آداب استخاره - تاروت رنگی

شرایط و آداب انواع استخاره

شرایط و آداب انواع استخاره

ارسال شده در ۰۹ فروردین ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

استخاره چه آدابی و شرایطی دارد؟ یکی از معناهای استخاره که به جنبه عمومی این لغت اشاره دارد، در حقیقت به معنای طلب خیر از پروردگار در هر کاری می باشد. معنای دیگر آن، که […]

روشن
تاریک