استجابت دعا - تاروت رنگی

برای استجابت دعا چه کنیم؟

برای استجابت دعا چه کنیم؟

ارسال شده در ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ ۳ دیدگاه

شناخت وسیله استجابت دعا مردی حضور حضرت علی (ع) شرفیاب شد، عرض کرد: خداوند را خوانده ام اما اجابت ندیده ام. چه کنم ؟. حضرت فرمود: برای دعا چهار خصلت است: خالص بودن ضمیر حضور […]

روشن
تاریک