مطالب دسته بندی چای | تاروت رنگی

فال چای با ۵ نشان

فال چای با ۵ نشان

ارسال شده در ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ ۴۶ دیدگاه

برای انجام فال چای با ۵ نشان ابتدا با تمرکز نیت کرده، سپس ۵ فنجان را انتخاب کنید. پس از انتخاب ۵ فنجان، معنی نشانهایی که در فنجان چای شما دیده شده نمایش داده خواهد شد. اگر دنبال یک جواب واضح هستید، به اولین تعبیری که جواب شما را در بر دارد رسیدید، آن را پاسخ خود بدانید.

فال چای با ۷ نشان

فال چای با ۷ نشان

ارسال شده در ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ ۱۹ دیدگاه

برای انجام فال چای با ۷ نشان ابتدا با تمرکز نیت کرده، سپس ۷ فنجان را انتخاب کنید. پس از انتخاب ۷ فنجان، معنی نشانهایی که در فنجان چای شما دیده شده نمایش داده خواهد شد. اگر دنبال یک جواب واضح هستید، به اولین تعبیری که جواب شما را در بر دارد رسیدید، آن را پاسخ خود بدانید.

فال چای با ۳ نشان

فال چای با ۳ نشان

ارسال شده در ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ ۲ دیدگاه

برای انجام فال چای با ۳ نشان ابتدا با تمرکز نیت کرده، سپس ۳ فنجان را انتخاب کنید. پس از انتخاب ۳ فنجان، معنی نشانهایی که در فنجان چای شما دیده شده نمایش داده خواهد شد. اگر دنبال یک جواب واضح هستید، به اولین تعبیری که جواب شما را در بر دارد رسیدید، آن را پاسخ خود بدانید.

فال چای با ۱ نشان

فال چای با ۱ نشان

ارسال شده در ۰۶ فروردین ۱۳۹۹ ۲۵ دیدگاه

برای انجام فال چای با ۱ نشان ابتدا با تمرکز نیت کرده، سپس ۱ فنجان را انتخاب کنید. پس از انتخاب فنجان، معنی نشانه ای که در فنجان چای شما دیده شده نمایش داده خواهد شد.

فال چای سریع با ۷ نشان

فال چای سریع با ۷ نشان

ارسال شده در ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ۷۶ دیدگاه

فال چای سریع با ۷ نشان همان فال چای بوده که دیگر نیاز به انتخاب فنجان ندارد. در این روش کامپیوتر به صورت اتوماتیک و اختصاصی برای شما فنجان ها را انتخاب کرده و جواب نیت شما را به نمایش می گذارد. اگر دنبال یک جواب واضح هستید، به اولین تعبیری که جواب شما را در بر دارد رسیدید، آن را پاسخ خود بدانید. همچنین می توانید تعابیر را در کنار هم قرار داده و پاسخ خود را از مجموع آنها تفسیر نمایید.

فال چای سریع با ۵ نشان

فال چای سریع با ۵ نشان

ارسال شده در ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ ۷ دیدگاه

فال چای سریع با ۵ نشان همان فال چای بوده که دیگر نیازی به انتخاب فنجان توسط شما ندارد. در این روش کامپیوتر به صورت اتوماتیک و اختصاصی برای شما فنجان ها را انتخاب کرده و فال شما را نشان می دهد. اگر دنبال یک جواب واضح هستید، به اولین تعبیری که جواب شما را در بر دارد رسیدید، آن را پاسخ خود بدانید. همچنین می توانید تعابیر را در کنار هم قرار داده و پاسخ خود را از مجموع آنها تفسیر نمایید.

فال چای سریع با ۳ نشان

فال چای سریع با ۳ نشان

ارسال شده در ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲ دیدگاه

فال چای سریع با ۳ نشان همان فال چای بدون نیاز به انتخاب فنجان توسط شما می باشد. در این روش کامپیوتر به صورت اتوماتیک برای شما فنجان ها را انتخاب کرده و نتیجه نیت شما را نمایش می دهد. اگر دنبال یک جواب واضح هستید، به اولین تعبیری که جواب شما را در بر دارد رسیدید، آن را پاسخ خود بدانید. همچنین می توانید تعابیر را در کنار هم قرار داده و پاسخ خود را از مجموع آنها تفسیر نمایید.

فال چای سریع با ۱ نشان

فال چای سریع با ۱ نشان

ارسال شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ۲۸ دیدگاه

فال چای سریع با ۱ نشان همان فال چای بدون نیاز به انتخاب نشان می باشد. در این روش کامپیوتر به صورت اتوماتیک و اختصاصی برای شما نشان ها را انتخاب و نتیجه فال را به شما نشان می دهد. نیت کرده و بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

انواع فال چای

انواع فال چای

ارسال شده در ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ ۲ دیدگاه

لیست انواع فال چای – فال چای با ۱ نشان، فال چای با ۳ نشان، فال چای با ۵ نشان، فال چای با ۷ نشان

انواع فال چای سریع

انواع فال چای سریع

ارسال شده در ۲۸ دی ۱۳۹۸ ۴ دیدگاه

در این بخش، فال های چای را برای شما انتخاب نموده ایم که نیازی به انتخاب نشان ها از جانب شما نیست. کافیست نیت کنید و یکی از انواع فال چای زیر را انتخاب کنید. نشان ها و معانی مربوط به آنها که در فنجان شما دیده شده اند، نمایش داده خواهند شد.

روشن
تاریک