❄️ تعبیر خواب یخ از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ی ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب یخ❄️

اکثر معبران یخ را به غم و اندوه تعبیر کرده اند. برخی دیگر نیز به نعمت و برکت، خوشی و شادمانی، سود و منفعت و … تعبیر کرده اند. در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق این خواب را از نظر معبران اسلامی و غربی دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

تعبیر خواب یخ

تعبیر خواب یخ بر اساس نظر معبر 👴

از نظر محمد ابن سیرین👨

ابن سیرین یخ دیدن در خواب، را به اندوهگینی و دل افسردگی تعبیر کرده است، مخصوصا اگر در سرما و فصول سرد دیده شود.
✍️اگر در خواب دیدید که در شهر سردسیری برف ها و یخ های زیادی دیدید، این خواب از وفور نعمت و برکت در این شهر خبر می دهد.
✍️اگر دیدید که شهر گرم سیری این گونه بود، این خواب بیانگر این است که آن منطقه گرفتار رکود و کاستی خواهد شد.

از نظر ابراهیم کرمانی👨

کرمانی یخ را به زندگانی، معیشت و زیست رضایت بخش و سرشار از لحظات خوب و خوش تعبیر می کند.

از نظر جابر مغربی👨

مغربی یخ را نماد کثرت و عظمت می داند. شما در زندگی و کار خود با افزایش و رونق و بزرگی و بزرگواری رو به رو خواهید شد.
✍️اگر دیدید که فصل تابستان بود و شما یخ جمع می کردید، شما به پس انداز کردن و جمع کردن مال و اموال خواهید پرداخت.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

از نظر مطیعی تهرانی یخ در خواب دیدن، نمادی از اندوه و حزن است. مخصوصا اگر یخ را در فصول گرم سال دیدید، شدت این تعبیر بیشتر است. برای مثال دیدن یخ در فصل زمستان تعبیر خوبی ندارد. اما جابر مراکشی در این باره می گوید:” یخ دیدن به عالم رویا، گشایش و فرج در امور تان است.”
✍️اگر در فصل تابستان دیدید که به جمع کردن یخ مشغول بودید، لز شر غم و اندوه قلب تان رها خواهید شد. امکان دارد حتی فصل زمستان باشد اما شما در عالم خواب، حس گرما داشته باشید.
پس با این تفاسیر احساس شما در حین دیدن این خواب، ملاک و معیار تعبیر رویای شما خواهد بود نه فصلی که در آن خواب دیده اید.
آب شدن یخ نیز به معنای رفع و حل و فصل شدن مشکلات و درگیری هایتان می باشد.

از نظر آنلی بیتون👨

دیدن یخ به طور کلی نماد این است که افراد پست و بی ارزشی سعی دارند که نتایج عالی کاری شما را نابود و از بین ببرند. مراقب باشید و کارهایتان را تا مرحله نهایی برای کسی بازگو نکنید.
✍️اگر در عالم رویا دیدید که تکه یخی در حال آب شدن بود، این خواب نشان می دهد که اتفاقی یا کاری باعث بهم ریختن و مضطرب شدن شما خواهد شد. این خواب یک پیام خوب هم به شما می دهد و می گوید که خیلی ناراحت نباشید زیرا این اتفاق به زودی برای شما باعث رسیدن به سود و بُرد خواهد بود.
✍️اگر در خواب دیدید که پس از یک دوره طولانی یخبندان، یخ ها در حال آب شدن بودند؛ زندگی شما در شرایط مساعد و رضایت بخشی قرار خواهد گرفت.
✍️اگر در عالم رویا دیدید که تکه یخ بزرگی بر روی رودخانه شناور و معلق است، این خواب بیانگر این است که اطرافیان تان آنطور که باید با شما صادق نیستند و به شادی و خوشحالی شما حسادت می کنند.
✍️اگر دیدید که در آب بسیار سرد و یخ در حال حمام کردن بودید، این خواب از یک وقفه و رکود موقتی در زندگی تان خبر می دهد. در این دوره شادی های قبلی تان تکرار نمی شوند و کمی مأیوس و دلسرد خواهید شد.
✍️اگر دیدید که یخ را می خوردید، این خواب تعبیرش بیماری و کسالت جسمی است. شاید چند روزی در بستر بخوابید.
نوشیدن آب یخ در در عالم رویا، اگر مراقب عیش و نوش و خوش گذرانی خود نباشید، به ضعف و ناتوانی جسمی گرفتار خواهید شد.
✍️اگر به عالم رویا دیدید که بر سطح یخی راه می روید، این خواب تعبیرش این است که شما برای رسیدن به رفاه و آسایش در زندگی تان حاضرید خود را به دردسر و زحمت بیندازید.
✍️اگر شما یک دختر مجرد می باشید و در خواب دیدید که روی یخ راه می رفتید، این خواب نشانی از ناچاری و عاجز شدن شماست. در واقع این خواب به شما می گوید فقط یک راه را می توانید انتخاب کنید که منتهی به شرمساری و پشیمانی نشود.
✍️اگر در عالم رویا دیدید که قندیل های یخی از پشت بام خانه شما و یا خانه کسی آویزان بود، این خواب خوب نیست. به زودی بیمار خواهید شد و یا اینکه به حدی بیچاره و بدبخت خواهید شد که آسایش و آرامش بزرگ ترین آرزوی شما می شود.
✍️اگر در خواب قندیل ها را از دیوار آویز دیدید، ممکن است یک درد طاقت فرسای روحی و یا جسمی را متحمل شوید.
قندیل های آویزان از شاخه درختان، نشان می دهد که تمام روزنه های امید شما بسته خواهند شد و به یأس و دلسردی تبدیل می شود.
✍️اگر دیدید که درختان سرسبز و پر از برگ بودند و همچنین قندیل های بزرگی هم از آن آویزان بود، نشانه این است که تمام تردید ها و شک های شما به یقین مبدل خواهند شد و آینده شما درخشان و روشن خواهد بود.
✍️اگر دیدید که آب را در یخچال می گذاشتید تا به یخ تبدیل شود، بخاطر کله شقی و خود خواهی تان در زندگی ناکام خواهید ماند.

از نظر لوک اویتنهاو👨

اویتنهاو نیز مانند سایر معبران یخ در عالم خواب را به اندوه و غم تعبیر کرده است.
✍️اگر دیدید که در حال شکستن یخ بودید، این خواب از استرس ها و اضطراب های بی اساس و بیهوده شما می گوید. بابت هر چیزی خود را آزار می دهید و نمی توانید بیخیال باشید.
✍️اگر دیدید که روی یخ ها سر می خوردید یا بازی می کردید، این خواب از یک تصادف و حادثه غیر منتظره می گوید. این روز ها بیشتر مراقب باشید.

از نظر هانس کورت👨

کورت نیز معتقد است که یخ دیدن به عالم خواب، نشانه این است که اشخاصی قصد دارند به شما صدمه و آسیب برسانند. این اشخاص بسیار به شما نزدیک اند پس مراقب اطراف خود باشید.
راه رفتن روی یخ، نشانه به زحمت افتادن و دچار دردسر شدن می باشد.
قندیل دیدن به خواب، نشانه بیماری و مرض است.

از نظر لیلا برات👵

✍️اگر در عالم رویا دیدید که یخ را می خوردید، این خواب نشانه این است که سلامتی شما در خطر خواهد بود. به بدن خود بیشتر اهمیت دهید تا عواقب جبران ناپذیری پیش نیاید.
✍️اگر در خواب دیدید که یخ بسته اید و نمی توانید حرکت کنید، این خواب به شما گوشزد می کند که بیشتر از قبل باید مولظب خودتان باشد.

تعبیر خواب یخ بر اساس موضوع آن 📚

✅خوردن یخ

اگر در عالم رویا دیدید که یخ را می خوردید، این خواب به شما گوشزد می کند که بهتر است کمی به خودتان استراحت دهید و آرامش را به وجود خود بازگردانید. سپس با نیروی مجدد به صحنه بیایید.
به تعبیر دیگر شما شما حرف ها و احساسات خود را بروز نمی دهید و برای کسی بازگو نمی کنید . در واقع شجاعت این را ندارید.

✅مجسمه یخی

مجسمه از جنس یخ در خواب، نماد مانع و دافعی است که باعث رکود و سکون شما در زندگی شده است. تعبیر این خواب بیانگر این است که نباید خود را به دست تقدیر بدهید و تلاش کنید تا این موانع را از بین ببرید. اگر اکنون دست به کار نشوید، پیشرفتی نخواهید داشت.

✅دیوار یخی

دیواری از جنس یخ در عالم رویا به معنای نداشتن هیچ ذوق و اشتیاقی برای تلاش و رسیدن به هدف تان می باشد.

✅آب یخ

اگر در خواب دیدید که با آب سرد دست و صورت می شستید و یا از آن آب می نوشیدید، شاید شما در گذشته حوادث سختی را پشت سر گذاشته باشید و همین علت سرد شدن و یأس در وجودتان است. سعی کنید از این افکار های منفی رها شوید و دوباره برای بهتر شدن روح و زندگی تان تلاش کنید.

✅اسکی روی یخ

اگر در عالم رویا دیدید که روی یخ اسکی بازی می کردید، اکنون زمان آن است که به خودتان اعتماد کنید و به میدان عمل بروید. اگر تسلیم سختی ها و مشکلات شوید، اوضاع برایتان سخت تر خواهد شد.

✅غار یخی

اگر دیدید که وارد یک غار از جنس یخ شدید، این خواب بیانگر درگیری و خصومت است. این درگیری ها و خصومت ها فقط شما را از مسیر هدف تان دور می کند. این شخص یکی از همکاران و یا اطرافیان نزدیک به شما می باشند.

✅جزیره یخ زده

تعبیر و نشانه جزیره یخ زده در خواب، مشکلات عاطفی بزرگی برای خود ایجاد خواهید کرد. شور و امید به زندگی در شما نابود شده و برای هیچ کاری اصلا ذوق ندارید. انگیزه تان را از دست داده اید و نمی خواهید ادامه دهید.

✅یخ آب شده

اگر در خوا دیدید که یخی در حال آب شدن بود، این خواب نشان می دهد که در روزهای آینده در فعالیت های اجتماعی بیش از قبل شرکت خواهید کرد و این موضوع باعث افزایش اشتیاق شما به زندگی خواهد شد.

✅آتش و یخ با هم

اگر به عالم رویا دیدید که آب و آتش با هم بود، این خواب نشانه کوتاهی عمر و زندگی شماست. مراقب ذهن و جسم خود باشید و بدانید هیچ کس مهم تر از شخص خودتان نخواهد بود. از عمر و زندگی تان لذت کافی را ببرید.

✅کوه یخ

دیدن کوه یخ و یا منطقه ای پر از برف و یخ نشانه ای از نداشتن حامی و پشتیبان در مسائل احساسی است. شما فردی سخت کوش هستید که بیشتر وقت خود را صرف کار کردن و رفاه بیشتر می کنید. متأسفانه هیچ کس از شما پشتیبانی و حمایت نمی کند.

✅ساختن یخ

اگر به عالم رویا دیدید که یخ می ساختید، این خواب بیانگر این است که شما احساسات و انرژی های درونی خود را سرکوب و درون خود خفه می کنید. خودتان نیز از این وضعیت خسته و کسل شده اید.

✅افتادن روی یخ

اگر به عالم رویا دیدید که روی یخ به زمین خوردید و یا افتادید، این خواب نشانه عدم رضایت و نبود اعتماد به نفس در وجودتان است. این رفتار شما باعث می شود که زندگی تان را تا مرز نابودی و زوال پیش ببرید.

✅یخ آبی رنگ

یخ به رنگ آبی در خواب نشان گر استرس و آشفتگی حالی های عاطفی و عشقی است. شما در مضیقه و تنگنا هستید و این تشویش و نگرانی احتمال دارد که سلامتی روحی و جسمی شما را به چالش بکشد.

0 0 رای
مطلبو دوست داشتی؟
در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
اشتراک
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد برخط
مشاهده تمامی دیدگاه ها