🐟 تعبیر خواب ماهی از نظر معبران معروف جهان

م بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب ماهی 🐟

  دیدن ماهی در خواب تعبیر های متفاوتی می تواند داشته باشد. در زیر به بخش اصلی این تعابیر با توجه به معبران بزرگ جهان می پردازیم. پس با ما همراه باشید.

  تعبیر خواب ماهی

  تعبیر خواب ماهی به روایت امام صادق (ع)👨

  گرفتن ماهی در خواب می تواند شش معنی برای شما داشته باشد.

  ✍️ اگر در عالم خواب ماهی گرفتید می تواند خبر از ماموریتی بدهد که به شما واگذار خواهند کرد. دومین تعبیر برای گرفتن ماهی رسیدن به قدرت و تسلط می باشد. سومین تعبیر برای گرفتن ماهی در خواب، این است که در اطراف شما دختری مجرد وجود دارد. این دختر می تواند یک دوست یک آشنا و یا حتی کسی باشد که به او علاقه دارید. چهارمین تعبیر، این است که شما به چیزی خواهید رسید که برای شما ارزش بسیاری دارد. آن چیز می تواند هدیه ای از یک شخص که برایتان قابل احترام است نیز باشد. پنجمین تعبیر آن نشانه ی آن است که در اثر اتفاقی دچار مصیبت و غصه خواهید شد. ششمین تعبیر برایتان به معنی این است که شما صاحب خدمتکاری کم سن و سال که اهل هندوستان است، می شوید.

  تعبیر خواب ماهی به روایت یوسف نبی👨

  به تعبیر یوسف نبی دیدن ماهی در خوابتان به معیشت و گذران زندگیتان ارتباط دارد و نوید افزایش درآمد و داراییتان را به شما می دهد.

  تعبیر خواب ماهی به روایت محمد ابن سیرین👨

  ✍️اگر کسی ماهی شور و خشکی را به شما داد، نشانه ی آن است که شما یک دوره ی دشوار پیش رو دارید و به بلا و مصیبت گرفتار خواهید شد. اگر ماهی را خوردید، این امر نشانه ی آن است از شخصی که از نظر مقام و مرتبه از شما پایین تر است و زیر دست شما محسوب می شود، خسارتی به شما وارد خواهد شد.

   تعبیر خواب ماهی به روایت جابر مغربی👨

  ✍️اگر ماهی تازه در خواب ببینید یعنی صاحب چیزی خواهید شد که برای شما از ارزش بالایی برخوردار است و آن می تواند هدیه ای از جانب یک شخص مهم در زندگیتان باشد، علت این تعبیر آن است که در سفره ای که از بهشت برای حضرت عیسی (ع) فرستاده بودند، ماهی وجود داشت. اگر ببینید که از دهانتان ماهی بیرون آمد، یعنی شما حرف های ناحق و ناصواب می زنید و اهل شایعه پراکنی هستید. اگر از قضیبتان (آلت مردان و فرج زنان) ماهی بیرون آمد یعنی خداوند فرزند دختری به شما عطا میکند و اگر در خواب ببینید که از گوشت ماهی تازه پخته شده تغذیه میکنید، نشانه ی آن است که به همان اندازه صاحب ثروت و دارایی می شوید.

  همچنین بخوانید:  🐍 تعبیر خواب مار از نظر معبران معروف جهان

  ✍️اگر خود را در حال ماهی فروشی ببینید، یعنی به کاری روی می آوریدکه از آن سود و بهره ی فراوانی می برید. اگر در خواب ببینید ماهیان دریا در حال صحبت کردن با شما هستند، یعنی از موضوعی مطلع می شوید که نباید آن را بدانید که آن موضوع مربوط به شخصی است که صاحب مقام و منزلت بالایی است و تعبیر دیگر آن برای شما رسیدنتان به مقصود و هدفتان می باشد.

  تعبیر خواب ماهی به روایت آنلی بیتون👨

  ✍️اگر ماهی را در آب پاک و زلال رودخانه ببینید، یعنی اشخاصی صاحب منصب شما را مورد حمایت و پشتیبانی خود قرار می دهند. وجود ماهی مرده در خواب شما یعنی شما در اثر اتفاقی ناگهانی و غیر منتظره از مقام و جایگاهی که دارید سقوط می کنید و دچار فقر و درماندگی می شوید. اگر شما که خواب ماهی می بینید مونث باشید، این خواب نشان از آن دارد که شما در آینده با شخصی باهوش و توانا ازدواج خواهید کرد.

  ✍️اگر خواب ببینید که گربه ماهی صید می کنید نشانه ی آن است که حسودان و تنگ نظران با سدها و موانعی که در مسیر شما می گذارند باعث پریشانی و ناآرامی شما می شوند، اما شما با لطف و حمایت خداوند و تکیه بر توانایی ها و قابلیت هایتان بر آنها غلبه می کنید.

  ✍️اگر خود را در حال شنا در آب برای گرفتن ماهی دیدید، دلیل آن است که با جسارت و تلاش هایتان صاحب نعمت و مال و مکنت می شوید. به طور کل ماهیگیری در عالم خواب، از توانایی های جسمی و مالی شما حکایت دارد اما اگر ماهیگیری شما هیچ حاصلی نداشت، نشانه ی بی نتیجه بودن تلاش های شماست و به این معنی است که هرچه می دوید به جایی نمی رسید. اگر در خواب ماهی خوردید، یعنی شما در دوستی ها و روابط خانوادگی و شخصی خود فردی پایبند به اصول و با محبت و وفادار می باشید که همین موضوع سبب ماندگاری و طولانی بودن روابطتان می شود.

  همچنین بخوانید:  🎣 تعبیر خواب ماهیگیری و صید از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر خواب ماهی به روایت دانیال نبی👨

  ✍️اگر ماهی را در آب های گرمسیری مشاهده کنید، یعنی در عالم واقع متحمل سختی ها و مصیبت هایی خواهید شد. ولی دیدن ماهی در دریای سردسیر بر روانه شدن خیر و برکت فراون در زندگیتان اشاره دارد. اگر ببینید ماهی های تازه و بزرگ دارید نشانه ی دریافت هدیه و پیشکش می باشد، اما دیدن ماهی های کوچک نشانه ی تحمل غم و غصه و سختی می باشد. اگر در عالم خواب در شکم ماهی مروارید پیدا کردید، یعنی خداوند به شما فرزند پسری عطا می کند.

  تعبیر خواب ماهی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی👨

  به طور کل دیدن ماهی در عالم رویا به برکت و نعمت و خوشی تعبیر می شود، علی الخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند، شفاف و صاف و روشن باشد.

  ✍️اگر ببینید که در کنار حوض یا استخر و یا لب ساحل ایستاده اید در حالی که در آب ماهی های فراوانی درحال شنا وجود دارد، این خواب برای شما پر از نیکی و خیر است چون از آینده ای پر از برکت و منفعت و شادی حکایت دارد. اما اگر آب تیره و گل آلود باشد، دلیل آن است که بعد از گذشت از موانع سخت و دشوار و جنگیدن با مشکلات و ناراحتی های فراوان، شما صاحب ثروت و مقام و قدرت می شوید.

  ✍️اگر ماهی های خوش رنگ و زیبا را درحال شنا در آبی گندیده و بد بو ببینید، خبر از کسب رزق و روزی پر از زحمت می دهد که برای بدست آوردنش حتی ممکن است که دچار بیماری نیز شوید ولی بدانید به دست آوردن این ثروت و دارایی با این همه سختی و دشواری اصلا ارزشمند نیست. در کل دیدن آب بد بو و گندیده در عالم رویا به زندان و غم و ناراحتی و از دست دادن سلامتی تعبیر می شود.

  همچنین بخوانید:  🕋 تعبیر خواب مکه از نظر معبران معروف جهان

  ✍️اگر در عالم خواب ماهی سفید ببیند به شانس و خوشبختی و طالع بلندتان تعبیر می شود، ماهی زرد یا طلایی از رزق و روزی و نعمت فراوان برای شما حکایت دارد و ماهی سرخ ازرسیدن شما به جایگاهی رفیع و صاحب مقام و منزلت شدن خبر می دهد. اگر در عالم خواب شخصی به شما یک یا چند ماهی در شیشه یا تنگ بدهد همان گونه که در عید نوروز مرسوم است، به شانس و اقبال بلندتان تعبیر می شود، زیرا مورد حمایت و لطف و محبت آن شخص قرار می گیرید و به اهداف و مقاصدتان می رسید. ولی اگر برعکس این اتفاق را ببینید، یعنی شما به شخصی ماهی بدهید، تعبیر می شود به اینکه شما آن شخص را در جهت رسیدن به خواسته و مقاصدش تحت یاری و پشتیبانی خود قرار خواهید داد. اگر ماهی را یکجا و کامل ببلعید، نشانه زیاده خواهی و طمع شما می باشد. ولی اگر ماهی را تکه تکه کرده و مانند غذای معمول خوردید، صاحب منفعت و رزق و روزی فراوان می شوید.

  تعبیر خواب ماهی به روایت لیلا برایت👨

  ✍️اگر خود را در حال خوردن ماهی خشک مشاهده کنید، این موضوع به سلامت شما اشاره دارد، یعنی شما باید بیشتر از خودتان مراقبت کنید چون امکان بیماری برایتان وجود دارد. اگر ماهی بزرگی ببینید، نشان از ارتقا جایگاه شغلیتان و زیاد شدن رزق و روزیتان دارد. دیدن ماهی قرمز برای شما علامت بخت و طالعی نیکو و بلند است. اگر ماهی قزل آلا ببینید نشانه ی نیکبختی و سعادت و کامیابی شما است. اگر ماهی کولی ببینید، یعنی خبری تلخ و ناگوار که اصلا خوشایندتان نیست به گوشتان خواهد رسید.

  دمنوش گیاهی

  ‎ نوشیدن یک فنجان دمنوش و چای گیاهی در روز به شما کمک خواهد کرد تا وزن خود را به میزان دلخواهتون پایین بیاورید. دمنوش‌های گیاهی علاوه بر سم‌زدایی و فوایدی که برای بدن دارند، سریع‌ترین روش لاغری و چربی‌سوزی هم هستند و شما در مدت زمان کم، صاحب تناسب اندام شگفت‌انگیزی خواهید شد. برای شرکت در چالش ۱۲ کیلو لاغری با دمنوش گیاهی تا عید، همین الان میتونین مشاوره رایگان بگیرین.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک