تعبیر خواب مار | تعبیر کلی دیدن مار از نظر روانشناسان و معبران بزرگ جهان

م ۰۶ دی ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب مار به روش علمی و روانشناسی

مار سمبلی رایج و عمومی می باشد که ممکن است در اشکال و حالات گوناگونی در تعبیر خواب ظاهر شود. مارها نمادهای پیچیده ای هستند زیرا می توانند معانی مثبت و منفی گوناگونی داشته باشند.

برای درک سمبل مار در تعبیر خواب، بسیار اهمیت دارد که مار در خاطرات و فرهنگی که در آن رشد یافته اید سمبل چیست و یادآور کدام خاطرات و افکار است.

به عنوان مثال اگر شما در واقعیت مار را به عنوان حیوان خانگی نگه می دارید، معنای خواب شما متفاوت از فردیست که در واقعیت از مارها وحشت داشه و فراری است.

همچنین مار در بسیاری از فرهنگ ها با انواع قدرت های فکری و معنوی در ارتباط است و در صورت شناخت و تاثیر پذیری شما از این فرهنگ ها، معنای خواب شما نیز به آن فرهنگ مرتبط است.

مواردی که مار به صورت عاملی وحشت زا ظاهر می شود:

برای بسیاری از افراد، مار سمبلی ترسناک و وحشت آفرین است.

مارها غیر قابل پیش بینی هستند و می توانند به طور ناگهانی حمله کنند.

بنابراین مار در خواب شما می تواند سمبل ترس شما از اتفاق یا فردی در زندگی واقعی تان باشد که احساس می کنید برای شما خطر آفرین است.

توانایی پیش بینی رفتارش را ندارید یا می تواند به طور ناگهانی به شما آسیب برساند.

در واقع مار، سمبل همه ی آن چیزهایی است که از آن ها شناختی ندارید و این عدم شناخت شما را دچار وحشت کرده است.

مواردی که مار به صورت یک تهدید مخفی ظاهر می شود:

ممکن است مار را در میان بوته و به شکلی که خود را مخفی کرده است ببینید.

این خواب می تواند نشان از ترس درونی شما از یک تهدید و یا یک خیانت احتمالی باشد. ممکن است احساس کنید که فرد یا افرادی در کمین هستند تا به شما آسیب رسانده و یا از شما سواستفاده کنند.

مواردی که مار به صورت سمبل تمایلات جنسی ظاهر میشود:

طبق نظریات فروید، مار می تواند نشانه ی وسوسه و غرایز، افکار سرکوب شده، انرژی جنسی ای که فرد به تازگی به آن پی برده و یا مواردی از تمایلات باشد که در نظر فرد نوعی تابو می باشد.

اگر در خواب یک مار را در رخت خواب خود مشاهده کنید، این خواب میتواند سمبل آن بخش از افکار شما باشد که به شما این حس را القا میکند که دارای تمایلات بیش از حد هستید.

از طرفی این خواب میتواند نشان دهنده ی نگرانی شما و به نوعی احساس خطر و تهدیدی باشد که در مورد روابط خود دارید.

اگر از مار وحشت دارید، این خواب نشان دهنده ی ترس شما از تعهد و روابط جنسی و ایجاد صمیمیت است.

اگر در خواب در حال خوردن یا بلعیدن مار باشید، این خواب نشان دهنده ی تمایل شما به ایجاد رابطه و صمیمیت بیشتر است.

ممکن است احساس کنید که در این زمان و در زندگی بیداری، به خواسته ی خود در مورد داشتن یک رابطه ی خوب دست نیافته اید.

مواردی که مار به صورت سمبل بی رحمی و ظلم ظاهر می شود:

مار می تواند تصور ذهنی شما از فردی بی رحم و ظالم باشد.

ممکن است در خواب مشاهده کنید که مار سعی دارد به شما حمله کرده، شما را نیش زده یا حتی زنده زنده ببلعد.

ممکن است در خواب، مار تبدیل به یک انسان شود. این خواب پیامی از طرف ضمیر ناخودآگاه شما، در رابطه با عدم اعتماد شما به آن فرد خاص است.

زمانی که مار سمبل تغییر و دگرگونیست:

مار با پوست اندازی، توانایی تغییر و دگرگونی را نشان میدهد.

اگر خواب مار، احساسی مثبت را در شما ایجاد کند، پیام خواب میتواند نشان دهنده ی دیدگاه مثبت شما درباره ی تغییرات، رشد، افزایش دانش و آگاهی و مواردی از این قبیل در زندگی واقعی باشد.

چه تغییرات جدیدی در زندگی واقعی شما در حال وقوع است؟ یا به دنبال تغییر چه چیز هایی هستید؟

اگر در خواب مار را با رنگ قرمز مشاهده کنید، نشان دهنده ی اشتیاق زیاد شما برای وقوع این تغییرات است.

اگر در خواب با مار مبارزه میکنید، نشان دهنده ی تلاش شما برای جلوگیری از وقوع تغییرات است.

ممکن است به نتایج تغییرات جدید مایل و علاقه مند باشید اما از رو به رو شدن با چالش های مربوط به این تغییرات فراری باشید.

زمانی که مار با سمبل شفا و بهبودی ظاهر میشود:

در برخی از فرهنگ ها، مار به عنوان سمبلی شفابخش شناخته شده. از طرفی از زهر برخی از مار ها به عنوان پادزهر استفاده میشود.

سمبل علم پزشکی نیز یک چوب دستی با دو مار است که اشاره به همین موضوع دارد.

بنابراین مار در خواب شما میتواند سمبل بهبودی یا در امان بودن از آفت ها، ناراحتی ها یا بیماری باشد.

زمانی که مار به عنوان سمبل خلاقیت و ایده پردازی ظاهر میشود:

مار می تواند در حالت مثبت، اشاره به بعد انعطاف پذیر افکار شما برای خلاقیت ورزی در انجام امور باشد.

در نتیجه می توان گفت که مار با توجه به نوع افکار و دغدغه های شما میتواند در قالب های مثبت و منفی ظاهر شود.

در تفسیر این قبیل خواب ها بهتر است ابتدا پیش زمینه و دیدگاه خود نسبت به مار را شناخته و بررسی کنید تا بتوانید به تحلیل دقیق و روشنی از خواب خود دست یابید.

تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار در فرهنگ اسلامی

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر خواب مار، دشمن پنهان می‌باشد.

اگر ببینی در خانه مار وجود دارد، تعبیرش دشمنی از اهل خانه می‌باشد، ولی اگر مار را در صحرا ببینی، تعبیرش دشمنی بیگانه است.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای مار عبارت‌اند از:

  1. دشمن مخفی
  2. زندگانی
  3. سلامتی
  4. پادشاهی
  5. سپه ‌سالاری
  6. کامیابی
  7. زن
  8. خواسته و مراد
  9. پسر
  10. سیل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

برخی نوشته‌اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید.

این تعبیر از آنجا ریشه می‌گیرد که در افسانه‌ها گفته‌اند و خوانده‌ایم که دفائن و خزائن گنجینه‌های نهفته در زیر خاک و ویرانه‌های قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی‌ها حراست و پاسداری می‌کنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می‌تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم.

این موجود دل فریب می‌تواند یک زن زیبا نیز باشد.

زنی که در عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است.

در خواب خیره نگریستن به چشم مار را نیکو ندانسته‌اند.

چندین حیوان و جانور هستند که در خواب به چشم آن‌ها خیره شدن خوب نیست از آن جمله است مار.

اگر دیدید ماری را کشتید بر دشمنی پیروز می‌شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می‌آید.

علامه مجلسی (ره) گوید:

دیدن مار را در خواب قرض و وام می‌داند.

تعبیر خواب رنگ مار توسط ابراهیم کرمانی

مار سبز: اگر در خواب مار سبز ببینی، تعبیرش این است که دشمن تو زاهد و درستکار و پرهیزکار می‌باشد.
مار زرد: اگر مار زرد ببینی، یـعـنـی دشمن تو زرد چهره و شبیه آدم‌های مریض می‌باشد.
مار قرمز: اگر مار قرمز ببینی، یـعـنـی دشمن تو خوش‌گذران می‌باشد.
مار سیاه: اگر مارهای سیاه ببینی، تعبیرش دشمنان فراوان می‌باشد.
مار سفید: اگر ببینی مار سفیدی را گرفته‌ای، تعبیرش بزرگی و عظمت است.

تعبیر گرفتن یا درگیری با مار

ابن سیرین می‌گوید:

گر در خواب ببینی با مار جنگ و درگیری می‌کنی، تعبیرش این است که با دشمن دعوا و درگیری پیدا خواهی کرد، اگر مار بر تو غلبه کرد، یـعـنـی دشمن بر تو غلبه می‌کند، ولی اگر تو بر مار غلبه کرده‌ای، تعبیرش این است که تو بر دشمن غالب و پیروز می‌شوی.

اگر ببینی مار را به دو نیم کرده‌ای، یـعـنـی مال و اموال دشمن را مصرف خواهی کرد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی مار از تو فرار می‌کند، تعبیرش ضعف دشمن می‌باشد.

اگر ببینی مار سفیدی را گرفته‌ای، تعبیرش بزرگی و عظمت است.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی ماری را گرفته‌ای ولی به تو صدمه نرسیده است، یعنی بزرگی و عظمت به دست می‌آوری و بر دشمن غلبه می‌کنی و به خواسته و مقصود خودت خواهی رسید.

ورود و خروج مار از بدن

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی از سوراخ و مجرای دهان یا گوش و یا «آلت مردانه» یا مقعد تو ماری بیرون آمده است، تعبیرش این است که فرزندت دشمن تو می‌شود، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی از آلت مردانه تو مار بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از پیشانی تو مار بیرون می‌آید، یـعـنـی دچار رنج و سختی می‌شوی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی مار وارد «مقعد» تو شده است، یـعـنـی دچار آسیب و ضرر و زیان خواهی شد

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی گوشت مار می‌خوری، تعبیرش پادشاهی می‌باشد.
اگر ببینی ماری مرده است، یـعـنـی آفت و صدمه‌ای از تو برطرف می‌شود .

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی در شلوار تو مار وجود دارد، یـعـنـی دشمن با زن تو فساد می‌کند.

حضرت دانیال (ع) (دانیال نبی) می‌فرمایند:

اگر ببینی ماری دور گردن تو حلقه زده است، یـعـنـی زکوت مال خود را نمی‌دهی، همانطور که در قرآن کریم آمده: …سَیُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ… _ … چه آنکه آن مالی که در آن بخل ورزیده‌اند در روز قیامت زنجیر گردن آن‌ها شود… (آل عمران-۱۸۰).

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی مارهای زیادی پیش تو جمع شده‌اند، یـعـنـی بستگانت دشمن تو می‌باشند.

تعبیرهای مار عبارتند از:

۱- دشمن مخفی

۲- زندگانی

۳- سلامتی

۴- پادشاهی

۵- سپه‌سالاری

۶- کامیابی

۷- زن

۸- خواسته و مراد

۹- پسر

۱۰- سیل

مار بزرگ (بوآ، پیتون و …)

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر خواب مار بزرگ، دشمنی بزرگ و قوی می‌باشد.

اگر ببینی مار بزرگی داری، تعبیرش این است که با اشخاص بزرگ پیوند و ارتباط برقرار می‌کنی.

اگر ببینی با ماری بزرگ جنگ و نبرد کردی و او را شکست دادی، یـعـنـی با دشمن جنگ و درگیری می‌کنی و او شکست می‌دهی.

اگر ببینی مار بزرگ را کشتی و از گوشت آن خوردی، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی و مال و اموالش را گرفته و خرج می‌کنی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی مار بزرگ تو را بلعیده است، یـعـنـی احتمال دارد دشمن تو را به هلاکت برساند.

اگر ببینی سوار مار بزرگی شده‌ای که رام و فرمانبردار می‌باشد، یـعـنـی دشمنی بزرگ از تو اطاعت و فرمانبرداری می‌کند و امور تو منظم و رو به راه می‌شود.

3 2 رای
مطلبو دوست داشتی؟
در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
اشتراک
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد برخط
مشاهده تمامی دیدگاه ها