بد شانسی - تاروت رنگی

قانون جذب – حکایت بد اقبالی یا خوش اقبالی

قانون جذب – حکایت بد اقبالی یا خوش اقبالی

ارسال شده در ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ یک دیدگاه

حکایت بد اقبالی یا خوش اقبالی حکایت شده روزی مردی ساده دل جماعتی را دید که همراه یکی از بزرگان دین و معرفت با شتاب به صحرا می روند. پرسید: «کجا می روید؟» گفتند: «چند […]

روشن
تاریک