😢 تعبیر خواب اشک و گریه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

گ بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب اشک و گریه 😢

  تعبیر خواب اشک و گریه، از نظر اکثر معبران  به علّت و منشأ آن بستگی داشته و تفاسیر متفاوتی را در بر می‌گیرد. اشک ریختن و گریستن راهی برای تخلیه‌ی احساسات درونی انسان و مکانیسمی دفاعی در برابر غم، اندوه و ناراحتی می‌باشد. واکنشی که فشار روحی را در وجود او تا حدی کاهش داده و سبب تسکین آلام و درد‌هایش می‌گردد. امّا جاری شدن اشک از چشمان انسان، در زمان شادی، هنگام شنیدن خبری باور نکردنی و یا داشتن تجربه‌‌ای همراه با هیجان مفرط هم، اتفاق می‌افتد. در ادامه با تاروت رنگی همراه باشید.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  یوسف نبی

  لوک اویتنهاو

  کتاب سرزمین رویا‌ها

  ابراهیم کرمانی

  لیلا برایت

  محمد ابن سیرین

  منوچهر مطیعی تهرانی

  خالد بن علی العنبری

  شیخ طوسی

  ادوارد

  معبرین غربی

  تعابیر بر اساس موضوع

  اشک ریختن برای مرده

  اشک ریختن دختر

  اشک شادی و شوق

  بغض و اشک

  اشک خون‌آلود

  اشک ریختن حیوانات

  اشک ریختن مرده

  اشک ریختن کودک

  اشک ریختن هیستریکی و عصبی

  اشک ریختن با صدای بلند

  اشک ریختن مادر

  اشک ریختن پدر

  اشک ریختن همسر

  اشک ریختن خودتان به همراه فردی دیگر

  اشک ریختن فردی ناشناس

  تسلی دادن فرد، هنگام اشک ریختن

  اشک ریختن از فرط تنهایی

  اشک ریختن از فرط دوری و دلتنگی

  اشک ریختن بدون گریه کردن

  اشک سرد

  اشک داغ

  حلقه زدن اشک در چشم

  اشک ریختن، هنگام دیدن نور خورشید یا آتش

  تعبیر خواب اشک ریختن و گریه کردن

  تعبیر خواب اشک بر‌ اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)

  امام جعفر صادق (ع) معتقدند که دیدن اشک چشم و گریه در خواب، سه تعبیر مجزا و در عین حال جامع را شامل می‌شود.

  تعبیر اوّل:

  بیانگر شادی‌های روز‌افزون، شور و نشاط و خوشبختی و سعادت برای صاحب خواب می‌باشد که رضایتش را از زندگی بالا برده و او را قدردان و سپاس‌گزار می‌سازد.

  تعبیر دوّم:

  همچنین دیدن اشک در خواب، می‌تواند بسته به جزئیات رؤیا، نشانگر اتفاقات ناخوشایند و ناگهانی‌ای باشد که صاحب خواب را رنجانده، قلبش را از آزرده و روحش را از اندوه و درد سرشار خواهد کرد.

  تعبیر سوّم:

  نماد داشته‌های بیننده‌ی خواب، اعم از ثروت و مکنت، سلامت روحی و جسمانی، خانواده و عزیزان می‌باشد که خداوند به او ارزانی داشته و از لطف بی‌انتهایش صاحب رؤیا را غنی و بی‌نیاز خواهد ساخت.

  از نظر یوسف نبی

  ✍️ اگر در خواب دیدید که زاری می‌کنید و اشک می‌ریزید، تعبیر نماد زنی است که در زندگی شما نقش اساسی ایفا کرده و سبب رخ دادن اتفاقات مهم برای شما خواهد شد. این زن میتواند همسر، مادر و یا خواهرتان باشد.

  از نظر لوک اویتنهاو

  ✍️ اگر در خواب خود را دیدید که از چشمانتان اشک جاری گشته بود، تعبیر نشان‌دهنده‌ی خوشی‌های کوچک و بزرگ، لذت‌های مادی و معنوی و احساس آرامش، آسودگی و فراغت در زندگی‌اتان می‌باشد که با گرامی داشتن آن‌ها سپاس‌گزاری و در نظر داشتنشان، شما به سوی سعادت و سرانجامی نیکو سوق پیدا کرده و در این مسیر پیشرفت و موفقیّت‌های پی‌در‌پی نصیبتان خواهد گردید.

  از نظر کتاب سرزمین رویا‌ها

  به‌طور کلی دیدن اشک در خواب نمایانگر دشمنی، کینه‌ورزی و جنگ و جدالی می‌باشد که در نهایت به صلح و دوستی منتهی می‌شود. همچنین بیانگر پیوندی دوستانه و ارتباطی احساسی و عاطفی میان نزدیکان، بعد از دوره‌ای فاصله و دوری است که قلب‌ها را به‌هم نزدیک ساخته و محبّت‌ را جایگزین خصومت و حسادت خواهد کرد.

  ✍️ اکر در خواب دیدید که بر اثر رخ‌دادن اتفاقی ناخوشایند در حال گریه و زاری بوده و اشک از چشمانتان سرازیر می‌شود، تعبیر این است که از سمت کسی که گمان نمی‌برید، هدیه‌ای کوچک اما ارزشمند دریافت کرده که شما را مسرور خواهد ساخت.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که بچه و یا بچه‌هایی در حال گریه و اشک ریختن می‌باشند، بیانگر این است که در آینده با شخصی موجّه و دارای ویژگی‌های مثبت اخلاقی ازدواج کرده که سبب ساز پیشرفت شما در ابعاد مختلف زندگی می‌شود. این وصلت در آخر به عشق و نیک‌بختی ختم خواهد گردید.

  ✍️ اگر در رؤیای خویش مشاهده نمودید که نامزد و دوست شما از موضوعی شدیداً ناراحت بوده و در‌حال گریه و زاری می‌باشد، معنایش این است که در رابطه‌ی شما و شریک احساسی‌اتان، در گذشته مشکلاتی ایجاد گردیده که در حاضر خود را بروز داده است. هر دو نفر باید سعی کنید تا این مصائب و گرفتاری‌ها را آسان ساخته و با دلگرمی و همدردی به یکدیگر آرامش و احساس خوب را منتقل کنید. این‌کار موجب می‌شود تا روحیه‌ی خویش را در مواجهه با اتفاقات به ظاهر منفی حفظ نموده و انگیزه‌ و شور زندگی در شما از بین نرود.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که بستگان، آشنایان و خویشاوندان نزدیک و یا دور شما برای دلیلی نامشخّص مشغول گریه و شیون هستند و اشک از چشمانشان سرازیر می‌شود، حاکی از این است که رویدادی ناگوار برای شما پیش می‌آید که این موضوع احوالاتتان را به شدت تحت تأثیر قرار داده و شما را افسرده خواهد ساخت. اما تمام این سختی‌ها و ناهمواری‌ها موقتی بوده و به مرور زمان رفع خواهد شد.

  از نظر ابراهیم کرمانی

  ✍️ اگر در خواب ببینید که اشک چشمانتان بر روی صورت جاری می‌‌شود، تعبیر نمایانگر این است که به دردسر افتاده و گرفتار رنج و سختی خواهید شد. این تجربیات تلخ با خود درس‌هایی ارزنده و آموزنده‌ای را به همراه داشته که در آینده با استناد به آن‌ها و یادآوری‌اشان، می‌توانید مسیر درست را از مسیر غلط به سهولت تشخیص داده و راه سعادت را پیش بگیرید.

  ✍️ اگر در رؤیای خود دیدید که اشک سرد از چشمانتان بیرون می‌ریزد، نشان‌دهنده‌ی این است که روزهایی مملوء از شادی و خوشحالی در پیش دارید که در آن اتفاقات باب میل‌ شما رخ داده، بر روی تصمیمات اساسی و مهم‌اتان تأثیر گذاشته و زندگی شما را به‌کلی متحوّل خواهد کرد.

  از نظر لیلا برایت

  ✍️ اگر در خواب دیدید که می‌گریید و یا چشمانتان لبریز از اشک می‌شود، نشانگر این است که افرادی با انجام کار‌های خیر و نیکو، بسیاری از مشکلاتتان را حل نموده و از شما در جهت بهبود کیفیت زندگی‌اتان حمایت می‌کنند. به‌علاوه این مساعدت‌ها، خوشی‌های بی‌شماری را ایجاد کرده و دلیل شادی و سرور‌‌تان خواهد گشت.

  از نظر محمد ابن سیرین

  به‌طور کلی این معبر معتقد است که تعبیر دیدن اشک و گریه در خواب نماد نعمت، ثروت، شادی و حال خوش می‌باشد. همچنین نشانه‌ی خبر‌های خیر و خوشحال‌کننده در زندگی صاحب خواب است.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که برای بخشیده شدن گناهان خود به درگاه خداوند تبارک، گریه کرده و اشک فراوان می‌ریزید و یا در مجلسی حین خواندن قرآن و یا سخنرانی، شروع به گریستن می‌کنید، معنایش این است که خدا به شما نظر کرده، بدی‌ها و کرده‌های نادرست شما را بخشیده واز سمت او مورد آمرزش قرار خواهید گرفت. این بخشش، شروع تازه و نقطه‌ی عطف در زندگی‌اتان است که سرنوشت شما را تغییر خواهد داد.

  ✍️ اگر در رؤیای خویش مشاهده کردید که می‌گریید اما اشکی در چشم شما دیده نمی‌شود، بیانگر این است که در زمینه‌ی کاری و مالی دچار ضرر و زیان گردیده و بخشی از سرمایه‌اتان به باد خواهد رفت. اما نباید نگرانی به خود را داده و از فضل پروردگار ناامید شوید زیرا این خسران قابل جبران است. پس با تلاش و اتخاذ تصمیمات درست می‌توانید اقتدار گذشته‌ی خویش را بار دگر بازیابید و جایگاه سابق خود را به دست آورید.

  ✍️ اکر در خواب دیدید که با صدای بلند گریه سر می‌دهید و به جای اشک، از چشمانتان خون جاری می‌گردد، نشانگر این است که شما از اعمال خود در گذشته راضی نبوده  و از اقدامات خویش به کلی نادم و پشیمان می‌باشید. یادآوری اشتباهات روز‌های پیشین، شما را شدیداً آزرده خاطر می‌کند زیرا تبعات آن خطاهای کوچک و بزرگ را در زندگی اکنونتان شاهد هستید. اما برای جبران گذشته هنوز هم دیر نشده؛ کافیست به‌جای غم خوردن و ملامت کردن، از کرده‌‌های نادرست خود درس گرفته و زندگیِ تازه‌ای را از سر بگیرید.

  ✍️ اگر در خواب مشاهده کردید که حین گریه، اشک سرد از چشمانتان بیرون خزید، نمایانگر این است که اتفاقات اعجاب انگیزی که مدّت‌ها انتظارش را می‌کشیدید برای شما رخ می‌دهد و ثمره و پاداش تلاش‌های روز افزون خویش را بعد از دوره‌‌ای دشوار و طاقت فرسا خواهید دید.

  همچنین بخوانید:  🐄 تعبیرخواب گاو از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✍️ اگر در خواب دیدید که اشک چشمانتان، داغ و گرم بود، نشان‌دهنده‌ی رنج، اندوه، استیصال و درماندگی شما در زندگی می‌باشد. موضوعی با اهمیّت، مدت زیادیست فکرتان را مشغول خویش ساخته، و شما را بین دو راهی قرار داده است. اما در آخر ریش و قیچی در دستان شما بوده و تصمیم‌گیرنده‌ی نهایی خودتان هستید پس به‌جای تعلل بی‌مورد، با درایت بالا، راه مورد نظرتان را برگزیده و عواقب انتخاب‌های خویش را بپذیرید.

  ✍️ اگر در رؤیا دیدید که مرده‌ای در‌حال اشک ریختن و زاری کردن میباشد، تفسیرش این است که این فرد که ممکن است آشنا باشد یا غریبه، در طول عمر و در زمان حیاتش به‌جای ثواب برای خویش، گناه اندوخته و در این دنیا، جزو انسان‌های ناپاک و بد سیرت بوده است.

  ✍️ اگر در خواب دیدید، فردی که در گذشته فته شده است از شدّت سردرد، اشک می‌ریزد و ناله‌های سوزناک از خود سر می‌دهد، نمایانگر این است که این فرد در زمان حیاتش، انسانی مغرور و متکبر بوده، که مردم و اطرافیان از گزند زبان و کردار او در امان نبودند.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که مرده‌ای از شدت دندان درد و فک درد گریه کرده و اشکش سرازیر می‌شود، حاکی از این است که این شخص، در زمان حیات، با زبان، کنایات و حرف‌های بی پایه و اساس خویش، دیگران را به جان هم انداخته و موجبات عداوت، کینه و دشمنی میان مردم را فراهم کرده است. به‌علاوه با تهمت‌ها، فحش‌های رکیک و کلمات توهین آمیزش مایه‌ی رنجش و دلخوری دیگران گشته است.

  ✍️ اگر در رؤیای خود، شخصی را که از این جهان چشم فرو بسته است را مشاهده کردید، که از درد شدید در ناحیه‌ی شکم، شیون می‌کند و یا با اشک ریختن، از دیگران کمک طلب می‌نماید؛  بیانگر این است که، این مرده تا زمانی‌که زنده بود، بخش زیادی از مال و ثروت خود را از راه نادرست و حرام کسب نموده و به‌وسیله‌ی آن شکم خودش و زن و بچه‌اش را سیرمی‌نموده است.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

  به‌صورت کلی از نظر این معبر، تعبیر دیدن اشک و گریه در خواب چه متعلّق به صاحب خواب باشد و چه دیگری، مبارک و خجسته بوده و نماد بهجت، مسرّت و نشاط است.

  ✍️ اگر در رؤیای خویش مشاهده نمودید که گریه کرده و قطرات اشک بر گونه‌هایتان سرازیر می‌شود، نشانگر این است که آینده‌ای سراسر پیشرفت، ترقّی و موفقیّت در انتظارتان خواهد بود. آینده‌ی روشنی که در آن به آمال و آرزو‌های خود دست یافته و اهداف خود را به ثمر خواهید نشاند.

  ✍️ اگر در خواب ببینیم که شخص دیگری گریه کرده و شما اشک ریختنش را تماشا می‌کنید، نمایانگر این است که اخبار امیدوار کننده‌ای به گوشتان می‌رسد که ابهامات و شبهات شما را در ارتباط با موضوعی که مدتی طولانی ذهنتان را درگیر خود نموده، برطرف خواهد ساخت و شما را در اتخاذ تصمیم مدنظرتان، مصمّم خواهد کرد.

  ✍️ اگر در خواب فردی شناس و یا ناشناسی را دیدید که با صدای بلند خندیده و قهقهه می‌زند، اما بلافاصله و به‌طور ناگهانی، گریه را آغاز نموده و اشک ریزان ناله و فغان سر می‌دهد، تفسیرش خوشایند نبوده و بیانگر دردسرها و گرفتاری‌هاییست که این فرد آشنا و یا نا آشنا به زودی مجبور به دست و پنجه نرم کردن با آن‌ها خواهد شد. در واقع تعبیر این خواب، مرتبط با شخصی است که بیننده‌ی خواب او را در رؤیای خویش، زار و گریان مشاهده می‌کند.

  از نظر خالد بن علی العنبری

  ✍️ اگر در خواب دیدید که لباس عزا بر تن دارید و به‌خاطر مصیبت وارد شده بر شما، اشک ریخته و با صدایی بلند ضجه و گریه می‌کنید، تعبیر نشانگر این است که غم و اندوه به زندگی‌اتان راه یافته، حال روحی‌اتان را بر‌هم زده و شما را برای مدّتی افسرده و گوشه‌گیر می‌سازد. چاره‌ی رهایی از آلام و درد‌هایتان، پذیرفتن سختی‌های زندگی و انعطاف در برابر تغییراتی می‌باشد که ممکن است برخلاف میل شما رخ دهد و غافلگیرتان سازد.

  ✍️ اگر در رؤیای خویش دیدید که به‌خاطر اعمال ناپسند، اشتباهات سهوی و عمدی گذشته‌، ترس از خشم و غضب خداوند و ندامت از گناهان بزرگ و خطاهای نابخشودنی خویش، اشک می‌ریزید؛ نشان‌دهنده‌ی این است که غصه و ناراحتی از زندگی شما رخت بسته و جایش را به خوشی شادمانی خواهد داد. همچنین حاکی از این است که اتفاقات دلنشین و خوشحال‌کننده، زندگی‌اتان را کاملاً بهبود می‌بخشد و از شما انسانی با انگیزه و سرشار از شور زندگی، خواهد ساخت.

  از نظر شیخ طوسی

  ✍️ اگر در خواب مرده‌ای را دیدید که در ابتدا می‌خندید و شاداب و پر از نشاط به‌نظر می‌آمد، اما ناگهان اشک از چشمانش سرازیر گشته و گریه و ناله سر می‌دهد، تعبیر نمایانگر این است که از سمت شخصی آشنا، خبر‌های بد و ناگواری به گوشتان می‌رسد که شنیدنش از لحاظ روحی شما را ناخوش می‌کند. به‌علاوه این حجم از غم و اندوه، روحیه‌اتان را به‌کلی از بین برده و رابطه‌اتان با اطرافیان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

  ✍️ اگر در رؤیا مشاهده کردید که شاهد و ناظر اشک ریختن فردی می‌باشید که مدت‌هاست چشم از دنیا فرو بسته، معنایش این است که به لطف خدا فردی وارد زندگی شما می‌شود که اکثر مشکلات و گره‌های زندگی‌اتان به دستان او باز می‌شود به‌علاوه با برطرف شدن مشکلات اساسی، زندگی روی خوشش را همچون سابق به شما نشان خواهد داد.

  از نظر ادوارد

  ✍️ اگر در خواب دیدید که یکی از اعضای خانواده‌اتان، همچون مادر، پدر، خواهر و یا برادری که از دنیا رفته و فته نموده در حال گریه و اشک ریختن بود، تعبیر نمایانگر این است که شما و یا یکی اطرافیان نزدیکتان احتمالاً در آینده‌ی نه‌چندان دور دچار بیماری و کسالتی موقّتی می‌شوید که در روز‌های آتی خطر از سر شما گذشته و دوباره به سلامت جسمانی خویش بر خواهید گشت و قوّت خود را بار دیگر باز خواهید یافت.

  از نظر معبرین غربی

  معبرین غربی بر این باورند که دیدن اشک چشم در خواب بیانگر احساس شعف، ابتهاج و سرخوشی برای صاحب خواب می‌باشد همچنین مشاهده کردن عملِ گریه کردن و اشک ریختن در رؤیا، نشان‌دهنده‌ی لزوم پاک کردن قلب از آلایشات و صفات منفی می‌باشد که روح انسان را صیقل داده و وجودش را عاری از حسادت، کینه، نفرت و قساوت می‌سازذ.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که حین گریه و زاری نمودن، اشک داغ و گرمی از چشمانتان جاری گشت، تعبیر نشانگر این است، آرامش و سعادت زندگی شما توسط اشخاص نزدیک و به ظاهر معتمد، مورد تهدید قرار گرفته و رویارویی با حقایق تلخ و مشخص شدن چهره‌ی واقعی افراد دورو و متظاهر شما را دچار غم و ناراحتی ساخته و نظرتان را نسبت به جهان پیرامون و آدم‌های اطراف، به کلی تغییر خواهد داد.

  ✍️ اگر در رؤیای خویش، افرادی را مشاهده کردید که در حال اشک ریختن و زار زدن بودند، تفسیرش این است که باید تغییراتی اساسی و بنیادین در رفتار و کردارتان ایجاد نمایید زیرا دیگران از نوع برخورد شما دچار سوء تفاهم گشته، رنجیده خاطر می‌شوند. زیرا نمی‌دانند که  آنچه می‌گویید شوخی و مزاحی بیش نیست. برای جلوگیری از بر هم خوردن روابط مهم زندگی‌اتان، کمی جدّی تر به مسائل نگاه کرده و از هر موضوعی به‌عنوان بهانه و دستاویزی برای خوش بودن و خندیدن استفاده نکنید.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که اشک‌های رنگین در اَشکالی غیر معمول از چشمانتان بیرون چکید، نمایانگر این است که شما بعد از تلاش‌های مستمر و کسب موفقیّت‌ها و تجارب کوچک و بزرگ، به آن‌چه سزاوار و لایقش هستید، خواهید رسید. اما برای تداوم داشتن و ثابت قدم ماندن در مسیر پیشرفت و ترقّی باید سنجیده رفتار نموده، تکبّر را کنار گذاشته و از خطاها و شکست‌های گذشته‌اتان درس زندگی بیاموزید.

  ✍️ اگر در خواب مشاهده کردید که از شدّت درد و التهاب زخم و جراحات ایجاد شده بر روی بدنتان اشک می‌ریزید، نشان‌دهنده‌ی این است که در برهه‌ای از زندگی، دچار مشکلات مالی شده و برای رفع و رجوع آن مجبور می‌شوید از طریق قرض گرفتن  و تقاضای وام‌هایی سنگین، کمبود‌های اقتصادی خود و خانواده‌اتان را برطرف سازید. معضلات مالی و سختی‌های حاصل از آن، به رابطه‌ی شما با عزیزانتان خدشه وارد نموده و آن‌ها را از شما دور خواهد ساخت.

  همچنین بخوانید:  🐏 تعبیر خواب گوسفند از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✍️ اگر در خواب خود را خندان دیدید و به یک‌باره از مسئله‌ای مستأصل گشته و با صدایی رسا، گریه سر دادید، معنایش این است که شما نگران از دست رفتن لحظه‌ها و گذر شتابان عمر خود هستید. پیر شدن و فرسوده گشتن که بخشی از طبیعت انسان است شما را اندوهگین و مضطرب می‌سازد. اما بهتر است به جای آن‌که تمام تمرکز و حواس خود را بر روی لحظه‌های از دست رفته بگذارید، موقتی بودن و پایدار نماندن جهان مادی را دریافته و آن را بپذیرید، اعتدال را در امور خویش در رأس کار‌های خود قرار دهید و از کهولت سن نهراسید.

  ✍️ اگر در رؤیای خود دیدید که به‌خاطر غم از دست دادن یکی از عزیزانتان بغضتان شکسته و صورتتان از اشک پر می‌شود، بیانگر این است که، عمر شخص فته شده، در عالم بیداری زیاد گشته و سعادت و خوشبختی نصیبش خواهد شد.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که به علت وجود مسئله‌ای نهان که فقط خودتان از آن مطلّعید گریه می کنید، تعبیر حاکی از این است که عمر اتفاقات بد و ناخوشایند در زندگی شما به سر می‌رسد و لحظاتی شیرین و ناب جایگزینش خواهد شد.

  ✍️ اگر در خواب مشاهده کردید که مشغول زار زدن بودید اما هیچ اشکی از چشمانتان سرازیر نگشت، نشان‌دهنده‌ی این است که شما فردی درونگرا هستید که تمام اندوه، رنج و نارضایتی خود را درون خویش پنهان می‌دارید زیرا فکر می‌کنید تنها خود می‌توانید غم‌‌هایتان را تسلی بخشید. اما باید در نظر داشته باشید که تحمّل سختی‌ها به تنهایی و حل نمودن مسائل بدون مساعدت دیگران در نقطه‌ای از زندگی، شما را خسته و فرسوده خواهد کرد. پس بهتر این است که روی افراد مناسب حساب کرده و آن‌ها را محرم راز خویش بدارید.

  تعبیر خواب اشک بر‌ اساس موضوع آن 📋

  اشک ریختن برای مرده

  ✍️ اگر در خواب دیدید که برای مردن شخصی اشک می‌ریزید و گریه می کنید که در عالم بیداری زنده است، تعبیر نشانگر این است که آن فرد عمری طولانی و پر برکت داشته و سلامتی، شادی، ثروت و موفقیت در زندگی‌اش جریان خواهد داشت. همچنین این خواب می‌تواند بیانگر محبوبیّت فرد مذکور،میان دوستان و اطرافیان و خویشاوندانش باشد که همیشه برای سعادت و عاقبت به‌خیری او دعا کرده، همه‌جا از او حمایت و پشتیبانی نموده، از خوشحالی‌اش خرسند گشته و از غم او اندوهگین خواهند شد.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که در حال گریستن بالای قبر کسی بودید که در عالم بیداری نیز در قید حیات نیست، تعبیرش این است که گناهان و معصیّت‌های فرد فته شده، به کلی پاک گشته و از سوی خداوند مورد آمرزش قرار خواهد گرفت. همچنین بیان‌کننده‌ی جایگاه و مرتبه‌ی بالای او در بهشت، به‌واسطه‌ی طهارت نفس و پاکی قلبش می‌باشد.

  اشک ریختن دختر

  ✍️ اگر در خواب دیدید که دختری که می‌شناسید، برای شما و یا در حضور شما اشک می‌ریزد و گریه می کند، تعبیر بیانگر این است که از مواهب و نعمت‌های دنیوی خداوند در طول زندگی خویش بهره مند گشته در حالی‌که با اعمال درست و کار‌های پسندیده، ثواب اخروی نیر کسب می‌نمایید. به‌عبارتی شما فردی هستید که هم دنیای خود را آباد کرده و هم از دنیای آخرت غافل نخواهید بود.

  ✍️ اگر در خواب دیدید که دختری ناشناس برای شما گریه کرده شدیداً اشک می‌ریزد، نشان‌دهنده‌ی این است که شما فردی هستید که با خود و جهان پیرامونتان در صلح بوده‌اید، به همین خاطر جهان هستی نیز در جهت تمایلات و خواسته‌های شما عمل نموده و نیک بختی، شادی و رضایت را حاکم بر زندگی‌اتان خواهد کرد.

  اشک شادی و شوق

  ✍️ اگر در خواب دیدید که از روی شادمانی، اشک ریختید و گریه کردید، تعبیر نمایانگر این است که به علّت مشکلات ناگهانی و مصیبت‌های متعدّدی که بر سر راهتان قرار می‌گیرد، پروسه‌ی پیشرفت در کار و در امور شخصی زندگی‌اتان دچار وقفه گردیده و این مسئله شما را دچار تنش و اضطراب خواهد کرد.

  ✍️ اگر در رؤیای خویش افرادی را مشاهده کردید که از شادی، می‌گریند و اشک از چشمانشان سرازیر می‌شود، حاکی از این است که پیش‌آمد‌های مثبت و شگفت‌آوری برایتان رخ می‌دهد که موجب ایجاد تحوّلی شگرف و تغییراتی آشکار در زندگی شما شده و دستاورد‌های عظیمی را عایدتان خواهد ساخت. همچنین نشانگر وجود عزیزانی حمایت‌گر و دلسوز اطراف شماست که در زمان بلایا، سختی‌ها و ناهمواری‌ها، به شما انگیزه و انرژی لازم را انتقال داده و امید را در قلبتان زنده خواهند کرد.

  بغض و اشک

  ✍️ اگر در خواب دیدید که بغض در گلو دارید اما گریه نمی‌کنید و اشک‌هایتان را فرو می‌خورید، نمایانگر این است که شما فردی هستید که تمایل دارید با مسائل و مشکلات زندگی به تنهایی رو‌به‌رو شوید. کمک گرفتن از دیگران برایتان سخت و غیر قابل تحمل بوده و احساس بی‌ارزشی و ناتوانی را درون شما ایجاد می‌نماید. به‌علاوه اگر در اتفاقی خوشحال‌کننده و مبارک برایتان رخ دهد باز هم از بروز احساسات خود هراسان بوده و با مخفی نمودن شادی خویش، سعی دارید تا احساس امنیت داشته و لذّت و سرورتان را با کسی شریک نشوید.

  اشک خون‌آلود

  اشک و گریه خونین در خواب دارای چند تعبیر متفاوت می‌باشد.

  تعبیر اوّل:

  بیانگر پشیمانی از گذشته و پیدا کردن راهی برای جبران خطاهای مربوط به صاحب خواب می‌باشد.

  تعبیر دوّم:

  نشانگر مشکلاتی است که صاحب خواب مدّت‌هاست که حل نمودن و برطرف کردن آن‌ها را به تعویق انداخته و با بی‌توجهی به مسائل جدّی زندگی، آن‌ها را پیچیده‌تر ساخته است و حالا زمان مناسب برای صاحب خواب فراهم آمده تا با بررسی مجدد و رفع و رجوع مشکلات پیشین، به سهل‌انگاری‌های خویش پایان بخشد.

  تعبیر سوّم:

  نشان‌دهنده‌ی خوشی‌ها و ناخوشی‌هایی است که بیننده‌ی رؤیا در روزمره‌ی خویش با آن‌ها مواجه گشته و احساساتش را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

  اشک ریختن حیوانات

  ✍️ اگر در خواب مشاهده کردید که حیوان خانگی شما در حال اشک ریختن و گریه کردن می‌باشد، تعبیر نمایانگر این است که اخباری ناخوشایند از حادثه‌ای ناگوار را به گوشتان می‌رسانند. حادثه‌ای غیرمنتظره و غیرقابل پیش‌بینی که همه چیز را بر ضررتان تغییر داده و دل‌زدگی و ناامیدی را بر شما غالب خواهد ساخت.

  اشک ریختن مرده

  ✍️ اگر در رؤیا، مرده‌ای را دیدید که از موضوعی ناراحت بوده و اشک در چشمانش حلقه می‌زند، حاکی از این است که شما فکر می‌کنید تنها هستید و افراد کمی درکتان می‌کنند. هر‌قدر تعداد آدم‌های موجود در اطرافتان افزایش می‌یابد این احساس رخوت در شما پررنگ‌تر می‌گردد. همچنین شما به علت اختلاف نظر با دوستانتان از بیان کردن و ابراز نمودن نظرات واقعی خویش، می‌هراسید و خیال می‌کنید که آن‌ها با آگاه شدن از تفاوت‌ها، شما را ترک خواهند کرد.

  اشک ریختن کودک

  به‌طور کلی تعبیر دیدن کودکی غرق در اشک و گریه در خواب بیانگر اتفاقی نامبارک، بدشگون و نحس می‌باشد که زندگی بیننده‌ی رؤیا را به تنگنا کشانده و آرزوهایش را تباه خواهد ساخت.

  ✍️ اگر در خواب دیدید کودکی را در حال اشک ریختن و گریه کردن دیدید، معنایش این است که از سمت دوستانتان چه در زمینه‌ی شغلی و چه در زمینه‌ی شخصی، آسیب دیده و متضرر خواهید شد. همچنین نشانگر این است که دلسوزی و محبّت افراطی شما به دیگران موجبات سوء استفاده و بهره‌گیری‌های مالی را از سوی آن‌ها برایتان به‌وجود آورده و احساس قربانی بودن را درونتان ایجاد می‌کند . دقّت در انتخاب دوستان صمیمی، مشخص کننده‌ی ارزش و اعتبار شما در مسیر رشد و پیشرفتتان خواهد بود پس در این زمینه احتیاط لازم را اعمال فرمایید تا در آینده نادم و پشیمان نگردید.

  اشک ریختن هیستریکی و عصبی

  ✍️ اگر در خواب دیدید که از روی هیجان و یا از روی اضطراب بیش از حد، شروع به اشک ریختن و گریه کردن می‌کنید، تعبیر نمایانگر این است که باید خشم و احساسات فرو خورده‌ی خود را رها کرده و از بند محدودیت‌های سخت و چهارچوب‌های بی‌رحمانه‌ای که خودتان برای خویش تعیین نمودید آزاد شوید. سلامت روحی شما مستقیماً به رفتار‌هایی که از خود بروز می‌دهید مرتبط است پس با سرکوب نمودن احساسات متنوع خود، به روانتان آسیب نرسانید.

  اشک ریختن با صدای بلند

  اشک ریختن و یا گریه کردن در خواب با صدای بلند دو تعبیر متفاوت دارد.

  همچنین بخوانید:  🐺 تعبیر خواب گرگ از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر اوّل:

  بیانگر فرصت و موقعیّت شغلی جدید و مناسبی است که در صورت پذیرفتن و مغتنم شمردن آن، آینده‌ای بسیار درخشان و مثال زدنی در انتظارتان می‌باشد. این شرایط کاری بی‌نظیر، تجربیات کافی را در اختیارتان قرار داده و ثروت و مال شما را چندین برابر خواهد ساخت.

  تعبیر دوّم:

  نشانگر ایجاد رابطه‌ی عاطفی‌ای عالی و پیدا کردن نیمه‌ی گمشده‌اتان است. اگر هنوز همسر مورد نظرتان را نیافتید، به‌زودی شخصی وارد زندگی‌اتان می‌شود که بخش اعظمی از خصوصیات دلخواه شما را در خود دارد. شما و شریک احساسی‌اتان پیوندی عمیق و لحظاتی سرشار از آرامش را تجربه نموده و در کنار یک‌دیگر سرانجام و پایانی پر از خیر، سعادت و نیکویی خواهید داشت.

  اشک ریختن مادر

  ✍️ اگر در خواب دیدید که مادرتان از موضوعی بسیار ناراحت بوده و در حال گریه کردن می‌باشد، تعبیر بسیار نامبارک و ناخوشایند دارد و نشان‌دهنده‌ی بلا و مصیبتی می‌باشد که گریبان زندگی‌اتان را گرفته و شما را سرخورده و سردرگم می‌سازد. این سختی و دشواری می‌تواند مربوط  ورشکستگی کسب و کار شما و مشکلات مالی عدیده‌ای باشد که شما را نگران ساخته و یا نشانه‌ای از بروز بیماری و کسالت و از دست رفتن سلامت جسمانی و عقلانی باشد. به‌علاوه مصیبت مذکور شامل مرگ و از دست رفتن یکی از عزیزان یا به هم خوردن رابطه‌ی دوستانه و احساسی شما نیز خواهد بود. بنابراین بازم است صدقه دهید و بر خدا توکّل کنید تا صبر و شکیبایی‌اتان بیشتر شود و از آسیب این اتفاقات در امان بمانید.

  اشک ریختن پدر

  ✍️ اگر در رؤیای خویش پدرتان را در حال گریه و زاری دیدید، نمایانگر این است که حوادثی تلخ و اندوهناک گریبان شما را گرفته و زندگی سابقتان را دچار مشکل می‌کند. همچنین این اتفاقات غیر معمول و تغییرات ناگهانی شما را شوکه نموده و شرایط روحی‌اتان را وخیم‌تر می‌سازد. باید به خود زمان کافی دهید تا با این تحوّلات کنار آمده و اقدامات درست را در ادامه‌ی مسیر، به‌کار بگیرید. فراموش نکنید که دست کم نگرفتن توانایی‌های خود و تلاش و کوشش در راه پیش‌رفت کلید اصلی موفقیّت و سربلندی شما خواهد بود.

  اشک ریختن همسر

  ✍️ اگر رؤیای خویش، مشاهده کردید که از چشمان همسرتان اشک سرازیر می‌شود، نشان‌دهنده‌ی این است که شما در زندگی فردی ریسک پذیر و با اعتماد بنفس هستید که بعضی اوقات این ویژگی‌ها موجب ایجاد غرور و تکبّر در شما گشته و این موضوع همسرتان را آزرده خاطر می‌سازد. همچنین بهتر است بدانید که پیروزی بر چالش‌های موجود در زندگی، احتیاج به تعامل و همکاری دو طرفه داشته و نیازمند مشورت و هم‌دلی می‌باشد. پس با در نظر گرفتن رأی و نظر شریک عاطفی‌اتان او را ارج نهید و بار تمام مسئولیّت‌ها را به تنهایی بر دوش نکشید زیرا ارزش نهادن به نظر‌های یک‌دیگر و همکاری متقابل، مهر و محبّت بین اشخاص را افزایش داده و عشق را صد چندان خواهد کرد.

  اشک ریختن خودتان به همراه فردی دیگر

  خواب اشک ریختن و گریه کردن به همراه یک فرد دیگر نماد جشن، اخبار خوش و پایکوبی می‌باشد و دارای چند تعبیر متفاوت است.

  تعبیر اوّل:

  بیانگر این است که صاحب خواب به‌زودی و در آینده‌ای نه چندان دور، صاحب فرزندی نیکو خواهد شد که با ورودش به زندگی او، خیر و برکت را بیش از پیش نصیبش خواهد کرد.

  تعبیر دوّم:

  نشانگر نامزدی، ازدواج و یا وصلتی خجسته می‌باشد که دو طرف عاشقانه به یک‌دیگر علاقه‌مند بوده و برای بهبود زندگی‌اشان از هیچ چیزی فروگذار نخواهند کرد.

  تعبیر سوّم:

  نشان‌دهنده‌ی ترقّی و پیشرفت قابل توجّه در کسب و کار بیننده‌ی رؤیا می‌باشد که جایگاه مالی او را ارتقا و به نامش شهرت و اعتبار خواهد بخشید.

  اشک ریختن فردی ناشناس

  ✍️ اگر در خواب دیدید که فرد غریبه و ناشناسی مقابلتان اشک می‌ریزد و گریه می کند، تعبیر حاکی از است که دشمنان شما از روی حسادت و عداوتی دیرین، دست به دست هم داده تا برای شما دسیسه چینی نموده و توطئه‌های بی‌رحمانه‌ای را ترتیب دهند. از جنگ و ستیز با این‌گونه آدم‌ها اجتناب کنید و با سیاست و تدبیر خویش، راهی مناسب و در خور شرایط، برای پاسخ به نقشه‌های مکار‌آمیزشان پیدا کنید تا هم وجهه‌ی خود را در برابر دیگران حفظ نمایید و هم آرامش زندگی شخصی‌اتان را بر‌هم نزنید.

  تسلی دادن فرد، هنگام اشک ریختن

  ✍️ اگر در خواب مشاهده کردید که شخص گریان و اندوهگینی را آرام کرده و با او همدلی می‌نمایید، بیانگر این است که کمک کردن و یاری نمودن دیگران در اولویت کار‌های شما قرار دارد. احساس مفید بودن و تلاش برای رفع و رجوع معضلات افراد جزوی از عادات شما در زندگی بوده و همچنان هم هست. به‌علاوه نتایج اعمال خیّرانه و خدا پسندانه‌اتان به زودی به شما در این دنیا عطا می‌شود و در نهایت ثمره‌ی نوع دوستی خود را خواهید دید.

  اشک ریختن از فرط تنهایی

  ✍️ اگر در خواب دیدید که به‌خاطر ترس از تنها ماندن یا به علّت احساس تنهایی مفرط، اشک می‌ریزید و گریه می کنید، تعبیر نمایانگر این است که شما نیازمند آشنا شدن و معاشرت با آدم‌های جدید و شخصیّت‌هایی متفاوت هستید تا از حالت روزمرگی و کسالت خارج شده و ویژگی‌های فردی خود را در اجتماع و میان مردم کشف کنید.

  اشک ریختن از فرط دوری و دلتنگی

  ✍️ اگر در رؤیای خویش دیدید که از روی غم و اندوهِ دوری از شخصی در عذاب بوده و اشک می‌ریزید، بیان‌کننده‌ی این است که شما باید وابستگی‌اتان به افراد را کم کرده و با حفظ استقلال خویش، شخصیّتی محکم و آسیب ناپذیری بسازید که هیچ‌کس قادر به تخریب کردن و زیان رساند به آن نباشد.

  اشک ریختن بدون گریه کردن

  خواب اشک ریختن بدون گریه دو تعبیر مجزا دارد.

  تعبیر اوّل:

  بیانگر این است که صاحب خواب، بعد از گذراندن زمانی سخت و طاقت‌فرسا و طی نمودن دوره‌ای اندوه و ناراحتی، آرامش را احساس کرده و درد‌های روحی‌اش تسکین می‌یابد. همچنین با حاصل شدن بهبودی در او، عزمش را برای تلاشی دوباره و به‌دست آوردن و رسیدن به خواسته‌ها و اهدافش جزم خواهد کرد.

  تعبیر دوّم:

  نشانگر این است که صاحب خواب در اطرافش اشخاصی هستند که به او حسادت ورزیده و سعی دارند تا با زیر سؤال بردن هویّت فردی، اعتبار شخصی و اصل و نسب او، بیننده‌ی رؤیا را از سر راه خود کنار زده و با دستیابی به جایگاه و محبوبیّتش، به مقاصد شوم خود برسند.

  اشک سرد

  ✍️ اگر در خواب دیدید که اشک سرد از چشمانتان جاری گشت، نشان‌دهنده‌ی این است که به‌زودی برای مشکلات به ظاهر لاینحل خویش، راه‌حلی کارآمد و اساسی یافته و ضرر و زیان موجود در گذشته‌ را جبران خواهید کرد. همچنین وجود انسان‌هایی آگاه با بینشی درست در کنارتان بی‌تأثیر نبوده و سبب قرار دادن شما در مسیر رؤیاهایتان خواهد شد.

  اشک داغ

  ✍️ اگر در رؤیای‌ خود مشاهده کردید که در حین گریستن، اشک داغ از چشمانتان فرو می‌ریزد، حاکی از این است که رنج‌های زندگی شخصیت  شما را آب دیده و پخته ساخته است. این سختی‌ها بخشی از گذشته‌ی شما را در بر دارند در نتیجه فرار و انکار نمودن اتفاقات پیشین، منجر به رهایی از آن‌ها نخواهد شد. بلکه افتخار کردن به خودتان و پذیرش تجربیات تلخ و شیرین زندگی است که از شما فردی قوی و محکم خواهد ساخت.

  حلقه زدن اشک در چشم

  ✍️ اگر در خواب دیدید که اشک در چشمانتان حلقه زده ولی از آن فرو نریخت، تعبیر نمایانگر این است که شما فردی حساب‌گر و تیز‌بین در امور مالی هستید. آینده‌نگری شما سبب شده تا بخشی از ثروت و مال خویش را پس‌انداز نموده و در روز مبادا آن را به‌کار بگیرید. همچنین علاقه مندی شما به کار‌های خیر باعث شده است تا مبلغی را صرف کمک کردن به انسان‌های نیازمند و فقیر کرده و مسائل دینی را میان مردم گسترش و ترویج دهید.

  اشک ریختن، هنگام دیدن نور خورشید یا آتش

  ✍️ اگر در خواب مشاهده کردید که با نگریستن به نور خورشید و یا شعله‌های آتش، اشک از دیدگانتان فرو ریخت، بیان کننده‌ی آرزوهای دور و درازی است که به دلایل مختلف از دست یافتن به آن‌ها باز ماندید. آمال و مقاصدی ارزشمند که تلاش دوباره برای تصاحبشان را بیهوده و پوچ ندانسته و زندگی خود را در گرو رسیدن به آن می‌دانید.

  دمنوش گیاهی

  ‎ نوشیدن یک فنجان دمنوش و چای گیاهی در روز به شما کمک خواهد کرد تا وزن خود را به میزان دلخواهتون پایین بیاورید. دمنوش‌های گیاهی علاوه بر سم‌زدایی و فوایدی که برای بدن دارند، سریع‌ترین روش لاغری و چربی‌سوزی هم هستند و شما در مدت زمان کم، صاحب تناسب اندام شگفت‌انگیزی خواهید شد. برای شرکت در چالش ۱۲ کیلو لاغری با دمنوش گیاهی تا عید، همین الان میتونین مشاوره رایگان بگیرین.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک