اصول - تاروت رنگی

خطوط کف دست و اصول صحیح کف بینی

خطوط کف دست و اصول صحیح کف بینی

ارسال شده در ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ یک دیدگاه

خطوط کف دست و کف بینی خطوط کف دست بوسیله امواج مغزی ایجاد میشود و نقطه ضمیر ناخود اگاه است. تصور کنید که هر یک از این خطوط، رودخانه در حال حرکت می باشند و […]

روشن
تاریک