ئی چینگ - تاروت رنگی

فال ای چینگ | فال یی چینگ

فال ای چینگ | فال یی چینگ

ارسال شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ۸ دیدگاه

فال ای چینگ (یی چینگ) دارای قدمتی بیش از چهار هزار سال است که مربوط به چین باستان می شود و بیش از آنکه به پیشگویی آینده بپردازد شما را درباره مسئله مورد پرسش تان راهنمایی می کند ! شما با انتخاب یکی از ۶۴ نشانه ای چینگ، تفسیر مربوط به فال خود را مشاهده خواهید کرد.

روشن
تاریک