🥘 تعبیر خواب نذری از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ن یک دیدگاه
 • تعبیر خواب نذری 🥘

  تعبیر مشاهده خواب نذری، بشارتی است بر به اجابت رسیدن آرزوها و رویاهایی که مد نظر خواب بیننده بوده و به اجرا در می آید. نذر به منزله تعهدی است بین انسان و خدا که با میل و رغبت شخصی و به طور اختیاری به آن مبادرت می نماید. پیمانی که بر مبنای رسیدن به خواسته و یا آرزویی نیت کرده که پس از اجابت و تحقق آن موضوع، نسبت به انجام آن اقدام نماید. نکته قابل توجه چنین است که پس از محقق شدن موضوع نذر، شخص ملزم به به جا آوردن آن تعهد می گردد که در غیر اینصورت تبعات آن در زندگی به خود شخص باز می گردد. برای مشاهده تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه شوید.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  منوچهر مطیعی تهرانی

  امام جعفر صادق (ع)

  ابراهیم کرمانی

  محمد ابن سیرین

  تعابیر بر اساس موضوع

  نذری گرفتن

  نذری دادن

  نذری پخش کردن

  نذری دادن دیگران

  خوردن نذری امام حسین (ع)

  نذری شله زرد

  نذری آش رشته

  نذری دادن در مسجد

  نذری گرفتن در مسجد

  نذری دادن حلیم

  نذری برنج

  قیمه نذری

  سفره نذری

  پول نذری دادن

  شکر نذری

  نذری گرفتن دختر مجرد

  نذری گرفتن شیرینی

  نذری گرفتن از مرده

  نذری گرفتن در حرم امام رضا (ع)

  نذری گرفتن نان

  نذری گرفتن گوشت قربانی

  نذری گرفتن آب

  تعبیر خواب نذری

  تعبیر خواب نذری بر‌ اساس نظر معبر👴

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

  زمانی که شخصی در خواب مشاهده کند که در حال توزیع نذری بین انسانهای کافر و فاسد می باشد، به معنای ضرر و زیان مالی است که به او میرسد.

  صرفاً دیدن نذری در خواب بدین صورت است که چه شخص خود را در حال پخش کردن نذری ببیند و یا اینکه نذر به او داده شود، در هر دو حالت تعبیر نیک و پسندیده ای داشته که در زندگی جاری میشود.

  اگر در خواب ببینید که در داخل مسجد هستید و اشخاص دیگر به شما نذری می دهند، به این معناست که درهای رونق و روزی بر زندگی شما گشوده شده و نعمت و فراوانی برایتان وارد می شود.

  چنانچه در خواب دیدید برای به نتیجه رسیدن امری اقدام به دادن نذری می کنید، چنین تعبیری دارد که شما تعصب و تمرکز ویژه ای برای به ثمر رسیدن آن موضوع دارید.

  از نظر  امام جعفر صادق (ع)

  امام جعفر صادق (ع) درخصوص گرفتن نذری در رویا چنین می فرمایند: زمانی که در خواب ببینید برای نذری سفره ای همچون سفره حضرت ابوالفضل و یا توسل به هر معصوم و امام دیگری گشوده اید، تعبیر به منزله وارد شدن خیرات و نعمات بسیاری از جهات گوناگون به زندگی شماست.

  از نظر ابراهیم کرمانی

  هنگامی که شخصی در رویا مشاهده کند برای انجام کاری در حال توزیع نذری می باشد، به این معناست که در آینده ای نزدیک موضوع اساسی و قابل توجهی به او واگذار می شود که لازم است تا برای به ثمر رسیدن آن کوشش مستمر و همت بسیاری گمارد.
  اگر در خواب خواب دیدید که به شخصی از همسایگان تان نذری دادید، بدانید که زمان تحقق اهداف و خواسته های شما نزدیک گشته و به زودی به اجابت می رسد.

  از نظر محمد ابن سیرین

  محمد ابن سیرین معتقد است زمانی که در خواب ببینید در حال دادن نذری به دیگران هستید، تعبیر نیکویی داشته و بشارتی است که بر بهره مندی از رزق و روزی بی کران و نعمت و دولت کثیری خبر می دهد.‌

  در عین حال خواب مذکور نشان از افزوده شدن بر دارایی و اعیان و املاک شما دارد.

  اینکه در خواب ببینید برای ادای نذری سفره ای باز کرده و آن را با انواع غذا و خوراکی مزین نمودید و به یکی از امامان یا معصومین متوسل شدید، خبر از گشایش و اجابت در مواردی است که مد نظرتان بوده و برای آن تلاش نموده اید.

  در حالت کلی دادن نذری در خواب معنای مبارک و فرخنده ای است که به منزله دریافت پاداش برای صبر و شکیبایی که از خود به خرج داده و همتی که برای تحقق مسئله ای صرف نموده اید، دارد.

  تعبیر خواب نذری بر‌ اساس موضوع آن 📋

  نذری گرفتن

  تعبیر مشاهده نذری و گرفتن آن در رویا و خواب به منزله التفات و عنایاتی است که از جانب خدای متعال بر خواب بیننده وارد می شود. هر رفتار نیک و خداپسندانه ای که در خواب به آن مبادرت ورزید، نشان دهنده عزت و سربلندی در دنیا و رهایی از سختی و رنج اخروی می باشد.

  برخی از معبران غربی معتقدند نذر کردن به منزله انرژی و توان شما در بستن عهد و پیمان در مطلبی حایز اهمیت نسبت به دیگران است و نشان دهنده میل و رغبت درونی برای به جا آوردن آن می باشد. توجه داشته باشید که نظر کردن و قول دادن تو امریکا کاملا مجزا از یکدیگر هستند به این ترتیب که در واقع نذر رفتاری است که برانگیخته شده از روح و روان شما بوده و ناگزیر بر اجرا و پیاده سازی آن می باشد.

  دیدن اینکه در خواب اقدام به دادن نذری نمایید، بیانگر پایبندی و تعصب شما برای موضوع مشخصی می باشد. درست است که پخش کردن نذری در رویا به میزان نذر کردن در واقعیت تعهداور نیست، ولی بهتر است توجه داشته باشیم که رویای نذری دادن برای مسأله ای، به منزله ارزش و اهمیت بالایی است که برای آن قائل هستید.

  همچنین بخوانید:  👶 تعبیر خواب نوزاد از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  نذری دادن

  تعبیر توزیع نذری در خواب و رویا به منزله انجام کار خیر و محبت کردن به مردم می باشد. انجام این قبیل کارها نشان از عزت نفس و داشتن ظرفیت بسیار در زندگی و نجات از فرجام رفتار زشت در جهان آخرت دارد. زمانی که کسی در خواب ببیند نذرش را به انسان های ناشایست و تا اهل می داد، به معنای تباهی و لطمه ای است که از نظر مالی بر او وارد می شود.

  آنچه که از مفسرین و معبرین بنام و مشهور درخصوص مشاهده نذری در رویا استنباط می شود، هرآنچه بعنوان نذر در خواب داده شود اعم از غذا، خوراکی و …. تعبیر به رزق و روزی بیکران، دولتمندی، ثروت بسیاری است که بر او جاری شده و معنای نیک و خوش یمنی دارد.

  نذری پخش کردن

  تعبیر هر طعام و غذایی که بعنوان نذری در خواب داده شود، به منزله رسیدن به دولت و سعادت و مال و ثروت قلمداد می شود. البته توجه به نوع، رنگ و بوی آن و همچنین جایی که در آن میل می شود، تاثیر بسزایی در جهت دهی مفهوم آن خواب دارد. ولی چون نذری دادن و دریافت آن منبعث از انجام کار نیک در راه خدای متعال می باشد، نذری از هر نوعی که در خواب مشاهده شود مشتمل بر وقوع اتفاقات مبارک و فرخنده دارد. همچنین انجام هر کردار و رفتار پسندیده در رویا، نه تنها حامل معنا و مفاهیم نیکو در زندگی شخص رویا بین دارد بلکه پس از مرگ نیز از آثار آن بهره مند می شود.

  نذری دادن دیگران

  اگر در خواب ببینید شخص دیگری در حال توزیع نذری بود، بدانید که از جانب او سود و منفعتی به دیگران رسیده و در عین حال خودش نیز به خواسته و آرزو هایش دست می یابد. البته توصیه می‌شود زمانی که در خواب مشاهده شود خود یا شخص دیگری نذری می دهید، در واقعیت نیز با توجه به توانایی و تمکن مالی همان نذر را در میان افراد نیازمند توزیع کرده و دیگران را از آن بهره مند سازید.

  خوردن نذری امام حسین (ع)

  زمانی که کسی در خواب ببیند نذری امام حسین به او داده شده و در حال خوردن آن بود، تعبیر این است که انشاالله خواسته و نیتی که مد نظر بوده به اجابت خواهد رسید. شایسته است که در زندگی با اقدام به نذری به حضرت اباعبدالله الحسین توسل نموده تا بدین وسیله راهگشای ایشان در زندگی بوده و مورد نظر و لطف الهی قرار گیرد.

  نذری شله زرد

  هنگامی که در خواب مشاهده کنید به عنوان نذری شله زرد را در میان مردم پخش می کنید، تعبیر به این معناست که در صورتیکه بخشش و کرمی که در وجودتان هست به کار برده و با سخاوت و فروتنی با استفاده از پول و توان حسمی برای حمایت از افراد بی بضاعت همت گمارید، در هر لحظه از زندگی می توانید شاهد امدادهای غیبی و الهی باشید که باعث پیش برد اهداف تان گشته و موفقیت را برای شما به ارمغان آورده و در عین حال صلح و آرامش را بر زندگی و وجودتان حاکم می کند. صد البته این امر تاثیر شگرفی بر ازدیاد اموال و دارایی تان داشته و دولتمند می شوید. پس شفقت، جود و کرم را سرلوحه رفتارتان قرار دهید.

  اگر در خواب دیدید که در حال دادن شله زرد هستید، لازم است که در اسرع وقت این نذر را بطور کامل به جا آورده و شله زرد پخته و در میان خانواده و اطرافیان پخش کنید. به موجب این نیت و نذر خواسته و آرزویتان در زندگی به اجابت رسیده و محقق می شود.
  چنانچه در رویا شله زرد را به شما بدهند، نشان از برآوردن حاجات و رسیدن به خواسته تان می باشد.

  مفهوم دیگری که برای دادن شله زرد به عنوان نذری بیان می شود، با انجام کارهای نیک و صالح در حق مردم و اطرافیان منفعت و خیر رسانده که در اثر آن شادکامی و نشاط بر زندگی، خانواده و احوال تان می رسد.‌ همچنین اشخاص دیگر نیز با رفتار شما به مسرت و خوشحالی می رسند.

  چنانچه در خواب ببینید که نذری شله زرد به شما می دهند، یعنی با به ثمر رسیدن موضوعی به خیر و مبارکی، کامتان شیرین می شود.

  نذری آش رشته

  آش رشته از جمله غذاهایی است که در عین داشتن طعم و عطر دلپذیر، در اکثر مواقع بعنوان نذری نیز طبخ می شود. آش رشته از زمان قدیم در میان اقشار و اقوام مختلف مردم طرفدار داشته و بعنوان غذای دلچسب از آن یاد می شود.

  چنانچه در خواب دیدید که آش رشته را بصورت نذری میان دیگران پخش می کنید، تعبیر به این معنی است که در صورتی که غایبی داشته و چشم انتظارش هستید، در آینده ای نزدیک او به سمت شما آمده و با این دیدار چشمتان روشن می شود.

  اگر در رویا ببینید آش رشته نذری به شما می دهند، بشارتی بر بهره مندی و منفعت جستن از نعمات مختلف الهی بوده که زندگی و ایامتان را مملو از نیکبختی و سعادت می کند.

  نذری دادن در مسجد

  اگر در خواب ببینید در مسجد اقدام به توزیع نذری می کنید، در صورتی که خواسته و نیتی دارید که بسیار حائز اهمیت است، توصیه می شود با دعوت کسانی از اهل دین و معرفت، سفره ی نذری برپا کرده و با توسل به ائمه و معصومین برای اجابت نیتتان دعا کنید.

  همچنین بخوانید:  🤲 تعبیر خواب نماز از نظر معبران معروف

  نذری گرفتن در مسجد

  اگر در خواب مشاهده کنید در صحن مسجد حضور داشته و در حال انجام عبادت و راز و نیاز با خدای مهربان هستید، سپس دیگران برایتان نذری می دهند، تعبیر به معنای محقق شدن خواسته ها و حاجاتتان بوده که با خرسندی و دل خوش از آن بهره مند می شوید.

  نذری دادن حلیم

  چنانچه در خواب مشاهده کنید در حال طبخ حلیم به عنوان نذری هستید، تعبیر نشان دهنده میزان مدیریت، تعهد به کار و وجدان کاری است که در وجودتان هست. بطوری که تخت هیچ شرایطی سطحی از آن گذر نکرده و همه همت و تلاش خود را برای رسیدن به بیشترین بازدهی و سود بکار می برید. شله زرد از جمله غذاهایی است که نه تنها طعم شیرین و دلچسبی داشته بلکه دارای نمایی آراسته و شکیل می باشد. در عین حال حلیم نیز غذایی است که با گذراندن مدت زمان طولانی پخته شده و توجه و مراقبت خاص آشپز را برای طبخ آن می طلبد.‌

  ماحصل این صبر، شکیبایی و دقت مداوم حلیم خوش طعم و خوش رنگی است که با تلاش مستمر مداوم بدست آمده است. لذا دیدن نذری حلیم در رویا، نشان دهنده وجود این خصوصیات رفتاری در خواب بیننده است. همچنین لازم است جدیت و احساس مسئولیت بیشتری در انجام کارها از خود بروز داده و با انگیزه تکالیف و وظایف تان را به جا آورید.

  طبق آنچه بارها در این مبحث به آن اشاره گردید نذری از نوع دادن و گرفتن هر دو رفتاری بسیار پسندیده بوده و مشاهده آن در رویا، مفهومی در خصوص رونق و گشایش در مال و زندگی دارد. آنچه شایان ذکر است همواره در تعابیری که برای خواب های مختلف بیان می شود، توجه به جزئیات اهمیت ویژه ای داشته و نقش تعیین کننده ای در معانی آن دارد. در این موضوع نیز کیفیت و طعم و رنگ آن غذا و حلیم تاثیر بسزایی در تعبیر آن خواب دارد.‌

  از تفاسیر دیگری که برای مشاهده حلیم نذری در رویا بیان می شود، لزوم نوآوری و خلاقیت در اموری که تخت نظارت و سرپرستی شما بوده و ایجاد نشاط و تنوع را خاطرنشان می کند.

  بنا بر تفسیر منوچهر مطیعی تهرانی، دیدن غذاهایی همچون شوربا، آبگوشت، انواع آش و حلیم که مواد اولیه گوناگون برای طبخ آن دخیل هستند، توجه به طعم و کیفیت آن نقش مهمی در معانی آن دارد.

  نذری برنج

  برخی از مفسرین بزرگ همچون محمد ابن سیرین درخصوص نذر برنج اینگونه بیان می کنند:

  تعبیر دیدن برنج در خواب از جمله مصداق رسیدن به آرزو و اجابت خواسته ها بیان می کنند. زمانی که در رویا  و خواب مشاهده کند به شخص مستمند و دیگران برنج نذری عطا کرده است، تعبیر یعنی به زودی به اهدافش خواهد رسید.

  اگر در خواب ببیند برنج را بعنوان نذری به او می دهند، به منزله رونق، دولت و جاری شدن رحمت الهی در زندگی اش بوده بطوری که در کنار خانواده و عزیزانش به نیکبختی و سعادت می رسد.

  هنگامی که مشاهده کند در حال خوردن برنج نذری بود، نشان دهنده جاری شدن نعمات و برکت بسیار بطور نقدی و غیرنقدی برای همه خانواده و ساکنین آن می باشد.

  به طور عموم اکثر معبرین درخصوص مشاهده نذری در رویا معتقدند ، نذری از هر نوعی که باشد تفاوتی نمی کند برنج و پلو باشد و یا انواع دیگر غذاها و یا هر نوع نذر ، همه آنها تعبیر به رونق و برکت فراوان، ثروت بسیار و نیکبختی و سعادت می شود که موجبات خیر و نیکی در زندگی هستند. در این حالت خواب‌هایی که در آنها برنج بکار رفته همچون شیربرنج، پلو، پلو خورشت همگی در قالب نذر، تفسیری همچون رویای برنج در بر دارند.

  حتی دیدن سفره نذری امامان و معصومین همچون حضرت ابوالفضل که در محتوای سفره برنج و یا پلو قرار دارد، نیز مبارک و خو یمن بوده و جزییات آن رویا در جهت دهی معنای آن تاثیر بسزایی دارد.

  در عین حال خوابی که در آن دیده شود شیربرنج نذری دریافت کرده و در حال خوردن آن هستند، مفهومی بعنوان رسیدن به ثروت و شهرت در عین نیکنامی و از راه صحیح داشته که ماحصل آن کسب منزلت و سعادت می باشد. البته خاطر نشان می کند شیربرنج، خورشت و پلو و  بیشتر معنا و مفهومی از آنچه در مورد برنج گفته شد شامل می شود.

  قیمه نذری

  اصولا در خواب هرآنچه که بعنوان نذری در میان اطرافیان و مردم توزیع کنید، تعبیر چنین معنایی دارد که نه تنها باعث نزول رونق و نیکبختی در زندگی تان می شود بلکه افضل آن است که در واقعیت نیز آن نذر را انجام داده و آن را به جا آورید. خصوصا زمانی که نذر غذا ؤ از جمله آنها قیمه دیده شود. چرا که نذر و توزیع غذای گرم در میان مردم از اهمیت و اجابت بالایی برخوردار است.

  سفره نذری

  چنانچه شخصی در خواب ببیند سفره اطعامی با نیت نذری گسترده، تعبیر به معنای دستیابی به آمال و اهدافی است که برای آنها برنامه ریزی نموده و تلاش می کند. در اثر آن دولت و مال کثیری کسب کرده و ثروتمند می شود. لازم است در بیداری به پیشگاه خدای بزرگ همان نذر را نموده و در حد توان مالی و استطاعت خود آن را به جا آورد. بدین ترتیب از برکات آن اطرافیان نیز بهره مند می شوند.

  همچنین بخوانید:  🎨 تعبیر خواب نقاشی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  زمانی که در رویا خودتان را بر سر سفره حضرت ابوالفضل ببینید که در حال خوردن غذا و محتویات سفره هستید، به منزله اجابت نیات و رویاهای تان می باشد.

  هنگامی که در خواب ببینید پیشنهاد انداختن سفره نذری را به شما می دهند، مصلحت آن است که هرآنچه خواسته قلبی تان است در نظر گرفته و سفره ای برای رسیدن به آن نیت، نذر کنید، با در نظر گرفتن توان مالی و جسمی خودتان به جناب ابوالفضل العباس متوسل شده و اجابت آرزوهای تان را از درگاه ایشان خواستار شوید.

  اگر در رویا نظاره کنید که سفره نذری به حضرت ابوالفضل توسط خودتان گسترده شده و بانی آن شما هستید، به منزله راهکاری است که از راه شهود و عالم خواب به شما داده شده تا برای دستیابی به هرآنچه مدنظرتان است با انجام این نذر و واسطه قرار دادن ایشان، مطلوبتان حاصل شود.

  بسیار پسندیده و شایسته است با صدق دل و هرآنچه در توانتان هست سفره خیرات و نذری فراهم کرده و برای پذیرایی از اطرافیان و همچنین افراد نیازمند آن را بگسترانید.‌ انشاالله با نظر رحمت آن بزرگوار و عنایت خدای مهربان حاجاتتان برآورده به خیر می شود.

  پول نذری دادن

  عموما دیدن پول با وجه نقد در خواب، بیانگر زحمتی است که به فرد تحمیل شده و با مورد آزار قرار می گیرد ولی زمانی که در رویا مشاهده کنید شخصی پول را بعنوان نذری به شما می دهد، تعبیر یعنی از به دنیا آمدن نوزاد پسری در میان اقوام یا آشنایان مطلع می شوید.

  شکر نذری

  چنانچه در خواب شکر را بصورت نذری ببینید، خودتان آن را میان دیگران پخش کرده و یا به شما شکر نذری بدهند، به منزله تحولات و رخدادهای مثبتی دارد که موجب رشد و ترقی شما در ابعاد مختلف زندگی گشته و به هرآنچه مطلوب شماست دست می یابید.‌

  نذری گرفتن دختر مجرد

  همانگونه که قبلاً ذکر شد، نذری دادن و نذری گرفتن هر دو خبر از موفقیت و رسیدن به اهداف دارد. در عین حال اگر دختر مجردی در خواب مشاهده کند اشخاص دیگری به او نذری داده و او از آن نذری تناول می کند، تعبیر به منزله محقق شدن هرآنچه که مدنظر او است، خصوصا در زمینه ازدواج و تشکیل زندگی، بختی بلند او را همراهی کرده و پیوند مبارک و فرخنده ای خواهد داشت. از این جهت خواب مذکور تبعات شیرین و دلچسبی برای او به همراه دارد.

  نذری گرفتن شیرینی

  خوابی که در آن ببینید شیرینی بعنوان نذری گرفتید، به مفهوم مواجهه با رویدادها و اتفاقاتی است که بواسطه آنها در شرایط مطلوب و خوشایندی قرار گرفته و حال و روزتان به مسرت و خوشحالی تغییر می کند. گرفتن نذری شیرینی بیانگر رونق و روزی در زندگی و رسیدن به نیکبختی و سعادت می باشد. دیدن رویای نذری شیرینی در حقیقت بشارتی است که از اجابت و دست یابی به خواسته ها و آرزوها خبر داده و محقق شدن آن را نوید می دهد. لذا خوابی بسیار نیک با آثار مثبت و خوشایندی است.

  نذری گرفتن از مرده

  اگر در خواب ببینید شخص متوفی اقدام به دادن چیزی همچون نذری به شما کرد، تعبیر به داشتن اعتبار، منزلت و شأن و شکوه در میان خلایق است‌. چنانچه متوفی اقدام به دادن نذری به شما نماید، یعنی به دولت و نفوذ بسیاری دست می یابید. در حالت کلی هرآنچه که در رویا از جانب شخص مرده اخذ شود به منزله رونق در زندگی و فزونی در مال قلمداد می شود.

  نذری گرفتن در حرم امام رضا (ع)

  هنگامی که در خواب خودتان را در حرم مطهر امام رضا دیده و به شما نذری داده می شود، تعبیر به این معناست که در آینده نزدیک به زیارت امام هشتم مشرف شده و برای گشایش کارها و اجابت خواسته های تان به درگاه ایشان متوسل می شوید. در حالت معمول گرفتن نذری به مفهوم رسیدن به اهداف بوده که به زودی شاهد آن خواهید بود.

  نذری گرفتن نان

  زمانی که در خواب ببینید نان را بعنوان نذری دریافت می کنید، تعبیر بیانگر سود و منفعتی است که به شما رسیده و درهای روزی و برکت به روی شما و زندگیتان گشوده می شود. دیدن نان در رویا به منزله رزق، روزی و خیر کثیر می باشد. دیدن خواب مذکور خبر از افزایش معاش بصورت وجه نقد و غیر نقد دارد که به انحای مختلف به زندگیتان وارد می شود.

  نذری گرفتن گوشت قربانی

  از نظر ابراهیم کرمانی:

  زمانی که ببینید در حال تناول گوشت قربانی هستید، نفع و بهره ای شامل حالتان می شود. همچنین اگر شاهد باشید که در رویا گوشت قربانی را بصورت نذر میان دیگران پخش می کنید، نشان از پایان عمر شخص نامدار و بزرگی است که دار فانی را وداع گفته و هرآنچه از او مانده او میان وراث تقسیم می شود.

  نذری گرفتن آب

  اگر در خواب ببینید آب را به نیت نذری دریافت می کنید، تعبیر به منزله دستیابی به اهداف و رویاهایی است که مدتها مد نظرتان بوده و به رونق و دولت می رسید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  1 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  علی
  ۲۲ آبان ۱۴۰۲ ساعت: ۱۹:۴۷

  سلام من امشب خواب دیدم سفره حضرت ابوالفضل علیه السلام رو انداختیم در حرم مطهر رضوی دیدم تو سفره عدس پلو بود من فقط عدس پلو رو دیدم اما خواب دیدم زعفران دم میکردم رو قبر داخل ضریح بعد هل و حلوا شکری و گلاب رو دیدم

  روشن
  تاریک