مطالب دسته بندی افراد مشهور - تاروت رنگی

زندگی نامه حافظ شاعر مشهور ایرانی

زندگی نامه حافظ شاعر مشهور ایرانی

ارسال شده در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ یک دیدگاه

خواجه شمس الدین محمد متخلص به حافظ و ملقب به لسان الغیب، یکی از شاعران فارسی زبان در قرن هشتم هجری بود. وی یکی از بزرگ ترین غزل سرا های زبان فارسی است. برخی نوشته […]

افراد مشهور متولد امروز – ۱۹ فروردین

افراد مشهور متولد امروز – ۱۹ فروردین

ارسال شده در ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ ۳ دیدگاه

افراد مشهور و معروف متولد ۱۹ فروردین ۱۹ فروردین، نوزدهمین روز از فصل زیبا و دلنشین بهار و ماه فروردین بوده که متولدین بسیاری در این روز به دنیا آمده اند. در این بخش از […]

افراد مشهور متولد امروز – ۱۸ فروردین

افراد مشهور متولد امروز – ۱۸ فروردین

ارسال شده در ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ یک دیدگاه

افراد مشهور و معروف متولد ۱۸ فروردین ۱۸ فروردین، هجدهمین روز از فصل زیبا و دلنشین بهار و ماه فروردین بوده که متولدین بسیاری در این روز به دنیا آمده اند. در این بخش از […]

افراد مشهور متولد امروز – ۱۷ فروردین

افراد مشهور متولد امروز – ۱۷ فروردین

ارسال شده در ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ ۳ دیدگاه

افراد مشهور و معروف متولد ۱۷ فروردین ۱۷ فروردین، هفدهمین روز از فصل زیبا و دلنشین بهار و ماه فروردین بوده که متولدین بسیاری در این روز به دنیا آمده اند. در این بخش از […]

افراد مشهور متولد امروز – ۱۶ فروردین

افراد مشهور متولد امروز – ۱۶ فروردین

ارسال شده در ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ یک دیدگاه

افراد مشهور و معروف متولد ۱۶ فروردین ۱۶ فروردین، شانزدهمین روز از فصل زیبا و دلنشین بهار و ماه فروردین بوده که متولدین بسیاری در این روز به دنیا آمده اند. در این بخش از […]

افراد مشهور متولد امروز – ۱۵ فروردین

افراد مشهور متولد امروز – ۱۵ فروردین

ارسال شده در ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

افراد مشهور و معروف متولد ۱۵ فروردین ۱۵ فروردین، پانزدهمین روز از فصل زیبا و دلنشین بهار و ماه فروردین بوده که متولدین بسیاری در این روز به دنیا آمده اند. در این بخش از […]

افراد مشهور متولد امروز – ۱۴ فروردین

افراد مشهور متولد امروز – ۱۴ فروردین

ارسال شده در ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

افراد مشهور و معروف متولد ۱۴ فروردین ۱۴ فروردین، چهاردهمین روز از فصل زیبا و دلنشین بهار و ماه فروردین بوده که متولدین بسیاری در این روز به دنیا آمده اند. در این بخش از […]

افراد مشهور متولد امروز – ۱۳ فروردین

افراد مشهور متولد امروز – ۱۳ فروردین

ارسال شده در ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ یک دیدگاه

افراد مشهور و معروف متولد ۱۳ فروردین ۱۳ فروردین، سیزدهمین روز از فصل زیبا و دلنشین بهار و مشهور به سیزده به در بوده که متولدین بسیاری در این روز به دنیا آمده اند. در […]

افراد مشهور متولد امروز – ۱۲ فروردین

افراد مشهور متولد امروز – ۱۲ فروردین

ارسال شده در ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

افراد مشهور و معروف متولد ۱۲ فروردین ۱۲ فروردین، دوازدهمین روز از فصل زیبا و دلنشین بهار و فروردین ماه بوده که متولدین بسیاری در این روز به دنیا آمده اند. در این بخش از […]

افراد مشهور متولد امروز – ۱۱ فروردین

افراد مشهور متولد امروز – ۱۱ فروردین

ارسال شده در ۱۱ فروردین ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

افراد مشهور و معروف متولد ۱۱ فروردین ۱۱ فروردین، یازدهمین روز از فصل زیبا و دلنشین بهار و فروردین ماه بوده که متولدین بسیاری در این روز به دنیا آمده اند. در این بخش از […]

روشن
تاریک