مطالب دسته بندی زندگی روزمره | تاروت رنگی

آب مغناطیسی و هر آنچه درباره آن باید بدانید!

آب مغناطیسی و هر آنچه درباره آن باید بدانید!

ارسال شده در ۰۶ تیر ۱۴۰۰ یک دیدگاه

آب مغناطیسی مولکول آب از یک اکسیژن و دو هیدروژن تشکیل شده است (H2O). به زبان ساده، اکسیژن به عنوان یک یون منفی و هر هیدروژن به عنوان یک یون مثبت عمل می کند. مولکول […]

روشن
تاریک