پول را به شما هدیه دهد.

  گاو وحشی و شاخدار

  ✍️ معبرین غربی معتقدند که اگر در خواب ببینید گاوی وحشی به شما هجوم می آورد هشدار دهنده این است که امکان دارد در زندگی روتین و روزمره خود دچار نگرانی، دل واپسی و استرس شوید.

  ✍️ اما اگر آنچه که به شما یورش آورده یک گاو معمولی باشد در این صورت علامتی است که به رفتار و کردار یک فرد در زندگی شما مربوط می شود.

  ✍️ دیدن گاو شاخدار در خواب به خودی خود نشانه این است که شخص خواب بیننده پرخاش و عصبیت از خودش نشان می دهد.

  ✍️ اگر روی شاخ های گاو خون مشاهده کنید به معنای وجود ویژگی هایی همچون توانمندی، قدرت، خودکامی و حتی زیرکی در شما است که موجب می شود به خواسته هایتان دست یابید.

  ✍️ چنانچه در خواب گاوی را از شاخ هایش بگیرید و در همین حین فرصتی بدهید تا شخص دومی بیاید و از شیر گاو بخورد نشان از وجود خطر، زیان مادی و حتی دزدی دارد. بگذارید این طور بگوییم چنین خوابی علامتی از این است که مبالغ زیادی پول را از دست می دهید و یا این که به سختی قادر می شوید که پول به دست آورید.

  ✍️ دیدن خواب گاوی که وحشی و شاخدار است و رنگ تیره ای همچون مشکی یا قهوه ای نیز دارد و از آن سو شاخ هایش نیز بلند و سیاه رنگ و یا سیاه و سفید باشد هشداری است مبنی بر این که دست بجنبانید و از ضرر و زیان های مالی جلوگیری کنید. حتی ممکن است لازم باشد که چهار چشمی از شغل و کار و بارتان مراقبت نمایید.

  ✍️ باید توجه داشت که تعبیر خواب گاو شاخدار به طور کلی به معنای حضور یک دختر یا زن سرکش و طغیانگر در زندگی تان است.

  گاو مرده

  ✍️ ظاهر شدن گاو مرده در خواب به معنای این است که یک دوره فشار و سختی مالی را تجربه خواهید کرد. ا

  ✍️ گرچه همان طور که گفته شد گاو سمبلی از خشنودی و سعادت است اما گاو مرده تعبیری متفاوت داشته و بیانگر از دست دادن سعادت و دچار شدن به سختی و مشقت است.

  ✍️ لازم به ذکر است که خواب گاو مرده در تعبیری دیگر اشاره به گیر کردن در گذشته ها دارد. به طوری که حاضر به رها کردن زندگی گذشته نبوده و مدام به آن فکر می کنید و خودتان را آزار می دهید.

  ✍️ البته مشاهده گاو مرده می تواند نشانه رخ دادن حادثه ای دردناک برای شما یا یک دوست باشد. با این تفاسیر باید تلاش کنید تا راهی برای حفظ آرامش خود پیدا کرده و یا از طریقی به یاری دوست مصیبت دیده تان بروید.

  همچنین بخوانید:  🐺 تعبیر خواب گرگ از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  گاو مریض

  ✍️ اگر گاو بیماری را در خواب دیدید ممکن است به منزله نگرانی های فراوانی باشد که در زندگی خود دارید.

  ✍️ البته این احتمال هم وجود دارد که خطری جانتان را تهدید کند؛ بنابراین سعی کنید کمی محتاط تر و با گام هایی مطمئن پیش بروید تا از وقوع هر گونه حادثه ای جلوگیری شود.

  گاوی که صحیح و سالم است

  ✍️ خواب گاوی که در کمال صحت و سلامت است به موفقیت، سعادت و خوشبختی تعبیر می شود. در خصوص این خواب باید توجه داشت که در صورتی سعادمتند می شوید که سخت تلاش کنید و با پشتکار به تحمل سختی و مشقت های مسیرتان بپردازید.

  گله گاو

  ✍️ نمایان شدن گله ای گاوها در خواب و رویا سمبلی از این است که در آینده ای نه چندان دور از نظر مالی پیشرفت قابل توجهی خواهید داشت. به ثروت و مال زیادی دست می یابید.

  ✍️ همچنین اگر مشغول به کاری هستید این نوید را برایتان داریم که در مدت زمان کمی ارتقای شغلی خواهید داشت.

  ✍️ لازم به توضیح است که اگر قصد انجام یک سرمایه گذاری را دارید برای این که سریع تر به سود و منفعت دست یابید لازم است که حسابی حواستان را جمع کرده و توجه تان را به موقعیت های طلایی معطوف کنید تا در اسرع وقت بتوانید این فرصت ها را بقاپید.

  ✍️ در مجموع بگذارید این طور بگوییم که دیدن تعدادی گاو در خواب تعابیر خوب و مثبتی دارد.

  چوپانی کردن برای گله گاو

  ✍️ اگر در خواب خود را در حالی ببنید که به هدایت و چوپانی گله ای از گاوها می پردازید باید آن را نشانه ای بدشگون بدانیم . خبر از حضور ناگهانی افرادی در زندگی تان می دهد که احساساتی منفی همچون اندوه، غم و حتی حسادت و بخل را همراه خود می آورند. در این صورت لازم است که با احتیاط جلو بروید علی الخصوص که برای رسیدن به وضعیت کنونی زحمت زیادی متحمل شده اید. روا نیست که با غفلت کردن و راه دادن افراد سمی به زندگی تان راه را برای به هدر رفتن تلاش هایتان باز بگذارید.

  گاو جدا مانده از گله یا گاو گمشده

  ✍️ اگر در خواب به دنبال گاوی هستید که از گله دور افتاده و یا به طور کلی احساس می کنید گاوی جا مانده است در این صورت خودتان را آماده کنید که قرار است در امور کاری و شغلی خود درگیر سختی و مشکلات فراوانی شوید. چنین گرفتاری هایی حتی ممکن است برای مدنی به طور بینجامد. اما در نهایت قادر به رفع و رجوع آن ها می شوید. به شرط آن که صبر و تحمل به خرج دهید و پشتکار داشته باشید.

  طویله گاو

  ✍️ خوابی که در آن طویله گاو مشاهده شود نوید از فراوانی نعمت می دهد.

  ✍️ اگر در طویله تعدادی گاو وجود داشته باشد اما فرد خواب بیننده تنها مالک یکی از این گاو ها باشد در این صورت در یک امر پر منفعت سهیم خواهد بود و به نسبت معینی در سود آن شریک می شود.

  زاییدن گاو

  ✍️ زاییدن گاو در خواب بیانگر خوشبختی و نیک روزی است. نشانه ای از توانایی ها و تلاش های مداوم فرد رویابین در راستای رسیدن به خواسته هایش است.

  ✍️ از دیگر سو زایمان گاو به بُعد منفعلانه شخصیت فرد مربوط می شود. یعنی فردی فارغ از مسئولیت و هیاهو که مملو از احساس راحتی و آسایش می باشد. البته نکته این جا است که چنین فردی به یک رهبر نیاز دارد تا به یاری او در زندگی اش پیش برود.

  ✍️ این را نیز بگوییم که تعبیر دیگر از چنین رویایی نشان دهنده این است که فرصت ها و چشم اندازهایی نوین برایتان ایجاد می شود. حتی ممکن است یک تصمیم غیرقابل پیش بینی بگیرید. نه تنها نزدیکان بلکه شخص خودتان نیز از این تصمیم و عملکرد دچار غافلگیری شوید.

  ✍️ این که در خواب گاوی را ببینید که در حال زایمان است یعنی لازم است بروید به مرور تجارب گذشته، دستاوردها و حتی ضرر و زیان های خود مخصوصاً در روزهای اخیر بپردازید؛ و به مدد آن ها بتوانید مسیری درست و امن برای رشد و پیشرفت شخصی تان پیدا کنید.

  ✍️ از طرف دیگر با دیدن چنین خوابی باید آگاه باشید که برای کسب درآمد و پول روی پول گذاشتن چندان خوش شانس نیستید. در نتیجه در این مقطع بهتر است که به سراغ سرمایه گذاری های جدید نروید.

  ✍️ همین طور توصیه می کنیم که کمی مراقب سلامتی خود باشید زیرا ممکن است دچار ناراحتی های معده شوید.

  سوار گاو شدن

  ✍️ منوچهر مطیعی تهرانی نظرش این است که اگر گاوی که سوارش شده اید نر، رام و حرف شنو باشد یعنی از پس انجام یک کار سخت بر می آیید و در آن به پیروزی می رسید.

  ✍️ بگذارید این طور بگوییم که سوار شدن بر گاو نر نوید از ترقی شغلی و ارتقای مقام و منصب دارد.

  ✍️ در مقابل از گاو پایین آمدن به از دست دادن موقعیت، ثروت و دارایی تعبیر می شود.

  ✍️ در همین حین باید توجه داشته باشید که اگر بعد از پیاده شدن شما، گاو به راه خودش برود و یا کسی سر برسد و او را از شما بگیرد متاسفانه ممکن است شغلتان را از دست بدهید و در واقع از کار اخراج شوید.

  ✍️ از نظر دانیال نبی نیز اگر گاوی که در خواب سوارش شده اید متعلق به خودتان باشد در این صورت شخصی با نفوذ، قدرتمند و عالی مقام انجام کاری را به شما محول می کند.

  گاو چاق و لاغر

  ✍️ منوچهر مطیعی تهرانی دیدن گاو چاق و پروار را به معنای فراوانی خیر و برکت می داند. در مقابل خواب گاو لاغر را به دست تنگی و کاهش رزق و روزی تعبیر کرده است.

  ✍️ ابن سیرین در مورد خوابی که در آن گاوی چاق و اصطلاحاً تپل و مپل را خریداری کنید این طور می گوید که با خانمی پولدار ازدواج می کنید.

  ✍️ لوک اوتنهاو نیز در تعبیر خواب گاو چاق و لاغر به طور مختصر و مفید گاو چاق را نشانه نیک روزی و خوشبختی دانسته است. اتفاقاً به زودی از راه می رسد. از گاو لاغر به معنای قیمت بالا و به نوعی افزایش مخارج یاد کرده است.

  ✍️ اگر گاوی که در خوابتان دیده اید سر حال و قبراق و یا حتی چاق و چله باشد باید بگوییم که خبرهای خوبی برایتان در راه است. در کنار یک فردی که همدم و مونستان است به سعادت و خوشی دست می یابید.

  ✍️ توجه داشته باشید چنانچه گاو ظاهر شده در رویایتان خیلی چاق باشد ضمن این که گویای سلامتی و تداوم عمر است. می تواند بیانگر حضور یک زن با تقوا و عفیف نیز باشد.

  خرید و فروش گاو

  ✍️ اگر در خواب گاو خود را به دیگری بدهید و در ازای آن چیزی دریافت کنید صرف نظر از کالای دریافتی، دچار ضرر و زیان می شوید.

  ✍️ چنانچه گاو را بفروشید و در مقابل پول بگیرید یعنی برکت، نعمت و روزی خود را از دست می دهید. همچنین به گرفتاری و دردسر دچار می شوید. دلیلش هم این است که دیدن پول در خواب تعبیر خوب و مثبتی ندارد. خبر از ایجاد گیر و گرفتاری در زندگی می دهد.

  ✍️ لازم به ذکر است که خریدن گاو در خواب و پول پرداختن در عوض آن برایتان تعبیر خوب و نیکی دارد. به ویژه که اگر گاوی درشت هیکل و دارای پستان های بزرگ را خریداری نمایید. زیرا در این صورت نه تنها از غم، درد و رنج رها می شوید و به آرامش و آسودگی دست می یابید. در همین حین نعمت، دارایی و برکت نیز نصیبتان می شود.

  گوشت گاو

  ✍️ ابن سیرین در مورد تعبیر خواب گوشت گاو ماده اعتقاد دارد که به معنای مال و اموال و به طور کلی دارایی است.

  ✍️ از طرفی ابراهیم کرمانی نیز می گوید خوردن گوشت گاو یا گاومیش در خواب نشانه ای از سود و منفعت است.

  ✍️ با این حال او معتقد است اگر گوشتی که میخوری کبابی و بریان باشد یعنی از هرگونه ترس، هراس و وحشت ایمن می شوی.

  ✍️ وی فروش گوشت گاو نر را به معامله و خرید و فروش تفسیر کرده است.

  ✍️ در همین راستا بد نیست نگاهی به تعبیر خوردن گوشت گاو از نظر ابن سیرین داشته باشیم: او می گوید چنین خوابی خبر از این دارد که از جانب فرد بزرگ و عالی مقامی به شما سود و منفعتی می رسد.

  ✍️ بنابر روایت جابر مغربی اگر در خواب گاو نری را بکشی و سپس گوشت آن را تقسیم کنی به این معنا است که یک فرد ثروتمند و منصب دار کشته شده و مال و اموالش را نیز به یغما و تاراج می برند.

  همچنین بخوانید:  🪙 تعبیر خواب گنج از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  اعضای بدن گاو

  ✍️ ابن سیرین در تعبیر خواب پوست گاو گفته است که نشانه ارث و میراث است و مالی را به ارث می برید.

  ✍️ در همین موضوع جابر مغربی نیز تعبیری را ارائه داده مبنی بر این که اگر در خواب و رویا، خود را در حال کندن پوست گاو مشاهده نمایید. یعنی یک سری کارها و اموری را که قبلاً از بین رفته و دچار مشکل شده اند، رتق و فتق می کنید. به طوری که صحیح و برقرار می شوند.

  ✍️ از پوست که بگذریم نوبت به تعبیر خواب شاخ و جگر گاو می رسد که به روایت ابن سیرین اگر ببینی که شاخ گاو متعلق به خودت است یعنی یک مرد موجب رفاه، آسودگی و آرامش تو می شود.

  ✍️ توجه داشته باشید که هرچه اندازه شاخ بزرگ تر باشد به همان نسبت این تعبیر نیز بیشتر می شود و راحتی و آسایش بیشتری نصیبتان خواهد شد.

  ✍️ چنانچه در خواب شاخ گاو ماده ای را ببینید و از قضا شما صاحب آن باشید این مژده را برایتان داریم که از مال و اموال فراوانی بهره مند می شوید.

  ✍️ بد نیست بدانید که ابن سیرین تعبیر خواب جگر گاو گوسفند را نیز مال و نعمت و فراوانی برکت دانسته است.

  ✍️ وی همچنین معتقد است که خوردن کله و پاچه گاو هم تعبیر مثبت و نیکی دارد. به طوری که اگر در خواب کله گاو را بخوری در سال پیش رو ثروت و نعمت زیادی نصیبت می شود.

  ✍️ چنانچه آنچه خورده ای پاچه گاو باشد در این صورت در سال جاری به همان قدری که خورده ای خیر و برکت دریافت خواهی کرد.

  گاوی که در مراتع و چمنزار به چریدن مشغول است

  ✍️ اگر در فضای آزاد و یا چمنزار گاوی به صورت تک و تنها و یا گله ای ببینید که می چرد و علف می خورد یعنی خوشبختی و نیک روزی به سراغتان خواهد آمد.

  ✍️ صرف دیدن گله ای از گاو در خواب به معنای این است که در زندگی کاری وشخصی خود به موفقیت و شادکامی دست می یابید. عمری طولانی و برپرکت نصیبتان می شود.

  ✍️ چنانچه گاوی را ببینید که با آرامش و خیال راحت در چراگاه و علفزارهایی با ابعاد وسیع در حرکت است نشانه این است که در زندگی واقعی تان به خوشبختی، سعادت و فراوانی مال و نعمت خواهید رسید.

  ✍️ بگذارید این طور بگوییم که در واقع به دلیل تلاش های فراوان، کار سختی که در طول سالیان دراز انجام شده و حتی فداکاری هایی که برای دیگران انجام داده اید مستحق دریافت پاداش می شوید.

  جستجو برای یافتن گاو

  ✍️ اگر در خواب و رویا خود را در حالی ببینید که در پی پیدا کردن گاوی نر یا ماده هستید و از آن سو نیز فرد متاهلی باشید در این صورت ممکن است همین روزها با فرزند خود به مشکل بر بخورید.

  ✍️ اما اگر مجرد هستید که برای چنین خوابی تعبیر چندان دقیقی وجود ندارد.

  گاوی که دنبال شما است

  ✍️ اگر در خواب گاوی در تعقیبتان باشد یعنی به طور ناگهانی و غیرمنتظره مقادیر زیادی ارث و یا دارایی را دریافت خواهید کرد که از جانب یکی از اعضای خانواده و یا خویشان برایتان به جای می ماند.

  ✍️ از سوی دیگر چنین خوابی می تواند به برخورد با یک رقیب کاری تعبیر شود.

  ✍️ البته ممکن است بیانگر رقابت در امور تجاری و یا روابط اجتماعی نیز باشد.

  ✍️ اگر در این تعقیب و گریز گاو موفق به گرفتن شما شود و یا از شما سبقت بگیرد مفهومش این است که حتی با وجود این که رقبایی در کمینتان هستند اما باز هم اوضاع و احوال به همان طریقی پیش می رود که انتظارش را داشته اید.

  فرار کردن از گاوی وحشی و دویدن به سمت یک گاو

  ✍️ چنانچه در رویای خود از چنگ یک گاو سیاه رنگ فرار کنید و یا حتی به سوی گاوی بدوید در هر دو صورت باید بگوییم که در زندگی واقعی از موفقیت بهره مند خواهید شد. شغل جدید به دست می آورید که منافعی بسیار بیشتر از کار کنونی تان دارد.

  ✍️ البته تعبیر آن می تواند این باشد که به واسطه یک فعالیت تجاری ثروتمند و پولدار می شوید.

  ✍️ به طور کلی یک منبع غنی برای معیشت و گذران زندگی در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

  شیر گاو

  ✍️ شیر دادن یک گاو در خواب ممکن است بیانگر این باشد از جایی که انتظارش را ندارید دچار ضرر و زیان می شوید.

  ✍️ تعبیر شیر گاو به خودی خود به معنای این است که اگر خانم هستید مهربانی و محبت نصیبتان می شود و اگر آقا هستید از همسر و شریک زندگی تان احساس رضایت و خشنودی خواهید کرد.

  ✍️ در همین راستا جا دارد خاطرنشان کنیم که مشاهده گاو شیرده و یا به طور کلی شیر گاو در خواب علامتی برای بهبودی اوضاع و احوال جسمی و حتی مالی است.

  گاوی که پستان های بزرگی دارد

  ✍️ این خواب را می توان بیانگر این دانست که زمانش فرا رسیده که همه تلاشتان را به خرج دهید تا یک امر مهم را به سرانجام برسانید.

  ✍️ توجه داشته باشید که اگر امروز برای عملی کردن ایده ها و برنامه های ذهنیتان وارد عمل شوید احتمال موفقیتتان خیلی بیشتر خواهد بود و شانس با شما یار است.

  ✍️ نکته قابل توجه این است که اگر گاوی گرسنه و با یک پستان خال خالی را در خواب ببینید یعنی تنها زمانی می توانید ثمره زحمات و کوشش های خود را برداشت کنید که سختی، مشقت و حتی مشکلات زیادی را از سر بگذرانید.

  شبیه به گاو شدن

  ✍️ بر اساس روایت ابن سیرین اگر در خواب ببینی که دمی همچون گاو داری به معنای افزایش دارایی و نعمت و برکت است. به طوری که زندگی ات به خوشی و شادکامی سپری می شود. اما از آن سو از نظر ایمان، باور و عقاید دینی دچار ضعف و سستی می شوی.

  ✍️ چنانچه در عالم رویا چشمانت مانند چشم گاو بشود به این مفهوم است که مقام و منصبی عالی پیدا خواهی کرد.

  ✍️ در همین خصوص جابر مغربی معتقد است که اگر ببینی پایی مانند گاو پیدا کرده ای به معنای این است که توانایی ات افزایش یافته است. ضمن آن مال و اموالت نیز فزونی می یابد.

  گوساله

  ✍️ بنابر روایت ابن سیرین داشتن گوساله نر در خواب نشانه ای از این است که فرزند پسری نصیبت می شود.

  ✍️ در مقابل، گوساله ماده به تولد فرزند دختر تعبیر شده است.

  ✍️ طبق نظر جابر مغربی ظاهر شدن گوساله سفید در خواب یعنی خداوند فرزندی زیبارو به تو اعطا می کند. فرزرندی که اتفاقاً فردی متدین و با تقوا است.

  ✍️ گوساله سیاه نیز نمادی از فرزند ثروتمند، عفیف و البته پاکدامن است.

  ✍️ خواب گوساله ابلق (سیاه و سفید) نیز به معنای این است که همه خیر و خوبی ها در فرزندت وجود خواهد داشت.

  ✍️ گوساله پروار، سالم و پرقدرت نیز نمادی از فرزندی سلامت و سرحال است.

  ✍️ در همین حین باید توجه داشت که دیدن گوساله ضعیف و کم توان مفهومی مخالف با مورد قبلی دارد.

  ✍️ جابر مغربی در تعبیری دیگر از خواب گوساله گفته است که اگر گوساله را بکشی و سپس از گوشت آن بخوری یعنی ارث و میراث فرزندت را استفاده و مصرف می کنی.

  ✍️ ابراهیم کرمانی نیز در تعبیر خواب گوساله می گوید اگر مردن گوساله ای را در رویایت ببینی مفهومش این است که فرزندت فوت می کند. در حالت ضیعف تر آن، به گرفتاری و بلایا دچار می شوی.

  ✍️ حضور گوساله در خانه و زندگی فرد رویابین نیز به غم، اندوه و ناراحتی تعبیر می شود.

  ✍️ در حالی که سوار شدن بر گوساله خبر از این دارد که با فردی بزرگ منش، صاحب منصب و ثروتمند در ارتباط خواهی بود و به همین دلیل شان و مقام بزرگی به دست می آوری.

  گاو سه سر

  ✍️ چنین خوابی به این مفهوم است که خادم و کارگری داری که به مدت سه سال برایت کار می کند.

  شخم زدن زمین با گاو

  ✍️ چنانچه در خواب نظاره گر شخم زدن زمین توسط گاو باشی به این معنا است که اموال فراوانی به دست می آوری. اوضاع مالی ات حسابی رونق می یابد.

  گاو لاغر و نزار

  ✍️ در خواب فرمانروای مصر هفت خوشه سبز توسط هفت خوشه پژمرده و خشکیده خورده می شوند. همچنین هفت گاو لاغر و نزار به سراغ هفت گاو چاق و سرحال رفته و آن ها را می بلعند. در خصوص این تعبیر مشهور و گوش آشنا باید بگوییم که هفت سال فراوانی رزق و روزی و فوران نعمت پیش می آید. در هفت سال بعدی خشکسالی و قحطی در راه است.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  15 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  سمیه
  ۵ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۰۰:۲۵

  سلام من خوابی دیدم که ناراحتم کرده اگه میشه لطف کنید تعبیرش رو بهم بگید
  من خواب دیدم که در یک طویله سه تا گاو سیاه گرسنه اند و از گرسنگی عصبانین من رفتم تا براشون چیزی پیدا کنم بدم بخورن رفتم کمی برگ و علف پیدا کردم و توی یک پوت ریختم درضمن آخور شون هم خالی بود وقتی رفتم علف و برگ ها رو آوردم به گاو ها دادم و بعدش از خواب بیدار شدم……..
  لطف کنید تعبیر خواب من رو بگید

  سمیه
  ۵ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۰۰:۱۸

  سلام من خواب دیدم در یک طویله سه تا گاو گرسنه که از گرسنگی عصبانی شده بودند رفتم و کمی برگ و علف پیدا کردم و در یک پوت ریختم و به گاو ها دادم
  لطفا بگید این خواب چیه؟
  من رو نگران کرده لطفا بهم بگید

  علی محمدی
  پاسخ به  سمیه
  ۱۴ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۲:۲۸

  عرض سلام و ادب
  لطفا بفرمایید که تعبیر بوسیدن صورت گاو ماده چیست

  متین بیرامی
  ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت: ۱۷:۰۸

  خواب دیدم دور و برم اب هست انقدر زلال بود که کف اب دیده میشد دو تا پیر زن تو اب شنا میکردن انقدر خوشحال بودن که هی میخندیدن یک تکه خشکی بود که یدونه نانوایی داشت نوبت به من که رسید گفتن صبر کنید نان تموم شد گاو بکشیم بعد دیدم زورشون به گاو نمیرسید کسی از پای چپ شروع کرد به پوست کندن گاو گاو ترسیده بود داشت داشت فرار میکرد و هی دور خودش چرخ میزد

  مژگان
  ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ ساعت: ۰۱:۳۶

  سلام من خواب یه گاوی رو دیدم که به جای گوساله سگ سیاه به دنیا آورد و حتی شیر هم به اون داد
  لطفا بگید
  ممنون

  روشن
  تاریک