تاروت روزانه - تاروت رنگی

فال تاروت روزانه

فال تاروت روزانه

ارسال شده در ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ ۲۲ دیدگاه

فال تاروت روزانه همانگونه که از نام آن پیداست، به امور روزانه اختصاص دارد. بدین صورت که شما روزانه برای شرایط و حالات آن روز خود، فال تاروت میگیرید. این فال وضعیت کلی، وضعیت احساسی و وضعیت شغلی امروز شما را بیان می کند.