تاریخچه | تاروت رنگی

تاریخچه کف بینی

تاریخچه کف بینی

ارسال شده در ۲۵ دی ۱۳۹۹ ۲ دیدگاه

کف بینی از کجا آماده است ؟ کف بینی ریشه در ستاره شناسی هندی و چینی و همچنین پیش‌بینی شانس و اقبال رومی دارد. از دیوار نگاره‌های موجود در آثار باستانی هند و کلماتی که […]

روشن
تاریک