بله و خیر - تاروت رنگی

فال تاروت بله خیر تک کارتی

فال تاروت بله خیر تک کارتی

ارسال شده در ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ ۳۷ دیدگاه

اگر نیاز به پاسخ سریع بله خیر به سوال خود دارید و می خواهید پیشنهادی راجب به آن بشنوید، فال تاروت بله خیر تک کارتی بهترین گزینه است. این فال از فال های جدید تاروت بله خیر بوده که به علت پاسخ و پیشنهادات خود، نظر طرفداران بسیاری را به خود جلب کرده است.

فال تاروت کبیر بله خیر

فال تاروت کبیر بله خیر

ارسال شده در ۰۶ فروردین ۱۳۹۹ ۵۶ دیدگاه

این فال با استفاده از کارت های کبیر تاروت و برای زمانی که شما نیاز به یک پاسخ کوتاه بله یا خیر دارید، انجام می شود. تاروت کبیر شامل ۲۲ کارت اصلی است که هر کارت دارای دو وضعیت عادی و معکوس می باشد. در فال تاروت کبیر، شما باید ۷ کارت را انتخاب کنید که هرکدام از آنها مربوط به دوره و شرایط خاصی از نیت شماست.

فال تاروت بله خیر سریع

فال تاروت بله خیر سریع

ارسال شده در ۰۳ فروردین ۱۳۹۹ ۴۷ دیدگاه

فال تاروت کبیر بله و خیر سریع در حقیقت همان فال بله و خیر بوده که دیگر نیازی به انتخاب کارت توسط شما نمی باشد. در این فال کامپیوتر به صورت اتوماتیک و اختصاصی برای شما کارت ها را انتخاب می کند. این فال شامل ۲۲ کارت اصلی است که هر کارت دارای دو وضعیت عادی و معکوس می باشد. این فال وضعیت نیت شما را در ۳ زمان گذشته، حال و آینده بیان می کند.