🕋 تعبیر خواب مکه از نظر معبران معروف جهان

م ۱۱ دیدگاه
 • تعبیر خواب مکه🕋

  به طور کلی تعبیر دیدن مکه و کعبه در خواب، بسیار نیکو و مبارک است، همانطور که در واقعیت شخصی که از مکه آمده نیز نزد مردم عزیزتر خواهد شد. تعابیر اصلی و مشترک بین معبران ایمن بودن و مصونیت، رفاه و رهایی از مشکلات می باشد. همچنین چنین خوابی می تواند به شما از راهی شدن برای حج خبر دهد. اکثر معبران و نیز امامان معصوم کعبه در خواب را بسیار خوب می دانند. در ادامه تعابیر خواب مکه از نظر معروف ترین معبران جهان را برای شما عزیزان دسته بندی کرده ایم.🌷

  تعبیر خواب مکه

  تعبیر خواب مکه از نظر محمد ابن سیرین👨

  ✍️اگر در خواب دیدید که به سفر حج رفته بودید، این خواب تعبیرش این است که خداوند شما را لایق دیدار دانسته است و به زودی راهی سفر حج خواهید شد.
  ✍️اگر شما ناخوش احوال و یا بیمار هستید که خواب مکه می بینید، این خواب برای شما نشان از سلامتی و شفا خواهد بود. همچنین اگر بدهکار و یا قرض دارید، بدهی های شما پرداخت خواهد شد.
  ✍️اگر از بابت مسأله ای نگران و بهم ریخته هستید و خواب مکه دیدید، این خواب به شما از آرامش و حل شدن مشکلات فکری خبر می دهد.
  ✍️اگر در سفر بودید و این خواب را دیدید، به سلامتی و خیر به خانه باز خواهید گشت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در سفر حج و عین انجام اعمال فوت کردید، تعبیر این خواب طولانی شدن عمر شما و نظم و سامان گرفتن امورتان است.
  ✍️تعبیر کلی برای مکه در خواب، تعبیرش مربوط به رهبر و راهنمای مسلمانان است. اگر هر کاستی و یا اتفاقی را اطراف کعبه و در مکه دیدید تعبیرش مربوط به رهبر و راهنمای دینی شماست.
  ✍️اگر در خواب دیدید مکه لباس احرام به تن داشتید و به سمت کعبه برای انجام اعمال می رفتید، این خواب به معنی صالح و هدایت شدن شما به راه درست است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال طواف کعبه بودید، این خواب نشان دهنده میزان ایمان و صالح بودن شماست. به تعبیر دیگر ممکن است از سمت یک فرد با مقام روحانی و مرتبه بالای دینی یک سود و منفعت به دست خواهید آورد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کعبه خانه و منزل شما بود و مردم در حال زیارت این خانه بودند، تعبیرش این است که شما امانت دار خوبی برای مردم خواهید شد و این باعث به دست آوردن احترام و عذت بیشتر نزد مردمان خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب به هوا پریدید و به سمت قبله ایستادید و سپس خود را در مکه و یا مدینه دیدید، شما به زودی راهی سفر حج خواهید شد.

  تعبیر خواب مکه از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام صادق (ع) دیدن مکه رفتن و کعبه ، و سفر حج در خواب هفت تعبیر دارد:
  ✅تعبیر اول، ازدواج و صاحب خانواده شدن است.
  ✅تعبیر دوم، یک پرستار و یا خدمتکار خرد سال است، شما برای انجام امور به خدمت خواهید گرفت.
  ✅تعبیر سوم، دیدار و ملاقات با یک شخص والا مقام و صاحب قدرت می باشد.
  ✅تعبیر چهارم، خوش رفتاری و گشاده رویی با مردم و نزدیکانتان است. اطرافیان به خاطر اخلاق نیکوی شما، به شما احترام خواهند گذاشت.
  ✅تعبیر پنجم، تلاش و کوشش برای یک امر خیر و نیکوست. ممکن است در فکر کمک به شخصی باشید که بسیار برایتان ارزش خواهد داشت.
  ✅تعبیر ششم، دریافت مزد و پاداش برای انجام کاری ثواب می باشد. این مزد می تواند از شخصی در این دنیا به شما برسد و یا جواب و پاداش این کار خیر شما را خداوند در عاقبت خواهد داد.
  ✅تعبیر هفتم، ارتباط و نشست و برخاست با اشخاصی است که به لحاظ علم و دانش در مرتبه بالایی قرار دارند و این ارتباطات می تواند بسیار برای شما سودمند باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که برای سفر حج آماده می شوید، فرقی ندارد که با اعضای خانواده و یا همسر خود بودید؛ تعبیر این خواب این است که خداوند به شما روزی و نعمت فراوان عطا خواهد کرد.
  ✍️اگر شما یک فرزند جوان و مجرد در خانه دارید و خواب رفتن به مکه دیدید، تعبیر این خواب گشایش بخت فرزند شما و باز شدن راه ازدواج اوست. این فرزند شما بسیار خوشبخت خواهد شد.
  ✍️هر کس خوابی از مکه و یا کعبه ببیند، به طور کلی ناشی از درست کار بودن و کردار نیک اوست.
  ✍️اگر شما در خواب دیدید که وارد حرم کعبه شده بودید ولی استرس و ترس داشتید، این خواب به شما خبر از امنیت و مصون بودن می دهد؛ پس ذره ای اضطراب نداشته باشید. همانطور که خداوند در قرآن کریم می فرمایند ” حَرَماً آمِنا” (القصص /آیه ۵۷).
  ✍️اگر در خواب دیدید که با ذوق و هیجان زیاد مشغول تماشای کعبه بودید، این خواب می گوید که خداوند به شما نظر خواهد کرد و لطف او شامل حال شما خواهد شد. از این بابت به سعادت خواهید رسید و قدم در راه های درست خواهید گذاشت.

  همچنین بخوانید:  👨‍👩‍👧‍👦 تعبیر خواب مهمانی و ضیافت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر خواب مکه از نظر یوسف نبی👳‍♂️

  ✍️اگر در خوا دیدید که به مکه رفته بودید، تعبیرش خوشنودی و شادی، و هم بستر شدن برای شما خواهد بود.

  تعبیر خواب مکه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  ✍️اگر شما در خواب دیدید که به سفر حج و دیدار کعبه رفته بودید و حاجی شده بودید، تعبیرش مصونیت از بلا و گرفتاری، شر و نحسی، و ترس و اضطراب خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یکی از اطرافیان شما که فوت کرده در خواب به مکه رفته بود، چنین خوابی تعبیرش درباره آن شخص خواهد بود. این خواب به شما می گوید که این شخص به نزد خداوند تقرب یافته و تمامی گناهان او بخشیده شده است. اکنون یکی از مقربان درگاه خداوند است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در راه رفتن به مکه بودید، این خواب یعنی شما اکنون در حال انجام یک کار خیر و نیکو می باشید که این عمل توشه ای برای اخرت و دنیای شما خواهد بود.

  تعبیر خواب مکه از نظر اسماعیل ابن اشعث👨

  ✍️اگر در خواب دیدید که به مکه رفته بودید و در حرم کسی مشغول تراشیدن موهای شما بود، این خواب به شما می گوید که اگر بدهکار هستید و قرض دارید، پرداخت خواهد شد. به تعبیر دیگر اگر اکنون غمگین و دلسرد هستید، روزهای بد شما به پایان خواهد رسید و روزگار بر شما خوش خواهد شد.

  تعبیر خواب مکه از نظر ابراهیم کرمانی👨

  ✍️اگر در خواب دیدید که مکه بر شما واجب شده بود ولی آن را ادا نکردید، این خواب از یک خیانت توسط شما خبر می دهد. امانتی را به شما خواهند سپرد که به خوبی از ان مراقبت نخواهید کرد.
  ✍️اگر کسی در خواب دید که به مکه رفته بود و در حرم مکه مشغول نماز و عبادت بود، این خواب بدین معناست که شما در امور و زندگی خود با رونق بیشتری رو به رو خواهید شد و این راه به دست یک بزرگ و صاحب مقام اتفاق خواهد افتاد.
  ✍️اگر در خواب خود را حین لبیک گفتن و احرام پوشیده دیدید، این خواب نشان دهنده یک ترس و هراس می باشد. ترس از یک اتفاق و یا نگرانی برای یک شخص!
  ✍️اگر دیدید که در کعبه هستید، این خواب به شما می گوید که به زودی از شر یک دشمن خطرناک خلاص خواهید شد و خداوند شما را حفظ خواهد کرد.
  ✍️اگر دیدید که در کعبه مشغول خواندن نماز بودید، این خواب یعنی که بزرگان و صاحبان قدرت و نفوذ باعث موفقیت شما خواهند شد.
  ✍️اگر دیدید که بر بام کعبه ایستاده بودید، این خواب به شما می گوید که در عقاید و کردار دینی خود باید تجدید نظر کنید؛ زیرا که راه و اعتقادات شما کاملا اشتباه و نادرست است.
  ✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که همسر شما به سفر حج رفته و حاجیه خوانده می شد، این خواب یعنی شما و همسرتان صاحب یک فرزند نیکو و درست کردار خواهید شد.

  همچنین بخوانید:  🐍 تعبیر خواب مار از نظر معبران معروف جهان

  تعبیر خواب مکه از نظر جابر مغربی👨

  ✍️اگر در خواب دیدید که به مسجد یا مکه و یا شهر مدینه رفتید، این خواب یعنی از تمامی استرس و اضطراب های اکنون خود رها خواهید شد و خداوند شما را حفظ خواهد کرد. همچنین شما را هم در این دنیا و هم در آخرت به تمام خواسته ها و نیت های قلبی تان خواهند رساند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خود کعبه فرو ریخته بود و یا سوخته بود، این خواب تعبیرش بر رهبر و سرپرست مسلمانان است. تعبیرش گرفتاری و نابودی برای شرایط این شخص است.

  تعبیر خواب مکه از نظر خالد بن علی العنبری👨

  ✍️اگر در خواب دیدید که راهی سفر حج و مکه شده بودید، این خواب نماد آسایش و رفاه و مصونیت از ترس و اضطراب است. همچنین می توان به فراخی روزی و نعمت و نیز انجام اعمال حج نیز تعبیر کرد.

  تعابیر دیگر از خواب مکه📚

  ✔️اگر در خواب دیدید که خیلی عادی و بدون هیچ احساسی در حال تماشای خانه خدا و کعبه بودید، این خواب نشان می دهد که شما یک کاری را انجام خواهید داد که این امر در ذهن مردم بسیار مقبول و پسندیده خواهد بود؛ ولی شما این کار را فقط برای انجام وظیفه و بدون هیچ میلی انجام می دهید.
  در این دست اعمال، درست است که خداوند کار های خیر و نیکو را دوست دارد ولی شرط قبول این امور باید بر مبنای تلاش برای کسب رضایت خداوند باشد. پس اگر کاری را با هدف رضایت خداوند انجام ندهید، ثواب حج رفتن هم ندارد.
  ✔️اگر در خواب دیدید که روز عرفه بود، این خواب نماد صلح و آشتی و سازش خواهد بود.
  ✔️اگر در خواب دیدید که شخص دیگری حاجی شده بود، این خواب هم برای شما و هم آن شخص بسیار تعبیر خوبی دارد. این خواب از خیر و صلاح شما و امنیت و مصونیت بشارت می دهد.
  ✔️اگر در چنین خوابی آن شخص را می شناختید، این خواب از تندرستی و امنیت برای او خبر می دهد؛ ولی اگر این شخص را نمی شناختید و برای شما غریب بود، تعبیر این خواب برای شخص شما خواهد بود.
  ✔️اگر در خواب دیدید که مکه بسیار آباد و بسامان بود، چنین خوابی تعبیرش مال و دارایی خواهد بود؛ ولی اگر مکه را در شرایط نا مرتب و بهم ریخته دیدید تعبیر بر از دست دادن مال و تنگ دستی خواهد بود.
  ✔️اگر در خواب دیدید که مردم با آرامش و رضایت خاطر به زیارت و طواف مشغول بودند، این خواب تعبیرش برای آن جماعت خواهد بود. چنین خوابی نماد ایمان و اعتقاد بالا و روشنی باطن آنهاست؛ ولی اگر دیدید که این مردمان به مانند حیوانات زشت و کریه بودند، این خواب نشان می دهد که حج آن ها باطل و عبادتشان نیز از روی ریا و تزویر خواهد بود.
  ✔️اگر در خواب دیدید که به همراه خانواده خود به مکه رفته بودید، این خواب به شما می گوید که به زودی به نیت و مقصود خود خواهید رسید و مراد قلبی تان را خواهید گرفت.

  همچنین بخوانید:  🐭 تعبیر خواب موش از نظر معبران معروف جهان

  اگر در خواب دیدید که مقابل خانه خدا گریه می کردید، چندین تعبیر دارد:
  ✔️اولین تعبیر توبه و بازگشت به سمت خداست.
  ✔️دومین تعبیر، درستی در دین و اعتقادات خواهد بود. راه درست را می روید.
  ✔️سومین تعبیر، شادی و شادمانی است.
  ✔️چهارمین تعبیر، سرانجام و عاقبت خیر برای شما خواهد بود.
  ✔️پنجمین تعبیر، حاجت روایی و رسیدن به مقصود است.
  ✔️اگر در خواب خود را مشغول نماز در کعبه دیدید، یعنی شما از جانب یک شخص بزرگ و والا مقام به هدف خود خواهید رسید.
  ✔️اگر در خواب دیدید که بر حالت تشهد در نماز مقابل خانه خدا نشسته بودید، تعبیرش رهایی و بیرون آمدن از حالت غم و ناراحتی است.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  11 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  ناشناس
  ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ ساعت: ۱۲:۵۰

  تو خواب دیدم به مکه رفتم و در زیر سنگ پا صدها کابوس گیر وجود داره که یکیش خیلی درخشانه و سفید و اسم حضرت محمد نوشته شده و منی که عاشق مکه ام فقط اونو میبینم اونو میبینم تعبیرش چیه

  احمد فواد
  ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت: ۰۷:۲۱

  سلام
  من خواب دیدم که در اطراف کعبه یک تعمیر بلند هست و من از همان بلندی مکه معظمه را بسیار عادی تماشا دارم. میشه تعبیر کنید ؟

  جواد
  ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ ساعت: ۱۱:۰۵

  سلام من خواب دیدم که بلیط مکه دارم، اما نرفتم مکه، چون نمیتونستم از خانواده ام جدا بشم و برم، دلتنگ بودم و نرفتم، تعبیرش چی میتونه باشه؟

  ممتاز
  پاسخ به  جواد
  ۱۳ خرداد ۱۴۰۱ ساعت: ۱۷:۰۸

  بد بخت شدی

  علیرضا
  ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ ساعت: ۱۳:۲۸

  سلام من خواب دیدم رفتم مکه من جوانترین اونها بودم. دو سه تا از اون مردها میگفتن خوش به حالت به هر حال داشتن بازرسی میکردن مردم. وارد یک راهرو شدم انتهای راهرو خانه خدا دیده میشد نزدیک بود یک دفعه امدم بیرون دیدم خواهرم و پسر عموم اونجان دوتا زن بی حجاب میخواستن پول من رو بدزدن دوتا شرطه عرب امدن نزاشتن پول من رو ببرن. امدم جای دیگه دیدم خواهرزادم اونحاست گفت دایی پونزده روز مکه ایم بعد میریم مدینه سمت راست من هم مکه هم مدینه عیان بود. کوه صفا و مروه قشنگ معلوم بود.. برای من شده یک معما این خواب.. اینم بگم من پنج بار بیشتر خانه خدارو خواب دیدم حتی مجلس داشتیم شام میدادیم من از مکه امده بودم

  عباس فرج زاده
  پاسخ به  علیرضا
  ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت: ۰۹:۲۰

  سلام خوش به سعادتتون😢

  مهسا
  ۲۹ تیر ۱۴۰۰ ساعت: ۱۱:۲۸

  سلام من باردارم خواب دیدم مکه هستم داشتن بهم اموزش میدادن چه جوری غسل کنم و … من یک کتاب قدیمی دیدم اونجا برداشتمش کپی ازش گرفتم که کپیش برای خودم بردارم که از اون لحظه بعد بد حسم می گفت زیارتت قبول نیست و…

  ستایش
  ۹ تیر ۱۴۰۰ ساعت: ۱۰:۵۳

  من خواب دیدم کنار کعبه وایساده بودم و بعد بهم گفتن داخل کعبه رو تماشا کنم که واقعا شگفت انگیز بود

  یسرا
  ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ ساعت: ۰۱:۴۸

  من یه بار خواب دیدم داخل کعبه نشسته بودم تمامی پیامبران اومدن دورم نشستن باهام حرف زدن انواع میوه رو برام آوردن گفتن بخور

  منام
  پاسخ به  یسرا
  ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ ساعت: ۲۰:۴۴

  تعبیرش این میشه که میوه میخواد گرون بشه فقط توی خواب بتونی ببینی و بخوری

  علیرضا
  پاسخ به  یسرا
  ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ ساعت: ۱۳:۲۹

  خواب هات رو بر کسی که قابلیت تعبیر داره بگو

  روشن
  تاریک