👨‍👩‍👧‍👦 تعبیر خواب مهمانی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

م ۰۹ خرداد ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب مهمانی  👨‍👩‍👧‍👦

مهمان و مهمانی دادن در عالم رویا و خواب تعبیر متفاوتی دارد. دیدن مهمانی در عالم رویا یک شادی دوطرفه ایجاد می‌کند هم شخص ما از دیدن مهمان ها و مهمانی شاد می‌شویم و هم میزبان از آمدن مهمان به خانه اش خوشحال می شود. پس این اتفاق یک ارتباط متقابل می باشد و سود آن به هر دو طرف می‌رسد.

در تعبیر این گونه رویاها که تعبیر عام و کلی دارند، باید همه جوانب و محور خواب در نظر گرفته شود. چگونگی رفتار شما با مهمانان و برخورد آنان با شما در تعبیر این خواب تأثیر بسزایی دارد و معبران باید با توجه به شرایط و ویژگی‌های هر شخص به تفسیر این رویا بپردازند.

در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود، با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

تعابیر بر اساس معبر

منوچهر مطیعی تهرانی

محمد ابن سیرین

محمد العنبری

ابراهیم کرمانی

لیلا برات

کتاب سرزمین رویاها

کتاب فرهنگ تفسیر رویا

کارل گوستاو یونگ

تعابیر بر اساس موضوع

مهمانی و لذت بخش و شاد

مهمانی خسته کننده و کسل کننده

تمرکز کردن روی یک نفر در مهمانی

مهمانی با افراد غریبه و ناشناس

مهمانی مجلل و باشکوه

مهمانی گرفتن

دعوت شدن به مهمانی

برنامه ریزی برای مهمانی

مهمانی وحشیانه

باردار شدن در یک مهمانی

هدیه گرفتن ظروف طلا در یک مهمانی

گفت و گو با غریبه در مهمانی

غذا دادن به مهمان

تعبیر خواب مهمانی

تعبیر خواب مهمانی بر اساس نظر معبر 👴

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

از نظر مطیعی اگر در خواب کسی شما را به یک مهمانی و دورهمی دعوت کند، تعبیرش خوب نیست و نمایانگر قهر، کدورت و دلخوری و اوقات تلخی است. اگر در عالم رویا کسی شما را برای مهمانی و جشن عروسی دعوت کرد، تعبیر این خواب نشان می دهد که شما بر خلاف میل و خواسته درونی تان قبول می کنید کاری را انجام دهید. این عمل بسیار بزرگ و قابل تحسین است، اما شما خیلی راضی و خشنود به انجام آن نیستید. به بیان دیگر شاید برای انجام یک مأموریت سخت برگزیده شوید که انجام آن مورد علاقه شما نیست و در هر صورت هر عملی که هست، برای شما غم و ناراحتی به همراه دارد. سایر دعوت ها، مثل دعوت به منزل، دعوت به شام، دعوت به جشن تولد و… نیز تقریبا همین تعبیر را در بر دارند. پس به طور کلی و در کلام آخر، دعوت شدن به مهمانی نمادی از قهر، خشونت و درگیری لفظی، ناسزا گویی و تلخ شدن اوقات است.

از نظر محمد ابن سیرین👨

از نظر محمد ابن سیرین مهمانی در عالم رویا از یک گردهمایی برای صحبت در مورد چیزی خبر می دهد.
✍️اگر در خواب دیدید که گروهی را به خانه خود برای مهمانی و ضیافت دعوت کردید، این خواب نشانگر این است که امکان دارد مشغول و سرگرم کاری شوید که شما را از رسیدگی به بقیه کار هایتان باز دارد.
✍️اگر در خواب دیدید که شما را برای مهمانی و ضیافت به باغی دعوت کردند و این باغ میوه های بسیار خوشمزه و خوش رنگی داشت، تعبیر این خواب شهادت در راه خدا و رفتن به بهشت است.

از نظر محمد العنبری👨

از نظر خالد العنبری مهمان در خواب ما یک نوید و مژده است. این رویا به شما از قدم جدید یک نوزاد پسر خبر می دهد. اگر باردار هستید و چنین رویایی دیده اید، فرزندتان پسر است.
✍️اگر در خواب مهمان دیدید ولی همسر شما یا خودتان باردار نیستید، پس تعبیرش برای شما می تواند از افزایش رزق و روزی در زندگی تان خبر دهد. به زودی ثروت و برکت زیادی روانه زندگی تان می شود.
✍️اگر کسی شما را برای مهمانی و به صرف غذا دعوت کرد، این خواب تعبیرش نشان می دهد که گروهی از مردم و یا شما به همراه گروهی از آشنایان دور هم جمع خواهید شد تا برای انجام یک سری امور خیر و نیکو تصمیم گیری و برنامه ریزی کنید.

از نظر ابراهیم کرمانی👨

از نظر کرمانی اگر در خواب دیدید که در مهمانی حضور دارید که به همراه موسیقی و آلات زیادی برای آهنگ و همچنین رقص و آواز بود، این رویا برعکس ماهیت دلنشین آن، تعبیرش منفی و بسیار بد می باشد. یک گرفتاری و مصیبت بسیار سنگین در انتظار شماست. بهتر است تدابیر لازم را جهت جلوگیری از این شرایط بیندیشید.
✍️اگر در عالم رویا دیدید که به خانه شما مهمان آمده بود و صحبت های آنها با شما بسیار از سر مهر و دوستی بود، پس شما دوستان و همراهان بسیار زیاد و وفاداری پیدا خواهید کرد.
✍️اگر مهمان های شما در عالم رویا همه غریبه و ناآشنا بودند ولی لحن صحبت ـآنها بسیار صمیمانه و گرم بود، نشان می دهد که برای انجام کاری با دیگران و یا گروهی به توافق خواهید رسید و با یکدیگر همکاری خواهید کرد.
✍️اگر دیدید که رفتار این مهمانان عادی نبود و در خوش و بش شادی بسیار اغراق می کردند، دشمنان در نبود شما علیه تان نقشه هایی کشیده اند و منتظر فرصت مناسبی برای ضربه زدن به شما می باشند.
✍️اگر دیدید که مهمانان با شما بسیار خشن بودند و به دنبال بحث و جدال بودند، تعبیر این رویا تعریف و تمجید از شما در بیداری است. دیگران از شما با نام نیکو و خوشایندی یاد خواهند کرد.

از نظر لیلا برات👩

از نظر لیلا برات اگر در خواب دیدید که مهمان به خانه شما آمده بود، این خواب یک اخطار به شما می دهد. باید بسیار بیشتر قبل مراقب اعمال و رفتار خود باشید. شاید مشغول کاری هستید که اگر مراقب نباشید ضربه بزگی به خودتان خواهید زد.
اگر در خواب دیدید که خودتان مهمان شده بودید، این رویا نماد یک خسارت و زیان در حوزه امور مالی است. یک سرمایه گزاری اشتباه، یک پرداخت اشتباه و… می تواند باعث این زیان باشد.

کتاب سرزمین رویاها📙

در کتاب سرزمین رویاها تعداد زیادی از مهمان ها در منزل خودتان، به مشکلات و موانع بسیار سنگینی در آینده تعبیر شده است. پس اگر در خواب دیدید که مهمان های زیادی اطراف شما بودند، باید بگوییم تعبیرش خیلی خوب نیست و ممکن است اوضاع کمی بهم بریزد.
✍️اگر در خواب دیدید که دیگران مهمان های زیادی دعوت کرده بودند، این رویا یک اخطار و هشدار به شماست. باید بیشتر مراقب سلامتی و تندرستی خود باشید.
✍️اگر در عالم رویا دیدید که مهمانی سر زده و ناخوانده به منزل شما آمد، تعبیرش از بهم خوردن و خراب شدن یک رابطه عاطفی خبر می دهد. امکان دارد اوضاع رابطه شما با شریک عاطفی تان کمی بهن بریزد و حتی تا مرز نابودی پیش برود. اگر در وعده های آینده بحثی و یا سوء تفاهمی پیش آمد، سعی کنید آرام باشید و از تشدید بحث و جدال جلوگیری کنید.

کتاب فرهنگ تفسیر رویا📙

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا به قلم تونی کریس م نوشته شده است که دیدن مهمانی و ضیافت در عالم رویا اشاره به تصاویری در زندگی واقعی فرد رویابین دارد:
مهمانی: دیدن مهمانی به طور کلی می تواند ناشی از ارتباطات اجتماعی و دوستانه، احساس شناخته شدن، دیده شدن و انتخاب شدن و تایید شدن از سمت دیگران، احساسات مربوط به طبقه اجتماعی و پذیرفته شدن در جامعه، جایگاه یا موقعیت فرد در جامعه، فرصت‌های تجاری اقتصادی و هرگونه فرصت‌های دیگر، احساسات مربوط به خوردن و آشامیدن، غریزه برای تحت تاثیر قراردادن دیگران و یا از سمت دیگران تحت تأثیر قرار گرفتن باشد.

از نظر کارل گوستاو یونگ👨

از نظر کار یونگ مهمان در عالم رویا می تواند نمادی از چالش‌ها و علاقه‌های جدید در زندگیتان باشد. شما خودتان را برای ماجراجویی و اکتشافات جدید آماده کرده اید. اگر در خواب دیدید که شما خودتان مهمان کسی بودید، این خواب نشانگر این است که یک فرایند یا مسئله در زندگیتان موقتی است اما شما بیش از اندازه آن را جدی گرفته اید و حس می کنید که برای شما بسیار حیاتی است. بهتر است کمی آسان تر بگیرید و مطمئن باشید که این اوضاع به نفع شما خواهد بود.
اگر دردم رویا دیدید که میان یک مهمانی بودید، این خواب به شما می گوید که لازم است به خودتان بیشتر توجه کنید و لذت های بیشتری را برای خود فراهم کنید. اگر این مهمانی بسیار بد و خسته کننده بود، پس نشان می‌دهد که شما از مهارت ها و استعدادهای اجتماعی خودتان اطمینان کافی را ندارید و حس می‌کند از پس برخی از کارها بر نمی آیید.
✍️اگر در خواب دیدید که در جشن تولد خودتان بودید، شما فردی هستید که قدر داشته های زندگیتان را می دانید همیشه شکر خداوند یگانه را به جا آورده اید.
✍️اگر در عالم رویا یک مهمان سرزده و ناخوانده به خانه شما آمد، این خواب نشان می‌ دهد که به درک این موضوع می رسید که در جایی از زندگی مراقب نبوده اید و افرادی از شما سوء استفاده کرده اند. شاید تا به امروز این موضوع را انکار می کردید و به همه می گفتید که هیچ کس تا به حال شما را دور نزده و خیانت نکرده است اما اکنون دست از انکار و جبهه‌گیری برداشته اید و پذیرفته اید که در یک زمانی افرادی قصد ضربه زدن به شما را داشته اند
به بیان دیگر مهمان سرزده را می توانیم به یک دوست یا خواستگار تعبیر کنیم. علاوه بر این کاری پیش خواهد آمد که باعث می‌شود شما کمی از زندگی و کار روزمره خودتان عقب بمانید.
رفتار مهمان در عالم رویا نیز می‌تواند در تعبیر رویای شما موثر باشد. اگر در عالم رویا مهمان سرزده مرتب شما را می بوسید و در آغوش خود می کشید، این رویا نشان می‌دهد که از جانب شخصی که اصلا انتظار آن را ندارید با شما رفتاری خواهد کرد که نه تنها شما از آن خشنود نمی شوید بلکه باعث رنجش و آزردگی خاطرتان هم خواهد شد. همچنین سعی می کنید خود را از او دور کنید و رابطه تان را نیز کم‌ رنگ‌ تر از قبل بسازید.
✍️اگر مهمان شما کاملا آرام و با نهایت متانت با شما برخورد کرد، دوستی های جدیدی به دست خواهید آورد که پایدار و طولانی مدت خواهد شد.
✍️اگر مهمان ناخوانده با شما سر دعوا و بحث داشت و یا اینکه به شما ناسزا و فحش داد، این خواب نشان می‌دهد که در زندگی حقیقی و بیداری تان دیگران از شما تعریف و تمجید می کنند و اگر موقعی به آنها نیاز پیدا کنید از هیچ لطف و محبتی دریغ نخواهند کرد.
✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که در یک مهمانی کاملا مردانه حضور داشتید، این رویا نشان می‌دهد که شما مهارت ها و توانایی های نهفته در وجودتان را قبول ندارید و همیشه آنها را زیر سوال می برید. از این می‌ترسید که از پس انتظارات و وظایفی که به شما سپرده شده است بر نیاید و از دیگران بسیار ضعیف تر هستید. حس می کنید با هیچ کاری به پای آنان نخواهید رسید و همیشه شما را ندید می گیرند و از شما چشم می‌پوشند. همه اینها باعث شده است که شما کلاً کنار بکشید و در مقابل چنین شرایطی سر خم کنید.
✍️اگر در خواب دیدید که با چند نفر فقط دور هم نشسته بودید، این رویا می‌تواند نشان دهد که شما همیشه در حال تلاش هستید تا جنبه های مختلف شخصیت خودتان را با یک با یکدیگر مخلوط کرده و یک شخصیت بسیار عالی ارائه دهید. شاید آرزو می کنید که کاش برخی از خصوصیات دیگران را شما هم داشتید و اگر اینگونه بود زندگی برای شما بسیار زیباتر می شد.

تعبیر خواب مهمانی بر اساس موضوع آن 📋

✔️مهمانی و لذت بخش و شاد

اگر در خواب دیدید که در بین یک مهمانی بودید که بسیار به شما خوش می گذشت و فضای آن بسیار شاد و باصفا بود،این خواب می‌تواند به ارتباطات جدید و معاشرت های تازه شما اشاره داشته باشد. با افرادی بسیار صمیمی، گرم، مهربان و جذاب و دوست داشتنی در زندگی تان آشنا خواهید شد و از گذراندن لحظات تان کنار آنها بسیار لذت خواهید برد. همچنین به بیان دیگر امکان دارد به زودی یک ماجرا یا شرایط بسیار هیجان انگیز و خوشایند را تجربه کنید. حتی برای تعبیر این خواب می توان گفت که امکان دارد با یک فرد بسیار جدید و دوست داشتنی آشنا شوید ولی طولی نمی کشد که حس می کنید این رابطه، رابطه ای نیست که شما می‌خواهید و هیچکدام از معیارهای شما در آن یافت نمی شود. برای مثال امکان دارد شما با مرد جوان یا دختری جوان که بسیار شخصیت هیجان انگیزی دارد ملاقات کنید و از همان ابتدا مطمئن شوید که رابطه شما آینده‌دار خواهید بود اما زمان کمی که می گذرد از سمت او مورد تحقیر و سرزنش قرار می گیرید و تمام تصوراتی که داشتید خراب خواهد شد.

✔️مهمانی خسته کننده و کسل کننده

اگر در خواب شما در یک مهمانی و در جمع مهمان های بسیار حوصله سر بر و خسته کننده بودید و به دنبال راهی می‌گشتید که هر چه سریع از این محیط خارج شوید، این خواب نشان می دهد که در آینده بسیار نزدیک با همکار های جدید و نیرو های کار حرفه‌ای بسیار عالی آشنا خواهید شد. این ارتباطات احتمالاً می‌تواند نتیجه شرایط، اعمال و کارها و جریان های غیرمنتظره ای باشد که به فکر شما هم خطور نمی‌کرده است. باید آگاه باشید که در شرایطی که آن را مدیریت می کنید خود حقیقی تان باشید و تمام علایق و احتمالات حقیقی تان را بیان کنید. این عمل باعث می شود هم خودتان را به دیگران به خوبی نشان دهید و هم افراد دیگر را به خوبی بشناسید. اگر این گونه که گفته شد رفتار کنید این ارتباطات و آشنایی ها می تواند برای شما حامل سود و منفعت های بسیار زیادی باشد.

✔️تمرکز کردن روی یک نفر در مهمانی

اگر در عالم رویا دیدید که شما در یک مهمانی بودید و تمام توجه و تمرکزتان را روی یک شخص گذاشته بودید، تعبیر این خواب به طور کلی نشانه خوبی نیست و می‌تواند به شما یک هشدار و اخطار بدهد. امکان دارد از روی بی ملاحظگی و بی احتیاطی و غفلت تان نسب به یکی از نزدیکان، بی توجهی و بی تفاوتی شما نسبت به این فرد و غافل شدن از احوال او در یک مهمانی و یا برخورد باعث رنجش و ناراحتی خاطر او بشود. در صورتی که این اتفاق در آینده نزدیک در زندگی شما رخ بدهد شما باید برای ترمیم و بازسازی مجدد این رابطه تلاش بسیاری بکنید و ارتباط تان را مجدداً به نقطه اول بازگردانید. این کار بسیار سخت و دشوار است پس برای اینکه به این مرحله نرسید بهتر است کمی از غرور خود کم کنید و افرادی که برای شما بسیار عزیز هستند را محترم تر از قبل بشمارید.

✔️مهمانی با افراد غریبه و ناشناس

اگر در خواب دیدید که مهمانی که در آن حضور داشتید، همه افراد آن غریبه و نا آشنا بودند و حتی شما یک نفر را پیدا نکردید که بشناسید، تعبیر این خواب به شما اخطار می دهد که در زندگی حقیقی و واقعی تان هر چه که می توانید از دشمنان فاصله بگیرید. این افراد در حال نزدیک شدن به شما هستند و اگر به شما نزدیک شوند ضربه هایی که از سمت آنها می خورید بسیار سنگین‌تر خواهد بود.

✔️مهمانی مجلل و باشکوه

اگر در خواب دیدید که شما به یک مهمانی بسیار باشکوه و مجلل دعوت شده بودید، این رویا تصویری از زندگی حقیقی شماست و جایگاه اجتماعی شما را نشان می‌دهد. در وعده های اخیر بسیار قوی تر از گذشته شده اید و مثل قبل از هر چیزی نمی ترسبد و ناراحت نمی شوید. علاوه بر این چنین رویایی می تواند نمادی از ارتباطات مجازی شما مثل روابطی در بستر رسانه های اجتماعی و یا هر بستر دیجیتال دیگری باشد. حتی می‌‌تواند از توانایی مهارت بالایی شما در برقراری ارتباط و دوستی های جدید خبر دهد. اگر شما در حفظ و نگهداری از روابط خودتان برای مدت زمان بسیار زیاد و قابل ملاحظه‌ای شکست می‌خوردید، اکنون زمان آن است که جبران گذشته را انجام بدهید. جدیداً بسیار دوست دارید که با افراد تازه آشنا شوید و ارتباطات جدیدی را شکل بدهید. اوقات خوش زیادی خواهید داشت و می توانید به مهمانی های بسیار شادی بخش و مجللی دعوت شوید. این جریان فقط به شما بستگی دارد که باید سعی کنید از انزوا و گوشه‌گیری فاصله بگیرید و با جسارت و شجاعت به اجتماع قدم بگذارید.

✔️مهمانی گرفتن

اگر در عالم رویا دیدید که شما طرح یک مهمانی را ریخته بودید و میزبان مهمانان بودید، این خواب نشانه خوب و مثبتی می باشد. با توجه به اینکه علت برپایی این مهمانی را ندیده بگیریم این خواب سمبلی از اتفاق‌ها و رویدادهای بسیار مبارک و لذت بخش، تجربه های به یاد ماندنی و به طور کلی کامیابی و سعادت در تمام زمینه های زندگی می باشد. همچنین این خواب می‌تواند نشانگر نزدیک شدن شما به برنامه ها، اهداف و ایده‌ها، کارها، کسب و کار و هر اقدامی که اخیراً بسیار به آن فکر می‌کردید باشد و گام‌های مثبتی بر خواهید داشت و به هر آنچه که می خواهید خواهید رسید.

✔️دعوت شدن به مهمانی

اگر در عالم رویا شخصی شما را به یک مهمانی و یا دورهمی دعوت کرد، این خواب نشان می‌دهد که اطراف شما را افرادی پر کرده‌اند که بسیار به شما اهمیت می‌دهند و هرگاه که شما مشکلی پیدا کنید و در مصیبت بیفتید، آنها با کمال میل از شما حمایت می کنند. فرقی نمی‌کند که این دعوتنامه به صورت کتبی باشد، تلفنی و یا پیام مجازی، هیچ فرقی ندارد. به طور کلی این خواب نمادی از شور و اشتیاق و تمایل شما به خوشگذرانی و محیط پیرامون تان می باشد. همچنین شما به لحاظ درونی میل زیادی به کمک رسانی به دیگران دارید و قادر خواهید بود، در تمام شرایط سخت و موانع بزرگ به راحتی غلبه کنید. همچنین شما خانواده ای بسیار دلسوز، قابل اعتماد و همچنین دوستانی بسیار گرانقدر و با ارزش دارید.

✔️برنامه ریزی برای مهمانی

اگر در عالم رویا دیدید که در حال برنامه‌ریزی و نقشه کشیدن برای یک مهمانی بودید، این خواب نشانگر آشنایی های جدید، ارتباطات جدید و برقراری پیوندهای تازه می باشد. تمامی این ارتباطات به شما در راه رسیدن به اهداف و آرزوهای دیرینه تان بسیار کمک خواهد کرد و موثر واقع می شود. شاید در این خواب خودتان را ببینید که برای تک تک مهمانان دعوتنامه ارسال می کنید و همچنین وسایل مورد نیاز برای تهیه غذا های مورد نظر را خریداری می کنید. خانه را تزیین و تمیز میکنید و وسایلی برای سرگرمی و تفریح مهمانان خود تهیه می کنید.

✔️مهمانی وحشیانه

اگر در خواب خودتان را در جمع یک مهمانی دیدید که بسیار با یکدیگر وحشیانه و از روی خشونت رفتار می کردند و کنترل این جمع غیر ممکن بود، شما نیز احساس به هم ریختگی و ترس داشتید و حس می کردید که در خطر هستید؛ این خواب می تواند یک هشدار به شما باشد که باید بیشتر از قبل مراقب سلامتی و تندرستی تان باشید. برای مثال امکان دارد گروهی از افراد خوش گذران و سر خوش را در خواب ببینید که آتش بازی می‌کردند و یا خودتان را در میان جمعی ببینید که بیش از حد هیجان زده شده‌اند و به اثاث و افرادی که در آن مهمانی حضور داشتند حمله می‌کردند. یا شما یک دختری هستید که در خواب دیدید در حال رقصیدن بودید و دیگری به شما محکم برخورد کرد و شما به خاطر این برخورد آسیب جدی دیدید.
تمامی تصاویر و لحظات یادشده نشانگر یک مهمانی شاد و مفرح هستند که در ابتدا بسیار آرام به نظر می‌آید اما به تدریج خسارات و صدماتی را به جا گذاشته است. درست مثل این است که شما یک عادت بسیار بد و نادرست را در زندگی تان همیشه تکرار کنید و این رفتار شما در نهایت صدمه و آسیب های بسیار جبران ناپذیر و سختی برایتان به همراه داشته باشد. به این ترتیب توصیه می‌شود که در صورتی که چنین رویایی دیده اید بیشتر سلامتی خودتان را جدی بگیرید و اگر سبک زندگیتان درست نیست سریعا آن را تغییر بدهید.

✔️باردار شدن در یک مهمانی

اگر در عالم رویا به مهمانی که دعوت شده بودید رفتید و در آنجا شما از شخصی باردار شده بودید، این رویا تصویری از ارتباط شما با شریک عاطفیتان است. آنطور که باید خوشحال نیستید و از این رابطه به نهایت نارضایتی و ناخشنودی رسیده اید. این خواب نشان می‌دهد که شما نسبت به گذشته تان بسیار بالغ و فهمیده تر شده اید و شخصیت قوی تری در خودتان ایجاد کرده اید. با توجه به اینکه این اتفاق در محیط یک مهمانی و جشن افتاده است، می تواند این مفهوم را داشته باشد که با افراد و دوستان جدیدی که بسیار به زودی وارد زندگی تان می شود، لحظات خوب و خوشی را خواهید داشت. همچنین اگر در خواب خواهر شما چه اتفاقی برایش افتاده بود، تعبیرش به شما باز می گردد. در وجود شما کاستی ها و ضعف‌های بسیاری دیده می شود. تغییر و تحول برای شما لازم است و باید در باورها و اعتقادات خود تغییراتی ایجاد کنید تا فاصله میان شما و عزیزانتان رعایت شود.

✔️هدیه گرفتن ظروف طلا در یک مهمانی

اگر در عالم رویا دیدید که کسی به شما قاشق و بشقابی از جنس طلا هدیه داد، به خاطر اینکه این هدیه ها غیر شکستنی هستند می‌توانند نمادی از حقیقت و واقعیت، خوبی و نیکی باشند. هیچ چیز نمی تواند حقیقت محض را تغییر دهد و یا از ارزش آن بکاهد. اگرچه امکان دارد که پاسخ شما همیشه خوشایند و رضایت بخش نباشد اما واقعیت همیشه بهتر از دروغی تسلی بخش می باشد. اگر کسی به شما دروغ بگوید و بعدها متوجه شوید که به شما دروغ گفته است، بسیار بیشتر ضربه خواهد خورد تا زمانی که وی از همان ابتدا به شما حقیقت را بگوید.

✔️گفت و گو با غریبه در مهمانی

اگر در خواب دیدید که با شخصی آشنا و غریبه در یک مهمانی در حال گفت و گو کردن و گپ زدن بودید، تعبیر این رویا نشان می‌دهد که دشمنان و بدخواهان شما با هدف ضربه زدن و به زمین زدن شما به زندگی تان نزدیک تر شده اند. اگر در خواب دیدید که کسی در مهمانی به شما بی ادبی کرد و یا نسبت به شما نا مهربان و خشن بود، این خواب می‌تواند تصویری از روابط عاشقانه گذشته شما و یا رابطه فعلی الان تان باشد. شاید کسی که در گذشته بسیار عاشق و دلباخته شما بوده اکنون قصد انتقام گذشته را دارد و به رابطه و آرامش فعلی زندگی شما بسیار حسادت می کند. اگر درخواب قادر نبودید که چهره این فرد را ببینید، از دشمنان ضربه های زیادی خورده اید و باعث تمام ناکامی ها و شکسته شما این افراد هستند. باید بیشتر احتیاط کنید و با افرادی که به آنها علاقه قلبی ندارید خیلی صمیمی نشوید‌. از گرم شدن زود و هیجانی بسیار خودداری کنید.

✔️غذا دادن به مهمان

اگر در عالم رویا دیدید که برای مهمان های خود غذا های زیادی تدارک دیده بودید، بستگی به نوع غذا ها دارد ولی به طور کلی شما به دیگران بسیار خیر و برکت و ثروت خواهید رساند.
اگر نان به آنان دادید، رزق و روزی پاک و حلال را نشان می دهد.
اگر غذا های بسیار چرب و سرشار از روغن داشتید، شما باعث می شوید که دیگران به درجه بالایی از ثروت و دارایی برسند.

رای
مطلبو دوست داشتی؟
در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
اشتراک
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد برخط
مشاهده تمامی دیدگاه ها