🤕 تعبیر خواب لاغر شدن از نظر معبران معروف جهان

ل بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب لاغر شدن🤕

  تعبیر لاغری و لاغر شدن در عالم خواب و رویا، ناشی از ناهماهنگی در زندگی حقیقی شماست. ممکن است در بیداری با مسائل اطراف خود بسیار درگیر باشید و به نحوی از زندگی خود راضی نباشید. دغدغه های فکری، مشکلات و… این مسائل باعث دیدن چنین خوابی خواهد شد.

  همچنین تعبیر این خواب با ماهیت این موضوع در بیداری مربوط است. همان طور که ما در بیداری می دانیم اگر کسی ناگهان لاغر شود پس حتما مشکلی دارد و یا ضعف جسمی باع لاغری اوست.

  در عالم رویا نیز همینطور است. لاغر شدن هم خوب است هم بد! اگر کسی را ببینید که لاغر شده نماد گرفتاری برای این شخص است. در ادامه برای شما عزیزان نظر معبران بزرگ را جمع آوری کرده ایم.

  تعبیر خواب لاغر شدن

  تعبیر خواب لاغر شدن از نظر محمد ابن سیرین👨

  ✍️اگر در خواب دیدید که اندام و بدن شما بسیار لاغر و ضعیف شده بود، تعبیر این خواب گرفتار فقر و تنگدستی، درماندگی و نا توانی در انجام کارهایتان است.

  ✍️اگر در خواب دیدید که یک دختر از اقوام و یا آشنایان شما لاغر شده بود که قبلا به لحاظ ظاهری اینگونه نبود، این خواب به شما می گوید که تا چند ماه و در یک وعده زمانی نزدیک شما یک خوش شانسی بزرگ را تجربه خواهید کرد. قدردان این لطف خداوند باشید و به خوبی از این موقعیت استفاده کنید.

  ✍️اگر در خواب شخصی از اموات را دیدید که لاغر شده بود و این اموات از نزدیکان شما بودند، این خواب تعبیرش این است که به طور ناخواسته و یا با آگاهی، شما گرفتار یک اندوه و ناراحتی خواهید شد. این غم ممکن است بخاطر از دست دادن و یا جدایی از یک عزیز باشد. شما علاقه زیادی به این فرد دارید و برای این غم چند روزی اشک خواهید ریخت. غم و درد دل خود را با همه بازگو خواهید کرد و هضم این غم براش کمی سنگین خواهد بود. نیاز به زمان خواهید داشت تا این مسأله را با خود حل کنید ولی در نهایت این موضوع و این دوران را فراموش خواهید کرد.

  ✍️اگر در خواب یکی از دوستان نزدیک و صمیمی خود را دیدید که لاغر شده بود، تعبیرش این است که این دوست شما به یک ثروت و درآمد چشم گیری خواهد رسید و در زندگی اش موفقیت های بزرگی را به دست خواهد آورد.

  ✍️اگر در خواب دیدید که تعداد زیادی از مردم یک منطقه و یا یک شهر که شما هم آن ها را نمی شناحتید، لاغر شده بودند؛ تعبیرش این است که در این دیار فقر و بحران مالی، تنگ دستی و درماندگی، ظلم و ستم و ناجوانمردی زیاد خواهد شد.

  ✍️اگر در خواب بدن خود را دیدید که ضعیف و لاغر شده بود، و یا اینکه یکی از اعضای بدنتان این وضعیت را داشت؛ تعبیرش به شرح زیر خواهد بود:

  ✍️اگر دیدید که سر شما احساس ضعف و ناتوانی داشت، مقام و مرتبه شما پایین خواهد آمد و گرفتار یک زیان و ضرر خواهید شد.

  ✍️اگر دیدید که شما از ناحیه گردن چنین حسی داشتید، شما یک امانت را از شخصی قبول خواهید کرد که یک مسئولیت را به شما می سپارد.

  همچنین بخوانید:  👚👗 تعبیر خواب لباس از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✍️اگر دیدید که از ناحیه کمر و شانه احساس ضعف و ناتوانی داشتید، همسر شما برای چند صباحی نا خوش احوال خواهد شد. به تعبیر دیگر اگر دیدید که کمر شما بسیار حس ضعف دارد به طوری که انگار شکسته باشد، شما از صفات بردباری و متانت، زیبایی و آراستگی ظاهری برخوردار نیستید.

  ✍️اگر دیدید که ساعد و مچ دست شما این حالت را دارد، فرزند دختر شما ضعیف خواهد شد. این ضعف می تواند به لحاظ جسمی و یا روحی باشد.

  ✍️اگر در خواب از قسمت بازو و کتف خود احساس ضعف داشتید و به چشم شما لاغر تر می آمد ، یا همسر یا برادر، یا یکی از فرزندان شما کمی دچار رنج و ضعف جسمانی خواهد شد. به تعبیر دیگر، ابن سیرین می گوید که این خواب نشانه این است که شما از اطرافیان و حتی برادر و فرزندان خود، هیچ خیر و سودی نخواهید دید.

  ✍️اگر دیدید که لگن و باسن شما لاغر و ضعیف شده بود، یکی از بستگان شما که بزرگ و از مقام و مرتبه بالایی برخوردار است، این شخص ضعیف و ناتوان خواهد شد. به تعبیر دیگر نوشته شده که اگر دیدید که از قسمت باسن لاغر و نحیف شده بودید، فرزند شما سلامتی و شادابی خود را از دست خواهد داد.

  ✍️اگر دیدید که چشم شما ضعیف شده بود، یعنی فرزند دختر و یا همسر شما فوت خواهد کرد.

  ✍️اگر دیدید در بینی شما عیب و نقصی بود و یا به لحاظ ظاهری تغییر کرده بود، یعنی مرتبه و شأن شما دچار نزول و سقوط خواهد شد.

  ✍️اگر دیدید که در دهان و یا دندان های شما ایرادی ایجاد شده بود، یعنی رزق و رزوی شما کمی با مشکل رو به رو خواهد شد و از نظر چند صباحی تحت فشار خواهی بود.

  ✍️اگر دیدید که سینه شما تغییر ظاهر داده و به چشم انگار یکسان نبود، این خواب نماد این است که شما زین پس راه دیگری را پیش خواهید گرفت. از این به بعد از دست و دل بازی و بزرگواری دور خواهید شد.

  ✍️اگر در خواب دیدید که در قلب خود احساس ضعف داشتید، یعنی عدم تفکر و اندیشیدن است. شما دور اندیشی و تأمل را نادیده خواهید گرفت.

  ✍️اگر دیدید که شکم شما لاغر و ضعیف شده بود، یعنی تکیه گاه و پشتیبان شما ضعیف خواهید شد و حس می کنید هیچ کس از شما حمایت نمی کند.

  تعبیر خواب لاغر شدن از نظر ابراهیم کرمانی👨

  ✍️اگر در خواب دیدید که کمر و شانه های شما احساس ناتوانی و ضعف داشت، این خواب یعنی شما امانت دار خوبی نخواهی بود و از پس این مسئولیت بر نخواهید آمد.

  ✍️اگر تمام بدن خودتان حس ضعف داشت و لاغر شده بودید، شما گرفتار یک فقر و تنگدستی خواهید شد و یا اینکه رازی در دل دارید که برای همه فاش خواهد شد.

  ✍️اگر در خواب دیدید که فقط ران پای شما لاغر و باریک شده بود، اقوام شما با کاستی و ضعف رو به رو خواهند شد. این ضعف می تواند به لحاظ روحی یا جسمی باشد.

  ✍️اگر دیدید که لاغر شده بودید، شما با یک خسارت و زیان مالی رو به رو خواهید شد.
  اگر در خواب دیدید که همراه لاغر شدن احساس ضعف و ناتوانی داشتید، و رنگ صورت شما پریده بود، این خواب نماد یک غم یک ناراحتی و حتی بیماری و مشکل جسمی است.

  همچنین بخوانید:  🐢 تعبیر خواب لاک پشت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✍️اگر در خواب دیدید که چشم شما ضعیف شده و یا کوچک تر از دیگری بود، این خواب نشان دهنده عدم ثبات شخصیتی و دو بهم زن بودن شماست.

  ✍️اگر دیدید که جفت پهلو های شما از شدت لاغری به هم نزدیک و چسبیده بود، این خواب نماد ناراحتی و اندوه خواهد بود.

  ✍️اگر در خواب دیدید که شکم معشوقتان لاغر و کوچک شده بود، این خواب خوب نخواهد بود. تعبیر این خواب بی وفایی را نشان می دهد و امکان اینکه روابط نابود شوند بسیار است.

  ✍️اگر در خواب دیدید که شکم خودتان کوچک و لاغر شده بود، این خواب نماد سعادت و عذت و احترام است.

  ✍️اگر شخصی از اعضای خانواده خود را این گونه دیدید، تعبیرش این است که سختی کارها بر شما آسان خواهد شد و حاجت روا خواهید شد.

  ✍️اگر شخصی از اموات خود را در این حالت دیدید، تعبیرش گرفتار یک بیماری سهمگین و خطرناک شدن است. به تعبیر دیگر اشاره به دوستانی دارد که از طریق راه حرام امرار معاش می کنند.

  ✍️اگر در خواب دیدید که شکم خودتان و یا یکی از اقوام ابتدا چاق و بزرگ ولی به یک باره خالی و لاغر شد، تعبیر آن این است که اگرچه شما اکنون در خوشی و خنده قرار دارید ولی در اوج لذت شما به ناگهان شرایط رو به منفی تغییر خواهد کرد.

  تعبیر خواب لاغر شدن از نظر کارل گوستاو یونگ🔮

  ✍️اگر در خواب دیدید که چیزی یا کسی لاغر و باریک شده بود، این خواب از عدم وجود قدرت و هماهنگی در شخصیت و زندگی شما می دهد. شما احساس می کنید که توانایی حفاظت از خودتان را ندارید و هیچ گاه نتوانسته اید که روی حرف خود باشید و استقلال پیدا کنید. اگر کمی اراده به خرج دهید و شجاع باشید حتما به این اهداف خواهید رسید.

  ✍️به تعبیر دیگر چنین خوابی نماد منعطف بودن و زرنگی شماست. شما توانایی هماهنگی با هر شرایطی را دارید و می توانید خود را وفق دهید.

  تعبیر خواب لاغر شدن از نظر آنلی بیتون👨

  ✍️اگر در خواب دیدید که تبدیل به یک آدم لاغر اندام و نحیف شده اید، یعنی شما به تمام اهداف و خواسته های قلبی خود خواهد رسید.

  ✍️اگر در خواب دیدید که بیش از حد نرمال لاغر شده بودید و مثل یک مریض به نظر می رسیدید، این خواب از رسیدن مشکلات متعدد خبر می دهد.

  ✍️اگر در خواب خود یک زن لاغر اندام دیدید، این خواب نشان دهنده کسب موقعیت های عالی و جدید در زمینه عاطفی است.

  ✍️اگر در خواب مرد لاغر اندامی را دیدید، این خواب نماد یکی از آرزوهای قدیمی شما است که براورده می شود و شما از این بابت بسیار خوشنود خواهید شد.

  تعبیر خواب لاغر شدن در کتاب سرزمین رویاها📗

  ✍️اگر در خواب شخص خودتان را با بدن لاغر و ضعیفی دیدید، تعبیرش برای شما رسیدن به پول و ثروت خواهد بود.

  ✍️اگر شما یک خانم هستیدو در واقعیت لاغر نیستید ولی خواب دیدید که لاغر شدید، شما بخاطر از دست دادن معشوق خود بسیار اندوهگین خواهید شد و اشک های زیادی از این بابت خواهیدریخت.

  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال لاغر شدن بودید و ضعیف و ضعیف تر می شدید، تعبیرش پول و ثروت ناگهانی است که اصلا انتظارش را ندارید.

  همچنین بخوانید:  🐢 تعبیر خواب لاک پشت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✍️اگر در خواب دیدید که قصد لاغر شدن داشتید و از این بابت در حال عذاب کشیدن بودید، شخصی از شما خواستگاری خواهد کرد.

  ✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که لاغر می شدید، شما وارد کارهایی خواهید شد که برای شما حامل موفقیت های سودمند و مفید خواهند بود.

  تعبیر خواب لاغر شدن از نظر دانیال نبی👳

  اگر در خواب دیدید که بازو و یا شانه شما تغییر شکل داده، سالم نیست و یا در این قسمت احساس ضعف و ناتوانی داشتید، تعبیرش به این معناست که حق کسانی را ادا نکرده اید و به نوعی ممکن است حق الناس کرده باشید.

  تعبیر خواب لاغر شدن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  مطیعی تهرانی می گوید اگر شما در واقعیت آدم چاق و یا تپل هستید ولی در خواب دیدید که لاغر و ضعیف شده اید، این خواب بیانگر نگرانی شما نسبت به سلامتی تان و یا وضع کنونی شماست ولی این به این معنا نیست که قطعا اتفاقی خواهد افتاد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که بازوهای شما لاغر شده بود، این خواب به شما می گوید که بهتر است به برادر و یا فرزند خود چشم امید و یاری نداشته باشید، چون که از این اشخاص خیری به شما نخواهد رسید یا نمی خواهند و یا اگر هم بخواهند توانایی آن را ندارند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که بازوی سمت چپ شما چاق و قوی ولی بازوی سمت راست شما لاغر و نحیف بود، این خواب تعبیرش این است که شما صاحب فرزند لایق و نیکو هستید ولی برادری دارید که نه تنها در زندگی شما مفید نخواهد بود بلکه ممکن است شما را با دردسر های فراوان رو به رو کند.

  تعبیر خواب لاغر شدن از نظر لیلا برایت🧕

  ✍️اگر در خواب یک بچه لاغر و ضعیف دیدید، این خواب به شما خبر می دهد که آماده باشید زیرا مشکلاتی در راه است. قوی باشید و از این موانع نترسید.

  تعابیر دیگر📚

  ✍️اگر شما باردار هستید و در خواب دیدید که شکم شما لاغر شده بود،
  این خواب برای شخص شما بسیار نیکو و مبارک است. تعبیر چنین خوابی اخبار خوش و رزق و روزی فراوان است. دکتر مدنی می گوید که اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که شکم همسر باردار شما آب شده و یا برامدگی نداشت، این خواب به شما می گوید که خداوند یک دختر بچه بسیار زیبا به شما عظا خواهد کرد که با قدم این نوزاد شما طعم شیرینی و لذت زندگی را خواهید چشید.

  ✍️اگر این زن در خواب شما همسرتان نبود، تعبیر این خواب مربوط به اطرافیان شما خواهد بود. از سمت آنها اخبار دلنشین و خوبی را خواهید شنید و شما هم در شادی آنان سهیم می شوید.

  ✍️تعبیر خواب لاغر شدن شکم برای مردان نماد بخشش گناهان و اشتباهات، و شروع یک زندگی جدید است. در این راه جدید شما به کسب روزی حلال، به فکر ازدواج، به فکر یک پست و مقام، خواهید پرداخت.

  ✍️اگر مجرد هستید برای شما تعبیر استجابت دعا و عبادت است. همچنین انس و صمیمیت در دل شما جای کینه و دل آزردگی را خواهد گرفت.

  ✍️اگر متاهل هستید، برای شما نماد بهبود مسائل مالی و بیشتر شدن رفاه و آسایش است.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک