تاروت کبیر - تاروت رنگی

لیست کارت های فال تاروت کبیر

لیست کارت های فال تاروت کبیر

ارسال شده در ۰۲ آبان ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

کارت های فال تاروت کبیر در زیر لیست کارت های فال تاروت کبیر را مشاهده می کنید. با کلیک بر روی هر یک از کارت های زیر می توانید به صفحه معنی آن مراجعه کنید: […]

معنی کامل کارت ستاره در تاروت کبیر – The Star

معنی کامل کارت ستاره در تاروت کبیر – The Star

ارسال شده در ۲۹ مهر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

معنی کارت ستاره کارت ستاره در تاروت نماد آینده، بصیرت و بینش معنوی است. نمادهای اساسی این کارت هفت یا هشت ستاره، حوضچه آب، یک خانم زانو زده (یک پا در آب، پای دیگر در […]

معنی کامل کارت برج در تاروت کبیر – The Tower

معنی کامل کارت برج در تاروت کبیر – The Tower

ارسال شده در ۲۹ مهر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

معنی کارت برج کارت برج در تاروت از بین رفتن و یا شکست ناگهانی ایده های قدیمی است، اما در چنین فضایی است که اتفاقات جدید رخ خواهد داد. نمادهای اساسی این کارت عبارتند از: […]

معنی کامل کارت ماه در تاروت کبیر – The Moon

معنی کامل کارت ماه در تاروت کبیر – The Moon

ارسال شده در ۲۹ مهر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

معنی کارت ماه کارت ماه در تاروت نماد این است که همه چیز می تواند اشتباه باشد و شما نمی توانید به اولین برداشت خود اعتماد کنید. همه چیز آن طور که به نظر می […]

معنی کامل کارت شیطان در تاروت کبیر – The Devil

معنی کامل کارت شیطان در تاروت کبیر – The Devil

ارسال شده در ۲۷ مهر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

معنی کارت شیطان کارت شیطان در تاروت نماد جاه طلبی، وسوسه، اعتیاد و افسردگی است. نمادهای اساسی این کارت عبارتند از: شیطان بالدار و شاخدار بر روی یک پایه سیاه، پیکر یک زن و مرد […]

معنی کامل کارت اعتدال در تاروت کبیر – Temperance

معنی کامل کارت اعتدال در تاروت کبیر – Temperance

ارسال شده در ۲۷ مهر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

معنی کارت اعتدال تفسیر کارت اعتدال در تاروت دشوار است، اما به طور کلی به متحد کردن مخالفان و رسیدن به همبستگی اشاره داشته و به صلح و صبر نیاز دارد. نمادهای اصلی کارت اعتدال […]

معنی کامل کارت مرگ در تاروت کبیر – The Death

معنی کامل کارت مرگ در تاروت کبیر – The Death

ارسال شده در ۲۷ مهر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

معنی کارت مرگ کارت مرگ در تاروت نمایانگر یک دگرگونی بزرگ، حرکت، تغییر شروع جدید می باشد، اما این اتفاق آسان نخواهد بود. نمادهای اساسی کارت مرگ عبارتند از: مرگ به شکل یک اسکلت در […]

معنی کامل کارت عدالت در تاروت کبیر – Justice

معنی کامل کارت عدالت در تاروت کبیر – Justice

ارسال شده در ۲۶ مهر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

معنی کارت عدالت کارت عدالت در تاروت نشان دهنده عقل و آگاهی، حقیقت و انصاف است. شما باید در تمام موارد اعتدال را رعایت کنید. در غیر این صورت، ممکن است عواقب آن را در […]

معنی کامل کارت چرخ اقبال در تاروت کبیر – Wheel of Fortune

معنی کامل کارت چرخ اقبال در تاروت کبیر – Wheel of Fortune

ارسال شده در ۲۶ مهر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

معنی کارت چرخ اقبال (سرنوشت) کارت چرخ اقبال (سرنوشت) در تاروت نماد شانس، رویدادهای غیر منتظره و پیشرفت است. این کارت به شما یادآوری می کند که خوش شانسی و بد شانسی در یک چرخه […]

روشن
تاریک