💩 تعبیر خواب مدفوع از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

م ۸ دیدگاه
 • تعبیر خواب مدفوع 💩

  اصولا ما انسان ها هم در بیداری و هم در عالم رویا خواب مدفوع را دوست نداریم؛ ولی جالب است بدانید که این خواب از رایج ترین خواب هاست. معبران تعبیر خواب مدفوع را مال حرام میدانند. برخی دیگر مدفوع حیوان را مال زیاد گفته اند. مطیعی عقیده دارد مدفوع مال نیست؛ بلکه رها شدن از غم و اندوه میداند. در ادامه برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را دسته بندی کرده ایم.🌸

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  محمد ابن سیرین

  علامه مجلسی

  کتاب نفایس الفنون فی عرائس العیون

  منوچهر مطیعی تهرانی

  دانیال نبی

  ابراهیم کرمانی

  امام صادق (ع)

  جابر مغربی

  خالد بن علی العنبری

  کارل گوستاو یونگ

  کتاب سرزمین رویاها

  کتاب فرهنگ تفسیر رویا

  روان شناسی

  تعابیر بر اساس موضوع

  مدفوع حیوانات

  شستن و تمیز کردن خود بعد از مدفوع

  از مدفوع کردن خودتان شرمسار و خجالت زده بودید

  در توالت در حال مدفوع بودید و خودتان را تمیز کردید

  در یک فضای عمومی و یا جایی که دیگران حضور داشتند، در حال مدفوع بودید

  در دهانتان تکه ای مدفوع قرار داده بودید

  در تخت خواب و یا بستر خود مدفوع کرده بودید

  روی مدفوع و یا پهن حیوان قدم می زدید

  با مدفوعی بازی می کردید

  مدفوع نوزاد

  به حالت یبوست بودید و نمی توانستید مدفوع کنید

  لباستان آلوده به مدفوع شده و پاک نمی شود

  دیدن مدفوع دیگران

  مدفوع با رنگ غیر عادی و غیر طبیعی

  وجود مدفوع زیاد در یک مکان

  به مدفوع حیوانی آلوده شدید

  پاک کردن آثار مدفوع از روی لباس

  مدفوع در دهان

  وجود مدفوع در دستان

  پرتاب مدفوع

  مدفوع شل

  خانه ای پوشیده از مدفوع

  مدفوع روی لباس

  همه چیز اطراف تان به مدفوع آلوده شده

  مدفوع روی دیوار

  توالتی لبریز از مدفوعی

  پرنده ای بر روی شما مدفوع کرد

  در شلوار خود مدفوع کردید

  با مدفوع در حال غذا پختن بودید

  در غذای خودتان مدفوع دیدید

  مقداری مدفوع بر کف اتاق

  تعبیر خواب مدفوع

  تعبیر خواب مدفوع بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر محمد ابن سیرین👨

  محمد بن سیرین نوشته است که دیدن مدفوع انسان در خواب، نشان دهنده رها شدن از غم و اندوه است.
  همچنین ابن سیرین مدفوع انسان را نشان از مال حرام و نادرست نیز می داند.
  ✍️اگر در خواب پهن و یا مدفوع اسب و گاو دیدید، تعبیرش رسیدن به مال به و روزی فراوان خواهد بود؛ به طوری که اگر دیدید پهن های زیادی داشتید، تعبیرش رسیدن به یک مال و ثروت درشت خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب خود را در حال ادرار و مدفوع در توالت دیدید، تعبیرش این است که از دارایی هایتان مقداری را خرج می‌کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در رختخواب و بستر خود مدفوع کرده بودید، تعبیرش این است که از اموال خودتان مقداری را به همسرتان خواهید بخشید.
  ✍️اگر در خواب ببیند که مدفوع کرده بودید و آن را در خاک پنهان کردید، این به معنای قایم کردن اموالتان در جایی خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شخصی در چاه توالت افتاده بود، تعبیرش گرفتن اموال کسی با زور و تهدید است. این شخص تمام فکرش درگیر این دنیا و مسائل مادی است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از آلت مردانه شما مدفوع بیرون آمد، چنین خوابی از تمایل شما به هم جنس خودتان و یا به لفظی تمایل به همجنس گرایی را نشان می‌دهد.

  از نظر علامه مجلسی👳‍♂️

  مجلسی عقیده دارد که دیدن مدفوع انسان در خواب بسیار خوب است. اگر کسی چنین خوابی ببیند او از تمام غم ها و درد های خود را خواهد شد و اگر قرضی دارد حتماً ادا خواهد کرد.

  در کتاب نفایس الفنون فی عرائس العیون📕

  در این کتاب نوشته شده است که مدفوع نماد مالی است که شما به حلال و حرامی آن شک دارید.
  مدفوع کردن در خواب نشان دهنده رهایی از غم و اندوه است.
  برخی معتقدند که مدفوع در خواب، نشان دهنده پول و ثروت است. این حدس در بین معبران بسیار تکرار شده است. کسانی که به طور سنتی در بین اقوام خواب تعبیر می‌کنند، مدفوع را ثروت می‌دانند و قطعا این گمان از همین‌جا ریشه گرفته است.
  اما در این کتاب نوشته شده است که مدفوع در خواب پول و مال نیست؛ بلکه رها شدن از غم و اندوه و نگرانی خواهد بود.
  علت این تفسیر در این کتاب این گونه نوشته شده است که چون پول یکی از عواملی است که ما می‌توانیم به وسیله آن درد و رنج، و نیازها‌ را کاهش دهیم، پس برخی مدفوع را پول می‌دانند. علاوه بر این اگر شخصی غم و ناراحتی اش از بابت فقر و بی‌پولی است، پس این نگرانی با پول رفع خواهد شد که در اینجا می‌توانیم مدفوع را پول بدانیم.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  منوچهر مطیعی نیز مدفوع را پول نمی‌داند، بلکه رها شدن از ناراحتی و استرس تعبیر کرده است.
  غایط یا مدفوع انسان، از آن قبیل خواب هاست که بسیار دیده می‌شود. از نظر اکثر معبران مدفوع، پول و ثروت است به خصوص وجه نقد. این عقیده تا حدودی می‌تواند درست باشد، ولی تعبیر دقیق این خواب، رهایی از غم و اندوه است.

  همچنین بخوانید:  👱🏽‍♂️ تعبیر خواب مو از نظر معبران معروف جهان

  از نظر دانیال نبی👳‍♂️

  دانیال نبی مدفوع را به مال حرام و نادرست تعبیر کرده است. حال چه این مدفدع از انسان باشد و چه پهن و مدفوع حیوانات چهارپا، در هر دو حالت نشان دهنده مال نادرست و نامشروع است.
  تعبیر مدفوع حیوانات وحشی و درنده، مال حرامی است که با زور و تهدید، و نارضایتی به دست آمده است.
  به تعبیر دیگر دانیال نبی دیدن مدفوع در خواب را، به دست آوردن رزق و روزی با کارهای خلاف و اشتباه می‌داند.

  از نظر ابراهیم کرمانی👨

  از نظر ابراهیم کرمانی اگر در خواب دیدید که مدفوع کردید و مدفوع شما اسهال بود، تعبیرش این است که در خرج کردن و صرف کردن پول، بسیار اصراف خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در جایی که تا به حال ندیدید و به نظرتان ناآشنا بود؛ در حال مدفوع کردن بودید، این خواب به این معناست که شما مال و اموال تان را برای کسی یا جایی خرج خواهید کرد که مزد و پاداش به شما نخواهند داد. این کار برای شما بدون سود و بی‌فایده خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خودتان را به مدفوع آلوده کردید، این خواب نشان می‌دهد که شما مرتکب گناه و خطایی خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مدفوع انسانی را خوردید، یعنی شما در راه حرامی امرار معاش می‌کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از شکم شما، مثل سیل مدفوع روان بود؛ تعبیرش ناراحتی و دل آزردگی از سمت یک حاکم و صاحب مقام می‌باشد.

  از نظر امام صادق (ع)👳‍♂️

  امام صادق برای مدفوعی که به حالت شل و اسهال باشد چهار تعبیر آورده اند:
  ✅تعبیر اول، مال نادرست و حرام است.
  ✅تعبیر دوم، فرج و گشایش در امورتان خواهد بود.
  ✅تعبیر سوم، خرج کردن و ریخت پاش برای خانواده و همسرتان است.
  ✅تعبیر چهارم، رهایی از اندوه و شاد شدن است.

  از نظر جابر مغربی👨

  جابر مغربی مدفوع کردن انسان در خواب را از بین رفتن مقداری از مال و اموال شخص بیننده می داند‌.
  ✍️اگر به عالم رویا دیدید که بین مدفوع راه می روید و یا اینکه خانه شما غرق در مدفوع بود، این خواب ناراحتی و رنجش خاطر از سمت یک شخص بزرگ و قدرتمند است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که پایتان را روی مدفوع گذاشتید و سُر خوردید و بر زمین افتادید؛ به طوری که تمام بدن شما آلوده و نجس شد، چنین خوابی نشان می‌دهد که اگر شما در زندگی، مرتبه و جایگاه ناشایستی دارید، یک شخص قدرتمند برای شما یک دردسر و گرفتاری به وجود خواهد آورد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از مقعد شما مدفوع بیرون آمده به طوری که بدن شما کثیف و نجس شده بود، تعبیرش اموال و ثروت حرام است.
  ✍️فرو رفتن در مدفوع، به معنای سقوط شما از جایگاه فعلی تان خواهد بود.

  از نظر خالد بن علی العنبری👨

  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال مدفوع کردن بودید و دیگران نیز در حال تماشای شما بودند، به شما هشدار می-دهد که مراقب اعمال و رفتارتان باشید؛ زیرا ممکن است وارد کاری شوید که مایه آبروریزی شود.
  ✍️اگر دیدید که در مدفوع فرو رفتید، مرتکب یک جرم و خطای جبران ناپذیر خواهید شد.

  از نظر کارل گوستاو یونگ🔮

  از نظر یونگ در خواب دیدن و یا دست زدن به مدفوع در خواب تصویری از جنبه های منفی و کثیف وجودی شماست و همچنین شما به اینکه یک شخص نفرت انگیز و ایده آل نیستید بسیار فکر میکنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید روی کسی مدفوع کردید، این خواب تصویری از خشم شما نسبت به شخصی خواهد بود. این خشم و عصبانیت شما نسبت به او، تبدیل به یک کینه و خصومت خواهد شد.
  ✍️اگر شخص دیگری روی شما مدفوع کرد، از احساس گناه و مقصر بودن، و کم ارزشی شما خبر میدهد. سعی کنید اعتماد به نفس خود را افزایش دهید و طور دیگری به شخصیت خودتان نگاه کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که سعی داشتید مدفوع کنید ولی نمی توانستید، شما از بسیار احساسی هستید ولی نمیتوانید احساسات خود را آزاد سازید. بیشتر سعی میکنید که احساس خود را در دل نگه دارید.

  در کتاب سرزمین رویاها📗

  در کتاب سرزمین رویاها نوشته شده است که خواب مدفوع از علاقه شما به اندوختن مال و پول پرستی و همچنین پوچ گرایی خبر می دهد.
  ✍️اگر در خواب مدفوع نوزاد ببینید، این خواب تعبیر خوبی دارد و شما به زودی به یک پیروزی دست خواهید یافت و این امتیاز بزرگی برای شما محسوب میشود.
  ✍️اگر در خواب هر نوع دیگری از مدفوع را دیدید، هدیه ای گرانبها و ارزشمند دریافت خواهید کرد.

  در کتاب فرهنگ تفسیر رویا📙

  تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا، مدفوع را نمادی از احساس اکراه و نفرت، و آن بخش از احساساتی و تجاربی در زندگی شما، که باید هرچه زودتر از آنها خلاص شوید. همچنین مدفوع می تواند نشان دهنده دوران خود بیانگری و بخشش در طفولیت، نیاز جسمی به داشتن یک روده سالم و هضم غذای صحیح، اتفاقات ناگوار و احساس شخصی شما نسبت به پول باشد.
  مدفوع مانند غذای هضم شده، نشان دهنده تجربه ای است که در زمان صرف غذا لذت بخش و دوست داشتنی بوده؛ اما بعد از آن لازم است که از بدن خارج شود. در برخی موارد دیگر نیز نشانگر خلاقیت ذهنی فرد و توانایی او برای رهایی از مسائل بیهوده است.

  همچنین بخوانید:  👨‍👩‍👧‍👦 تعبیر خواب مهمانی و ضیافت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر روان شناسی📚

  به لحاظ روانشناسی اگر در خواب به مدفوع خود دست زدید، شما یک فرد منفی باف و بدبین خواهید بود. بیشتر درباره شخص خودتان نگاه منفی دارید. شما با خودتان اینگونه فکر میکنید که شایسته چیزهای خوب نیستید، و لیاقت و صلاحیت برای خیلی از مسائل ندارید. بهتر است دست از آزار دادن خودتان بردارید.
  هر انسانی با ارزش است. ممکن است توانایی های وجودی شما با دیگران متفاوت باشد، اما این به معنای کم ارزش و بی لیاقتی شما نیست. سعی کنید مهارت ها و نیروهای خاصی که خداوند در وجود شخص شما قرار داده است را بشناسید و قدردان باشید. آن گاه خواهید دید که شما چقدر می توانید مفید باشید!
  فروید در این باره میگوید که اگر فردی در خواب مدفوع ببیند، احتمالا نسبت به کسی و یا چیزی احساس مالکیت دارد. مغرور است و به مال و ثروت بسیار فکر میکند. همچنین ممکن است به تازگی رفتارهای پرخاشگرانه ای از خود نشان دهد.

  تعبیر خواب مدفوع بر اساس موضوع آن 📋

  پس از دیدن خواب مدفوع بهتر است کمی مسائل ریز را جدی تر بگیرید تا در آینده به مشکلات غیرقابل حل تبدیل نشوند.

  اصولا مدفوع انسان در خواب نشان دهنده یک دردسر و مصیبت است که به زودی گرفتار آن خواهید شد. شما در این لحظه نگران یک فرد و یا نتیجه یک اتفاق هستید. احساس میکنید که در برابر حل این موانع ناتوان هستید.

  همچنین خواب مدفوع می تواند نشان دهنده یک دوره پاکسازی و پلایش روحی یا جسمی باشد، که در حال گذر از آن هستید.

  گاهی اوقات خواب مدفوع نسبت به یک ارتباط ناسالم و خطرناک اخطار میدهد که شما در نهایت مجبور می شوید که از این فرد جدا شوید. این خواب به شما می گوید که بهتر است کمی از هیجانات خود کاهش دهید و از مسائل و چیزهایی که مانند قبل کارآمد نیستند، دست بکشید.

  مدفوع حیوانات

  مدفوع حیوانات در خواب بستگی به حیوان دیده شده دارد و به شرح زیر است:
  مدفوع گاو و یا اسب نماد سود و رفاه مالی شما در زندگی خواهد بود.
  مدفوع خرگوش افزایش درآمد و ثروت شما را نشان میدهد.
  مدفوع سگ در خواب نیز نشانگر سود و ثروت بسیار و ماندگار برای سال های پیاپی است.
  مدفوع گنجشک نیز به شما خبر می دهد که منتظر اتفاقات خوب و خوشایند در آینده نزدیک باشید.

  شستن و تمیز کردن خود بعد از مدفوع

  ✅اگر در خواب در حال شستن و تمیز کردن خود بعد از مدفوع بودید، این خواب از تلاش شما برای رسیدن به اهداف و مقصودتان است.

  از مدفوع کردن خودتان شرمسار و خجالت زده بودید

  ✅اگر در خواب دیدید که از مدفوع کردن خودتان شرمسار و خجالت زده بودید، راه کسب درآمد شما اشتباه و حرام است.

  ✅ علاوه بر این چنین خوابی نشان میدهد که شما بسیار خسیس و نظرتنگ هستید که اصلا دوست ندارید کسی از زندگی و امور مالی شما سر در بیاورد.

  در توالت در حال مدفوع بودید و خودتان را تمیز کردید

  ✅اگر در خواب دیدید که در توالت در حال مدفوع بودید و خودتان را تمیز کردید، شما از دلنگرانی هایتان فاصله خواهید گرفت. سعی کنید در همین حالت، مسیرتان را ادامه دهید و ذهن خود را بیهوده مشغول نسازید.

  در یک فضای عمومی و یا جایی که دیگران حضور داشتند، در حال مدفوع بودید

  ✅اگر در خواب دیدید که در یک فضای عمومی و یا جایی که دیگران حضور داشتند، در حال مدفوع بودید، شما عادت کرده اید که همیشه داشته ها و اموال خود را به رخ دیگران بکشید و همواره زندگی خود را با دیگران مقایسه میکنید. این صفات و رفتار اصلا پسندیده نخواهد بود.

  در دهانتان تکه ای مدفوع قرار داده بودید

  ✅اگر در خواب دیدید که در دهانتان تکه ای مدفوع قرار داده بودید، تفسیر چنین خوابی این است که شما در آینده در مسیر مسئولیت ها و کارهایی قرار خواهید گرفت که خیلی مطابق میل و خواسته شما نیست.

  در تخت خواب و یا بستر خود مدفوع کرده بودید

  ✅اگر در خواب دیدید که در تخت خواب و یا بستر خود مدفوع کرده بودید، تعبیرش مشکل و اختلاف در زندگی زناشویی شما خواهد بود. ممکن است همسر شما به دلیل بهم ریختگی های مالی اش، کمتر به شما توجه داشته باشد. اگر سر این مسائل درگیر شوید، زندگیتان را به مرز نابودی خواهید کشید.

  روی مدفوع و یا پهن حیوان قدم می زدید

  ✅اگر در خواب دیدید که روی مدفوع و یا پهن حیوان قدم می زدید، شما در زندگی شخصی و فردی خودتان بسیار موفق خواهید شد. این موفقیت ها و اتفاقات خوشایند، به یکباره در زندگی شما رخ میدهد و اصلا انتظارش را نخواهید داشت.

  با مدفوعی بازی می کردید

  ✅اگر در خواب دیدید که با مدفوعی بازی می کردید، شما در مسائل مالی و امنیتی احساس تشویش و نگرانی دارید.

  همچنین بخوانید:  🐍 تعبیر خواب مار از نظر معبران معروف جهان

  مدفوع نوزاد

  ✅مدفوع نوزاد در خواب نشان دهنده یک پاداش و اجر در قبال لطف شماست. هرچه رنگ مدفوع نوزاد سیاه تر باشد، موفقیت شما نیز بزرگ تر خواهد بود.

  به حالت یبوست بودید و نمی توانستید مدفوع کنید

  ✅اگر در خواب دیدید که به حالت یبوست بودید و نمی توانستید مدفوع کنید، شما هرچه که تلاش میکنید تا پول پس انداز کنید، نمی توانید. دست از ولخرجی و هزینه های اضافی بردارید و برای آینده به طور دقیق برنامه ریزی کنید.

  لباستان آلوده به مدفوع شده و پاک نمی شود

  ✅اگر در خواب دیدید که لباستان آلوده به مدفوع شده و پاک نمی شود و یا نمی توانید مدفوع را از کاسه توالت بشویید، شما معمولا در کنترل هیجانات خود ناتوان هستید و برای مدت ها خود را گرفتار عذاب و رنجش می کنید.

  دیدن مدفوع دیگران

  ✅دیدن مدفوع دیگران در خواب، به حسادت شما نسبت به موفقیت و دستاوردهای دیگران اشاره میکند.

  مدفوع با رنگ غیر عادی و غیر طبیعی

  ✅اگر در خواب مدفوع را با رنگ غیرعادی و طبیعی دیدید، باید بیشتر مراقب مسائلی پیرامون کسب و کارتان باشید. چنین خوابی یک هشدار برای شماست.

  وجود مدفوع زیاد در یک مکان

  ✅اگر در خواب دیدید به جایی رفتید و مقدار زیادی مدفوع در آن مکان بود، شما برنده یک بازی و یا جایزه خواهید شد. ممکن است حتی به شهرت شما افزوده شود و رضایت شما را نسبت به زندگیتان بیشتر کند.

  به مدفوع حیوانی آلوده شدید

  ✅اگر در خواب دیدید که به مدفوع حیوانی آلوده شدید و یا مقداری از مدفوع آن را برداشتید، فردی در اطراف شما نیاز به حمایت و کمک دارد. به دیدن او بروید و توصیه های لازم را برایش بازگو کنید.

  پاک کردن آثار مدفوع از روی لباس

  ✅اگر در خواب دیدید که در حال پاک کردن آثار مدفوع از روی لباس و یا سطحی بودید، شما برای جبران اشتباه شخص دیگری باید تلاش و کوشش زیادی انجام دهید. خوشبختانه در نهایت به نتیجه خواهید رسید.

  مدفوع در دهان

  ✅دیدن مدفوع در دهان می تواند نماد یک بیماری و یا کسالت جسمی باشد.

  وجود مدفوع در دستان

  ✅اگر در خواب مدفوعی را در دستان خود دیدید، شما مجبور خواهید شد که با یک سری از مشکلات در زندگیتان بجنگید. این مشکلات ممکن است در حوزه اداری و قانونی باشد.

  پرتاب مدفوع

  ✅اگر در خواب دیدید که به سمت کسی یا چیز دیگری مدفوع پرتاب کردید، تعبیر خوبی ندارد و در دنیای واقعی کسی قصد سوء استفاده از شما را دارد.

  مدفوع شل

  ✅مدفوع شل در خواب نماد نگرانی های شما درباره سلامتی خودتان است.

  خانه ای پوشیده از مدفوع

  ✅اگر در خواب خانه ای پوشیده از مدفوع دیدید، تعبیرش هرج و مرج، و بهم ریختگی در زندگی واقعی شماست.

  مدفوع روی لباس

  ✅اگر روی لباس تان مدفوع دیدید، شما برخی از اسرار و رازهای نهفته یکی از دوستان خود را کشف خواهید کرد ولی او متوجه نمیشود که شما از این رازها خبردار شده اید.

  همه چیز اطراف تان به مدفوع آلوده شده

  ✅اگر در خواب دیدید که همه چیز اطراف تان به مدفوع آلوده شده بود، تعبیرش نیکو است. بخت و اقبال شما به یک باره و ناگهانی اوج خواهد گرفت و پرنده شانس روی شانه شما خواهد نشست. وارد دوره طلایی از زندگی خود خواهید شد.

  مدفوع روی دیوار

  ✅اگر در خواب روی دیوار مدفوع دیدید، شما بخاطر غفلت افراد دیگر به دستاورد بزرگی خواهید رسید. این شانس بخاطر غفلت و حواس پرتی دیگران به شما خواهد رسید.

  توالتی لبریز از مدفوع

  ✅اگر در خواب توالتی لبریز از مدفوع دیدید، این خواب نشانه خوبی نخواهد بود. مشکلات مالی در راه دارید.

  پرنده ای بر روی شما مدفوع کرد

  ✅اگر در خواب دیدید که پرنده ای بر روی شما مدفوع کرد، یک برد و پیروزی کوچک در پیش خواهید داشت.

  در شلوار خود مدفوع کردید

  ✅اگر در خواب دیدید که در شلوار خود مدفوع کردید، شما در حال مخفی کردن مسأله ای از چشم دیگران هستید. احتمال دارد که برخی از عادات و رفتار زشت خودتان را بخواهید از دیگران پنهان کنید، ولی این کار نتیجه ندارد.

  با مدفوع در حال غذا پختن بودید

  ✅اگر در خواب دیدید که با مدفوع در حال غذا پختن بودید، این خواب از درگیر شدن برای اثبات خودتان به دیگران خبر میدهد. شایعاتی درباره شخص شما پخش خواهد شد که برای چند وقتی شما را بهم میریزد.

  در غذای خودتان مدفوع دیدید

  ✅اگر در خواب در غذای خودتان مدفوع دیدید و یا بوی آن را استشمام می کردید، این خواب به دو حالت تعبیر میشود؛ از یک سو می تواند بیانگر احساس ناامیدی و یأس در شما باشد و یا از سوی دیگر خبر از یک اتفاق خوب باشد که زندگی شما را به کل تغییر خواهد داد.

  مقداری مدفوع بر کف اتاق

  ✅اگر در خواب مقداری مدفوع بر کف اتاق دیدید، این خواب نمایان گر این است که اگرچه اکنون برخی از مشکلات را جدی نمیگیرید ولی این به ضرر شما خواهد بود. این موانع به مرور زمان سخت تر و غیر قابل حل خواهند شد.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  8 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  رحمان
  ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ ساعت: ۱۵:۲۹

  سلام من در خواب می‌دیدم که مدفوع به دستم ناگهان به بینی من مالیده میشد میشه بگید یعنی چی

  نازنین
  ۱۰ دی ۱۴۰۱ ساعت: ۲۱:۰۲

  سلام. تعبیر دیدن خواب مدفوع مرده که تو خواب زنده هست و توی کفش ریخته بعد بپاشه به صورت و لباس یه زن چیه؟

  فریبا
  ۶ دی ۱۴۰۱ ساعت: ۰۶:۳۸

  آقا تعبیرا رو چرا نمیگین اینجا الان فقط یکی رو گفتین ..
  ما منتظره بقیه ش هستیم لطفا …🙏

  نامور
  ۵ دی ۱۴۰۱ ساعت: ۰۴:۰۹

  من خواب دیدم در حال گذر از مکانی زیرزمینی که سقف آن پنجره ای رو به بیرون داشت در آن مکان ایستاده مدفوع کردم و پایین لباسم هم کمی آلوده شد و آقایی از پشت سر می‌آمد سریع تر رفتم که اون و بقیه متوجه نشن بعد نشستم و آلودگی مختصر لباسم رو با دست پاک کردم

  فریبا
  ۲۵ آذر ۱۴۰۱ ساعت: ۱۷:۱۶

  سلام. من خواب دیدم در توالتی که در یک اتاقی بود و در آن اتاق دو سه نفر خانم بودن و من در آن توالت نشسته بودم و مدفوع زیادی میکردم و آن خانمها هم بمن نگاه میکردن و من از کار خودم شرمسار بودم تعبیرش چیه

  فرهاد
  ۲۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت: ۰۲:۲۵

  سلام
  من خواب دیدم در حال مدفوع کردن بودم نمیدونم یهو یه چیزی از سوراخ توالت اومد بیرون ترسیدم یهو نمیدونم چیشد دیدم یه ادم دیوانه در حال شنا کردن انگاری توی استخری پر مدفوع بود بهش نگاه میکردم میشه تعبیرشو بهم بگید ممنون

  Farnoosh
  ۱۹ فروردین ۱۴۰۱ ساعت: ۰۹:۲۶

  باسلام من خواب دیدم نامزد سابقم که مدتی هست طلاق گرفتیم مدفوع کرده به طوری که مدفوع روی کمرش ریخته بود و روی شکم خوابیده بود و داشتم با دستمال براش پاک میکردم. دو سه شب بعدش دوباره خواب دیدم که من توی دستشویی دارم مدفوع میکنم و همون نامزد سابقم که الانم ازدواج کرده داره با آب برام میشوره ممنون میشم تعبیرشو بگید؟؟

  الف
  پاسخ به  Farnoosh
  ۱۷ آذر ۱۴۰۱ ساعت: ۲۰:۲۸

  خواب اول یعنی هدیه و نفقه هایی از ایشان دریافت کردید خواب دوم ایشون از شما پول میگیره

  روشن
  تاریک