👶 تعبیر خواب نوزاد از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ن ۵ دیدگاه
 • تعبیر خواب نوزاد 👶

  عموما دیدن نوزاد و طفل کوچک در خواب، تعبیر و نشان از رخدادهای بزرگی می دهد که در زندگی تان در شرف انجام می باشد. تحولات مثبتی که اصولا با برنامه ریزی و هدفمند به یکباره ظاهر می شوند و باعث ارتقا و پیشرفت زندگی شما در همه ابعاد مادّی، عاطفی و … می‌شوند. از این رو برای مشاهده کامل تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه شوید.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  آنلی بیتون

  کارل گوستاو یونگ

  ابراهیم کرمانی

  محمد ابن سیرین

  کتاب سرزمین رویاها

  کتاب تعبیر خواب معانی

  معبرین غربی

  معبرین اروپایی و ترکیه

  تعابیر بر اساس موضوع

  نوزاد دختر یا پسر

  نوزاد پسر

  نوزاد دختر

  دختر در بغل داشتن

  گریه کردن نوزاد

  گریه کردن نوزاد پسر یا دختر

  پرستار نوزاد

  راه رفتن نوزاد

  خوابیدن نوزاد

  عوض کردن پوشک نوزاد

  کشتن نوزاد

  مرگ نوزاد

  اگر باردار هستید و خواب نوزاد می بینید

  آرزوی بچه دار شدن

  داشتن نوزاد بسیار کوچک

  گم کردن کودک در خواب

  نوزاد چشم آبی

  نوزاد پسری که حرف میزند

  بچه دار شدن عشق قبلی یا همسر قبلی

  نوزاد دوقلو

  چندین نوزاد کنار هم و یا دوقلو و سه قلو

  زایمان و به دنیا آوردن نوزاد

  زایمان بدون درد و به دنیا آمدن نوزاد

  به دنیا آمدن نوزاد در بیمارستان

  نوزادی که شبیه پدرش نیست

  نوزادی با دندان های کامل

  خودتان را به شکل نوزاد ببینید

  نوزاد سفید، زیبا و تمیز

  نوزاد گرسنه

  تعبیر خواب نوزاد

  تعبیر خواب نوزاد بر‌ اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)

  چنانچه زنی در خواب دید که نوزاد دختری به دنیا آورد، در آینده فرزندی از نسل و ذریه او صاحب جایگاه رفیع اجتماعی و خانوادگی می شود. مقامی که موجب درخشش او در امور مالی و اقتصادی خواهد شد.
  اگر زنی در خواب مشاهده کرد که از او فرزند پسری متولد شد و آن طفل پس از تولد سخن گفت، یعنی لازم است که دقت و مراقبت بیشتری از خود داشته، چون ممکن است خطری جان او را تهدید کند.
  کسی که خود باردار است در خواب بیند که فرزند دختری به دنیا آورد، تعبیر خواب او چنین است که دختری به دنیا می آورد که در بین فامیل و خلایق عزیز و مکرم می شود.

  از نظر آنلی بیتون

  دیدن نوزادی که به تازگی متولد شده در خواب، به معنای شرایط و موقعیت های لذت بخش و هیجان انگیزی است که به زودی در زندگی به شما رو می آورد. فرصتهایی به مانند سکوی پرتاب، که باعث جهش در کار و زندگی می شود.
  چنانچه دختری در خواب دید که نوزادی دارد، احتمالاً حسودان و بدخواهان با تهمت و افترا سعی در ایجاد شرایط نامساعد برای او کرده تا عرصه را تنگ نمایند. لازم است که او دقت بیشتری در رفتار خود داشته تا از مکر دیگران در امان باشد.
  اگر در خواب دیدید که نوزاد براحتی در حال شناکردن بود، یعنی دوران سختی و مشقت رو به پایان است و شما با سلامت به زندگی آرام خود برمی گردید.
  صرفا دیدن طفل نوزاد در خواب، نشانگر ایام شاد و مفرحی است که در زندگی تجربه کرده و اوقات خوشی را در کنار عزیزانتان سپری خواهید کرد.
  دیدن نوزاد مرده در خواب، خبر از مشکل و شرایط ناخوشایندی داده که می توان با پرداخت صدقه و توکل به خدا در رفع آن اقدام کنید.
  اگر زنی در خواب دید نوزادی دارد که خود به مراقبت و پرستاری آن مشغول است، تعبیر به این است که به کاری اقدام می کند که برای او دلپذیر، خوش قدم و نیکوست و شرایط پیشرفت او را مهیا می کند.
  اگر دختری در رویا مشاهده کرد که به پرستاری از طفل نوزادی می پردازد، نشان از جایگاه و مقام بلند مرتبه ایست که در زندگی به آن می رسد.
  اگر در خواب دیدید که نوزاد زیبارویی در گهواره به خواب رفته، تعبیر به خوشبختی و سعادتی است که از توجه و محبت شما به کودکان در زندگی حاصل می شود.

  از نظر کارل گوستاو یونگ

  دیدن طفل نوزاد در خواب، به پاکی و معصومیت و همچنین سرآغاز تحولی نو تعبیر می شود. در اصل نشانی از ذات الهی و بعد روحانی انسان است که در وجود او ودیعه گذاشته شده و نیاز به توجه و مراقبت ویژه دارد.
  چنانچه در رویا دیدید که طفل نوزادی به شما لبخند میزند، یعنی اوقات و شرایطی را سرشار از خوشی، شعف و لذتی بی منتها کسب کرده و در آن غرق می شوید.
  اگر در خواب دیدید که باردار هستید و در مسیر رسیدن به بیمارستان فرزند شما به دنیا آمد، احتمالاً به معنای شرایط و مسئولیتی است که شما از پذیرفتن آن سر باز می زنید. در صورتی که خواب بیننده در زندگی واقعی باردار باشد این خواب ناشی از تشویش و اضطرابی است که درباره ی وضع حمل خود دارد.
  دیدن خواب نوزادی که در حال گریه است، به معنای عدم توجه کافی به همه ابعاد وجودی و شخصیتتان است. همچنین بیانگر برنامه ها و اهدافی است که نیمه کاره رها شده و به سرانجام نرسیده اند.
  طفل نوزاد در خواب نشان از ایده ها و اهدافی جدید در زندگی است که شما برای آن تلاش می کنید و بیانگر شرایط ایده آل و شانسی است که به شما می رسد.

  از نظر ابراهیم کرمانی

  چنانچه در خواب مشاهده کردید که طفل نوزادی را بر سر راه گذاشته اند و شما آن طفل را برداشتید، تعبیر به فرج و گشایش از جایی می شود که ظن و گمانتان به آن نمی رسد و اموراتتان اصلاح شده و به خواسته قلبی خود می رسید.
  اگر مردی در خواب دید که به نوزادی شیر داد، به معنای مشکلات و گرفتاری است که منجر به زندانی شدن او میشود. لازم است که صدقه بپردازد.
  اگر کودکی را در خواب دیدید که اذان می گفت، یعنی اختلافی میان او و والدینش رخ می دهد که منجر به جدایی او از آنها می شود.

  از نظر محمد ابن سیرین

  چنانچه در خواب دیدید که مانند طفل نوزادی هستید و شیر می خورید، یعنی مدت زمان زیادی برای رسیدن به خواسته تان باقی مانده و لازم است بیشتر تلاش کنید.
  اگر کسی در خواب دید که دختری به دنیا آورد، به معنای رسیدن به سلامتی کامل و اتفاقی مبارک است که بواسطه آن به شادی و خوشبختی می رسد.
  در صورتی که خواب دیدید از شما فرزند پسری متولد شد، تعبیر به آنست که به زودی صاحب دختری می شوید.
  و البته اگر در خواب دیدید که فرزند شما دختر بود، یعنی در آینده ای نزدیک پسری به دنیا می آورید.

  از کتاب سرزمین رویاها

  دیدن نوزاد زیبا در خواب، تعبیر به رسیدن به آرامش و شادکامی است.
  چنانچه زنی خواب طفل نوزاد دید، به معنای این است که باردار خواهد شد.
  اگر درخواب دیدید که به زایمان شخصی کمک کرده، ولی فرزند او مرده بود، یعنی برای رسیدن به اهداف خود با مشکلاتی مواجه می شوید.
  در صورتی که زنی باردار بود و در خواب طفل نوزادی را دید به معنای عشقی پر شور و حرارت و زندگی سعادتمندی است که بر او جاری است.
  اگر دیدید که طفل می خندید، یعنی دوستان و افرادی نیکو در اطراف شما گرد آمده‌اند و به شما یاری می رسانند.
  دیدن نوزاد زشت در خواب به معنای مشکلات و ناهمواری هایی است که در زندگی با آن دست به گریبان هستید و به یاری خدا از آنها با موفقیت عبور می کنید.
  در آغوش گرفتن نوزاد در خواب، به معنای این است که به زودی صاحب فرزندی می شوید.
  چنانچه طفل نوزاد در قنداق بود، به معنای عشقی است که از آن نتیجه میگیرید و اوقات عاشقانه و شادی را سپری می کنید.
  اگر در خواب طفل نوزادی را دیدید که تازه شروع به راه رفتن کرده، یعنی مسائل ریز و درشتی بر سر راه اهداف شما نمایان می شود که می توانید با موفقیت آنها از آنها گذر کنید.
  اگر دیدید که به پرستاری و مراقبت از کودکی پرداختید یعنی شخصی که مورد اعتماد شماست، رفتاری از او سر می زند که انتظارش را ندارید.
  اگر کودکی که در خواب دیدید، بیمار بود به معنای مشکل و بیماری است که در میان خویشاوندان شما رخ می دهد.
  اگر دیدید که طفل نوزادی را گرفتید، یعنی بر سر مساله ای با خانوادتان دچار اختلاف نظر می شوید.
  دیدن نوزادی که بر راه گذاشته اند، نشان از عشقی دارد که به نتیجه و سرانجام نمی رسد.
  اگر نوزاد را در گهواره دیدید، یعنی شخصی دورادور مراقب و نظاره گر شماست که ممکن است خیرخواه شما نباشد.
  در صورتی که نوزاد دیگران را در خواب دیدید، یعنی مخالفان و دشمنان تان به ناکامی می رسند.
  اگر تعداد زیادی طفل نوزاد در خواب مشاهده کردید، به معنای نعمت و فوری است که در زندگی به شما می رسد.
  نوزاد مرده در خواب دلیل بر نگرانی و ناراحتی است.
  اگر طفل نوزادی را در حال مکیدن سینه مادرش دیدید، یعنی در زندگی به سعادت و خوشبختی می رسید.
  اگر نوزادی را در حال مکیدن سینه پرستاری مشاهده کردید، ممکن است بیماری و یا خطراتی شما را تهدید کند. مراقب باشید و صدقه بپردازید.
  دیدن بچه در خواب، مبارک و نیکوست و اکثر معبران آن را معانی زیبا و خوش یمنی برای دیدن آن بیان کرده اند.
  دیدن طفل در خواب، به معنای خوشبختی است که در خانه شما هست.
  اگر کودک خودتان را ببینید، یعنی کمک خیلی بزرگی به شما می شود.
  دیدن فرزند بستگان، بیانگر یاری و حمایتی است که بدون درخواست، به شما می‌رسد.
  مشاهده فرزند دیگران در خواب، دلیل بر اختلاف نظر وبحثی است که میان شما و بستگان رخ می دهد.

  همچنین بخوانید:  🥘 تعبیر خواب نذری از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  بر اساس کتاب تعبیر خواب معانی

  نوزاد زیبارو: دلیلی بر نشاط و آرامش زندگی است. روزگار روی خوش خودش را به شما نشان می دهد.
  اگر زن خواب نوزاد ببیند: خبر از بارداری می دهد.
  اگر زن آبستن خواب نوزاد ببیند: به معنای داشتن عشقی است که موجب خوشبختی و سعادت او خواهد شد.
  اگر زن شوهردار خواب ببیند که بچه دار شده: اتفاقی شگفت انگیز و مبارک زندگی اش را متحول می کند.
  اگر زن مجرد خواب ببیند که بچه دار شده: در عشق به ناکامی می رسد.
  اگر زن بیوه خواب ببیند که بچه دار شده: رفتاری برخلاف واقع از او سر میزند.
  اگر زن بیوه خواب ببیند که آبستن شده: به موفقیت و پیشرفت در همه جنبه های زندگی می رسد.
  نوزاد در حال مکیدن سینه مادرش: دلیل بر لذت بردن از زندگی و اوقاتی سرشار از شادی می باشد.
  نوزاد در حال مکیدن سینه پرستار: ۱ به معنای یک بیماری سخت و همچنین آسیب هایی که در کمین شما و زندگیتان است و باید دقت بیشتری به خرج دهید.
  نوزاد خنده رو: به معنای قرار گرفتن شما در میان جمعی از دوستان و اشخاص خیرخواه می باشد.
  نوزاد زشت: دلیل بر مشکلات و شرایط سختی است که ممکن است در آینده با آن روبه‌رو شوید.
  اگر در خواب ببینید که نوزاد در بغل دارید: در آینده ای نزدیک صاحب فرزند می شوید.
  نوزاد در قنداق: نشان از عشقی که نتیجه می دهد و همچنین اتفاقاتی سرشار از خوشی و شادکامی می باشد.
  اگر در خواب نوزادی را ببینید که اولین قدم‌ها را برمی‌دارد: دلیل بر مشکلاتی است که در مقابلتان قد علم می کنند اما با موفقیت آنها را پشت سر می گذارید.
  اگر زنی در خواب ببیند که از یک بچه پرستاری می‌کند: از شخصی که مورد اعتماد شماست رفتاری نادرست سر میزند.
  نوزاد بیمار: دلیل بر یک بیماری سخت در میان خویشاوندان است.
  اگر ببینید که نوزاد می‌گیرید: به معنای اختلاف نظر با خانواده میباشد.
  نوزاد سرراهی:دلیل بر عشق نافرجام است.
  نوزاد در گهواره: یعنی شخصی زندگی و احوالات شما را زیر نظر دارد که ممکن است نیت خوبی نداشته نباشد.
  نوزاد اشخاص دیگر: به معنای ناکامی مخالفان و بدخواهانتان در اهدافشان است.
  دیدن تعداد زیادی نوزاد: نشانه وفور نعمت و روزی فراوان در زندگی است.
  اگر در خواب مشاهده کردید که شما صاحب یک نوزاد هستید، به معنای اتخاذ تصمیم بزرگ و مهمی توسط شماست که زندگی شما را متحول کرده و همه ابعاد زندگی شما را در بر می گیرد. همچون مهاجرت، جابجایی محل سکونت و یا انتخاب شریک زندگی توسط خودتان. شما دارای افکار خلاقانه و مثبت هستید که می‌تواند شرایط و زندگی شما را به سمت بهبودی و پیشرفت سوق دهد. اگر همچنان در اجرای برنامه های خود کوشا باشید، این خواب نویدی است که به شما خبر رسیدن به اهداف و آرزوهایتان را میدهد و بزودی به همه آنها می رسید.

  چنانچه شما دختر مجردی هستید و در خواب دیدید که صاحب فرزند شده اید، در صورتی که احساس خوبی از این خواب به شما دست داد، می تواند نشانگر تمایل و اشتیاق شما به تشکیل خانواده و ازدواج باشد. ولی اگر احساس نگرانی یا بی قراری داشتید، می تواند به معنای آن باشد که چیزی را در زندگی مخفی می کنید و یا دچار خطا و لغزشی شده اید که از آن بیم دارید. حتی ممکن است به معنای نگرانی از رابطه جنسی پرخطری بوده که مرتکب شده‌اید. در هر صورت این خواب به همراه احساس ناشی از آن به رویا معنا داده و منجر به تعبیر می شود.

  از نظر برخی از معبرین غربی

  دیدن نوزاد در خواب، تعبیر از روزگار خوش توام با سعادت و نیکبختی است.
  اگر مردی هستید که در خواب نوزادی را در آغوش مادرش دیدید، به معنای داشتن زندگی همراه با خوشبختی و آرامش است.
  اگر در خواب طفلی با جثه ظریف و بیماری را دیدید، به معنای ناراحتی و اندوه است.
  چنانچه در خواب کودک را تنبیه بدنی کردید، یعنی شما فرد بی انصافی هستید.
  اگر کودک را در حال دویدن دیدید، به معنای کامیابی و سعادت شماست. چرخ زندگی به گردش درآمده و اتفاقات خوش یکی پس از دیگری به شما رخ می نمایاند.
  اگر طفلی را در رویا کشتید، یعنی شما متوجه خطا و لغزش های تان شده، توبه و بازگشت به خدای بزرگ کرده و سعی در جبران آن دارید.
  اگر دیدید، که در حال بازی با نوزادی هستید، به معنای موفقیت در کار و رسیدن به اهدافتان میباشد.
  اگر مشاهده کردید که همسرتان باردار است و نوزادی در آغوش دارد، به معنای عشق و علاقه شما به ایشان می باشد.
  چنانچه در خواب دیدید که نوزادتان زشت هست، یعنی در رسیدن به اهدافتان با مشکلاتی مواجه می شوید.

  معبران غربی مشاهده نوزاد در خواب را به شروعی خوب و مبارک در زندگی تعبیر می‌کنند. نوزاد نمادی از ناخودآگاه و کودک درون شماست. هرچه این کودک زیبا و سالم باشد، به همان نسبت خواب شما تعبیر به نیکویی، خیر و خوشی میشود. اگر در خواب نوزادی را دیدید، یعنی لازم است تا برنامه ها و اموراتتان را با دقت بیشتری انجام دهید. دیدن نوزاد تازه متولد شده در خواب، به معنای پایان مشکلات و سختی‌ها و رسیدن به آرامش می باشد.
  عموما دیدن خواب نوزاد برای کسانی که خود پدر یا مادر هستند، بیشتر دیده می شود. خواب دیدن نوزادی که در حال گریه است، دلیل بر خلاقیت و ابتکار عمل شما در امور میباشد. همچنین بیانگر ابعادی از وجود شماست که به آن بی‌توجهی شده و لازم است با خلاقیت و توجه پرورش یابد.
  از جمله خواب هایی که معمولاً تعبیر به خیر و نیکی میشود، دیدن نوزاد در خواب و رویاست. چرا که ماهیت نوزاد از پاکی، معصومیت و ذات مقدس الهی منشا می‌گیرد و نویدبخش زندگی خوش و آغازی برپایه سعادت و تلاش می باشد. اگر در خواب نوزادی را دیدید که به شما لبخند میزند، به معنای وجود شخصی در زندگیتان است که با همه وجود به شما عشق می ورزد و دوستتان دارد. کسی که حتی ممکن است از وجود او بی اطلاع بوده، یا از اطرافیان دور یا نزدیک شما باشد.
  دیدن نوزاد در خواب معمولا بیانگر تحول و تصمیمی بزرگ در وجود شما است که منجر به تغییر شرایط زندگی تان در جهت مثبت می شود. تغییراتی که با انرژی و تلاشی مضاعف با رویکرد بهبود و ارتقاء سطح زندگی صورت میگیرد. شما با امید بسیار در انتظار تاثیرات این انتخاب بزرگ در زندگی و رسیدن به آرامش و سعادت چشم دوخته اید.
  شما ایده های بزرگی در سر دارید که مدت های مدیدی است به آن اندیشیده و گامهای خود را بر اساس آن برداشته‌اید. برنامه هایی که با اجرای آنها تاثیرات شگرفی در سبک زندگی تان مشاهده کرده و به موفقیت مطلوب می رسید. ذهن ناخودآگاه تان، با دیدن خواب نوزاد پیامی از سرور و شادی را به شما القا می کند. این خواب چشم انداز کوچکی از آینده ی زیبا و درخشانی است که با تلاشهای مستمر و امیدوار شما نمایان شده و روزگاری خوش را برایتان به ارمغان می آورد.

  همچنین بخوانید:  🍞 تعبیر خواب نان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر معبرین اروپایی و ترکیه

  از دیدگاه این بزرگان، طفل نوزاد سمبلی از ذات پاک الهی است. همچنین این خواب را به عنوان سرآغازی نو و اتخاذ تصمیم های مهم در جهت تغییرات مثبت و بزرگ زندگی تعبیر می‌کنند.
  گاها چنین خوابی، به معنای وجهی از وجود پاک و زلال انسان بوده که با ناآگاهی و تیرگی به فنا رفته. دیدن نوزاد در خواب، با توجه به شرایط و جزئیات آن به معانی مختلف تعبیر می شود که ضمن توجه به آنها می توان خواب را به طور کامل و جامع و در جهت صحیح تعبیر و تفسیر نمود. لذا لازم است تا پس از بیدار شدن از خواب کلیه جزئیات آن را به یاد آورده و از آن یادداشت برداری کنید. چرا که خواب از جمله مواردی است که با گذر زمان به فراموشی سپرده می‌شود.
  در ضمیر ناخودآگاه شما، نوزاد و هرگونه رویا در این خصوص به معنای تغییرات مثبت، خلق شرایط بهتر و رسیدن به موفقیت بیشتر تعبیر می شود. این تغییرات می تواند هرچیزی مثل خرید خانه نو، داشتن شغل عالی ، ازدواجی موفق را شامل شود. خواب مذکور پیام اطمینانی است که برایتان صادر می‌شود تا ایمان داشته باشید، دوران سخت به سرآمده، راهی که آمده اید درست بوده و تنها چند قدم تا رسیدن به اهدافتان باقی مانده است و چه نتیجه ی شیرینی انتظار شما را می کشد. رویاها و آرزوهای شما در دنیای واقعی به حقیقت بدل گشته و اینک خوشبختی است که شما و خانواده و هرآنچه متعلق به شماست را در آغوش می کشد.

  تعبیر خواب نوزاد بر‌ اساس موضوع آن 📋

  نوزاد دختر یا پسر

  در صورتیکه شما خانومی هستید که در خواب نوزاد دختر دیدید، تعبیر آن به معنای آن است که کودک درون شما دچار کم توجهی شده و لازم است محبت بیشتری به خود درونی تان داشته باشید. ولی چنانچه در خواب نوزاد پسر مشاهده کردید، یعنی اعتماد به نفس پایینی دارید و باید در جهت ارتقاء و تقویت آن بکوشید.
  اگر شما آقا هستید و در خواب نوزاد دختر دیدید، بدین معناست که هنوز به رشد عقلی و بلوغ فکری نرسیده‌اید. ولی اگر دیدید که صاحب نوزاد پسر هستید، یعنی کودک درون و وجود شما به شدت فعال و پویاست و نقش مهمی در امور روزانه شما برعهده دارد.

  نوزاد پسر

  به تعبیر معبرین غربی چنانچه در خواب نوزاد پسری را دیدید، به معنای داشتن اهداف و برنامه های جدید و مثبت در زندگی شماست و لازمه موفقیت در آن، تلاش و پشتکاری است که همواره از خود بروز می دهید و می تواند مربوط به امور شغلی و حرفه شما نیز باشد. دیدن نوزاد پسر در خواب، همچنین ممکن است اشاره‌ای بر توجه و پرورش کودک درون تان باشد تا مدت کوتاهی از مسائل و امورات روزمره و جدی زندگیتان فارغ گشته و به استراحت بپردازید تا به آرامش برسید.
  تعابیری که در عصر جدید و مدرن بیان می شود، دیدن نوزاد پسر در خواب، سمبلی از رسیدن به قدرت و فرصت و شانس بزرگی در زندگی برای انسان شمرده می شود که با تلاش و پشتکار قابل دستیابی است و موجب پیشرفت و ترقی در همه ابعاد به همراه حس رضایتمندی و لذت می شود. اهداف و ایده های بلندی که با گرایش و حس مثبت معنوی و بصورت منطقی انسان به آن فکر میکند، با نشانه هایی همچون دیدن نوزاد پسر در خواب مژده دستیابی به آن را می دهد.

  نوزاد دختر

  دیدن دختر بچه در خواب تعبیر به نیکویی و فضیلت میشود. هر نوع خوابی که در خصوص دختربچه دیده شود، مثل به دنیا آوردن یک نوزاد دختر یا در آغوش داشتن آن و همچنین دیدن دختر بچه ای که گم شده، به معنای سعادت و خوشبختی در زندگی است. اگر دیدید که در خواب دختری را به دنیا آوردید، بدانید که مشکلات و رنج هایی که کشیدید، رو به پایان است و روزگاری خوش در انتظار شماست. همچنین به معنای شروع یک رابطه عاشقانه مستحکم و ارزشمند است که به ازدواج می انجامد.
  در صورتی که در خواب دیدید، نوزاد دختر بر روی دامن شما نشسته بدان معناست که لازم است تا تلاش کافی و مستمر برای رسیدن به اهداف و برنامه هایتان داشته باشید. چنانچه دختر بچه خوشحال بود، بیانگر به ثمر نشستن تلاش و کوششتان بوده و اگر دیدید که نوزاد دختر غمگین بود، به معنای کم توجهی خانواده و خویشاوندان به شما می باشد.

  دختر در بغل داشتن

  چنانچه در رویا مشاهده کردید که فرزند دختر در آغوش دارید، به معنای ناراحتی و مشکلی است که با آن روبرو می شوید. این مانع می تواند به اختلافاتی در حیطه کار و یا امور عاطفی و احساسی شما مربوط باشد. همچنین بعنوان آلارم و هشداری درخصوص سلامتی جسمی و روحی بوده که باید با دقت بیشتری به آن بپردازید.
  اگر دختر مجردی درخواب دید که نوزاد دختردر بغل داشت، یعنی در آینده ای نزدیک به سفر خواهد رفت. ممکن است بیانگر تغییر خط مشی او در امور عاشقانه و روابط احساسی باشد.

  گریه کردن نوزاد

  اگر در خواب نوزادی را دیدید که گریه میکرد، به معنای غم و اندوهی است که در فکر و قلب شماست و در زندگی از آن رنج می برید. دیگران و اطرافیان شما هیچ اطلاعی از آن ندارد.

  گریه کردن نوزاد پسر یا دختر

  اگر در خواب مشاهده کردید، نوزادی که در حال گریه کردن است پسر بود، بدین معناست شخصی از اطرافیانتان کنترل امور مربوط به زندگی شما را در دست دارد. به همین علت شما توانایی تصمیم و انتخاب در کارها را ندارید و ابتکار عمل از شما گرفته شده.
  اما اگر نوزادی که گریه میکرد دختر بود، یعنی شخصی با رفتارش به احساسات شما آسیب رسانده و در شرایط خیلی بد روانی و عاطفی قرار دارید.

  پرستار نوزاد

  اگر در خواب دیدید، به علت عدم تواناییتان در نگهداری فرزند اقدام به استخدام پرستار جهت مراقبت و رسیدگی به نوزاد نموده اید، به معنای پایین بودن اعتماد به نفس و عزت نفس شماست که در ارتباط با دیگران شما را با مشکلاتی مواجه نموده است. در دورهمی و جمع‌های دوستان احساس حقارت کرده و خود را حقیر و ناچیز می دانید.

  راه رفتن نوزاد

  چنانچه در خواب دیدید که فرزند نوزاد شما شروع به راه رفتن کرد، تعبیر آن به این معنی که اقدامات و تلاش های شما برای رسیدن به اهدافتان به ثمر نشسته و به مراد دل خود می‌رسید. که این امر موجب رضایت قلبی و احساس خرسندی در شما می شود.
  در صورتی که در خواب ببینید که نوزاد نوپا در حین راه رفتن خندید، به معنای این است که راه و برنامه هایی که شما برای آن تلاش نمودید صحیح بوده و به زودی به نتیجه می رسد. حال شما می توانید با آرامش به استراحت پرداخته و از نتیجه زحمات خود به منفعت برسید.

  خوابیدن نوزاد

  اگر در خواب دیدید که طفل نوزاد شما به خواب رفته است، یعنی شما برای کمک و تامین نیازهای زندگی و کاری دیگران خودتان را در شرایط سخت و مضیقه قرار داده‌اید. ولی نتیجه مطلوبی حاصل نشد.
  لازم است بدانید که هیچ شخصی قادر نیست که مسئولیت تامین همه نیازهای مالی و کاری دوستان خود را برعهده گیرد و احساس رضایت کامل از آنان جلب کند.

  عوض کردن پوشک نوزاد

  به معنای تغییراتی است که لازم است شما در برخی از امور خود انجام دهید. این تغییرات می‌توانند در جنبه‌های کاری، مالی و حتی مسیر احساسی باشد که شما در پیش گرفته‌اید.

  کشتن نوزاد

  نشان می دهد افکار و ایده هایی که در سر دارید، هیچ تطابقی با سن و موقعیتی که در آن هستید، ندارد و بسیار کمتر و پایین تر از آن چه هستید فکر می کنید. البته شما کاملاً به این موضوع واقف هستید و از آن رنج می برید، ولی توانایی تغییر آن را ندارید.

  مرگ نوزاد

  به معنای خشم فرو خورده و یا عقده‌های حقارتی است که در طول سالیان متمادی به دل شما مانده و سرکوب کرده‌اید. این روند موجب اندوه بزرگ و خشمی عمیق در شما شده است.
  همه وجود و ابعاد زندگیتان از این عصبانیت و غم شدید متاثر شده و حالات و رفتار شما را دگرگون ساخته است. بهتر است با شخصی که به او اعتماد کامل دارید و از حسن نیتش آگاه هستید، مشورت کرده و یا نهایتا به یک مشاور مراجعه کرده و مشکل خود را مطرح کنید تا به آرامش برسید.

  همچنین بخوانید:  🤲 تعبیر خواب نماز از نظر معبران معروف

  اگر باردار هستید و خواب نوزاد می بینید

  چنین خوابی از استرس و نگرانی‌های شما برای فارغ شدن نشئت گرفته و پایه و اساس خاصی ندارد.
  اگر رابطه جنسی پر خطر داشته اید و خواب نوزاد ببینید: در صورتی که در حال حاضر تمایل و آمادگی برای بچه دار شدن ندارید و ارتباط جنسی پرخطری داشته اید، استرس و نگرانی حاصل از آن می تواند دلیلی باشد که شما خواب نوزاد دیده باشید. و این خواب مفهوم خاصی ندارد.

  آرزوی بچه دار شدن

  چنانچه در خواب دیدید، اشتیاق شدیدی به داشتن بچه دارید به طوری که آرزوی آن را می کنید، یعنی اهداف و برنامه های سنجیده و حساب شده ای دارید که در صورت دستیابی به آنها، زندگی شما متحول شده و به رفاه مادی و معنوی می رسید.

  داشتن نوزاد بسیار کوچک

  چنانچه در خواب دیدید که نوزاد شما ریز جثه و کوچک است، تعبیر به آن میشود که شما عواطف و احساسات خود را از دیگران پنهان کرده و حتی وارونه جلوه می دهید. شما کمتر با دیگران به گفتگو پرداخته و فردی درونگرا هستید.
  همین امر موجب بروز مشکلات روحی و عاطفی عمیق در وجود شما گشته تا شما به فردی تنها و منزوی تبدیل شوید. بهتر آنست که به این انزوا پایان داده و رویه و رفتار خود را تغییر دهید.

  گم کردن کودک در خواب

  اگر در خواب دیدید که طفل خود را گم کردید، یعنی شما خصوصیاتی دارید که بعنوان نقاط ضعف از آن یاد می کنید و نگران هستید که اطرافیان از آن مطلع شوند.
  همچنین این خواب نشان می دهد، شما اکثر مواقع به خاطر منافع دیگران از حقوق خود گذشت کرده و آنها را به خود ترجیح می دهید. این رفتار موجب گشته تا تمایلات و علایق تان را به دست فراموشی سپرده و کاملاً خودتان را نادیده بگیرید. ولی بدانید کسی که به سلامت جسم و روح خود اهمیت دهد، می تواند در جهت خدمت به خلق نیز بکوشد و نقش موثری در خانواده و جامعه ایفا کند.

  نوزاد چشم آبی

  چنین خوابی نشان از احساس رضایت و افتخاری است که شما نسبت به شخصیت و خودتان دارید و دلیلی بر اعتماد به نفس و عزت نفس بالای شماست.

  نوزاد پسری که حرف میزند

  به معنای احساس نیاز و اشتیاقی است که در شما وجود دارد تا در خصوص موضوعی به صحبت و گفتگو با دیگران پرداخته و از آنها راهنمایی بخواهید.

  بچه دار شدن عشق قبلی یا همسر قبلی

  اگر در خواب دیدید پارتنری که در گذشته به او علاقمند بوده اید، صاحب فرزند شده، تعبیر آن بدین معناست که بخشی از وجود شما هنوز او را به یاد دارد و عمیقاً به آن دوران می اندیشید.

  نوزاد دوقلو

  چنین خوابی به موفقیتی عظیم و جهشی بزرگ در زندگی بشارت میدهد. در آینده ای نزدیک شما به اهداف خود در ابعاد مختلف زندگی همچون ثروت و کسب درآمد عالی ، ازدواجی توام با عشق و … دست می‌یابید که همه زندگی شما را متحول کرده و به رفاه، آسایش و سعادتی بی نهایت می رسید. این تغییرات خوشبختی شما و خانوادتان را تا مدت های مدید تضمین می کند. شما به احساس قدرت و عزت نفس بالایی می رسید، به طوری که مشکلات در نظر شما چیزی نیستند و به راحتی از عهده آن بر می آید.

  چندین نوزاد کنار هم و یا دوقلو و سه قلو

  اگر در خواب دیدید که چند نوزاد در کنار هم خوابیده است و یا شما صاحب چند نوزاد چندقلو هستید، تعبیر به آن است که شما کسب و کار جدیدی را آغاز کرده اید و به برنامه ریزی و سرمایه گذاری بر آن پرداخته اید، ولی هنوز از عاقبت آن بیم دارید.
  اما اگر زن بارداری در خواب دید که چند قلو بدنیا اورده، یعنی مشکلی در جنین و یا نحوه تغذیه او وجود دارد که لازم است دقت و مراقبت بیشتری توسط پزشک صورت گیرد.

  زایمان و به دنیا آوردن نوزاد

  چنانچه در خواب دیدید که زایمان کردید و فرزندی از شما به دنیا آمد، یعنی اقدامات و کوشش های تان به ثمر نشسته و به آرزوی قلبی خود می رسید.

  زایمان بدون درد و به دنیا آمدن نوزاد

  در صورتی که دیدید، زایمانی بسیار راحت و فارغ از هر دردی داشتید و فرزند نوزادی به دنیا آمد، به معنای این است که شما به راحت ترین حالت ممکن و به سرعت به اهداف و برنامه‌های خود می‌رسید، بدون اینکه به زحمت بیفتید. این امر بیانگر آنست که چرخه اقبال به روی شما چرخیده و شانس بزرگی به زندگیتان وارد می شود.

  به دنیا آمدن نوزاد در بیمارستان

  اگر در خواب دیدید که وضع حمل شما در بیمارستان انجام شد و طفل نوزاد به دنیا آمد، تعبیر به آن است که شما برای به دست آوردن اهداف و ایده آل های تان به قدر کافی تلاش نمی‌کنید و زمانی که با هر نوع مانع و مشکلاتی روبرو می شوید، صرفا دیگران را مقصر و باعث بروز این شرایط دانسته و خودتان را بری از هر گونه قصور و کوتاهی قلمداد می کنید. این امر دلیلی به عدم مسئولیت پذیری شماست‌.
  شما در زندگی از نظر عاطفی و رفتاری بسیار به دیگران متکی هستید، به طوری که قدرت انتخاب و اقدام در امور را از دست داده‌اید. برای انجام هر کاری لازم است تا دیگران به کمک شما بیایند تا بتوانید آن کار را به سرانجام برسانید. بهتر است در جهت ارتقاء اعتماد به نفس خود بکوشید.

  نوزادی که شبیه پدرش نیست

  اگر دیدید که نوزادی که از شما متولد شده، شباهتی به پدرش ندارد و احساس می کنید، ممکن است شخص دیگری پدرش باشد، تعبیر به آن است که شما تمایل شدیدی به تغییر در خصوصیات و رفتارهای اطرافیانتان دارید به طوری که رفتار و عملکرد آنها مطابق با میل و سلیقه شما باشد. خود واقعی آنها از نظر شما پذیرفته نیست. به همین دلیل محبوب دیگران نیستید.
  در دورهمی های خانوادگی و دوستانه، اطرافیان‌تان از این رفتار شما دلسرد و ناراحت شده و از اطراف شما پراکنده می شوند.

  نوزادی با دندان های کامل

  اگر در خواب دیدید، نوزادی به دنیا آورده اید که دندان‌های کاملی دارد. از اشتیاق و تمایل شدید شما به بچه دار شدن خبر میدهد. شما از اینکه صاحب یک فرزند نوزاد شوید، با آن بازی کنید، او را در آغوش گرفته و نوازش کنید و در کل به امورات آن بپردازید، احساس رضایت و خوشی می کنید.

  خودتان را به شکل نوزاد ببینید

  اگر در خواب دیدید که مانند یک طفل نوزاد هستید، یعنی به شدت عزت نفس خود را از دست داده و احساس ناتوانی میکنید. شما فکر می کنید که در نزد دیگران هیچ ارزش و اعتباری ندارید و هرچیزی می تواند براحتی به شما لطمه بزند. تمایل دارید که به شدت دیگران شما را دوست داشته و برای غلبه بر مشکلات از شما حمایت و پشتیبانی کنند.
  در اصل شما خودتان را فردی تنها، بی کس، منزوی، بی پناه و بدون هیچ امید و کمکی می دانید.

  نوزاد سفید، زیبا و تمیز

  شما درجستجوی یک پارتنر هستید. تمایل دارید، شخصی وارد زندگیتان شود که عمیقاً او را دوست داشته و متقابلا او نیز شما را دوست بدارد. کسی که صادق و قابل اعتماد بوده و برای عواطف و احساسات شما ارزش قائل شود. کسی که بتوانید در پستی و بلندی‌های زندگی به او تکیه کرده و از داشتن او احساس آرامش و رضایت کنید. شما به دنبال عشق هستید.

  نوزاد گرسنه

  این خواب نشان از تعلق خاطر شدید شما به دیگران می باشد. به طوری که به راحتی به آن‌ها اعتماد کرده و اختیار امور را واگذار می کنید. به تنهایی قادر به انجام کارهایتان نیستید. چنین وابستگی به شخصیتتان آسیب رسانده و موجب اضطراب و پریشانی شما را فراهم کرده است.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  5 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  ناشناس
  ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت: ۱۱:۵۴

  سلام من خواب دیدم تو رخت خواب خوابیدم و نوزادی کنارم بود که خیلی سفید و زیباس در حالی که کنارم نشسته بود با سر بهم زد و از خواب پریدم تعبیرش چیه

  ناشناس
  ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ ساعت: ۱۶:۱۵

  سلام خواب دیدم دنبال کار میگردم یه نوزاد تو خوابم کنار بخاری خوابیده هی میرم بهش سر میزنم همچنان دنبال کار هستم داخل خواب

  ناشناس
  ۵ اسفند ۱۴۰۱ ساعت: ۰۵:۱۴

  سلام
  من خواب دیدم ‌که عشق سابقم تو خواب خیلی خوشحاله و کنار یه دختری هست و من با دیدن اون (یعنی اصلا برام مهم نبود چون دیگه فراموشش کردم) توی خواب به مادرم گفتم مامان من یه بچه به دنیا اوردم اون زمان چطوری اون بچه رو حمل کردم اصلا چطوری به دنیا اومد یه دفعه دیدم نوزادم دست مامانمه و بچه خودمه که دیدمش، بعد عشق سابقم یه نگاه به من انداخت اما من خودمو ازش قائم کردم منو نبینه که سراغم بیاد (آخه اون زمان اون آقا پسر منو خیلی اذیت کرد و ولم کرد و رفت) از آشنایی من با اون آقا پسر ۷ سال میگذره و من الان در حال حاضر کسی دیگه رو دوست دارم و آرزوی رسیدن به این شخص جدید رو دارم. خیلی دوست دارم تعبیر خوابمو بدونم

  ابوالفضل
  ۴ دی ۱۴۰۱ ساعت: ۱۱:۴۹

  سلام من خواب دیدم یه نوزاد که نمیشناسمش جلومه با چاقو مکرر بهش ضربه میزدم ولی نه خون میومد نه میمرد
  تعبیرش چیه ؟؟؟؟

  لیدا
  پاسخ به  ابوالفضل
  ۶ بهمن ۱۴۰۱ ساعت: ۲۱:۱۵

  سلام، من خواب دیدم یه نوزاد بغل کردم که هم حرف میزنه هم دوتا دندون داره
  تعبیرش رو میگین؟

  روشن
  تاریک