امام صادق - تاروت رنگی

🦌 تعبیر خواب آهو از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

🦌 تعبیر خواب آهو از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ارسال شده در ۲۸ آبان ۱۴۰۱ بدون دیدگاه

تعبیر خواب آهو 🦌 معبران به علّت فریبندگی و برازندگی آهو، او را نماد زن، زنانگی دانسته و خواب آهو را بر این اساس تعبیر و تفسیر می‌کنند. آهو حیوانی زیبا، مسحور‌کننده و چابک است […]

🗣️ تعبیر خواب اعتراف و اقرار کردن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

🗣️ تعبیر خواب اعتراف و اقرار کردن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ارسال شده در ۲۴ آبان ۱۴۰۱ بدون دیدگاه

تعبیر خواب اعتراف کردن 🗣️ تعبیر خواب اعتراف کردن جزو مواردی است که تعابیر متفاوتی برای شرایط متفاوت دارد. اعتراف کردن عملی است که در آن، فرد حقیقتِ امری را بازگو کرده بر آن صحّه […]

🔴 تعبیر خواب انار از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

🔴 تعبیر خواب انار از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ارسال شده در ۲۴ آبان ۱۴۰۱ بدون دیدگاه

تعبیر خواب انار 🔴 معبرین معتقدند که ظاهر انار در تفسیر و تعبیر خواب وابسته به آن، نقش اساسی و تعیین کننده‌ای را ایفا می‌کند. انار میوه‌ای سرخ رنگ و پر فایده‌ای می‌باشد که از […]

روشن
تاریک